Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Green Engine zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Green Engine zariadení 12 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

GE24C01 GE24C01 (ISP) Poznámka: 138 GE24C01 [SOP8] Poznámka: 950 GE24C01 [TSSOP8] Poznámka: 121
GE24C02 GE24C02 (ISP) Poznámka: 138 GE24C02 [SOP8] Poznámka: 950 GE24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
GE24C04 GE24C04 (ISP) Poznámka: 138 GE24C04 [SOP8] Poznámka: 950 GE24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE