Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Lapis zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Lapis zariadení 34 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

ML22Q533 [TQFP48] Poznámka: 5956 ML22Q535 [TQFP48] Poznámka: 5956 ML22Q625 [TQFP32] Poznámka: 5920 ML22Q665 [TQFP32] Poznámka: 5920
ML620Q154B [TQFP52] Poznámka: 5141 ML620Q155B [TQFP52] Poznámka: 5141 ML620Q156B [TQFP52] Poznámka: 5141 ML62Q1365-NNNTB [TQFP32] Poznámka: 6602
ML62Q1532-NNNTB [TQFP48] Poznámka: 6728 ML62Q1747-NNNTB [TQFP100] Poznámka: 6690 ML62Q2502-NNNGD [WQFN32] Poznámka: 6604 ML62Q2502-NNNTB [TQFP32] Poznámka: 6603
ML62Q2504-NNNGD [WQFN32] Poznámka: 6604 ML62Q2504-NNNTB [TQFP32] Poznámka: 6603 MR44V064A (ISP) Poznámka: 138 MR44V064A [SOP8] Poznámka: 950
MR44V064B (ISP) Poznámka: 138 MR44V064B [SOP8] Poznámka: 950 MR44V100A (ISP) Poznámka: 138 MR44V100A [SOP8] Poznámka: 950
MR45V032A (ISP) Poznámka: 138 MR45V032A [SOP8] Poznámka: 950 MR45V064B (ISP) Poznámka: 138 MR45V064B [SOP8] Poznámka: 950
MR45V100A MR45V100A (ISP) Poznámka: 138 MR45V100A [SOP8] Poznámka: 950 MR45V200A
MR45V200A (ISP) Poznámka: 138 MR45V200B MR45V200B (ISP) Poznámka: 138 MR45V256A (ISP) Poznámka: 138
MR45V256A [SOP8] Poznámka: 950 MR48V256A [TSOP28] Poznámka: 54 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 5141 - DIL48/QFP52-1.03 ZIF LAPIS-1 (70-5302)
Poznámka 5920 - DIL48/QFP32-1.04 ZIF ML22-1 (70-6104)
Poznámka 5956 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF ML22-1 (70-6139)
Poznámka 6602 - DIL48/QFP32-1.04 ZIF LAPIS-2 (70-6916)
Poznámka 6603 - DIL48/QFP32-1.04 ZIF LAPIS-3 (70-6844)
Poznámka 6604 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF LAPIS-3 (70-6845)
Poznámka 6690 - DIL48/QFP100-1.02 ZIF LAPIS-2 (70-6872)
Poznámka 6728 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF LAPIS-2 (70-6917)
🍪
Naspäť HORE