Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Intel zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Intel zariadení 2456 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

10AX066xxF34 [FBGA1152](Jam) Poznámka: 4841 10AX090xxF34 [FBGA1152](Jam) Poznámka: 4841 10M02DC [UBGA324] Poznámka: 3929 10M02DC [UBGA324](Jam) Poznámka: 3929
10M02DC [UBGA324](SVF) Poznámka: 3929 10M02DC [WLCSP36] Poznámka: 5888 10M02DC [WLCSP36](Jam) Poznámka: 5888 10M02DC [WLCSP36](SVF) Poznámka: 5888
10M02SC [EQFP144] Poznámka: 4198 10M02SC [EQFP144](Jam) Poznámka: 4198 10M02SC [EQFP144](SVF) Poznámka: 4198 10M02SC [MBGA153] Poznámka: 3928
10M02SC [MBGA153](Jam) Poznámka: 3928 10M02SC [MBGA153](SVF) Poznámka: 3928 10M02SC [UBGA169] Poznámka: 3670 10M02SC [UBGA169](Jam) Poznámka: 3670
10M02SC [UBGA169](SVF) Poznámka: 3670 10M02SC [UBGA324] Poznámka: 4763 10M02SC [UBGA324](Jam) Poznámka: 4763 10M02SC [UBGA324](SVF) Poznámka: 4763
10M04DA [FBGA256] Poznámka: 4192 10M04DA [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192 10M04DA [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192 10M04DA [UBGA324] Poznámka: 3929
10M04DA [UBGA324](Jam) Poznámka: 3929 10M04DA [UBGA324](SVF) Poznámka: 3929 10M04DC [FBGA256] Poznámka: 4192 10M04DC [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192
10M04DC [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192 10M04DC [UBGA324] Poznámka: 3929 10M04DC [UBGA324](Jam) Poznámka: 3929 10M04DC [UBGA324](SVF) Poznámka: 3929
10M04SA [EQFP144] Poznámka: 4199 10M04SA [EQFP144](Jam) Poznámka: 4199 10M04SA [EQFP144](SVF) Poznámka: 4199 10M04SA [MBGA153] Poznámka: 3928
10M04SA [MBGA153](Jam) Poznámka: 3928 10M04SA [MBGA153](SVF) Poznámka: 3928 10M04SA [UBGA169] Poznámka: 3670 10M04SA [UBGA169](Jam) Poznámka: 3670
10M04SA [UBGA169](SVF) Poznámka: 3670 10M04SA [UBGA324] Poznámka: 4763 10M04SA [UBGA324](Jam) Poznámka: 4763 10M04SA [UBGA324](SVF) Poznámka: 4763
10M04SC [EQFP144] Poznámka: 4199 10M04SC [EQFP144](Jam) Poznámka: 4199 10M04SC [EQFP144](SVF) Poznámka: 4199 10M04SC [MBGA153] Poznámka: 3928
10M04SC [MBGA153](Jam) Poznámka: 3928 10M04SC [MBGA153](SVF) Poznámka: 3928 10M04SC [UBGA169] Poznámka: 3670 10M04SC [UBGA169](Jam) Poznámka: 3670
10M04SC [UBGA169](SVF) Poznámka: 3670 10M04SC [UBGA324] Poznámka: 4763 10M04SC [UBGA324](Jam) Poznámka: 4763 10M04SC [UBGA324](SVF) Poznámka: 4763
10M08DA [FBGA256] Poznámka: 4192 10M08DA [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192 10M08DA [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192 10M08DA [FBGA484] Poznámka: 3631
10M08DA [FBGA484](Jam) Poznámka: 3631 10M08DA [FBGA484](SVF) Poznámka: 3631 10M08DA [UBGA324] Poznámka: 3929 10M08DA [UBGA324](Jam) Poznámka: 3929
10M08DA [UBGA324](SVF) Poznámka: 3929 10M08DC [FBGA256] Poznámka: 4192 10M08DC [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192 10M08DC [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192
10M08DC [FBGA484] Poznámka: 3631 10M08DC [FBGA484](Jam) Poznámka: 3631 10M08DC [FBGA484](SVF) Poznámka: 3631 10M08DC [UBGA324] Poznámka: 3929
10M08DC [UBGA324](Jam) Poznámka: 3929 10M08DC [UBGA324](SVF) Poznámka: 3929 10M08DC [WLCSP81] Poznámka: 5961 10M08DC [WLCSP81](Jam) Poznámka: 5961
10M08DC [WLCSP81](SVF) Poznámka: 5961 10M08DF [WLCSP81] Poznámka: 5961 10M08DF [WLCSP81](Jam) Poznámka: 5961 10M08DF [WLCSP81](SVF) Poznámka: 5961
10M08SA [EQFP144] Poznámka: 4199 10M08SA [EQFP144](Jam) Poznámka: 4199 10M08SA [EQFP144](SVF) Poznámka: 4199 10M08SA [MBGA153] Poznámka: 3928
10M08SA [MBGA153](Jam) Poznámka: 3928 10M08SA [MBGA153](SVF) Poznámka: 3928 10M08SA [UBGA169] Poznámka: 3670 10M08SA [UBGA169](Jam) Poznámka: 3670
10M08SA [UBGA169](SVF) Poznámka: 3670 10M08SA [UBGA324] Poznámka: 4763 10M08SA [UBGA324](Jam) Poznámka: 4763 10M08SA [UBGA324](SVF) Poznámka: 4763
10M08SC [EQFP144] Poznámka: 4199 10M08SC [EQFP144](Jam) Poznámka: 4199 10M08SC [EQFP144](SVF) Poznámka: 4199 10M08SC [MBGA153] Poznámka: 3928
10M08SC [MBGA153](Jam) Poznámka: 3928 10M08SC [MBGA153](SVF) Poznámka: 3928 10M08SC [UBGA169] Poznámka: 3670 10M08SC [UBGA169](Jam) Poznámka: 3670
10M08SC [UBGA169](SVF) Poznámka: 3670 10M08SC [UBGA324] Poznámka: 4763 10M08SC [UBGA324](Jam) Poznámka: 4763 10M08SC [UBGA324](SVF) Poznámka: 4763
10M16DA [FBGA256] Poznámka: 4192 10M16DA [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192 10M16DA [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192 10M16DA [FBGA484] Poznámka: 3631
10M16DA [FBGA484](Jam) Poznámka: 3631 10M16DA [FBGA484](SVF) Poznámka: 3631 10M16DA [UBGA324] Poznámka: 3929 10M16DA [UBGA324](Jam) Poznámka: 3929
10M16DA [UBGA324](SVF) Poznámka: 3929 10M16DC [FBGA256] Poznámka: 4192 10M16DC [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192 10M16DC [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192
10M16DC [FBGA484] Poznámka: 3631 10M16DC [FBGA484](Jam) Poznámka: 3631 10M16DC [FBGA484](SVF) Poznámka: 3631 10M16DC [UBGA324] Poznámka: 3929
10M16DC [UBGA324](Jam) Poznámka: 3929 10M16DC [UBGA324](SVF) Poznámka: 3929 10M16SA [EQFP144] Poznámka: 4199 10M16SA [EQFP144](Jam) Poznámka: 4199
10M16SA [EQFP144](SVF) Poznámka: 4199 10M16SA [UBGA169] Poznámka: 3670 10M16SA [UBGA169](Jam) Poznámka: 3670 10M16SA [UBGA169](SVF) Poznámka: 3670
10M16SA [UBGA324] Poznámka: 4763 10M16SA [UBGA324](Jam) Poznámka: 4763 10M16SA [UBGA324](SVF) Poznámka: 4763 10M16SC [EQFP144] Poznámka: 4199
10M16SC [EQFP144](Jam) Poznámka: 4199 10M16SC [EQFP144](SVF) Poznámka: 4199 10M16SC [UBGA169] Poznámka: 3670 10M16SC [UBGA169](Jam) Poznámka: 3670
10M16SC [UBGA169](SVF) Poznámka: 3670 10M16SC [UBGA324] Poznámka: 4763 10M16SC [UBGA324](Jam) Poznámka: 4763 10M16SC [UBGA324](SVF) Poznámka: 4763
10M16SL [WLCSP180] Poznámka: 6531 10M16SL [WLCSP180](Jam) Poznámka: 6531 10M16SL [WLCSP180](SVF) Poznámka: 6531 10M25DA [FBGA256] Poznámka: 4192
10M25DA [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192 10M25DA [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192 10M25DA [FBGA484] Poznámka: 3631 10M25DA [FBGA484](Jam) Poznámka: 3631
10M25DA [FBGA484](SVF) Poznámka: 3631 10M25DC [FBGA256] Poznámka: 4192 10M25DC [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192 10M25DC [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192
10M25DC [FBGA484] Poznámka: 3631 10M25DC [FBGA484](Jam) Poznámka: 3631 10M25DC [FBGA484](SVF) Poznámka: 3631 10M25SA [EQFP144] Poznámka: 4199
10M25SA [EQFP144](Jam) Poznámka: 4199 10M25SA [EQFP144](SVF) Poznámka: 4199 10M25SC [EQFP144] Poznámka: 4199 10M25SC [EQFP144](Jam) Poznámka: 4199
10M25SC [EQFP144](SVF) Poznámka: 4199 10M40DA [FBGA256] Poznámka: 4192 10M40DA [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192 10M40DA [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192
10M40DA [FBGA484] Poznámka: 3631 10M40DA [FBGA484](Jam) Poznámka: 3631 10M40DA [FBGA484](SVF) Poznámka: 3631 10M40DA [FBGA672] Poznámka: 5325
10M40DA [FBGA672](Jam) Poznámka: 5325 10M40DA [FBGA672](SVF) Poznámka: 5325 10M40DC [FBGA256] Poznámka: 4192 10M40DC [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192
10M40DC [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192 10M40DC [FBGA484] Poznámka: 3631 10M40DC [FBGA484](Jam) Poznámka: 3631 10M40DC [FBGA484](SVF) Poznámka: 3631
10M40DC [FBGA672] Poznámka: 5325 10M40DC [FBGA672](Jam) Poznámka: 5325 10M40DC [FBGA672](SVF) Poznámka: 5325 10M40SA [EQFP144] Poznámka: 4200
10M40SA [EQFP144](Jam) Poznámka: 4200 10M40SA [EQFP144](SVF) Poznámka: 4200 10M40SC [EQFP144] Poznámka: 4200 10M40SC [EQFP144](Jam) Poznámka: 4200
10M40SC [EQFP144](SVF) Poznámka: 4200 10M50DA [FBGA256] Poznámka: 4192 10M50DA [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192 10M50DA [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192
10M50DA [FBGA484] Poznámka: 3631 10M50DA [FBGA484](Jam) Poznámka: 3631 10M50DA [FBGA484](SVF) Poznámka: 3631 10M50DA [FBGA672] Poznámka: 5325
10M50DA [FBGA672](Jam) Poznámka: 5325 10M50DA [FBGA672](SVF) Poznámka: 5325 10M50DC [FBGA256] Poznámka: 4192 10M50DC [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192
10M50DC [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192 10M50DC [FBGA484] Poznámka: 3631 10M50DC [FBGA484](Jam) Poznámka: 3631 10M50DC [FBGA484](SVF) Poznámka: 3631
10M50DC [FBGA672] Poznámka: 5325 10M50DC [FBGA672](Jam) Poznámka: 5325 10M50DC [FBGA672](SVF) Poznámka: 5325 10M50DD [FBGA256] Poznámka: 4192
10M50DD [FBGA256](Jam) Poznámka: 4192 10M50DD [FBGA256](SVF) Poznámka: 4192 10M50SA [EQFP144] Poznámka: 4200 10M50SA [EQFP144](Jam) Poznámka: 4200
10M50SA [EQFP144](SVF) Poznámka: 4200 10M50SC [EQFP144] Poznámka: 4200 10M50SC [EQFP144](Jam) Poznámka: 4200 10M50SC [EQFP144](SVF) Poznámka: 4200
27010 27011 2704 Poznámka: 2 2708 Poznámka: 2
27128 27128A 27128B 2716
27210 27256 2732 2732A
27512 27512 [PLCC32] Poznámka: 59 27513 2758
2764 2764A 27C010 27C010 [PLCC32] Poznámka: 59
27C010A 27C010A [PLCC32] Poznámka: 59 27C011 27C020
27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 27C040 27C040 [PLCC32] Poznámka: 59 27C080
27C100 27C128 27C128 [PLCC32] Poznámka: 59 27C210
27C210 [PLCC44] Poznámka: 67 27C220 27C220 [PLCC44] Poznámka: 67 27C240
27C256 27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 27C400 27C512
27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 27C513 27C64 27C64 [PLCC32] Poznámka: 59
2817A 28F008BX-B [TSOP40] Poznámka: 1368 28F008BX-T [TSOP40] Poznámka: 1368 28F800BX-B [PSOP44] Poznámka: 1356
28F800BX-T [PSOP44] Poznámka: 1356 36MY1EE [SCSP133] Poznámka: 1555 36MY1EE [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 36MY1EF [SCSP133] Poznámka: 1555
36MY1EF [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 36MY1EG [SCSP133] Poznámka: 1555 36MY1EG [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 36MY1EH [SCSP133] Poznámka: 1555
36MY1EH [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 37MY1EE [SCSP133] Poznámka: 1555 37MY1EE [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 56MY1EE [SCSP133] Poznámka: 1555
56MY1EE [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 57MY1EE [SCSP133] Poznámka: 1555 57MY1EE [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 5AC312
5AC324 5C031 5C032 5C060
5C060 [PLCC28] Poznámka: 48 5C090 5C090 [PLCC44] Poznámka: 67 5C180 [PLCC68] Poznámka: 784
5CEBA2 [FBGA256](Jam) Poznámka: 4755 5CEBA4 [FBGA256](Jam) Poznámka: 4755 5M1270Z [FBGA256] Poznámka: 2562 5M1270Z [FBGA256](ISP) Poznámka: 138 9997
5M1270Z [FBGA256](Jam) Poznámka: 2562 5M1270Z [FBGA256](SVF) Poznámka: 2562 5M1270Z [FBGA324] Poznámka: 2751 5M1270Z [FBGA324](ISP) Poznámka: 138 9997
5M1270Z [FBGA324](Jam) Poznámka: 2751 5M1270Z [FBGA324](SVF) Poznámka: 2751 5M1270Z [TQFP144] Poznámka: 2396 5M1270Z [TQFP144](ISP) Poznámka: 138 9997
5M1270Z [TQFP144](Jam) Poznámka: 2396 5M1270Z [TQFP144](SVF) Poznámka: 2396 5M160Z (ISP) Poznámka: 138 9997 5M160Z [EQFP64] Poznámka: 2395
5M160Z [EQFP64](Jam) Poznámka: 2395 5M160Z [EQFP64](SVF) Poznámka: 2395 5M160Z [MBGA100] Poznámka: 2649 5M160Z [MBGA100](Jam) Poznámka: 2649
5M160Z [MBGA100](SVF) Poznámka: 2649 5M160Z [MBGA68] Poznámka: 2752 5M160Z [MBGA68](Jam) Poznámka: 2752 5M160Z [MBGA68](SVF) Poznámka: 2752
5M160Z [TQFP100] Poznámka: 2394 5M160Z [TQFP100](Jam) Poznámka: 2394 5M160Z [TQFP100](SVF) Poznámka: 2394 5M2210Z (ISP) Poznámka: 138 9997
5M2210Z [FBGA256] Poznámka: 2562 5M2210Z [FBGA256](Jam) Poznámka: 2562 5M2210Z [FBGA256](SVF) Poznámka: 2562 5M2210Z [FBGA324] Poznámka: 2751
5M2210Z [FBGA324](Jam) Poznámka: 2751 5M2210Z [FBGA324](SVF) Poznámka: 2751 5M240Z [MBGA100] Poznámka: 2649 5M240Z [MBGA100](ISP) Poznámka: 138 9997
5M240Z [MBGA100](Jam) Poznámka: 2649 5M240Z [MBGA100](SVF) Poznámka: 2649 5M240Z [MBGA68] Poznámka: 2752 5M240Z [MBGA68](ISP) Poznámka: 138 9997
5M240Z [MBGA68](Jam) Poznámka: 2752 5M240Z [MBGA68](SVF) Poznámka: 2752 5M240Z [TQFP100] Poznámka: 2394 5M240Z [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 9997
5M240Z [TQFP100](Jam) Poznámka: 2394 5M240Z [TQFP100](SVF) Poznámka: 2394 5M240Z [TQFP144] Poznámka: 2396 5M240Z [TQFP144](ISP) Poznámka: 138 9997
5M240Z [TQFP144](Jam) Poznámka: 2396 5M240Z [TQFP144](SVF) Poznámka: 2396 5M40Z (ISP) Poznámka: 138 9997 5M40Z [EQFP64] Poznámka: 2395
5M40Z [EQFP64](Jam) Poznámka: 2395 5M40Z [EQFP64](SVF) Poznámka: 2395 5M570Z (ISP) Poznámka: 138 9997 5M570Z [FBGA256] Poznámka: 2562
5M570Z [FBGA256](Jam) Poznámka: 2562 5M570Z [FBGA256](SVF) Poznámka: 2562 5M570Z [MBGA100] Poznámka: 2649 5M570Z [MBGA100](Jam) Poznámka: 2649
5M570Z [MBGA100](SVF) Poznámka: 2649 5M570Z [TQFP100] Poznámka: 2394 5M570Z [TQFP100](Jam) Poznámka: 2394 5M570Z [TQFP100](SVF) Poznámka: 2394
5M570Z [TQFP144] Poznámka: 2396 5M570Z [TQFP144](Jam) Poznámka: 2396 5M570Z [TQFP144](SVF) Poznámka: 2396 5M80Z (ISP) Poznámka: 138 9997
5M80Z [EQFP64] Poznámka: 2395 5M80Z [EQFP64](Jam) Poznámka: 2395 5M80Z [EQFP64](SVF) Poznámka: 2395 5M80Z [MBGA68] Poznámka: 2752
5M80Z [MBGA68](Jam) Poznámka: 2752 5M80Z [MBGA68](SVF) Poznámka: 2752 5M80Z [TQFP100] Poznámka: 2394 5M80Z [TQFP100](Jam) Poznámka: 2394
5M80Z [TQFP100](SVF) Poznámka: 2394 8041A 8042A 8048
8048H 8049 8049H 8050AH
80C49 82802AB [PLCC32] Poznámka: 1384 82802AB [TSOP40] Poznámka: 1367 82802AC [PLCC32] Poznámka: 1384
82802AC [TSOP40] Poznámka: 1367 85C031 85C032 85C060
85C090 85C180 [PLCC68] Poznámka: 784 8641A 8642A
8708 Poznámka: 2 8741A 8741AH 8741AH [PLCC44] Poznámka: 155
8742 8742AH 8742AH [PLCC44] Poznámka: 155 8744H
8744H [PLCC44] Poznámka: 67 8748 8748H 8749
8749H 8749H [PLCC44] Poznámka: 155 8751 8751BH
8751BH [PLCC44] Poznámka: 67 8751BH [QFP44] Poznámka: 94 8751H 8752BH
8752BH [PLCC44] Poznámka: 67 8752BH [QFP44] Poznámka: 94 8755A 87C196CA [PLCC68] Poznámka: 702
87C196CB [QFP100] Poznámka: 4049 87C196JQ [PLCC52] Poznámka: 676 87C196JR [PLCC52] Poznámka: 676 87C196JT [PLCC52] Poznámka: 676
87C196JV [PLCC52] Poznámka: 676 87C196KB [PLCC68] Poznámka: 84 87C196KC [PLCC68] Poznámka: 84 87C196KD [PLCC68] Poznámka: 84
87C196KR [PLCC68] Poznámka: 84 87C196KT [PLCC68] Poznámka: 84 87C196LA [PLCC52] Poznámka: 676 87C196LB [PLCC52] Poznámka: 676
87C196MC [PLCC84] Poznámka: 86 87C196MD [PLCC84] Poznámka: 86 87C196MH [PLCC84] Poznámka: 86 87C257
87C257 [PLCC32] Poznámka: 59 87C42 87C42 [PLCC44] Poznámka: 155 87C64
87L42 87L42 [PLCC44] Poznámka: 155 87L51FA [PLCC44] Poznámka: 67 87L51FA [QFP44] Poznámka: 94
87L51FB [PLCC44] Poznámka: 67 87L51FB [QFP44] Poznámka: 94 87L51FC [PLCC44] Poznámka: 67 87L51FC [QFP44] Poznámka: 94
87L52 [PLCC44] Poznámka: 67 87L52 [QFP44] Poznámka: 94 87L54 [PLCC44] Poznámka: 67 87L54 [QFP44] Poznámka: 94
87L58 [PLCC44] Poznámka: 67 87L58 [QFP44] Poznámka: 94 AB28F200B5B [PSOP44] Poznámka: 1356 AB28F200B5T [PSOP44] Poznámka: 1356
AB28F200BR-B [PSOP44] Poznámka: 1356 AB28F200BR-T [PSOP44] Poznámka: 1356 AB28F200BX-B [PSOP44] Poznámka: 1356 AB28F200BX-T [PSOP44] Poznámka: 1356
AB28F400B5B [PSOP44] Poznámka: 1356 AB28F400B5T [PSOP44] Poznámka: 1356 AB28F400BR-B [PSOP44] Poznámka: 1356 AB28F400BR-T [PSOP44] Poznámka: 1356
AB28F800B5B [PSOP44] Poznámka: 1356 AB28F800B5T [PSOP44] Poznámka: 1356 AD27C010 AD27C128
AD27C256 AD27C512 AD27C64 AD87C257
AD87C64 AN27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 AN27C128 [PLCC32] Poznámka: 59 AN27C256 [PLCC32] Poznámka: 59
AN27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 AN27C64 [PLCC32] Poznámka: 59 AN28F010 [PLCC32] Poznámka: 1399 AN28F020 [PLCC32] Poznámka: 1399
AN28F256A [PLCC32] Poznámka: 1399 AN28F512 [PLCC32] Poznámka: 1399 AN87C257 [PLCC32] Poznámka: 59 AP27C010
AP27C128 AP27C256 AP27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 AP27C64
AP28F010 AP28F020 AP28F256A AP28F512
AP87C64 B2708 Poznámka: 2 B2716 B57519
BD87C257 BR28F320W18T [VFBGA40] Poznámka: 822 BR28F640W18T [VFBGA40] Poznámka: 822 C27010
C27011 C2704 Poznámka: 2 C2708 Poznámka: 2 C27128
C2716 C27210 C27C240 C8755A
C87C151SA C87C151SB C87C251SA C87C251SB
C87C251SP C87C251SQ D2000 [QFN40] Poznámka: 3886 9999 D27010
D27011 D2708 Poznámka: 2 D27128 D27128A
D27128B D2716 D27210 D27256
D2732 D2732A D27512 D27513
D2764 D2764A D27C010 D27C011
D27C020 D27C040 D27C128 D27C210
D27C220 D27C240 D27C256 D27C400
D27C512 D27C513 D27C64 D5AC312
D5AC324 D5C031 D5C032 D5C060
D5C090 D8708 Poznámka: 2 D8751BH D8751H
D8752BH D8755A D87C257 D87C51
D87C51FA D87C51FB D87C51FC D87C51RA
D87C51RB D87C51RC D87C52 D87C54
D87C58 D87C64 DA28F016SA [SSOP56] Poznámka: 73 DA28F016SV [SSOP56] Poznámka: 73
DA28F320J5 [SSOP56] Poznámka: 73 DA28F640J5 [SSOP56] Poznámka: 73 DD28F032SA [TSOP56] Poznámka: 3189 DE28F800F3B [SSOP56] Poznámka: 75
DE28F800F3T [SSOP56] Poznámka: 75 DPLD610 DPLD910 DT28F016SA [SSOP56] Poznámka: 73
DT28F016SV [SSOP56] Poznámka: 73 DT28F160F3B [SSOP56] Poznámka: 75 DT28F160F3T [SSOP56] Poznámka: 75 DT28F160S3 [SSOP56] Poznámka: 73
DT28F160S5 [SSOP56] Poznámka: 73 DT28F320J5 [SSOP56] Poznámka: 73 DT28F320S3 [SSOP56] Poznámka: 73 DT28F320S5 [SSOP56] Poznámka: 73
DT28F640J5 [SSOP56] Poznámka: 73 DT28F800F3B [SSOP56] Poznámka: 75 DT28F800F3T [SSOP56] Poznámka: 75 E28F001BX-B [TSOP32] Poznámka: 165
E28F001BX-T [TSOP32] Poznámka: 165 E28F002BC-T [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F002BL-B [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F002BL-T [TSOP40] Poznámka: 1368
E28F002BVB [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F002BVT [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F002BX-B [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F002BX-T [TSOP40] Poznámka: 1368
E28F004B5B [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F004B5T [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F004BVB [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F004BVT [TSOP40] Poznámka: 1368
E28F004BX-B [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F004BX-T [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F004S3 [TSOP40] Poznámka: 1369 E28F004S5 [TSOP40] Poznámka: 1369
E28F004SC [TSOP40] Poznámka: 1369 E28F008BVB [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F008BVT [TSOP40] Poznámka: 1368 E28F008S3 [TSOP40] Poznámka: 1369
E28F008S5 [TSOP40] Poznámka: 1369 E28F008SA [TSOP40] Poznámka: 1369 E28F008SC [TSOP40] Poznámka: 1369 E28F010 [TSOP32] Poznámka: 1414
E28F016S3 [TSOP40] Poznámka: 1369 E28F016S5 [TSOP40] Poznámka: 1369 E28F016SA [TSOP56] Poznámka: 1400 E28F016SC [TSOP40] Poznámka: 1369
E28F016SV [TSOP56] Poznámka: 1400 E28F020 [TSOP32] Poznámka: 1414 E28F128J3A [TSOP56] Poznámka: 1400 E28F200B5B [TSOP48] Poznámka: 1346
E28F200B5T [TSOP48] Poznámka: 1346 E28F200CVB [TSOP48] Poznámka: 1346 E28F200CVT [TSOP48] Poznámka: 1346 E28F320J3A [TSOP56] Poznámka: 1400
E28F320J5 [TSOP56] Poznámka: 1402 E28F400B5B [TSOP48] Poznámka: 1346 E28F400B5T [TSOP48] Poznámka: 1346 E28F400CVB [TSOP48] Poznámka: 1346
E28F400CVT [TSOP48] Poznámka: 1346 E28F640J3A [TSOP56] Poznámka: 1400 E28F800B5B [TSOP48] Poznámka: 1346 E28F800B5T [TSOP48] Poznámka: 1346
E28F800CVB [TSOP48] Poznámka: 1346 E28F800CVT [TSOP48] Poznámka: 1346 EE8751BH [PLCC44] Poznámka: 67 EE8752BH [PLCC44] Poznámka: 67
EE87C151SA [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C151SB [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C251SA [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C251SB [PLCC44] Poznámka: 67
EE87C251SP [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C251SQ [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C51 [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C51FA [PLCC44] Poznámka: 67
EE87C51FB [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C51FC [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C51RA [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C51RB [PLCC44] Poznámka: 67
EE87C51RC [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C52 [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C54 [PLCC44] Poznámka: 67 EE87C58 [PLCC44] Poznámka: 67
EE87L51FA [PLCC44] Poznámka: 67 EE87L51FB [PLCC44] Poznámka: 67 EE87L51FC [PLCC44] Poznámka: 67 EE87L52 [PLCC44] Poznámka: 67
EE87L54 [PLCC44] Poznámka: 67 EE87L58 [PLCC44] Poznámka: 67 EG8751BH [QFP44] Poznámka: 94 EG8752BH [QFP44] Poznámka: 94
EG87C51 [QFP44] Poznámka: 94 EG87C51FA [QFP44] Poznámka: 94 EG87C51FB [QFP44] Poznámka: 94 EG87C51FC [QFP44] Poznámka: 94
EG87C51RA [QFP44] Poznámka: 94 EG87C51RB [QFP44] Poznámka: 94 EG87C51RC [QFP44] Poznámka: 94 EG87C52 [QFP44] Poznámka: 94
EG87C54 [QFP44] Poznámka: 94 EG87C58 [QFP44] Poznámka: 94 EG87L51FA [QFP44] Poznámka: 94 EG87L51FB [QFP44] Poznámka: 94
EG87L51FC [QFP44] Poznámka: 94 EG87L52 [QFP44] Poznámka: 94 EG87L54 [QFP44] Poznámka: 94 EG87L58 [QFP44] Poznámka: 94
EJ8751BH EJ8751H EJ8752BH EJ87C151SA
EJ87C151SB EJ87C251SA EJ87C251SB EJ87C251SP
EJ87C251SQ EJ87C51 EJ87C51FA EJ87C51FB
EJ87C51FC EJ87C51RA EJ87C51RB EJ87C51RC
EJ87C52 EJ87C54 EJ87C58 EN8751BH [PLCC44] Poznámka: 67
EN8752BH [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C151SA [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C151SB [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C251SA [PLCC44] Poznámka: 67
EN87C251SB [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C251SP [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C251SQ [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C51 [PLCC44] Poznámka: 67
EN87C51FA [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C51FB [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C51FC [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C51RA [PLCC44] Poznámka: 67
EN87C51RB [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C51RC [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C52 [PLCC44] Poznámka: 67 EN87C54 [PLCC44] Poznámka: 67
EN87C58 [PLCC44] Poznámka: 67 EN87L51FA [PLCC44] Poznámka: 67 EN87L51FB [PLCC44] Poznámka: 67 EN87L51FC [PLCC44] Poznámka: 67
EN87L52 [PLCC44] Poznámka: 67 EN87L54 [PLCC44] Poznámka: 67 EN87L58 [PLCC44] Poznámka: 67 EPCQ128 [SOIC16] Poznámka: 3100
EPCQ128 [SOIC16] (Quad) Poznámka: 3100 EPCQ128A (ISP) Poznámka: 138 9997 EPCQ128A [SOIC16] Poznámka: 3100 EPCQ128A [SOIC16] (Quad) Poznámka: 3100
EPCQ16 [SOIC8] Poznámka: 5645 EPCQ16 [SOIC8] (Quad) Poznámka: 5645 EPCQ16A (ISP) Poznámka: 138 9997 EPCQ16A [SOIC8] Poznámka: 5645
EPCQ16A [SOIC8] (Quad) Poznámka: 5645 EPCQ256 [SOIC16] Poznámka: 3100 EPCQ256 [SOIC16] (Quad) Poznámka: 3100 EPCQ32 [SOIC8] Poznámka: 5645
EPCQ32 [SOIC8] (Quad) Poznámka: 5645 EPCQ32A (ISP) Poznámka: 138 9997 EPCQ32A [SOIC8] Poznámka: 5645 EPCQ32A [SOIC8] (Quad) Poznámka: 5645
EPCQ4A (ISP) Poznámka: 138 9997 EPCQ4A [SOIC8] Poznámka: 5645 EPCQ512/A [SOIC16] Poznámka: 3100 EPCQ512/A [SOIC16] (Quad) Poznámka: 3100
EPCQ64 [SOIC16] Poznámka: 3100 EPCQ64 [SOIC16] (Quad) Poznámka: 3100 EPCQ64A (ISP) Poznámka: 138 9997 EPCQ64A [SOIC16] Poznámka: 3100
EPCQ64A [SOIC16] (Quad) Poznámka: 3100 EPCQL1024 [FBGA24] Poznámka: 3122 EPCQL1024 [FBGA24] (Quad) Poznámka: 3122 EPCQL256 [FBGA24] Poznámka: 3122
EPCQL256 [FBGA24] (Quad) Poznámka: 3122 EPCS1 (ISP) Poznámka: 138 EPCS1 [SOIC8] Poznámka: 5645 EPCS128 (ISP) Poznámka: 138
EPCS128 [SOIC16] Poznámka: 3100 EPCS16 (ISP) Poznámka: 138 EPCS16 [SOIC16] Poznámka: 3100 EPCS16 [SOIC8] Poznámka: 5645
EPCS4 (ISP) Poznámka: 138 EPCS4 [SOIC8] Poznámka: 5645 EPCS64 (ISP) Poznámka: 138 EPCS64 [SOIC16] Poznámka: 3100
EPM1270 (ISP) Poznámka: 138 EPM1270 (ISP-Jam) Poznámka: 138 EPM1270 (ISP-SVF) Poznámka: 138 EPM1270 [FBGA256] Poznámka: 717
EPM1270 [FBGA256](Jam) Poznámka: 717 EPM1270 [FBGA256](SVF) Poznámka: 717 EPM1270 [MBGA256] Poznámka: 1173 EPM1270 [MBGA256](Jam) Poznámka: 1173
EPM1270 [MBGA256](SVF) Poznámka: 1173 EPM1270 [TQFP144] Poznámka: 695 EPM1270 [TQFP144](Jam) Poznámka: 695 EPM1270 [TQFP144](SVF) Poznámka: 695
EPM1270G (ISP) Poznámka: 138 EPM1270G (ISP-Jam) Poznámka: 138 EPM1270G (ISP-SVF) Poznámka: 138 EPM1270G [FBGA256] Poznámka: 717
EPM1270G [FBGA256](Jam) Poznámka: 717 EPM1270G [FBGA256](SVF) Poznámka: 717 EPM1270G [MBGA256] Poznámka: 1173 EPM1270G [MBGA256](Jam) Poznámka: 1173
EPM1270G [MBGA256](SVF) Poznámka: 1173 EPM1270G [TQFP144] Poznámka: 695 EPM1270G [TQFP144](Jam) Poznámka: 695 EPM1270G [TQFP144](SVF) Poznámka: 695
EPM2210 (ISP) Poznámka: 138 EPM2210 (ISP-Jam) Poznámka: 138 EPM2210 (ISP-SVF) Poznámka: 138 EPM2210 [FBGA256] Poznámka: 717
EPM2210 [FBGA256](Jam) Poznámka: 717 EPM2210 [FBGA256](SVF) Poznámka: 717 EPM2210 [FBGA324] Poznámka: 1206 EPM2210 [FBGA324](Jam) Poznámka: 1206
EPM2210 [FBGA324](SVF) Poznámka: 1206 EPM2210G (ISP) Poznámka: 138 EPM2210G (ISP-Jam) Poznámka: 138 EPM2210G (ISP-SVF) Poznámka: 138
EPM2210G [FBGA256] Poznámka: 717 EPM2210G [FBGA256](Jam) Poznámka: 717 EPM2210G [FBGA256](SVF) Poznámka: 717 EPM2210G [FBGA324] Poznámka: 1206
EPM2210G [FBGA324](Jam) Poznámka: 1206 EPM2210G [FBGA324](SVF) Poznámka: 1206 EPM240 (ISP) Poznámka: 138 EPM240 (ISP-Jam) Poznámka: 138
EPM240 (ISP-SVF) Poznámka: 138 EPM240 [FBGA100] Poznámka: 870 EPM240 [FBGA100](Jam) Poznámka: 870 EPM240 [FBGA100](SVF) Poznámka: 870
EPM240 [MBGA100] Poznámka: 857 EPM240 [MBGA100](Jam) Poznámka: 857 EPM240 [MBGA100](SVF) Poznámka: 857 EPM240 [TQFP100] Poznámka: 586
EPM240 [TQFP100](Jam) Poznámka: 586 EPM240 [TQFP100](SVF) Poznámka: 586 EPM240G (ISP) Poznámka: 138 EPM240G (ISP-Jam) Poznámka: 138
EPM240G (ISP-SVF) Poznámka: 138 EPM240G [FBGA100] Poznámka: 870 EPM240G [FBGA100](Jam) Poznámka: 870 EPM240G [FBGA100](SVF) Poznámka: 870
EPM240G [MBGA100] Poznámka: 857 EPM240G [MBGA100](Jam) Poznámka: 857 EPM240G [MBGA100](SVF) Poznámka: 857 EPM240G [TQFP100] Poznámka: 586
EPM240G [TQFP100](Jam) Poznámka: 586 EPM240G [TQFP100](SVF) Poznámka: 586 EPM240Z (ISP) Poznámka: 138 EPM240Z (ISP-Jam) Poznámka: 138
EPM240Z (ISP-SVF) Poznámka: 138 EPM240Z [MBGA100] Poznámka: 857 EPM240Z [MBGA100](Jam) Poznámka: 857 EPM240Z [MBGA100](SVF) Poznámka: 857
EPM240Z [MBGA68] Poznámka: 1142 EPM240Z [MBGA68](Jam) Poznámka: 1142 EPM240Z [MBGA68](SVF) Poznámka: 1142 EPM570 (ISP) Poznámka: 138
EPM570 (ISP-Jam) Poznámka: 138 EPM570 (ISP-SVF) Poznámka: 138 EPM570 [FBGA100] Poznámka: 870 EPM570 [FBGA100](Jam) Poznámka: 870
EPM570 [FBGA100](SVF) Poznámka: 870 EPM570 [FBGA256] Poznámka: 717 EPM570 [FBGA256](Jam) Poznámka: 717 EPM570 [FBGA256](SVF) Poznámka: 717
EPM570 [MBGA100] Poznámka: 857 EPM570 [MBGA100](Jam) Poznámka: 857 EPM570 [MBGA100](SVF) Poznámka: 857 EPM570 [MBGA256] Poznámka: 1173
EPM570 [MBGA256](Jam) Poznámka: 1173 EPM570 [MBGA256](SVF) Poznámka: 1173 EPM570 [TQFP100] Poznámka: 586 EPM570 [TQFP100](Jam) Poznámka: 586
EPM570 [TQFP100](SVF) Poznámka: 586 EPM570 [TQFP144] Poznámka: 695 EPM570 [TQFP144](Jam) Poznámka: 695 EPM570 [TQFP144](SVF) Poznámka: 695
EPM570G (ISP) Poznámka: 138 EPM570G (ISP-Jam) Poznámka: 138 EPM570G (ISP-SVF) Poznámka: 138 EPM570G [FBGA100] Poznámka: 870
EPM570G [FBGA100](Jam) Poznámka: 870 EPM570G [FBGA100](SVF) Poznámka: 870 EPM570G [FBGA256] Poznámka: 717 EPM570G [FBGA256](Jam) Poznámka: 717
EPM570G [FBGA256](SVF) Poznámka: 717 EPM570G [MBGA100] Poznámka: 857 EPM570G [MBGA100](Jam) Poznámka: 857 EPM570G [MBGA100](SVF) Poznámka: 857
EPM570G [MBGA256] Poznámka: 1173 EPM570G [MBGA256](Jam) Poznámka: 1173 EPM570G [MBGA256](SVF) Poznámka: 1173 EPM570G [TQFP100] Poznámka: 586
EPM570G [TQFP100](Jam) Poznámka: 586 EPM570G [TQFP100](SVF) Poznámka: 586 EPM570G [TQFP144] Poznámka: 695 EPM570G [TQFP144](Jam) Poznámka: 695
EPM570G [TQFP144](SVF) Poznámka: 695 EPM570Z (ISP) Poznámka: 138 EPM570Z (ISP-Jam) Poznámka: 138 EPM570Z (ISP-SVF) Poznámka: 138
EPM570Z [MBGA100] Poznámka: 857 EPM570Z [MBGA100](Jam) Poznámka: 857 EPM570Z [MBGA100](SVF) Poznámka: 857 EPM570Z [MBGA144] Poznámka: 1174
EPM570Z [MBGA144](Jam) Poznámka: 1174 EPM570Z [MBGA144](SVF) Poznámka: 1174 EPM570Z [MBGA256] Poznámka: 1173 EPM570Z [MBGA256](Jam) Poznámka: 1173
EPM570Z [MBGA256](SVF) Poznámka: 1173 ES8751BH [QFP44] Poznámka: 94 ES8752BH [QFP44] Poznámka: 94 ES87C51 [QFP44] Poznámka: 94
ES87C51FA [QFP44] Poznámka: 94 ES87C51FB [QFP44] Poznámka: 94 ES87C51FC [QFP44] Poznámka: 94 ES87C51RA [QFP44] Poznámka: 94
ES87C51RB [QFP44] Poznámka: 94 ES87C51RC [QFP44] Poznámka: 94 ES87C52 [QFP44] Poznámka: 94 ES87C54 [QFP44] Poznámka: 94
ES87C58 [QFP44] Poznámka: 94 ES87L51FA [QFP44] Poznámka: 94 ES87L51FB [QFP44] Poznámka: 94 ES87L51FC [QFP44] Poznámka: 94
ES87L52 [QFP44] Poznámka: 94 ES87L54 [QFP44] Poznámka: 94 ES87L58 [QFP44] Poznámka: 94 F28F008SA [R-TSOP40] Poznámka: 1374
F28F010 [R-TSOP32] Poznámka: 1415 F28F020 [R-TSOP32] Poznámka: 1415 G2716 G28F640J5 [uBGA56] Poznámka: 874
GE28F128K18C [VFBGA56] Poznámka: 776 GE28F128K3C [VFBGA56] Poznámka: 776 GE28F128L18B [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F128L18T [VFBGA56] Poznámka: 729
GE28F128L30B [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F128L30T [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F128W18B [VFBGA56] Poznámka: 776 GE28F128W18T [VFBGA56] Poznámka: 776
GE28F128W30B [VFBGA56] Poznámka: 776 GE28F128W30T [VFBGA56] Poznámka: 776 GE28F160B3B [VFBGA48] Poznámka: 549 GE28F160B3T [VFBGA48] Poznámka: 549
GE28F160C3B [VFBGA48] Poznámka: 549 GE28F160C3T [VFBGA48] Poznámka: 549 GE28F256L18B [VFBGA79] Poznámka: 1007 GE28F256L18T [VFBGA79] Poznámka: 1007
GE28F256L30B [VFBGA79] Poznámka: 1007 GE28F256L30T [VFBGA79] Poznámka: 1007 GE28F320B3B [VFBGA48] Poznámka: 549 GE28F320B3T [VFBGA48] Poznámka: 549
GE28F320C3B [VFBGA48] Poznámka: 549 GE28F320C3T [VFBGA48] Poznámka: 549 GE28F320J3A [VFBGA48] Poznámka: 552 GE28F320J3C [VFBGA48] Poznámka: 552
GE28F320W18B [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F320W18T [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F320W30B [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F320W30T [VFBGA56] Poznámka: 729
GE28F640B3B [VFBGA48] Poznámka: 550 GE28F640B3T [VFBGA48] Poznámka: 550 GE28F640C3B [VFBGA48] Poznámka: 550 GE28F640C3T [VFBGA48] Poznámka: 550
GE28F640J3C [VFBGA48] Poznámka: 552 GE28F640K18C [VFBGA56] Poznámka: 776 GE28F640K3C [VFBGA56] Poznámka: 776 GE28F640L18B [VFBGA56] Poznámka: 729
GE28F640L18T [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F640L30B [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F640L30T [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F640W18B [VFBGA56] Poznámka: 729
GE28F640W18T [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F640W30B [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F640W30T [VFBGA56] Poznámka: 729 GE28F800C3BA [VFBGA48] Poznámka: 551
GE28F800C3TA [VFBGA48] Poznámka: 551 GT28F160C3B [uBGA48] Poznámka: 549 GT28F160C3T [uBGA48] Poznámka: 549 GT28F160F3B [uBGA56] Poznámka: 873
GT28F160F3T [uBGA56] Poznámka: 873 GT28F320C3B [uBGA48] Poznámka: 552 GT28F320C3T [uBGA48] Poznámka: 552 GT28F640W18B [uBGA56] Poznámka: 729
GT28F640W18T [uBGA56] Poznámka: 729 GT28F640W30B [uBGA56] Poznámka: 729 GT28F640W30T [uBGA56] Poznámka: 729 HR28F320W18T [VFBGA40] Poznámka: 822
HR28F640W18T [VFBGA40] Poznámka: 822 I2708 Poznámka: 2 I2716 I8708 Poznámka: 2
I8755A ID2708 Poznámka: 2 ID2716 ID2732
ID2732A ID8708 Poznámka: 2 ID8755A JR28F032M29EWB [TSOP48] Poznámka: 1346
JR28F032M29EWH [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F032M29EWL [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F032M29EWT [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F064M29EWB [TSOP48] Poznámka: 1346
JR28F064M29EWH [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F064M29EWL [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F064M29EWT [TSOP48] Poznámka: 1346 JS28F00AM29AWH [TSOP56] Poznámka: 3160
JS28F00AM29AWL [TSOP56] Poznámka: 3160 JS28F00AM29EWH [TSOP56] Poznámka: 3160 JS28F00AM29EWL [TSOP56] Poznámka: 3160 JS28F00AP30BF [TSOP56] Poznámka: 1437
JS28F00AP30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437 JS28F00AP30EF [TSOP56] Poznámka: 1437 JS28F00AP30EF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437 JS28F00AP30TF [TSOP56] Poznámka: 1437
JS28F00AP30TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437 JS28F00AP33BF [TSOP56] Poznámka: 1437 JS28F00AP33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437 JS28F00AP33EF [TSOP56] Poznámka: 1437
JS28F00AP33EF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437 JS28F00AP33TF [TSOP56] Poznámka: 1437 JS28F00AP33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437 JS28F064M29EWB [TSOP56] Poznámka: 3079
JS28F064M29EWH [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F064M29EWL [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F064M29EWT [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F128J3C [TSOP56] Poznámka: 1400
JS28F128J3D [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F128J3F [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F128M29EWH [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F128M29EWHA [TSOP56] Poznámka: 3079
JS28F128M29EWL [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F128P30B [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F128P30B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F128P30BF [TSOP56] Poznámka: 1408
JS28F128P30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F128P30T [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F128P30T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F128P30TF [TSOP56] Poznámka: 1408
JS28F128P33B [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F128P33B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F128P33BF [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F128P33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404
JS28F128P33T [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F128P33T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F128P33TF [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F128P33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404
JS28F160C3B [TSOP48] Poznámka: 1346 JS28F160C3T [TSOP48] Poznámka: 1346 JS28F256J3C [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F256J3D [TSOP56] Poznámka: 1400
JS28F256J3F [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F256M29EWH [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F256M29EWHA [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F256M29EWL [TSOP56] Poznámka: 3079
JS28F256M29EWLA [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F256P30B [TSOP56] (BEFP) (Flash-5) Poznámka: 1404 JS28F256P30B [TSOP56] (BEFP) (Flash-9) Poznámka: 1408 JS28F256P30B [TSOP56] (Flash-5) Poznámka: 1404
JS28F256P30B [TSOP56] (Flash-9) Poznámka: 1408 JS28F256P30BF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F256P30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F256P30T [TSOP56] Poznámka: 1404
JS28F256P30T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F256P30TF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F256P30TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F256P33B [TSOP56] Poznámka: 1404
JS28F256P33B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F256P33BF [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F256P33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F256P33T [TSOP56] Poznámka: 1404
JS28F256P33T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F256P33TF [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F256P33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F320C3B [TSOP48] Poznámka: 1346
JS28F320C3T [TSOP48] Poznámka: 1346 JS28F320J3C [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F320J3D [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F320J3F [TSOP56] Poznámka: 1400
JS28F512M29AWH [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F512M29AWL [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F512M29EWH [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F512M29EWL [TSOP56] Poznámka: 3079
JS28F512P30BF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F512P30EF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P30EF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408
JS28F512P30TF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P30TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F512P33BF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408
JS28F512P33EF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P33EF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F512P33TF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408
JS28F640J3C [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F640J3D [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F640J3F [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F640P30B [TSOP56] Poznámka: 1404
JS28F640P30B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F640P30BF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F640P30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F640P30T [TSOP56] Poznámka: 1404
JS28F640P30T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F640P30TF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F640P30TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F640P33B [TSOP56] Poznámka: 1404
JS28F640P33B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F640P33BF [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F640P33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F640P33T [TSOP56] Poznámka: 1404
JS28F640P33T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F640P33TF [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F640P33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F800C3B [TSOP48] Poznámka: 1346
JS28F800C3T [TSOP48] Poznámka: 1346 JS29F02G08AANB3 [TSOP48] Poznámka: 3075 JS29F04G08AANB1 [TSOP48] Poznámka: 3075 JS29F04G08BANB3 [TSOP48] Poznámka: 3075
JS29F08G08CANB1 [TSOP48] Poznámka: 3075 JS29F08G08FANB3 [TSOP48] Poznámka: 3075 JS29F16G08FANB1 [TSOP48] Poznámka: 3075 JS29F32G08AAMDB [TSOP48] Poznámka: 3075
JS29F64G08CAMDB [TSOP48] Poznámka: 3075 JS48F4000P0VB [TSOP56] Poznámka: 1404 JS48F4000P0VT [TSOP56] Poznámka: 1404 JS48F4400P0TB [TSOP56] Poznámka: 1408
JS48F4400P0TT [TSOP56] Poznámka: 1408 JS48F4400P0VB [TSOP56] Poznámka: 1408 JS48F4400P0VT [TSOP56] Poznámka: 1408 JZ48F3000L0YB [SCSP88] Poznámka: 637
JZ48F3000L0YT [SCSP88] Poznámka: 637 JZ48F3000L0ZB [SCSP88] Poznámka: 638 JZ48F3000L0ZT [SCSP88] Poznámka: 638 JZ48F4000L0YB [SCSP88] Poznámka: 804
JZ48F4000L0YT [SCSP88] Poznámka: 804 JZ48F4000L0ZB [SCSP88] Poznámka: 1470 JZ48F4000L0ZT [SCSP88] Poznámka: 1470 L27C020
L27C256 L27C512 L27C513 LC27010
LC27210 LD27011 LD27128 LD27128A
LD2716 LD27210 LD27256 LD2732A
LD27512 LD27513 LD2764A LD27C010
LD27C011 LD27C020 LD27C128 LD27C210
LD27C220 LD27C256 LD27C512 LD27C513
LD27C64 LD8751BH LD8751H LD8752BH
LD8755A LD87C257 LD87C51 LD87C51FA
LD87C51FB LD87C51FC LD87C51RA LD87C51RB
LD87C51RC LD87C52 LD87C54 LD87C58
LD87C64 LDC27010 LN87C257 [PLCC32] Poznámka: 59 LN87C51 [PLCC44] Poznámka: 67
LN87C51FA [PLCC44] Poznámka: 67 LN87C51FB [PLCC44] Poznámka: 67 LN87C51FC [PLCC44] Poznámka: 67 LN87C51RA [PLCC44] Poznámka: 67
LN87C51RB [PLCC44] Poznámka: 67 LN87C51RC [PLCC44] Poznámka: 67 LN87C52 [PLCC44] Poznámka: 67 LN87C54 [PLCC44] Poznámka: 67
LN87C58 [PLCC44] Poznámka: 67 LP8751BH LP8751H LP8752BH
LP87C51 LP87C51FA LP87C51FB LP87C51FC
LP87C51RA LP87C51RB LP87C51RC LP87C52
LP87C54 LP87C58 M2708 Poznámka: 2 M2716
M27256 M2732 M27C020 M29W256GHxxN [TSOP56] Poznámka: 3079
M29W256GHxxZA [TBGA64] Poznámka: 1233 M29W256GHxxZS [LBGA64] Poznámka: 938 M29W256GLxxN [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W256GLxxZA [TBGA64] Poznámka: 1233
M29W256GLxxZS [LBGA64] Poznámka: 938 M29W256GSHxxZS [FBGA64] Poznámka: 1319 M29W256GSLxxZS [FBGA64] Poznámka: 1319 MB2716
MC2708 Poznámka: 2 MD27011 MD2708 Poznámka: 2 MD27128A
MD2716 MD27210 MD27256 MD2732
MD2732A MD27512 MD2764 MD2764A
MD27C010 MD27C020 MD27C040 MD27C210
MD27C256 MD27C512 MD27C64 MD5C060
MD8755A MS28F016SV [SSOP56] Poznámka: 73 MT28F128J3 [FBGA64] Poznámka: 943 MT28F128J3 [TSOP56] Poznámka: 1400
MT28F256J3 [FBGA64] Poznámka: 1297 MT28F256J3 [TSOP56] Poznámka: 1400 MT28F320J3 [FBGA64] Poznámka: 943 MT28F320J3 [TSOP56] Poznámka: 1400
MT28F640J3 [FBGA64] Poznámka: 943 MT28F640J3 [TSOP56] Poznámka: 1400 N27128A [PLCC32] Poznámka: 59 N27512 [PLCC32] Poznámka: 59
N27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 N27C020 [PLCC32] Poznámka: 59 N27C040 [PLCC32] Poznámka: 59 N27C128 [PLCC32] Poznámka: 59
N27C210 [PLCC44] Poznámka: 67 N27C220 [PLCC44] Poznámka: 67 N27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 N27C512 [PLCC32] Poznámka: 59
N27C64 [PLCC32] Poznámka: 59 N28F001BN-B [PLCC32] Poznámka: 1399 N28F001BN-T [PLCC32] Poznámka: 1399 N28F001BX-B [PLCC32] Poznámka: 1399
N28F001BX-T [PLCC32] Poznámka: 1399 N28F010 [PLCC32] Poznámka: 1399 N28F020 [PLCC32] Poznámka: 1399 N28F256A [PLCC32] Poznámka: 1399
N28F512 [PLCC32] Poznámka: 1399 N5AC312 [PLCC28] Poznámka: 48 N5AC324 [PLCC44] Poznámka: 67 N5C060 [PLCC28] Poznámka: 48
N5C090 [PLCC44] Poznámka: 67 N5C180 [PLCC68] Poznámka: 784 N8751BH [PLCC44] Poznámka: 67 N8752BH [PLCC44] Poznámka: 67
N87C151SA [PLCC44] Poznámka: 67 N87C151SB [PLCC44] Poznámka: 67 N87C251SA [PLCC44] Poznámka: 67 N87C251SB [PLCC44] Poznámka: 67
N87C251SP [PLCC44] Poznámka: 67 N87C251SQ [PLCC44] Poznámka: 67 N87C257 [PLCC32] Poznámka: 59 N87C51 [PLCC44] Poznámka: 67
N87C51FA [PLCC44] Poznámka: 67 N87C51FB [PLCC44] Poznámka: 67 N87C51FC [PLCC44] Poznámka: 67 N87C51RA [PLCC44] Poznámka: 67
N87C51RB [PLCC44] Poznámka: 67 N87C51RC [PLCC44] Poznámka: 67 N87C52 [PLCC44] Poznámka: 67 N87C54 [PLCC44] Poznámka: 67
N87C58 [PLCC44] Poznámka: 67 N87L51FA [PLCC44] Poznámka: 67 N87L51FB [PLCC44] Poznámka: 67 N87L51FC [PLCC44] Poznámka: 67
N87L52 [PLCC44] Poznámka: 67 N87L54 [PLCC44] Poznámka: 67 N87L58 [PLCC44] Poznámka: 67 NZ48F3000L0YB [SCSP88] Poznámka: 637
NZ48F3000L0YT [SCSP88] Poznámka: 637 NZ48F3000L0ZB [SCSP88] Poznámka: 638 NZ48F3000L0ZT [SCSP88] Poznámka: 638 NZ48F4000L0YB [SCSP88] Poznámka: 804
NZ48F4000L0YT [SCSP88] Poznámka: 804 NZ48F4000L0ZB [SCSP88] Poznámka: 1470 NZ48F4000L0ZT [SCSP88] Poznámka: 1470 P27010
P27011 P27128A P27128B P27210
P27256 P2732A P27512 P27513
P2764 P2764A P27C010 P27C020
P27C128 P27C220 P27C256 P27C64
P28F001BX-B P28F001BX-T P28F002BC-T P28F010
P28F020 P28F256A P28F512 P5C032
P5C032 [PLCC20] Poznámka: 47 P5C060 P5C060 [PLCC28] Poznámka: 48 P5C090
P5C090 [PLCC44] Poznámka: 67 P8751BH P8751H P8752BH
P8755A P87C151SA P87C151SB P87C251SA
P87C251SB P87C251SP P87C251SQ P87C51
P87C51FA P87C51FB P87C51FC P87C51RA
P87C51RB P87C51RC P87C52 P87C54
P87C58 P87C64 PA28F002BC-T [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F004S3 [PSOP44] Poznámka: 1357
PA28F004S5 [PSOP44] Poznámka: 1357 PA28F004SC [PSOP44] Poznámka: 1357 PA28F008S3 [PSOP44] Poznámka: 1357 PA28F008S5 [PSOP44] Poznámka: 1357
PA28F008SA [PSOP44] Poznámka: 1357 PA28F008SC [PSOP44] Poznámka: 1357 PA28F016S3 [PSOP44] Poznámka: 1357 PA28F016S5 [PSOP44] Poznámka: 1357
PA28F016SC [PSOP44] Poznámka: 1357 PA28F200B5B [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F200B5T [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F200BL-B [PSOP44] Poznámka: 1356
PA28F200BL-T [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F200BVB [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F200BVT [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F200BX-B [PSOP44] Poznámka: 1356
PA28F200BX-T [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F400B5B [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F400B5T [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F400BLB [PSOP44] Poznámka: 1356
PA28F400BLT [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F400BVB [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F400BVT [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F400BX-B [PSOP44] Poznámka: 1356
PA28F400BX-T [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F800B5B [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F800B5T [PSOP44] Poznámka: 1356 PA28F800BVB [PSOP44] Poznámka: 1356
PA28F800BVT [PSOP44] Poznámka: 1356 PC28F00AG18F [EasyBGA64] Poznámka: 1307 PC28F00AG18F [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307 PC28F00AM29AWH [BGA64] Poznámka: 938
PC28F00AM29AWL [BGA64] Poznámka: 938 PC28F00AM29EWH [BGA64] Poznámka: 1109 PC28F00AM29EWHD [BGA64] Poznámka: 1109 PC28F00AM29EWL [BGA64] Poznámka: 1109
PC28F00AM29EWLD [BGA64] Poznámka: 1109 PC28F00AM29EWLE [BGA64] Poznámka: 1109 PC28F00AP30BF [EasyBGA64] Poznámka: 1307 PC28F00AP30BF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307
PC28F00AP30EF [EasyBGA64] Poznámka: 1307 PC28F00AP30EF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307 PC28F00AP30TF [EasyBGA64] Poznámka: 1307 PC28F00AP30TF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307
PC28F00AP33BF [Easy BGA64] Poznámka: 1307 PC28F00AP33BF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 1307 PC28F00AP33EF [Easy BGA64] Poznámka: 1307 PC28F00AP33EF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 1307
PC28F00AP33TF [Easy BGA64] Poznámka: 1307 PC28F00AP33TF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 1307 PC28F00BM29EWH [BGA64] Poznámka: 2599 PC28F00BP30EF [EasyBGA64] Poznámka: 2607
PC28F00BP30EF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 2607 PC28F00BP33EF [Easy BGA64] Poznámka: 2607 PC28F00BP33EF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 2607 PC28F064M29EWB [BGA64] Poznámka: 938
PC28F064M29EWBX [BGA64] Poznámka: 938 PC28F064M29EWH [BGA64] Poznámka: 938 PC28F064M29EWHX [BGA64] Poznámka: 938 PC28F064M29EWL [BGA64] Poznámka: 938
PC28F064M29EWLX [BGA64] Poznámka: 938 PC28F064M29EWT [BGA64] Poznámka: 938 PC28F064M29EWTX [BGA64] Poznámka: 938 PC28F064M29EWTY [BGA64] Poznámka: 938
PC28F128G18F [EasyBGA64] Poznámka: 1307 PC28F128G18F [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307 PC28F128J3C [Easy BGA64] Poznámka: 943 PC28F128J3D [Easy BGA64] Poznámka: 943
PC28F128J3F [Easy BGA64] Poznámka: 943 PC28F128J3F [Easy BGA64] (AdvSer) Poznámka: 943 PC28F128K3C [Easy BGA64] Poznámka: 766 PC28F128M29EWH [BGA64] Poznámka: 938
PC28F128M29EWHX [BGA64] Poznámka: 938 PC28F128M29EWL [BGA64] Poznámka: 938 PC28F128M29EWLX [BGA64] Poznámka: 938 PC28F128P30B [Easy BGA64] Poznámka: 701
PC28F128P30B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F128P30BF [EasyBGA64] Poznámka: 701 PC28F128P30BF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F128P30BF [EasyBGA64] (device OTP) Poznámka: 701
PC28F128P30BF [EasyBGA64] (simple OTP) Poznámka: 701 PC28F128P30T [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC28F128P30T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F128P30TF [EasyBGA64] Poznámka: 701
PC28F128P30TF [EasyBGA64] (device OTP) Poznámka: 701 PC28F128P30TF [EasyBGA64] (simple OTP) Poznámka: 701 PC28F128P33B [Easy BGA64] Poznámka: 867 PC28F128P33B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867
PC28F128P33BF [Easy BGA64] Poznámka: 867 PC28F128P33T [Easy BGA64] Poznámka: 867 PC28F128P33T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867 PC28F128P33TF [Easy BGA64] Poznámka: 867
PC28F160C3B [Easy BGA64] Poznámka: 553 PC28F160C3T [Easy BGA64] Poznámka: 553 PC28F256G18F [EasyBGA64] Poznámka: 1307 PC28F256G18F [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307
PC28F256J3C [Easy BGA64] Poznámka: 1297 PC28F256J3D [Easy BGA64] Poznámka: 1255 PC28F256J3F [Easy BGA64] Poznámka: 1255 PC28F256M29EWH [BGA64] Poznámka: 938
PC28F256M29EWHA [BGA64] Poznámka: 938 PC28F256M29EWHD [BGA64] Poznámka: 938 PC28F256M29EWL [BGA64] Poznámka: 938 PC28F256M29EWLA [BGA64] Poznámka: 938
PC28F256M29EWLD [BGA64] Poznámka: 938 PC28F256P30B [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC28F256P30B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F256P30BF [EasyBGA64] Poznámka: 701
PC28F256P30BF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F256P30BF [EasyBGA64] (device OTP) Poznámka: 701 PC28F256P30BF [EasyBGA64] (simple OTP) Poznámka: 701 PC28F256P30BFP [EasyBGA64] Poznámka: 701
PC28F256P30BFR [EasyBGA64] Poznámka: 701 PC28F256P30T [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC28F256P30T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F256P30TF [EasyBGA64] Poznámka: 701
PC28F256P30TF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F256P30TF [EasyBGA64] (device OTP) Poznámka: 701 PC28F256P30TF [EasyBGA64] (simple OTP) Poznámka: 701 PC28F256P33B [Easy BGA64] Poznámka: 701
PC28F256P33B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F256P33BF [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC28F256P33BF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F256P33T [Easy BGA64] Poznámka: 701
PC28F256P33T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F256P33TF [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC28F256P33TF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F320C3B [Easy BGA64] Poznámka: 553
PC28F320C3T [Easy BGA64] Poznámka: 553 PC28F320J3C [Easy BGA64] Poznámka: 943 PC28F320J3D [Easy BGA64] Poznámka: 943 PC28F320J3F [Easy BGA64] Poznámka: 943
PC28F512G18F [EasyBGA64] Poznámka: 1307 PC28F512G18F [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307 PC28F512M29AWH [BGA64] Poznámka: 938 PC28F512M29AWL [BGA64] Poznámka: 938
PC28F512M29EWH [BGA64] Poznámka: 938 PC28F512M29EWHA [BGA64] Poznámka: 938 PC28F512M29EWHE [BGA64] Poznámka: 938 PC28F512M29EWL [BGA64] Poznámka: 938
PC28F512M29EWLE [BGA64] Poznámka: 938 PC28F512P30BF [EasyBGA64] Poznámka: 867 PC28F512P30BF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 867 PC28F512P30EF [EasyBGA64] Poznámka: 867
PC28F512P30EF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 867 PC28F512P30TF [EasyBGA64] Poznámka: 867 PC28F512P30TF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 867 PC28F512P33BF [Easy BGA64] Poznámka: 867
PC28F512P33BF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867 PC28F512P33EF [Easy BGA64] Poznámka: 867 PC28F512P33EF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867 PC28F512P33TF [Easy BGA64] Poznámka: 867
PC28F512P33TF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867 PC28F640J3C [Easy BGA64] Poznámka: 943 PC28F640J3D [Easy BGA64] Poznámka: 943 PC28F640J3F [Easy BGA64] Poznámka: 943
PC28F640P30B [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC28F640P30B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F640P30BF [EasyBGA64] Poznámka: 701 PC28F640P30BF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 701
PC28F640P30BF [EasyBGA64] (device OTP) Poznámka: 701 PC28F640P30BF [EasyBGA64] (simple OTP) Poznámka: 701 PC28F640P30T [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC28F640P30T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701
PC28F640P30TF [EasyBGA64] Poznámka: 701 PC28F640P30TF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 701 PC28F640P30TF [EasyBGA64] (device OTP) Poznámka: 701 PC28F640P30TF [EasyBGA64] (simple OTP) Poznámka: 701
PC28F640P33B [Easy BGA64] Poznámka: 867 PC28F640P33B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867 PC28F640P33BF [Easy BGA64] Poznámka: 867 PC28F640P33T [Easy BGA64] Poznámka: 867
PC28F640P33T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867 PC28F640P33TF [Easy BGA64] Poznámka: 867 PC28F800C3B [Easy BGA64] Poznámka: 553 PC28F800C3T [Easy BGA64] Poznámka: 553
PC48F3300J0 [Easy BGA64] Poznámka: 1255 PC48F4400P0TB [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701
PC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 701 PC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 701 PC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] (NOR1) Poznámka: 701 PC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] (NOR2) Poznámka: 701
PC48F4400P0TT [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC48F4400P0VB [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] Poznámka: 701 PC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701
PC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 701 PC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 701 PC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (NOR1) Poznámka: 701 PC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (NOR2) Poznámka: 701
PC48F4400P0VT [Easy BGA64] Poznámka: 701 PF28F1602C3TD [SCSP66] Poznámka: 900 PF38F1010C0ZB [SCSP66] Poznámka: 901 PF38F1010C0ZT [SCSP66] Poznámka: 901
PF38F1020W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 PF38F1020W0YT [SCSP88] Poznámka: 802 PF38F1030C0ZT [SCSP66] Poznámka: 900 PF38F1030W0YB [SCSP88] Poznámka: 802
PF38F1030W0YC [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F1030W0YT [SCSP88] Poznámka: 802 PF38F1030W0YU [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F1030W0ZB [SCSP88] Poznámka: 803
PF38F1030W0ZT [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F2030W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 PF38F2030W0YC [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F2030W0YT [SCSP88] Poznámka: 802
PF38F2030W0YU [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F2030W0ZB [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F2030W0ZT [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F2040W0YB [SCSP88] Poznámka: 802
PF38F2040W0YC [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F2040W0YT [SCSP88] Poznámka: 802 PF38F2040W0YU [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F2040W0ZB [SCSP88] Poznámka: 803
PF38F2040W0ZT [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F2230WWYD [SCSP88] Poznámka: 802 PF38F2230WWZD [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F2240WWYD [SCSP88] Poznámka: 802
PF38F2240WWZD [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F3040L0YB [SCSP88] Poznámka: 802 PF38F3040L0YC [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F3040L0YT [SCSP88] Poznámka: 802
PF38F3040L0YU [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F3040L0ZB [SCSP88] Poznámka: 638 PF38F3040L0ZT [SCSP88] Poznámka: 638 PF38F3040M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1136
PF38F3040M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1136 PF38F3040M0Y0 [SCSP88] Poznámka: 802 PF38F3040M0Y0 [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 802 PF38F3040M0Y1 [SCSP88] Poznámka: 910
PF38F3040M0Y1 [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 910 PF38F3040M0Y3 [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F3040M0Y3 [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 910 PF38F3040M0Y3DE [SCSP56] Poznámka: 1240
PF38F3040M0Y3DE [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1240 PF38F3040M0Y3DF [SCSP56] Poznámka: 1240 PF38F3040M0Y3DF [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1240 PF38F3050L0YB [SCSP88] Poznámka: 802
PF38F3050L0YC [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F3050L0YT [SCSP88] Poznámka: 802 PF38F3050L0YU [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F3050L0ZB [SCSP88] Poznámka: 803
PF38F3050L0ZT [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F3050M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1136 PF38F3050M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1136 PF38F3050M0Y0 [SCSP88] Poznámka: 802
PF38F3050M0Y0 [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 802 PF38F3050M0Y1 [SCSP88] Poznámka: 910 PF38F3050M0Y1 [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 910 PF38F3050M0Y3 [SCSP88] Poznámka: 910
PF38F3050M0Y3 [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 910 PF38F3050M0Y3DE [SCSP56] Poznámka: 1240 PF38F3050M0Y3DE [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1240 PF38F3050M0Y3DF [SCSP56] Poznámka: 1240
PF38F3050M0Y3DF [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1240 PF38F3050M0Y3DG [SCSP56] Poznámka: 1240 PF38F3050M0Y3DG [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1240 PF38F3050M0Y3DH [SCSP56] Poznámka: 1240
PF38F3050M0Y3DH [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1240 PF38F3060M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1136 PF38F3060M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1136 PF38F3060M0Y1EE [SCSP133] Poznámka: 1555
PF38F3060M0Y1EE [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 PF38F3060M0Y1EF [SCSP133] Poznámka: 1555 PF38F3060M0Y1EF [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 PF38F3060M0Y1EG [SCSP133] Poznámka: 1555
PF38F3060M0Y1EG [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 PF38F3060M0Y1EH [SCSP133] Poznámka: 1555 PF38F3060M0Y1EH [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 PF38F3070M0Y1EE [SCSP133] Poznámka: 1555
PF38F3070M0Y1EE [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 PF38F3350LLZD [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F3350WWZD [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F3352LLYD [SCSP88] Poznámka: 802
PF38F3352LLZB [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F3352LLZD [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F3352LLZT [SCSP88] Poznámka: 803 PF38F4040L0YC [SCSP88] Poznámka: 911
PF38F4040L0YU [SCSP88] Poznámka: 911 PF38F4050L0YB [SCSP88] Poznámka: 806 PF38F4050L0YC [SCSP88] Poznámka: 911 PF38F4050L0YT [SCSP88] Poznámka: 806
PF38F4050L0YU [SCSP88] Poznámka: 911 PF38F4050L0ZB [SCSP88] Poznámka: 1470 PF38F4050L0ZT [SCSP88] Poznámka: 1470 PF38F4050M0Y0 [SCSP105] Poznámka: 1191
PF38F4050M0Y0 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1191 PF38F4050M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1136 PF38F4050M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1136 PF38F4050M0Y0 [SCSP88] Poznámka: 802
PF38F4050M0Y0 [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 802 PF38F4050M0Y1 [SCSP107] Poznámka: 1077 PF38F4050M0Y1 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1077 PF38F4050M0Y1 [SCSP88] Poznámka: 910
PF38F4050M0Y1 [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 910 PF38F4050M0Y3 [SCSP107] Poznámka: 1077 PF38F4050M0Y3 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1077 PF38F4050M0Y3DE [SCSP56] Poznámka: 1225
PF38F4050M0Y3DE [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1225 PF38F4050M0Y3DF [SCSP56] Poznámka: 1240 PF38F4050M0Y3DF [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1240 PF38F4050M0Y3DG [SCSP56] Poznámka: 1225
PF38F4050M0Y3DG [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1225 PF38F4055L0YB [SCSP88] Poznámka: 806 PF38F4055L0YT [SCSP88] Poznámka: 806 PF38F4055L0ZB [SCSP88] Poznámka: 807
PF38F4055L0ZT [SCSP88] Poznámka: 807 PF38F4060L0YB [SCSP103] Poznámka: 1191 PF38F4060L0YT [SCSP103] Poznámka: 1191 PF38F4060M0Y0 [SCSP105] Poznámka: 1191
PF38F4060M0Y0 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1191 PF38F4060M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1136 PF38F4060M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1136 PF38F4060M0Y1 [SCSP107] Poznámka: 1077
PF38F4060M0Y1 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1077 PF38F4060M0Y3 [SCSP107] Poznámka: 1077 PF38F4060M0Y3 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1077 PF38F4060M0Y3DE [SCSP56] Poznámka: 1225
PF38F4060M0Y3DE [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1225 PF38F4060M0Y3DF [SCSP56] Poznámka: 1225 PF38F4060M0Y3DF [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1225 PF38F4060M0Y3DG [SCSP56] Poznámka: 1225
PF38F4060M0Y3DG [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1225 PF38F4060M0Y3DH [SCSP56] Poznámka: 1225 PF38F4060M0Y3DH [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1225 PF38F4455LLYB [SCSP88] Poznámka: 806
PF38F4455LLYT [SCSP88] Poznámka: 806 PF38F4455LLZB [SCSP88] Poznámka: 807 PF38F4455LLZT [SCSP88] Poznámka: 807 PF38F4460LLYB [SCSP103] Poznámka: 1191
PF38F4470LLYB [SCSP103] Poznámka: 1191 PF38F5050M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1137 PF38F5050M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1137 PF38F5060M0Q3CE [SCSP107] Poznámka: 1223
PF38F5060M0Q3CE [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1223 PF38F5060M0Y0 [SCSP105] Poznámka: 1191 PF38F5060M0Y0 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1191 PF38F5060M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1137
PF38F5060M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1137 PF38F5060M0Y1EE [SCSP133] Poznámka: 1555 PF38F5060M0Y1EE [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 PF38F5060M0Y3 [SCSP107] Poznámka: 1223
PF38F5060M0Y3 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1223 PF38F5060M0Y3DE [SCSP56] Poznámka: 1241 PF38F5060M0Y3DE [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1241 PF38F5060M0Y3DF [SCSP56] Poznámka: 1225
PF38F5060M0Y3DF [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1225 PF38F5066M0Y0CE [SCSP107] Poznámka: 1137 PF38F5066M0Y0CE [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1137 PF38F5066M0Y0CF [SCSP107] Poznámka: 1137
PF38F5066M0Y0CF [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1137 PF38F5070M0Q3CF [SCSP107] Poznámka: 1231 PF38F5070M0Q3CF [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1231 PF38F5070M0Y0 [SCSP105] Poznámka: 1191
PF38F5070M0Y0 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1191 PF38F5070M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1229 PF38F5070M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1229 PF38F5070M0Y0 [SCSP165] Poznámka: 1304
PF38F5070M0Y0 [SCSP165] (BEFP) Poznámka: 1304 PF38F5070M0Y1 [SCSP107] Poznámka: 1231 PF38F5070M0Y1 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1231 PF38F5070M0Y1 [SCSP165] Poznámka: 1306
PF38F5070M0Y1 [SCSP165] (BEFP) Poznámka: 1306 PF38F5070M0Y1EE [SCSP133] Poznámka: 1555 PF38F5070M0Y1EE [SCSP133] (BEFP) Poznámka: 1555 PF38F5070M0Y3 [SCSP107] Poznámka: 1231
PF38F5070M0Y3 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1231 PF38F5070M0Y3DE [SCSP56] Poznámka: 1241 PF38F5070M0Y3DE [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1241 PF38F5080M0Y0 [SCSP105] Poznámka: 1191
PF38F5080M0Y0 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1191 PF38F5566M0Y3DE [SCSP56] Poznámka: 1225 PF38F5566M0Y3DE [SCSP56] (BEFP) Poznámka: 1225 PF38F5566M0Y3DE [SCSP56] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 1225
PF38F5566M0Y3DE [SCSP56] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 1225 PF38F5566M0Y3DE [SCSP56] (NOR1) Poznámka: 1225 PF38F5566M0Y3DE [SCSP56] (NOR2) Poznámka: 1225 PF38F5566MMY0 [SCSP107] Poznámka: 1137
PF38F5566MMY0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1137 PF38F5566MMY0 [SCSP107] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 1137 PF38F5566MMY0 [SCSP107] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 1137 PF38F5566MMY0 [SCSP107] (NOR1) Poznámka: 1137
PF38F5566MMY0 [SCSP107] (NOR2) Poznámka: 1137 PF38F5570MMY0 [SCSP165] Poznámka: 1301 PF38F5570MMY0 [SCSP165] (BEFP) Poznámka: 1301 PF38F5570MMY0 [SCSP165] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 1301
PF38F5570MMY0 [SCSP165] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 1301 PF38F5570MMY0 [SCSP165] (NOR1) Poznámka: 1301 PF38F5570MMY0 [SCSP165] (NOR2) Poznámka: 1301 PF38F6070M0Q0CE [SCSP107] Poznámka: 1138
PF38F6070M0Q0CE [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1138 PF38F6070M0Q1CE [SCSP107] Poznámka: 1224 PF38F6070M0Q1CE [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1224 PF38F6070M0Y0 [SCSP105] Poznámka: 1192
PF38F6070M0Y0 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1192 PF38F6070M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1141 PF38F6070M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1141 PF38F6070M0Y0 [SCSP165] Poznámka: 1238
PF38F6070M0Y0 [SCSP165] (BEFP) Poznámka: 1238 PF38F6070M0Y1 [SCSP107] Poznámka: 1224 PF38F6070M0Y1 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1224 PF38F6070M0Y3 [SCSP107] Poznámka: 1224
PF38F6070M0Y3 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1224 PF48F1000W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 PF48F1000W0YC [SCSP88] Poznámka: 910 PF48F1000W0YT [SCSP88] Poznámka: 802
PF48F1000W0YU [SCSP88] Poznámka: 910 PF48F1000W0ZB [SCSP88] Poznámka: 638 PF48F1000W0ZT [SCSP88] Poznámka: 638 PF48F2000P0XB [SCSP88] Poznámka: 637
PF48F2000P0XB [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 637 PF48F2000P0XT [SCSP88] Poznámka: 637 PF48F2000P0XT [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 637 PF48F2000P0ZB [SCSP88] Poznámka: 637
PF48F2000P0ZT [SCSP88] Poznámka: 637 PF48F2000W0ZB [SCSP88] Poznámka: 638 PF48F2000W0ZT [SCSP88] Poznámka: 638 PF48F2100W0YD [SCSP88] Poznámka: 802
PF48F2200W0YD [SCSP88] Poznámka: 802 PF48F3000L0YB [SCSP88] Poznámka: 637 PF48F3000L0YT [SCSP88] Poznámka: 637 PF48F3000L0ZB [SCSP88] Poznámka: 638
PF48F3000L0ZT [SCSP88] Poznámka: 638 PF48F3000M0Y0 [SCSP88] Poznámka: 802 PF48F3000M0Y0 [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 802 PF48F3000M0Y1 [SCSP88] Poznámka: 910
PF48F3000M0Y1 [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 910 PF48F3000P0XB [SCSP88] Poznámka: 637 PF48F3000P0XB [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 637 PF48F3000P0XT [SCSP88] Poznámka: 637
PF48F3000P0XT [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 637 PF48F3000P0ZB [SCSP88] Poznámka: 637 PF48F3000P0ZBQE [SCSP88] Poznámka: 637 PF48F3000P0ZT [SCSP88] Poznámka: 637
PF48F3000P0ZTQE [SCSP88] Poznámka: 637 PF48F3000W0YB [SCSP88] Poznámka: 637 PF48F3000W0YT [SCSP88] Poznámka: 637 PF48F3300L0YD [SCSP88] Poznámka: 637
PF48F3300L0ZD [SCSP88] Poznámka: 638 PF48F3300W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 PF48F3300W0YD [SCSP88] Poznámka: 802 PF48F4000L0YB [SCSP88] Poznámka: 804
PF48F4000L0YT [SCSP103] Poznámka: 1191 PF48F4000L0YT [SCSP88] Poznámka: 804 PF48F4000L0ZB [SCSP88] Poznámka: 1470 PF48F4000L0ZT [SCSP88] Poznámka: 1470
PF48F4000M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1136 PF48F4000M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1136 PF48F4000P0XB [SCSP88] Poznámka: 804 PF48F4000P0XB [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 804
PF48F4000P0XT [SCSP88] Poznámka: 804 PF48F4000P0XT [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 804 PF48F4000P0ZB [SCSP88] Poznámka: 804 PF48F4000P0ZBQE [SCSP88] Poznámka: 804
PF48F4000P0ZT [SCSP88] Poznámka: 804 PF48F4000P0ZTQE [SCSP88] Poznámka: 804 PF48F4400L0YD [SCSP88] Poznámka: 804 PF48F4400L0ZD [SCSP88] Poznámka: 1470
PF48F4400P0TB [SCSP88] Poznámka: 875 PF48F4400P0TT [SCSP88] Poznámka: 875 PF48F4400P0VB [SCSP88] Poznámka: 875 PF48F4400P0VBQE [SCSP88] Poznámka: 875
PF48F4400P0VBQE [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 875 PF48F4400P0VBQE [SCSP88] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 875 PF48F4400P0VBQE [SCSP88] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 875 PF48F4400P0VBQE [SCSP88] (NOR1) Poznámka: 875
PF48F4400P0VBQE [SCSP88] (NOR2) Poznámka: 875 PF48F4400P0VT [SCSP88] Poznámka: 875 PF48F5000M0Y0 [SCSP105] Poznámka: 1189 PF48F5000M0Y0 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1189
PF48F5000M0Y0 [SCSP107] Poznámka: 1136 PF48F5000M0Y0 [SCSP107] (BEFP) Poznámka: 1136 PF48F5000M0Y1 [SCSP105] Poznámka: 1226 PF48F5000M0Y1 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1226
PF48F5500M0Y0 [SCSP105] Poznámka: 1189 PF48F5500M0Y0 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1189 PF48F5500M0Y0 [SCSP105] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 1189 PF48F5500M0Y0 [SCSP105] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 1189
PF48F5500M0Y0 [SCSP105] (NOR1) Poznámka: 1189 PF48F5500M0Y0 [SCSP105] (NOR2) Poznámka: 1189 PF48F5500M0Y1 [SCSP105] Poznámka: 1226 PF48F5500M0Y1 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1226
PF48F5500M0Y1 [SCSP105] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 1226 PF48F5500M0Y1 [SCSP105] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 1226 PF48F5500M0Y1 [SCSP105] (NOR1) Poznámka: 1226 PF48F5500M0Y1 [SCSP105] (NOR2) Poznámka: 1226
PF48F6000M0Y0 [SCSP105] Poznámka: 1190 PF48F6000M0Y0 [SCSP105] (BEFP) Poznámka: 1190 PH28F128L18B [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F128L18T [VFBGA56] Poznámka: 729
PH28F128L30B [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F128L30T [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F128W18B [VFBGA56] Poznámka: 776 PH28F128W18T [VFBGA56] Poznámka: 776
PH28F128W30B [VFBGA56] Poznámka: 776 PH28F128W30T [VFBGA56] Poznámka: 776 PH28F160C3B [VFBGA48] Poznámka: 549 PH28F160C3T [VFBGA48] Poznámka: 549
PH28F256L18B [VFBGA79] Poznámka: 1007 PH28F256L18T [VFBGA79] Poznámka: 1007 PH28F256L30B [VFBGA79] Poznámka: 1007 PH28F256L30T [VFBGA79] Poznámka: 1007
PH28F320C3B [VFBGA48] Poznámka: 549 PH28F320C3T [VFBGA48] Poznámka: 549 PH28F320W18B [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F320W18T [VFBGA56] Poznámka: 729
PH28F320W30B [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F320W30T [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F640L18B [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F640L18T [VFBGA56] Poznámka: 729
PH28F640L30B [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F640L30T [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F640W18B [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F640W18T [VFBGA56] Poznámka: 729
PH28F640W30B [VFBGA56] Poznámka: 729 PH28F640W30T [VFBGA56] Poznámka: 729 PN28F256M29EWH [VFBGA56] Poznámka: 2772 PN28F256M29EWL [VFBGA56] Poznámka: 2772
PPLD610 [PLCC28] Poznámka: 48 PPLD910 [PLCC44] Poznámka: 67 PZ28F032M29EWB [BGA48] Poznámka: 859 PZ28F032M29EWH [BGA48] Poznámka: 859
PZ28F032M29EWL [BGA48] Poznámka: 859 PZ28F032M29EWT [BGA48] Poznámka: 859 PZ28F064M29EWB [BGA48] Poznámka: 859 PZ28F064M29EWBX [BGA48] Poznámka: 859
PZ28F064M29EWH [BGA48] Poznámka: 859 PZ28F064M29EWHX [BGA48] Poznámka: 859 PZ28F064M29EWL [BGA48] Poznámka: 859 PZ28F064M29EWLX [BGA48] Poznámka: 859
PZ28F064M29EWT [BGA48] Poznámka: 859 PZ28F064M29EWTX [BGA48] Poznámka: 859 Q27C020 Q27C512
Q27C513 QB25F016S33B [SOIC8] Poznámka: 5394 QB25F016S33T [SOIC8] Poznámka: 5394 QB25F160S33B [SOIC16] Poznámka: 3100
QB25F160S33T [SOIC16] Poznámka: 3100 QB25F320S33B [SOIC16] Poznámka: 3100 QB25F320S33T [SOIC16] Poznámka: 3100 QB25F640S33B [SOIC16] Poznámka: 3100
QB25F640S33T [SOIC16] Poznámka: 3100 QC27010 QC27011 QC27210
QD27010 QD27011 QD27128 QD27128A
QD2716 QD27256 QD2732A QD27512
QD27513 QD2764 QD2764A QD27C010
QD27C011 QD27C020 QD27C128 QD27C210
QD27C220 QD27C256 QD27C512 QD27C513
QD27C64 QD8751BH QD8751H QD8752BH
QD8755A QD87C64 QH25F016S33B [SOIC8] Poznámka: 5394 QH25F016S33T [SOIC8] Poznámka: 5394
QH25F160S33B [SOIC16] Poznámka: 3100 QH25F160S33T [SOIC16] Poznámka: 3100 QH25F320S33B [SOIC16] Poznámka: 3100 QH25F320S33T [SOIC16] Poznámka: 3100
QH25F640S33B [SOIC16] Poznámka: 3100 QH25F640S33T [SOIC16] Poznámka: 3100 QN87C257 [PLCC32] Poznámka: 59 QP8751BH
QP8751H QP8752BH RA28F800F3B [Easy BGA64] Poznámka: 872 RA28F800F3T [Easy BGA64] Poznámka: 872
RC28F00AM29EWH [BGA64] Poznámka: 1109 RC28F00AM29EWL [BGA64] Poznámka: 1109 RC28F00AP30BF [EasyBGA64] Poznámka: 1307 RC28F00AP30BF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307
RC28F00AP30TF [EasyBGA64] Poznámka: 1307 RC28F00AP30TF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307 RC28F00BM29EWH [BGA64] Poznámka: 2599 RC28F128J3A [Easy BGA64] Poznámka: 943
RC28F128J3C [Easy BGA64] Poznámka: 943 RC28F128J3D [Easy BGA64] Poznámka: 943 RC28F128J3F [Easy BGA64] Poznámka: 943 RC28F128K18C [Easy BGA64] Poznámka: 3025
RC28F128K3C [Easy BGA64] Poznámka: 766 RC28F128M29EWH [BGA64] Poznámka: 938 RC28F128M29EWL [BGA64] Poznámka: 938 RC28F128P30B [Easy BGA64] Poznámka: 701
RC28F128P30B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F128P30BF [EasyBGA64] Poznámka: 701 RC28F128P30BF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F128P30T [Easy BGA64] Poznámka: 701
RC28F128P30T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F128P30TF [EasyBGA64] Poznámka: 701 RC28F128P33B [Easy BGA64] Poznámka: 867 RC28F128P33B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867
RC28F128P33BF [Easy BGA64] Poznámka: 867 RC28F128P33T [Easy BGA64] Poznámka: 867 RC28F128P33T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867 RC28F128P33TF [Easy BGA64] Poznámka: 867
RC28F160C3B [Easy BGA64] Poznámka: 553 RC28F160C3T [Easy BGA64] Poznámka: 553 RC28F160F3B [Easy BGA64] Poznámka: 872 RC28F160F3T [Easy BGA64] Poznámka: 872
RC28F256J3C [Easy BGA64] Poznámka: 1297 RC28F256J3D [Easy BGA64] Poznámka: 1255 RC28F256J3F [Easy BGA64] Poznámka: 1255 RC28F256K18C [Easy BGA64] Poznámka: 3026
RC28F256K3C [Easy BGA64] Poznámka: 603 RC28F256M29EWH [BGA64] Poznámka: 938 RC28F256M29EWHA [BGA64] Poznámka: 938 RC28F256M29EWL [BGA64] Poznámka: 938
RC28F256M29EWLA [BGA64] Poznámka: 938 RC28F256P30B [Easy BGA64] Poznámka: 701 RC28F256P30B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F256P30BF [EasyBGA64] Poznámka: 701
RC28F256P30BF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F256P30T [Easy BGA64] Poznámka: 701 RC28F256P30T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F256P30TF [EasyBGA64] Poznámka: 701
RC28F256P30TF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F256P33B [Easy BGA64] Poznámka: 701 RC28F256P33B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F256P33BF [Easy BGA64] Poznámka: 701
RC28F256P33BF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F256P33T [Easy BGA64] Poznámka: 701 RC28F256P33T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F256P33TF [Easy BGA64] Poznámka: 701
RC28F256P33TF [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F320C3B [Easy BGA64] Poznámka: 553 RC28F320C3T [Easy BGA64] Poznámka: 553 RC28F320J3A [Easy BGA64] Poznámka: 943
RC28F320J3C [Easy BGA64] Poznámka: 943 RC28F320J3D [Easy BGA64] Poznámka: 943 RC28F320J3F [Easy BGA64] Poznámka: 943 RC28F512M29EWH [BGA64] Poznámka: 938
RC28F512M29EWL [BGA64] Poznámka: 938 RC28F640J3A [Easy BGA64] Poznámka: 943 RC28F640J3C [Easy BGA64] Poznámka: 943 RC28F640J3D [Easy BGA64] Poznámka: 943
RC28F640J3F [Easy BGA64] Poznámka: 943 RC28F640K18C [Easy BGA64] Poznámka: 3025 RC28F640K3C [Easy BGA64] Poznámka: 766 RC28F640P30B [Easy BGA64] Poznámka: 701
RC28F640P30B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F640P30BF [EasyBGA64] Poznámka: 701 RC28F640P30BF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F640P30T [Easy BGA64] Poznámka: 701
RC28F640P30T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F640P30TF [EasyBGA64] Poznámka: 701 RC28F640P30TF [EasyBGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC28F640P33B [Easy BGA64] Poznámka: 867
RC28F640P33B [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867 RC28F640P33BF [Easy BGA64] Poznámka: 867 RC28F640P33T [Easy BGA64] Poznámka: 867 RC28F640P33T [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 867
RC28F640P33TF [Easy BGA64] Poznámka: 867 RC28F800C3B [Easy BGA64] Poznámka: 553 RC28F800C3T [Easy BGA64] Poznámka: 553 RC28F800F3B [Easy BGA64] Poznámka: 872
RC28F800F3T [Easy BGA64] Poznámka: 872 RC48F3300J0 [Easy BGA64] Poznámka: 1255 RC48F4400P0TB [Easy BGA64] Poznámka: 701 RC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] Poznámka: 701
RC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 701 RC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 701 RC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] (NOR1) Poznámka: 701
RC48F4400P0TB0E [Easy BGA64] (NOR2) Poznámka: 701 RC48F4400P0TT [Easy BGA64] Poznámka: 701 RC48F4400P0VB [Easy BGA64] Poznámka: 701 RC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] Poznámka: 701
RC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (BEFP) Poznámka: 701 RC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 701 RC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 701 RC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (NOR1) Poznámka: 701
RC48F4400P0VB0E [Easy BGA64] (NOR2) Poznámka: 701 RC48F4400P0VT [Easy BGA64] Poznámka: 701 RD28F1602C3B [SCSP66] Poznámka: 900 RD28F1602C3BD [SCSP66] Poznámka: 900
RD28F1602C3T [SCSP66] Poznámka: 900 RD28F1602C3TD [SCSP66] Poznámka: 900 RD28F1604C3B [SCSP66] Poznámka: 901 RD28F1604C3BD [SCSP66] Poznámka: 900
RD28F1604C3T [SCSP66] Poznámka: 901 RD28F1604C3TD [SCSP66] Poznámka: 900 RD28F3204C3B [SCSP66] Poznámka: 901 RD28F3204C3T [SCSP66] Poznámka: 901
RD28F3208C3B [SCSP66] Poznámka: 902 RD28F3208C3T [SCSP66] Poznámka: 902 RD38F1010C0ZB [SCSP66] Poznámka: 901 RD38F1010C0ZT [SCSP66] Poznámka: 901
RD38F1020C0ZB [SCSP66] Poznámka: 901 RD38F1020C0ZT [SCSP66] Poznámka: 901 RD38F1020W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F1020W0YT [SCSP88] Poznámka: 802
RD38F1030W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F1030W0YT [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F1030W0ZB [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F1030W0ZT [SCSP88] Poznámka: 803
RD38F2010W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F2010W0YT [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F2020W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F2020W0YT [SCSP88] Poznámka: 802
RD38F2020W0ZB [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F2020W0ZT [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F2030W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F2030W0YT [SCSP88] Poznámka: 802
RD38F2030W0ZB [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F2030W0ZT [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F2040W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F2040W0YT [SCSP88] Poznámka: 802
RD38F2040W0ZB [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F2040W0ZT [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F2230WWYD [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F2230WWZD [SCSP88] Poznámka: 803
RD38F2240WWYD [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F2240WWZD [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F3040L0YB [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F3040L0YT [SCSP88] Poznámka: 802
RD38F3040L0ZB [SCSP88] Poznámka: 638 RD38F3040L0ZT [SCSP88] Poznámka: 638 RD38F3050L0YB [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F3050L0YT [SCSP88] Poznámka: 802
RD38F3050L0ZB [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F3050L0ZT [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F3340LLYD [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F3350LLZD [SCSP88] Poznámka: 803
RD38F3350WWZD [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F3352LLYD [SCSP88] Poznámka: 802 RD38F3352LLZB [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F3352LLZD [SCSP88] Poznámka: 803
RD38F3352LLZT [SCSP88] Poznámka: 803 RD38F4050L0YB [SCSP88] Poznámka: 806 RD38F4050L0YT [SCSP88] Poznámka: 806 RD38F4050L0ZB [SCSP88] Poznámka: 1470
RD38F4050L0ZT [SCSP88] Poznámka: 1470 RD38F4055L0YB [SCSP88] Poznámka: 806 RD38F4055L0YT [SCSP88] Poznámka: 806 RD38F4055L0ZB [SCSP88] Poznámka: 807
RD38F4055L0ZT [SCSP88] Poznámka: 807 RD38F4455LLYB [SCSP88] Poznámka: 806 RD38F4455LLYT [SCSP88] Poznámka: 806 RD38F4455LLZB [SCSP88] Poznámka: 807
RD38F4455LLZT [SCSP88] Poznámka: 807 RD48F1000W0YB [SCSP88] Poznámka: 802 RD48F1000W0YT [SCSP88] Poznámka: 802 RD48F2000P0XB [SCSP88] Poznámka: 637
RD48F2000P0XB [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 637 RD48F2000P0XT [SCSP88] Poznámka: 637 RD48F2000P0XT [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 637 RD48F2000P0ZB [SCSP88] Poznámka: 637
RD48F2000P0ZT [SCSP88] Poznámka: 637 RD48F2100W0YD [SCSP88] Poznámka: 802 RD48F2200W0YD [SCSP88] Poznámka: 802 RD48F3000L0YB [SCSP88] Poznámka: 637
RD48F3000L0YT [SCSP88] Poznámka: 637 RD48F3000L0ZB [SCSP88] Poznámka: 638 RD48F3000L0ZT [SCSP88] Poznámka: 638 RD48F3000P0XB [SCSP88] Poznámka: 637
RD48F3000P0XB [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 637 RD48F3000P0XT [SCSP88] Poznámka: 637 RD48F3000P0XT [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 637 RD48F3000P0ZB [SCSP88] Poznámka: 637
RD48F3000P0ZBQE [SCSP88] Poznámka: 637 RD48F3000P0ZT [SCSP88] Poznámka: 637 RD48F3000P0ZTQE [SCSP88] Poznámka: 637 RD48F3000W0YB [SCSP88] Poznámka: 637
RD48F3000W0YT [SCSP88] Poznámka: 637 RD48F3000W0ZB [SCSP88] Poznámka: 638 RD48F3000W0ZT [SCSP88] Poznámka: 638 RD48F3300L0YD [SCSP88] Poznámka: 637
RD48F3300L0ZD [SCSP88] Poznámka: 638 RD48F4000P0XB [SCSP88] Poznámka: 804 RD48F4000P0XB [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 804 RD48F4000P0XT [SCSP88] Poznámka: 804
RD48F4000P0XT [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 804 RD48F4000P0ZB [SCSP88] Poznámka: 804 RD48F4000P0ZT [SCSP88] Poznámka: 804 RD48F4400L0YBP0 [SCSP137] Poznámka: 2687
RD48F4400L0YD [SCSP88] Poznámka: 804 RD48F4400L0ZD [SCSP88] Poznámka: 1470 RD48F4400P0TB [SCSP88] Poznámka: 875 RD48F4400P0TT [SCSP88] Poznámka: 875
RD48F4400P0VB [SCSP88] Poznámka: 875 RD48F4400P0VBQE [SCSP88] Poznámka: 875 RD48F4400P0VBQE [SCSP88] (BEFP) Poznámka: 875 RD48F4400P0VBQE [SCSP88] (BEFP) (NOR1) Poznámka: 875
RD48F4400P0VBQE [SCSP88] (BEFP) (NOR2) Poznámka: 875 RD48F4400P0VBQE [SCSP88] (NOR1) Poznámka: 875 RD48F4400P0VBQE [SCSP88] (NOR2) Poznámka: 875 RD48F4400P0VT [SCSP88] Poznámka: 875
S8751BH [QFP44] Poznámka: 94 S8752BH [QFP44] Poznámka: 94 S87C51 [QFP44] Poznámka: 94 S87C51FA [QFP44] Poznámka: 94
S87C51FB [QFP44] Poznámka: 94 S87C51FC [QFP44] Poznámka: 94 S87C51RA [QFP44] Poznámka: 94 S87C51RB [QFP44] Poznámka: 94
S87C51RC [QFP44] Poznámka: 94 S87C52 [QFP44] Poznámka: 94 S87C54 [QFP44] Poznámka: 94 S87C58 [QFP44] Poznámka: 94
S87L51FA [QFP44] Poznámka: 94 S87L51FB [QFP44] Poznámka: 94 S87L51FC [QFP44] Poznámka: 94 S87L52 [QFP44] Poznámka: 94
S87L54 [QFP44] Poznámka: 94 S87L58 [QFP44] Poznámka: 94 T27C020 T27C256
T27C512 T27C513 T87C257 TB28F004S3 [PSOP44] Poznámka: 1357
TB28F004S5 [PSOP44] Poznámka: 1357 TB28F004SC [PSOP44] Poznámka: 1357 TB28F008S3 [PSOP44] Poznámka: 1357 TB28F008S5 [PSOP44] Poznámka: 1357
TB28F008SA [PSOP44] Poznámka: 1357 TB28F008SC [PSOP44] Poznámka: 1357 TB28F016S3 [PSOP44] Poznámka: 1357 TB28F016S5 [PSOP44] Poznámka: 1357
TB28F016SC [PSOP44] Poznámka: 1357 TB28F200B5B [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F200B5T [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F200BVB [PSOP44] Poznámka: 1356
TB28F200BVT [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F200BX-B [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F200BX-T [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F400B5B [PSOP44] Poznámka: 1356
TB28F400B5T [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F400BVB [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F400BVT [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F400BX-B [PSOP44] Poznámka: 1356
TB28F400BX-T [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F800B5B [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F800B5T [PSOP44] Poznámka: 1356 TB28F800BVB [PSOP44] Poznámka: 1356
TB28F800BVT [PSOP44] Poznámka: 1356 TC27010 TC27210 TC87C151SA
TC87C151SB TC87C251SA TC87C251SB TC87C251SP
TC87C251SQ TD27010 TD27011 TD27128
TD27128A TD27210 TD27256 TD2732A
TD27512 TD27513 TD2764 TD2764A
TD27C010 TD27C011 TD27C020 TD27C128
TD27C220 TD27C256 TD27C512 TD27C513
TD5C060 TD8751BH TD8751H TD8752BH
TD8755A TD87C51 TD87C51FA TD87C51FB
TD87C51FC TD87C51RA TD87C51RB TD87C51RC
TD87C52 TD87C54 TD87C58 TD87C64
TE28F002BVB [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F002BVT [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F002BX-B [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F002BX-T [TSOP40] Poznámka: 1368
TE28F004B3B [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F004B3T [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F004BEB [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F004BET [TSOP40] Poznámka: 1368
TE28F004BLB [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F004BLT [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F004BVB [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F004BVT [TSOP40] Poznámka: 1368
TE28F004BX-B [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F004BX-T [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F004S3 [TSOP40] Poznámka: 1369 TE28F004S5 [TSOP40] Poznámka: 1369
TE28F004SC [TSOP40] Poznámka: 1369 TE28F008B3B [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F008B3T [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F008BEB/BVB [TSOP40] Poznámka: 1368
TE28F008BET/BVT [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F008C3B [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F008C3T [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F008S3 [TSOP40] Poznámka: 1369
TE28F008S5 [TSOP40] Poznámka: 1369 TE28F008SA [TSOP40] Poznámka: 1369 TE28F008SC [TSOP40] Poznámka: 1369 TE28F010 [TSOP32] Poznámka: 1414
TE28F016B3B [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F016B3T [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F016C3B [TSOP40] Poznámka: 1368 TE28F016C3T [TSOP40] Poznámka: 1368
TE28F016S3 [TSOP40] Poznámka: 1369 TE28F016S5 [TSOP40] Poznámka: 1369 TE28F016SC [TSOP40] Poznámka: 1369 TE28F020 [TSOP32] Poznámka: 1414
TE28F128J3A [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F128J3C [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F128J3D [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F128J3F [TSOP56] Poznámka: 1400
TE28F128P30B [TSOP56] Poznámka: 1404 TE28F128P30B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F128P30T [TSOP56] Poznámka: 1404 TE28F128P30T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404
TE28F128P33B [TSOP56] Poznámka: 1404 TE28F128P33B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F128P33T [TSOP56] Poznámka: 1404 TE28F128P33T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404
TE28F160B3B [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F160B3T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F160C2B [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F160C2T [TSOP48] Poznámka: 1346
TE28F160C3B [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F160C3T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F160F3B [TSOP56] Poznámka: 1401 TE28F160F3T [TSOP56] Poznámka: 1401
TE28F160S3 [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F160S5 [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F200B5B [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F200B5T [TSOP48] Poznámka: 1346
TE28F200CVB [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F200CVT [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F256J3C [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F256J3D [TSOP56] Poznámka: 1400
TE28F256J3F [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F256P30B [TSOP56] Poznámka: 1404 TE28F256P30B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F256P30BF [TSOP56] Poznámka: 1408
TE28F256P30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 TE28F256P30T [TSOP56] Poznámka: 1404 TE28F256P30T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F256P30TF [TSOP56] Poznámka: 1408
TE28F256P30TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 TE28F256P33B [TSOP56] Poznámka: 1404 TE28F256P33B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F256P33BF [TSOP56] Poznámka: 1404
TE28F256P33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F256P33T [TSOP56] Poznámka: 1404 TE28F256P33T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F256P33TF [TSOP56] Poznámka: 1404
TE28F256P33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F320B3B [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F320B3T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F320C3B [TSOP48] Poznámka: 1346
TE28F320C3T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F320J3A [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F320J3C [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F320J3D [TSOP56] Poznámka: 1400
TE28F320J3F [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F400B3B [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F400B3T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F400B5B [TSOP48] Poznámka: 1346
TE28F400B5T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F400CxB [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F400CxT [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F640B3B [TSOP48] Poznámka: 1346
TE28F640B3T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F640C3B [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F640C3T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F640J3A [TSOP56] Poznámka: 1400
TE28F640J3C [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F640J3D [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F640J3F [TSOP56] Poznámka: 1400 TE28F640P30B [TSOP56] Poznámka: 1404
TE28F640P30B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F640P30T [TSOP56] Poznámka: 1404 TE28F640P30T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F640P33B [TSOP56] Poznámka: 1404
TE28F640P33B [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F640P33T [TSOP56] Poznámka: 1404 TE28F640P33T [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 TE28F800B3B [TSOP48] Poznámka: 1346
TE28F800B3T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F800B5B [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F800B5T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F800C2B [TSOP48] Poznámka: 1346
TE28F800C2T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F800C3B [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F800C3T [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F800CxB [TSOP48] Poznámka: 1346
TE28F800CxT [TSOP48] Poznámka: 1346 TE28F800F3B [TSOP56] Poznámka: 1401 TE28F800F3T [TSOP56] Poznámka: 1401 TE48F4000P0VB [TSOP56] Poznámka: 1404
TE48F4000P0VT [TSOP56] Poznámka: 1404 TE48F4400P0TB [TSOP56] Poznámka: 1408 TE48F4400P0TT [TSOP56] Poznámka: 1408 TE48F4400P0VB [TSOP56] Poznámka: 1408
TE48F4400P0VT [TSOP56] Poznámka: 1408 TF28F020 [R-TSOP32] Poznámka: 1415 TN27C010 [PLCC32] Poznámka: 59 TN27C128 [PLCC32] Poznámka: 59
TN27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 TN27C64 [PLCC32] Poznámka: 59 TN28F010 [PLCC32] Poznámka: 1399 TN28F020 [PLCC32] Poznámka: 1399
TN28F256A [PLCC32] Poznámka: 1399 TN28F512 [PLCC32] Poznámka: 1399 TN5C060 [PLCC28] Poznámka: 48 TN5C090 [PLCC44] Poznámka: 67
TN5C180 [PLCC68] Poznámka: 784 TN8751BH [PLCC44] Poznámka: 67 TN8752BH [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C151SA [PLCC44] Poznámka: 67
TN87C151SB [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C251SA [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C251SB [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C251SP [PLCC44] Poznámka: 67
TN87C251SQ [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C51 [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C51FA [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C51FB [PLCC44] Poznámka: 67
TN87C51FC [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C51RA [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C51RB [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C51RC [PLCC44] Poznámka: 67
TN87C52 [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C54 [PLCC44] Poznámka: 67 TN87C58 [PLCC44] Poznámka: 67 TN87L51FA [PLCC44] Poznámka: 67
TN87L51FB [PLCC44] Poznámka: 67 TN87L51FC [PLCC44] Poznámka: 67 TN87L52 [PLCC44] Poznámka: 67 TN87L54 [PLCC44] Poznámka: 67
TN87L58 [PLCC44] Poznámka: 67 TP27C128 TP27C256 TP27C64
TP28F010 TP28F256A TP28F512 TP5C032
TP5C032 [PLCC20] Poznámka: 47 TP8751BH TP8751H TP8752BH
TP8755A TP87C151SA TP87C151SB TP87C251SA
TP87C251SB TP87C251SP TP87C251SQ TP87C51
TP87C51FA TP87C51FB TP87C51FC TP87C51RA
TP87C51RB TP87C51RC TP87C52 TP87C54
TP87C58 TP87C64 TS8751BH [QFP44] Poznámka: 94 TS8752BH [QFP44] Poznámka: 94
TS87C51 [QFP44] Poznámka: 94 TS87C51FA [QFP44] Poznámka: 94 TS87C51FB [QFP44] Poznámka: 94 TS87C51FC [QFP44] Poznámka: 94
TS87C51RA [QFP44] Poznámka: 94 TS87C51RB [QFP44] Poznámka: 94 TS87C51RC [QFP44] Poznámka: 94 TS87C52 [QFP44] Poznámka: 94
TS87C54 [QFP44] Poznámka: 94 TS87C58 [QFP44] Poznámka: 94 TS87L51FA [QFP44] Poznámka: 94 TS87L51FB [QFP44] Poznámka: 94
TS87L51FC [QFP44] Poznámka: 94 TS87L52 [QFP44] Poznámka: 94 TS87L54 [QFP44] Poznámka: 94 TS87L58 [QFP44] Poznámka: 94
UJ8751BH UJ8751H UJ8752BH UJ87C151SA
UJ87C151SB UJ87C251SA UJ87C251SB UJ87C251SP
UJ87C251SQ UJ87C51 UJ87C51FA UJ87C51FB
UJ87C51FC UJ87C51RA UJ87C51RB UJ87C51RC
UJ87C52 UJ87C54 UJ87C58 VS28F016SV [SSOP56] Poznámka: 73
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2 - 2708 module (70-0059)
Poznámka 47 - DIL20/PLCC20 ZIF-CS (70-0329) OR DIL20W/PLCC20 ZIF (discontinued)
Poznámka 48 - DIL28/PLCC28 ZIF (70-0066) OR DIL28/PLCC28 ZIF-CS (70-0330)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 73 - DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1 (70-0100)
Poznámka 75 - DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3 (70-0120)
Poznámka 84 - DIL48/PLCC68 ZIF MCS196-1 (70-0073)
Poznámka 86 - DIL48/PLCC84 ZIF MCS196-2 (70-0086)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 155 - DIL40/PLCC44 ZIF W-EPROM / MCS51 (70-0067)
Poznámka 165 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm Flash (70-0136)
Poznámka 549 - BGA-0289/0287 (70-0289/0287) = BGA-Bottom-5 (70-0289) + BGA-Top-21 ZIF-CS (70-0287)
Poznámka 550 - BGA-0289/0288 (70-0289/0288) = BGA-Bottom-5 (70-0289) + BGA-Top-22 ZIF-CS (70-0288)
Poznámka 551 - BGA-0289/0290 (70-0289/0290) = BGA-Bottom-5 (70-0289) + BGA-Top-24 ZIF-CS (70-0290)
Poznámka 552 - BGA-0289/0291 (70-0289/0291) = BGA-Bottom-5 (70-0289) + BGA-Top-25 ZIF-CS (70-0291)
Poznámka 553 - BGA-0292/0259 (70-0292/0259) = BGA-Bottom-7 (70-0292) + BGA-Top-5 ZIF-CS (70-0259)
Poznámka 586 - DIL48/QFP100 ZIF PLD-2 (70-0319)
Poznámka 603 - BGA-0347/0263 (70-0347/0263) = BGA-Bottom-11 (70-0347) + BGA-Top-9 ZIF-CS (70-0263)
Poznámka 637 - BGA-0385/0336 (70-0385/0336) = BGA-Bottom-15 (70-0385) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 638 - BGA-0386/0336 (70-0386/0336) = BGA-Bottom-16 (70-0386) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 676 - DIL48/PLCC52 ZIF MCS196-1 (70-0317)
Poznámka 695 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-3 (70-0443)
Poznámka 701 - BGA-0442/0259 (70-0442/0259) = BGA-Bottom-31 (70-0442) + BGA-Top-5 ZIF-CS (70-0259)
Poznámka 702 - DIL48/PLCC68 ZIF MCS196-2 (70-0434)
Poznámka 717 - BGA-0452/0453A (70-0452/0453A) = BGA-Bottom-32 (70-0452) + BGA-Top-44 ZIF (a) (70-0453A)
Poznámka 729 - BGA-0465/0466 (70-0465/0466) = BGA-Bottom-37 (70-0465) + BGA-Top-57 ZIF (70-0466)
Poznámka 766 - BGA-0347/0259 (70-0347/0259) = BGA-Bottom-11 (70-0347) + BGA-Top-5 ZIF-CS (70-0259)
Poznámka 776 - BGA-0465/0539 (70-0465/0539) = BGA-Bottom-37 (70-0465) + BGA-Top-86 ZIF-CS (70-0539)
Poznámka 784 - DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2 (70-0296)
Poznámka 802 - BGA-0573/0336 (70-0573/0336) = BGA-Bottom-52 (70-0573) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336) OR BGA-0573/0722 (70-0573/0722) = BGA-Bottom-52 (70-0573) + BGA-Top-130 ZIF-CS (70-0722)
Poznámka 803 - BGA-0574/0336 (70-0574/0336) = BGA-Bottom-53 (70-0574) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 804 - BGA-0385/0734 (70-0385/0734) = BGA-Bottom-15 (70-0385) + BGA-Top-135 ZIF (70-0734)
Poznámka 806 - BGA-0573/0734 (70-0573/0734) = BGA-Bottom-52 (70-0573) + BGA-Top-135 ZIF (70-0734)
Poznámka 807 - BGA-0574/0734 (70-0574/0734) = BGA-Bottom-53 (70-0574) + BGA-Top-135 ZIF (70-0734)
Poznámka 822 - BGA-0401/0605 (70-0401/0605) = BGA-Bottom-14 (70-0401) + BGA-Top-95 ZIF-CS (70-0605)
Poznámka 857 - BGA-0643/0642 (70-0643/0642) = BGA-Bottom-42 (70-0643) + BGA-Top-106 ZIF-CS (70-0642)
Poznámka 859 - BGA-0245/0517 (70-0245/0517) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-78 ZIF-CS (70-0517)
Poznámka 867 - BGA-0442/0653 (70-0442/0653) = BGA-Bottom-31 (70-0442) + BGA-Top-121 ZIF-CS (70-0653)
Poznámka 870 - BGA-0620/0581 (70-0620/0581) = BGA-Bottom-38 (70-0620) + BGA-Top-71 ZIF (70-0581)
Poznámka 872 - BGA-0671/0259 (70-0671/0259) = BGA-Bottom-66 (70-0671) + BGA-Top-5 ZIF-CS (70-0259)
Poznámka 873 - BGA-0672/0673 (70-0672/0673) = BGA-Bottom-67 (70-0672) + BGA-Top-124 ZIF-CS (70-0673)
Poznámka 874 - BGA-0674/0675 (70-0674/0675) = BGA-Bottom-68 (70-0674) + BGA-Top-85 ZIF-CS (70-0675)
Poznámka 875 - BGA-0686/0734 (70-0686/0734) = BGA-Bottom-74 (70-0686) + BGA-Top-135 ZIF (70-0734)
Poznámka 900 - BGA-0425/0336 (70-0425/0336) = BGA-Bottom-25 (70-0425) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 901 - BGA-0425/0703 (70-0425/0703) = BGA-Bottom-25 (70-0425) + BGA-Top-34 ZIF-CS (70-0703)
Poznámka 902 - BGA-0425/0704 (70-0425/0704) = BGA-Bottom-25 (70-0425) + BGA-Top-35 ZIF (70-0704)
Poznámka 910 - BGA-0749/0336 (70-0749/0336) = BGA-Bottom-85 (70-0749) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 911 - BGA-0749/0734 (70-0749/0734) = BGA-Bottom-85 (70-0749) + BGA-Top-135 ZIF (70-0734)
Poznámka 938 - BGA-0448/0724 (70-0448/0724) = BGA-Bottom-19 (70-0448) + BGA-Top-132 ZIF-CS (70-0724)
Poznámka 943 - BGA-0777/0259 (70-0777/0259) = BGA-Bottom-88 (70-0777) + BGA-Top-5 ZIF-CS (70-0259)
Poznámka 1007 - BGA-0798/0799 (70-0798/0799) = BGA-Bottom-90 (70-0798) + BGA-Top-140 ZIF-CS (70-0799)
Poznámka 1077 - BGA-0893/0894 (70-0893/0894) = BGA-Bottom-115 (70-0893) + BGA-Top-164 ZIF (70-0894)
Poznámka 1109 - BGA-0948/0724 (70-0948/0724) = BGA-Bottom-125 (70-0948) + BGA-Top-132 ZIF-CS (70-0724)
Poznámka 1136 - BGA-0994/0894 (70-0994/0894) = BGA-Bottom-144 (70-0994) + BGA-Top-164 ZIF (70-0894)
Poznámka 1137 - BGA-0994/0996 (70-0994/0996) = BGA-Bottom-144 (70-0994) + BGA-Top-175 ZIF (70-0996)
Poznámka 1138 - BGA-0994/0997 (70-0994/0997) = BGA-Bottom-144 (70-0994) + BGA-Top-184 ZIF (70-0997)
Poznámka 1141 - BGA-0995/0997 (70-0995/0997) = BGA-Bottom-145 (70-0995) + BGA-Top-184 ZIF (70-0997)
Poznámka 1142 - BGA-0956/0957 (70-0956/0957) = BGA-Bottom-106 (70-0956) + BGA-Top-160 ZIF-CS (70-0957)
Poznámka 1173 - BGA-1423/1027 (70-1423/1027) = BGA-Bottom-218 (70-1423) + BGA-Top-149 ZIF-CS (70-1027)
Poznámka 1174 - BGA-1031/1032 (70-1031/1032) = BGA-Bottom-107 (70-1031) + BGA-Top-161 ZIF-CS (70-1032)
Poznámka 1189 - BGA-1046/0894 (70-1046/0894) = BGA-Bottom-169 (70-1046) + BGA-Top-164 ZIF (70-0894)
Poznámka 1190 - BGA-1045/0894 (70-1045/0894) = BGA-Bottom-170 (70-1045) + BGA-Top-164 ZIF (70-0894)
Poznámka 1191 - BGA-1046/1036 (70-1046/1036) = BGA-Bottom-169 (70-1046) + BGA-Top-65 ZIF (70-1036)
Poznámka 1192 - BGA-1045/1036 (70-1045/1036) = BGA-Bottom-170 (70-1045) + BGA-Top-65 ZIF (70-1036)
Poznámka 1206 - BGA-0998/0999 (70-0998/0999) = BGA-Bottom-96 (70-0998) + BGA-Top-148 ZIF (70-0999)
Poznámka 1223 - BGA-0893/0996 (70-0893/0996) = BGA-Bottom-115 (70-0893) + BGA-Top-175 ZIF (70-0996)
Poznámka 1224 - BGA-0893/0997 (70-0893/0997) = BGA-Bottom-115 (70-0893) + BGA-Top-184 ZIF (70-0997)
Poznámka 1225 - BGA-1091/1078 (70-1091/1078) = BGA-Bottom-191 (70-1091) + BGA-Top-207 ZIF (70-1078)
Poznámka 1226 - BGA-1075/0894 (70-1075/0894) = BGA-Bottom-178 (70-1075) + BGA-Top-164 ZIF (70-0894)
Poznámka 1229 - BGA-0994/1036 (70-0994/1036) = BGA-Bottom-144 (70-0994) + BGA-Top-65 ZIF (70-1036)
Poznámka 1231 - BGA-0893/1036 (70-0893/1036) = BGA-Bottom-115 (70-0893) + BGA-Top-65 ZIF (70-1036)
Poznámka 1233 - BGA-0448/0259 (70-0448/0259) = BGA-Bottom-19 (70-0448) + BGA-Top-5 ZIF-CS (70-0259)
Poznámka 1238 - BGA-1093/1095 (70-1093/1095) = BGA-Bottom-183 (70-1093) + BGA-Top-100 ZIF-CS (70-1095)
Poznámka 1240 - BGA-1091/1100 (70-1091/1100) = BGA-Bottom-191 (70-1091) + BGA-Top-212 ZIF-CS (70-1100)
Poznámka 1241 - BGA-1091/1099 (70-1091/1099) = BGA-Bottom-191 (70-1091) + BGA-Top-210 ZIF-CS (70-1099)
Poznámka 1255 - BGA-1128/0259 (70-1128/0259) = BGA-Bottom-126 (70-1128) + BGA-Top-5 ZIF-CS (70-0259)
Poznámka 1297 - BGA-1128/0263 (70-1128/0263) = BGA-Bottom-126 (70-1128) + BGA-Top-9 ZIF-CS (70-0263)
Poznámka 1301 - BGA-1092/1158 (70-1092/1158) = BGA-Bottom-182 (70-1092) + BGA-Top-102 ZIF-CS (70-1158)
Poznámka 1304 - BGA-1092/1157 (70-1092/1157) = BGA-Bottom-182 (70-1092) + BGA-Top-99 ZIF-CS (70-1157)
Poznámka 1306 - BGA-1094/1157 (70-1094/1157) = BGA-Bottom-184 (70-1094) + BGA-Top-99 ZIF-CS (70-1157)
Poznámka 1307 - BGA-1152/0653 (70-1152/0653) = BGA-Bottom-196 (70-1152) + BGA-Top-121 ZIF-CS (70-0653)
Poznámka 1319 - BGA-0395/0724 (70-0395/0724) = BGA-Bottom-21 (70-0395) + BGA-Top-132 ZIF-CS (70-0724)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1357 - Bottom PSOP44 NOR-2 (70-1285) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1367 - Bottom TSOP40 NOR-1 (70-1241) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1368 - Bottom TSOP40 NOR-2 (70-1240) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1369 - Bottom TSOP40 NOR-3 (70-1239) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1374 - Bottom R-TSOP40 NOR-2 (70-1234) + Top TSOP40 ZIF 18.4mm (70-1243)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1400 - Bottom TSOP56 NOR-1 (70-1262) + Top TSOP56 ZIF 18.4mm (70-1263)
Poznámka 1401 - Bottom TSOP56 NOR-2 (70-1261) + Top TSOP56 ZIF 18.4mm (70-1263)
Poznámka 1402 - Bottom TSOP56 NOR-3 (70-1260) + Top TSOP56 ZIF 18.4mm (70-1263)
Poznámka 1404 - Bottom TSOP56 NOR-5 (70-1258) + Top TSOP56 ZIF 18.4mm (70-1263)
Poznámka 1408 - Bottom TSOP56 NOR-9 (70-1254) + Top TSOP56 ZIF 18.4mm (70-1263)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1415 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom R-TSOP32 NOR-1 (70-1245) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1437 - Bottom TSOP56 NOR-12 (70-1319) + Top TSOP56 ZIF 18.4mm (70-1263)
Poznámka 1470 - BGA-0386/0734 (70-0386/0734) = BGA-Bottom-16 (70-0386) + BGA-Top-135 ZIF (70-0734)
Poznámka 1555 - BGA-1422/4126 (70-1422/4126) = BGA-Bottom-217 (70-1422) + BGA-Top-410 ZIF (70-4126)
Poznámka 2394 - DIL48/QFP100 ZIF PLD-17 (70-2342)
Poznámka 2395 - DIL48/QFP64 ZIF PLD-3 (70-2341)
Poznámka 2396 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-12 (70-2343)
Poznámka 2562 - BGA-2498/1079A (70-2498/1079A) = BGA-Bottom-254 (70-2498) + BGA-Top-208 ZIF (a) (70-1079A)
Poznámka 2599 - BGA-2376/2377 (70-2376/2377) = BGA-Bottom-258 (70-2376) + BGA-Top-267 ZIF-CS (70-2377)
Poznámka 2607 - BGA-2540/2541 (70-2540/2541) = BGA-Bottom-260 (70-2540) + BGA-Top-273 ZIF-CS (70-2541)
Poznámka 2649 - BGA-2577/0642 (70-2577/0642) = BGA-Bottom-253 (70-2577) + BGA-Top-106 ZIF-CS (70-0642)
Poznámka 2687 - BGA-2633/2632 (70-2633/2632) = BGA-Bottom-267 (70-2633) + BGA-Top-280 ZIF-CS (70-2632)
Poznámka 2751 - BGA-2683/0999 (70-2683/0999) = BGA-Bottom-255 (70-2683) + BGA-Top-148 ZIF (70-0999)
Poznámka 2752 - BGA-2688/0957 (70-2688/0957) = BGA-Bottom-241 (70-2688) + BGA-Top-160 ZIF-CS (70-0957)
Poznámka 2772 - BGA-2712/2713 (70-2712/2713) = BGA-Bottom-274 (70-2712) + BGA-Top-292 ZIF (70-2713) OR BGA-2712/5845 (70-2712/5845) = BGA-Bottom-274 (70-2712) + BGA-Top-292.a ZIF-CS (70-5845)
Poznámka 3025 - BGA-3026/1334 (70-3026/1334) = BGA-Bottom-312 (70-3026) + BGA-Top-235 ZIF-CS (70-1334)
Poznámka 3026 - BGA-3026/3037 (70-3026/3037) = BGA-Bottom-312 (70-3026) + BGA-Top-327 ZIF-CS (70-3037)
Poznámka 3075 - DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm NAND-3 (70-3081)
Poznámka 3079 - DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-4 (70-3077)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 3122 - DIL8/BGA24-2 ZIF-CS SFlash-1 (70-3095)
Poznámka 3160 - DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-11 (70-3170)
Poznámka 3189 - DIL48/TSOP56 ZIF 18.4mm NOR-16 (70-3205)
Poznámka 3631 - BGA-3649/0955 (70-3649/0955) = BGA-Bottom-369 (70-3649) + BGA-Top-119 ZIF (70-0955)
Poznámka 3670 - BGA-3664/0839 (70-3664/0839) = BGA-Bottom-227 (70-3664) + BGA-Top-64 ZIF (70-0839)
Poznámka 3886 - DIL48/QFN40-1.02 ZIF QK-1 (70-3815)
Poznámka 3928 - BGA-3942/3943 (70-3942/3943) = BGA-Bottom-389 (70-3942) + BGA-Top-390 ZIF-CS (70-3943)
Poznámka 3929 - BGA-3969/3970 (70-3969/3970) = BGA-Bottom-392 (70-3969) + BGA-Top-392 ZIF (70-3970)
Poznámka 4049 - DIL48/QFP100-3.03 ZIF MCS196-1 (70-4113)
Poznámka 4192 - BGA-4139/1079A (70-4139/1079A) = BGA-Bottom-376 (70-4139) + BGA-Top-208 ZIF (a) (70-1079A)
Poznámka 4198 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-17 (70-4252)
Poznámka 4199 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-18 (70-4253)
Poznámka 4200 - DIL48/QFP144 ZIF PLD-19 (70-4254)
Poznámka 4755 - BGA-4677/1079A (70-4677/1079A) = BGA-Bottom-459 (70-4677) + BGA-Top-208 ZIF (a) (70-1079A)
Poznámka 4763 - BGA-4836/3970 (70-4836/3970) = BGA-Bottom-476 (70-4836) + BGA-Top-392 ZIF (70-3970)
Poznámka 4841 - DIL48/BGA1152-1 ZIF PLD-1 (70-4936)
Poznámka 5325 - BGA-1423/5473 (70-1423/5473) = BGA-Bottom-218 (70-1423) + BGA-Top-402 ZIF (70-5473)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 5888 - DIL48/WLCSP36-7 ZIF-CS PLD-1 (70-6063)
Poznámka 5961 - BGA-6116/6117 (70-6116/6117) = BGA-Bottom-412 (70-6116) + BGA-Top-406 ZIF-CS (70-6117)
Poznámka 6531 - DIL48/BGA180-1 ZIF-CS PLD-1 (70-6701)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE