Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Hyundai zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Hyundai zariadení 175 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

GMS34004TK GMS34004TM GMS34112TK GMS34112TK [SOP20] Poznámka: 119
GMS34112TK [SSOP20] Poznámka: 1089 GMS34112TM GMS34112TM [SOP20] Poznámka: 119 GMS34112TM [SSOP20] Poznámka: 1089
GMS34140TK GMS34140TK [SOP24] Poznámka: 1062 GMS34140TM GMS34140TM [SOP24] Poznámka: 1062
GMS77C1000 GMS77C1000 [SOIC18] Poznámka: 1061 GMS77C1000 [SSOP20] Poznámka: 91 GMS77C1001
GMS77C1001 [SOIC18] Poznámka: 1061 GMS77C1001 [SSOP20] Poznámka: 91 GMS81516BT [LQFP64] Poznámka: 921 GMS81516BT [MQFP64] Poznámka: 920
GMS81516BT [SDIP64] Poznámka: 919 GMS81524BT [LQFP64] Poznámka: 921 GMS81524BT [MQFP64] Poznámka: 920 GMS81524BT [SDIP64] Poznámka: 919
GMS82524T [MQFP44] Poznámka: 108 GMS82524T [SDIP42] Poznámka: 164 GMS87C1102 GMS87C1102 [SOIC16] Poznámka: 1060
GMS87C1202 GMS87C1202 [SOIC20] Poznámka: 119 GMS87C1404 GMS87C1404 [SOIC28] Poznámka: 4045
GMS87C1408 GMS87C1408 [SOIC28] Poznámka: 4045 GMS97C1051 GMS97C1051 [SOP20] Poznámka: 119
GMS97C2051 GMS97C2051 [SOP20] Poznámka: 119 GMS97C51 GMS97C51 [MQFP44] Poznámka: 108
GMS97C51 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97C52 GMS97C52 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97C52 [PLCC44] Poznámka: 67
GMS97C54 GMS97C54 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97C54 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97C56
GMS97C56 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97C56 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97C58 GMS97C58 [MQFP44] Poznámka: 108
GMS97C58 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97L1051 GMS97L1051 [SOP20] Poznámka: 119 GMS97L2051
GMS97L2051 [SOP20] Poznámka: 119 GMS97L51 GMS97L51 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97L51 [PLCC44] Poznámka: 67
GMS97L52 GMS97L52 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97L52 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97L54
GMS97L54 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97L54 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97L56 GMS97L56 [MQFP44] Poznámka: 108
GMS97L56 [PLCC44] Poznámka: 67 GMS97L58 GMS97L58 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS97L58 [PLCC44] Poznámka: 67
GMS99C58 GMS99C58 [MQFP44] Poznámka: 108 GMS99C58 [PLCC44] Poznámka: 67 HMS81020ET [PDIP20]
HMS81020ET [SKDIP24] HMS81020ET [SKDIP28] HMS81020ET [SOIC20] Poznámka: 119 HMS81020ET [SOIC24] Poznámka: 1062
HMS81020ET [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS81020TL [PDIP20] HMS81020TL [SKDIP24] HMS81020TL [SKDIP28]
HMS81020TL [SOIC20] Poznámka: 119 HMS81020TL [SOIC24] Poznámka: 1062 HMS81020TL [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS81032ET [PDIP20]
HMS81032ET [SKDIP24] HMS81032ET [SKDIP28] HMS81032ET [SOIC20] Poznámka: 119 HMS81032ET [SOIC24] Poznámka: 1062
HMS81032ET [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS81032TL [PDIP20] HMS81032TL [SKDIP24] HMS81032TL [SKDIP28]
HMS81032TL [SOIC20] Poznámka: 119 HMS81032TL [SOIC24] Poznámka: 1062 HMS81032TL [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS87C1102A
HMS87C1102A [SOIC16] Poznámka: 1060 HMS87C1104A HMS87C1104A [SOIC16] Poznámka: 1060 HMS87C1202A
HMS87C1202A [SOIC20] Poznámka: 119 HMS87C1204A HMS87C1204A [SOIC20] Poznámka: 119 HMS87C1302A
HMS87C1302A [SOIC24] Poznámka: 1062 HMS87C1304A HMS87C1304A [SOIC24] Poznámka: 1062 HMS87C1404B
HMS87C1404B [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS87C1408B HMS87C1408B [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS87C1416B
HMS87C1416B [SOIC28] Poznámka: 4045 HMS87C1508B HMS87C1516B HMS87C1608B
HMS87C1616B HMS87C1708B [SDIP42] Poznámka: 164 HMS87C1716B [SDIP42] Poznámka: 164 HMS87C1808B [MQFP44] Poznámka: 108
HMS87C1816B [MQFP44] Poznámka: 108 HY2764 HY27C64A HY29DL162B [TSOP48] Poznámka: 1346
HY29DL162BF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29DL162T [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29DL162TF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29DL163B [TSOP48] Poznámka: 1346
HY29DL163BF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29DL163T [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29DL163TF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29F002B
HY29F002B [PLCC32] Poznámka: 1399 HY29F002B [TSOP32] Poznámka: 1414 HY29F002T HY29F002T [PLCC32] Poznámka: 1399
HY29F002T [TSOP32] Poznámka: 1414 HY29F040 HY29F040 [R-TSOP32] Poznámka: 1383 HY29F040 [TSOP32] Poznámka: 1381
HY29F040A [PLCC32] Poznámka: 1384 HY29F040A [R-TSOP32] Poznámka: 1383 HY29F040A [TSOP32] Poznámka: 1381 HY29F080G [PSOP44] Poznámka: 1357
HY29F080R [R-TSOP40] Poznámka: 1374 HY29F080T [TSOP40] Poznámka: 1369 HY29F400ABG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F400ABR [R-TSOP48] Poznámka: 1352
HY29F400ABT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29F400ATG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F400ATR [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HY29F400ATT [TSOP48] Poznámka: 1346
HY29F400BG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F400BR [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HY29F400BT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29F400TG [PSOP44] Poznámka: 1356
HY29F400TR [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HY29F400TT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29F800BG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F800BR [R-TSOP48] Poznámka: 1352
HY29F800BT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29F800TG [PSOP44] Poznámka: 1356 HY29F800TR [R-TSOP48] Poznámka: 1352 HY29F800TT [TSOP48] Poznámka: 1346
HY29LV160BF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29LV160BT [TSOP48] Poznámka: 1346 HY29LV160TF [FBGA48] Poznámka: 983 HY29LV160TT [TSOP48] Poznámka: 1346
HY93C46 HY93C46 (ISP) Poznámka: 138 HY93C46 [SOIC8] Poznámka: 950 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 91 - DIL20W/SSOP20 ZIF 200mil (70-0946)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 919 - DIL48/SDIP64 ZIF GMS-1 (70-0739)
Poznámka 920 - DIL48/QFP64-2 ZIF GMS-1 (70-0740)
Poznámka 921 - DIL48/QFP64-1 ZIF GMS-1 (70-0741)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 983 - BGA-0245/0612 (70-0245/0612) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-110 ZIF-CS (70-0612)
Poznámka 1060 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil (70-0881)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1352 - Bottom R-TSOP48 NOR-1 (70-1221) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1357 - Bottom PSOP44 NOR-2 (70-1285) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1369 - Bottom TSOP40 NOR-3 (70-1239) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1374 - Bottom R-TSOP40 NOR-2 (70-1234) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1383 - Bottom R-TSOP32 NOR-1 (70-1245) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE