Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam HangShun zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných HangShun zariadení 121 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

HK24C02-5 HK24C02-5 (ISP) Poznámka: 138 HK24C02-5 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C02-5 [MSOP8] Poznámka: 605
HK24C02-5 [SOP8] Poznámka: 950 HK24C02-5 [SOT23-5] Poznámka: 523 HK24C02-5 [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C02-5 [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C02A HK24C02A (ISP) Poznámka: 138 HK24C02A [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C02A [MSOP8] Poznámka: 605
HK24C02A [SOP8] Poznámka: 950 HK24C02A [SOT23-5] Poznámka: 523 HK24C02A [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C02A [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C02B HK24C02B (ISP) Poznámka: 138 HK24C02B [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C02B [MSOP8] Poznámka: 605
HK24C02B [SOP8] Poznámka: 950 HK24C02B [SOT23-5] Poznámka: 523 HK24C02B [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C02B [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C02-U HK24C02-U (ISP) Poznámka: 138 HK24C02-U [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C02-U [MSOP8] Poznámka: 605
HK24C02-U [SOP8] Poznámka: 950 HK24C02-U [SOT23-5] Poznámka: 523 HK24C02-U [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C02-U [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C04 HK24C04 (ISP) Poznámka: 138 HK24C04 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C04 [MSOP8] Poznámka: 605
HK24C04 [SOP8] Poznámka: 950 HK24C04 [SOT23-5] Poznámka: 523 HK24C04 [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C08 HK24C08 (ISP) Poznámka: 138 HK24C08 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C08 [MSOP8] Poznámka: 605
HK24C08 [SOP8] Poznámka: 950 HK24C08 [SOT23-5] Poznámka: 523 HK24C08 [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C08A HK24C08A (ISP) Poznámka: 138 HK24C08A [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C08A [MSOP8] Poznámka: 605
HK24C08A [SOP8] Poznámka: 950 HK24C08A [SOT23-5] Poznámka: 523 HK24C08A [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C08A [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C08B HK24C08B (ISP) Poznámka: 138 HK24C08B [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C08B [MSOP8] Poznámka: 605
HK24C08B [SOP8] Poznámka: 950 HK24C08B [SOT23-5] Poznámka: 523 HK24C08B [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C08B [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C128 HK24C128 (ISP) Poznámka: 138 HK24C128 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C128 [MSOP8] Poznámka: 605
HK24C128 [SOP8] Poznámka: 950 HK24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 HK24C16 HK24C16 (ISP) Poznámka: 138
HK24C16 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C16 [MSOP8] Poznámka: 605 HK24C16 [SOP8] Poznámka: 950 HK24C16 [SOT23-5] Poznámka: 523
HK24C16 [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 HK24C16A HK24C16A (ISP) Poznámka: 138
HK24C16A [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C16A [MSOP8] Poznámka: 605 HK24C16A [SOP8] Poznámka: 950 HK24C16A [SOT23-5] Poznámka: 523
HK24C16A [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C16A [TSSOP8] Poznámka: 121 HK24C16B HK24C16B (ISP) Poznámka: 138
HK24C16B [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C16B [MSOP8] Poznámka: 605 HK24C16B [SOP8] Poznámka: 950 HK24C16B [SOT23-5] Poznámka: 523
HK24C16B [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C16B [TSSOP8] Poznámka: 121 HK24C256 HK24C256 (ISP) Poznámka: 138
HK24C256 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C256 [MSOP8] Poznámka: 605 HK24C256 [SOP8] Poznámka: 950 HK24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C32 HK24C32 (ISP) Poznámka: 138 HK24C32 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995 HK24C32 [MSOP8] Poznámka: 605
HK24C32 [SOP8] Poznámka: 950 HK24C32 [SOT23-5] Poznámka: 523 HK24C32 [TSOT23-5] Poznámka: 523 HK24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C512 HK24C512 (ISP) Poznámka: 138 HK24C512 [SOP8-150] Poznámka: 950 HK24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121
HK24C512 [WSOP8-208] Poznámka: 46 HK24C64 HK24C64 (ISP) Poznámka: 138 HK24C64 [DFN8-2x3] Poznámka: 2995
HK24C64 [MSOP8] Poznámka: 605 HK24C64 [SOP8] Poznámka: 950 HK24C64 [SOT23-5] Poznámka: 523 HK24C64 [TSOT23-5] Poznámka: 523
HK24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE