Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam iML zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných iML zariadení 13 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AUO-G1422.2H (ISP) Poznámka: 138 9997 AUO-G1422.2H [TQFN32] Poznámka: 1294 AUO-G201.3H [TQFN24-4x4] (PS-1) Poznámka: 5557 CS801-B-I [TQFN24] Poznámka: 731
iML1991 [TQFN32] Poznámka: 1294 iML7921 (ISP) Poznámka: 138 9997 iML7921 [TQFN32] Poznámka: 1294 iML7991 (ISP) Poznámka: 138 9997
iML7991 [TQFN32] Poznámka: 1294 iML7993 [TQFN28] Poznámka: 1245 iML7997 (ISP) Poznámka: 138 9997 iML7997 [TQFN32] Poznámka: 1294
iML8941 [QFN40] Poznámka: 3135 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 731 - DIL24/QFN24-1 ZIF (70-5460) OR DIL24/QFN24-1 ZIF-CS (70-0478)
Poznámka 1245 - DIL28/QFN28-1 ZIF-CS (id) (70-1082)
Poznámka 1294 - DIL33/MLF32-1 ZIF-2 (70-2866) OR DIL33/MLF32-1 ZIF-CS-2 (70-1161)
Poznámka 3135 - DIL48/QFN40 ZIF CS-1 (70-3139) OR DIL48/QFN40 ZIF-CS CS-1 (70-3194)
Poznámka 5557 - DIL48/QFN24-1.02 ZIF AUO-1 (70-5731)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE