Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Hitachi zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Hitachi zariadení 573 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

DF2117BG [LGBGA176] Poznámka: 893 DF2117RBG [LGBGA176] Poznámka: 893 DF2117RLP [TFLGA145] Poznámka: 1278 DF2117RVLP [TFLGA145] Poznámka: 1278
DF2117RVPBG [LGBGA176] Poznámka: 893 DF2134AFA [QFP80] Poznámka: 989 DF2138RFA [QFP80] Poznámka: 989 DF2166V [QFP144] Poznámka: 793
DF2215RTE [TQFP120] Poznámka: 645 DF2215RUTE [TQFP120] Poznámka: 645 DF2215TE [TQFP120] Poznámka: 645 DF2215UTE [TQFP120] Poznámka: 645
DF2556FC [QFP144] Poznámka: 608 DF2612F [QFP80] Poznámka: 762 DF2623FA [QFP100] Poznámka: 2655 DF2638xF [QFP128] Poznámka: 1579
DF38104FP [LQFP64] Poznámka: 2268 HD4074418H [QFP64] Poznámka: 3014 HD4074818H [QFP80] Poznámka: 708 HD407L4818H [QFP80] Poznámka: 708
HD63705V0 [DIP40] HD637B01V0 [DIP40] HD637B01Y0 [SDIP64] Poznámka: 3492 HD6433214F [QFP64] Poznámka: 417
HD6433214P [SDIP64] Poznámka: 416 HD6433214TF [TQFP80] Poznámka: 418 HD6433217C [SDIP64] Poznámka: 416 HD6433217F [QFP64] Poznámka: 417
HD6433217P [SDIP64] Poznámka: 416 HD6433217TF [TQFP80] Poznámka: 418 HD6433294F [QFP64] Poznámka: 420 HD6433294P [SDIP64] Poznámka: 419
HD6433294TF [TQFP80] Poznámka: 421 HD6433577F [QFP64] Poznámka: 420 HD6433577P [SDIP64] Poznámka: 419 HD6472355F [QFP128] Poznámka: 435
HD6472355TE [TQFP120] Poznámka: 436 HD6472357F [QFP128] Poznámka: 435 HD6472357TE [TQFP120] Poznámka: 436 HD6472655F [QFP128] Poznámka: 435
HD6472655TE [TQFP120] Poznámka: 436 HD6472655VF [QFP128] Poznámka: 435 HD6472655VTE [TQFP120] Poznámka: 436 HD6473032F [QFP80] Poznámka: 1523
HD6473048F [QFP100] Poznámka: 415 HD6473048TF [TQFP100] Poznámka: 414 HD6473256CP [PLCC68] Poznámka: 43 HD6473256F [QFP64] Poznámka: 41
HD6473256P [SDIP64] Poznámka: 42 HD6473257C/P [SDIP64] Poznámka: 42 HD6473257CP [PLCC68] Poznámka: 43 HD6473257F [QFP64] Poznámka: 41
HD6473258 [SDIP64] Poznámka: 444 HD6473258CP [PLCC68] Poznámka: 5890 HD6473297C [SDIP64] Poznámka: 419 HD6473297F [QFP64] Poznámka: 420
HD6473297P [SDIP64] Poznámka: 419 HD6473297TF [TQFP80] Poznámka: 421 HD6473308CP [PLCC84] Poznámka: 511 HD6473334CP [PLCC84] Poznámka: 424
HD6473334F [QFP80] Poznámka: 422 HD6473334TF [TQFP80] Poznámka: 423 HD6473334YCP [PLCC84] Poznámka: 424 HD6473334YF [QFP80] Poznámka: 422
HD6473334YTF [TQFP80] Poznámka: 423 HD6473337CP [PLCC84] Poznámka: 424 HD6473337F [QFP80] Poznámka: 422 HD6473337TF [TQFP80] Poznámka: 423
HD6473337YCP [PLCC84] Poznámka: 424 HD6473337YF [QFP80] Poznámka: 422 HD6473337YTF [TQFP80] Poznámka: 423 HD6473434F [QFP100] Poznámka: 425
HD6473434TF [TQFP100] Poznámka: 426 HD6473437F [QFP100] Poznámka: 425 HD6473437TF [TQFP100] Poznámka: 426 HD6473644H [QFP64] Poznámka: 626
HD6473714H [QFP64] Poznámka: 427 HD6473714P [SDIP64] Poznámka: 428 HD6473726F Poznámka: 40 HD6473726H Poznámka: 39
HD64738024HV [QFP80] Poznámka: 1295 HD64738024W [TQFP80] Poznámka: 3404 HD6473827H [QFP80] Poznámka: 1042 HD6473827RD [QFP80] Poznámka: 1042
HD6473827RH [QFP80] Poznámka: 1042 HD6473827RW [TQFP80] Poznámka: 5113 HD6473827W [TQFP80] Poznámka: 5113 HD6473834D [QFP100] Poznámka: 432
HD6473834E [QFP100] Poznámka: 433 HD6473834F [QFP100] Poznámka: 433 HD6473834H [QFP100] Poznámka: 432 HD6473834UF [QFP100] Poznámka: 433
HD6473834UH [QFP100] Poznámka: 432 HD6473834UX [TQFP100] Poznámka: 434 HD6473834X [TQFP100] Poznámka: 434 HD6473837D [QFP100] Poznámka: 429
HD6473837E [QFP100] Poznámka: 1461 HD6473837F [QFP100] Poznámka: 1461 HD6473837H [QFP100] Poznámka: 3076 HD6473837UF [QFP100] Poznámka: 1461
HD6473837UH [QFP100] Poznámka: 429 HD6473837UX [TQFP100] Poznámka: 431 HD6473837X [TQFP100] Poznámka: 431 HD6475328CG [LCC84] Poznámka: 461
HD6475328CP [PLCC84] Poznámka: 725 HD6475328F [QFP80] Poznámka: 463 HD6475348CG [LCC84] Poznámka: 461 HD6475348CP [PLCC84] Poznámka: 725
HD6475348F [QFP80] Poznámka: 463 HD6475348RCG [LCC84] Poznámka: 461 HD6475348RCP [PLCC84] Poznámka: 725 HD6475348RF [QFP80] Poznámka: 463
HD6475348SCG [LCC84] Poznámka: 461 HD6475348SCP [PLCC84] Poznámka: 725 HD6475348SF [QFP80] Poznámka: 463 HD6475348STF [TQFP80] Poznámka: 464
HD6475368CP [PLCC84] Poznámka: 6137 HD6475368F [QFP80] Poznámka: 467 HD6475368RCP [PLCC84] Poznámka: 6137 HD6475368RF [QFP80] Poznámka: 467
HD6475368SCP [PLCC84] Poznámka: 6137 HD6475368SF [QFP80] Poznámka: 467 HD6475368STF [TQFP80] Poznámka: 468 HD6475378F [QFP80] Poznámka: 1284
HD6475398F [QFP112] Poznámka: 510 HD6477042AF [QFP112] Poznámka: 1041 HD6477042F [QFP112] Poznámka: 1041 HD64F2110BVFA [QFP100] Poznámka: 940
HD64F2110BVTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2111BVB [QFP144] Poznámka: 627 HD64F2111BVC [QFP144] Poznámka: 627 HD64F2128FA [QFP64] Poznámka: 658
HD64F2128TF [TQFP80] Poznámka: 659 HD64F2128VFA [QFP64] Poznámka: 658 HD64F2128VTF [TQFP80] Poznámka: 659 HD64F2134AFA [QFP80] Poznámka: 989
HD64F2134ATF [TQFP80] Poznámka: 2724 HD64F2134AVFA [QFP80] Poznámka: 989 HD64F2134AVTF [TQFP80] Poznámka: 2724 HD64F2134FA [QFP80] Poznámka: 989
HD64F2134TF [TQFP80] Poznámka: 2724 HD64F2134VFA [QFP80] Poznámka: 989 HD64F2134VTF [TQFP80] Poznámka: 2724 HD64F2138AFA [QFP80] Poznámka: 989
HD64F2138ATF [TQFP80] Poznámka: 2724 HD64F2138AVFA [QFP80] Poznámka: 989 HD64F2138AVTF [TQFP80] Poznámka: 2724 HD64F2138FA [QFP80] Poznámka: 989
HD64F2138RFA [QFP80] Poznámka: 989 HD64F2140BVFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2140BVTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2141BVFA [QFP100] Poznámka: 940
HD64F2141BVTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2142RFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2142RTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2142RVFA [QFP100] Poznámka: 940
HD64F2142RVTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2144AFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2144ATE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2144AVFA [QFP100] Poznámka: 940
HD64F2144AVTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2144FA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2144TE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2144VFA [QFP100] Poznámka: 940
HD64F2144VTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2145BFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2145BFA [QFP100] Secure Poznámka: 940 HD64F2145BTE [TQFP100] Poznámka: 940
HD64F2145BVFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2145BVTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2147AFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2147ATE [TQFP100] Poznámka: 940
HD64F2147AVFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2147AVTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2147NFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2147NTE [TQFP100] Poznámka: 940
HD64F2147NVFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2147NVTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2148AFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2148ATE [TQFP100] Poznámka: 940
HD64F2148AVFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2148AVTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2148BFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2148BTE [TQFP100] Poznámka: 940
HD64F2148BVFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2148BVTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2148FA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2148TE [TQFP100] Poznámka: 940
HD64F2148VFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2148VTE [TQFP100] Poznámka: 940 HD64F2149YVFA [QFP100] Poznámka: 940 HD64F2149YVTE [TQFP100] Poznámka: 940
HD64F2160BVTE [TQFP144] Poznámka: 627 HD64F2161BVTE [TQFP144] Poznámka: 627 HD64F2166V [QFP144] Poznámka: 793 HD64F2167V [QFP144] Poznámka: 793
HD64F2168V [QFP144] Poznámka: 793 HD64F2169YVTE [TQFP144] Poznámka: 627 HD64F2178VTE [QFP144] Poznámka: 793 HD64F2215RTE [TQFP120] Poznámka: 645
HD64F2215RUTE [TQFP120] Poznámka: 645 HD64F2215TE [TQFP120] Poznámka: 645 HD64F2215UTE [TQFP120] Poznámka: 645 HD64F2217CUTF [TQFP100] Poznámka: 2437
HD64F2218CUTF [TQFP100] Poznámka: 2437 HD64F2218TF [TQFP100] Poznámka: 2437 HD64F2218UTF [TQFP100] Poznámka: 2437 HD64F2238BFA [QFP100] Poznámka: 1111
HD64F2238RFA [QFP100] Poznámka: 1111 HD64F2239FA [QFP100] Poznámka: 1111 HD64F2258FA [QFP100] Poznámka: 1111 HD64F2326VF [QFP128] Poznámka: 2408
HD64F2328BVF [QFP128] Poznámka: 2408 HD64F2328VF [QFP128] Poznámka: 2408 HD64F2329BVF [QFP128] Poznámka: 2408 HD64F2329EVF [QFP128] Poznámka: 2408
HD64F2329VF [QFP128] Poznámka: 2408 HD64F2357TE [TQFP120] Poznámka: 5766 HD64F2376VFQ [QFP144] Poznámka: 642 HD64F2377RVFQ [QFP144] Poznámka: 642
HD64F2377VFQ [QFP144] Poznámka: 642 HD64F2378RVFQ [QFP144] Poznámka: 642 HD64F2378VFQ [QFP144] Poznámka: 642 HD64F2506FC [QFP144] Poznámka: 608
HD64F2552FC [QFP144] Poznámka: 608 HD64F2556FC [QFP144] Poznámka: 608 HD64F2612F [QFP80] Poznámka: 762 HD64F2623FA [QFP100] Poznámka: 2655
HD64F2626FA [QFP100] Poznámka: 2655 HD64F2630xF [QFP128] Poznámka: 1579 HD64F2633F [QFP128] Poznámka: 3407 HD64F2633RF [QFP128] Poznámka: 3407
HD64F2633RTE [TQFP120] Poznámka: 2789 HD64F2633TE [TQFP120] Poznámka: 2789 HD64F2635F [QFP128] Poznámka: 1579 HD64F2636xF [QFP128] Poznámka: 1579
HD64F2638xF [QFP128] Poznámka: 1579 HD64F2639xF [QFP128] Poznámka: 1579 HD64F3026F [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3026TE [TQFP100] Poznámka: 661
HD64F3028F [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3028TE [TQFP100] Poznámka: 661 HD64F3029F [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3029TE [TQFP100] Poznámka: 661
HD64F3039F [QFP80] Poznámka: 6094 HD64F3039VF [QFP80] Poznámka: 6094 HD64F3048BF [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3048BTE [TQFP100] Poznámka: 661
HD64F3048BVF [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3048BVTE [TQFP100] Poznámka: 661 HD64F3048F [QFP100] Poznámka: 438 HD64F3048TF [TQFP100] Poznámka: 437
HD64F3048VF [QFP100] Poznámka: 438 HD64F3048VTF [TQFP100] Poznámka: 437 HD64F3052BF [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3052BTE [TQFP100] Poznámka: 661
HD64F3062BF [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3062BTE [TQFP100] Poznámka: 661 HD64F3062F [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3062TE [TQFP100] Poznámka: 661
HD64F3064BF [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3064BTE [TQFP100] Poznámka: 661 HD64F3064F [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3064TE [TQFP100] Poznámka: 661
HD64F3068F [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3068TE [TQFP100] Poznámka: 661 HD64F3069RF [QFP100] Poznámka: 661 HD64F3069RTE [TQFP100] Poznámka: 661
HD64F3334YCP16 [PLCC84] Poznámka: 609 HD64F3334YF16 [QFP80] Poznámka: 1114 HD64F3334YTF16 [TQFP80] Poznámka: 440 HD64F3337YCP16 [PLCC84] Poznámka: 609
HD64F3337YF16 [QFP80] Poznámka: 1114 HD64F3337YTF16 [TQFP80] Poznámka: 440 HD64F3434F16 [QFP100] Poznámka: 442 HD64F3434TF16 [TQFP100] Poznámka: 727
HD64F3437F16 [QFP100] Poznámka: 442 HD64F3437STF16 [TQFP100] Poznámka: 727 HD64F3437TF16 [TQFP100] Poznámka: 727 HD64F36047 [QFP80] Poznámka: 1165
HD64F36049 [QFP80] Poznámka: 1165 HD64F36074G [LQFP64] Poznámka: 923 HD64F36074G [QFP64] Poznámka: 924 HD64F36074L [LQFP64] Poznámka: 923
HD64F36074L [QFP64] Poznámka: 924 HD64F36077G [LQFP64] Poznámka: 923 HD64F36077G [QFP64] Poznámka: 924 HD64F36077L [LQFP64] Poznámka: 923
HD64F36077L [QFP64] Poznámka: 924 HD64F36079G [LQFP64] Poznámka: 923 HD64F36079G [QFP64] Poznámka: 924 HD64F36079L [LQFP64] Poznámka: 923
HD64F36079L [QFP64] Poznámka: 924 HD64F36087FP [LQFP64] Poznámka: 2436 HD64F3642AH [QFP64] Poznámka: 625 HD64F3642AP [SDIP64] Poznámka: 522
HD64F3643H [QFP64] Poznámka: 625 HD64F3643P [SDIP64] Poznámka: 522 HD64F3644H [QFP64] Poznámka: 625 HD64F3644P [SDIP64] Poznámka: 522
HD64F3664BP [SDIP42] Poznámka: 164 HD64F3664FP [LQFP64] Poznámka: 1280 HD64F3664FY [LQFP48] Poznámka: 174 HD64F3664H [QFP64] Poznámka: 2706
HD64F3672FY [LQFP48] Poznámka: 2284 HD64F3684FP [LQFP64] Poznámka: 923 HD64F3684GFP [LQFP64] Poznámka: 923 HD64F3684GH [QFP64] Poznámka: 924
HD64F3684H [QFP64] Poznámka: 924 HD64F3687FP [LQFP64] Poznámka: 923 HD64F3687GFP [LQFP64] Poznámka: 923 HD64F3687GH [QFP64] Poznámka: 924
HD64F3687H [QFP64] Poznámka: 924 HD64F36912G [SOP32] Poznámka: 1438 HD64F36912GFH [LQFP32] Poznámka: 159 HD64F36912GFH/12K [LQFP32] Poznámka: 159
HD64F3694FP [LQFP64] Poznámka: 1280 HD64F3694FX [LQFP48] Poznámka: 5318 HD64F3694FY [LQFP48] Poznámka: 5154 HD64F3694GFP [LQFP64] Poznámka: 1280
HD64F3694GFY [LQFP48] Poznámka: 5154 HD64F3694H [QFP64] Poznámka: 2706 HD64F38002FP [LQFP64] Poznámka: 2268 HD64F38004FP [LQFP64] Poznámka: 2268
HD64F38076RH [QFP80] Poznámka: 2725 HD64F38076RW [TQFP80] Poznámka: 4037 HD64F38086RW [TQFP80] Poznámka: 4037 HD64F38102FP [LQFP64] Poznámka: 2268
HD64F38104FP [LQFP64] Poznámka: 2268 HD64F38324H [QFP80] Poznámka: 988 HD64F38327H [QFP80] Poznámka: 988 HD64F38424H [QFP80] Poznámka: 988
HD64F38427H [QFP80] Poznámka: 988 HD64F38976H [QFP80] Poznámka: 4866 9999 HD64F5398F [QFP112] Poznámka: 2885 HD64F7045F [QFP144] Poznámka: 6250
HD64F7047F [QFP100] Poznámka: 4681 HD64F7055R [QFP256] Poznámka: 2787 HD64F7055S [QFP256] Poznámka: 926 HD64F7058BF [QFP256] Poznámka: 1112
HD64F7065 [QFP176] Poznámka: 1151 HD64F7144F [QFP112] Poznámka: 767 HD64F7144FW [QFP112] Poznámka: 767 HD64F7145F [LQFP144] Poznámka: 4046
HN27128 HN27128A HN27128AG HN27128AP
HN27128G HN27128P HN27256 HN27256G
HN27256P HN27512 HN27512G HN27512P
HN2764 HN2764A HN2764G HN27C101
HN27C101A HN27C101A [SOIC32] Poznámka: 98 HN27C101AG HN27C101AP
HN27C101G HN27C101P HN27C101P [SOIC32] Poznámka: 98 HN27C1024H
HN27C1024H [PLCC44] Poznámka: 67 HN27C1024HG HN27C128 HN27C128G
HN27C256 HN27C256A HN27C256A [SOIC28] Poznámka: 53 HN27C256AG
HN27C256AP HN27C256G HN27C256H HN27C256H [SOIC28] Poznámka: 53
HN27C256HG HN27C256HP HN27C301 HN27C301 [SOIC32] Poznámka: 98
HN27C301A HN27C301A [SOIC32] Poznámka: 98 HN27C301AG HN27C301AP
HN27C301G HN27C301P HN27C4000 HN27C4000 [SOIC40] Poznámka: 98
HN27C4000G HN27C4001 HN27C4001 [TSOP32] Poznámka: 655 HN27C4001G
HN27C4096 HN27C4096 [PLCC44] Poznámka: 67 HN27C4096A HN27C4096A [PLCC44] Poznámka: 67
HN27C4096AG HN27C4096AH [PLCC44] Poznámka: 67 HN27C4096AHG HN27C4096G
HN27C4096H HN27C4096H [PLCC44] Poznámka: 67 HN27C4096HG HN27C512
HN27C512G HN27C64 HN27C64FP [SOP28] Poznámka: 53 HN27C64G
HN28F101 HN28F101 [PLCC32] Poznámka: 1399 HN28F101 [SOP32] Poznámka: 98 HN28F101 [TSOP32 8x14] Poznámka: 1412
HN28F101 [TSOP32 8x20] Poznámka: 1414 HN28F4001 [SOP32] Poznámka: 98 HN28F4001 [TSOP32] Poznámka: 1381 HN29VB800T [TSOP48] Poznámka: 1346
HN29VT800T [TSOP48] Poznámka: 1346 HN29WB800FP [PSOP44] Poznámka: 1356 HN29WB800T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HN29WB800T [TSOP48] Poznámka: 1346
HN29WT800FP [PSOP44] Poznámka: 1356 HN29WT800T [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HN29WT800T [TSOP48] Poznámka: 1346 HN462532
HN462532G HN462532P HN462708 Poznámka: 2 HN462716
HN462716G HN462732 HN462732A HN462732AG
HN462732G HN462732P HN462764G HN48016
HN48016P HN4827128 HN4827128G HN4827128P
HN482732A HN482732AG HN482764 HN482764G
HN482764P HN58064 HN58064P HN58C1001
HN58C1001 [SOP32] Poznámka: 98 HN58C1001 [TSOP32] Poznámka: 56 HN58C256 HN58C256 [SOP28] Poznámka: 53
HN58C256A HN58C256A [SOP28] Poznámka: 53 HN58C256A [TSOP28] Poznámka: 54 HN58C257A [TSOP32] Poznámka: 56
HN58C65 HN58C65 [SOP28] Poznámka: 53 HN58C66 HN58C66 [SOP28] Poznámka: 53
HN58C66 [TSOP32] Poznámka: 56 HN58S256A [SOP28] Poznámka: 53 HN58S256A [TSOP28] Poznámka: 54 HN58S65A
HN58S65A [TSOP28] Poznámka: 54 HN58V1001 HN58V1001 [R-TSOP32] Poznámka: 56 HN58V1001 [SOP32] Poznámka: 98
HN58V1001 [TSOP32] Poznámka: 56 HN58V24512I (ISP) Poznámka: 138 HN58V24512I [SOIC8] Poznámka: 46 HN58V256A [SOP28] Poznámka: 53
HN58V256A [TSOP28] Poznámka: 54 HN58V257 [R-TSOP32] Poznámka: 56 HN58V257 [TSOP32] Poznámka: 56 HN58V257A [TSOP32] Poznámka: 56
HN58V65A HN58V65A [SOP28] Poznámka: 53 HN58V65A [TSOP28] Poznámka: 54 HN58V66A
HN58V66A [SOP28] Poznámka: 53 HN58V66A [TSOP28] Poznámka: 54 HN58X2402 HN58X2402 (ISP) Poznámka: 138
HN58X2402 [SOIC8] Poznámka: 950 HN58X2402 [TSSOP8] Poznámka: 121 HN58X2404 HN58X2404 (ISP) Poznámka: 138
HN58X2404 [SOIC8] Poznámka: 950 HN58X2404 [TSSOP8] Poznámka: 121 HN58X2408 HN58X2408 (ISP) Poznámka: 138
HN58X2408 [SOIC8] Poznámka: 950 HN58X2408 [TSSOP8] Poznámka: 121 HN58X24128I (ISP) Poznámka: 138 HN58X24128I [SOIC8] Poznámka: 950
HN58X24128I [TSSOP14] Poznámka: 1087 HN58X2416 HN58X2416 (ISP) Poznámka: 138 HN58X2416 [SOIC8] Poznámka: 950
HN58X2416 [TSSOP8] Poznámka: 121 HN58X24256I (ISP) Poznámka: 138 HN58X24256I [SOIC8] Poznámka: 950 HN58X24256I [TSSOP14] Poznámka: 1087
HN58X2432 HN58X2432 (ISP) Poznámka: 138 HN58X2432 [SOIC8] Poznámka: 950 HN58X2432 [TSSOP8] Poznámka: 121
HN58X24512I (ISP) Poznámka: 138 HN58X24512I [SOIC8] Poznámka: 46 HN58X2464 HN58X2464 (ISP) Poznámka: 138
HN58X2464 [SOIC8] Poznámka: 950 HN58X2464 [TSSOP8] Poznámka: 121 R4F2112 [TQFP144] Poznámka: 987 R4F2112 [TQFP144](CS) Poznámka: 987
R4F2113 [TQFP144] Poznámka: 2377 R4F2113xBG [LFBGA176] Poznámka: 3172 R4F2113xLG [TFLGA145] Poznámka: 3707 R4F2116 [QFP144] Poznámka: 765
R4F2116BG [LGBGA176] Poznámka: 893 R4F2117 [TQFP144] Poznámka: 987 R4F2117BG [LGBGA176] Poznámka: 893 R4F2117LP [TFLGA145] Poznámka: 1278
R4F2117LP [TFLGA145] Boot mode Poznámka: 4402 R4F2117R [TQFP144] Poznámka: 987 R4F2117RBG [LGBGA176] Poznámka: 893 R4F2117RLP [TFLGA145] Poznámka: 1278
R4F2117RVLP [TFLGA145] Poznámka: 1278 R4F2117RVPBG [LGBGA176] Poznámka: 893 R4F24275xFQU [LQFP144] Poznámka: 2438 R4F24275xVxFQU [LQFP144] Poznámka: 2438
R4F24276xFQU [LQFP144] Poznámka: 2438 R4F24276xVxFQU [LQFP144] Poznámka: 2438 R4F24278xFQU [LQFP144] Poznámka: 2438 R4F24278xVxFQU [LQFP144] Poznámka: 2438
R4F24279xFQU [LQFP144] Poznámka: 2438 R4F24279xVxFQU [LQFP144] Poznámka: 2438 R4F24565xVxFQ [LQFP144] Poznámka: 2438 R4F24568xVxFQ [LQFP144] Poznámka: 2438
R4F24569xVxFQ [LQFP144] Poznámka: 2438 R4F2461VFQ [LQFP144] Poznámka: 1068 R4F2462VFQ [LQFP144] Poznámka: 1068 R5F56216ADFB [LQFP144] Poznámka: 2409
R5F56216ADFP [LQFP100] Poznámka: 2846 R5F56216BDFB [LQFP144] Poznámka: 2409 R5F56216BDFP [LQFP100] Poznámka: 2846 R5F56217ADFB [LQFP144] Poznámka: 2409
R5F56217ADFP [LQFP100] Poznámka: 2846 R5F56217BDFB [LQFP144] Poznámka: 2409 R5F56217BDFP [LQFP100] Poznámka: 2846 R5F56218ADFB [LQFP144] Poznámka: 2409
R5F56218ADFP [LQFP100] Poznámka: 2846 R5F56218BDFB [LQFP144] Poznámka: 2409 R5F56218BDFP [LQFP100] Poznámka: 2846 R5F562N7ADFB [LQFP144] Poznámka: 2409
R5F562N7ADFP [LQFP100] Poznámka: 2846 R5F562N7BDFB [LQFP144] Poznámka: 2409 R5F562N7BDFP [LQFP100] Poznámka: 2846 R5F562N8ADFB [LQFP144] Poznámka: 2409
R5F562N8ADFP [LQFP100] Poznámka: 2846 R5F562N8BDFB [LQFP144] Poznámka: 2409 R5F562N8BDFP [LQFP100] Poznámka: 2846 R5F61543FPV [LQFP144] Poznámka: 1580
R5F61544FPV [LQFP144] Poznámka: 1580 R5F70835AxxxFT [TQFP100] Poznámka: 4751 R5F70844AxxxFP [LQFP112] Poznámka: 5894 R5F70845AxxxFP [LQFP112] Poznámka: 5894
RE144AV [QFP144] Poznámka: 627 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2 - 2708 module (70-0059)
Poznámka 39 - DIL32/QFP80 HD6473726H (wiring: see adapters.txt file)
Poznámka 40 - DIL32/QFP80 HD6473726F (wiring: see adapters.txt file)
Poznámka 41 - HS3257ESH01H; Hitachi (info: see adapters.txt file)
Poznámka 42 - HS3257ESS01H; Hitachi (info: see adapters.txt file)
Poznámka 43 - DIL48/PLCC68 ZIF-CS HD64-1 (70-6053) OR HS3257ESC01H; Hitachi (info: see adapters.txt file)
Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 53 - DIL28/SOIC28 ZIF 330mil (70-0145)
Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 56 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 98 - DIL44/SOIC44 ZIF-CS (70-0043)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 159 - DIL32/TQFP32-1 ZIF (70-0135) OR DIL32/TQFP32-1 ZIF-CS (70-3417)
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 414 - HS3042ESNS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 415 - HS3042ESHS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 416 - HS3217ESSS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 417 - HS3217ESHS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 418 - HS3217ESNS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 419 - HS3297ESSS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 420 - HS3297ESHS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 421 - HS3297ESNS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 422 - HS3337ESHS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 423 - HS3337ESNS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 424 - HS3337ESCS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 425 - HS3437ESHS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 426 - HS3437ESNS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 427 - HS3714ESH01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 428 - HS3714ESS01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 429 - HS3836ESH01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 431 - HS3836ESN01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 432 - HS3834ESH01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 433 - HS3834ESF01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 434 - HS3834ESN01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 435 - HS2655ESHS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 436 - HS2655ESNS1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 437 - HS3048ESNF1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 438 - DIL32/QFP100 ZIF HS3048ESHF1H (70-3199)
Poznámka 440 - HS3334ESNF1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 442 - HS3434ESHF1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 444 - HS328ESS01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 461 - HS538ESG01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 463 - HS538ESH01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 464 - HS5348ESN01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 467 - HS538ESH02H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 468 - HS5368ESN01H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 510 - HS5398ESH1H; Hitachi Ltd. (info: see adapters.txt file)
Poznámka 511 - DIL28/PLCC84 ZIF H8-1 (70-0248)
Poznámka 522 - DIL32/SDIP64 ZIF H8-1 (70-0251)
Poznámka 608 - DIL40/QFP144 ZIF H8S-1 (70-0357)
Poznámka 609 - DIL32/PLCC84 ZIF HS3334ESCF1H (70-0352)
Poznámka 625 - DIL32/QFP64 ZIF H8-1 (70-0378)
Poznámka 626 - DIL28/QFP64 ZIF H8/3644 (70-0379)
Poznámka 627 - DIL48/QFP144 ZIF H8S-2 (70-0374)
Poznámka 642 - DIL48/QFP144 ZIF H8S-3 (70-0390)
Poznámka 645 - DIL48/QFP120 ZIF HD64F-1 (70-0396)
Poznámka 655 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399)
Poznámka 658 - DIL48/QFP64 ZIF HD64-1 (70-0412)
Poznámka 659 - DIL48/TQFP80 ZIF HD64-1 (70-0419)
Poznámka 661 - DIL48/QFP100-1 ZIF H8-1 (70-0950)
Poznámka 708 - DIL48/QFP80 ZIF HD-1 (70-0447)
Poznámka 725 - DIL28/PLCC84 ZIF HS538ESC01H (70-0456)
Poznámka 727 - DIL32/TQFP100 ZIF HS3434ESNF1H (70-0463)
Poznámka 762 - DIL48/QFP80 ZIF HD64-2 (70-0514)
Poznámka 765 - DIL48/QFP144 ZIF H8S-4 (70-0527)
Poznámka 767 - DIL48/QFP112 ZIF-CS SH-1 (70-0538)
Poznámka 793 - DIL48/QFP144 ZIF H8S-5 (70-0569)
Poznámka 893 - BGA-0683/0682 (70-0683/0682) = BGA-Bottom-73 (70-0683) + BGA-Top-92 ZIF (70-0682)
Poznámka 923 - DIL48/LQFP64 ZIF HD64-2 (70-0723)
Poznámka 924 - DIL48/QFP64 ZIF HD64-2 (70-0721)
Poznámka 926 - DIL48/QFP256 ZIF HD64F-1 (70-0718)
Poznámka 940 - DIL48/QFP100-1 ZIF H8S-4 (70-0952)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 987 - DIL48/QFP144 ZIF H8S-6 (70-0809)
Poznámka 988 - DIL48/QFP80 ZIF HD64-3 (70-0806)
Poznámka 989 - DIL48/QFP80 ZIF HD64-4 (70-0807)
Poznámka 1041 - DIL48/QFP112 ZIF-CS HD64-1 (70-0847)
Poznámka 1042 - DIL48/QFP80 ZIF HD64-5 (70-0858)
Poznámka 1068 - DIL48/QFP144 ZIF-CS H8S-7 (70-0895)
Poznámka 1087 - DIL14W/TSSOP14 ZIF 170mil (70-0912) OR DIL14W/TSSOP14 ZIF-CS 170mil (70-5746)
Poznámka 1111 - DIL48/QFP100 ZIF H8S-5 (70-0940)
Poznámka 1112 - DIL48/QFP256 ZIF HD64F-2 (70-0949)
Poznámka 1114 - DIL32/QFP80 ZIF HS3334ESHF1H (70-0953)
Poznámka 1151 - DIL48/QFP176 ZIF HD64-1 (70-0990)
Poznámka 1165 - DIL48/QFP80 ZIF HD64-6 (70-1014)
Poznámka 1278 - LGA-1119/1118 (70-1119/1118) = LGA-Bottom-188 (70-1119) + LGA-Top-195 ZIF-CS (70-1118)
Poznámka 1280 - DIL48/LQFP64 ZIF HD64-3 (70-1134)
Poznámka 1284 - DIL48/QFP80 ZIF HD64-7 (70-1144)
Poznámka 1295 - DIL48/QFP80 ZIF HD64-8 (70-1169)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1352 - Bottom R-TSOP48 NOR-1 (70-1221) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1412 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1438 - DIL32/SOIC32 ZIF 445mil (70-0657)
Poznámka 1461 - DIL32/QFP100 ZIF-CS HS3836ESF01H (70-1339)
Poznámka 1523 - DIL48/QFP80 ZIF HD64-10 (70-1391)
Poznámka 1579 - DIL48/QFP128 ZIF HD64-1 (70-1042)
Poznámka 1580 - DIL48/QFP144 ZIF H8SX-1 (70-1457)
Poznámka 2268 - DIL48/QFP64 ZIF HD64-3 (70-2167)
Poznámka 2284 - DIL48/LQFP48-1 ZIF HD64-1 (70-2183)
Poznámka 2377 - DIL48/QFP144 ZIF H8S-9 (70-2303)
Poznámka 2408 - DIL48/QFP128 ZIF HD64-2 (70-2311)
Poznámka 2409 - DIL48/QFP144-1 ZIF R5F-1 (70-2321)
Poznámka 2436 - DIL48/QFP64 ZIF HD64-4 (70-2348)
Poznámka 2437 - DIL48/TQFP100 ZIF HD64-1 (70-2350)
Poznámka 2438 - DIL48/QFP144 ZIF H8S-10 (70-2366)
Poznámka 2655 - DIL48/QFP100 ZIF-CS H8S-6 (70-2585)
Poznámka 2706 - DIL48/QFP64 ZIF HD64-5 (70-2648)
Poznámka 2724 - DIL48/TQFP80 ZIF HD64-4 (70-2669)
Poznámka 2725 - DIL48/QFP80 ZIF HD64-11 (70-2884)
Poznámka 2787 - DIL48/QFP256 ZIF HD64F-3 (70-2703)
Poznámka 2789 - DIL48/QFP120 ZIF HD64F-2 (70-2719)
Poznámka 2846 - DIL48/QFP100-1 ZIF R5F-3 (70-2789)
Poznámka 2885 - DIL48/QFP112 ZIF-CS HD64-2 (70-2830)
Poznámka 3014 - DIL48/QFP64 ZIF HD40-1 (70-3022)
Poznámka 3076 - DIL48/QFP100 ZIF-CS HS3836ESH01H (70-3090)
Poznámka 3172 - BGA-3180/2672A (70-3180/2672A) = BGA-Bottom-337 (70-3180) + BGA-Top-286a ZIF (70-2672A) OR BGA-3180/2672 (discontinued) = BGA-Bottom-337 (70-3180) + BGA-Top-286 ZIF (discontinued) OR BGA-3200/0682 (discontinued) = BGA-Bottom-338 (discontinued) + BGA-Top-92 ZIF (70-0682)
Poznámka 3404 - DIL48/QFP80-1.02 ZIF HD64-8 (70-3410)
Poznámka 3407 - DIL48/QFP128-1.02 ZIF HD64-4 (70-3433)
Poznámka 3492 - DIL48/SDIP64 ZIF HD63-1 (70-3498)
Poznámka 3707 - LGA-3735/1118 (70-3735/1118) = LGA-Bottom-391 (70-3735) + LGA-Top-195 ZIF-CS (70-1118)
Poznámka 4037 - DIL48/QFP80-1.02 ZIF HD64-12 (70-4123)
Poznámka 4046 - DIL48/QFP144-1.02 ZIF SH-1 (70-4134)
Poznámka 4402 - LGA-4494/1118 (70-4494/1118) = LGA-Bottom-439 (70-4494) + LGA-Top-195 ZIF-CS (70-1118)
Poznámka 4681 - DIL48/QFP100-1.02 ZIF-CS H8-4 (70-4802)
Poznámka 4751 - DIL48/QFP100-1.02 ZIF R5F-17 (70-4901)
Poznámka 4866 - DIL48/QFP80-2.03 ZIF HD64-15 (70-5012)
Poznámka 5113 - DIL48/TQFP80 ZIF HD64-5 (70-5274)
Poznámka 5154 - DIL48/LQFP48-1 ZIF HD64-2 (70-5306)
Poznámka 5318 - DIL48/QFP48-4.03 ZIF-CS HD64-2 (70-5457)
Poznámka 5766 - DIL48/QFP128-1.01 ZIF H8S-2 (70-5952)
Poznámka 5890 - DIL48/PLCC68 ZIF-CS HD64-2 (70-6054) OR HS328ESC01H; Hitachi (info: see adapters.txt file)
Poznámka 5894 - DIL48/QFP112-1.03 ZIF R5F-2 (70-6082)
Poznámka 6094 - DIL48/QFP80-2.03 ZIF HD64-13 (70-6271)
Poznámka 6137 - DIL32/PLCC84 ZIF HS538ESC02H (70-6313)
Poznámka 6250 - DIL48/QFP144-1.02 ZIF SH-3 (70-6433)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE