Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Intersil zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Intersil zariadení 185 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

ISL12026 [SOIC8] Poznámka: 950 ISL12026 [TSSOP8] Poznámka: 121 ISL12026A [SOIC8] Poznámka: 950 ISL12026A [TSSOP8] Poznámka: 121
ISL22316 [MSOP10] Poznámka: 984 ISL22319 [MSOP8] Poznámka: 605 ISL22323 [TSSOP14] Poznámka: 1087 ISL22326 [TSSOP14] Poznámka: 1087
ISL22329 [MSOP10] Poznámka: 984 ISL22346 [TSSOP20] Poznámka: 1089 ISL22349 [TSSOP14] Poznámka: 1087 ISL6388 [QFN40] Poznámka: 3134
ISL68124 [QFN40-5x5] Poznámka: 4194 ISL68127 [QFN48] Poznámka: 4388 ISL68134 [QFN40-5x5] Poznámka: 4194 ISL68137 [QFN48] Poznámka: 4388
ISL68144 [QFN40-5x5] Poznámka: 4194 ISL68147 [QFN48-6x6] Poznámka: 4388 ISL68220 [QFN32-4x4] Poznámka: 5148 ISL68221 [QFN40-5x5] Poznámka: 4194
ISL68222 [QFN40-5x5] Poznámka: 5304 ISL68223 [QFN40-5x5] Poznámka: 5304 ISL68224 [QFN52-6x6] Poznámka: 5069 ISL68225 [QFN52-6x6] Poznámka: 5149
ISL68226 [QFN60-7x7] Poznámka: 5905 ISL68227 [QFN60-7x7] Poznámka: 6675 ISL68229 [QFN68-8x8] Poznámka: 5523 ISL68233 [QFN40-5x5] Poznámka: 5304
ISL68236 [QFN52-6x6] Poznámka: 5149 ISL69122 [QFN40-5x5] Poznámka: 4194 ISL69124 [QFN40] Poznámka: 4194 ISL69125 [QFN40] Poznámka: 4194
ISL69127 [QFN48-6x6] Poznámka: 4388 ISL69128 [QFN48-6x6] Poznámka: 4388 ISL69129 [QFN48-6x6] Poznámka: 4388 ISL69133 [QFN40-5x5] Poznámka: 4194
ISL69134 [QFN40-5x5] Poznámka: 4194 ISL69137 [QFN48] Poznámka: 4388 ISL69138 [QFN48] Poznámka: 4388 ISL69144 [QFN40-5x5] Poznámka: 4194
ISL69147 [QFN48-6x6] Poznámka: 4388 ISL69158 [QFN48-6x6] Poznámka: 4388 ISL69222 [QFN32-4x4] Poznámka: 5148 ISL69223 [QFN40-5x5] Poznámka: 4194
ISL69224 [QFN40-5x5] Poznámka: 5304 ISL69227 [QFN52-6x6] Poznámka: 5069 ISL69228 [QFN52-6x6] Poznámka: 5069 ISL69234 [QFN40-5x5] Poznámka: 5304
ISL69236 [QFN52-6x6] Poznámka: 5149 ISL69239 [QFN60-7x7] Poznámka: 5905 ISL69242 [QFN32-4x4] Poznámka: 5148 ISL69243 [QFN32-4x4] Poznámka: 5305
ISL69247 [QFN52-6x6] Poznámka: 5149 ISL69254 [QFN40-5x5] Poznámka: 5966 ISL69255 [QFN52-6x6] Poznámka: 5149 ISL69259 [QFN40-5x5] Poznámka: 5966
ISL69260 [QFN40-5x5] (Gen. 3 silicon) Poznámka: 5966 ISL69269 [QFN68-8x8] Poznámka: 5523 ISL94203 [TQFN48] Poznámka: 4872 ISL95311 [MSOP10] Poznámka: 984
ISL95810 [MSOP8] Poznámka: 605 RAA228004 [QFN52-6x6] Poznámka: 5149 RAA228006 [QFN60-7x7] Poznámka: 6675 RAA228218 [QFN60-7x7] Poznámka: 5368
RAA228227 [QFN60-7x7] Poznámka: 5368 RAA228228 [QFN68-8x8] Poznámka: 5369 RAA228234 [QFN40-5x5] Poznámka: 5966 RAA228236 [QFN48-6x6] Poznámka: 6064
RAA228926 [QFN68-8x8] Poznámka: 5369 RAA229001 [QFN48-6x6] Poznámka: 5544 RAA229126 [QFN48-6x6] (Gen. 3 silicon) Poznámka: 6064 RAA229134 [QFN48-6x6] Poznámka: 6373
RAA229618 [QFN68-8x8] Poznámka: 5369 RAA229620 [QFN48-6x6] Poznámka: 6064 RAA229621 [QFN40-5x5] Poznámka: 5966 X28C010
X28C010 [FP32] Poznámka: 1546 X28C010 [PLCC32] Poznámka: 59 X28C010 [SOIC32] Poznámka: 98 X28C010 [TSOP40] Poznámka: 56
X28C512 X28C512 [FP32] Poznámka: 1546 X28C512 [LCC32] Poznámka: 561 X28C512 [PLCC32] Poznámka: 59
X28C512 [TSOP40] Poznámka: 56 X28C513 [LCC32] Poznámka: 561 X28C513 [PLCC32] Poznámka: 59 X28HC256
X28HC256 [FP28] Poznámka: 1546 X28HC256 [LCC32] Poznámka: 561 X28HC256 [PLCC32] Poznámka: 59 X28HC256 [SOIC28] Poznámka: 4045
X28HC256 [TSOP32] Poznámka: 56 X28HC64 X28HC64 [FP28] Poznámka: 1546 X28HC64 [LCC32] Poznámka: 561
X28HC64 [PLCC32] Poznámka: 59 X28HC64 [SOIC28] Poznámka: 4045 X28HC64 [TSOP32] Poznámka: 56 X4043
X4043 [MSOP8] Poznámka: 605 X4043 [SOIC8] Poznámka: 950 X4045 X4045 [MSOP8] Poznámka: 605
X4045 [SOIC8] Poznámka: 950 X4163 [SOIC8] Poznámka: 950 X4163 [TSSOP8] Poznámka: 121 X4165 [SOIC8] Poznámka: 950
X4165 [TSSOP8] Poznámka: 121 X4283 [SOIC8] Poznámka: 950 X4283 [TSSOP8] Poznámka: 121 X4285 [SOIC8] Poznámka: 950
X4285 [TSSOP8] Poznámka: 121 X4323 [SOIC8] Poznámka: 950 X4323 [TSSOP8] Poznámka: 121 X4325 [SOIC8] Poznámka: 950
X4325 [TSSOP8] Poznámka: 121 X4643 [SOIC8] Poznámka: 950 X4643 [TSSOP8] Poznámka: 121 X4645 [SOIC8] Poznámka: 950
X4645 [TSSOP8] Poznámka: 121 X5043 X5043 (ISP) Poznámka: 138 X5043 [MSOP8] Poznámka: 605
X5043 [SOIC8] Poznámka: 950 X5045 X5045 (ISP) Poznámka: 138 X5045 [MSOP8] Poznámka: 605
X5045 [SOIC8] Poznámka: 950 X5083 X5083 (ISP) Poznámka: 138 X5083 [SOIC8] Poznámka: 950
X5163 (ISP) Poznámka: 138 X5163 [SOIC8] Poznámka: 950 X5168 X5168 (ISP) Poznámka: 138
X5168 [SOIC8] Poznámka: 950 X5168 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5169 X5169 (ISP) Poznámka: 138
X5169 [SOIC8] Poznámka: 950 X5169 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5323 (ISP) Poznámka: 138 X5323 [SOIC8] Poznámka: 950
X5323 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5325 (ISP) Poznámka: 138 X5325 [SOIC8] Poznámka: 950 X5328 (ISP) Poznámka: 138
X5328 [SOIC8] Poznámka: 950 X5328 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5329 (ISP) Poznámka: 138 X5329 [SOIC8] Poznámka: 950
X5329 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X5643 X5643 (ISP) Poznámka: 138 X5643 [SOIC14] Poznámka: 951
X5645 X5645 (ISP) Poznámka: 138 X5645 [SOIC14] Poznámka: 951 X5648
X5648 (ISP) Poznámka: 138 X5648 [SOIC14] Poznámka: 951 X5649 X5649 (ISP) Poznámka: 138
X5649 [SOIC14] Poznámka: 951 X9221A X9221A [SOIC20] Poznámka: 119 X9241A
X9241A [SOIC20] Poznámka: 119 X9241A [TSSOP20] Poznámka: 1089 X95820 [TSSOP14] Poznámka: 1087 X95840 [TSSOP20] Poznámka: 1089
ZL2004 [QFN32] Poznámka: 1272 ZL2004-01 [QFN32] Poznámka: 1272 ZL2005 [QFN36] Poznámka: 1270 ZL2005-02 [QFN36] Poznámka: 1270
ZL2005P [QFN36] Poznámka: 1270 ZL2006 [QFN36] Poznámka: 1270 ZL2008 [QFN36] Poznámka: 1270 ZL2105 [QFN36] Poznámka: 1271
ZL2106 [QFN36] Poznámka: 1271 ZL6100 [QFN36] Poznámka: 1270 ZL6105 [QFN36] Poznámka: 3133 ZL8800 [QFN44] Poznámka: 6114
ZL8802 [QFN44] Poznámka: 6114 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 56 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 98 - DIL44/SOIC44 ZIF-CS (70-0043)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 561 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 984 - DIL10/SSOP10 ZIF 120mil (70-0794)
Poznámka 1087 - DIL14W/TSSOP14 ZIF 170mil (70-0912) OR DIL14W/TSSOP14 ZIF-CS 170mil (70-5746)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1270 - DIL48/QFN36 ZIF-CS ZL-1 (70-1125)
Poznámka 1271 - DIL48/QFN36 ZIF-CS ZL-2 (70-1126)
Poznámka 1272 - DIL48/QFN32 ZIF ZL-1 (70-1127)
Poznámka 1546 - DIL44/FlatPack44-1 ZIF (70-1419)
Poznámka 3133 - DIL48/QFN36 ZIF ZL-3 (70-3134)
Poznámka 3134 - DIL48/QFN40 ZIF ISL-1 (70-3133)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 4194 - DIL48/QFN40-2.02 ZIF ISL-2 (70-4319)
Poznámka 4388 - DIL48/QFN48-2.02 ZIF ISL-1 (70-4426)
Poznámka 4872 - DIL48/QFN48-2.02 ZIF ISL9-1 (70-5024)
Poznámka 5069 - DIL48/QFN52-1.02 ZIF ISL-1 (70-5222)
Poznámka 5148 - DIL48/QFN32-2.02 ZIF ISL-2 (70-5305)
Poznámka 5149 - DIL48/QFN52-1.02 ZIF ISL-2 (70-5307)
Poznámka 5304 - DIL48/QFN40-2.02 ZIF ISL-3 (70-5471)
Poznámka 5305 - DIL48/QFN32-2.02 ZIF ISL-1 (70-5470)
Poznámka 5368 - DIL48/QFN60-1.02 ZIF ISL-1 (70-5537)
Poznámka 5369 - DIL48/QFN68-1.02 ZIF ISL-2 (70-5532)
Poznámka 5523 - DIL48/QFN68-1.02 ZIF ISL-1 (70-5530)
Poznámka 5544 - DIL48/QFN48-2.02 ZIF ISL-2 (70-5710)
Poznámka 5905 - DIL48/QFN60-1.02 ZIF ISL-2 (70-6088)
Poznámka 5966 - DIL48/QFN40-2.02 ZIF ISL-5 (70-6152)
Poznámka 6064 - DIL48/QFN48-2.02 ZIF ISL-3 (70-6249)
Poznámka 6114 - DIL48/QFN44-1.02 ZIF ZL-1 (70-6294)
Poznámka 6373 - DIL48/QFN48-2.02 ZIF ISL-4 (70-6572)
Poznámka 6675 - DIL48/QFN60-1.02 ZIF ISL-3 (70-6864)
🍪
Naspäť HORE