Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Hopefind zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Hopefind zariadení 48 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

HF24LC01 HF24LC01 (ISP) Poznámka: 138 HF24LC01 [SOP8] Poznámka: 950 HF24LC01 [TSSOP8] Poznámka: 121
HF24LC02 HF24LC02 (ISP) Poznámka: 138 HF24LC02 [SOP8] Poznámka: 950 HF24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
HF24LC04 HF24LC04 (ISP) Poznámka: 138 HF24LC04 [SOP8] Poznámka: 950 HF24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121
HF24LC08 HF24LC08 (ISP) Poznámka: 138 HF24LC08 [SOP8] Poznámka: 950 HF24LC08 [TSSOP8] Poznámka: 121
HF24LC16 HF24LC16 (ISP) Poznámka: 138 HF24LC16 [SOP8] Poznámka: 950 HF24LC16 [TSSOP8] Poznámka: 121
HM24LC01 HM24LC01 (ISP) Poznámka: 138 HM24LC01 [SOP8] Poznámka: 950 HM24LC01 [TSSOP8] Poznámka: 121
HM24LC02 HM24LC02 (ISP) Poznámka: 138 HM24LC02 [SOP8] Poznámka: 950 HM24LC02 [TSSOP8] Poznámka: 121
HM24LC04 HM24LC04 (ISP) Poznámka: 138 HM24LC04 [SOP8] Poznámka: 950 HM24LC04 [TSSOP8] Poznámka: 121
HM24LC08 HM24LC08 (ISP) Poznámka: 138 HM24LC08 [SOP8] Poznámka: 950 HM24LC08 [TSSOP8] Poznámka: 121
HM24LC16 HM24LC16 (ISP) Poznámka: 138 HM24LC16 [SOP8] Poznámka: 950 HM24LC16 [TSSOP8] Poznámka: 121
HM24LC32 HM24LC32 (ISP) Poznámka: 138 HM24LC32 [SOP8] Poznámka: 950 HM24LC32 [TSSOP8] Poznámka: 121
HM24LC64 HM24LC64 (ISP) Poznámka: 138 HM24LC64 [SOP8] Poznámka: 950 HM24LC64 [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
🍪
Naspäť HORE