Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Giantec Semicond. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Giantec Semicond. zariadení 374 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

GT24C01 (ISP) Poznámka: 138 GT24C01 [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C01 [UDFN8] Poznámka: 4538
GT24C02 GT24C02 (ISP) Poznámka: 138 GT24C02 [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C02 [SOIC8] Poznámka: 950
GT24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C02 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C02A GT24C02A (ISP) Poznámka: 138
GT24C02A [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C02A [SOIC8-150] Poznámka: 950 GT24C02A [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121
GT24C02A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT24C02B GT24C02B (ISP) Poznámka: 138 GT24C02B [MSOP8] Poznámka: 605
GT24C02B [SOIC8-150] Poznámka: 950 GT24C02B [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C02B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
GT24C04 GT24C04 (ISP) Poznámka: 138 GT24C04 [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
GT24C04 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C04A GT24C04A (ISP) Poznámka: 138 GT24C04A [MSOP8] Poznámka: 605
GT24C04A [SOIC8-150] Poznámka: 950 GT24C04A [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24C04A [TSOT23-5] Poznámka: 523 GT24C04A [TSSOP8] Poznámka: 121
GT24C04A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT24C08 (ISP) Poznámka: 138 GT24C08 [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
GT24C08 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C08A GT24C08A (ISP) Poznámka: 138 GT24C08A [MSOP8] Poznámka: 605
GT24C08A [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C08A [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C08A [UDFN8] Poznámka: 4538
GT24C08B GT24C08B (ISP) Poznámka: 138 GT24C08B [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C08B [SOIC8-150] Poznámka: 950
GT24C08B [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24C08B [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C08B [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C1024 (ISP) Poznámka: 138
GT24C1024 [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C1024 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C128 (ISP) Poznámka: 138 GT24C128 [SOIC8] Poznámka: 950
GT24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C128 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C128A (ISP) Poznámka: 138 GT24C128A [SOIC8] Poznámka: 950
GT24C128A [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C128A [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C128B (ISP) Poznámka: 138 GT24C128B [MSOP8] Poznámka: 605
GT24C128B [SOIC8-150] Poznámka: 950 GT24C128B [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C128B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT24C128D
GT24C128D (ISP) Poznámka: 138 GT24C128D [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C128D [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C128D [SOT23-5] Poznámka: 523
GT24C128D [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C128D [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT24C16 (ISP) Poznámka: 138 GT24C16 [SOIC8] Poznámka: 950
GT24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C16 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C16A GT24C16A (ISP) Poznámka: 138
GT24C16A [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C16A [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C16A [UDFN8] Poznámka: 4538
GT24C16B GT24C16B (ISP) Poznámka: 138 GT24C16B [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C16B [SOIC8-150] Poznámka: 950
GT24C16B [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24C16B [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C16B [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C256 (ISP) Poznámka: 138
GT24C256 [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C256 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C256A (ISP) Poznámka: 138
GT24C256A [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C256A [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C256A [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C256A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
GT24C256B (ISP) Poznámka: 138 GT24C256B [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C256B [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C256B [TSSOP8] Poznámka: 121
GT24C256B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT24C256C (ISP) Poznámka: 138 GT24C256C [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C256C [SOIC8] Poznámka: 950
GT24C256C [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C256C [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT24C32 (ISP) Poznámka: 138 GT24C32 [MSOP8] Poznámka: 605
GT24C32 [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C32 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C32A (ISP) Poznámka: 138
GT24C32A [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C32A [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C32A [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C32A [UDFN8] Poznámka: 4538
GT24C32B GT24C32B (ISP) Poznámka: 138 GT24C32B [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C32B [SOIC8-150] Poznámka: 950
GT24C32B [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24C32B [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C32B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT24C32D
GT24C32D (ISP) Poznámka: 138 GT24C32D [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C32D [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C32D [SOT23-5] Poznámka: 523
GT24C32D [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C32D [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C512 (ISP) Poznámka: 138 GT24C512 [SOIC8] Poznámka: 950
GT24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C512A (ISP) Poznámka: 138 GT24C512A [SOIC8-150] Poznámka: 950 GT24C512A [TSSOP8] Poznámka: 121
GT24C512A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT24C512B (ISP) Poznámka: 138 GT24C512B [SOIC8-150] Poznámka: 950 GT24C512B [TSSOP8] Poznámka: 121
GT24C512B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT24C64 (ISP) Poznámka: 138 GT24C64 [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C64 [SOIC8] Poznámka: 950
GT24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C64 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT24C64A GT24C64A (ISP) Poznámka: 138
GT24C64A [MSOP8] Poznámka: 605 GT24C64A [SOIC8-150] Poznámka: 950 GT24C64A [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24C64A [TSSOP8] Poznámka: 121
GT24C64A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT24C64F GT24C64F (ISP) Poznámka: 138 GT24C64F [MSOP8] Poznámka: 605
GT24C64F [SOIC8] Poznámka: 950 GT24C64F [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24C64F [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24C64F [UDFN8] Poznámka: 4538
GT24HK32B GT24HK32B (ISP) Poznámka: 138 GT24HK32B [MSOP8] Poznámka: 605 GT24HK32B [SOIC8-150] Poznámka: 950
GT24HK32B [SOT23-5] Poznámka: 523 GT24HK32B [TSSOP8] Poznámka: 121 GT24HK32B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT25C01 (ISP) Poznámka: 138
GT25C01 [SOIC8] Poznámka: 950 GT25C01 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C01 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT25C02 (ISP) Poznámka: 138
GT25C02 [SOIC8] Poznámka: 950 GT25C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C02 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT25C04 (ISP) Poznámka: 138
GT25C04 [SOIC8] Poznámka: 950 GT25C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C04 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT25C08 (ISP) Poznámka: 138
GT25C08 [SOIC8] Poznámka: 950 GT25C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C08 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT25C128 (ISP) Poznámka: 138
GT25C128 [SOIC8] Poznámka: 950 GT25C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C128 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT25C128A (ISP) Poznámka: 138
GT25C128A [SOIC8-150] Poznámka: 950 GT25C128A [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C128A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT25C16 (ISP) Poznámka: 138
GT25C16 [SOIC8] Poznámka: 950 GT25C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C16 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT25C256 (ISP) Poznámka: 138
GT25C256 [SOIC8] Poznámka: 950 GT25C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C256 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT25C32 (ISP) Poznámka: 138
GT25C32 [SOIC8] Poznámka: 950 GT25C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C32 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT25C32A (ISP) Poznámka: 138
GT25C32A [SOIC8] Poznámka: 950 GT25C32A [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C32A [UDFN8] Poznámka: 4538 GT25C512 (ISP) Poznámka: 138
GT25C512 [SOIC8-150] Poznámka: 950 GT25C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C512 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT25C64 (ISP) Poznámka: 138
GT25C64 [SOIC8] Poznámka: 950 GT25C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT25C64 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT25D20E-U [SOP8-150] Poznámka: 5645
GT25D20E-U [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT25Q05C-U [SOP8-150] Poznámka: 5645 GT25Q05C-U [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GT25Q05C-U [SOP8-208] Poznámka: 5394
GT25Q05C-U [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GT25Q10C-U [SOP8-150] Poznámka: 5645 GT25Q10C-U [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GT25Q10C-U [SOP8-208] Poznámka: 5394
GT25Q10C-U [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GT25Q16A-U [SOP8-150] Poznámka: 5645 GT25Q16A-U [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GT25Q16A-U [SOP8-208] Poznámka: 5394
GT25Q16A-U [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GT25Q16A-U [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GT25Q16A-U [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593 GT25Q20C-U [SOP8-150] Poznámka: 5645
GT25Q20C-U [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GT25Q20C-U [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT25Q20C-U [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GT25Q32A-U [SOP8-150] Poznámka: 5645
GT25Q32A-U [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GT25Q32A-U [SOP8-208] Poznámka: 5394 GT25Q32A-U [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GT25Q32A-U [USON8 3x2] Poznámka: 6593
GT25Q32A-U [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593 GT25Q32A-U [USON8 4x3] Poznámka: 6042 GT25Q32A-U [USON8 4x3] (QuadSPI) Poznámka: 6042 GT25Q32A-U [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
GT25Q32A-U [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 GT25Q40C-U [SOP8-150] Poznámka: 5645 GT25Q40C-U [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GT25Q40C-U [SOP8-208] Poznámka: 5394
GT25Q40C-U [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GT25Q40C-U [TSSOP8] Poznámka: 5481 GT25Q40C-U [TSSOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5481 GT25Q40C-U [USON8 3x2] Poznámka: 6593
GT25Q40C-U [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593 GT25Q40D-U [SOP8-150] Poznámka: 5645 GT25Q40D-U [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GT25Q40D-U [SOP8-208] Poznámka: 5394
GT25Q40D-U [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GT25Q80A-U [SOP8-150] Poznámka: 5645 GT25Q80A-U [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GT25Q80A-U [SOP8-208] Poznámka: 5394
GT25Q80A-U [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GT25Q80A-U [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GT25Q80A-U [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593 GT34C02 (ISP) Poznámka: 138
GT34C02 [SOIC8] Poznámka: 950 GT34C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT34C02 [UDFN8] Poznámka: 4538 GT34C02A (ISP) Poznámka: 138
GT34C02A [SOIC8] Poznámka: 950 GT34C02A [TSSOP8] Poznámka: 121 GT34C02A [UDFN8] Poznámka: 4538 GT34C02B (ISP) Poznámka: 138
GT34C02B [SOIC8] Poznámka: 950 GT34C02B [TSSOP8] Poznámka: 121 GT34C02B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT34C04 [SOIC8] Poznámka: 950
GT34C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 GT34C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT34TS02 (ISP) Poznámka: 138 GT34TS02 [UDFN8] Poznámka: 4538
GT34TS02B (ISP) Poznámka: 138 GT34TS02B [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT34TS04 (ISP) Poznámka: 138 GT34TS04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
GT34TS04A (ISP) Poznámka: 138 GT34TS04A [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 GT93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 GT93C46 (x16) [MSOP8] Poznámka: 605
GT93C46 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C46 (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138
GT93C46 (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C46 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C46 (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538
GT93C46A (x16) (ISP) Poznámka: 138 GT93C46A (x16) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C46A (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C46A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
GT93C46A (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C46A (x8) (ISP) Poznámka: 138 GT93C46A (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C46A (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
GT93C46A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C46A (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 GT93C56 (x16) [MSOP8] Poznámka: 605
GT93C56 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C56 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C56 (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C56 (x8) (ISP) Poznámka: 138
GT93C56 (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C56 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C56 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C56 (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538
GT93C56A (x16) (ISP) Poznámka: 138 GT93C56A (x16) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C56A (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C56A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
GT93C56A (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C56A (x8) (ISP) Poznámka: 138 GT93C56A (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C56A (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
GT93C56A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C56A (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 GT93C66 (x16) [MSOP8] Poznámka: 605
GT93C66 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C66 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C66 (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C66 (x8) (ISP) Poznámka: 138
GT93C66 (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C66 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C66 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C66 (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538
GT93C66A (x16) (ISP) Poznámka: 138 GT93C66A (x16) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C66A (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C66A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
GT93C66A (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C66A (x8) (ISP) Poznámka: 138 GT93C66A (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C66A (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
GT93C66A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C66A (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C76 (x16) (ISP) Poznámka: 138 GT93C76 (x16) [MSOP8] Poznámka: 605
GT93C76 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C76 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C76 (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C76 (x8) (ISP) Poznámka: 138
GT93C76 (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C76 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C76 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C76 (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538
GT93C86 (x16) (ISP) Poznámka: 138 GT93C86 (x16) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C86 (x16) [SOIC8] Poznámka: 950 GT93C86 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
GT93C86 (x16) [UDFN8] Poznámka: 4538 GT93C86 (x8) (ISP) Poznámka: 138 GT93C86 (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 GT93C86 (x8) [SOIC8] Poznámka: 950
GT93C86 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 GT93C86 (x8) [UDFN8] Poznámka: 4538 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5481 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 6042 - DIL8/QFN8-9 ZIF SFlash-1b (70-5981) OR DIL8/QFN8-9 ZIF-CS SFlash-1 (70-2356)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
🍪
Naspäť HORE