Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam GigaDevice zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných GigaDevice zariadení 1889 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

GD25B127D [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25B127D [VSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25B127D [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25B127D [WSON8 8x6] Poznámka: 3926
GD25B128C GD25B128C (ISP) Poznámka: 138 GD25B128C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25B128C [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268
GD25B128C [WSON8] Poznámka: 3097 GD25B128E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25B128E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25B16B
GD25B16B (ISP) Poznámka: 138 GD25B16B [SOP16] Poznámka: 3100 GD25B16B [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25B16B [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25B16B [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25B16B [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 GD25B16B [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 GD25B16B [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 3097
GD25B16B [WSON8] Poznámka: 3097 GD25B16C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25B16C [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25B16E [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25B16E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25B16E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25B16E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25B16E [USON8 3x2] Poznámka: 6593
GD25B16E [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593 GD25B256D [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25B256D [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 3926 GD25B256E [SOP16] Poznámka: 3100
GD25B256E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25B256E [WSON8 8x6] Poznámka: 3926 GD25B256E [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 3926 GD25B32B
GD25B32B (ISP) Poznámka: 138 GD25B32B [SOP16] Poznámka: 3100 GD25B32B [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25B32B [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25B32B [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25B32B [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 GD25B32B [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 GD25B32B [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 3097
GD25B32B [WSON8] Poznámka: 3097 GD25B32C GD25B32C (ISP) Poznámka: 138 GD25B32C [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25B32E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25B32E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25B512ME (ISP) Poznámka: 138 9997 GD25B512ME [SOP16] Poznámka: 5416
GD25B512ME [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 5416 GD25B512ME [TFBGA24] Poznámka: 3122 GD25B512ME [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 3122 GD25B512ME [WSON8 8x6] Poznámka: 4914
GD25B512ME [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 GD25B512MF [SOP16] Poznámka: 5416 GD25B512MF [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 5416 GD25B512MF [WSON8 8x6] Poznámka: 4914
GD25B512MF [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 GD25B64B GD25B64B (ISP) Poznámka: 138 GD25B64B [SOP16] Poznámka: 3100
GD25B64B [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25B64B [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25B64B [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25B64B [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268
GD25B64B [TFBGA24 6x8] (QuadSPI) Poznámka: 1268 GD25B64B [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 3097 GD25B64B [WSON8] Poznámka: 3097 GD25B64C
GD25B64C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25B64C [WSON8 8x6] Poznámka: 3926 GD25B64C [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 3926 GD25B64E [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25B64E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25D05B (ISP) Poznámka: 138 GD25D05B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25D05B [TSSOP8] Poznámka: 5519
GD25D05B [USON8] Poznámka: 6593 GD25D05C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25D05C [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25D05E [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25D10B (ISP) Poznámka: 138 GD25D10B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25D10B [TSSOP8] Poznámka: 5519 GD25D10B [USON8] Poznámka: 6593
GD25D10C (ISP) Poznámka: 138 9997 GD25D10C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25D10E [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25D20C [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25D20C [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25D20E [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25D40C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25D40E [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25D80C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25E16B GD25E16B (ISP) Poznámka: 138 GD25E16B [SOP8L] Poznámka: 5394
GD25E32B (ISP) Poznámka: 138 GD25E32B [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25E32B [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25E32E [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25E32E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25E32E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25E32E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25E40 (ISP) Poznámka: 138
GD25E40 [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25E64B GD25E64B (ISP) Poznámka: 138 GD25E64B (QuadSPI) [BGA24 6x8] Poznámka: 1268
GD25E64B (QuadSPI) [WSON8] Poznámka: 3097 GD25E64B [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 GD25E64B [SOP16] Poznámka: 3100 GD25E64B [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25E64B [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25E64B [WSON8] Poznámka: 3097 GD25E80 (ISP) Poznámka: 138 GD25E80 [SOP8-200] Poznámka: 5394
GD25F128E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25F128E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25F128F [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25F128F [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
GD25F256F [WSON8 6x5] Poznámka: 3097 GD25F256F [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 3097 GD25F40 GD25F40 (ISP) Poznámka: 138
GD25F40 [SOP8-200] Poznámka: 5394 GD25F512MF [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 GD25F512MF [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 GD25F64F [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25F64F [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25F80 GD25F80 (ISP) Poznámka: 138 GD25F80 [SOP8-200] Poznámka: 5394
GD25LB128C [SOP8] Poznámka: 5394 GD25LB128C [WSON8 8x6] Poznámka: 3097 GD25LB128D [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LB128D [VSOP8-200] Poznámka: 5394
GD25LB128D [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25LB128E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LB128E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 GD25LB16E [SOP8-208] Poznámka: 5340
GD25LB16E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 GD25LB256E [SOP16] Poznámka: 5416 GD25LB256E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 5416 GD25LB256E [TFBGA24] Poznámka: 5694
GD25LB256E [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 5694 GD25LB256E [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 GD25LB256E [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 GD25LB256F [WSON8 8x6] Poznámka: 4881
GD25LB256F [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 GD25LB32E [WSON8 5x6] Poznámka: 5355 GD25LB32E [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 4882 GD25LB512ME [SOP16] Poznámka: 3100
GD25LB512ME [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25LB512ME [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 GD25LB512ME [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 GD25LB512MF [WSON8 8x6] Poznámka: 4881
GD25LB512MF [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 GD25LB64C (ISP) Poznámka: 138 GD25LB64C [TSOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LB64C [VSOP8-200] Poznámka: 5394
GD25LB64C [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25LB64E [WSON8 5x6] Poznámka: 5355 GD25LB64E [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 4882 GD25LD20C [USON8 2x3] Poznámka: 6593
GD25LD20E [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LD40C [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LD40E [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LD80E [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25LE128ESxB [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LE128ESxB [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25LE16E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LE16E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
GD25LE255E [WSON8 5x6] Poznámka: 4882 GD25LE255E [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 4882 GD25LE40E [SOP8-150] Poznámka: 5644 GD25LE40E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5644
GD25LE64E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LE64E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25LF128E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LF128E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340
GD25LF128J [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LF128J [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 GD25LF16E [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LF16E [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593
GD25LF255E [WSON8 5x6] Poznámka: 4882 GD25LF255E [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 4882 GD25LF256F [SOP16] Poznámka: 5398 GD25LF256F [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 5398
GD25LF32E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LF32E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 GD25LF512MF [TFBGA24] Poznámka: 5571 GD25LF512MF [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 5571
GD25LF64E [USON8 3x4] Poznámka: 6041 GD25LF64E [USON8 3x4] (QuadSPI) Poznámka: 6041 GD25LF80E [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LF80E [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593
GD25LH16E [USON8 3x4] Poznámka: 6041 GD25LH32D [USON8 4x3] Poznámka: 6042 GD25LH32E [USON8 3x4] Poznámka: 6042 GD25LH80E [USON8 3x2] Poznámka: 6593
GD25LQ05B [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LQ10B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ10B [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LQ128 (ISP) Poznámka: 138
GD25LQ128 [WSON8 8x6] Poznámka: 3926 GD25LQ128C (ISP) Poznámka: 138 GD25LQ128C [TSOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LQ128C [VSOP8-200] Poznámka: 5394
GD25LQ128C [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25LQ128C [WSON8 8x6] Poznámka: 3926 GD25LQ128D [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LQ128D [VSOP8-200] Poznámka: 5394
GD25LQ128D [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25LQ128D [WSON8 8x6] Poznámka: 3926 GD25LQ128E [SOP16] Poznámka: 5416 GD25LQ128E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 5416
GD25LQ128E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LQ128E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25LQ128E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 GD25LQ128E [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355
GD25LQ16 (ISP) Poznámka: 138 GD25LQ16 [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ16 [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LQ16 [USON8 4x3] Poznámka: 6042
GD25LQ16 [VSOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ16 [VSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25LQ16 [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25LQ16 [WSON8 8x6] Poznámka: 3926
GD25LQ16C [LGA8] Poznámka: 6593 GD25LQ16E [SOP8-208] Poznámka: 5340 GD25LQ16E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 GD25LQ20B (ISP) Poznámka: 138
GD25LQ20B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ20B [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LQ20E [SOP8-150] Poznámka: 5644 GD25LQ20E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5644
GD25LQ255E [WSON8 5x6] Poznámka: 5355 GD25LQ255E [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 4882 GD25LQ256C [SOP16] Poznámka: 3100 GD25LQ256C [WSON8 5x6] Poznámka: 3097
GD25LQ256C [WSON8 8x6] Poznámka: 3926 GD25LQ256CB [TFBGA24] Poznámka: 1268 GD25LQ256CZ [TFBGA24] Poznámka: 1343 GD25LQ256D [SOP16] Poznámka: 5416
GD25LQ256D [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 5416 GD25LQ256D [WSON8 5x6] Poznámka: 5355 GD25LQ256D [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 4882 GD25LQ256D [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914
GD25LQ32 (ISP) Poznámka: 138 GD25LQ32 [WSON8] Poznámka: 3097 GD25LQ32 [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 3097 GD25LQ32D [SOIC8-208] Poznámka: 5394
GD25LQ32D [USON8 4x3] Poznámka: 6042 GD25LQ32E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LQ32E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25LQ32E [USON8 3x2] Poznámka: 6593
GD25LQ32E [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593 GD25LQ32E [USON8 4x4] Poznámka: 3233 GD25LQ32E [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233 GD25LQ40 (ISP) Poznámka: 138
GD25LQ40 [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ40 [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LQ40 [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LQ40 [USON8 4x3] Poznámka: 6042
GD25LQ40 [VSOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ40 [VSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25LQ40 [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25LQ40B (ISP) Poznámka: 138
GD25LQ40B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ40B [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LQ40C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ40C [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25LQ40C [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LQ40E [SOP8-150] Poznámka: 5644 GD25LQ40E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5644 GD25LQ40E [SOP8-208] Poznámka: 5340
GD25LQ40E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340 GD25LQ64B (ISP) Poznámka: 138 GD25LQ64B [TSOP8] Poznámka: 3087 GD25LQ64B [WSON8] Poznámka: 3097
GD25LQ64B [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 3097 GD25LQ64C (ISP) Poznámka: 138 GD25LQ64C [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25LQ64C [TSOP8-208] Poznámka: 5394
GD25LQ64C [USON8 4x4] Poznámka: 3233 GD25LQ64C [VSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25LQ64C [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25LQ64E [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25LQ64E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25LQ80 (ISP) Poznámka: 138 GD25LQ80 [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ80 [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25LQ80 [USON8 4x3] Poznámka: 6042 GD25LQ80 [VSOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ80 [VSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25LQ80 [WSON8] Poznámka: 3097
GD25LQ80B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ80B [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LQ80B [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LQ80B [VSOP8-150] Poznámka: 5645
GD25LQ80B [VSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25LQ80C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ80C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LQ80C [USON8 2x3] Poznámka: 6593
GD25LQ80C [VSOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ80C [VSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25LQ80E [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25LQ80E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
GD25LQ80E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LQ80E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25LQ80E [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25LQ80E [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593
GD25LR128D [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LR128D [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25LR128E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25LR128E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5340
GD25LR256E [SOP16] Poznámka: 3100 GD25LR256E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25LR256F [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 GD25LR256F [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881
GD25LR512ME [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 GD25LR512ME [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881 GD25LR512MF [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 GD25LR512MF [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4881
GD25LR64E [WSON8 5x6] Poznámka: 5355 GD25LR64E [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 4882 GD25LT256E [SOP16] Poznámka: 3100 GD25LT256E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
GD25LT512ME [TFBGA24] Poznámka: 5571 GD25LT512ME [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 5571 GD25LX256E [SOP16] Poznámka: 3100 GD25LX256E [SOP16] (Octa I/O) Poznámka: 3100
GD25LX256E [TFBGA24] Poznámka: 5694 GD25LX256E [TFBGA24] (Octa I/O) Poznámka: 5694 GD25LX512ME [TFBGA24] Poznámka: 3122 GD25LX512ME [TFBGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122
GD25M21B (ISP) Poznámka: 138 GD25M21B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25M41B (ISP) Poznámka: 138 GD25M41B [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25Q10 (ISP) Poznámka: 138 GD25Q10 [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q10 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 GD25Q10 [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25Q10 [SOP8-208] (DualSPI) Poznámka: 5394 GD25Q10 [TSSOP8] Poznámka: 5519 GD25Q10 [TSSOP8] (DualSPI) Poznámka: 1388 GD25Q10 [USON8] Poznámka: 6593
GD25Q10 [USON8] (DualSPI) Poznámka: 6593 GD25Q10 [WSON8] Poznámka: 3097 GD25Q10 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 GD25Q127C [SOP16] Poznámka: 3100
GD25Q127C [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25Q127C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q127C [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q127C [VSOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394
GD25Q127C [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25Q127C [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097 GD25Q127C [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 3926 GD25Q128B (ISP) Poznámka: 138
GD25Q128B [SOP16] Poznámka: 3100 GD25Q128B [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25Q128B [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q128B [TFBGA24] Poznámka: 1268
GD25Q128B [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 1268 GD25Q128B [WSON8] Poznámka: 3097 GD25Q128C GD25Q128C (ISP) Poznámka: 138
GD25Q128C [SOP16] Poznámka: 3100 GD25Q128C [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25Q128C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q128C [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
GD25Q128C [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 GD25Q128C [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 1268 GD25Q128C [VSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25Q128C [VSOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394
GD25Q128C [WSON8 8x6] Poznámka: 3926 GD25Q128C [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 3926 GD25Q128C [WSON8] Poznámka: 3097 GD25Q128E (ISP) Poznámka: 138
GD25Q128E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q128E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q128E [SOP8-208](LGE_HE_QE) Poznámka: 5394 GD25Q128E [USON8 4x4] Poznámka: 3233
GD25Q128E [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233 GD25Q128E [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 GD25Q128E [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 GD25Q128F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
GD25Q128F [WSON8 6x5] (QuadSPI) Poznámka: 5355 GD25Q16 GD25Q16 (ISP) Poznámka: 138 GD25Q16 [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25Q16 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 GD25Q16 [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25Q16 [SOP8-200] Poznámka: 5394 GD25Q16 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
GD25Q16 [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q16B GD25Q16B (ISP) Poznámka: 138 GD25Q16B [SOP16] Poznámka: 3100
GD25Q16B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q16B [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 GD25Q16B [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q16B [SOP8-208] (DualSPI) Poznámka: 5394
GD25Q16B [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 GD25Q16B [TSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25Q16B [USON8 4x4] Poznámka: 3098 GD25Q16B [WSON8] Poznámka: 3097
GD25Q16C (ISP) Poznámka: 138 GD25Q16C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q16C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q16C [USON8 3x2] Poznámka: 6593
GD25Q16C [USON8 3x4] Poznámka: 6042 GD25Q16C [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25Q16E [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q16E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
GD25Q16E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q16E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q16E [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25Q16E [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593
GD25Q20 (ISP) Poznámka: 138 GD25Q20 [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q20 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 GD25Q20 [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25Q20 [SOP8-208] (DualSPI) Poznámka: 5394 GD25Q20 [TSSOP8] Poznámka: 5519 GD25Q20 [TSSOP8] (DualSPI) Poznámka: 1388 GD25Q20 [USON8] Poznámka: 6593
GD25Q20 [USON8] (DualSPI) Poznámka: 6593 GD25Q20 [WSON8] Poznámka: 3097 GD25Q20 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 GD25Q20B (ISP) Poznámka: 138
GD25Q20B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q20B [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q20B [TSSOP8] Poznámka: 5519 GD25Q20B [USON8] Poznámka: 6593
GD25Q20C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q20E [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q20E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25Q21B (ISP) Poznámka: 138
GD25Q21B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q21B [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q21B [TSSOP8] Poznámka: 5519 GD25Q21B [USON8] Poznámka: 6593
GD25Q256C (ISP) Poznámka: 138 GD25Q256C [SOP16] Poznámka: 3100 GD25Q256C [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25Q256C [WSON8 8x6] Poznámka: 3926
GD25Q256C [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 3926 GD25Q256CB [TFBGA24] Poznámka: 1268 GD25Q256CB [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 1343 GD25Q256CZ [TFBGA24] Poznámka: 1343
GD25Q256CZ [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 1268 GD25Q256D [SOP16] Poznámka: 3100 GD25Q256D [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25Q256D [WSON8 8x6] Poznámka: 3926
GD25Q256D [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 3926 GD25Q256E [SOP16] Poznámka: 3100 GD25Q256E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25Q256E [WSON8 8x6] Poznámka: 4914
GD25Q256E [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 GD25Q257D [SOP16] Poznámka: 3100 GD25Q257D [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25Q32
GD25Q32 (ISP) Poznámka: 138 GD25Q32 (QuadSPI) [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q32 (QuadSPI) [SOP8-200] Poznámka: 5394 GD25Q32 [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25Q32 [SOP8-200] Poznámka: 5394 GD25Q32B GD25Q32B (ISP) Poznámka: 138 GD25Q32B (QuadSPI) [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25Q32B (QuadSPI) [WSON8] Poznámka: 3097 GD25Q32B [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q32B [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q32B [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268
GD25Q32B [VSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25Q32B [WSON8] Poznámka: 3097 GD25Q32C GD25Q32C (ISP) Poznámka: 138
GD25Q32C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q32C [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25Q32C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q32C [SOP8-208] (LGE_DIS) Poznámka: 5394
GD25Q32C [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q32C [VSOP8-200] Poznámka: 5394 GD25Q32C [VSOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q32C [WSON8 5x6] Poznámka: 3097
GD25Q32C [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 3097 GD25Q32CB [TFBGA24] Poznámka: 1268 GD25Q32CZ [TFBGA24] Poznámka: 1343 GD25Q32E (ISP) Poznámka: 138
GD25Q32E [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q32E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25Q32E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q32E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
GD25Q40 (ISP) Poznámka: 138 GD25Q40 [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q40 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 GD25Q40 [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25Q40 [SOP8-208] (DualSPI) Poznámka: 5394 GD25Q40 [TSSOP8] Poznámka: 5519 GD25Q40 [TSSOP8] (DualSPI) Poznámka: 5519 GD25Q40 [USON8] Poznámka: 6593
GD25Q40 [USON8] (DualSPI) Poznámka: 6593 GD25Q40 [WSON8] Poznámka: 3097 GD25Q40 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 GD25Q40B (ISP) Poznámka: 138
GD25Q40B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q40B [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q40B [TSSOP8] Poznámka: 5519 GD25Q40B [USON8] Poznámka: 6593
GD25Q40C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q40C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q40C [USON8 2x3] Poznámka: 6593 GD25Q40E [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25Q40E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25Q41B (ISP) Poznámka: 138 GD25Q41B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q41B [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25Q41B [TSSOP8] Poznámka: 5519 GD25Q41B [USON8] Poznámka: 6593 GD25Q512 (ISP) Poznámka: 138 GD25Q512 [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25Q512 [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 GD25Q512 [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q512 [SOP8-208] (DualSPI) Poznámka: 5394 GD25Q512 [TSSOP8] Poznámka: 5519
GD25Q512 [TSSOP8] (DualSPI) Poznámka: 1388 GD25Q512 [USON8] Poznámka: 6593 GD25Q512 [USON8] (DualSPI) Poznámka: 6593 GD25Q512 [WSON8] Poznámka: 3097
GD25Q512 [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 3097 GD25Q512MC [SOP16] Poznámka: 3100 GD25Q512MC [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25Q512MC [WSON8 8x6] Poznámka: 3926
GD25Q512MC [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 3926 GD25Q512MCB [TFBGA24] Poznámka: 1268 GD25Q512MCB [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 1343 GD25Q512MCZ [TFBGA24] Poznámka: 1343
GD25Q512MCZ [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 1268 GD25Q64B GD25Q64B (ISP) Poznámka: 138 GD25Q64B (QuadSPI) [BGA24 6x8] Poznámka: 1268
GD25Q64B (QuadSPI) [WSON8] Poznámka: 3097 GD25Q64B [BGA24 6x8] Poznámka: 1268 GD25Q64B [SOP16] Poznámka: 3100 GD25Q64B [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25Q64B [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q64B [WSON8] Poznámka: 3097 GD25Q64C GD25Q64C (ISP) Poznámka: 138
GD25Q64C [SOP16] Poznámka: 3100 GD25Q64C [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25Q64C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q64C [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
GD25Q64C [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 GD25Q64C [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 1268 GD25Q64C [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 GD25Q64C [WSON8 5x6] (QuadSPI) Poznámka: 3097
GD25Q64E (ISP) Poznámka: 138 GD25Q64E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q64E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q64F [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25Q64F [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25Q80 GD25Q80 (ISP) Poznámka: 138 GD25Q80 [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25Q80 [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25Q80 [SOP8-200] Poznámka: 5394 GD25Q80 [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 GD25Q80 [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394
GD25Q80B GD25Q80B (ISP) Poznámka: 138 GD25Q80B [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q80B [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25Q80B [USON8] Poznámka: 6593 GD25Q80C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q80C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25Q80C [USON8 3x2] Poznámka: 6593
GD25Q80C [WSON8 6x5] Poznámka: 3097 GD25Q80E [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25Q80E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25Q80E [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25Q80E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25R127D [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25R127D [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25R128E [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25R128E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25R256D [SOP16] Poznámka: 3100 GD25R256D [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25R256D [WSON8 8x6] Poznámka: 3926
GD25R256D [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 3926 GD25R256E [SOP16] Poznámka: 3100 GD25R256E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25R512MEFxR [SOP16] Poznámka: 3100
GD25R512MEFxR [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25R512MF [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 GD25R512MF [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 GD25R64C [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25R64C [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25R64E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25R64E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25S512MD [SOP16] (QuadSPI) (Die0) Poznámka: 3100
GD25S512MD [SOP16] (QuadSPI) (Die1) Poznámka: 3100 GD25S512MD [WSON8 8x6] (QuadSPI) (Die0) Poznámka: 3926 GD25S512MD [WSON8 8x6] (QuadSPI) (Die1) Poznámka: 3926 GD25S513MD [SOP16] (QuadSPI) (Die0) Poznámka: 3100
GD25S513MD [SOP16] (QuadSPI) (Die1) Poznámka: 3100 GD25S513MD [WSON8 8x6] (QuadSPI) (Die0) Poznámka: 3926 GD25S513MD [WSON8 8x6] (QuadSPI) (Die1) Poznámka: 3926 GD25T512ME [SOP16] Poznámka: 3100
GD25T512ME [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25T80 GD25T80 (ISP) Poznámka: 138 GD25T80 [SOP8-200] Poznámka: 5394
GD25VQ16C (ISP) Poznámka: 138 GD25VQ16C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25VQ21B (ISP) Poznámka: 138 GD25VQ21B [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25VQ21B [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25VQ21B [TSSOP8] Poznámka: 5519 GD25VQ21B [USON8] Poznámka: 6593 GD25VQ21B [VSOP8-150] Poznámka: 5645
GD25VQ32C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25VQ32C [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25VQ40C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25VQ40C [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645
GD25VQ40C [USON8 2x3] Poznámka: 6593 GD25VQ40C [USON8 2x3] (QuadSPI) Poznámka: 6593 GD25VQ41B (ISP) Poznámka: 138 GD25VQ41B [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25VQ41B [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25VQ41B [TSSOP8] Poznámka: 5519 GD25VQ41B [USON8] Poznámka: 6593 GD25VQ41B [VSOP8-150] Poznámka: 5645
GD25VQ80C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25VQ80C [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25VQ80C [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25VQ80C [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
GD25WB256E [SOP16] Poznámka: 3100 GD25WB256E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 GD25WD05C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25WD10C [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25WD20C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25WD20E [USON8 3x2] Poznámka: 6593 GD25WD40C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25WD40C [USON8 3x2] Poznámka: 6593
GD25WD40E [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25WD80C (ISP) Poznámka: 138 9997 GD25WD80C [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25WD80C [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25WD80E [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25WQ128E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25WQ128E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25WQ16E [SOP8-150] Poznámka: 5645
GD25WQ16E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25WQ16E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25WQ16E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25WQ16E [USON8 3x2] Poznámka: 6593
GD25WQ16E [USON8 3x2] (QuadSPI) Poznámka: 6593 GD25WQ20E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25WQ32E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25WQ32E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394
GD25WQ40E [SOP8-208] Poznámka: 5394 GD25WQ40E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25WQ64E [USON8 4x4] Poznámka: 3233 GD25WQ64E [USON8 4x4] (QuadSPI) Poznámka: 3233
GD25WQ80E (ISP) Poznámka: 138 9997 GD25WQ80E [SOP8-150] Poznámka: 5645 GD25WQ80E [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 GD25WQ80E [SOP8-208] Poznámka: 5394
GD25WQ80E [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 GD25WR256E [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 GD25WR256E [WSON8 8x6] (QuadSPI) Poznámka: 4914 GD25X512ME [SOP16] Poznámka: 5416
GD25X512ME [SOP16] (Octa I/O) Poznámka: 5398 GD29GL064CAB [FBGA48] Poznámka: 859 GD32E103C8T [LQFP48] Poznámka: 5783 GD32E103CBT [LQFP48] Poznámka: 5783
GD32E103R8T [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32E103RBT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32E103T8U [QFN36] Poznámka: 5781 GD32E103TBU [QFN36] Poznámka: 5781
GD32E103V8T [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32E103VBT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32E230C4T [LQFP48] Poznámka: 5783 GD32E230C6T [LQFP48] Poznámka: 5783
GD32E230C8T [LQFP48] Poznámka: 5783 GD32E230F4P [TSSOP20] Poznámka: 5779 GD32E230F6P [TSSOP20] Poznámka: 5779 GD32E230F8P [TSSOP20] Poznámka: 5779
GD32E230G4U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32E230G6U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32E230G8U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F101C4 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101C4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101C4T [LQFP48] Poznámka: 5783 GD32F101C6 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101C6 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101C6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101C6T [LQFP48] Poznámka: 5783 GD32F101C8 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101C8 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101C8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101C8T [LQFP48] Poznámka: 5783 GD32F101CB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101CB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101CB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101CBT [LQFP48] Poznámka: 5783 GD32F101R4 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101R4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101R4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101R4T [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101R6 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101R6 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101R6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101R6T [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101R8 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101R8 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101R8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101R8T [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101RB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101RB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RBT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101RC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101RC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RCT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101RD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101RD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RDT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RET [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101RF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101RF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RFT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RGT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101RI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101RI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RIT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101RK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101RK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101RKT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F101T4 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101T4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101T4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101T4U [QFN36] Poznámka: 5781 GD32F101T6 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101T6 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101T6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101T6U [QFN36] Poznámka: 5781 GD32F101T8 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101T8 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101T8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101T8U [QFN36] Poznámka: 5781 GD32F101TB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101TB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101TB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101TBU [QFN36] Poznámka: 5781 GD32F101V8 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101V8 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101V8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101V8T [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F101VB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101VB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VBT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F101VC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101VC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VCT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F101VD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101VD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VDT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F101VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VET [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F101VF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101VF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VFT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F101VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VGT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F101VI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101VI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VIT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F101VK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101VK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101VKT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F101ZC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101ZC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZCT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F101ZD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101ZD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZDT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F101ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZET [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F101ZF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101ZF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZFT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F101ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZGT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F101ZI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101ZI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZIT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F101ZK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F101ZK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F101ZKT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F103C4 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103C4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103C4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103C4T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F103C6 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103C6 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103C6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103C6T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F103C8 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103C8 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103C8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103C8T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F103CB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103CB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103CB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103CBT [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F103R4 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103R4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103R4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103R4T [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F103R6 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103R6 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103R6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103R6T [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F103R8 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103R8 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103R8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103R8T [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F103RB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103RB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103RB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103RBT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F103RC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103RC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103RC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103RCT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F103RD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103RD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103RD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103RDT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F103RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103RET [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F103RF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103RF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103RF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103RFT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F103RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103RGT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F103RI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103RI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103RI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103RIT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F103RK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103RK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103RK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103RKT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F103T4 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103T4 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103T4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103T4U [QFN36] Poznámka: 2404 GD32F103T6 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103T6 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103T6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103T6U [QFN36] Poznámka: 2404 GD32F103T8 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103T8 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103T8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103T8U [QFN36] Poznámka: 2404 GD32F103TB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103TB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103TB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103TBU [QFN36] Poznámka: 2404 GD32F103V8 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103V8 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103V8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103V8T [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F103VB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103VB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103VB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103VBT [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F103VC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103VC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103VC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103VCT [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F103VD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103VD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103VD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103VDT [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F103VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103VET [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F103VF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103VF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103VF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103VFT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F103VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103VGT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F103VI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103VI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103VI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103VIT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F103VK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103VK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103VK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103VKT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F103ZC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103ZC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103ZC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103ZCT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F103ZD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103ZD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103ZD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103ZDT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F103ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F103ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F103ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F103ZET [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F103ZF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103ZF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103ZF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103ZFT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F103ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103ZGT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F103ZI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103ZI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103ZI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103ZIT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F103ZK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F103ZK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103ZK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F103ZKT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F105R8 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105R8 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105R8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105R8T [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F105RB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105RB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RBT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F105RC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105RC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RCT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F105RD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105RD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RDT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F105RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RET [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F105RF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105RF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RFT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F105RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105RGT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F105V8 (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105V8 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105V8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105V8T [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F105VB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105VB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VBT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F105VC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105VC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VCT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F105VD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105VD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VDT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F105VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VET [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F105VF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105VF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VFT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F105VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105VGT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F105ZC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105ZC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105ZC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105ZCT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F105ZD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105ZD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105ZD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105ZDT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F105ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105ZET [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F105ZF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105ZF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105ZF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105ZFT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F105ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F105ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F105ZGT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F107RB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107RB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RBT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F107RC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107RC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RCT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F107RD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107RD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RDT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F107RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RET [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F107RF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107RF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RFT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F107RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107RGT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F107VB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107VB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VBT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F107VC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107VC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VCT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F107VD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107VD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VDT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F107VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VET [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F107VF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107VF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VFT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F107VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107VGT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F107ZC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107ZC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107ZC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107ZCT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F107ZD (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107ZD (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107ZD (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107ZDT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F107ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107ZET [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F107ZF (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107ZF (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107ZF (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107ZFT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F107ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F107ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F107ZGT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F130C4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F130C4T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F130C6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F130C6T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F130C8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F130C8T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F130F4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F130F4P [TSSOP20] Poznámka: 2981 GD32F130F6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F130F6P [TSSOP20] Poznámka: 2981 GD32F130F8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F130F8P [TSSOP20] Poznámka: 2981 GD32F130G4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F130G4U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F130G6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F130G6U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F130G8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F130G8U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F130K4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F130K4U [QFN32] Poznámka: 3419 GD32F130K6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F130K6U [QFN32] Poznámka: 3419 GD32F130K8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F130K8U [QFN32] Poznámka: 3419 GD32F130R8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F130R8T [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F150C4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F150C4T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F150C6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F150C6T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F150C8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F150C8T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F150G4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F150G4U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F150G6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F150G6U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F150G8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F150G8U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F150K4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F150K4U [QFN32] Poznámka: 3419 GD32F150K6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F150K6U [QFN32] Poznámka: 3419 GD32F150K8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F150K8U [QFN32] Poznámka: 3419 GD32F150R4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F150R4T [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F150R6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F150R6T [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F150R8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F150R8T [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F205RC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205RC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205RC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205RCT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F205RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205RET [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F205RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205RGT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F205RK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205RK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205RK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205RKT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F205VC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205VC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205VC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205VCT [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F205VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205VET [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F205VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205VGT [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F205VK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205VK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205VK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205VKT [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F205ZC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205ZC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205ZC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205ZCT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F205ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205ZET [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F205ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205ZGT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F205ZK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F205ZK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F205ZK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F205ZKT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F207IE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207IE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207IE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207IET [LQFP176] Poznámka: 4209 GD32F207IG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207IG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207IG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207IGT [LQFP176] Poznámka: 4209 GD32F207IK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207IK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207IK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207IKT [LQFP176] Poznámka: 4209 GD32F207RC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207RC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207RC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207RCT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F207RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207RET [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F207RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207RGT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F207RK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207RK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207RK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207RKT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F207VC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207VC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207VC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207VCT [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F207VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207VET [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F207VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207VGT [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F207VK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207VK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207VK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207VKT [LQFP100] Poznámka: 2909 GD32F207ZC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207ZC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207ZC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207ZCT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F207ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207ZET [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F207ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207ZGT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F207ZK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F207ZK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F207ZK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F207ZKT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F303CB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303CB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303CB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303CBT [LQFP48] Poznámka: 5783 GD32F303CC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303CC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303CC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303CCT [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F303CE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303CE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303CE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303CET [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F303CG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303CG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303CG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303CGT [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F303RB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303RB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303RB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303RBT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F303RC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303RC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303RC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303RCT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F303RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303RET [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F303RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303RGT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F303RI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303RI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303RI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303RIT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F303RK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303RK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303RK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303RKT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F303VB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303VB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303VB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303VBT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F303VC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303VC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303VC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303VCT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F303VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303VET [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F303VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303VGT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F303VI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303VI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303VI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303VIT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F303VK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303VK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303VK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303VKT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F303ZC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303ZC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303ZC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303ZCT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F303ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303ZET [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F303ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303ZGT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F303ZI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303ZI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303ZI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303ZIT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F303ZK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F303ZK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F303ZK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F303ZKT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F305RB (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F305RB (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F305RB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F305RBT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F305RC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F305RC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F305RC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F305RCT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F305RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F305RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F305RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F305RET [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F305RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F305RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F305RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F305RGT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F305VC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F305VC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F305VC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F305VCT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F305VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F305VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F305VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F305VET [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F305VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F305VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F305VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F305VGT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F305ZC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F305ZC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F305ZC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F305ZCT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F305ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F305ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F305ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F305ZET [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F305ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F305ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F305ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F305ZGT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F307RC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F307RC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F307RC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F307RCT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F307RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F307RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F307RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F307RET [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F307RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F307RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F307RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F307RGT [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F307VC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F307VC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F307VC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F307VCT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F307VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F307VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F307VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F307VET [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F307VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F307VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F307VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F307VGT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F307ZC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F307ZC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F307ZC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F307ZCT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F307ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F307ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F307ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F307ZET [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F307ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F307ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F307ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F307ZGT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F310C8T [LQFP48] Poznámka: 5783 GD32F310F4P [TSSOP20] Poznámka: 5779 GD32F310F6P [TSSOP20] Poznámka: 5779
GD32F310F8P [TSSOP20] Poznámka: 5779 GD32F310G8U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F330C4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330C4T [LQFP48] Poznámka: 2344
GD32F330C6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330C6T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F330C8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330C8T [LQFP48] Poznámka: 2344
GD32F330CB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330CBT [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F330F4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330F4P [TSSOP20] Poznámka: 2981
GD32F330F6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330F6P [TSSOP20] Poznámka: 2981 GD32F330F8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330F8P [TSSOP20] Poznámka: 2981
GD32F330G4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330G4U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F330G6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330G6U [QFN28] Poznámka: 5700
GD32F330G8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330G8U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F330K4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330K4U [QFN32] Poznámka: 3419
GD32F330K6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330K6U [QFN32] Poznámka: 3419 GD32F330K8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330K8U [QFN32] Poznámka: 3419
GD32F330R8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330R8T [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F330RB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F330RBT [LQFP64] Poznámka: 3045
GD32F350C4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350C4T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F350C6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350C6T [LQFP48] Poznámka: 2344
GD32F350C8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350C8T [LQFP48] Poznámka: 2344 GD32F350CB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350CBT [LQFP48] Poznámka: 2344
GD32F350G4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350G4U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F350G6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350G6U [QFN28] Poznámka: 5700
GD32F350G8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350G8U [QFN28] Poznámka: 5700 GD32F350K4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350K4U [QFN32] Poznámka: 3419
GD32F350K6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350K6U [QFN32] Poznámka: 3419 GD32F350K8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350K8U [QFN32] Poznámka: 3419
GD32F350R4 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350R4T [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F350R6 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350R6T [LQFP64] Poznámka: 3045
GD32F350R8 (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350R8T [LQFP64] Poznámka: 3045 GD32F350RB (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F350RBT [LQFP64] Poznámka: 3045
GD32F403RC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403RC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403RC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F403RCT [LQFP64] Poznámka: 3045
GD32F403RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F403RET [LQFP64] Poznámka: 3045
GD32F403RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F403RGT [LQFP64] Poznámka: 3045
GD32F403RI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403RI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403RI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F403RIT [LQFP64] Poznámka: 3045
GD32F403RK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403RK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403RK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F403RKT [LQFP64] Poznámka: 3045
GD32F403VC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403VC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403VC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F403VCH [BGA100] Poznámka: 4536
GD32F403VCT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F403VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F403VEH [BGA100] Poznámka: 4536 GD32F403VET [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F403VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
GD32F403VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F403VGH [BGA100] Poznámka: 4536 GD32F403VGT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F403VI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997
GD32F403VI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403VI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F403VIH [BGA100] Poznámka: 4536 GD32F403VIT [LQFP100] Poznámka: 3484
GD32F403VK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403VK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403VK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 GD32F403VKH [BGA100] Poznámka: 4536
GD32F403VKT [LQFP100] Poznámka: 3484 GD32F403ZC (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403ZC (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403ZC (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F403ZCT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F403ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F403ZET [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F403ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F403ZGT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F403ZI (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403ZI (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403ZI (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F403ZIT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F403ZK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 GD32F403ZK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 GD32F403ZK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997
GD32F403ZKT [LQFP144] Poznámka: 4048 GD32F405RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F405RET [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F405RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F405RGT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F405RK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405RK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405RK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F405RKT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F405VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F405VGH [BGA100] Poznámka: 5789 GD32F405VGT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F405VK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405VK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F405VK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405VKH [BGA100] Poznámka: 5789 GD32F405VKT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F405ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F405ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405ZGT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F405ZK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F405ZK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405ZK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F405ZKT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F407IE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407IE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407IE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407IEH [BGA176] Poznámka: 5788 GD32F407IG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407IG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407IG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407IGH [BGA176] Poznámka: 5788 GD32F407IK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407IK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407IK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407IKH [BGA176] Poznámka: 5788 GD32F407RE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407RE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407RE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407RET [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F407RG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407RG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407RG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407RGT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F407RK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407RK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407RK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407RKT [LQFP64] Poznámka: 5790 GD32F407VE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407VE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407VE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407VEH [BGA100] Poznámka: 5789 GD32F407VET [LQFP100] Poznámka: 5796
GD32F407VG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407VG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407VG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407VGH [BGA100] Poznámka: 5789
GD32F407VGT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F407VK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407VK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407VK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407VKH [BGA100] Poznámka: 5789 GD32F407VKT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F407ZE (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407ZE (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407ZE (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407ZET [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F407ZG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407ZG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407ZG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407ZGT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F407ZK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407ZK (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F407ZK (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F407ZKT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F425VGT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F425VKT [LQFP100] Poznámka: 5796
GD32F427VET [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F427VGT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F427VKT [LQFP100] Poznámka: 5796 GD32F427ZET [LQFP144] Poznámka: 5792
GD32F427ZGT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F427ZKT [LQFP144] Poznámka: 5792 GD32F450IG (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F450IG (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F450IG (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F450IGH [BGA176] Poznámka: 5788 GD32F450II (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F450II (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 9999
GD32F450II (ISP-SWD) Poznámka: 138 9997 9999 GD32F450IIH [BGA176] Poznámka: 5788 GD32F450IK (ISP-JTAG CHAIN) Poznámka: 138