Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam FTDI Chip zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných FTDI Chip zariadení 11 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

VNC1L [LQFP48] Poznámka: 1326 VNC1L-1A [LQFP48] Poznámka: 1326 VNC2-32L1A [LQFP32] Poznámka: 5775 VNC2-32L1B [LQFP32] Poznámka: 5775
VNC2-32L1C [LQFP32] Poznámka: 5775 VNC2-32Q1A [QFN32] Poznámka: 5776 VNC2-32Q1B [QFN32] Poznámka: 5776 VNC2-32Q1C [QFN32] Poznámka: 5776
VNC2-48L1A [LQFP48] Poznámka: 5774 VNC2-48L1B [LQFP48] Poznámka: 5774 VNC2-48L1C [LQFP48] Poznámka: 5774 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 1326 - DIL48/LQFP48 ZIF VNC1L-1 (70-1189)
Poznámka 5774 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF VNC2-1 (70-5979)
Poznámka 5775 - DIL48/QFP32-1.04 ZIF VNC2-1 (70-5977)
Poznámka 5776 - DIL48/QFN32-3.01 ZIF VNC2-1 (70-5978)
🍪
Naspäť HORE