Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Huahong zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Huahong zariadení 11 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

BH25D16A [SOP8-150] Poznámka: 5645 BH25D16A [SOP8-208] Poznámka: 5394 BH25D16A [TSSOP8] Poznámka: 5519 BH25D16A [WSON8 5x6] Poznámka: 3097
BH25Q128AS [SOP8-208] Poznámka: 5394 BH25Q32BS (ISP) Poznámka: 138 BH25Q32BS [SOP8-150] Poznámka: 5645 BH25Q32BS [SOP8-208] Poznámka: 5394
BH25Q32BS [TSSOP8] Poznámka: 5519 BH25Q32BS [WSON8 5x6] Poznámka: 3097 BH25Q64BS [SOP8-208] Poznámka: 5394 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 3097 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5519 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1b (70-5611) OR DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil SFlash-1 (70-1277)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE