Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Hynix zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Hynix zariadení 437 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

GMS34004TK GMS34004TM GMS34112TK GMS34112TK [SOP20] Poznámka: 119
GMS34112TK [SSOP20] Poznámka: 1089 GMS34112TM GMS34112TM [SOP20] Poznámka: 119 GMS34112TM [SSOP20] Poznámka: 1089
GMS34140TK GMS34140TK [SOP24] Poznámka: 1062 GMS34140TM GMS34140TM [SOP24] Poznámka: 1062
GMS77C1000 GMS77C1000 [SOIC18] Poznámka: 1061 GMS77C1000 [SSOP20] Poznámka: 91 GMS77C1001
GMS77C1001 [SOIC18] Poznámka: 1061 GMS77C1001 [SSOP20] Poznámka: 91 GMS81516BT [LQFP64] Poznámka: 921 GMS81516BT [MQFP64] Poznámka: 920
GMS81516BT [SDIP64] Poznámka: 919 GMS81524BT [LQFP64] Poznámka: 921 GMS81524BT [MQFP64] Poznámka: 920 GMS81524BT [SDIP64] Poznámka: 919
GMS82524T [MQFP44] Poznámka: 108 GMS82524T [SDIP42] Poznámka: 164 GMS87C1102 GMS87C1102 [SOIC16] Poznámka: 1060
GMS87C1202 GMS87C1202 [SOIC20] Poznámka: 119 GMS87C1404 GMS87C1404 [SOIC28] Poznámka: 4045
GMS87C1408 GMS87C1408 [SOIC28] Poznámka: 4045 GMS97C1051 GMS97C1051 [SOP20] Poznámka: 119
GMS97C2051 GMS97C2051 [SOP20] Poznámka: 119 GMS97C51 GMS97C51 [MQFP44] Poznámka: 108
GMS97C51 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97C52 GMS97C52 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97C52 [PLCC44] Poznámka: 67
GMS97C54 GMS97C54 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97C54 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97C56
GMS97C56 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97C56 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97C58 GMS97C58 [MQFP44] Poznámka: 108
GMS97C58 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97L1051 GMS97L1051 [SOP20] Poznámka: 119 GMS97L2051
GMS97L2051 [SOP20] Poznámka: 119 GMS97L51 GMS97L51 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97L51 [PLCC44] Poznámka: 67
GMS97L52 GMS97L52 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97L52 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97L54
GMS97L54 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97L54 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97L56 GMS97L56 [MQFP44] Poznámka: 108
GMS97L56 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97L58 GMS97L58 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97L58 [PLCC44] Poznámka: 67
GMS99C58 GMS99C58 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS99C58 [PLCC44] Poznámka: 67 H26M11002AAR [FBGA169] Poznámka: 3180
H26M21001ECR [FBGA153] Poznámka: 3176 H26M21001FPR [FBGA153] Poznámka: 3177 H26M31001EFR [FBGA169] Poznámka: 3180 H26M31001FPR [FBGA153] Poznámka: 3177
H26M31002GPR [FBGA153] Poznámka: 3177 H26M31002GRR [FBGA153] Poznámka: 3257 H26M42001EFR [FBGA169] Poznámka: 3180 H26M42001FMR [FBGA153] Poznámka: 3178
H26M42002GMR [FBGA153] Poznámka: 3178 H26M42002GSR [FBGA153] Poznámka: 3257 H26M52002CKR [FBGA169] Poznámka: 3175 H26M54001DQR [FBGA169] Poznámka: 3179
H26M54002EMR [FBGA153] Poznámka: 3178 H26M64002BNR [FBGA169] Poznámka: 3175 H26M68002DCR [FBGA153] Poznámka: 3176 H26M78002ANR [FBGA169] Poznámka: 3175
H27S1G8S2A [TSOP48] Poznámka: 3075 H27U1G8F2B [FBGA63] Poznámka: 3121 H27U1G8F2B [FBGA63] (Thomson-01) Poznámka: 3121 H27U1G8F2B [FBGA63] (Thomson-PRT) Poznámka: 3121
H27U1G8F2B [TSOP48] Poznámka: 3075 H27U1G8F2B [TSOP48] (DWO-02) Poznámka: 3075 H27U1G8F2B [TSOP48] (LEX-01) Poznámka: 3075 H27U1G8F2B [TSOP48] (LEX-02) Poznámka: 3075
H27U1G8F2B [TSOP48] (LGE-06) Poznámka: 3075 H27U1G8F2B [TSOP48] (LGE-14) Poznámka: 3075 H27U1G8F2B [TSOP48] (LGE-28) Poznámka: 3075 H27U1G8F2B [TSOP48] (T&W-01) Poznámka: 3075
H27U1G8F2C [FBGA63] Poznámka: 3121 H27U1G8F2C [TSOP48] Poznámka: 3075 H27U1G8F2C [TSOP48] (JQR-01) Poznámka: 3075 9999 H27U1G8F2C [TSOP48] (LGE-36) Poznámka: 3075
H27U2G8F2C [TSOP48] Poznámka: 3075 H27U2G8F2C [TSOP48] (LGE-33) Poznámka: 3075 H27U2G8F2C [TSOP48] (LGE-39) Poznámka: 3075 H27U2G8F2C [TSOP48] (TTE-01) Poznámka: 3075
H27U2G8F2D [TSOP48] (LGE-43) Poznámka: 3075 H27U2G8F2D [TSOP48] (TTE-01) Poznámka: 3075 H27U4G8F2D [TSOP48] Poznámka: 3075 H27U4G8T2B [TSOP48] Poznámka: 3075
H27U4G8T2B [TSOP48] (AML-01) Poznámka: 3075 H27U518S2C [TSOP48] Poznámka: 3075 H27U518S2C [TSOP48] (T&W-01) Poznámka: 3075 H27U8G8F2M [TSOP48] Poznámka: 3075
H27U8G8G5D [TSOP48] Poznámka: 3075 H27U8G8T2B [TSOP48] Poznámka: 3075 H27U8G8T2B [TSOP48] (AML-01) Poznámka: 3075 H27UAG8G5M [TSOP48] Poznámka: 3075
H27UAG8T2A [TSOP48] Poznámka: 3075 H27UAG8T2B [TSOP48] Poznámka: 3075 H27UAG8T2B [TSOP48] (AML-01) Poznámka: 3075 H27UAG8T2M [TSOP48] Poznámka: 3075
H27UBG8H5M [TSOP48] Poznámka: 3075 H27UBG8T2A [TSOP48] Poznámka: 3075 H27UBG8T2B [TSOP48] Poznámka: 3075 H27UBG8T2C [TSOP48] Poznámka: 3075
H27UBG8U5M [TSOP48] Poznámka: 3075 H27UCG8T2A [TSOP48] Poznámka: 3075 H27UCG8T2B [TSOP48] Poznámka: 3075 H27UCG8T2M [VLGA52] Poznámka: 2619
H27UCG8V5M [TSOP48] Poznámka: 3075 H27UCG8VFM [TSOP48] Poznámka: 3075 H8ACS0CE0ABR [FBGA107] Poznámka: 4025 H8ACS0CF0ACR [FBGA137] Poznámka: 1287
H8ACS0EH0ACR [FBGA137] Poznámka: 3214 H8ACS0EH0ACR [FBGA137] (ZTE-01) Poznámka: 3214 H8ACS0PE0MBR [FBGA107] Poznámka: 4025 H8ACS0PL0ACR [FBGA137] Poznámka: 3214
H8BCS0CE0ABR [FBGA107] Poznámka: 4025 H8BCS0PH0MCP [FBGA137] Poznámka: 3214 H8BCS0QG0ABR [FBGA107] Poznámka: 4025 H8BCS0QI0MA [FBGA149] Poznámka: 1124
H8BES0UQ0MCR [FBGA137] Poznámka: 3214 H8BES0UU0MCR [FBGA137] Poznámka: 3214 H9DA1GG51HAMBR [FBGA107] Poznámka: 4025 H9DA1GH51JAMCR [FBGA137] Poznámka: 3214
H9LA1GG25LBMCR [FBGA137] Poznámka: 3214 HMS81020ET [PDIP20] HMS81020ET [SKDIP24] HMS81020ET [SKDIP28]
HMS81020ET [SOIC20] Poznámka: 119 HMS81020ET [SOIC24] Poznámka: 1062 HMS81020ET [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS81020TL [PDIP20]
HMS81020TL [SKDIP24] HMS81020TL [SKDIP28] HMS81020TL [SOIC20] Poznámka: 119 HMS81020TL [SOIC24] Poznámka: 1062
HMS81020TL [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS81032ET [PDIP20] HMS81032ET [SKDIP24] HMS81032ET [SKDIP28]
HMS81032ET [SOIC20] Poznámka: 119 HMS81032ET [SOIC24] Poznámka: 1062 HMS81032ET [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS81032TL [PDIP20]
HMS81032TL [SKDIP24] HMS81032TL [SKDIP28] HMS81032TL [SOIC20] Poznámka: 119 HMS81032TL [SOIC24] Poznámka: 1062
HMS81032TL [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS87C1102A HMS87C1102A [SOIC16] Poznámka: 1060 HMS87C1104A
HMS87C1104A [SOIC16] Poznámka: 1060 HMS87C1202A HMS87C1202A [SOIC20] Poznámka: 119 HMS87C1204A
HMS87C1204A [SOIC20] Poznámka: 119 HMS87C1302A HMS87C1302A [SOIC24] Poznámka: 1062 HMS87C1304A
HMS87C1304A [SOIC24] Poznámka: 1062 HMS87C1404B HMS87C1404B [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS87C1408B
HMS87C1408B [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS87C1416B HMS87C1416B [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS87C1508B
HMS87C1516B HMS87C1608B HMS87C1616B HMS87C1708B [SDIP42] Poznámka: 164
HMS87C1716B [SDIP42] Poznámka: 164 HMS87C1808B [MQFP44] Poznámka: 108 HMS87C1816B [MQFP44] Poznámka: 108 HMS99C51
HMS99C51 [MQFP44] Poznámka: 108 HMS99C51 [PLCC44] Poznámka: 67 HMS99C51S HMS99C51S [MQFP44] Poznámka: 108
HMS99C51S [PLCC44] Poznámka: 67 HMS99C52 HMS99C52 [MQFP44] Poznámka: 108 HMS99C52 [PLCC44] Poznámka: 67
HMS99C52S HMS99C52S [MQFP44] Poznámka: 108 HMS99C52S [PLCC44] Poznámka: 67 HMS99C54S
HMS99C54S [MQFP44] Poznámka: 108 HMS99C54S [PLCC44] Poznámka: 67 HMS99C56S HMS99C56S [MQFP44] Poznámka: 108
HMS99C56S [PLCC44] Poznámka: 67 HMS99C58S HMS99C58S [MQFP44] Poznámka: 108 HMS99C58S [PLCC44] Poznámka: 67
HY23DF1GAM [FBGA115] Poznámka: 1179 9999 HY23DF1GAM [FBGA115](DSH) Poznámka: 1179 9999 HY23DF2GAM [FBGA115] Poznámka: 1179 9999 HY23DF2GAM [FBGA115](DSH) Poznámka: 1179 9999
HY2764 HY27C64A HY27SA161G1M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27SF081G2A [FBGA63] Poznámka: 3121
HY27SF082G2B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27SF161G2A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27SF162G2B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27SS08121A [FBGA63] Poznámka: 3121
HY27SS08121A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27SS08121A [USOP48] Poznámka: 2829 HY27SS08121B [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27SS08121B [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27SS08121B [USOP48] Poznámka: 2829 HY27SS08122B [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27SS08122B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27SS08122B [USOP48] Poznámka: 2829
HY27SS08561M [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27SS16121A [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27SS16121A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27SS16121A [USOP48] Poznámka: 2829
HY27SS16121B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27SS16122B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27SS16561M [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27UA081G1M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27UA081G1M [WSOP48] Poznámka: 2829 HY27UA082G2M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UA082G2M [WSOP48] Poznámka: 2829 HY27UA161G1M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27UF081G2A [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27UF081G2A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UF081G2A [TSOP48] (AML-01) Poznámka: 3075 HY27UF081G2A [TSOP48] (LGE-06) Poznámka: 3075
HY27UF081G2A [TSOP48] (LGE-10) Poznámka: 3075 HY27UF081G2A [TSOP48] (QIS-01) Poznámka: 3075 9999 HY27UF081G2A [WSOP48] Poznámka: 2829 HY27UF081G2M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27UF081G2M [USOP48] Poznámka: 2829 HY27UF082G2A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UF082G2A [TSOP48] (LEX-01) Poznámka: 3075 HY27UF082G2B [FBGA63] Poznámka: 3121
HY27UF082G2B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UF082G2B [TSOP48] (AML-01) Poznámka: 3075 HY27UF082G2B [TSOP48] (BSP-01) Poznámka: 3075 HY27UF082G2B [TSOP48] (LEX-02) Poznámka: 3075
HY27UF082G2B [TSOP48] (LGE-05) Poznámka: 3075 HY27UF082G2B [TSOP48] (LGE-12) Poznámka: 3075 HY27UF082G2B [TSOP48] (LGE-31) Poznámka: 3075 HY27UF082G2B [TSOP48] (T&W-01) Poznámka: 3075
HY27UF082G2M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UF082G2M [WSOP48] Poznámka: 2829 HY27UF084G2B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UF084G2B [TSOP48] (HUA-01) Poznámka: 3075
HY27UF084G2B [TSOP48] (QIS-01) Poznámka: 3075 HY27UF084G2B [TSOP48] (QIS-02) Poznámka: 3075 9999 HY27UF084G2M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UF161G2A [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27UF162G2A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UF162G2B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UF164G2B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UG082G2M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27UG082G2M [WSOP48] Poznámka: 2829 HY27UG084G2M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UG088G5B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UG088G5M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27UG162G2M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UG162G2M [USOP48] Poznámka: 2829 HY27UG164G2M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UH084G2M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27UH088G2M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UH088GDM [TLGA52] Poznámka: 2303 HY27UH08AG5B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UH08AG5M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27UH08AGDM [TLGA52] Poznámka: 2303 HY27UH164G2M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UK08BGFB [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UK08BGFM [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27US08121A [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27US08121A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27US08121A [USOP48] Poznámka: 2829 HY27US08121B [FBGA63] Poznámka: 3121
HY27US08121B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27US08121B [TSOP48] (ALT-01) Poznámka: 3075 HY27US08121B [TSOP48] (ALT-02) Poznámka: 3075 HY27US08121B [TSOP48] (LGE-01) Poznámka: 3075
HY27US08121B [TSOP48] (LGE-02) Poznámka: 3075 HY27US08121B [USOP48] Poznámka: 2829 HY27US08121M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27US08121M [USOP48] Poznámka: 2829
HY27US08122B [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27US08122B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27US08122B [USOP48] Poznámka: 2829 HY27US081G1M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27US081G1M [USOP48] Poznámka: 2829 HY27US08281A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27US08281A [TSOP48] (ALT-01) Poznámka: 3075 HY27US08281A [TSOP48] (ALT-02) Poznámka: 3075
HY27US08281A [USOP48] Poznámka: 2829 HY27US08561A [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27US08561A [FBGA63] (ASKEY-01) Poznámka: 3121 HY27US08561A [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27US08561A [TSOP48] (ASKEY-03) Poznámka: 3075 HY27US08561A [USOP48] Poznámka: 2829 HY27US08561M [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27US08561M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27US08561M [WSOP48] Poznámka: 2829 HY27US16121A [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27US16121A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27US16121A [USOP48] Poznámka: 2829
HY27US16121B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27US16121M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27US16122B [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27US161G1M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27US16561M [FBGA63] Poznámka: 3121 HY27US16561M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UT084G2A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UT084G2A [TSOP48] (AML-01) Poznámka: 3075
HY27UT084G2A [TSOP48] (FOX-02) Poznámka: 3075 HY27UT084G2A [TSOP48] (QIS-01) Poznámka: 3075 9999 HY27UT084G2M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UT084G2M [TSOP48] (QIS-01) Poznámka: 3075 9999
HY27UT088G2A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UT088G2A [TSOP48] (AML-01) Poznámka: 3075 HY27UT088G2A [TSOP48] (QIS-01) Poznámka: 3075 9999 HY27UT088G2M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27UU088G5M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UU08AG5A [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UU08AG5M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UV08AG5M [TSOP48] Poznámka: 3075
HY27UV08BG5M [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UV08BGFM [TSOP48] Poznámka: 3075 HY27UW08BGFM [TSOP48] Poznámka: 3075 HY29DL162B [TSOP48] Poznámka: 1346
HY29DL162BF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29DL162T [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29DL162TF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29DL163B [TSOP48] Poznámka: 1346
HY29DL163BF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29DL163T [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29DL163TF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29F002T
HY29F002T [PLCC32] Poznámka: 1399 HY29F002T [TSOP32] Poznámka: 1414 HY29F040A [PLCC32] Poznámka: 1384 HY29F040A [R-TSOP32] Poznámka: 1383
HY29F040A [TSOP32] Poznámka: 1381 HY29F080G [PSOP44] Poznámka: 1357 HY29F080R [R-TSOP40] Poznámka: 1374 HY29F080T [TSOP40] Poznámka: 1369
HY29F400ABG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F400ABR [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HY29F400ABT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29F400ATG [PSOP44] Poznámka: 1356
HY29F400ATR [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HY29F400ATT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29F400BG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F400BR [R-TSOP48] Poznámka: 1352
HY29F400BT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29F400TG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F400TR [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HY29F400TT [TSOP48] Poznámka: 1346
HY29F800ABG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F800ABR [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HY29F800ABT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29F800ATG [PSOP44] Poznámka: 1356
HY29F800ATR [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HY29F800ATT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29F800BG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F800BR [R-TSOP48] Poznámka: 1352
HY29F800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29F800TG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F800TR [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HY29F800TT [TSOP48] Poznámka: 1346
HY29LV160BF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29LV160BT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29LV160TF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29LV160TT [TSOP48] Poznámka: 1346
HY29LV320BT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29LV320TT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29LV400BF [FBGA48] Poznámka: 859 HY29LV400BT [TSOP48] Poznámka: 1346
HY29LV400TF [FBGA48] Poznámka: 859 HY29LV400TT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29LV800BF [FBGA48] Poznámka: 859 HY29LV800BG [PSOP44] Poznámka: 1356
HY29LV800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29LV800TF [FBGA48] Poznámka: 859 HY29LV800TG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29LV800TT [TSOP48] Poznámka: 1346
HY93C46 HY93C46 (ISP) Poznámka: 138 HY93C46 [SOIC8] Poznámka: 950 HYC0SEF0MF3 [FBGA137] Poznámka: 1287
HYC0SEF0MF3 [FBGA137] (ZTE-01) Poznámka: 1287 HYC0SEG0MF1 [FBGA149] Poznámka: 1124 HYC0SEH0AF3 [FBGA137] Poznámka: 3214 HYC0SEH0AF3 [FBGA137] (IAC-01) Poznámka: 3214
HYC0SEH0MF3 [FBGA137] Poznámka: 3214 HYC0UEE0MF2 [FBGA107] Poznámka: 4025 HYC0UEF0MF3 [FBGA137] Poznámka: 3214 HYD0SEE0MF2 [FBGA107] Poznámka: 4025
HYD0SFG0MF1 [FBGA149] Poznámka: 1124 HYD0SQG0MF1 [FBGA149] Poznámka: 1124 HYG0SGH0MF3 [FBGA137] Poznámka: 3214 HYG0UEG0AF1 [FBGA149] Poznámka: 1124
HYG0UEG0BF1 [FBGA149] Poznámka: 1124 HYG0UGG0MF2 [FBGA107] Poznámka: 4025 HYI0SIJ0MF3 [FBGA137] Poznámka: 3214 HYI0UIJ0MF3 [FBGA137] Poznámka: 3214
HYJ0SHG0MF1 [FBGA149] Poznámka: 1124 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 91 - DIL20W/SSOP20 ZIF 200mil (70-0946)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 859 - BGA-0245/0517 (70-0245/0517) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-78 ZIF-CS (70-0517)
Poznámka 919 - DIL48/SDIP64 ZIF GMS-1 (70-0739)
Poznámka 920 - DIL48/QFP64-2 ZIF GMS-1 (70-0740)
Poznámka 921 - DIL48/QFP64-1 ZIF GMS-1 (70-0741)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 983 - BGA-0245/0612 (70-0245/0612) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-110 ZIF-CS (70-0612)
Poznámka 1060 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil (70-0881)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1124 - BGA-0875/0874 (70-0875/0874) = BGA-Bottom-95 (70-0875) + BGA-Top-147 ZIF-CS (70-0874)
Poznámka 1179 - BGA-0871/0825 (70-0871/0825) = BGA-Bottom-111 (70-0871) + BGA-Top-152 ZIF-CS (70-0825) OR BGA-0871/0621 (70-0871/0621) = BGA-Bottom-111 (70-0871) + BGA-Top-46 ZIF (70-0621)
Poznámka 1287 - DIL48/BGA137-1 ZIF NAND-1 (70-3113) OR BGA-1024/1129 (70-1024/1129) = BGA-Bottom-166 (70-1024) + BGA-Top-206 ZIF-CS (discontinued)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1352 - Bottom R-TSOP48 NOR-1 (70-1221) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1357 - Bottom PSOP44 NOR-2 (70-1285) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1369 - Bottom TSOP40 NOR-3 (70-1239) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1374 - Bottom R-TSOP40 NOR-2 (70-1234) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1383 - Bottom R-TSOP32 NOR-1 (70-1245) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 2303 - LGA-0924/1352 (70-0942/1352) = LGA-Bottom-121 (70-0924) + LGA-Top-165 ZIF-CS (70-1352)
Poznámka 2619 - LGA-0924/2518 (70-0924/2518) = LGA-Bottom-121 (70-0924) + LGA-Top-226 ZIF-CS (70-2518)
Poznámka 2829 - DIL48/TSOP48 ZIF 15.4mm NAND (70-2783)
Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
Poznámka 3121 - DIL48/BGA63-1 ZIF NAND-1 (70-3105)
Poznámka 3175 - BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-266 ZIF-CS (a) (70-2480A) OR BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-293 ZIF (a) (70-2737A) OR BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-266 ZIF-CS (a) (70-2480A) OR BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-293 ZIF (a) (70-2737A)
Poznámka 3176 - BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-271 ZIF-CS (a) (70-2512A) OR BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-271 ZIF-CS (a) (70-2512A) OR BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
Poznámka 3177 - BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-276 ZIF-CS (a) (70-2554A) OR BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-276 ZIF-CS (a) (70-2554A) OR BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
Poznámka 3178 - BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-278 ZIF-CS (a) (70-2579A) OR BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-278 ZIF-CS (a) (70-2579A) OR BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-284 ZIF (a) (70-2635A) OR DIL48/BGA153-1.01 ZIF eMMC-3 (70-6331)
Poznámka 3179 - BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-299 ZIF (a) (70-2811A)
Poznámka 3180 - BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-193 ZIF-CS (a) (70-1010A) OR BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-299 ZIF (a) (70-2811A)
Poznámka 3214 - DIL48/BGA137-1 ZIF NAND-1 (70-3113)
Poznámka 3257 - BGA-Bottom-165 (70-1009) + BGA-Top-340 ZIF (70-3300) OR BGA-Bottom-327 (70-3110) + BGA-Top-340 ZIF (70-3300)
Poznámka 4025 - DIL48/BGA107-1 ZIF NAND-1 (70-3112)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE