Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Inside Secure zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Inside Secure zariadení 5 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AT90SCR100H (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9999 AT90SCR100H [QFN64] Poznámka: 2670 AT90SCR100LSD [QFN32](SPI) Poznámka: 4280 AT90SCR200H [QFN64] Poznámka: 4742
AT90SCR200LSD [QFN32](SPI) Poznámka: 4280 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 2670 - DIL48/QFN64 ZIF AVR-3 (70-2613)
Poznámka 4280 - DIl48/QFN32-1.02 ZIF AVR-1 (70-4384)
Poznámka 4742 - DIL48/QFN64-2.01 ZIF-CS AVR-1 (70-4825)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE