Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam GTM zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných GTM zariadení 38 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

GP24BC01 GP24BC01 (ISP) Poznámka: 138 GP24BC02 GP24BC02 (ISP) Poznámka: 138
GP24BC04 GP24BC04 (ISP) Poznámka: 138 GP24BC08 GP24BC08 (ISP) Poznámka: 138
GP24BC16 GP24BC16 (ISP) Poznámka: 138 GSC24BC01 (ISP) Poznámka: 138 GSC24BC01 [SOP8] Poznámka: 950
GSC24BC02 (ISP) Poznámka: 138 GSC24BC02 [SOP8] Poznámka: 950 GSC24BC04 (ISP) Poznámka: 138 GSC24BC04 [SOP8] Poznámka: 950
GSC24BC08 (ISP) Poznámka: 138 GSC24BC08 [SOP8] Poznámka: 950 GSC24BC16 (ISP) Poznámka: 138 GSC24BC16 [SOP8] Poznámka: 950
GSC93BC46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 GSC93BC46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 GSC93BC46A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 GSC93BC46A (x8) [SOP8] Poznámka: 950
GSC93BC46B (x16) [SOP8] Poznámka: 950 GSC93BC46B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 GSC93BC56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 GSC93BC56 (x8) (ISP) Poznámka: 138
GSC93BC56A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 GSC93BC56A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 GSC93BC56B (x16) [SOP8] Poznámka: 950 GSC93BC56B (x8) [SOP8] Poznámka: 950
GSC93BC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 GSC93BC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 GSC93BC66A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 GSC93BC66A (x8) [SOP8] Poznámka: 950
GSC93BC66B (x16) [SOP8] Poznámka: 950 GSC93BC66B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE