Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam FORESEE zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných FORESEE zariadení 51 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

F35SQA001G [WSON8] Poznámka: 4914 F35SQA002G [WSON8] Poznámka: 4914 F35SQB004G [WSON8] Poznámka: 4914 F35UQA001G [WSON8] Poznámka: 4971 *2
F35UQA002G [WSON8] Poznámka: 4971 *2 F35UQB004G [WSON8] Poznámka: 4881 FEMDME032G-A8A58 [FBGA153] Poznámka: 3148 FEMDRM008G-58A39 [FBGA153] Poznámka: 3148
FS25Q004F1 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FS25Q004F1 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 FS25Q004F1 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FS25Q004F1 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
FS25Q008F1 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FS25Q008F1 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 FS25Q008F1 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FS25Q008F1 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
FS25Q016F2 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FS25Q016F2 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 FS25Q016F2 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FS25Q016F2 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
FS25Q064F2 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FS25Q064F2 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 FS25Q128F2 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FS25Q128F2 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
FS25W032F2 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FS25W032F2 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 FS33ND01GH308 [TSOP48] Poznámka: 3075 FS33ND01GS108 [TSOP48] Poznámka: 3075
FS33ND02GH208 [BGA63] Poznámka: 3121 FS33ND02GH208 [TSOP48] Poznámka: 3075 FS33ND02GH208 [TSOP48] (EPS-24) Poznámka: 3075 9999 FS33ND02GS208 [BGA63] Poznámka: 3121
FS33ND02GS208 [TSOP48] Poznámka: 3075 FS33ND04GS108 [BGA63] Poznámka: 3121 FS33ND04GS108 [TSOP48] Poznámka: 3075 FS35ND01G-D1F1QWFI000 [WSON8] Poznámka: 4914
FS35ND01G-D1F1QWHI100 [WSON8] Poznámka: 4914 FS35ND01G-S1F1QWFI000 [WSON8] Poznámka: 4914 FS35ND01G-S1Y2QWFI000 [WSON8] Poznámka: 4914 FS35ND02G-S2F1QWFI000 [WSON8] Poznámka: 4914
FS35ND02G-S3Y2QWFI000 [WSON8] Poznámka: 4914 FS35ND04G-S2Y2QWFI000 [WSON8] Poznámka: 4914 FSNS8A001G [TSOP48] Poznámka: 3075 FSNS8A002G [TSOP48] Poznámka: 3075
FSNS8B004G [TFBGA48] Poznámka: 3365 FSNS8B004G [TSOP48] Poznámka: 3075 FSNU8A001G [TSOP48] Poznámka: 3075 FSNU8A002G [TSOP48] Poznámka: 3075
FSNU8B004G [TSOP48] Poznámka: 3075 NCEMASLD-32G [FBGA153] Poznámka: 3148 NCEMASLD-64G [FBGA153] Poznámka: 3148 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka *2 - TurboMode mode is available for this device (*2)
Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
Poznámka 3121 - DIL48/BGA63-1 ZIF NAND-1 (70-3105)
Poznámka 3148 - BGA-3110/2579A (70-3110/2579A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-278 ZIF-CS (a) (70-2579A) OR BGA-3110/2635A (70-3110/2635A) = BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
Poznámka 3365 - DIL48/BGA48-2 ZIF NAND-1 (70-3403)
Poznámka 4881 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4914 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4971 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) (*2) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued) (*2)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE