Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Fudan Microelect. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Fudan Microelect. zariadení 409 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

FM24C02 FM24C02 (ISP) Poznámka: 138 FM24C02 [SOP8] Poznámka: 950 FM24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C02A FM24C02A (ISP) Poznámka: 138 FM24C02A [SOP8] Poznámka: 950 FM24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C02B FM24C02B (ISP) Poznámka: 138 FM24C02B [SOP8] Poznámka: 950 FM24C02B [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
FM24C02B [TSOT23-5L] Poznámka: 523 FM24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C02C FM24C02C (ISP) Poznámka: 138
FM24C02C [SOP8] Poznámka: 950 FM24C02C [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM24C02C [TSOT23-5] Poznámka: 523 FM24C02C [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C02F FM24C02F (ISP) Poznámka: 138 FM24C02F [SOP8] Poznámka: 950 FM24C02F [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
FM24C02F [TSOT23-5] Poznámka: 523 FM24C02F [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C02G FM24C02G (ISP) Poznámka: 138
FM24C02G [SOP8] Poznámka: 950 FM24C02G [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM24C02G [TSOT23-5] Poznámka: 523 FM24C02G [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C04 FM24C04 (ISP) Poznámka: 138 FM24C04 [SOP8] Poznámka: 950 FM24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C04A FM24C04A (ISP) Poznámka: 138 FM24C04A [SOP8] Poznámka: 950 FM24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C04B FM24C04B (ISP) Poznámka: 138 FM24C04B [SOP8] Poznámka: 950 FM24C04B [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
FM24C04B [TSOT23-5L] Poznámka: 523 FM24C04B [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C04D FM24C04D (ISP) Poznámka: 138
FM24C04D [SOP8] Poznámka: 950 FM24C04D [TSOT23-5] Poznámka: 523 FM24C04D [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C04D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
FM24C04F FM24C04F (ISP) Poznámka: 138 FM24C04F [SOP8] Poznámka: 950 FM24C04F [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
FM24C04F [TSOT23-5] Poznámka: 523 FM24C04F [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C08 FM24C08 (ISP) Poznámka: 138
FM24C08 [SOP8] Poznámka: 950 FM24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C08A FM24C08A (ISP) Poznámka: 138
FM24C08A [SOP8] Poznámka: 950 FM24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C08B FM24C08B (ISP) Poznámka: 138
FM24C08B [SOP8] Poznámka: 950 FM24C08B [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM24C08B [TSOT23-5L] Poznámka: 523 FM24C08B [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C08D FM24C08D (ISP) Poznámka: 138 FM24C08D [SOP8] Poznámka: 950 FM24C08D [TSOT23-5] Poznámka: 523
FM24C08D [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C08D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 FM24C08F FM24C08F (ISP) Poznámka: 138
FM24C08F [SOP8] Poznámka: 950 FM24C08F [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM24C08F [TSOT23-5] Poznámka: 523 FM24C08F [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C1024A FM24C1024A (ISP) Poznámka: 138 FM24C1024A [SOP8] Poznámka: 950 FM24C1024A [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C128A FM24C128A (ISP) Poznámka: 138 FM24C128A [MSOP8] Poznámka: 605 FM24C128A [SOP8] Poznámka: 950
FM24C128A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM24C128A [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C128D (ISP) Poznámka: 138 FM24C128D [SOP8] Poznámka: 950
FM24C128D [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM24C128D [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C16 FM24C16 (ISP) Poznámka: 138
FM24C16 [SOP8] Poznámka: 950 FM24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C16A FM24C16A (ISP) Poznámka: 138
FM24C16A [SOP8] Poznámka: 950 FM24C16A [TDFN8] Poznámka: 2995 FM24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C16B
FM24C16B (ISP) Poznámka: 138 FM24C16B [SOP8] Poznámka: 950 FM24C16B [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM24C16B [TSOT23-5L] Poznámka: 523
FM24C16B [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C16D FM24C16D (ISP) Poznámka: 138 FM24C16D [SOP8] Poznámka: 950
FM24C16D [TSOT23-5] Poznámka: 523 FM24C16D [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C16D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 FM24C256A
FM24C256A (ISP) Poznámka: 138 FM24C256A [MSOP8] Poznámka: 605 FM24C256A [SOP8] Poznámka: 950 FM24C256A [TDFN8] Poznámka: 2995
FM24C256A [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C256E (ISP) Poznámka: 138 FM24C256E [MSOP8] Poznámka: 605 FM24C256E [SOP8] Poznámka: 950
FM24C256E [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM24C256E [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C32A FM24C32A (ISP) Poznámka: 138
FM24C32A [SOP8] Poznámka: 950 FM24C32A [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM24C32A [TSOT23-5L] Poznámka: 523 FM24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121
FM24C32D FM24C32D (ISP) Poznámka: 138 FM24C32D [SOP8] Poznámka: 950 FM24C32D [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
FM24C32D [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C512A FM24C512A (ISP) Poznámka: 138 FM24C512A [SOP8] Poznámka: 950
FM24C512A [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C512D FM24C512D (ISP) Poznámka: 138 FM24C512D [SOP8] Poznámka: 950
FM24C512D [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C512D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 FM24C64A FM24C64A (ISP) Poznámka: 138
FM24C64A [SOP8] Poznámka: 950 FM24C64A [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24C64D FM24C64D (ISP) Poznámka: 138
FM24C64D [SOP8] Poznámka: 950 FM24C64D [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM24C64D [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24NC128T1 (ISP) Poznámka: 138
FM24NC128T1 [SOP8] Poznámka: 950 FM24NC128T1 [TDFN8] Poznámka: 2995 FM24NC128T1 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24NC128T2 (ISP) Poznámka: 138
FM24NC128T2 [SOP8] Poznámka: 950 FM24NC128T2 [TDFN8] Poznámka: 2995 FM24NC128T2 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24NC128T3 (ISP) Poznámka: 138
FM24NC128T3 [SOP8] Poznámka: 950 FM24NC128T3 [TDFN8] Poznámka: 2995 FM24NC128T3 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24NC32T1 (ISP) Poznámka: 138
FM24NC32T1 [SOP8] Poznámka: 950 FM24NC32T1 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24NC32T1 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 FM24NC32T3 (ISP) Poznámka: 138
FM24NC32T3 [SOP8] Poznámka: 950 FM24NC32T3 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM24NC32T3 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 FM25080
FM25080 (ISP) Poznámka: 138 FM25080 [SOP8] Poznámka: 950 FM25080 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM25080 [TSSOP8] Poznámka: 121
FM25128 (ISP) Poznámka: 138 FM25128 [SOP8] Poznámka: 950 FM25128 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM25128 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
FM25128S (ISP) Poznámka: 138 FM25128S [SOP8] Poznámka: 950 FM25128S [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM25128S [TSSOP8] Poznámka: 121
FM25160 FM25160 (ISP) Poznámka: 138 FM25160 [SOP8] Poznámka: 950 FM25160 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
FM25160 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM25256 (ISP) Poznámka: 138 FM25256 [SOP8] Poznámka: 950 FM25256 [TSSOP8] Poznámka: 121
FM25256 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 FM25256S (ISP) Poznámka: 138 FM25256S [SOP8] Poznámka: 950 FM25256S [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995
FM25256S [TSSOP8] Poznámka: 121 FM25320 FM25320 (ISP) Poznámka: 138 FM25320 [SOP8] Poznámka: 950
FM25320 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM25320 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM25512 (ISP) Poznámka: 138 FM25512 [SOP8] Poznámka: 950
FM25512 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM25512 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 FM25512S (ISP) Poznámka: 138 FM25512S [SOP8] Poznámka: 950
FM25512S [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM25512S [TSSOP8] Poznámka: 121 FM25640 FM25640 (ISP) Poznámka: 138
FM25640 [SOP8] Poznámka: 950 FM25640 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM25640 [TSSOP8] Poznámka: 121 FM25F005 (ISP) Poznámka: 138
FM25F005 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25F005 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25F005 [TDFN8] Poznámka: 6593 FM25F005 [TSSOP8] Poznámka: 5519
FM25F005A [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25F005B [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25F005C [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25F01 (ISP) Poznámka: 138
FM25F01 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25F01 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25F01 [TDFN8] Poznámka: 6593 FM25F01 [TSSOP8] Poznámka: 5519
FM25F01A [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25F01B [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25F01B [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 FM25F01C [SOP8-150] Poznámka: 5645
FM25F02 (ISP) Poznámka: 138 FM25F02 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25F02 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25F02 [TDFN8] Poznámka: 6593
FM25F02A (ISP) Poznámka: 138 FM25F02A [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25F02A [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25F02A [TDFN8] Poznámka: 6593
FM25F02A [TSSOP8] Poznámka: 5519 FM25F02C [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25F04 (ISP) Poznámka: 138 FM25F04 [SOP8-150] Poznámka: 5645
FM25F04 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25F04 [TDFN8] Poznámka: 6593 FM25F04A (ISP) Poznámka: 138 FM25F04A [SOP8-150] Poznámka: 5645
FM25F04A [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25F04A [TDFN8] Poznámka: 6593 FM25F04A [TSSOP8] Poznámka: 5519 FM25G01 [TDFN8] Poznámka: 4914
FM25G01A [TDFN8] Poznámka: 4914 FM25G01B [TDFN8] Poznámka: 4914 FM25G02 [TDFN8] Poznámka: 4914 FM25G02A [TDFN8] Poznámka: 4914
FM25G02B [BGA24] Poznámka: 5710 FM25G02B [TDFN8] Poznámka: 4914 FM25G02C [TDFN8] Poznámka: 4914 FM25G02D [TDFN8] Poznámka: 4914
FM25G04C [TDFN8] Poznámka: 4914 FM25LQ128I3 [SOP8-208] Poznámka: 5340 FM25LQ128I3 [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 FM25LS01 [TDFN8] Poznámka: 4971 *2
FM25LS01BI3 [TDFN8] Poznámka: 4881 FM25Q02 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25Q02 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25Q02B [SOP8-150] Poznámka: 5645
FM25Q02B [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 FM25Q04 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25Q04 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25Q04 [TDFN8] Poznámka: 6593
FM25Q04 [TSSOP8] Poznámka: 5519 FM25Q04B [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25Q08 (ISP) Poznámka: 138 FM25Q08 [SOP8-150] Poznámka: 5645
FM25Q08 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25Q08 [TDFN8] Poznámka: 3097 FM25Q08A (ISP) Poznámka: 138 FM25Q08A [SOP8-150] Poznámka: 5645
FM25Q08A [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25Q08A [TDFN8] Poznámka: 3097 FM25Q08B [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25Q128 [SOP8-150] Poznámka: 5645
FM25Q128 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25Q128A [SOP8-208] Poznámka: 5394 FM25Q128A [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 FM25Q128AI3 [SOP8-208] Poznámka: 5394
FM25Q128AI3 [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 FM25Q16 (ISP) Poznámka: 138 FM25Q16 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25Q16 [SOP8-200] Poznámka: 5394
FM25Q16 [TDFN8] Poznámka: 3097 FM25Q16A [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25Q16A [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25Q256I3 [SOP8-208] Poznámka: 5394
FM25Q256I3 [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 FM25Q256I3 [TDFN8 6x5] Poznámka: 5355 FM25Q256I3 [TDFN8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 FM25Q256I3 [TDFN8 8x6] Poznámka: 4914
FM25Q256I3 [TDFN8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 FM25Q32 (ISP) Poznámka: 138 FM25Q32 (QuadSPI) [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25Q32 (QuadSPI) [SOP8-200] Poznámka: 5394
FM25Q32 (QuadSPI) [TDFN8] Poznámka: 3097 FM25Q32 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25Q32 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25Q32 [TDFN8] Poznámka: 3097
FM25Q32BI3 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25Q32BI3 [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 FM25Q64 [BGA24] Poznámka: 3128 FM25Q64 [SOP8-200] Poznámka: 5394
FM25Q64AI3 [SOP8-208] Poznámka: 5394 FM25Q64AI3 [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 FM25S01 [TDFN8] Poznámka: 4914 FM25S01A [TDFN8] Poznámka: 4914
FM25S01BI3 [TDFN8] Poznámka: 4914 FM25S02 [TDFN8] Poznámka: 4914 FM25S02A [TDFN8] Poznámka: 4914 FM25W01 [SOP8-150] Poznámka: 5645
FM25W02 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25W04 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25W04 [TSSOP8] Poznámka: 5519 FM25W04 [USON8] Poznámka: 6593
FM25W08 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25W128 [SOP8-208] Poznámka: 5394 FM25W128 [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 FM25W16 [SOP8-150] Poznámka: 5645
FM25W32 [SOP8-150] Poznámka: 5645 FM25W32 [SOP8-200] Poznámka: 5394 FM25W32 [USON8 4x3] Poznámka: 6042 FM25W32AI3 [SOP8-150] Poznámka: 5645
FM25W32AI3 [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 FM29F04I3 [TSOP48] Poznámka: 3075 FM29G01C [TSOP48] Poznámka: 3075 FM29G04C [TSOP48] Poznámka: 3075
FM29LF08I3 [FBGA63] Poznámka: 3121 FM34C04D [SOP8] Poznámka: 950 FM34C04D [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 FM34C04D [TSSOP8] Poznámka: 121
FM93C46 (x16) FM93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 FM93C46 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 FM93C46 (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995
FM93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46 (x8) FM93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 FM93C46 (x8) [SOP8] Poznámka: 950
FM93C46 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 FM93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46A (x16) FM93C46A (x16) (ISP) Poznámka: 138
FM93C46A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 FM93C46A (x16) [TDFN8-3x2] Poznámka: 2995 FM93C46A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C46A (x8)
FM93C46A (x8) (ISP) Poznámka: 138 FM93C46A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 FM93C46A (x8) [TDFN8-3x2] Poznámka: 2995 FM93C46A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
FM93C56 (x16) FM93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 FM93C56 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 FM93C56 (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995
FM93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C56 (x8) FM93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138 FM93C56 (x8) [SOP8] Poznámka: 950
FM93C56 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 FM93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C56A (x16) FM93C56A (x16) (ISP) Poznámka: 138
FM93C56A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 FM93C56A (x16) [TDFN8-3x2] Poznámka: 2995 FM93C56A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C56A (x8)
FM93C56A (x8) (ISP) Poznámka: 138 FM93C56A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 FM93C56A (x8) [TDFN8-3x2] Poznámka: 2995 FM93C56A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
FM93C66 (x16) FM93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 FM93C66 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 FM93C66 (x16) [TDFN8] Poznámka: 2995
FM93C66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C66 (x8) FM93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 FM93C66 (x8) [SOP8] Poznámka: 950
FM93C66 (x8) [TDFN8] Poznámka: 2995 FM93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C66A (x16) FM93C66A (x16) (ISP) Poznámka: 138
FM93C66A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 FM93C66A (x16) [TDFN8-3x2] Poznámka: 2995 FM93C66A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 FM93C66A (x8)
FM93C66A (x8) (ISP) Poznámka: 138 FM93C66A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 FM93C66A (x8) [TDFN8-3x2] Poznámka: 2995 FM93C66A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121
JFM29F4G08R [TSOP48] Poznámka: 3075 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka *2 - TurboMode mode is available for this device (*2)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
Poznámka 3097 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 3121 - DIL48/BGA63-1 ZIF NAND-1 (70-3105)
Poznámka 3128 - DIL8/BGA24-1 ZIF-CS SFlash-1 (70-3094)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4881 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4914 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued)
Poznámka 4971 - DIL8/QFN8-5.02 ZIF SFlash-1b (70-6073) (*2) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A) OR DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1b (discontinued) (*2)
Poznámka 5340 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 5710 - DIL8/BGA24-1 ZIF SFlash-1b (70-5798) OR DIL8/BGA24-1 ZIF-CS SFlash-1 (70-3094)
Poznámka 6042 - DIL8/QFN8-9 ZIF SFlash-1b (70-5981) OR DIL8/QFN8-9 ZIF-CS SFlash-1 (70-2356)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
🍪
Naspäť HORE