Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ICE zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ICE zariadení 31 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

ICE24C02 (ISP) Poznámka: 138 ICE24C02 [SOP8] Poznámka: 950 ICE25P05 ICE25P05 (ISP) Poznámka: 138
ICE25P05 [SOIC8] Poznámka: 5645 ICE27C010 ICE27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 ICE27C010 [TSOP32] Poznámka: 655
ICE27C512 ICE27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 ICE27C512 [TSOP28] Poznámka: 54 ICE27LC010
ICE27LC010 [PLCC32] Poznámka: 59 ICE27LC010 [TSOP32] Poznámka: 655 ICE27LC512 ICE27LC512 [PLCC32] Poznámka: 59
ICE27LC512 [TSOP28] Poznámka: 54 ICE28LF010 ICE28LF010 [PLCC32] Poznámka: 1399 ICE28LF010 [TSOP32 8x14] Poznámka: 56
ICE28LF010 [TSOP32 8x20] Poznámka: 655 ICE29LF512 ICE29LF512 [PLCC32] Poznámka: 1399 ICE37C512
ICE37C512 [PLCC32] Poznámka: 59 ICE37C512 [TSOP32] Poznámka: 56 ICE37C512 [TSOP32-18mm] Poznámka: 655 ICE37LC512
ICE37LC512 [PLCC32] Poznámka: 59 ICE37LC512 [TSOP32] Poznámka: 56 ICE37LC512 [TSOP32-18mm] Poznámka: 655 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 56 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 655 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE