Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Goal Semiconductor zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Goal Semiconductor zariadení 27 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

VRS1000-xA VRS1000-xA [PLCC44] Poznámka: 67 VRS1000-xA [QFP44] Poznámka: 108 VRS1100-xA
VRS1100-xA [PLCC44] Poznámka: 67 VRS1100-xA [QFP44] Poznámka: 108 VRS540-xA VRS540-xA [PLCC44] Poznámka: 67
VRS540-xA [QFP44] Poznámka: 108 VRS550-xA VRS550-xA [PLCC44] Poznámka: 67 VRS550-xA [QFP44] Poznámka: 108
VRS560-xA VRS560-xA [PLCC44] Poznámka: 67 VRS560-xA [QFP44] Poznámka: 108 VRS570-xA
VRS570-xA [PLCC44] Poznámka: 67 VRS570-xA [QFP44] Poznámka: 108 VRS580-xA VRS580-xA [PLCC44] Poznámka: 67
VRS580-xA [QFP44] Poznámka: 108 VRS700-xA VRS700-xA [PLCC44] Poznámka: 67 VRS700-xA [QFP44] Poznámka: 108
VRS900-xA VRS900-xA [PLCC44] Poznámka: 67 VRS900-xA [QFP44] Poznámka: 108 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
🍪
Naspäť HORE