Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Geehy zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Geehy zariadení 57 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

APM32A091RCT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32A103VET [LQFP100] Poznámka: 6431 APM32E103CCT [LQFP48] Poznámka: 6428 APM32E103CET [LQFP48] Poznámka: 6428
APM32E103RCT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32E103RET [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32E103VCT [LQFP100] Poznámka: 6431 APM32E103VET [LQFP100] Poznámka: 6431
APM32E103ZCT [LQFP144] Poznámka: 6434 APM32E103ZET [LQFP144] Poznámka: 6434 APM32F003F4P [TSSOP20] Poznámka: 6275 APM32F003F6P [TSSOP20] Poznámka: 6275
APM32F030C6T [LQFP48] Poznámka: 6428 APM32F030C8T [LQFP48] Poznámka: 6428 APM32F030CCT [LQFP48] Poznámka: 6428 APM32F030R8T [LQFP64] Poznámka: 6365
APM32F030RCT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F051C6T [LQFP48] Poznámka: 6428 APM32F051C8T [LQFP48] Poznámka: 6428 APM32F051R6T [LQFP64] Poznámka: 6365
APM32F051R8T [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F072C8T [LQFP48] Poznámka: 6428 APM32F072C8U [QFN48] Poznámka: 6425 APM32F072CBT [LQFP48] Poznámka: 6428
APM32F072CBU [QFN48] Poznámka: 6425 APM32F072R8T [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F072RBT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F072V8T [LQFP100] Poznámka: 6431
APM32F072VBT [LQFP100] Poznámka: 6431 APM32F091RBT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F091RCT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F103C4T [LQFP48] Poznámka: 6428
APM32F103C6T [LQFP48] Poznámka: 6428 APM32F103C8T [LQFP48] Poznámka: 6428 APM32F103CBT [LQFP48] Poznámka: 6428 APM32F103CCT [LQFP48] Poznámka: 6428
APM32F103R4T [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F103R6T [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F103R8T [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F103RBT [LQFP64] Poznámka: 6365
APM32F103RCT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F103RDT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F103RET [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F103VBT [LQFP100] Poznámka: 6431
APM32F103VCT [LQFP100] Poznámka: 6431 APM32F103VDT [LQFP100] Poznámka: 6431 APM32F103VET [LQFP100] Poznámka: 6431 APM32F105R8T [LQFP64] Poznámka: 6365
APM32F105RBT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F105RCT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F105V8T [LQFP100] Poznámka: 6431 APM32F105VBT [LQFP100] Poznámka: 6431
APM32F105VCT [LQFP100] Poznámka: 6431 APM32F107RBT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F107RCT [LQFP64] Poznámka: 6365 APM32F107VBT [LQFP100] Poznámka: 6431
APM32F107VCT [LQFP100] Poznámka: 6431 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 6275 - DIL48/TSSOP20-170 ZIF APM32F00-1 (70-6448)
Poznámka 6365 - DIL48/QFP64-1.02 ZIF APM32-1 (70-6506)
Poznámka 6425 - DIL48/QFN48-1.02 ZIF APM32-1 (70-6613)
Poznámka 6428 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF APM32-1 (70-6619)
Poznámka 6431 - DIL48/QFP100-1.02 ZIF APM32-1 (70-6622)
Poznámka 6434 - DIL48/QFP144-1.02 ZIF APM32-1 (70-6592)
🍪
Naspäť HORE