Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam IDT zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných IDT zariadení 83 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

5P35021B-000 [VFQFPN20-3x3] Poznámka: 6665 5P35021B-000 [VFQFPN20-3x3] (HTV-1) Poznámka: 6665 5P35023B-000 [VFQFPN24-4x4] Poznámka: 6693 5P49V5901B000 [VFQFPN24-4x4] Poznámka: 6035
5P49V5925B000 [VFQFPN24-4x4] Poznámka: 5641 5P49V5927B000 [VFQFPN24-4x4] Poznámka: 6035 5P49V60A000 [VFQFPN24-4x4] Poznámka: 5641 5P49V6913A000 [VFQFPN24-4x4] Poznámka: 6035
5P49V6965A000 [VFQFPN24-4x4] Poznámka: 5641 5P49V6967A000 [VFQFPN40-5x5] Poznámka: 5932 ICS251 [SOIC8] Poznámka: 2297 ICS252 [SOIC8] Poznámka: 2297
ICS270 [TSSOP20] Poznámka: 2273 ICS271 [TSSOP20] Poznámka: 2273 ICS275 [TSSOP16] Poznámka: 1469 ICS276 [TSSOP16] Poznámka: 1469
ICS280 (new rev.) [TSSOP16] Poznámka: 1469 ICS280 (old rev.) [TSSOP16] Poznámka: 1469 ICS281 [TSSOP16] Poznámka: 1469 ICS290 [TSSOP20] Poznámka: 2273
ICS291 [TSSOP20] Poznámka: 2273 ICS345 [TSSOP20] Poznámka: 2274 ICS348 [TSSOP20] Poznámka: 2274 IDT5V19EE403 [VFQFPN24] Poznámka: 731
IDT5V19EE404 [VFQFPN24] Poznámka: 731 IDT5V19EE603 [VFQFPN28] Poznámka: 1550 IDT5V19EE604 [VFQFPN28] Poznámka: 1550 IDT5V19EE901 [TSSOP28] Poznámka: 172
IDT5V19EE901 [VFQFPN32] Poznámka: 1294 IDT5V19EE902 [VFQFPN32] Poznámka: 1294 IDT5V19EE903 [TSSOP28] Poznámka: 172 IDT5V19EE903 [VFQFPN32] Poznámka: 1294
IDT5V19EE904 [VFQFPN32] Poznámka: 1294 IDT5V49EE501 [VFQFPN24] Poznámka: 731 IDT5V49EE502 [VFQFPN24] Poznámka: 731 IDT5V49EE503 [VFQFPN24] Poznámka: 731
IDT5V49EE504 [VFQFPN24] Poznámka: 731 IDT5V49EE701 [VFQFPN28] Poznámka: 1550 IDT5V49EE702 [VFQFPN28] Poznámka: 1550 IDT5V49EE703 [VFQFPN28] Poznámka: 1550
IDT5V49EE704 [VFQFPN28] Poznámka: 1550 IDT5V49EE901 [TSSOP28] Poznámka: 172 IDT5V49EE901 [VFQFPN32] Poznámka: 1294 IDT5V49EE902 [VFQFPN32] Poznámka: 1294
IDT5V49EE903 [TSSOP28] Poznámka: 172 IDT5V49EE903 [VFQFPN32] Poznámka: 1294 IDT5V49EE904 [VFQFPN32] Poznámka: 1294 IDT5V9885 (ISP) Poznámka: 138
IDT5V9885 [TQFP32] Poznámka: 159 IDT5V9885 [VFQFPN28] Poznámka: 635 IDT5V9885B (ISP) Poznámka: 138 IDT5V9885B [TQFP32] Poznámka: 159
IDT5V9885B [VFQFPN28] Poznámka: 635 IDT5V9885C (ISP) Poznámka: 138 IDT5V9885C [TQFP32] Poznámka: 159 IDT5V9885C [VFQFPN28] Poznámka: 635
IDT5V9888 [TQFP32] Poznámka: 159 IDT5V9888 [VFQFPN28] Poznámka: 635 IDT5V9888C [TQFP32] Poznámka: 159 IDT5V9888C [VFQFPN28] Poznámka: 635
IDT78C16A IDT78C18A IDT78M64 M30042040054 [SOIC8-208] Poznámka: 5394
M30042040054 [WSON8] Poznámka: 5355 M30042040108 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 M30042040108 [WSON8] Poznámka: 5355 M30082040054 [SOIC8-208] Poznámka: 5394
M30082040054 [WSON8] Poznámka: 5355 M30082040108 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 M30082040108 [WSON8] Poznámka: 5355 M30162040054 [SOIC8-208] Poznámka: 5394
M30162040054 [WSON8] Poznámka: 5355 M30162040108 [SOIC8-208] Poznámka: 5394 M30162040108 [WSON8] Poznámka: 5355 TSE2002B3C (ISP) Poznámka: 138
TSE2002B3C [DFN8] Poznámka: 2995 TSE2002B3C [TDFN8] Poznámka: 2995 TSE2002GB2A1 (ISP) Poznámka: 138 TSE2002GB2A1 [DFN8] Poznámka: 2995
TSE2002GB2A1 [TDFN8] Poznámka: 2995 TSE2004GB2B0 (ISP) Poznámka: 138 TSE2004GB2B0 [TDFN8-2x3] Poznámka: 2995 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 159 - DIL32/TQFP32-1 ZIF (70-0135) OR DIL32/TQFP32-1 ZIF-CS (70-3417)
Poznámka 172 - DIL28/TSSOP28 ZIF 170mil (70-0164)
Poznámka 635 - DIL28/QFN28-2 ZIF-CS (70-0380)
Poznámka 731 - DIL24/QFN24-1 ZIF (70-5460) OR DIL24/QFN24-1 ZIF-CS (70-0478)
Poznámka 1294 - DIL33/MLF32-1 ZIF-2 (70-2866) OR DIL33/MLF32-1 ZIF-CS-2 (70-1161)
Poznámka 1469 - DIL48/TSSOP16 ZIF IDT-1 (70-1356)
Poznámka 1550 - DIL28/QFN28-3 ZIF (70-1434)
Poznámka 2273 - DIL48/TSSOP20 ZIF IDT-1 (70-1370)
Poznámka 2274 - DIL48/TSSOP20 ZIF IDT-2 (70-1371)
Poznámka 2297 - DIL48/SOIC8 ZIF IDT-1 (70-1368)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 5355 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1b (70-4995) OR DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5641 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF IDT49V-1 (70-5816)
Poznámka 5932 - DIL48/QFN40-2.02 ZIF IDT49V-1 (70-6119)
Poznámka 6035 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF IDT49V-2 (70-6221)
Poznámka 6665 - DIL48/QFN20-6.02 ZIF IDT5P-1 (70-6841)
Poznámka 6693 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF IDT5P-1 (70-6883)
🍪
Naspäť HORE