Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Genitop zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Genitop zariadení 55 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

GT16G80 GT16G80 (ISP) Poznámka: 138 GT16G80 [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT25Q16A (ISP) Poznámka: 138
GT25Q16A [SOP8-150] Poznámka: 5645 GT25Q16A [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT25Q32A (ISP) Poznámka: 138 GT25Q32A [SOP8-150] Poznámka: 5645
GT25Q32A [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT25Q80A (ISP) Poznámka: 138 GT25Q80A [SOP8-150] Poznámka: 5645 GT25Q80A [SOP8-208] Poznámka: 5394
GT30L24M1W GT30L24M1W (ISP) Poznámka: 138 GT30L24M1W [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT31L24M1W
GT31L24M1W (ISP) Poznámka: 138 GT31L24M1W [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT31L24M1W [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 GT31L24M1W [WSON8] Poznámka: 3097
GT32G16 GT32G16 (ISP) Poznámka: 138 GT32G16 [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT32G16 [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268
GT32G16 [WSON8] Poznámka: 3097 GT32G40 GT32G40 (ISP) Poznámka: 138 GT32G40 [SOP8-208] Poznámka: 5394
GT32G40 [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 GT32G40 [WSON8] Poznámka: 3097 GT32L24F02 (ISP) Poznámka: 138 GT32L24F02 [SOP8-150] Poznámka: 5645
GT32L24F02 [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT32L24F02 [TSSOP8] Poznámka: 5519 GT32L24M01 GT32L24M01 (ISP) Poznámka: 138
GT32L24M01 [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT32L24M01 [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 GT32L24M01 [WSON8] Poznámka: 3097 GT32L32M0
GT32L32M0 (ISP) Poznámka: 138 GT32L32M0 [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 GT32L32M0 [SOP16] Poznámka: 3100 GT32L32M0 [SOP8-208] Poznámka: 5394
GT32L32M0 [WSON8] Poznámka: 3097 GT40G10 (ISP) Poznámka: 138 GT40G10 [SOP8-150] Poznámka: 5645 GT40G10 [SOP8-208] Poznámka: 5394
GT40G10 [TSSOP8] Poznámka: 5519 GT64G80 GT64G80 (ISP) Poznámka: 138 GT64G80 [BGA24 6x8] Poznámka: 1268
GT64G80 [SOP16] Poznámka: 3100 GT64G80 [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT64G80 [WSON8] Poznámka: 3097 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 1268 - DIL8/BGA24-1 ZIF-CS SFlash-1 (70-3094)
Poznámka 3097 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE