Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam K-LINE zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných K-LINE zariadení 20 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

K24C128 K24C128 (ISP) Poznámka: 138 K24C128 [SOP8] Poznámka: 950 K24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121
K24C16 K24C16 (ISP) Poznámka: 138 K24C16 [SOP8] Poznámka: 950 K24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
K24C32 K24C32 (ISP) Poznámka: 138 K24C32 [DFN8] Poznámka: 2995 K24C32 [MSOP8] Poznámka: 605
K24C32 [SOP8] Poznámka: 950 K24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 K24C64 K24C64 (ISP) Poznámka: 138
K24C64 [DFN8] Poznámka: 2995 K24C64 [MSOP8] Poznámka: 605 K24C64 [SOP8] Poznámka: 950 K24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
🍪
Naspäť HORE