Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Force Technologies zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Force Technologies zariadení 100 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

FT24C01 FT24C01 (ISP) Poznámka: 138 FT24C01 [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C01A FT24C01A (ISP) Poznámka: 138 FT24C01A [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C01A [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C02 FT24C02 (ISP) Poznámka: 138 FT24C02 [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C02A FT24C02A (ISP) Poznámka: 138 FT24C02A [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C04 FT24C04 (ISP) Poznámka: 138 FT24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C04A FT24C04A (ISP) Poznámka: 138 FT24C04A [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C08 FT24C08 (ISP) Poznámka: 138 FT24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C08A FT24C08A (ISP) Poznámka: 138 FT24C08A [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C128 FT24C128 (ISP) Poznámka: 138 FT24C128 [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C128A FT24C128A (ISP) Poznámka: 138 FT24C128A [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C128A [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C16 FT24C16 (ISP) Poznámka: 138 FT24C16 [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C16A FT24C16A (ISP) Poznámka: 138 FT24C16A [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C256 FT24C256 (ISP) Poznámka: 138 FT24C256 [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C256A FT24C256A (ISP) Poznámka: 138 FT24C256A [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C256A [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C256B FT24C256B (ISP) Poznámka: 138 FT24C256B [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C256B [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C32 FT24C32 (ISP) Poznámka: 138 FT24C32 [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C32A FT24C32A (ISP) Poznámka: 138 FT24C32A [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C64 FT24C64 (ISP) Poznámka: 138 FT24C64 [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121
FT24C64A FT24C64A (ISP) Poznámka: 138 FT24C64A [SOIC8] Poznámka: 950 FT24C64A [TSSOP8] Poznámka: 121
FTE24C08A FTE24C08A (ISP) Poznámka: 138 FTE24C08A [CFP8] Poznámka: 98 FTE24C08A [SOIC8] Poznámka: 950
FTE24C256 FTE24C256 (ISP) Poznámka: 138 FTE24C256 [CFP8] Poznámka: 98 FTE24C256 [SOIC8] Poznámka: 950
FTE24C32A FTE24C32A (ISP) Poznámka: 138 FTE24C32A [CFP8] Poznámka: 98 FTE24C32A [SOIC8] Poznámka: 950
FTE24C32B FTE24C32B (ISP) Poznámka: 138 FTE24C32B [CFP8] Poznámka: 98 FTE24C32B [SOIC8] Poznámka: 950
FTE24C64A FTE24C64A (ISP) Poznámka: 138 FTE24C64A [CFP8] Poznámka: 98 FTE24C64A [SOIC8] Poznámka: 950
FTE24C64B FTE24C64B (ISP) Poznámka: 138 FTE24C64B [CFP8] Poznámka: 98 FTE24C64B [SOIC8] Poznámka: 950
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 98 - DIL44/SOIC44 ZIF-CS (70-0043)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE