Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Holtek zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Holtek zariadení 251 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

HT2201 (ISP) Poznámka: 138 HT2201 [SOT25] Poznámka: 523 HT24C01 HT24C01 (ISP) Poznámka: 138
HT24C01 [SOP8] Poznámka: 950 HT24C02 HT24C02 (ISP) Poznámka: 138 HT24C02 [SOP8] Poznámka: 950
HT24C04 HT24C04 (ISP) Poznámka: 138 HT24C04 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC01
HT24LC01 (ISP) Poznámka: 138 HT24LC01 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC01 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC02
HT24LC02 (ISP) Poznámka: 138 HT24LC02 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC02A (ISP) Poznámka: 138
HT24LC02A [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC02A [SOT23-5] Poznámka: 523 HT24LC04 HT24LC04 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC04 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC08 HT24LC08 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC08 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC08 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC128 HT24LC128 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC128 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC128 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC16 HT24LC16 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC16 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC16 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC256 HT24LC256 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC256 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC256 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC32 HT24LC32 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC32 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC32 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT24LC64 HT24LC64 (ISP) Poznámka: 138
HT24LC64 [SOP8] Poznámka: 950 HT24LC64 [TSSOP8] Poznámka: 121 HT25LC512 (ISP) Poznámka: 138 HT25LC512 [SOP8] Poznámka: 5645
HT27C010 HT27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 HT27C010 [SOIC32] Poznámka: 98 HT27C020
HT27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 HT27C020 [SOIC32] Poznámka: 98 HT27C040 HT27C040 [PLCC32] Poznámka: 59
HT27C040 [SOIC32] Poznámka: 98 HT27C4096 HT27C4096 [PLCC44] Poznámka: 67 HT27C512
HT27C512 [PLCC32-A] Poznámka: 59 HT27C512 [PLCC32-B] Poznámka: 59 HT27C512 [SOIC28] Poznámka: 4045 HT27LC010
HT27LC010 [PLCC32] Poznámka: 59 HT27LC010 [SOIC32] Poznámka: 98 HT27LC010 [TSOP32-A] Poznámka: 655 HT27LC020
HT27LC020 [PLCC32] Poznámka: 59 HT27LC020 [SOIC32] Poznámka: 98 HT27LC020 [TSOP32-A] Poznámka: 655 HT27LC040
HT27LC040 [PLCC32] Poznámka: 59 HT27LC040 [SOIC32] Poznámka: 98 HT27LC040 [TSOP32-A] Poznámka: 655 HT27LC4096
HT27LC4096 [PLCC44] Poznámka: 67 HT27LC512 HT27LC512 [PLCC32-A] Poznámka: 59 HT27LC512 [PLCC32-B] Poznámka: 59
HT27LC512 [TSOP28-A] Poznámka: 54 HT46R22 [DIP24] HT46R22 [SOP24] Poznámka: 1062 HT46R23 [DIP24]
HT46R23 [DIP28] HT46R23 [SOP24] Poznámka: 1062 HT46R23 [SOP28] Poznámka: 4045 HT46R47 [DIP18]
HT46R47 [SOP18] Poznámka: 1061 HT46R52A [SSOP20] Poznámka: 2353 HT46RB70 [SSOP48] Poznámka: 194 HT48F06E [DIP18]
HT48F06E [NSOP16] Poznámka: 44 HT48F06E [SOP18] Poznámka: 1061 HT48F06E [SSOP20] Poznámka: 2340 HT48F10E [SKDIP24]
HT48F10E [SOP24] Poznámka: 1062 HT48F10E [SSOP24] Poznámka: 2341 HT48F30E [SKDIP24] HT48F30E [SKDIP28]
HT48F30E [SOP24] Poznámka: 1062 HT48F30E [SOP28] Poznámka: 4045 HT48F30E [SSOP24] Poznámka: 2341 HT48F50E [SKDIP28]
HT48F50E [SOP28] Poznámka: 4045 HT48F50E [SSOP48] Poznámka: 194 HT48F70E [SSOP48] Poznámka: 194 HT48R05A-1 [DIP18]
HT48R05A-1 [SOP18] Poznámka: 1061 HT48R05A-1 [SSOP16] Poznámka: 2341 HT48R062 [NSOP16] Poznámka: 44 HT48R06A-1 [DIP18]
HT48R06A-1 [SOP18] Poznámka: 1061 HT48R06A-1 [SSOP16] Poznámka: 2341 HT48R07A-1 [SOP24] Poznámka: 1062 HT48R10A-1 [DIP24]
HT48R10A-1 [SOP24] Poznámka: 1062 HT48R12-1 [DIP18] HT48R12-1 [DIP20] HT48R12-B-0 [DIP24]
HT48R30A-1 [DIP24] HT48R30A-1 [DIP28] HT48R30A-1 [SOP24] Poznámka: 1062 HT48R30A-1 [SOP28] Poznámka: 4045
HT48R50A-1 [DIP28] HT48R50A-1 [DIP40] HT48R50A-1 [SOP28] Poznámka: 4045 HT48R50A-1 [SSOP48] Poznámka: 194
HT48R70A-1 [SSOP48] Poznámka: 194 HT48RA0-1 [SOP24] Poznámka: 1062 HT48RA0-2 [SOP20] Poznámka: 119 HT48RA0-3 [SOP20] Poznámka: 119
HT48RA0-3 [SSOP20] Poznámka: 2340 HT48RA0A [SOP20] Poznámka: 119 HT48RA0A [SOP24] Poznámka: 1062 HT48RA1 [SOP28] Poznámka: 4045
HT48RA1 [SSOP28] Poznámka: 1103 HT48RA3 [DIP28] HT48RA3 [SOP28] Poznámka: 4045 HT48RA3 [SSOP28] Poznámka: 1103
HT48RA5 [SOP28] Poznámka: 4045 HT48RA5 [SSOP28] Poznámka: 1103 HT48RB8 [SOP28] Poznámka: 4045 HT48RB8 [SSOP48] Poznámka: 194
HT49R30A-1 [SSOP48] Poznámka: 194 HT49R50A-1 [SSOP48] Poznámka: 194 HT81R36 [DIP16] HT82K68E [DIP40]
HT82K68E [SOP20] Poznámka: 119 HT82K68E [SOP28] Poznámka: 4045 HT82K68E [SSOP48] Poznámka: 194 HT82K96E [DIP40]
HT82K96E [SOP20] Poznámka: 119 HT82K96E [SOP28] Poznámka: 4045 HT82K96E [SSOP48] Poznámka: 194 HT93C46
HT93C46 (ISP) Poznámka: 138 HT93C46-A [SOP8] Poznámka: 950 HT93C46-B [SOP8] Poznámka: 950 HT93C56-A
HT93C56-A (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-A (x8) HT93C56-A (x8) (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950
HT93C56-A [SOP8] Poznámka: 950 HT93C56-B (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-B (x8) (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950
HT93C56-B [SOP8] Poznámka: 950 HT93C56-C HT93C56-C (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-C [SOP8] Poznámka: 950
HT93C56-D (ISP) Poznámka: 138 HT93C56-D [SOP8] Poznámka: 950 HT93C66-A HT93C66-A (ISP) Poznámka: 138
HT93C66-A (x8) HT93C66-A (x8) (ISP) Poznámka: 138 HT93C66-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93C66-A [SOP8] Poznámka: 950
HT93C66-B (ISP) Poznámka: 138 HT93C66-B (x8) (ISP) Poznámka: 138 HT93C66-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93C66-B [SOP8] Poznámka: 950
HT93C66-C HT93C66-C (ISP) Poznámka: 138 HT93C66-C [SOP8] Poznámka: 950 HT93C66-D (ISP) Poznámka: 138
HT93C66-D [SOP8] Poznámka: 950 HT93C76 (x16) HT93C76 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93C76 (x8)
HT93C76 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93C86 (x16) HT93C86 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93C86 (x8)
HT93C86 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC46 HT93LC46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 HT93LC46 (x8) (ISP) Poznámka: 138
HT93LC46 [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC46-A (x16) HT93LC46-A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC46-A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
HT93LC46-A (x8) HT93LC46-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC46-A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 HT93LC46-B (x16) [SOP8] Poznámka: 950
HT93LC46-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56 HT93LC56 (x16) (ISP) Poznámka: 138 HT93LC56 (x8) (ISP) Poznámka: 138
HT93LC56 [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56-A (x16) HT93LC56-A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56-A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121
HT93LC56-A (x8) HT93LC56-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56-A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 HT93LC56-B (x16) [SOP8] Poznámka: 950
HT93LC56-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56-C HT93LC56-C [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC56-D [SOP8] Poznámka: 950
HT93LC66 HT93LC66 (x16) (ISP) Poznámka: 138 HT93LC66 (x8) (ISP) Poznámka: 138 HT93LC66 [SOP8] Poznámka: 950
HT93LC66-A (x16) HT93LC66-A (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC66-A (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 HT93LC66-A (x8)
HT93LC66-A (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC66-A (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 HT93LC66-B (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC66-B (x8) [SOP8] Poznámka: 950
HT93LC66-C HT93LC66-C [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC66-D [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC76 (x16)
HT93LC76 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC76 (x8) HT93LC76 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC86 (x16)
HT93LC86 (x16) [SOP8] Poznámka: 950 HT93LC86 (x8) HT93LC86 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 44 - DIL16W/SOIC16 ZIF 150mil (70-0903)
Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 98 - DIL44/SOIC44 ZIF-CS (70-0043)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 194 - DIL48/SSOP48 ZIF-CS 300mil (70-0194)
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 655 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 2340 - DIL20/SSOP20 ZIF 155mil (70-2252)
Poznámka 2341 - DIL24/SSOP24 ZIF 155mil (70-2254)
Poznámka 2353 - DIL20/SSOP20-1 ZIF 155mil (70-2306)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE