Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Hua Hong ZealCore zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Hua Hong ZealCore zariadení 59 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

HE24C02 HE24C02 (ISP) Poznámka: 138 HE24C02 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 HE24C02 [MSOP8] Poznámka: 605
HE24C02 [SOP8] Poznámka: 950 HE24C02 [SOT23-5] Poznámka: 523 HE24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 HE24C04
HE24C04 (ISP) Poznámka: 138 HE24C04 [SOP8] Poznámka: 950 HE24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 HE24C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
HE24C08 HE24C08 (ISP) Poznámka: 138 HE24C08 [SOP8] Poznámka: 950 HE24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121
HE24C08 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 HE24C128 HE24C128 (ISP) Poznámka: 138 HE24C128 [SOP8-150] Poznámka: 950
HE24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 HE24C128 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 HE24C16 HE24C16 (ISP) Poznámka: 138
HE24C16 [SOP8] Poznámka: 950 HE24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 HE24C16 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 HE24C256
HE24C256 (ISP) Poznámka: 138 HE24C256 [SOP8-150] Poznámka: 950 HE24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 HE24C256 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
HE24C32 HE24C32 (ISP) Poznámka: 138 HE24C32 [SOP8] Poznámka: 950 HE24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121
HE24C32 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 HE24C512 HE24C512 (ISP) Poznámka: 138 HE24C512 [SOP8-150] Poznámka: 950
HE24C512 [TSSOP8] Poznámka: 121 HE24C512 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 HE24C64 HE24C64 (ISP) Poznámka: 138
HE24C64 [SOP8-150] Poznámka: 950 HE24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 HE24C64 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 HE93C46 (x16)
HE93C46 (x16) (ISP) Poznámka: 138 HE93C46 (x16) [DFN8-3x2] Poznámka: 2995 HE93C46 (x16) [MSOP8] Poznámka: 605 HE93C46 (x16) [SOP8] Poznámka: 950
HE93C46 (x16) [TSSOP8] Poznámka: 121 HE93C46 (x8) HE93C46 (x8) (ISP) Poznámka: 138 HE93C46 (x8) [DFN8-3x2] Poznámka: 2995
HE93C46 (x8) [SOP8] Poznámka: 950 HE93C46 (x8) [TSSOP8] Poznámka: 121 HE93C56 (x8) [MSOP8] Poznámka: 605 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE