Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Infineon zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Infineon zariadení 2666 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

28HS01GTAx03 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 5767 28HS01GTPx03 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 5767 28HS01GTZx03 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 5767 CHL8112A (ISP) Poznámka: 138
CHL8112A [QFN40] Poznámka: 2324 CHL8266 [QFN48] Poznámka: 2566 CHL8325A [QFN40] Poznámka: 2324 CHL8325B [QFN40] Poznámka: 2324
CHL8326 [QFN48] Poznámka: 2565 CHL8328 [QFN56] Poznámka: 2567 CY14MB064J1A (ISP) Poznámka: 138 CY14MB064J1A [SOIC8] Poznámka: 2994
CY14MB064J2A (ISP) Poznámka: 138 CY14MB064J2A [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14MB256J1 (ISP) Poznámka: 138 CY14MB256J1 [SOIC8] Poznámka: 2994
CY14MB256J2 (ISP) Poznámka: 138 CY14MB256J2 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14MC256J1 (ISP) Poznámka: 138 CY14MC256J1 [SOIC8] Poznámka: 2994
CY14MC256J2 (ISP) Poznámka: 138 CY14MC256J2 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14ME064J1A (ISP) Poznámka: 138 CY14ME064J1A [SOIC8] Poznámka: 2994
CY14ME064J2A (ISP) Poznámka: 138 CY14ME064J2A [SOIC8] Poznámka: 2994 CY14ME256J1 (ISP) Poznámka: 138 CY14ME256J1 [SOIC8] Poznámka: 2994
CY14ME256J2 (ISP) Poznámka: 138 CY14ME256J2 [SOIC8] Poznámka: 2994 CY15B004J (ISP) Poznámka: 138 CY15B004J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15B004Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B004Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B004Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15B004Q-xxE (ISP) Poznámka: 138
CY15B016J (ISP) Poznámka: 138 CY15B016J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B016Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B016Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15B016Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15B016Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15B064J (ISP) Poznámka: 138 CY15B064J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15B064Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B064Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B064Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15B064Q-xxE (ISP) Poznámka: 138
CY15B102Q-SxA [SOIC8-208] Poznámka: 46 CY15B102Q-SxE [SOIC8-208] Poznámka: 46 CY15B102Q-SxM [SOIC8-208] Poznámka: 46 CY15B102Q-xxA (ISP) Poznámka: 138
CY15B102Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15B102Q-xxM (ISP) Poznámka: 138 CY15B104Q (ISP) Poznámka: 138 CY15B104Q-L [TDFN8] Poznámka: 577
CY15B104QN-50SxA [SOIC8-208] Poznámka: 5394 CY15B104Q-S [SOIC8-208] Poznámka: 46 CY15B108QN-40SxI [SOIC8-208] Poznámka: 5394 CY15B128J (ISP) Poznámka: 138
CY15B128J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B128Q (ISP) Poznámka: 138 CY15B128Q-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B256J (ISP) Poznámka: 138
CY15B256J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B256Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B256Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15B256Q-xxA (ISP) Poznámka: 138
CY15B256Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15E004J (ISP) Poznámka: 138 CY15E004J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E004Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15E004Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E004Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15E004Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15E016J (ISP) Poznámka: 138
CY15E016J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E016Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E016Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E016Q-xxA (ISP) Poznámka: 138
CY15E016Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15E064J (ISP) Poznámka: 138 CY15E064J-S [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E064Q-SxA [SOIC8-150] Poznámka: 950
CY15E064Q-SxE [SOIC8-150] Poznámka: 950 CY15E064Q-xxA (ISP) Poznámka: 138 CY15E064Q-xxE (ISP) Poznámka: 138 CY15V102QN-50SxE [SOIC8-208] Poznámka: 5340
CY8C6016BZI-F04 [BGA124] Poznámka: 4747 CY8C6036BZI-F04 [BGA124] Poznámka: 4747 CY8C6116BZI-F54 [BGA124] Poznámka: 4747 CY8C6117BZI-F34 [BGA124] Poznámka: 4747
CY8C6136BZI-F14 [BGA124] Poznámka: 4747 CY8C6136BZI-F34 [BGA124] Poznámka: 4747 CY8C6137BZI-F14 [BGA124] Poznámka: 4747 CY8C6137BZI-F34 [BGA124] Poznámka: 4747
CY8C6137BZI-F54 [BGA124] Poznámka: 4747 CY8C6246BZI-D04 [BGA124] Poznámka: 4747 CY8C6247BZI-D34 [BGA124] Poznámka: 4747 CY8C6247BZI-D44 [BGA124] Poznámka: 4747
CY8C6247BZI-D54 [BGA124] Poznámka: 4747 CY90F347APFV [LQFP100] Poznámka: 761 CY90F349ASPFV [LQFP100] Poznámka: 761 CY90F349CASPFV [LQFP100] Poznámka: 761
CY90F349CASPMC [LQFP100] Poznámka: 761 CY90F349CESPMC [LQFP100] Poznámka: 761 CY90F351ESPMC [LQFP64] Poznámka: 2267 CY90F352ESPMC [LQFP64] Poznámka: 2267
CY90F352ESPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2586 CY90F387PMT [LQFP48] Poznámka: 2585 CY90F387SPMT [LQFP48] Poznámka: 174 CY90F394HA [LQFP120] Poznámka: 2579
CY91F213APMC [LQFP144] Poznámka: 6371 CY91F362GBPVSR [QFP208] Poznámka: 5034 CY91F376GSPMC3 [LQFP120] Poznámka: 1246 CY91F467DAPFV [QFP208] Poznámka: 2285
CY91F467DBPFV [QFP208] Poznámka: 2285 CY91F467DBPVSR [QFP208] Poznámka: 2285 CY91F467DBPVSR [QFP208](CPU mode) Poznámka: 2285 CY91F522BSCPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3797
CY91F522FSCPMC [LQFP100] Poznámka: 5035 CY91F522KHEPMC1 [LQFP144] Poznámka: 6582 CY91F522KSEPMC [LQFP144] Poznámka: 5374 CY91F522LKCPMC [LQFP176] Poznámka: 4534
CY91F523BSCPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3797 CY91F523FSCPMC [LQFP100] Poznámka: 5035 CY91F523KHEPMC1 [LQFP144] Poznámka: 6582 CY91F523KSEPMC [LQFP144] Poznámka: 5374
CY91F523LKCPMC [LQFP176] Poznámka: 4534 CY91F524BSCPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3797 CY91F524FSCPMC [LQFP100] Poznámka: 5035 CY91F524KHEPMC1 [LQFP144] Poznámka: 6582
CY91F524KSEPMC [LQFP144] Poznámka: 5374 CY91F524LKCPMC [LQFP176] Poznámka: 4534 CY91F525BSCPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3797 CY91F525FSCPMC [LQFP100] Poznámka: 5035
CY91F525KHEPMC1 [LQFP144] Poznámka: 6582 CY91F525KSEPMC [LQFP144] Poznámka: 5374 CY91F525LKCPMC [LQFP176] Poznámka: 4534 CY91F526BSCPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3797
CY91F526FSCPMC [LQFP100] Poznámka: 5035 CY91F526KHEPMC1 [LQFP144] Poznámka: 6582 CY91F526KSEPMC [LQFP144] Poznámka: 5374 CY91F526LKCPMC [LQFP176] Poznámka: 4534
CY91F575BHSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 CY91F575BPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 CY91F577BHPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 CY91F577BHSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344
CY91F577BHSPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343 CY91F577BPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 CY91F579CHSPMC [LQFP144] Poznámka: 4344 CY91F579CHSPMC1 [LQFP144] Poznámka: 4343
CY95F562H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F562HPF [SOP20] Poznámka: 2358 CY95F562HPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 CY95F562HWQN [QFN32] Poznámka: 2361
CY95F562K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F562KPF [SOP20] Poznámka: 2358 CY95F562KPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 CY95F562KWQN [QFN32] Poznámka: 2361
CY95F563H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F563HPF [SOP20] Poznámka: 2358 CY95F563HPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 CY95F563HWQN [QFN32] Poznámka: 2361
CY95F563K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F563KPF [SOP20] Poznámka: 2358 CY95F563KPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 CY95F563KWQN [QFN32] Poznámka: 2361
CY95F564H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F564HPF [SOP20] Poznámka: 2358 CY95F564HPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 CY95F564HWQN [QFN32] Poznámka: 2361
CY95F564K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F564KPF [SOP20] Poznámka: 2358 CY95F564KPFT [TSSOP20] Poznámka: 2360 CY95F564KWQN [QFN32] Poznámka: 2361
CY95F572H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F572HPF [SOP8] Poznámka: 2356 CY95F572K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F572KPF [SOP8] Poznámka: 2356
CY95F573H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F573HPF [SOP8] Poznámka: 2356 CY95F573K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F573KPF [SOP8] Poznámka: 2356
CY95F574H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F574HPF [SOP8] Poznámka: 2356 CY95F574K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F574KPF [SOP8] Poznámka: 2356
CY95F582H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F582HPF [SOP16] Poznámka: 2938 CY95F582HPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 CY95F582HWQN [QFN32] Poznámka: 2337
CY95F582K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F582KPF [SOP16] Poznámka: 2938 CY95F582KPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 CY95F582KWQN [QFN32] Poznámka: 2337
CY95F583H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F583HPF [SOP16] Poznámka: 2938 CY95F583HPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 CY95F583HWQN [QFN32] Poznámka: 2337
CY95F583K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F583KPF [SOP16] Poznámka: 2938 CY95F583KPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 CY95F583KWQN [QFN32] Poznámka: 2337
CY95F584H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F584HPF [SOP16] Poznámka: 2938 CY95F584HPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 CY95F584HWQN [QFN32] Poznámka: 2337
CY95F584K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F584KPF [SOP16] Poznámka: 2938 CY95F584KPFT [TSSOP16] Poznámka: 2939 CY95F584KWQN [QFN32] Poznámka: 2337
CY95F632K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F632KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 CY95F633H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F633HPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
CY95F633K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F633KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 CY95F634H (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F634HPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
CY95F634K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F634KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402 CY95F636K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F636KPMC [LQFP32] Poznámka: 2402
CY95F694K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F694KPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 CY95F694KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 CY95F694KWQN [QFN48] Poznámka: 2581
CY95F696K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F696KPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 CY95F696KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 CY95F696KWQN [QFN48] Poznámka: 2581
CY95F698K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F698KPMC [LQFP48] Poznámka: 2580 CY95F698KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 2956 CY95F698KWQN [QFN48] Poznámka: 2581
CY95F714E (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F714EPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 CY95F714L (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F714LPMC [LQFP80] Poznámka: 2582
CY95F716E (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F716EPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 CY95F716L (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F716LPMC [LQFP80] Poznámka: 2582
CY95F718E (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F718EPMC [LQFP80] Poznámka: 2582 CY95F718L (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F718LPMC [LQFP80] Poznámka: 2582
CY95F774E (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F774EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 CY95F774EPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 CY95F774L (ISP) Poznámka: 138 9997
CY95F774LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 CY95F774LPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 CY95F776E (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F776EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583
CY95F776EPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 CY95F776L (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F776LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 CY95F776LPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584
CY95F778E (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F778EPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 CY95F778EPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 CY95F778L (ISP) Poznámka: 138 9997
CY95F778LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2583 CY95F778LPMC2 [LQFP64] Poznámka: 2584 CY95F818K (ISP) Poznámka: 138 9997 CY95F818KPMC [LQFP64] Poznámka: 3109
CY96F313ASBPMC [LQFP48] Poznámka: 1531 CY96F313RSBPMC [LQFP48] Poznámka: 1531 CY96F315RSBPMC [LQFP48] Poznámka: 1531 CY96F326RSBPMC [LQFP80] Poznámka: 6083
CY96F336USAPMC [LQFP144] Poznámka: 5111 CY96F338RSAPMC [LQFP144] Poznámka: 5111 CY96F338RWAPMC [LQFP144] Poznámka: 5111 CY96F338USAPMC [LQFP144] Poznámka: 5111
CY96F346ASBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 CY96F346ASBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 CY96F346RSBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 CY96F346RSBPQC [QFP100] Poznámka: 2710
CY96F346RWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 CY96F346RWBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 CY96F347ASBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 CY96F347RSBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673
CY96F348ASBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 CY96F348RSBPMC [LQFP100] Poznámka: 2673 CY96F348RSBPQC [QFP100] Poznámka: 2710 CY96F353ASBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632
CY96F355RSBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633 CY96F355RSBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 CY96F356ASBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633 CY96F356RSBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633
CY96F356RSBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 CY96F356RWBPMC [LQFP64] Poznámka: 2633 CY96F356RWBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2632 CY96F378HSBPMC [LQFP144] Poznámka: 2684
CY96F385RSAPMC [LQFP120] Poznámka: 1040 CY96F385RSBPMC [LQFP120] Poznámka: 1040 CY96F385RWAPMC [LQFP120] Poznámka: 1040 CY96F386RSBPMC [LQFP120] Poznámka: 1040
CY96F386RSCPMC [LQFP120] Poznámka: 1040 CY96F386RWBPMC [LQFP120] Poznámka: 1040 CY96F387RSAPMC [LQFP120] Poznámka: 1040 CY96F387RSBPMC [LQFP120] Poznámka: 1040
CY96F387RWBPMC [LQFP120] Poznámka: 1040 CY96F395RSAPMC [LQFP100] Poznámka: 2398 CY96F395RSBPMC [LQFP100] Poznámka: 2398 CY96F395RWBPMC [LQFP100] Poznámka: 2398
CY96F612ABPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 CY96F612RBPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 CY96F613ABPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 CY96F613RBPMC [LQFP48] Poznámka: 2936
CY96F615ABPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 CY96F615RBPMC [LQFP48] Poznámka: 2936 CY96F622ABPMC [LQFP64] Poznámka: 2935 CY96F622ABPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928
CY96F622RBPMC [LQFP64] Poznámka: 2935 CY96F622RBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928 CY96F623ABPMC [LQFP64] Poznámka: 2935 CY96F623ABPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928
CY96F623RBPMC [LQFP64] Poznámka: 2935 CY96F623RBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928 CY96F625ABPMC [LQFP64] Poznámka: 2935 CY96F625ABPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928
CY96F625RBPMC [LQFP64] Poznámka: 2935 CY96F625RBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2928 CY96F635RBPMC [LQFP80] Poznámka: 3041 CY96F636RBPMC [LQFP80] Poznámka: 3041
CY96F637RBPMC [LQFP80] Poznámka: 3041 CY96F643ABPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 CY96F643RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 CY96F645ABPMC [LQFP100] Poznámka: 3012
CY96F646RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 CY96F647RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 CY96F657RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 CY96F673ABPMC [LQFP64] Poznámka: 2627
CY96F673ABPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3035 CY96F673RBPMC [LQFP64] Poznámka: 2627 CY96F673RBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3035 CY96F675RBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3035
CY96F683ABPMC [LQFP80] Poznámka: 2608 CY96F683RBPMC [LQFP80] Poznámka: 2608 CY96F685RBPMC [LQFP80] Poznámka: 2608 CY96F693ABPMC [LQFP100] Poznámka: 3012
CY96F693RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 CY96F696RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 CY96F6A6RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 CY96F6B5RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012
CY96F6B6RBPMC [LQFP100] Poznámka: 3012 CY96F6C5RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 CY96F6C6RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3023 CY9AF111KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963
CY9AF111KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 3039 CY9AF111KQN [QFN48] Poznámka: 3049 CY9AF111LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF111LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
CY9AF111MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AF111NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 CY9AF112KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9AF112KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 3039
CY9AF112KQN [QFN48] Poznámka: 3049 CY9AF112LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF112LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF112MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
CY9AF112NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 CY9AF114LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF114LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF114MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
CY9AF114NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 CY9AF115NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AF116NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AF121KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963
CY9AF121KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 3039 CY9AF121KWQN [QFN48] Poznámka: 3049 CY9AF121LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF121LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
CY9AF121LWQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AF131KBPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9AF131KBQN [QFN48] Poznámka: 3049 CY9AF131LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
CY9AF131LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF131LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AF131MPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AF131MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215
CY9AF131NPF [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AF131NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 CY9AF132KBPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9AF132KBQN [QFN48] Poznámka: 3049
CY9AF132LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF132LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF132LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AF132MPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
CY9AF132MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AF132NPF [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AF132NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 CY9AF141LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
CY9AF141LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF141LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AF141MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AF141MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
CY9AF141MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AF141NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AF141NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AF141NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332
CY9AF142LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF142LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF142LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AF142MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533
CY9AF142MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AF142MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AF142NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AF142NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
CY9AF142NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AF144LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF144LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF144LBQN [QFN64] Poznámka: 4425
CY9AF144MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AF144MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AF144MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AF144NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9AF144NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AF144NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AF154MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AF154NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
CY9AF154RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9AF155MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AF155NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AF155RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3672
CY9AF156MABGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AF156NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AF156RBPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9AF1A1LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
CY9AF1A1LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF1A1MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AF1A2LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF1A2LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
CY9AF1A2MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AF311LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF311LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF311MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
CY9AF312LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF312MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AF314LAPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF314LAPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
CY9AF314MAPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AF314NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 CY9AF315NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AF316NAPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
CY9AF341LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF341LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF341LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AF341MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533
CY9AF341MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AF341MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AF341NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AF341NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
CY9AF341NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AF342LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF342LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AF342LBQN [QFN64] Poznámka: 4425
CY9AF342MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AF342MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AF342MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AF342NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9AF342NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AF342NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AF344LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF344LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
CY9AF344LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AF344MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AF344MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AF344MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215
CY9AF344NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AF344NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AF344NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AF421KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963
CY9AF421KPMC1 [LQFP52] Poznámka: 3039 CY9AF421KWQN [QFN48] Poznámka: 3049 CY9AF421LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AF421LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
CY9AF421LWQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AFA31LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AFA31LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AFA31LQN [QFN64] Poznámka: 4425
CY9AFA31MPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AFA31MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AFA31NPF [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AFA31NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399
CY9AFA32LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AFA32LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AFA32LQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AFA32MPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
CY9AFA32MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AFA32NPF [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AFA32NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 CY9AFA41LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
CY9AFA41LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AFA41LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AFA41MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AFA41MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
CY9AFA41MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AFA41NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AFA41NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AFA41NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332
CY9AFA42LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AFA42LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AFA42LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AFA42MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533
CY9AFA42MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AFA42MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AFA42NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AFA42NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
CY9AFA42NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AFA44LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AFA44LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AFA44LBQN [QFN64] Poznámka: 4425
CY9AFA44MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AFA44MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AFA44MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AFA44NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9AFA44NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AFA44NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AFAA1 (ISP-SPI) Poznámka: 138 9997 CY9AFAA1LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
CY9AFAA1LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AFAA1MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AFAA1NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 CY9AFAA2LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
CY9AFAA2LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AFAA2MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AFAA2NPMC [LQFP100] Poznámka: 2399 CY9AFB41LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
CY9AFB41LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AFB41LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AFB41MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AFB41MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
CY9AFB41MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AFB41NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AFB41NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AFB41NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
CY9AFB41NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AFB42LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9AFB42LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AFB42LBQN [QFN64] Poznámka: 4425
CY9AFB42MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AFB42MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729 CY9AFB42MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AFB42NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9AFB42NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AFB42NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9AFB42NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9AFB44LBPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
CY9AFB44LBPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9AFB44LBQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9AFB44MBBGL [PFBGA96] Poznámka: 4533 CY9AFB44MBPMC [LQFP80] Poznámka: 2729
CY9AFB44MBPMC1 [LQFP80] Poznámka: 3215 CY9AFB44NABGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AFB44NBBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9AFB44NBPMC [LQFP100] Poznámka: 2987
CY9AFB44NBPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF112NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9BF112NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF112NPQC [QFP100] Poznámka: 3332
CY9BF112RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF114NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9BF114NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF114NPQC [QFP100] Poznámka: 3332
CY9BF114RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF115NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9BF115NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF115NPQC [QFP100] Poznámka: 3332
CY9BF115RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF116NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9BF116NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF116NPQC [QFP100] Poznámka: 3332
CY9BF116RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF116SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF116TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF116TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156
CY9BF117SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF117TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF117TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF118SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157
CY9BF118TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF118TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF121JPMC [LQFP32] Poznámka: 5185 CY9BF121KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963
CY9BF121KQN [QFN48] Poznámka: 3049 CY9BF121LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9BF121LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9BF121LQN [QFN64] Poznámka: 4425
CY9BF121MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817 CY9BF121MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 CY9BF122KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9BF122KQN [QFN48] Poznámka: 3049
CY9BF122LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9BF122LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9BF122LQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9BF122MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817
CY9BF122MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 CY9BF124KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9BF124KQN [QFN48] Poznámka: 3049 CY9BF124LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937
CY9BF124LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9BF124LQN [QFN64] Poznámka: 4425 CY9BF124MBGL [PFBGA96] Poznámka: 4817 CY9BF124MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113
CY9BF164KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 CY9BF164KQN [QFN48] Poznámka: 4055 CY9BF164LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 CY9BF164LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169
CY9BF164LQN [QFN64] Poznámka: 5817 CY9BF165KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 CY9BF165KQN [QFN48] Poznámka: 4055 CY9BF165LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819
CY9BF165LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 CY9BF165LQN [QFN64] Poznámka: 5817 CY9BF166KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 CY9BF166KQN [QFN48] Poznámka: 4055
CY9BF166LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 CY9BF166LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 CY9BF166LQN [QFN64] Poznámka: 5817 CY9BF166NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019
CY9BF166RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 CY9BF167NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF167RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 CY9BF168MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145
CY9BF168NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF168RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 CY9BF216SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF216TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155
CY9BF216TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF217SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF217TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF217TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156
CY9BF218SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF218TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF218TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF312NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9BF312NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF312NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF312RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF314NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9BF314NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF314NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF314RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF315NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9BF315NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF315NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF315RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF316NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9BF316NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF316NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF316RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF316SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157
CY9BF316TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF316TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF317SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF317TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155
CY9BF317TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF318SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF318TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF318TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156
CY9BF321KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9BF321LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9BF321LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9BF321MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113
CY9BF322KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9BF322LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9BF322LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9BF322MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113
CY9BF324KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9BF324LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9BF324LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683 CY9BF324MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113
CY9BF364KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 CY9BF364KQN [QFN48] Poznámka: 4055 CY9BF364LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 CY9BF364LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169
CY9BF364LQN [QFN64] Poznámka: 5817 CY9BF365KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 CY9BF365KQN [QFN48] Poznámka: 4055 CY9BF365LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819
CY9BF365LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 CY9BF365LQN [QFN64] Poznámka: 5817 CY9BF366KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 CY9BF366KQN [QFN48] Poznámka: 4055
CY9BF366LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 CY9BF366LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 CY9BF366LQN [QFN64] Poznámka: 5817 CY9BF366MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145
CY9BF366MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 CY9BF366NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF366RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 CY9BF367MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145
CY9BF367MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 CY9BF367NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF367RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 CY9BF368MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145
CY9BF368MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 CY9BF368NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF368RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826 CY9BF412NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9BF412NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF412NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF412RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF414NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9BF414NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF414NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF414RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF415NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154
CY9BF415NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF415NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF415RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672 CY9BF416 (ISP-SPI) Poznámka: 138 9997
CY9BF416NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9BF416NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF416NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF416RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672
CY9BF416SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF416TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF416TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF417SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157
CY9BF417TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF417TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF418SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF418TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155
CY9BF418TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF464KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 CY9BF464KQN [QFN48] Poznámka: 4055 CY9BF464LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819
CY9BF464LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 CY9BF464LQN [QFN64] Poznámka: 5817 CY9BF465KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 CY9BF465KQN [QFN48] Poznámka: 4055
CY9BF465LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 CY9BF465LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 CY9BF465LQN [QFN64] Poznámka: 5817 CY9BF466KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635
CY9BF466KQN [QFN48] Poznámka: 4055 CY9BF466LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 CY9BF466LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 CY9BF466LQN [QFN64] Poznámka: 5817
CY9BF466MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 CY9BF466MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 CY9BF466NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF466RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826
CY9BF467MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 CY9BF467MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 CY9BF467NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF467RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826
CY9BF468MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 CY9BF468MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 CY9BF468NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF468RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826
CY9BF512NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9BF512NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF512NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF512RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672
CY9BF514NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9BF514NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF514NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF514RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672
CY9BF515NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9BF515NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF515NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF515RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672
CY9BF516NBGL [PFBGA112] Poznámka: 3154 CY9BF516NPMC [LQFP100] Poznámka: 2987 CY9BF516NPQC [QFP100] Poznámka: 3332 CY9BF516RPMC [LQFP120] Poznámka: 3672
CY9BF516SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF516TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF516TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF517SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157
CY9BF517TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF517TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF518SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF518TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155
CY9BF518TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF521KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9BF521LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9BF521LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
CY9BF521MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 CY9BF522KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9BF522LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9BF522LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
CY9BF522MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 CY9BF524KPMC [LQFP48] Poznámka: 2963 CY9BF524LPMC [LQFP64] Poznámka: 2937 CY9BF524LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 2683
CY9BF524MPMC [LQFP80] Poznámka: 4113 CY9BF564KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 CY9BF564KQN [QFN48] Poznámka: 4055 CY9BF564LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819
CY9BF564LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 CY9BF564LQN [QFN64] Poznámka: 5817 CY9BF565KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635 CY9BF565KQN [QFN48] Poznámka: 4055
CY9BF565LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 CY9BF565LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 CY9BF565LQN [QFN64] Poznámka: 5817 CY9BF566KPMC [LQFP48] Poznámka: 3635
CY9BF566KQN [QFN48] Poznámka: 4055 CY9BF566LPMC [LQFP64] Poznámka: 5819 CY9BF566LPMC1 [LQFP64] Poznámka: 3169 CY9BF566LQN [QFN64] Poznámka: 5817
CY9BF566MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 CY9BF566MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 CY9BF566NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF566RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826
CY9BF567MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 CY9BF567MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 CY9BF567NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF567RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826
CY9BF568MPMC [LQFP80] Poznámka: 4145 CY9BF568MPMC1 [LQFP80] Poznámka: 5728 CY9BF568NPMC [LQFP100] Poznámka: 4019 CY9BF568RPMC [LQFP120] Poznámka: 3826
CY9BF616SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF616TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF616TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF617SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157
CY9BF617TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155 CY9BF617TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CY9BF618SPMC [LQFP144] Poznámka: 3157 CY9BF618TBGL [PFBGA192] Poznámka: 3155
CY9BF618TPMC [LQFP176] Poznámka: 3156 CYT2B73CADQ0AZSGS [LQFP64] Poznámka: 6391 CYT2B74CADQ0AZSGS [LQFP80] Poznámka: 5942 CYT2B75CADQ0AZSGS [LQFP100] Poznámka: 6686
CYT2B93BACQ0AZEGS [LQFP64] Poznámka: 6391 CYT2B93BACQ0AZSGS [LQFP64] Poznámka: 6391 CYT2B93CACQ0AZEGS [LQFP64] Poznámka: 6391 CYT2B93CACQ0AZSGS [LQFP64] Poznámka: 6391
CYT2B94BACQ0AZEGS [LQFP80] Poznámka: 5942 CYT2B94BACQ0AZSGS [LQFP80] Poznámka: 5942 CYT2B94CACQ0AZEGS [LQFP80] Poznámka: 5942 CYT2B94CACQ0AZSGS [LQFP80] Poznámka: 5942
CYT2B95CACQ0AZSGS [LQFP100] Poznámka: 6686 CYT2BL4CAAQ0AZSGS [LQFP80] Poznámka: 5942 FM24C16B (ISP) Poznámka: 138 FM24C16B [SOIC8] Poznámka: 950
FM24C64B (ISP) Poznámka: 138 FM24C64B [SOIC8] Poznámka: 950 FM24CL04B (ISP) Poznámka: 138 FM24CL04B [SOIC8] Poznámka: 950
FM24CL16B (ISP) Poznámka: 138 FM24CL16B [SOIC8] Poznámka: 950 FM24CL64B (ISP) Poznámka: 138 FM24CL64B [SOIC8] Poznámka: 950
FM24V01A (ISP) Poznámka: 138 FM24V01A [SOIC8-150] Poznámka: 950 FM24V02A (ISP) Poznámka: 138 FM24V02A [SOIC8-150] Poznámka: 950
FM24V05 (ISP) Poznámka: 138 FM24V05 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24V10 (ISP) Poznámka: 138 FM24V10 [SOIC8] Poznámka: 950
FM24VN10 (ISP) Poznámka: 138 FM24VN10 [SOIC8] Poznámka: 950 FM24W256 (ISP) Poznámka: 138 FM24W256 [SOIC8-150] Poznámka: 950
FM25040B (ISP) Poznámka: 138 FM25040B [SOIC8] Poznámka: 950 FM25640B (ISP) Poznámka: 138 FM25640B [SOIC8-150] Poznámka: 950
FM25C160B (ISP) Poznámka: 138 FM25C160B [SOIC8] Poznámka: 950 FM25CL64B (ISP) Poznámka: 138 FM25CL64B [SOIC8-150] Poznámka: 950
FM25L04B (ISP) Poznámka: 138 FM25L04B [SOIC8-150] Poznámka: 950 FM25L16B (ISP) Poznámka: 138 FM25L16B [SOIC8-150] Poznámka: 950
FM25V01A (ISP) Poznámka: 138 FM25V01A [SOIC8-150] Poznámka: 950 FM25V02A (ISP) Poznámka: 138 FM25V02A [SOIC8-150] Poznámka: 950
FM25V05 (ISP) Poznámka: 138 FM25V05 [SOIC8-150] Poznámka: 950 FM25V10 (ISP) Poznámka: 138 FM25V10 [SOIC8-150] Poznámka: 950
FM25V20A FM25V20A (ISP) Poznámka: 138 FM25V20A [DFN8 5x6] Poznámka: 577 FM25V20A [SOIC8-200] Poznámka: 46
FM25VN10 (ISP) Poznámka: 138 FM25VN10 [SOIC8-150] Poznámka: 950 FM25W256 (ISP) Poznámka: 138 FM25W256 [SOIC8-150] Poznámka: 950
FM31256 (ISP) Poznámka: 138 FM31256 [SOIC14] Poznámka: 951 FM3164 (ISP) Poznámka: 138 FM3164 [SOIC14] Poznámka: 951
HYF31DS51280xB [TSOP48] Poznámka: 3075 HYF33DS51280xB [TSOP48] Poznámka: 3075 IMC101T-Q048 [VQFN48] Poznámka: 6620 IMC101T-T038 (ISP) Poznámka: 138 9999
IMC101T-T038 [TSSOP38] Poznámka: 6618 IMM101T-015M [IQFN38] Poznámka: 6003 IMM101T-046M [IQFN38] Poznámka: 6003 IMM101T-056M [IQFN38] Poznámka: 6003
IMM102T-015M [IQFN38] Poznámka: 6003 IMM102T-046M [IQFN38] Poznámka: 6003 IMM102T-056M [IQFN38] Poznámka: 6003 IR35201 [QFN56] Poznámka: 3495
IR35203 [QFN48] Poznámka: 3569 IR35204 [QFN40] Poznámka: 4047 IR35207 rev. 1 [QFN40] (SICF) Poznámka: 4098 IR35207 rev. 2/3 [QFN40] (SICF) Poznámka: 4098
IR35215 rev. 1 [QFN40] (SICF) Poznámka: 4098 IR35215 rev. 2/3 [QFN40] (MICF) Poznámka: 4098 9999 IR35215 rev. 2/3 [QFN40] (SICF) Poznámka: 4098 IR35215 rev. 5 [QFN40] (MICF) Poznámka: 4098 9999
IR35215 rev. 5 [QFN40] (SICF) Poznámka: 4098 IR35217 [QFN56] Poznámka: 3495 IR35221 [QFN40] (SICF) Poznámka: 6645 IR35223 [QFN48] (SICF) Poznámka: 5011
IR3536A [QFN48] Poznámka: 2565 IR3538 [QFN56] Poznámka: 2567 IR3538A [QFN56] Poznámka: 2567 IR3541A [QFN40] Poznámka: 2324
IR3563A [QFN48] Poznámka: 2883 IR3563B [QFN48] Poznámka: 2883 IR3564A [QFN40] Poznámka: 2882 IR3564B [QFN40] Poznámka: 2882
IR3566A [QFN48] Poznámka: 2883 IR3566B [QFN48] Poznámka: 2883 IR3567B [QFN56] Poznámka: 4195 IR3570A [QFN40] Poznámka: 2882
IR3570B [QFN40] Poznámka: 2882 IR3580 (ISP) Poznámka: 138 9997 IR3580 [QFN48] Poznámka: 2883 IR3581 [QFN48] Poznámka: 2883
IR3584 [QFN40] Poznámka: 2882 IR3595A [QFN56] Poznámka: 4544 IR38060 [PQFN-5x6] Poznámka: 5293 IR38062 [PQFN-5x7] Poznámka: 4241
IR38063 [PQFN-5x7] Poznámka: 4241 IR38064 [PQFN-5x7] Poznámka: 4241 IR38163 [PQFN-5x7] Poznámka: 4241 IR38164 [PQFN-5x7] Poznámka: 4241
IR38263 [PQFN-5x7] Poznámka: 4241 IR38265 [PQFN-5x7] Poznámka: 4241 IR38363 [PQFN-5x7] Poznámka: 4241 IR38365 [PQFN-5x7] Poznámka: 4241
IRMCF171 [LQFP48] Poznámka: 4954 IRMCF183M [QFN32] Poznámka: 5406 IRMCF188 [LQFP64] Poznámka: 5003 IRMCK099M (ISP) Poznámka: 138 9999
IRMCK099M [QFN32] Poznámka: 4510 PMA5105 (ISP) Poznámka: 138 PMA5105 [TSSOP38] Poznámka: 1477 PMA5110 (ISP) Poznámka: 138
PMA5110 [TSSOP38] Poznámka: 1477 PMA7105 (ISP) Poznámka: 138 PMA7105 [TSSOP38] Poznámka: 1477 PMA7106 (ISP) Poznámka: 138
PMA7106 [TSSOP38] Poznámka: 1477 PMA7107 (ISP) Poznámka: 138 PMA7107 [TSSOP38] Poznámka: 1477 PMA7110 (ISP) Poznámka: 138
PMA7110 [TSSOP38] Poznámka: 1477 PX3141DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3143DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3143GDM [QFN40] Poznámka: 2989
PX3143HDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX3244DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3244GDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX3244HDM [QFN40] Poznámka: 2989
PX3743DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3744DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3744GDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX3744HDN [QFN48] Poznámka: 2971
PX3746DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3746GDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX3746HDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX3847BDQ [QFN48] Poznámka: 2417
PX3847CDQ [QFN48] Poznámka: 2417 PX3847DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX3875FDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX3877FDQG [QFN48] Poznámka: 2417
PX3895CDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX3895DDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX3895EDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX3897CDQG [QFN48] Poznámka: 2417
PX3897DDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX3897EDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX8141DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8141HDM [QFN40] Poznámka: 2989
PX8143DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8143GDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX8143HDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX8143JDM [QFN40] Poznámka: 2989
PX8240GDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX8240HDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX8244DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8244GDM [QFN40] Poznámka: 2989
PX8244HDM [QFN40] Poznámka: 2989 PX8743DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8744DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8744GDN [QFN48] Poznámka: 2971
PX8744HDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX8746DDQ [QFN48] Poznámka: 2970 PX8746GDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX8746HDN [QFN48] Poznámka: 2971
PX8746JDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX8847BDQ [QFN48] Poznámka: 2417 PX8847CDQ [QFN48] Poznámka: 2417 PX8847DDQ [QFN48] Poznámka: 2970
PX8847HDN [QFN48] Poznámka: 2971 PX8860ADQG [QFN48] Poznámka: 2133 PX8860BDQG [QFN48] Poznámka: 2133 PX8860CDQG [QFN48] Poznámka: 2133
PX8860DDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX8897CDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX8897DDQG [QFN48] Poznámka: 2417 PX8897EDQG [QFN48] Poznámka: 2417
PXC1331Bxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXC1331Cxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXC1410Bxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXC1410Cxx [QFN40] Poznámka: 3663
PXE0110Axx [QFN48] Poznámka: 2971 PXE0610Axx [QFN48] Poznámka: 2971 PXE1100Bxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1100Cxx [QFN40] Poznámka: 3663
PXE1100Jxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1110Bxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1110Cxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1211Cxx [QFN40] Poznámka: 3663
PXE1331Bxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXE1331Cxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXE1410Bxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXE1410Cxx [QFN40] Poznámka: 3663
PXE1610Bxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXE1610Cxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXM0310Axx [QFN48] Poznámka: 2971 PXM1310Bxx [QFN40] Poznámka: 3663
PXM1310Cxx [QFN40] Poznámka: 3663 PXM1311Bxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXM1311Cxx [QFN48] Poznámka: 4017 PXM1330Bxx [QFN48] Poznámka: 4017
PXM1330Cxx [QFN48] Poznámka: 4017 S26HL02GTxx04 [BGA24] Poznámka: 5539 S26HL02GTxxBxx04 [BGA24] Poznámka: 5539 S26HS02GTxx04 [BGA24] Poznámka: 5539
S26HS02GTxxBxx04 [BGA24] Poznámka: 5539 S28HS01GTFPBxx03 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 5767 S28HS01GTGABxx03 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 5767 S28HS01GTGZBxx03 [BGA24] (Octal I/O) Poznámka: 5767
S29AL008JxxBxx01 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL008JxxBxx02 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL008JxxBxx03 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL008JxxBxx04 [FBGA48] Poznámka: 959
S29AL008JxxBxxR1 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL008JxxBxxR2 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL008JxxFxx03 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29AL008JxxFxx04 [FBGA64] Poznámka: 1261
S29AL008JxxMxx03 [PSOP44] Poznámka: 1356 S29AL008JxxMxx04 [PSOP44] Poznámka: 1356 S29AL008JxxTxx01 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29AL008JxxTxx02 [TSOP48] Poznámka: 1346
S29AL008JxxTxx03 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29AL008JxxTxx04 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29AL008JxxTxxR1 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29AL008JxxTxxR2 [TSOP48] Poznámka: 1346
S29AL016DxxBxx01 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL016DxxBxx02 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL016DxxMxx01 [PSOP44] Poznámka: 1356 S29AL016DxxMxx02 [PSOP44] Poznámka: 1356
S29AL016DxxTxx01 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29AL016DxxTxx02 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29AL016JxxBxx01 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL016JxxBxx02 [FBGA48] Poznámka: 959
S29AL016JxxBxx03 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL016JxxBxx04 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL016JxxBxxR1 [FBGA48] Poznámka: 959 S29AL016JxxBxxR2 [FBGA48] Poznámka: 959
S29AL016JxxFxx01 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29AL016JxxFxx02 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29AL016JxxFxxR1 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29AL016JxxFxxR2 [FBGA64] Poznámka: 1261
S29AL016JxxTxx01 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29AL016JxxTxx02 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29AL016JxxTxx03 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29AL016JxxTxx04 [TSOP48] Poznámka: 1346
S29AL016JxxTxxR1 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29AL016JxxTxxR2 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL01GSxxDHx01 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL01GSxxDHx02 [FBGA64] Poznámka: 1187
S29GL01GSxxDHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL01GSxxDHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL01GSxxFAx02 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL01GSxxFHx01 [FBGA64] Poznámka: 1109
S29GL01GSxxFHx02 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL01GSxxFHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL01GSxxFHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL01GSxxTFx01 [TSOP56] Poznámka: 3160
S29GL01GSxxTFx02 [TSOP56] Poznámka: 3160 S29GL01GSxxTFxV1 [TSOP56] Poznámka: 3160 S29GL01GSxxTFxV2 [TSOP56] Poznámka: 3160 S29GL01GTxxDHx01 [FBGA64] Poznámka: 1187
S29GL01GTxxDHx02 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL01GTxxDHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL01GTxxDHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL01GTxxFHx01 [FBGA64] Poznámka: 1109
S29GL01GTxxFHx02 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL01GTxxFHx03 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL01GTxxFHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL01GTxxFHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1109
S29GL01GTxxGHx01 [FBGA56] Poznámka: 3794 S29GL01GTxxGHx02 [FBGA56] Poznámka: 3794 S29GL01GTxxTFx01 [TSOP56] Poznámka: 3160 S29GL01GTxxTFx02 [TSOP56] Poznámka: 3160
S29GL01GTxxTFxV1 [TSOP56] Poznámka: 3160 S29GL01GTxxTFxV2 [TSOP56] Poznámka: 3160 S29GL032NxxBxx03 [FBGA48] Poznámka: 959 S29GL032NxxBxx04 [FBGA48] Poznámka: 959
S29GL032NxxDxx01 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL032NxxDxx02 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL032NxxDxx03 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL032NxxDxx04 [FBGA64] Poznámka: 1261
S29GL032NxxDxxV1 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL032NxxDxxV2 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL032NxxFxx01 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL032NxxFxx02 [FBGA64] Poznámka: 922
S29GL032NxxFxx03 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL032NxxFxx04 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL032NxxTxx01 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL032NxxTxx02 [TSOP56] Poznámka: 3079
S29GL032NxxTxx03 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL032NxxTxx04 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL032NxxTxxV1 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL032NxxTxxV2 [TSOP56] Poznámka: 3079
S29GL064NxxBxx03 [FBGA48] Poznámka: 959 S29GL064NxxBxx04 [FBGA48] Poznámka: 959 S29GL064NxxDxx01 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL064NxxDxx02 [FBGA64] Poznámka: 1261
S29GL064NxxDxx03 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL064NxxDxx04 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL064NxxDxxV1 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL064NxxDxxV2 [FBGA64] Poznámka: 1261
S29GL064NxxFxx01 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL064NxxFxx02 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL064NxxFxx03 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL064NxxFxx04 [FBGA64] Poznámka: 922
S29GL064NxxFxxV1 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL064NxxFxxV2 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL064NxxTxx01 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL064NxxTxx02 [TSOP56] Poznámka: 3079
S29GL064NxxTxx03 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL064NxxTxx04 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL064NxxTxx06 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL064NxxTxx07 [TSOP48] Poznámka: 1346
S29GL064NxxTxxV1 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL064NxxTxxV2 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL064NxxTxxV6 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL064NxxTxxV7 [TSOP48] Poznámka: 1346
S29GL064SxxBxx03 [FBGA48] Poznámka: 959 S29GL064SxxBxx04 [FBGA48] Poznámka: 959 S29GL064SxxDxx01 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL064SxxDxx02 [FBGA64] Poznámka: 1261
S29GL064SxxDxx03 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL064SxxDxx04 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL064SxxDxxV1 [FBGA64] Poznámka: 1261 S29GL064SxxDxxV2 [FBGA64] Poznámka: 1261
S29GL064SxxFxx01 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL064SxxFxx02 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL064SxxFxx03 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL064SxxFxx04 [FBGA64] Poznámka: 922
S29GL064SxxFxxV1 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL064SxxFxxV2 [FBGA64] Poznámka: 922 S29GL064SxxTxx01 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL064SxxTxx02 [TSOP56] Poznámka: 3079
S29GL064SxxTxx03 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL064SxxTxx04 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL064SxxTxx06 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL064SxxTxx07 [TSOP48] Poznámka: 1346
S29GL064SxxTxxV1 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL064SxxTxxV2 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL064SxxTxxV6 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29GL128SxxDHx01 [FBGA64] Poznámka: 1187
S29GL128SxxDHx02 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL128SxxDHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL128SxxDHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL128SxxFHx01 [FBGA64] Poznámka: 1109
S29GL128SxxFHx02 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL128SxxFHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL128SxxFHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL128SxxTFx01 [TSOP56] Poznámka: 3079
S29GL128SxxTFx02 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL128SxxTFxV1 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL128SxxTFxV2 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL256SxxDHx01 [FBGA64] Poznámka: 1187
S29GL256SxxDHx02 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL256SxxDHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL256SxxDHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL256SxxFHx01 [FBGA64] Poznámka: 1109
S29GL256SxxFHx02 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL256SxxFHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL256SxxFHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL256SxxGHx01 [FBGA56] Poznámka: 2772
S29GL256SxxGHx02 [FBGA56] Poznámka: 2772 S29GL256SxxTFx01 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL256SxxTFx02 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL256SxxTFxV1 [TSOP56] Poznámka: 3079
S29GL256SxxTFxV2 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL512SxxDHx01 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL512SxxDHx02 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL512SxxDHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1187
S29GL512SxxDHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL512SxxFHx01 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL512SxxFHx02 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL512SxxFHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1109
S29GL512SxxFHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL512SxxGHx01 [FBGA56] Poznámka: 2772 S29GL512SxxGHx02 [FBGA56] Poznámka: 2772 S29GL512SxxTFx01 [TSOP56] Poznámka: 3079
S29GL512SxxTFx02 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL512SxxTFxV1 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL512SxxTFxV2 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL512TxxDHx01 [FBGA64] Poznámka: 1187
S29GL512TxxDHx02 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL512TxxDHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL512TxxDHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1187 S29GL512TxxFHx01 [FBGA64] Poznámka: 1109
S29GL512TxxFHx02 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL512TxxFHx03 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL512TxxFHxV1 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL512TxxFHxV2 [FBGA64] Poznámka: 1109
S29GL512TxxFHxV4 [FBGA64] Poznámka: 1109 S29GL512TxxGHx01 [FBGA56] Poznámka: 2772 S29GL512TxxGHx02 [FBGA56] Poznámka: 2772 S29GL512TxxTFx01 [TSOP56] Poznámka: 3079
S29GL512TxxTFx02 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL512TxxTFx03 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL512TxxTFxV1 [TSOP56] Poznámka: 3079 S29GL512TxxTFxV2 [TSOP56] Poznámka: 3079
S29JL032HxxBxx31 [FBGA48] Poznámka: 959 S29JL032HxxBxx32 [FBGA48] Poznámka: 959 S29JL032HxxTxx01 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29JL032HxxTxx02 [TSOP48] Poznámka: 1346
S29JL032HxxTxx21 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29JL032HxxTxx22 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29JL032HxxTxx31 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29JL032HxxTxx31 [TSOP48] (erase test) Poznámka: 1346
S29JL032HxxTxx32 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29JL032HxxTxx41 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29JL032HxxTxx42 [TSOP48] Poznámka: 1346 S29JL064JxxBxx00 [FBGA48] Poznámka: 959
S29JL064JxxTxx00 [TSOP48] Poznámka: 1346 S6E1A11B0AGN2 [QFN32] Poznámka: 3573 S6E1A11B0AGP2 [LQFP32] Poznámka: 3615 S6E1A11C0AGF2 [LQFP52] Poznámka: 3039
S6E1A11C0AGN2 [QFN48] Poznámka: 3049 S6E1A11C0AGV2 [LQFP48] Poznámka: 2963 S6E1A12B0AGN2 [QFN32] Poznámka: 3573 S6E1A12B0AGP2 [LQFP32] Poznámka: 3615
S6E1A12C0AGF2 [LQFP52] Poznámka: 3039 S6E1A12C0AGN2 [QFN48] Poznámka: 3049 S6E1A12C0AGV2 [LQFP48] Poznámka: 2963 S6E1C11B0AGP2 [LQFP32] Poznámka: 4169
S6E1C11C0AGN2 [QFN48] Poznámka: 4018 S6E1C11D0AGV2 [LQFP64] Poznámka: 4170 S6E1C12B0AGP2 [LQFP32] Poznámka: 4169 S6E1C12C0AGN2 [QFN48] Poznámka: 4018
S6E1C12D0AGV2 [LQFP64] Poznámka: 4170 S6E1C31B0AGP2 [LQFP32] Poznámka: 4169 S6E1C31C0AGN2 [QFN48] Poznámka: 4018 S6E1C31D0AGV2 [LQFP64] Poznámka: 4170
S6E1C32B0AGP2 [LQFP32] Poznámka: 4169 S6E1C32C0AGN2 [QFN48] Poznámka: 4018 S6E1C32D0AGV2 [LQFP64] Poznámka: 4170 S6E2C18H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C18J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C18J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C18L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C19H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C19J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C19J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C19L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C1AH0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C1AJ0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C1AJ0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C1AL0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C28H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C28HHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2C28J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C28J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C28JHAGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444
S6E2C28JHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C28L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C28LHAGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C29H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C29HHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2C29J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C29J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C29JHAGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444
S6E2C29JHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C29L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C29LHAGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C2AH0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C2AHHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2C2AJ0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C2AJ0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C2AJHAGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444
S6E2C2AJHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C2AL0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C2ALHAGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C38H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C38J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C38J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C38L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C39H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C39J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C39J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C39L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C3AH0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C3AJ0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C3AJ0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C3AL0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C48H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C48J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C48J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C48L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C49H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C49J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C49J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C49L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C4AH0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C4AJ0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C4AJ0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C4AL0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C58H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C58J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C58J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C58L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C59H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C59J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C59J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C59L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2C5AH0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2C5AJ0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2C5AJ0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2C5AL0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2CC8H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302
S6E2CC8HHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2CC8J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2CC8J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2CC8JFAGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444
S6E2CC8JGAGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2CC8JHAGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2CC8JHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2CC8L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346
S6E2CC8LHAGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2CC9H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2CC9HHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2CC9J0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444
S6E2CC9J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2CC9JHAGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2CC9JHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2CC9L0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346
S6E2CC9LHAGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2CCAH0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2CCAHHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2CCAJ0AGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444
S6E2CCAJ0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2CCAJFAGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2CCAJGAGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2CCAJGAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345
S6E2CCAJHAGB1 [PFBGA192] Poznámka: 4444 S6E2CCAJHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2CCAL0AGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346 S6E2CCALHAGL2 [LQFP216] Poznámka: 4346
S6E2G26H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2G26HHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2G26J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2G26JHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345
S6E2G28H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2G28HHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2G28J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2G28JHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345
S6E2G36H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2G36J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2G38H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2G38J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345
S6E2GH6H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2GH6J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2GH8H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2GH8J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345
S6E2GK6H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2GK6HHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2GK6J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2GK6JHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345
S6E2GK8H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2GK8HHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2GK8J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2GK8JHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345
S6E2GM6H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2GM6HHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2GM6J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2GM6JHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345
S6E2GM8H0AGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2GM8HHAGV2 [LQFP144] Poznámka: 4302 S6E2GM8J0AGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345 S6E2GM8JHAGV2 [LQFP176] Poznámka: 4345
S6E2H14E0AGV2 [LQFP80] Poznámka: 4145 S6E2H14F0AGV2 [LQFP100] Poznámka: 4019 S6E2H14G0AGB3 [FBGA121] Poznámka: 4146 S6E2H14G0AGV2 [LQFP120] Poznámka: 3826
S6E2H16E0AGV2 [LQFP80] Poznámka: 4145 S6E2H16F0AGV2 [LQFP100] Poznámka: 4019 S6E2H16G0AGB3 [FBGA121] Poznámka: 4146 S6E2H16G0AGV2 [LQFP120] Poznámka: 3826
S6E2H44E0AGV2 [LQFP80] Poznámka: 4145 S6E2H44F0AGV2 [LQFP100] Poznámka: 4019 S6E2H44G0AGB3 [FBGA121] Poznámka: 4146 S6E2H44G0AGV2 [LQFP120] Poznámka: 3826
S6E2H46E0AGV2 [LQFP80] Poznámka: 4145 S6E2H46F0AGV2 [LQFP100] Poznámka: 4019 S6E2H46G0AGB3 [FBGA121] Poznámka: 4146 S6E2H46G0AGV2 [LQFP120] Poznámka: 3826
S6E2HE4E0AGV2 [LQFP80] Poznámka: 4145 S6E2HE4F0AGV2 [LQFP100] Poznámka: 4019 S6E2HE4G0AGB3 [FBGA121] Poznámka: 4146 S6E2HE4G0AGV2 [LQFP120] Poznámka: 3826
S6E2HE6E0AGV2 [LQFP80] Poznámka: 4145 S6E2HE6F0AGV2 [LQFP100] Poznámka: 4019 S6E2HE6G0AGB3 [FBGA121] Poznámka: 4146 S6E2HE6G0AGV2 [LQFP120] Poznámka: 3826
S6E2HG4E0AGV2 [LQFP80] Poznámka: 4145 S6E2HG4F0AGV2 [LQFP100] Poznámka: 4019 S6E2HG4G0AGB3 [FBGA121] Poznámka: 4146 S6E2HG4G0AGV2 [LQFP120] Poznámka: 3826
S6E2HG6E0AGV2 [LQFP80] Poznámka: 4145 S6E2HG6F0AGV2 [LQFP100] Poznámka: 4019 S6E2HG6G0AGB3 [FBGA121] Poznámka: 4146 S6E2HG6G0AGV2 [LQFP120] Poznámka: 3826
S6J328CKxxxx [TEQFP208] Poznámka: 5376 S6J332EJBxxxx [TEQFP176] Poznámka: 4987 S6J334CJExxxx [TEQFP176] Poznámka: 4987 S6J334CJTxxxx [TEQFP176] Poznámka: 4987
S6J334DJTxxxx [TEQFP176] Poznámka: 4987 S6J334EJExxxx [TEQFP176] Poznámka: 4987 SAA-XC866-1FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAA-XC866-1FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884
SAA-XC866-2FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAA-XC866-2FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAA-XC866-4FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAA-XC866-4FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884
SAA-XC866L-1FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAA-XC866L-1FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAA-XC866L-2FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAA-XC866L-2FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884
SAA-XC866L-4FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAA-XC866L-4FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAA-XC886-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAA-XC886-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070
SAA-XC886C-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAA-XC886C-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAA-XC886CLM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAA-XC886CLM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070
SAA-XC886CM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAA-XC886CM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAA-XC886LM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAA-XC886LM-8FFx 5V (ISP-LIN) Poznámka: 138 9997
SAA-XC886LM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAB88C166 [MQFP100] Poznámka: 244 SAB88C166W [MQFP100] Poznámka: 244 SAB-C164CI-8E (ISP-UART) Poznámka: 138 9997
SAB-C164CI-8E [MQFP80] Poznámka: 246 SAB-C501G-1E SAB-C501G-1E [MQFP44] Poznámka: 108 SAB-C501G-1E [PLCC44] Poznámka: 67
SAB-C504-2E [MQFP44] Poznámka: 108 SAB-C505A-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAB-C505CA-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAB-C505L-4E [MQFP80] Poznámka: 182
SAB-C508-4E [MQFP64] Poznámka: 583 SAB-C508-4E [SDIP64] Poznámka: 584 SAB-C513AO-2E SAB-C513AO-2E [MQFP44] Poznámka: 108
SAB-C513AO-2E [PLCC44] Poznámka: 67 SAB-C515C-8E [MQFP80] Poznámka: 182 SAB-C540U-E [PLCC44] Poznámka: 67 SAB-C541U-1E [PLCC44] Poznámka: 67
SAB-XC167CI-16F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAB-XC167CI-32F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAF-C164CI-8E (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAF-C164CI-8E [MQFP80] Poznámka: 246
SAF-C164CM-4E [TQFP64] Poznámka: 1520 SAF-C501G-1E SAF-C501G-1E [MQFP44] Poznámka: 108 SAF-C501G-1E [PLCC44] Poznámka: 67
SAF-C504-2E [MQFP44] Poznámka: 108 SAF-C505A-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAF-C505CA-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAF-C505L-4E [MQFP80] Poznámka: 182
SAF-C508-4E [MQFP64] Poznámka: 583 SAF-C508-4E [SDIP64] Poznámka: 584 SAF-C513AO-2E SAF-C513AO-2E [MQFP44] Poznámka: 108
SAF-C513AO-2E [PLCC44] Poznámka: 67 SAF-C515C-8E [MQFP80] Poznámka: 182 SAF-CIC61508 3V3 [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC161CJ-16F [TQFP144] Poznámka: 1039
SAF-XC161CJ-32F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAF-XC161CS-32F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAF-XC164CM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164CM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003
SAF-XC164CM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164CR-16F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAF-XC164CR-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164CR-32F [TQFP100] Poznámka: 898
SAF-XC164CS-16F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAF-XC164CS-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164CS-32F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAF-XC164CS-32F [TQFP100] Poznámka: 898
SAF-XC164CS-32F [TQFP100](UART) Poznámka: 898 SAF-XC164CS-8F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164D-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164D-32F [TQFP100] Poznámka: 898
SAF-XC164D-8F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164GM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164GM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164GM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003
SAF-XC164KM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164KM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164KM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164LM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003
SAF-XC164LM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164LM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164N-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164N-32F [TQFP100] Poznámka: 898
SAF-XC164N-8F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164S-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164S-32F [TQFP100] Poznámka: 898 SAF-XC164S-8F [TQFP100] Poznámka: 898
SAF-XC164SM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164SM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164SM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164TM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003
SAF-XC164TM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC164TM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAF-XC167CI-16F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAF-XC167CI-32F [TQFP144] Poznámka: 1039
SAF-XC2261N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2263M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2263M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2263M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2263N-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2263N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2263N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2264-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2264-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2264-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2264M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2264M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2264M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2264N-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2264N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2264N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2265M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2265M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2265M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2265N-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2265N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2265N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2267-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2267-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2267-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2267M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2267M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2267M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2268I-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2268I-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2268I-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2268M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2268M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2268M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2268N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2269I-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAF-XC2269I-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2269I-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2285-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2285-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XC2285-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2285M-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2285M-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2285M-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XC2286-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2286-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2286-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2286M-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XC2286M-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2286M-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2287-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2287-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XC2287-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2287M-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2287M-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2287M-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XC2288H-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2288H-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2288I-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2288I-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAF-XC2288I-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2289H-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2289H-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2289I-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAF-XC2289I-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2289I-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2297H-104Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4077 SAF-XC2297H-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4077
SAF-XC2297H-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4077 SAF-XC2298H-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAF-XC2298H-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAF-XC2299H-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078
SAF-XC2299H-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAF-XC2361A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2361A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2361B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2361B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2361E-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2361E-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2361E-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAF-XC2363A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2363A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2363B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2363B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2364A-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2364A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2364A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2364B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2364B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2365A-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2365A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2365A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XC2365B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2365B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XC2367E-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2367E-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAF-XC2367E-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2368E-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2368E-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2368E-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAF-XC2385A-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2385A-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2385A-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2387-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XC2387A-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2387A-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2387A-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2387C-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAF-XC2387C-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2387C-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2387E-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2387E-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAF-XC2387E-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2388C-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2388C-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2388C-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAF-XC2388E-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2388E-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2388E-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2768X-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAF-XC2768X-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAF-XC2786X-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XC2787X-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2787X-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAF-XC2788X-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2788X-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XC2797X-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAF-XC2797X-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078
SAF-XC846-1FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC866-1FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC866-1FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC866-2FRx [TSSOP38] Poznámka: 884
SAF-XC866-2FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC866-4FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC866-4FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC866L-1FRx [TSSOP38] Poznámka: 884
SAF-XC866L-1FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC866L-2FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC866L-2FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC866L-4FRx [TSSOP38] Poznámka: 884
SAF-XC866L-4FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAF-XC886-6FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886-8FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070
SAF-XC886-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886C-6FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886C-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886C-8FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070
SAF-XC886C-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886CLM-6FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886CLM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886CLM-8FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070
SAF-XC886CLM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886CM-6FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886CM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886CM-8FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070
SAF-XC886CM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886LM-6FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886LM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC886LM-8FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070
SAF-XC886LM-8FFx 5V (ISP-LIN) Poznámka: 138 9997 SAF-XC886LM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAF-XC888-6FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888-6FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071
SAF-XC888-8FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888-8FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888C-6FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888C-6FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071
SAF-XC888C-8FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888C-8FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888CLM-6FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888CLM-6FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071
SAF-XC888CLM-8FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888CLM-8FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888CM-6FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888CM-6FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071
SAF-XC888CM-8FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888CM-8FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888LM-6FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888LM-6FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071
SAF-XC888LM-8FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XC888LM-8FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAF-XE164F-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164F-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XE164F-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164F-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164FM-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164FM-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XE164FM-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164FN-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164FN-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164FN-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XE164G-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164G-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164G-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164G-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XE164GM-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164GM-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164GM-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164GN-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XE164GN-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164GN-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164H-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164H-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XE164H-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164H-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164HM-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164HM-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XE164HM-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164HN-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164HN-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164HN-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XE164K-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164K-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164K-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164K-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XE164KM-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164KM-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164KM-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164KN-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAF-XE164KN-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE164KN-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAF-XE167F-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167F-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XE167F-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167FH-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XE167FH-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAF-XE167FM-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XE167FM-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167G-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167G-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167G-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XE167GM-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167GM-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167H-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167H-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XE167H-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167HM-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167HM-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167K-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XE167K-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167K-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167KM-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAF-XE167KM-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAF-XE169FH-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAF-XE169FH-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAH-C504-2E [MQFP44] Poznámka: 108 SAH-C505A-4E [MQFP44] Poznámka: 108
SAH-C505CA-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAH-C515C-8E [MQFP80] Poznámka: 182 SAH-XC2261N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2263M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2263M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2263M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2263N-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2263N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2263N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2264M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2264M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2264M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2264N-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2264N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2264N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2265M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2265M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2265M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2265N-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2265N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2265N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2267M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2267M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2267M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2268I-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2268I-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2268I-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2268M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2268M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2268M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2268N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2269I-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAH-XC2269I-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2269I-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2285M-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2285M-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAH-XC2285M-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2286M-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2286M-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2286M-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAH-XC2287M-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2287M-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2287M-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2288H-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAH-XC2288H-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2288I-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2288I-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2288I-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAH-XC2289H-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2289H-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2289I-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2289I-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAH-XC2289I-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2297H-104Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4077 SAH-XC2297H-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4077 SAH-XC2297H-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4077
SAH-XC2298H-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAH-XC2298H-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAH-XC2299H-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAH-XC2299H-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078
SAH-XC2361A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2361A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2361B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2361B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2361E-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2361E-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2361E-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2363A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2363A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2363B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2363B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2364A-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2364A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2364A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2364B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2364B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2365A-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2365A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2365A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2365B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAH-XC2365B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAH-XC2367E-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2367E-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2367E-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAH-XC2368E-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2368E-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2368E-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2385A-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAH-XC2385A-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2385A-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2387A-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2387A-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAH-XC2387A-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAH-XC2387C-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2387C-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2387C-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAH-XC2387E-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2387E-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2387E-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2388C-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAH-XC2388C-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2388C-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2388E-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2388E-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAH-XC2388E-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2768X-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2768X-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAH-XC2787X-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAH-XC2787X-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2788X-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2788X-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAH-XC2797X-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078
SAH-XC2797X-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAH-XE169FH-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAH-XE169FH-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAK-C164CI-8E (ISP-UART) Poznámka: 138 9997
SAK-C164CI-8E [MQFP80] Poznámka: 246 SAK-C164CM-4E [TQFP64] Poznámka: 1520 SAK-C504-2E [MQFP44] Poznámka: 108 SAK-C505A-4E [MQFP44] Poznámka: 108
SAK-C505CA-4E [MQFP44] Poznámka: 108 SAK-C505L-4E [MQFP80] Poznámka: 182 SAK-CIC61508 3V3 [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-TC1767-256Fxxx [LQFP176] Poznámka: 1345
SAK-TC1767-256Fxxx [LQFP176] (DAP) Poznámka: 1345 SAK-TC1782-256Fxxx [LQFP176] Poznámka: 2993 SAK-TC1782-320Fxxx [LQFP176] Poznámka: 2993 SAK-TC1782F-256Fxxx [LQFP176] Poznámka: 2993
SAK-TC1782F-320Fxxx [LQFP176] Poznámka: 2993 SAK-TC1782F-320Fxxx [LQFP176] (DAP) Poznámka: 2993 SAK-TC1782N-256Fxxx [LQFP176] Poznámka: 2993 SAK-TC1782N-320Fxxx [LQFP176] Poznámka: 2993
SAK-TC1797-512Fxxx [BGA416] Poznámka: 2932 SAK-TC1797-512Fxxx [BGA416] (DAP) Poznámka: 2932 SAK-TC212L-8F133F AC (ISP-DAP) Poznámka: 138 9997 9999 SAK-TC212L-8F133F AC [TQFP80] (DAP) Poznámka: 5133 9999
SAK-TC222L-16F133N AC [TQFP80] (DAP) Poznámka: 5133 SAK-TC223L-16F133F AA [TQFP100] (DAP) Poznámka: 5371 SAK-TC223L-16F133N AC (ISP-DAP) Poznámka: 138 9997 9999 SAK-TC223L-16F133N AC [TQFP100] (DAP) Poznámka: 5371 9999
SAK-TC233L-32F200F AC [TQFP100] (DAP) Poznámka: 5371 SAK-TC233LP-32F200F AA [TQFP100] (DAP) Poznámka: 5371 SAK-TC233LP-32F200F AC [TQFP100] (DAP) Poznámka: 5371 SAK-TC233LP-32F200N AC [TQFP100] (DAP) Poznámka: 5371
SAK-TC234L-32F200F AB [TQFP144] (DAP) Poznámka: 5696 SAK-TC234LP-32F200F AB [TQFP144] (DAP) Poznámka: 5696 SAK-TC234LP-32F200F AC [TQFP144] (DAP) Poznámka: 5696 SAK-TC234LP-32F200N AC [TQFP144] (DAP) Poznámka: 5696
SAK-TC237LP-32F200N AC [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106 SAK-TC237LP-32F200S AB [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106 SAK-TC264D-40F200W BC [LQFP144] (DAP) Poznámka: 5962 SAK-TC267D-40F200S BC [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106
SAK-TC277T-64F200S DB [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106 SAK-TC277T-64F200S DC [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106 SAK-TC277TP-64F200N DC [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106 SAK-TC297TP-128F300N BC [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106
SAK-TC297TP-128F300S BB [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106 SAK-TC297TP-128F300S BC [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106 SAK-TC297TX-128F300N BC [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106 SAK-TC297TX-128F300S BB [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6106
SAK-TC322LP-16F160F AA [TQFP80] (DAP) Poznámka: 6108 SAK-TC322LP-16F160F AA [TQFP80] (DAP)(ELM1) Poznámka: 6108 SAK-TC332LP-32F300F AA [TQFP80] (DAP) Poznámka: 6108 SAK-TC364DP-64F300F AA [TQFP144] (DAP) Poznámka: 5934
SAK-TC365DP-64F300W AA [LQFP176] (DAP) Poznámka: 6695 SAK-TC377TP-96F300S AA [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6082 SAK-TC387QP-160F300S AD [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6082 SAK-TC387QP-160F300S AE (ISP-DAP) Poznámka: 138 9997 9999
SAK-TC387QP-160F300S AE [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6082 SAK-TC387TP-128F300S AD [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6082 SAK-TC387TP-128F300S AE [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6082 SAK-TC397XP-256F300S BD [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6082
SAK-TC397XX-256F300S BD [LBGA292] (DAP) Poznámka: 6082 SAK-XC161CJ-16F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAK-XC161CJ-32F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAK-XC161CS-32F [TQFP144] Poznámka: 1039
SAK-XC164CM-16F [LQFP64] Poznámka: 1003 SAK-XC164CM-4F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAK-XC164CM-8F [TQFP64] Poznámka: 1003 SAK-XC164CR-16F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997
SAK-XC164CR-16F [TQFP100] Poznámka: 898 SAK-XC164CR-32F [TQFP100] Poznámka: 898 SAK-XC164CS-16F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAK-XC164CS-16F [TQFP100] Poznámka: 898
SAK-XC164CS-32F (ISP-UART) Poznámka: 138 9997 SAK-XC164CS-32F [TQFP100] Poznámka: 898 SAK-XC164CS-32F [TQFP100](UART) Poznámka: 898 SAK-XC164CS-8F [TQFP100] Poznámka: 898
SAK-XC167CI-16F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAK-XC167CI-32F [TQFP144] Poznámka: 1039 SAK-XC2261N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2263M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2263M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2263M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2263N-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2263N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2263N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2264-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2264-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2264-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2264M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2264M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2264M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2264N-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2264N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2264N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2265M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2265M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2265M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2265N-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2265N-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2265N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2267-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2267-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2267-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2267M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2267M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2267M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2268I-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2268I-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAK-XC2268I-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2268M-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2268M-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2268M-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2268N-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2269I-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2269I-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2269I-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAK-XC2285-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2285-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2285-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2285M-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAK-XC2285M-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2285M-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2286-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2286-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAK-XC2286-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2286M-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2286M-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2286M-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAK-XC2287-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2287-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2287-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2287M-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAK-XC2287M-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2287M-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2288H-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2288H-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAK-XC2288I-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2288I-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2288I-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2289H-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAK-XC2289H-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2289I-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2289I-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2289I-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAK-XC2297H-104Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4077 SAK-XC2297H-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4077 SAK-XC2297H-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4077 SAK-XC2298H-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078
SAK-XC2298H-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAK-XC2299H-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAK-XC2299H-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAK-XC2336B-40Fxxx [LQFP64] Poznámka: 5825
SAK-XC2361A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2361A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2361B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2361B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2361E-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2361E-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2361E-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2363A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2363A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2363B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2363B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2364A-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2364A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2364A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2364B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2364B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2365A-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2365A-56Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2365A-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2365B-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XC2365B-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XC2367E-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2367E-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2367E-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAK-XC2368E-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2368E-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2368E-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2385A-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAK-XC2385A-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2385A-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2387-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2387A-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAK-XC2387A-56Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2387A-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2387C-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2387C-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAK-XC2387C-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2387E-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2387E-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2387E-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAK-XC2388C-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2388C-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2388C-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2388E-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAK-XC2388E-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2388E-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2768X-104Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027 SAK-XC2768X-136Fxxx [LQFP100] Poznámka: 4027
SAK-XC2785X-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2785X-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2786X-96Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XC2787X-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028
SAK-XC2787X-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2788X-104Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2788X-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XC2797X-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078
SAK-XC2797X-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAK-XC846-1FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-XC866-1FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-XC866-1FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884
SAK-XC866-2FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-XC866-2FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-XC866-4FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-XC866-4FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884
SAK-XC866L-1FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-XC866L-1FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-XC866L-2FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-XC866L-2FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884
SAK-XC866L-4FRx [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-XC866L-4FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAK-XC886-6FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070
SAK-XC886-8FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886C-6FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886C-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070
SAK-XC886C-8FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886C-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886CLM-6FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886CLM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070
SAK-XC886CLM-8FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886CLM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886CM-6FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886CM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070
SAK-XC886CM-8FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886CM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886LM-6FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886LM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070
SAK-XC886LM-8FFx 3V3 [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC886LM-8FFx 5V (ISP-LIN) Poznámka: 138 9997 SAK-XC886LM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAK-XC888-6FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071
SAK-XC888-6FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888-8FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888-8FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888C-6FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071
SAK-XC888C-6FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888C-8FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888C-8FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888CLM-6FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071
SAK-XC888CLM-6FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888CLM-8FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888CLM-8FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888CM-6FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071
SAK-XC888CM-6FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888CM-8FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888CM-8FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888LM-6FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071
SAK-XC888LM-6FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888LM-8FFx 3V3 [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XC888LM-8FFx 5V [TQFP64] Poznámka: 1071 SAK-XE162FN-40Fxxx [LQFP64] Poznámka: 5825
SAK-XE164F-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164F-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164F-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164F-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XE164FM-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164FM-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164FM-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164FN-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XE164FN-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164FN-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164G-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164G-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XE164G-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164G-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164GM-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164GM-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XE164GM-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164GN-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164GN-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164GN-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XE164H-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164H-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164H-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164H-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XE164HM-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164HM-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164HM-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164HN-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XE164HN-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164HN-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164K-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164K-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XE164K-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164K-96Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164KM-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164KM-48Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XE164KM-72Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164KN-16Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164KN-24Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038 SAK-XE164KN-40Fxxx [LQFP100] Poznámka: 3038
SAK-XE167FH-136Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XE167FH-200Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4028 SAK-XE167FM-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XE167FM-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAK-XE167GM-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XE167GM-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XE167HM-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XE167HM-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029
SAK-XE167KM-48Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XE167KM-72Fxxx [LQFP144] Poznámka: 4029 SAK-XE169FH-136Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078 SAK-XE169FH-200Fxxx [LQFP176] Poznámka: 4078
SAL-TC233L-32F200F AC [TQFP100] (DAP) Poznámka: 5371 SAL-XC866L-2FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAL-XC866L-2FRx 5V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAL-XC866L-4FRx 3V [TSSOP38] Poznámka: 884
SAL-XC866L-4FRx 5V [TSSOP38] Poznámka: 884 SAL-XC886-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAL-XC886-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAL-XC886C-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070
SAL-XC886C-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAL-XC886CLM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAL-XC886CLM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAL-XC886CM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070
SAL-XC886CM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAL-XC886LM-6FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070 SAL-XC886LM-8FFx 5V (ISP-LIN) Poznámka: 138 9997 SAL-XC886LM-8FFx 5V [TQFP48] Poznámka: 1070
SDA2506/-2/-5 SDA2516/-2/-5 SDA2516-5A2 [SOIC8] Poznámka: 950 SDA2526/-2/-5
SDA2546/-2/-5 SDA2586/-2/-5 SDA3526 SDA3546
SDA3586 SDA5451 [SDIP52] Poznámka: 87 SDA5452 [SDIP52] Poznámka: 87 SDA5453 [SDIP52] Poznámka: 87
SDA5454 [SDIP52] Poznámka: 87 SDA5455 [SDIP52] Poznámka: 87 SDA5456 [SDIP52] Poznámka: 87 SDA5457 [SDIP52] Poznámka: 87
SDA545XOTP [SDIP52] Poznámka: 87 SDE2506A2 SDE2516A2 SDE2526-5A2 [SOIC8] Poznámka: 950
SDE2526A2 SDE25X26A2 SDE25X26A2 [SOIC8] Poznámka: 950 SLA24C01
SLA24C01 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C01 [DSO8] Poznámka: 950 SLA24C02 SLA24C02 (ISP) Poznámka: 138
SLA24C02 [DSO8] Poznámka: 950 SLA24C04 SLA24C04 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C04 [DSO8] Poznámka: 950
SLA24C08 SLA24C08 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C08 [DSO8] Poznámka: 950 SLA24C16
SLA24C16 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C16 [DSO8] Poznámka: 950 SLA24C164 SLA24C164 (ISP) Poznámka: 138
SLA24C164 [DSO8] Poznámka: 950 SLA24C32 SLA24C32 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C32 [DSO8] Poznámka: 950
SLA24C64 SLA24C64 (ISP) Poznámka: 138 SLA24C64 [DSO8] Poznámka: 950 SLA25010
SLA25010 (ISP) Poznámka: 138 SLA25020 SLA25020 (ISP) Poznámka: 138 SLA25040
SLA25040 (ISP) Poznámka: 138 SLA25080 SLA25080 (ISP) Poznámka: 138 SLA25160
SLA25160 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C01 SLE24C01 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C01 [DSO8] Poznámka: 950
SLE24C02 SLE24C02 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C02 [DSO8] Poznámka: 950 SLE24C04
SLE24C04 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C04 [DSO8] Poznámka: 950 SLE24C08 SLE24C08 (ISP) Poznámka: 138
SLE24C08 [DSO8] Poznámka: 950 SLE24C16 SLE24C16 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C16 [DSO8] Poznámka: 950
SLE24C164 SLE24C164 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C164 [DSO8] Poznámka: 950 SLE24C32
SLE24C32 (ISP) Poznámka: 138 SLE24C32 [DSO8] Poznámka: 950 SLE24C64 SLE24C64 (ISP) Poznámka: 138
SLE24C64 [DSO8] Poznámka: 950 SLE25010 SLE25010 (ISP) Poznámka: 138 SLE25020
SLE25020 (ISP) Poznámka: 138 SLE25040 SLE25040 (ISP) Poznámka: 138 SLE25080
SLE25080 (ISP) Poznámka: 138 SLE25160 SLE25160 (ISP) Poznámka: 138 SP35 [DSOSP14] Poznámka: 1468 9999
SP37 (ISP) Poznámka: 138 9997 SP37 [DSOSP14] Poznámka: 1468 SP370-25-106 (ISP) Poznámka: 138 9997 SP370-25-106 [DSOSP14] Poznámka: 1468
SP370-25-116 (ISP) Poznámka: 138 9997 SP370-25-116 [DSOSP14] Poznámka: 1468 SP370-25-156 (ISP) Poznámka: 138 9997 SP370-25-156 [DSOSP14] Poznámka: 1468
TDA38640 rev. 2/3 [PQFN-5x6] Poznámka: 6161 TDA38640 rev. 4 [PQFN-5x6] Poznámka: 6161 TDA38740 rev. 2/3 [PQFN-5x6] Poznámka: 6161 TDA38740 rev. 4 [PQFN-5x6] Poznámka: 6161
TLD7002-16ES [TSDSO24] Poznámka: 6316 TLE9832-2QV (ISP-LINBSL) Poznámka: 138