Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam JSMICRO SEMI. zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných JSMICRO SEMI. zariadení 20 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

JSM24C02 JSM24C02 (ISP) Poznámka: 138 JSM24C02 [SOP8] Poznámka: 950 JSM24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121
JSM24C02 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 JSM24C04 JSM24C04 (ISP) Poznámka: 138 JSM24C04 [SOP8] Poznámka: 950
JSM24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 JSM24C04 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 JSM24C08 JSM24C08 (ISP) Poznámka: 138
JSM24C08 [SOP8] Poznámka: 950 JSM24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 JSM24C08 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538 JSM24C16
JSM24C16 (ISP) Poznámka: 138 JSM24C16 [SOP8] Poznámka: 950 JSM24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121 JSM24C16 [UDFN8-2x3] Poznámka: 4538
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE