Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Forward zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Forward zariadení 21 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

24LC01 24LC01 (ISP) Poznámka: 138 24LC01 [SOIC8] Poznámka: 950 24LC02
24LC02 (ISP) Poznámka: 138 24LC02 [SOIC8] Poznámka: 950 24LC04 24LC04 (ISP) Poznámka: 138
24LC04 [SOIC8] Poznámka: 950 24LC08 24LC08 (ISP) Poznámka: 138 24LC08 [SOIC8] Poznámka: 950
24LC16 24LC16 (ISP) Poznámka: 138 24LC16 [SOIC8] Poznámka: 950 24LC32
24LC32 (ISP) Poznámka: 138 24LC32 [SOIC8] Poznámka: 950 24LC64 24LC64 (ISP) Poznámka: 138
24LC64 [SOIC8] Poznámka: 950 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE