Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam ICT zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných ICT zariadení 87 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

27CX010 27CX256 27CX256 [PLCC32] Poznámka: 59 27CX641
27CX642 93C46 93C46 (ISP) Poznámka: 138 93C46 [SOIC8] Poznámka: 950
93C46A 93C46A (ISP) Poznámka: 138 93C46AK [SOIC8] Poznámka: 950 93C46AS [SOIC8] Poznámka: 950
93CX56 93CX56 (ISP) Poznámka: 138 93CX56 [SOIC8] Poznámka: 950 93CX66
93CX66 (ISP) Poznámka: 138 93CX66 [SOIC8] Poznámka: 950 PA7024J [PLCC28] Poznámka: 48 PA7024JN [PLCC28] Poznámka: 48
PA7024P PA7024S [SOIC24] Poznámka: 1062 PA7540J [PLCC28] Poznámka: 48 PA7540J [PLCC28](T1) Poznámka: 48
PA7540JN [PLCC28] Poznámka: 48 PA7540P PA7540S [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL16CV8
PEEL16CV8 [PLCC20] Poznámka: 47 PEEL16CV8 [SOIC20] Poznámka: 119 PEEL16CV8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 PEEL18CV8
PEEL18CV8 [PLCC20] Poznámka: 47 PEEL18CV8 [SOIC20] Poznámka: 119 PEEL18CV8 [TSSOP20] Poznámka: 1089 PEEL18CV8Z
PEEL18CV8Z [PLCC20] Poznámka: 47 PEEL18CV8Z [SOIC20] Poznámka: 119 PEEL18CV8Z [TSSOP20] Poznámka: 1089 PEEL18LV8Z
PEEL18LV8Z [PLCC20] Poznámka: 47 PEEL18LV8Z [SOIC20] Poznámka: 119 PEEL18LV8Z [TSSOP20] Poznámka: 1089 PEEL22CV10
PEEL22CV10 [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10 [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10 [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10A
PEEL22CV10A [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10A [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10A [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10A+
PEEL22CV10A+ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10A+ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10A+ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10A++
PEEL22CV10A++ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10A++ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10A++ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10AZ
PEEL22CV10AZ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10AZ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10AZ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10AZ+
PEEL22CV10AZ+ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10AZ+ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10AZ+ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10AZ++
PEEL22CV10AZ++ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10AZ++ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10AZ++ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22CV10Z
PEEL22CV10Z [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22CV10Z [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22CV10Z [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22LV10AZ
PEEL22LV10AZ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22LV10AZ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22LV10AZ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22LV10AZ+
PEEL22LV10AZ+ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22LV10AZ+ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22LV10AZ+ [TSSOP24] Poznámka: 1090 PEEL22LV10AZ++
PEEL22LV10AZ++ [PLCC28] Poznámka: 48 PEEL22LV10AZ++ [SOIC24] Poznámka: 1062 PEEL22LV10AZ++ [TSSOP24] Poznámka: 1090 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 47 - DIL20/PLCC20 ZIF-CS (70-0329) OR DIL20W/PLCC20 ZIF (discontinued)
Poznámka 48 - DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066) OR DIL28/PLCC28 ZIF-CS (70-0330)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1090 - DIL24W/TSSOP24 ZIF 170mil (70-0915)
🍪
Naspäť HORE