Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ICMAX zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ICMAX zariadení 3 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

IMS2G083ZZH1 [TSOP48] Poznámka: 3075 IMS2G083ZZH1 [TSOP48] (64B spare) Poznámka: 3075 IMS2G083ZZS1S [TSOP48] Poznámka: 3075 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
🍪
Naspäť HORE