Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Lattice zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Lattice zariadení 3872 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

GAL16LV8C GAL16LV8C [PLCC20] Poznámka: 47 GAL16LV8D GAL16LV8D [PLCC20] Poznámka: 47
GAL16LV8Z GAL16LV8Z [PLCC20] Poznámka: 47 GAL16LV8ZD GAL16LV8ZD [PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8 GAL16V8 [PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 [SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL10H8
GAL16V8 as PAL10H8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL10H8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL10L8 GAL16V8 as PAL10L8[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8 as PAL10L8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL10P8 GAL16V8 as PAL10P8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL10P8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8 as PAL12H6 GAL16V8 as PAL12H6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL12H6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL12L6
GAL16V8 as PAL12L6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL12L6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL12P6 GAL16V8 as PAL12P6[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8 as PAL12P6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL14H4 GAL16V8 as PAL14H4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL14H4[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8 as PAL14L4 GAL16V8 as PAL14L4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL14L4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL14P4
GAL16V8 as PAL14P4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL14P4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL16H2 GAL16V8 as PAL16H2[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8 as PAL16H2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL16H8 GAL16V8 as PAL16H8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL16H8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8 as PAL16L2 GAL16V8 as PAL16L2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL16L2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL16L8
GAL16V8 as PAL16L8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL16L8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL16P2 GAL16V8 as PAL16P2[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8 as PAL16P2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL16P8 GAL16V8 as PAL16P8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL16P8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8 as PAL16R4 GAL16V8 as PAL16R4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL16R4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL16R6
GAL16V8 as PAL16R6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL16R6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL16R8 GAL16V8 as PAL16R8[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8 as PAL16R8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL16RP4 GAL16V8 as PAL16RP4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL16RP4[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8 as PAL16RP6 GAL16V8 as PAL16RP6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL16RP6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8 as PAL16RP8
GAL16V8 as PAL16RP8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8 as PAL16RP8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A GAL16V8A [PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8A [SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL10H8 GAL16V8A as PAL10H8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL10H8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8A as PAL10L8 GAL16V8A as PAL10L8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL10L8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL10P8
GAL16V8A as PAL10P8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL10P8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL12H6 GAL16V8A as PAL12H6[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8A as PAL12H6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL12L6 GAL16V8A as PAL12L6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL12L6[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8A as PAL12P6 GAL16V8A as PAL12P6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL12P6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL14H4
GAL16V8A as PAL14H4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL14H4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL14L4 GAL16V8A as PAL14L4[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8A as PAL14L4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL14P4 GAL16V8A as PAL14P4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL14P4[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8A as PAL16H2 GAL16V8A as PAL16H2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL16H2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL16H8
GAL16V8A as PAL16H8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL16H8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL16L2 GAL16V8A as PAL16L2[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8A as PAL16L2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL16L8 GAL16V8A as PAL16L8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL16L8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8A as PAL16P2 GAL16V8A as PAL16P2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL16P2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL16P8
GAL16V8A as PAL16P8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL16P8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL16R4 GAL16V8A as PAL16R4[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8A as PAL16R4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL16R6 GAL16V8A as PAL16R6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL16R6[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8A as PAL16R8 GAL16V8A as PAL16R8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL16R8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL16RP4
GAL16V8A as PAL16RP4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL16RP4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL16RP6 GAL16V8A as PAL16RP6[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8A as PAL16RP6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8A as PAL16RP8 GAL16V8A as PAL16RP8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8A as PAL16RP8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8B GAL16V8B [PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B [SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL10H8
GAL16V8B as PAL10H8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL10H8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL10L8 GAL16V8B as PAL10L8[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8B as PAL10L8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL10P8 GAL16V8B as PAL10P8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL10P8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8B as PAL12H6 GAL16V8B as PAL12H6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL12H6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL12L6
GAL16V8B as PAL12L6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL12L6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL12P6 GAL16V8B as PAL12P6[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8B as PAL12P6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL14H4 GAL16V8B as PAL14H4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL14H4[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8B as PAL14L4 GAL16V8B as PAL14L4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL14L4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL14P4
GAL16V8B as PAL14P4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL14P4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL16H2 GAL16V8B as PAL16H2[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8B as PAL16H2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL16H8 GAL16V8B as PAL16H8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL16H8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8B as PAL16L2 GAL16V8B as PAL16L2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL16L2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL16L8
GAL16V8B as PAL16L8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL16L8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL16P2 GAL16V8B as PAL16P2[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8B as PAL16P2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL16P8 GAL16V8B as PAL16P8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL16P8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8B as PAL16R4 GAL16V8B as PAL16R4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL16R4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL16R6
GAL16V8B as PAL16R6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL16R6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL16R8 GAL16V8B as PAL16R8[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8B as PAL16R8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL16RP4 GAL16V8B as PAL16RP4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL16RP4[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8B as PAL16RP6 GAL16V8B as PAL16RP6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL16RP6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8B as PAL16RP8
GAL16V8B as PAL16RP8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8B as PAL16RP8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C GAL16V8C [PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8C [SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL10H8 GAL16V8C as PAL10H8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL10H8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8C as PAL10L8 GAL16V8C as PAL10L8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL10L8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL10P8
GAL16V8C as PAL10P8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL10P8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL12H6 GAL16V8C as PAL12H6[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8C as PAL12H6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL12L6 GAL16V8C as PAL12L6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL12L6[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8C as PAL12P6 GAL16V8C as PAL12P6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL12P6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL14H4
GAL16V8C as PAL14H4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL14H4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL14L4 GAL16V8C as PAL14L4[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8C as PAL14L4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL14P4 GAL16V8C as PAL14P4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL14P4[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8C as PAL16H2 GAL16V8C as PAL16H2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL16H2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL16H8
GAL16V8C as PAL16H8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL16H8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL16L2 GAL16V8C as PAL16L2[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8C as PAL16L2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL16L8 GAL16V8C as PAL16L8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL16L8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8C as PAL16P2 GAL16V8C as PAL16P2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL16P2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL16P8
GAL16V8C as PAL16P8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL16P8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL16R4 GAL16V8C as PAL16R4[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8C as PAL16R4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL16R6 GAL16V8C as PAL16R6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL16R6[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8C as PAL16R8 GAL16V8C as PAL16R8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL16R8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL16RP4
GAL16V8C as PAL16RP4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL16RP4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL16RP6 GAL16V8C as PAL16RP6[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8C as PAL16RP6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8C as PAL16RP8 GAL16V8C as PAL16RP8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8C as PAL16RP8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8D GAL16V8D [LCC20] Poznámka: 632 GAL16V8D [PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D [SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8D as PAL10H8 GAL16V8D as PAL10H8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL10H8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL10L8
GAL16V8D as PAL10L8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL10L8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL10P8 GAL16V8D as PAL10P8[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8D as PAL10P8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL12H6 GAL16V8D as PAL12H6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL12H6[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8D as PAL12L6 GAL16V8D as PAL12L6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL12L6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL12P6
GAL16V8D as PAL12P6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL12P6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL14H4 GAL16V8D as PAL14H4[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8D as PAL14H4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL14L4 GAL16V8D as PAL14L4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL14L4[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8D as PAL14P4 GAL16V8D as PAL14P4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL14P4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL16H2
GAL16V8D as PAL16H2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL16H2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL16H8 GAL16V8D as PAL16H8[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8D as PAL16H8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL16L2 GAL16V8D as PAL16L2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL16L2[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8D as PAL16L8 GAL16V8D as PAL16L8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL16L8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL16P2
GAL16V8D as PAL16P2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL16P2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL16P8 GAL16V8D as PAL16P8[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8D as PAL16P8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL16R4 GAL16V8D as PAL16R4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL16R4[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8D as PAL16R6 GAL16V8D as PAL16R6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL16R6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL16R8
GAL16V8D as PAL16R8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL16R8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL16RP4 GAL16V8D as PAL16RP4[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8D as PAL16RP4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8D as PAL16RP6 GAL16V8D as PAL16RP6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL16RP6[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8D as PAL16RP8 GAL16V8D as PAL16RP8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8D as PAL16RP8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z
GAL16V8Z [PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z [SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL10H8 GAL16V8Z as PAL10H8[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8Z as PAL10H8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL10L8 GAL16V8Z as PAL10L8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL10L8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8Z as PAL10P8 GAL16V8Z as PAL10P8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL10P8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL12H6
GAL16V8Z as PAL12H6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL12H6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL12L6 GAL16V8Z as PAL12L6[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8Z as PAL12L6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL12P6 GAL16V8Z as PAL12P6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL12P6[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8Z as PAL14H4 GAL16V8Z as PAL14H4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL14H4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL14L4
GAL16V8Z as PAL14L4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL14L4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL14P4 GAL16V8Z as PAL14P4[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8Z as PAL14P4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL16H2 GAL16V8Z as PAL16H2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL16H2[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8Z as PAL16H8 GAL16V8Z as PAL16H8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL16H8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL16L2
GAL16V8Z as PAL16L2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL16L2[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL16L8 GAL16V8Z as PAL16L8[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8Z as PAL16L8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL16P2 GAL16V8Z as PAL16P2[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL16P2[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8Z as PAL16P8 GAL16V8Z as PAL16P8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL16P8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL16R4
GAL16V8Z as PAL16R4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL16R4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL16R6 GAL16V8Z as PAL16R6[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8Z as PAL16R6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL16R8 GAL16V8Z as PAL16R8[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL16R8[SOIC20] Poznámka: 119
GAL16V8Z as PAL16RP4 GAL16V8Z as PAL16RP4[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL16RP4[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL16RP6
GAL16V8Z as PAL16RP6[PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8Z as PAL16RP6[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8Z as PAL16RP8 GAL16V8Z as PAL16RP8[PLCC20] Poznámka: 47
GAL16V8Z as PAL16RP8[SOIC20] Poznámka: 119 GAL16V8ZD GAL16V8ZD [PLCC20] Poznámka: 47 GAL16V8ZD [SOIC20] Poznámka: 119
GAL18V10 GAL18V10 [PLCC20] Poznámka: 47 GAL18V10B GAL18V10B [PLCC20] Poznámka: 47
GAL20LV8C GAL20LV8C [PLCC28] Poznámka: 48 GAL20LV8D GAL20LV8D [PLCC28] Poznámka: 48
GAL20LV8Z GAL20LV8Z [PLCC28] Poznámka: 48 GAL20LV8ZD GAL20LV8ZD [PLCC28] Poznámka: 48
GAL20RA10 GAL20RA10 [PLCC28] Poznámka: 48 GAL20RA10B GAL20RA10B [PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 GAL20V8 [PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL14H8 GAL20V8 as PAL14H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 as PAL14L8 GAL20V8 as PAL14L8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL14P8 GAL20V8 as PAL14P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 as PAL16H6 GAL20V8 as PAL16H6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL16L6 GAL20V8 as PAL16L6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 as PAL16P6 GAL20V8 as PAL16P6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL18H4 GAL20V8 as PAL18H4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 as PAL18L4 GAL20V8 as PAL18L4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL18P4 GAL20V8 as PAL18P4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 as PAL20H2 GAL20V8 as PAL20H2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL20H8 GAL20V8 as PAL20H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 as PAL20L2 GAL20V8 as PAL20L2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL20L8 GAL20V8 as PAL20L8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 as PAL20P2 GAL20V8 as PAL20P2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL20P8 GAL20V8 as PAL20P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 as PAL20R4 GAL20V8 as PAL20R4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL20R6 GAL20V8 as PAL20R6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 as PAL20R8 GAL20V8 as PAL20R8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL20RP4 GAL20V8 as PAL20RP4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8 as PAL20RP6 GAL20V8 as PAL20RP6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8 as PAL20RP8 GAL20V8 as PAL20RP8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A GAL20V8A [PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL14H8 GAL20V8A as PAL14H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A as PAL14L8 GAL20V8A as PAL14L8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL14P8 GAL20V8A as PAL14P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A as PAL16H6 GAL20V8A as PAL16H6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL16L6 GAL20V8A as PAL16L6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A as PAL16P6 GAL20V8A as PAL16P6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL18H4 GAL20V8A as PAL18H4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A as PAL18L4 GAL20V8A as PAL18L4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL18P4 GAL20V8A as PAL18P4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A as PAL20H2 GAL20V8A as PAL20H2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL20H8 GAL20V8A as PAL20H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A as PAL20L2 GAL20V8A as PAL20L2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL20L8 GAL20V8A as PAL20L8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A as PAL20P2 GAL20V8A as PAL20P2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL20P8 GAL20V8A as PAL20P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A as PAL20R4 GAL20V8A as PAL20R4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL20R6 GAL20V8A as PAL20R6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A as PAL20R8 GAL20V8A as PAL20R8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL20RP4 GAL20V8A as PAL20RP4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8A as PAL20RP6 GAL20V8A as PAL20RP6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8A as PAL20RP8 GAL20V8A as PAL20RP8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B GAL20V8B [PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL14H8 GAL20V8B as PAL14H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B as PAL14L8 GAL20V8B as PAL14L8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL14P8 GAL20V8B as PAL14P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B as PAL16H6 GAL20V8B as PAL16H6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL16L6 GAL20V8B as PAL16L6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B as PAL16P6 GAL20V8B as PAL16P6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL18H4 GAL20V8B as PAL18H4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B as PAL18L4 GAL20V8B as PAL18L4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL18P4 GAL20V8B as PAL18P4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B as PAL20H2 GAL20V8B as PAL20H2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL20H8 GAL20V8B as PAL20H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B as PAL20L2 GAL20V8B as PAL20L2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL20L8 GAL20V8B as PAL20L8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B as PAL20P2 GAL20V8B as PAL20P2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL20P8 GAL20V8B as PAL20P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B as PAL20R4 GAL20V8B as PAL20R4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL20R6 GAL20V8B as PAL20R6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B as PAL20R8 GAL20V8B as PAL20R8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL20RP4 GAL20V8B as PAL20RP4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8B as PAL20RP6 GAL20V8B as PAL20RP6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8B as PAL20RP8 GAL20V8B as PAL20RP8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C GAL20V8C [PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL14H8 GAL20V8C as PAL14H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C as PAL14L8 GAL20V8C as PAL14L8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL14P8 GAL20V8C as PAL14P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C as PAL16H6 GAL20V8C as PAL16H6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL16L6 GAL20V8C as PAL16L6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C as PAL16P6 GAL20V8C as PAL16P6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL18H4 GAL20V8C as PAL18H4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C as PAL18L4 GAL20V8C as PAL18L4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL18P4 GAL20V8C as PAL18P4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C as PAL20H2 GAL20V8C as PAL20H2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL20H8 GAL20V8C as PAL20H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C as PAL20L2 GAL20V8C as PAL20L2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL20L8 GAL20V8C as PAL20L8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C as PAL20P2 GAL20V8C as PAL20P2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL20P8 GAL20V8C as PAL20P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C as PAL20R4 GAL20V8C as PAL20R4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL20R6 GAL20V8C as PAL20R6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C as PAL20R8 GAL20V8C as PAL20R8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL20RP4 GAL20V8C as PAL20RP4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8C as PAL20RP6 GAL20V8C as PAL20RP6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8C as PAL20RP8 GAL20V8C as PAL20RP8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D GAL20V8D [PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL14H8 GAL20V8D as PAL14H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D as PAL14L8 GAL20V8D as PAL14L8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL14P8 GAL20V8D as PAL14P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D as PAL16H6 GAL20V8D as PAL16H6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL16L6 GAL20V8D as PAL16L6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D as PAL16P6 GAL20V8D as PAL16P6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL18H4 GAL20V8D as PAL18H4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D as PAL18L4 GAL20V8D as PAL18L4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL18P4 GAL20V8D as PAL18P4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D as PAL20H2 GAL20V8D as PAL20H2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL20H8 GAL20V8D as PAL20H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D as PAL20L2 GAL20V8D as PAL20L2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL20L8 GAL20V8D as PAL20L8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D as PAL20P2 GAL20V8D as PAL20P2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL20P8 GAL20V8D as PAL20P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D as PAL20R4 GAL20V8D as PAL20R4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL20R6 GAL20V8D as PAL20R6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D as PAL20R8 GAL20V8D as PAL20R8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL20RP4 GAL20V8D as PAL20RP4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8D as PAL20RP6 GAL20V8D as PAL20RP6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8D as PAL20RP8 GAL20V8D as PAL20RP8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z GAL20V8Z [PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL14H8 GAL20V8Z as PAL14H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z as PAL14L8 GAL20V8Z as PAL14L8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL14P8 GAL20V8Z as PAL14P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z as PAL16H6 GAL20V8Z as PAL16H6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL16L6 GAL20V8Z as PAL16L6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z as PAL16P6 GAL20V8Z as PAL16P6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL18H4 GAL20V8Z as PAL18H4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z as PAL18L4 GAL20V8Z as PAL18L4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL18P4 GAL20V8Z as PAL18P4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z as PAL20H2 GAL20V8Z as PAL20H2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL20H8 GAL20V8Z as PAL20H8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z as PAL20L2 GAL20V8Z as PAL20L2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL20L8 GAL20V8Z as PAL20L8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z as PAL20P2 GAL20V8Z as PAL20P2[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL20P8 GAL20V8Z as PAL20P8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z as PAL20R4 GAL20V8Z as PAL20R4[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL20R6 GAL20V8Z as PAL20R6[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z as PAL20R8 GAL20V8Z as PAL20R8[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL20RP4 GAL20V8Z as PAL20RP4[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8Z as PAL20RP6 GAL20V8Z as PAL20RP6[PLCC28] Poznámka: 48 GAL20V8Z as PAL20RP8 GAL20V8Z as PAL20RP8[PLCC28] Poznámka: 48
GAL20V8ZD GAL20V8ZD [PLCC28] Poznámka: 48 GAL20XV10 GAL20XV10 [PLCC28] Poznámka: 48
GAL20XV10B GAL20XV10B [PLCC28] Poznámka: 48 GAL22LV10 GAL22LV10 [PLCC28] Poznámka: 48
GAL22LV10C GAL22LV10C [PLCC28] Poznámka: 48 GAL22LV10D GAL22LV10D [PLCC28] Poznámka: 48
GAL22LV10Z GAL22LV10Z [PLCC28] Poznámka: 48 GAL22LV10ZD GAL22LV10ZD [PLCC28] Poznámka: 48
GAL22V10 GAL22V10 [PLCC28] Poznámka: 48 GAL22V10B GAL22V10B [PLCC28] Poznámka: 48
GAL22V10B-Q GAL22V10B-Q [PLCC28] Poznámka: 48 GAL22V10C GAL22V10C [PLCC28] Poznámka: 48
GAL22V10D GAL22V10D [PLCC28] Poznámka: 48 GAL22V10D-Q GAL22V10D-Q [PLCC28] Poznámka: 48
GAL26CLV12 GAL26CLV12 [PLCC28] Poznámka: 48 GAL26CLV12 [SOIC28] Poznámka: 4045 GAL26CLV12 [TSOP28] Poznámka: 172
GAL26CLV12B GAL26CLV12B [PLCC28] Poznámka: 48 GAL26CLV12B [SOIC28] Poznámka: 4045 GAL26CLV12B [TSOP28] Poznámka: 172
GAL26CLV12C GAL26CLV12C [PLCC28] Poznámka: 48 GAL26CLV12C [SOIC28] Poznámka: 4045 GAL26CLV12C [TSOP28] Poznámka: 172
GAL26CLV12D GAL26CLV12D [PLCC28] Poznámka: 48 GAL26CLV12D [SOIC28] Poznámka: 4045 GAL26CLV12D [TSOP28] Poznámka: 172
GAL26CLV12Z GAL26CLV12Z [PLCC28] Poznámka: 48 GAL26CLV12Z [SOIC28] Poznámka: 4045 GAL26CLV12Z [TSOP28] Poznámka: 172
GAL26CLV12ZD GAL26CLV12ZD [PLCC28] Poznámka: 48 GAL26CLV12ZD [SOIC28] Poznámka: 4045 GAL26CLV12ZD [TSOP28] Poznámka: 172
GAL26CV12 GAL26CV12 [PLCC28] Poznámka: 48 GAL26CV12B GAL26CV12B [PLCC28] Poznámka: 48
GAL26CV12C GAL26CV12C [PLCC28] Poznámka: 48 GAL26V12C GAL26V12C [PLCC28] Poznámka: 48
GAL6001 GAL6001 [PLCC28] Poznámka: 48 GAL6001B GAL6001B [PLCC28] Poznámka: 48
GAL6002B GAL6002B [PLCC28] Poznámka: 48 iCE40HX1K [TQFP144] Poznámka: 5146 iCE40HX1K [VQFP100] Poznámka: 5310
iCE40HX4K [TQFP144] Poznámka: 5146 iCE40LP384 (ISP) Poznámka: 138 9997 iCE40LP384 [QFN32] Poznámka: 5099 iCE40UP5K [QFN48] Poznámka: 5144
iCE40UP5K [WLCSP30] Poznámka: 6513 iCE5LP1K [QFN48] Poznámka: 5144 iCE5LP1K [WLCSP36] Poznámka: 6528 iCE5LP2K [QFN48] Poznámka: 5144
iCE5LP2K [WLCSP36] Poznámka: 6528 iCE5LP4K [QFN48] Poznámka: 5144 iCE5LP4K [WLCSP36] Poznámka: 6528 isp1016EA (ISP) Poznámka: 138
isp1016EA [TQFP44] Poznámka: 94 isp2032E (ISP) Poznámka: 138 isp2032E [TQFP44] Poznámka: 94 ispGAL22LV10 (ISP) Poznámka: 138
ispGAL22LV10 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispGAL22LV10 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispGAL22LV10 [PLCC28] Poznámka: 48 ispGAL22LV10 [PLCC28](SVF) Poznámka: 48
ispGAL22LV10 [PLCC28](VME) Poznámka: 48 ispGAL22LV10 [SSOP28] Poznámka: 1103 ispGAL22LV10 [SSOP28](SVF) Poznámka: 1103 ispGAL22LV10 [SSOP28](VME) Poznámka: 1103
ispGAL22LV10A (ISP) Poznámka: 138 ispGAL22LV10A [PLCC28] Poznámka: 48 ispGAL22LV10A [SSOP28] Poznámka: 1103 ispGAL22LV10B (ISP) Poznámka: 138
ispGAL22LV10B [PLCC28] Poznámka: 48 ispGAL22LV10B [SSOP28] Poznámka: 1103 ispGAL22LV10C (ISP) Poznámka: 138 ispGAL22LV10C [PLCC28] Poznámka: 48
ispGAL22LV10C [SSOP28] Poznámka: 1103 ispGAL22LV10D (ISP) Poznámka: 138 ispGAL22LV10D [PLCC28] Poznámka: 48 ispGAL22LV10D [SSOP28] Poznámka: 1103
ispGAL22V10 ispGAL22V10 (ISP) Poznámka: 138 ispGAL22V10 [PLCC28] Poznámka: 48 ispGAL22V10AB (ISP) Poznámka: 138
ispGAL22V10AB (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispGAL22V10AB (ISP-VME) Poznámka: 138 ispGAL22V10AB [PLCC28] Poznámka: 48 ispGAL22V10AB [PLCC28](SVF) Poznámka: 48
ispGAL22V10AB [PLCC28](VME) Poznámka: 48 ispGAL22V10AB [QFN32] Poznámka: 221 ispGAL22V10AB [QFN32](SVF) Poznámka: 221 ispGAL22V10AB [QFN32](VME) Poznámka: 221
ispGAL22V10AB [QFNS32] Poznámka: 221 ispGAL22V10AC (ISP) Poznámka: 138 ispGAL22V10AC (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispGAL22V10AC (ISP-VME) Poznámka: 138
ispGAL22V10AC [PLCC28] Poznámka: 48 ispGAL22V10AC [PLCC28](SVF) Poznámka: 48 ispGAL22V10AC [PLCC28](VME) Poznámka: 48 ispGAL22V10AC [QFN32] Poznámka: 221
ispGAL22V10AC [QFN32](SVF) Poznámka: 221 ispGAL22V10AC [QFN32](VME) Poznámka: 221 ispGAL22V10AC [QFNS32] Poznámka: 221 ispGAL22V10AV (ISP) Poznámka: 138
ispGAL22V10AV (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispGAL22V10AV (ISP-VME) Poznámka: 138 ispGAL22V10AV [PLCC28] Poznámka: 48 ispGAL22V10AV [PLCC28](SVF) Poznámka: 48
ispGAL22V10AV [PLCC28](VME) Poznámka: 48 ispGAL22V10AV [QFN32] Poznámka: 221 ispGAL22V10AV [QFN32](SVF) Poznámka: 221 ispGAL22V10AV [QFN32](VME) Poznámka: 221
ispGAL22V10AV [QFNS32] Poznámka: 221 ispGAL22V10AZC (ISP) Poznámka: 138 ispGAL22V10AZC [PLCC28] Poznámka: 48 ispGAL22V10AZC [QFN32] Poznámka: 221
ispGAL22V10AZC [QFNS32] Poznámka: 221 ispGAL22V10B ispGAL22V10B (ISP) Poznámka: 138 ispGAL22V10B [PLCC28] Poznámka: 48
ispGAL22V10C ispGAL22V10C (ISP) Poznámka: 138 ispGAL22V10C [PLCC28] Poznámka: 48 ispGAL22V10C [SSOP28] Poznámka: 1103
ispGDX120A (ISP) Poznámka: 138 ispGDX120A (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispGDX120A (ISP-VME) Poznámka: 138 ispGDX120A [TQFP176] Poznámka: 453
ispGDX120A [TQFP176](SVF) Poznámka: 453 ispGDX120A [TQFP176](VME) Poznámka: 453 ispGDX160 (ISP) Poznámka: 138 ispGDX160 [MQUAD208] Poznámka: 454
ispGDX160A (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispGDX160A (ISP-VME) Poznámka: 138 ispGDX160A [PQFP208](SVF) Poznámka: 454 ispGDX160A [PQFP208](VME) Poznámka: 454
ispGDX160V (ISP) Poznámka: 138 ispGDX160V (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispGDX160V (ISP-VME) Poznámka: 138 ispGDX160V [PQFP208] Poznámka: 454
ispGDX160V [PQFP208](SVF) Poznámka: 454 ispGDX160V [PQFP208](VME) Poznámka: 454 ispGDX160VA (ISP) Poznámka: 138 ispGDX160VA (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispGDX160VA (ISP-VME) Poznámka: 138 ispGDX160VA [PQFP208] Poznámka: 454 ispGDX160VA [PQFP208](SVF) Poznámka: 454 ispGDX160VA [PQFP208](VME) Poznámka: 454
ispGDX240VA (ISP) Poznámka: 138 ispGDX240VA (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispGDX240VA (ISP-VME) Poznámka: 138 ispGDX80A (ISP) Poznámka: 138
ispGDX80A (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispGDX80A (ISP-VME) Poznámka: 138 ispGDX80VA (ISP) Poznámka: 138 ispGDX80VA (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispGDX80VA (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI1016 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1016 [JLCC44] Poznámka: 67 ispLSI1016 [PLCC44] Poznámka: 67
ispLSI1016 [TQFP44] Poznámka: 94 ispLSI1016E (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1016E [PLCC44] Poznámka: 67 ispLSI1016E [TQFP44] Poznámka: 94
ispLSI1016EA (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1016EA (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI1016EA (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI1016EA [PLCC44] Poznámka: 67
ispLSI1016EA [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 ispLSI1016EA [PLCC44](VME) Poznámka: 67 ispLSI1016EA [TQFP44] Poznámka: 94 ispLSI1016EA [TQFP44](SVF) Poznámka: 94
ispLSI1016EA [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispLSI1024 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1024 [PLCC68] Poznámka: 785 ispLSI1024 [TQFP100] Poznámka: 5633
ispLSI1024E (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1024E [PLCC68] Poznámka: 785 ispLSI1024EA (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1024EA (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispLSI1024EA (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI1024EA [TQFP100] Poznámka: 5633 ispLSI1024EA [TQFP100](SVF) Poznámka: 5633 ispLSI1024EA [TQFP100](VME) Poznámka: 5633
ispLSI1032 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1032 [PGA84] Poznámka: 709 ispLSI1032 [PLCC84] Poznámka: 4667 ispLSI1032 [TQFP100] Poznámka: 203
ispLSI1032E (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1032E [PGA84] Poznámka: 709 ispLSI1032E [PLCC84] Poznámka: 4667 ispLSI1032E [TQFP100] Poznámka: 203
ispLSI1032EA (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1032EA (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI1032EA (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI1032EA [TQFP100] Poznámka: 203
ispLSI1032EA [TQFP100](SVF) Poznámka: 203 ispLSI1032EA [TQFP100](VME) Poznámka: 203 ispLSI1048 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1048C (ISP) Poznámka: 138
ispLSI1048E (ISP) Poznámka: 138 ispLSI1048E [PQFP128] Poznámka: 448 ispLSI1048E [TQFP128] Poznámka: 5603 ispLSI1048EA (ISP) Poznámka: 138
ispLSI1048EA (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI1048EA (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI1048EA [PQFP128] Poznámka: 448 ispLSI1048EA [PQFP128](SVF) Poznámka: 448
ispLSI1048EA [PQFP128](VME) Poznámka: 448 ispLSI1048EA [TQFP128] Poznámka: 5603 ispLSI1048EA [TQFP128](SVF) Poznámka: 5603 ispLSI1048EA [TQFP128](VME) Poznámka: 5603
ispLSI2032 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI2032 [PLCC44] Poznámka: 67 ispLSI2032 [TQFP44] Poznámka: 94 ispLSI2032 [TQFP48] Poznámka: 174
ispLSI2032A (ISP) Poznámka: 138 ispLSI2032A [PLCC44] Poznámka: 67 ispLSI2032A [TQFP44] Poznámka: 94 ispLSI2032A [TQFP48] Poznámka: 174
ispLSI2032E (ISP) Poznámka: 138 ispLSI2032E (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2032E (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2032E [PLCC44] Poznámka: 67
ispLSI2032E [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 ispLSI2032E [PLCC44](VME) Poznámka: 67 ispLSI2032E [TQFP44] Poznámka: 94 ispLSI2032E [TQFP44](SVF) Poznámka: 94
ispLSI2032E [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispLSI2032E [TQFP48] Poznámka: 174 ispLSI2032E [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 ispLSI2032E [TQFP48](VME) Poznámka: 174
ispLSI2032V (ISP) Poznámka: 138 ispLSI2032V (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2032V (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2032V [PLCC44] Poznámka: 67
ispLSI2032V [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 ispLSI2032V [PLCC44](VME) Poznámka: 67 ispLSI2032V [TQFP44] Poznámka: 94 ispLSI2032V [TQFP44](SVF) Poznámka: 94
ispLSI2032V [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispLSI2032V [TQFP48] Poznámka: 174 ispLSI2032VE (ISP) Poznámka: 138 ispLSI2032VE (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispLSI2032VE (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2032VE [caBGA49] Poznámka: 746 ispLSI2032VE [caBGA49](SVF) Poznámka: 746 ispLSI2032VE [caBGA49](VME) Poznámka: 746
ispLSI2032VE [PLCC44] Poznámka: 67 ispLSI2032VE [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 ispLSI2032VE [PLCC44](VME) Poznámka: 67 ispLSI2032VE [TQFP44] Poznámka: 94
ispLSI2032VE [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 ispLSI2032VE [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispLSI2032VE [TQFP48] Poznámka: 174 ispLSI2032VE [TQFP48](SVF) Poznámka: 174
ispLSI2032VE [TQFP48](VME) Poznámka: 174 ispLSI2032VL (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2032VL (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2032VL [caBGA49](SVF) Poznámka: 746
ispLSI2032VL [caBGA49](VME) Poznámka: 746 ispLSI2032VL [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 ispLSI2032VL [PLCC44](VME) Poznámka: 67 ispLSI2032VL [TQFP44](SVF) Poznámka: 94
ispLSI2032VL [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispLSI2032VL [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 ispLSI2032VL [TQFP48](VME) Poznámka: 174 ispLSI2064 (ISP) Poznámka: 138
ispLSI2064 [PGA84] Poznámka: 709 ispLSI2064 [PLCC84] Poznámka: 4667 ispLSI2064 [TQFP100] Poznámka: 203 ispLSI2064A [PLCC44] Poznámka: 67
ispLSI2064A [PLCC44](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064A [PLCC84] Poznámka: 4667 ispLSI2064A [PLCC84](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064A [TQFP100] Poznámka: 203
ispLSI2064A [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064A [TQFP44] Poznámka: 94 ispLSI2064A [TQFP44](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064E (ISP) Poznámka: 138
ispLSI2064E (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2064E (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2064E [TQFP100] Poznámka: 6396 ispLSI2064E [TQFP100](SVF) Poznámka: 6396
ispLSI2064E [TQFP100](VME) Poznámka: 6396 ispLSI2064V (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2064V (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2064V [PLCC44] Poznámka: 67
ispLSI2064V [PLCC44](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064V [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 ispLSI2064V [PLCC44](VME) Poznámka: 67 ispLSI2064V [PLCC84] Poznámka: 446
ispLSI2064V [PLCC84](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064V [PLCC84](SVF) Poznámka: 446 ispLSI2064V [PLCC84](VME) Poznámka: 446 ispLSI2064V [TQFP100] Poznámka: 5632
ispLSI2064V [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064V [TQFP100](SVF) Poznámka: 5632 ispLSI2064V [TQFP100](VME) Poznámka: 5632 ispLSI2064V [TQFP44] Poznámka: 94
ispLSI2064V [TQFP44](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064V [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 ispLSI2064V [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispLSI2064VE (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispLSI2064VE (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2064VE [caBGA100] Poznámka: 1493 ispLSI2064VE [CBGA100](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064VE [PLCC44] Poznámka: 67
ispLSI2064VE [PLCC44](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064VE [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 ispLSI2064VE [PLCC44](VME) Poznámka: 67 ispLSI2064VE [PLCC84] Poznámka: 446
ispLSI2064VE [PLCC84](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064VE [TQFP100] Poznámka: 5632 ispLSI2064VE [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064VE [TQFP100](SVF) Poznámka: 5632
ispLSI2064VE [TQFP100](VME) Poznámka: 5632 ispLSI2064VE [TQFP44] Poznámka: 94 ispLSI2064VE [TQFP44](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2064VE [TQFP44](SVF) Poznámka: 94
ispLSI2064VE [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispLSI2064VL (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2064VL (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2064VL [PLCC44](SVF) Poznámka: 67
ispLSI2064VL [PLCC44](VME) Poznámka: 67 ispLSI2064VL [TQFP100](SVF) Poznámka: 5632 ispLSI2064VL [TQFP100](VME) Poznámka: 5632 ispLSI2064VL [TQFP44](SVF) Poznámka: 94
ispLSI2064VL [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispLSI2096 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI2096 [TQFP128] Poznámka: 5603 ispLSI2096A (ISP) Poznámka: 138
ispLSI2096A [TQFP128] Poznámka: 5603 ispLSI2096E (ISP) Poznámka: 138 ispLSI2096E (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2096E (ISP-VME) Poznámka: 138
ispLSI2096E [PQFP128] Poznámka: 448 ispLSI2096E [PQFP128](SVF) Poznámka: 448 ispLSI2096E [PQFP128](VME) Poznámka: 448 ispLSI2096E [TQFP128] Poznámka: 5603
ispLSI2096E [TQFP128](SVF) Poznámka: 5603 ispLSI2096E [TQFP128](VME) Poznámka: 5603 ispLSI2096V (ISP) Poznámka: 138 ispLSI2096V (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispLSI2096V (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2096V [PQFP128] Poznámka: 449 ispLSI2096V [PQFP128](SVF) Poznámka: 449 ispLSI2096V [PQFP128](VME) Poznámka: 449
ispLSI2096V [TQFP128] Poznámka: 5601 ispLSI2096V [TQFP128](SVF) Poznámka: 5601 ispLSI2096V [TQFP128](VME) Poznámka: 5601 ispLSI2096VE (ISP) Poznámka: 138
ispLSI2096VE (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2096VE (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2096VE [PQFP128] Poznámka: 449 ispLSI2096VE [PQFP128](SVF) Poznámka: 449
ispLSI2096VE [PQFP128](VME) Poznámka: 449 ispLSI2096VE [TQFP128] Poznámka: 5601 ispLSI2096VE [TQFP128](SVF) Poznámka: 5601 ispLSI2096VE [TQFP128](VME) Poznámka: 5601
ispLSI2096VL (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2096VL (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2096VL [TQFP128](SVF) Poznámka: 5601 ispLSI2096VL [TQFP128](VME) Poznámka: 5601
ispLSI2128 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128 [TQFP176] Poznámka: 5597 ispLSI2128A [PGA167](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128A [PLCC84](ISP) Poznámka: 138
ispLSI2128A [PQFP100](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128A [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128A [TQFP176] Poznámka: 5597 ispLSI2128A [TQFP176](ISP) Poznámka: 138
ispLSI2128E (ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128E (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2128E (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2128E [TQFP176] Poznámka: 5597
ispLSI2128E [TQFP176](SVF) Poznámka: 5597 ispLSI2128E [TQFP176](VME) Poznámka: 5597 ispLSI2128V (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2128V (ISP-VME) Poznámka: 138
ispLSI2128V [PLCC84] Poznámka: 446 ispLSI2128V [PLCC84](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128V [PLCC84](SVF) Poznámka: 446 ispLSI2128V [PLCC84](VME) Poznámka: 446
ispLSI2128V [PQFP160] Poznámka: 451 ispLSI2128V [PQFP160](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128V [PQFP160](SVF) Poznámka: 451 ispLSI2128V [PQFP160](VME) Poznámka: 451
ispLSI2128V [TQFP100] Poznámka: 5632 ispLSI2128V [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128V [TQFP100](SVF) Poznámka: 5632 ispLSI2128V [TQFP100](VME) Poznámka: 5632
ispLSI2128V [TQFP176] Poznámka: 5598 ispLSI2128V [TQFP176](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128V [TQFP176](SVF) Poznámka: 5598 ispLSI2128V [TQFP176](VME) Poznámka: 5598
ispLSI2128VE (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2128VE (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2128VE [caBGA100] Poznámka: 1493 ispLSI2128VE [CBGA100](ISP) Poznámka: 138
ispLSI2128VE [FPBGA208](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128VE [PLCC84] Poznámka: 446 ispLSI2128VE [PLCC84](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128VE [PQFP160] Poznámka: 451
ispLSI2128VE [PQFP160](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128VE [PQFP160](SVF) Poznámka: 451 ispLSI2128VE [PQFP160](VME) Poznámka: 451 ispLSI2128VE [TQFP100] Poznámka: 5632
ispLSI2128VE [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128VE [TQFP100](SVF) Poznámka: 5632 ispLSI2128VE [TQFP100](VME) Poznámka: 5632 ispLSI2128VE [TQFP176] Poznámka: 5598
ispLSI2128VE [TQFP176](ISP) Poznámka: 138 ispLSI2128VE [TQFP176](SVF) Poznámka: 5598 ispLSI2128VE [TQFP176](VME) Poznámka: 5598 ispLSI2128VL (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispLSI2128VL (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2128VL [PQFP160](SVF) Poznámka: 451 ispLSI2128VL [PQFP160](VME) Poznámka: 451 ispLSI2128VL [TQFP100](SVF) Poznámka: 5632
ispLSI2128VL [TQFP100](VME) Poznámka: 5632 ispLSI2128VL [TQFP176](SVF) Poznámka: 5598 ispLSI2128VL [TQFP176](VME) Poznámka: 5598 ispLSI2192VE (ISP) Poznámka: 138
ispLSI2192VE (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2192VE (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2192VE [TQFP128] Poznámka: 5601 ispLSI2192VE [TQFP128](SVF) Poznámka: 5601
ispLSI2192VE [TQFP128](VME) Poznámka: 5601 ispLSI2192VL (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI2192VL (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI2192VL [TQFP128](SVF) Poznámka: 5601
ispLSI2192VL [TQFP128](VME) Poznámka: 5601 ispLSI3160 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI3160 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI3160 (ISP-VME) Poznámka: 138
ispLSI3160 [PQFP208] Poznámka: 475 ispLSI3160 [PQFP208](SVF) Poznámka: 475 ispLSI3160 [PQFP208](VME) Poznámka: 475 ispLSI3192 (ISP) Poznámka: 138
ispLSI3192 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI3192 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI3192 [PQFP240] Poznámka: 476 ispLSI3192 [PQFP240](SVF) Poznámka: 476
ispLSI3192 [PQFP240](VME) Poznámka: 476 ispLSI3256 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI3256 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI3256 (ISP-VME) Poznámka: 138
ispLSI3256 [MQFP160] Poznámka: 5343 ispLSI3256 [MQFP160](SVF) Poznámka: 5343 ispLSI3256 [MQFP160](VME) Poznámka: 5343 ispLSI3256A (ISP) Poznámka: 138
ispLSI3256A (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI3256A (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI3256A [MQFP160] Poznámka: 5343 ispLSI3256A [MQFP160](SVF) Poznámka: 5343
ispLSI3256A [MQFP160](VME) Poznámka: 5343 ispLSI3256A [PQFP160] Poznámka: 5343 ispLSI3256A [PQFP160](SVF) Poznámka: 5343 ispLSI3256A [PQFP160](VME) Poznámka: 5343
ispLSI3256E (ISP) Poznámka: 138 ispLSI3256E (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI3256E (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI3256E [PQFP304] Poznámka: 478
ispLSI3256E [PQFP304](SVF) Poznámka: 478 ispLSI3256E [PQFP304](VME) Poznámka: 478 ispLSI3320 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI3320 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispLSI3320 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI3320 [PQFP208] Poznámka: 475 ispLSI3320 [PQFP208](SVF) Poznámka: 475 ispLSI3320 [PQFP208](VME) Poznámka: 475
ispLSI3448 (ISP) Poznámka: 138 ispLSI3448 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI3448 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI5128VE (ISP) Poznámka: 138
ispLSI5128VE (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI5128VE (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI5128VE [TQFP128] Poznámka: 740 ispLSI5128VE [TQFP128](SVF) Poznámka: 740
ispLSI5128VE [TQFP128](VME) Poznámka: 740 ispLSI5256V (ISP) Poznámka: 138 ispLSI5256V [PQFP208] Poznámka: 1147 ispLSI5256VA (ISP) Poznámka: 138
ispLSI5256VA (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI5256VA (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI5256VA [PQFP208] Poznámka: 1147 ispLSI5256VE (ISP) Poznámka: 138
ispLSI5256VE (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI5256VE (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI5256VE [fpBGA256] Poznámka: 1015 ispLSI5256VE [fpBGA256](SVF) Poznámka: 1015
ispLSI5256VE [fpBGA256](VME) Poznámka: 1015 ispLSI5256VE [TQFP100] Poznámka: 3184 ispLSI5256VE [TQFP100](SVF) Poznámka: 3184 ispLSI5256VE [TQFP100](VME) Poznámka: 3184
ispLSI5256VE [TQFP128] Poznámka: 740 ispLSI5256VE [TQFP128](SVF) Poznámka: 740 ispLSI5256VE [TQFP128](VME) Poznámka: 740 ispLSI5384V (ISP) Poznámka: 138
ispLSI5384V [PQFP208] Poznámka: 1147 ispLSI5384VA (ISP) Poznámka: 138 ispLSI5384VA (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI5384VA (ISP-VME) Poznámka: 138
ispLSI5384VA [PQFP208] Poznámka: 1147 ispLSI5384VE (ISP) Poznámka: 138 ispLSI5384VE (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI5384VE (ISP-VME) Poznámka: 138
ispLSI5384VE [fpBGA256] Poznámka: 1015 ispLSI5384VE [fpBGA256](SVF) Poznámka: 1015 ispLSI5384VE [fpBGA256](VME) Poznámka: 1015 ispLSI5512V (ISP) Poznámka: 138
ispLSI5512VA (ISP) Poznámka: 138 ispLSI5512VA (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI5512VA (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI5512VA [PQFP208] Poznámka: 1147
ispLSI5512VE (ISP) Poznámka: 138 ispLSI5512VE (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI5512VE (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI5512VE [fpBGA256] Poznámka: 1015
ispLSI5512VE [fpBGA256](SVF) Poznámka: 1015 ispLSI5512VE [fpBGA256](VME) Poznámka: 1015 ispLSI6192DP (ISP) Poznámka: 138 ispLSI6192FF (ISP) Poznámka: 138
ispLSI6192SP (ISP) Poznámka: 138 ispLSI81080V (ISP) Poznámka: 138 ispLSI81080V (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI81080V (ISP-VME) Poznámka: 138
ispLSI8600V (ISP) Poznámka: 138 ispLSI8600V (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI8600V (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI8840 (ISP) Poznámka: 138
ispLSI8840 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispLSI8840 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispLSI8840V (ISP) Poznámka: 138 ispLSI8840V (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispLSI8840V (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC10 ispPAC10 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC10 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC10 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC10 (SVF) ispPAC10 (VME) ispPAC10 [SOIC28] Poznámka: 4045
ispPAC10 [SOIC28](SVF) Poznámka: 4045 ispPAC10 [SOIC28](VME) Poznámka: 4045 ispPAC20 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC20 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC20 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC20 [PLCC44] Poznámka: 67 ispPAC20 [PLCC44](SVF) Poznámka: 67 ispPAC20 [PLCC44](VME) Poznámka: 67
ispPAC20 [TQFP44] Poznámka: 94 ispPAC20 [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 ispPAC20 [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispPAC30
ispPAC30 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC30 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC30 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC30 (SVF)
ispPAC30 (VME) ispPAC30 [SOIC24] Poznámka: 1062 ispPAC30 [SOIC24](SVF) Poznámka: 1062 ispPAC30 [SOIC24](VME) Poznámka: 1062
ispPAC80 ispPAC80 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC80 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC80 (ISP-VME) Poznámka: 138
ispPAC80 (SVF) ispPAC80 (VME) ispPAC80 [SOIC16] Poznámka: 1060 ispPAC80 [SOIC16](SVF) Poznámka: 1060
ispPAC80 [SOIC16](VME) Poznámka: 1060 ispPAC81 ispPAC81 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC81 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC81 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC81 (SVF) ispPAC81 (VME) ispPAC81 [SOIC16] Poznámka: 1060
ispPAC81 [SOIC16](SVF) Poznámka: 1060 ispPAC81 [SOIC16](VME) Poznámka: 1060 ispPAC-CLK5304S-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5304S-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-CLK5304S-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5304S-01 [TQFP48] Poznámka: 174 ispPAC-CLK5304S-01 [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 ispPAC-CLK5304S-01 [TQFP48](VME) Poznámka: 174
ispPAC-CLK5308S-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5308S-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5308S-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5308S-01 [TQFP48] Poznámka: 174
ispPAC-CLK5308S-01 [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 ispPAC-CLK5308S-01 [TQFP48](VME) Poznámka: 174 ispPAC-CLK5312S-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5312S-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-CLK5312S-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5312S-01 [TQFP48] Poznámka: 174 ispPAC-CLK5312S-01 [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 ispPAC-CLK5312S-01 [TQFP48](VME) Poznámka: 174
ispPAC-CLK5316S-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5316S-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5316S-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5316S-01 [TQFP64] Poznámka: 979
ispPAC-CLK5316S-01 [TQFP64](SVF) Poznámka: 979 ispPAC-CLK5316S-01 [TQFP64](VME) Poznámka: 979 ispPAC-CLK5320S-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5320S-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-CLK5320S-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5320S-01 [TQFP64] Poznámka: 979 ispPAC-CLK5320S-01 [TQFP64](SVF) Poznámka: 979 ispPAC-CLK5320S-01 [TQFP64](VME) Poznámka: 979
ispPAC-CLK5406D-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5406D-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5406D-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5406D-01 [QFNS48] Poznámka: 2290
ispPAC-CLK5406D-01 [QFNS48](SVF) Poznámka: 2290 ispPAC-CLK5406D-01 [QFNS48](VME) Poznámka: 2290 ispPAC-CLK5410D-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5410D-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-CLK5410D-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5410D-01 [QFNS64] Poznámka: 2291 ispPAC-CLK5410D-01 [QFNS64](SVF) Poznámka: 2291 ispPAC-CLK5410D-01 [QFNS64](VME) Poznámka: 2291
ispPAC-CLK5510V-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5510V-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5510V-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5510V-01 [TQFP48] Poznámka: 174
ispPAC-CLK5510V-01 [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 ispPAC-CLK5510V-01 [TQFP48](VME) Poznámka: 174 ispPAC-CLK5520V-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5520V-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-CLK5520V-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5520V-01 [TQFP100] Poznámka: 927 ispPAC-CLK5520V-01 [TQFP100](SVF) Poznámka: 927 ispPAC-CLK5520V-01 [TQFP100](VME) Poznámka: 927
ispPAC-CLK5610AV-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5610AV-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5610AV-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5610AV-01 [TQFP48] Poznámka: 174
ispPAC-CLK5610AV-01 [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 ispPAC-CLK5610AV-01 [TQFP48](VME) Poznámka: 174 ispPAC-CLK5610V-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5610V-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-CLK5610V-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5610V-01 [TQFP48] Poznámka: 174 ispPAC-CLK5610V-01 [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 ispPAC-CLK5610V-01 [TQFP48](VME) Poznámka: 174
ispPAC-CLK5620AV-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5620AV-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5620AV-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5620AV-01 [TQFP100] Poznámka: 927
ispPAC-CLK5620AV-01 [TQFP100](SVF) Poznámka: 927 ispPAC-CLK5620AV-01 [TQFP100](VME) Poznámka: 927 ispPAC-CLK5620V-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5620V-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-CLK5620V-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-CLK5620V-01 [TQFP100] Poznámka: 927 ispPAC-CLK5620V-01 [TQFP100](SVF) Poznámka: 927 ispPAC-CLK5620V-01 [TQFP100](VME) Poznámka: 927
ispPAC-POWR1014-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1014-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1014-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1014-01 [TQFP48] Poznámka: 981
ispPAC-POWR1014-01 [TQFP48](SVF) Poznámka: 981 ispPAC-POWR1014-01 [TQFP48](VME) Poznámka: 981 ispPAC-POWR1014-02 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1014-02 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-POWR1014-02 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1014-02 [TQFP48] Poznámka: 981 ispPAC-POWR1014-02 [TQFP48](SVF) Poznámka: 981 ispPAC-POWR1014-02 [TQFP48](VME) Poznámka: 981
ispPAC-POWR1014A-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1014A-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1014A-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1014A-01 [TQFP48] Poznámka: 981
ispPAC-POWR1014A-01 [TQFP48](SVF) Poznámka: 981 ispPAC-POWR1014A-01 [TQFP48](VME) Poznámka: 981 ispPAC-POWR1014A-02 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1014A-02 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-POWR1014A-02 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1014A-02 [TQFP48] Poznámka: 981 ispPAC-POWR1014A-02 [TQFP48](SVF) Poznámka: 981 ispPAC-POWR1014A-02 [TQFP48](VME) Poznámka: 981
ispPAC-POWR1208-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1208-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1208-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1208-01 [TQFP44] Poznámka: 94
ispPAC-POWR1208-01 [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 ispPAC-POWR1208-01 [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispPAC-POWR1208P1-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1208P1-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-POWR1208P1-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1208P1-01 [TQFP44] Poznámka: 94 ispPAC-POWR1208P1-01 [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 ispPAC-POWR1208P1-01 [TQFP44](VME) Poznámka: 94
ispPAC-POWR1220AT8-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1220AT8-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1220AT8-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1220AT8-01 [TQFP100] Poznámka: 980
ispPAC-POWR1220AT8-01 [TQFP100](SVF) Poznámka: 980 ispPAC-POWR1220AT8-01 [TQFP100](VME) Poznámka: 980 ispPAC-POWR1220AT8-02 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1220AT8-02 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-POWR1220AT8-02 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR1220AT8-02 [TQFP100] Poznámka: 980 ispPAC-POWR1220AT8-02 [TQFP100](SVF) Poznámka: 980 ispPAC-POWR1220AT8-02 [TQFP100](VME) Poznámka: 980
ispPAC-POWR604-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR604-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-POWR604-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR604-01 [TQFP44] Poznámka: 94
ispPAC-POWR604-01 [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 ispPAC-POWR604-01 [TQFP44](VME) Poznámka: 94 ispPAC-POWR605-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR605-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138
ispPAC-POWR605-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR605-01 [QFNS24] Poznámka: 731 ispPAC-POWR605-01 [QFNS24](SVF) Poznámka: 731 ispPAC-POWR605-01 [QFNS24](VME) Poznámka: 731
ispPAC-POWR607-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR607-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-POWR607-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR607-01 [QFN32] Poznámka: 1011
ispPAC-POWR607-01 [QFN32](SVF) Poznámka: 1011 ispPAC-POWR607-01 [QFN32](VME) Poznámka: 1011 ispPAC-POWR607-01 [QFNS24] Poznámka: 3132 ispPAC-POWR607-01 [QFNS24](SVF) Poznámka: 3132
ispPAC-POWR607-01 [QFNS24](VME) Poznámka: 3132 ispPAC-POWR607-01 [QFNS32] Poznámka: 1011 ispPAC-POWR607-01 [QFNS32](SVF) Poznámka: 1011 ispPAC-POWR607-01 [QFNS32](VME) Poznámka: 1011
ispPAC-POWR6AT6-01 (ISP) Poznámka: 138 ispPAC-POWR6AT6-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 ispPAC-POWR6AT6-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 ispPAC-POWR6AT6-01 [QFN32] Poznámka: 982
ispPAC-POWR6AT6-01 [QFN32](SVF) Poznámka: 982 ispPAC-POWR6AT6-01 [QFN32](VME) Poznámka: 982 ispPAC-POWR6AT6-01 [QFNS32] Poznámka: 982 ispPAC-POWR6AT6-01 [QFNS32](SVF) Poznámka: 982
ispPAC-POWR6AT6-01 [QFNS32](VME) Poznámka: 982 JTAG chain (ISP-SVF) Poznámka: 138 JTAG chain (ISP-VME) Poznámka: 138 LA4032V (ISP) Poznámka: 138
LA4032V (ISP-SVF) Poznámka: 138 LA4032V (ISP-VME) Poznámka: 138 LA4032V [TQFP44] Poznámka: 94 LA4032V [TQFP44](SVF) Poznámka: 94
LA4032V [TQFP44](VME) Poznámka: 94 LA4032V [TQFP48] Poznámka: 174 LA4032V [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LA4032V [TQFP48](VME) Poznámka: 174
LA4032ZC (ISP) Poznámka: 138 LA4032ZC (ISP-SVF) Poznámka: 138 LA4032ZC (ISP-VME) Poznámka: 138 LA4032ZC [TQFP48] Poznámka: 174
LA4032ZC [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LA4032ZC [TQFP48](VME) Poznámka: 174 LA4064V (ISP-SVF) Poznámka: 138 LA4064V (ISP-VME) Poznámka: 138
LA4064V [TQFP100] Poznámka: 653 LA4064V [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 LA4064V [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LA4064V [TQFP100](VME) Poznámka: 653
LA4064V [TQFP44] Poznámka: 94 LA4064V [TQFP44](ISP) Poznámka: 138 LA4064V [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 LA4064V [TQFP44](VME) Poznámka: 94
LA4064V [TQFP48] Poznámka: 174 LA4064V [TQFP48](ISP) Poznámka: 138 LA4064V [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LA4064V [TQFP48](VME) Poznámka: 174
LA4064ZC (ISP-SVF) Poznámka: 138 LA4064ZC (ISP-VME) Poznámka: 138 LA4064ZC [TQFP100] Poznámka: 653 LA4064ZC [TQFP100](ISP) Poznámka: 138
LA4064ZC [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LA4064ZC [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LA4064ZC [TQFP48] Poznámka: 174 LA4064ZC [TQFP48](ISP) Poznámka: 138
LA4064ZC [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LA4064ZC [TQFP48](VME) Poznámka: 174 LA4128V (ISP) Poznámka: 138 LA4128V (ISP-SVF) Poznámka: 138
LA4128V (ISP-VME) Poznámka: 138 LA4128V [TQFP100] Poznámka: 653 LA4128V [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LA4128V [TQFP100](VME) Poznámka: 653
LA4128V [TQFP128] Poznámka: 742 LA4128V [TQFP128](SVF) Poznámka: 742 LA4128V [TQFP128](VME) Poznámka: 742 LA4128V [TQFP144] Poznámka: 952
LA4128V [TQFP144](SVF) Poznámka: 952 LA4128V [TQFP144](VME) Poznámka: 952 LA4128ZC (ISP) Poznámka: 138 LA4128ZC (ISP-SVF) Poznámka: 138
LA4128ZC (ISP-VME) Poznámka: 138 LA4128ZC [TQFP100] Poznámka: 653 LA4128ZC [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LA4128ZC [TQFP100](VME) Poznámka: 653
LA-ispPAC-POWR1014-01 (ISP) Poznámka: 138 LA-ispPAC-POWR1014-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138 LA-ispPAC-POWR1014-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 LA-ispPAC-POWR1014-01 [TQFP48] Poznámka: 981
LA-ispPAC-POWR1014-01 [TQFP48](SVF) Poznámka: 981 LA-ispPAC-POWR1014-01 [TQFP48](VME) Poznámka: 981 LA-ispPAC-POWR1014A-01 (ISP) Poznámka: 138 LA-ispPAC-POWR1014A-01 (ISP-SVF) Poznámka: 138
LA-ispPAC-POWR1014A-01 (ISP-VME) Poznámka: 138 LA-ispPAC-POWR1014A-01 [TQFP48] Poznámka: 981 LA-ispPAC-POWR1014A-01 [TQFP48](SVF) Poznámka: 981 LA-ispPAC-POWR1014A-01 [TQFP48](VME) Poznámka: 981
LAMXO1200E (ISP) Poznámka: 138 LAMXO1200E [ftBGA256] Poznámka: 906 LAMXO1200E [ftBGA256](SVF) Poznámka: 906 LAMXO1200E [ftBGA256](VME) Poznámka: 906
LAMXO1200E [TQFP100] Poznámka: 855 LAMXO1200E [TQFP100](SVF) Poznámka: 855 LAMXO1200E [TQFP100](VME) Poznámka: 855 LAMXO1200E [TQFP144] Poznámka: 836
LAMXO2280E (ISP) Poznámka: 138 LAMXO2280E [ftBGA256] Poznámka: 906 LAMXO2280E [ftBGA256](SVF) Poznámka: 906 LAMXO2280E [ftBGA256](VME) Poznámka: 906
LAMXO2280E [ftBGA324] Poznámka: 1492 LAMXO2280E [ftBGA324](SVF) Poznámka: 1492 LAMXO2280E [ftBGA324](VME) Poznámka: 1492 LAMXO2280E [TQFP100] Poznámka: 855
LAMXO2280E [TQFP100](SVF) Poznámka: 855 LAMXO2280E [TQFP100](VME) Poznámka: 855 LAMXO2280E [TQFP144] Poznámka: 836 LAMXO256C (ISP) Poznámka: 138
LAMXO256C [TQFP100] Poznámka: 854 LAMXO256C [TQFP100](SVF) Poznámka: 854 LAMXO256C [TQFP100](VME) Poznámka: 854 LAMXO256E (ISP) Poznámka: 138
LAMXO256E [TQFP100] Poznámka: 854 LAMXO256E [TQFP100](SVF) Poznámka: 854 LAMXO256E [TQFP100](VME) Poznámka: 854 LAMXO3D-4300HC [caBGA256] Poznámka: 5716
LAMXO3D-4300HC [caBGA256](STP) Poznámka: 5716 LAMXO3D-4300HC [caBGA256](SVF) Poznámka: 5716 LAMXO3D-4300HC [caBGA256](VME) Poznámka: 5716 LAMXO3D-9400HE [caBGA256] Poznámka: 5716
LAMXO3D-9400HE [caBGA256](STP) Poznámka: 5716 LAMXO3D-9400HE [caBGA256](SVF) Poznámka: 5716 LAMXO3D-9400HE [caBGA256](VME) Poznámka: 5716 LAMXO3D-9400HE [caBGA484] Poznámka: 5996
LAMXO3D-9400HE [caBGA484](STP) Poznámka: 5996 LAMXO3D-9400HE [caBGA484](SVF) Poznámka: 5996 LAMXO3D-9400HE [caBGA484](VME) Poznámka: 5996 LAMXO3D-9400ZC [caBGA256] Poznámka: 5716
LAMXO3D-9400ZC [caBGA256](STP) Poznámka: 5716 LAMXO3D-9400ZC [caBGA256](SVF) Poznámka: 5716 LAMXO3D-9400ZC [caBGA256](VME) Poznámka: 5716 LAMXO3D-9400ZC [caBGA484] Poznámka: 5996
LAMXO3D-9400ZC [caBGA484](STP) Poznámka: 5996 LAMXO3D-9400ZC [caBGA484](SVF) Poznámka: 5996 LAMXO3D-9400ZC [caBGA484](VME) Poznámka: 5996 LAMXO3LF-1300C [caBGA256] Poznámka: 3564
LAMXO3LF-1300C [caBGA256](STP) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-1300C [caBGA256](SVF) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-1300C [caBGA256](VME) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-1300E [caBGA256] Poznámka: 3564
LAMXO3LF-1300E [caBGA256](STP) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-1300E [caBGA256](SVF) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-1300E [caBGA256](VME) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-2100C [caBGA256] Poznámka: 3564
LAMXO3LF-2100C [caBGA256](STP) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-2100C [caBGA256](SVF) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-2100C [caBGA256](VME) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-2100C [caBGA324] Poznámka: 3930
LAMXO3LF-2100C [caBGA324](STP) Poznámka: 3930 LAMXO3LF-2100C [caBGA324](SVF) Poznámka: 3930 LAMXO3LF-2100C [caBGA324](VME) Poznámka: 3930 LAMXO3LF-2100E [caBGA256] Poznámka: 3564
LAMXO3LF-2100E [caBGA256](STP) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-2100E [caBGA256](SVF) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-2100E [caBGA256](VME) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-2100E [caBGA324] Poznámka: 3564
LAMXO3LF-2100E [caBGA324](STP) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-2100E [caBGA324](SVF) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-2100E [caBGA324](VME) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-4300C [caBGA256] Poznámka: 3564
LAMXO3LF-4300C [caBGA256](STP) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-4300C [caBGA256](SVF) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-4300C [caBGA256](VME) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-4300C [caBGA324] Poznámka: 3930
LAMXO3LF-4300C [caBGA324](STP) Poznámka: 3930 LAMXO3LF-4300C [caBGA324](SVF) Poznámka: 3930 LAMXO3LF-4300C [caBGA324](VME) Poznámka: 3930 LAMXO3LF-4300E [caBGA256] Poznámka: 3564
LAMXO3LF-4300E [caBGA256](STP) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-4300E [caBGA256](SVF) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-4300E [caBGA256](VME) Poznámka: 3564 LAMXO3LF-4300E [caBGA324] Poznámka: 5848
LAMXO3LF-4300E [caBGA324](STP) Poznámka: 5848 LAMXO3LF-4300E [caBGA324](SVF) Poznámka: 5848 LAMXO3LF-4300E [caBGA324](VME) Poznámka: 5848 LAMXO640C (ISP) Poznámka: 138
LAMXO640C [fpBGA256] Poznámka: 906 LAMXO640C [fpBGA256](SVF) Poznámka: 906 LAMXO640C [fpBGA256](VME) Poznámka: 906 LAMXO640C [ftBGA256] Poznámka: 906
LAMXO640C [ftBGA256](SVF) Poznámka: 906 LAMXO640C [ftBGA256](VME) Poznámka: 906 LAMXO640C [TQFP100] Poznámka: 854 LAMXO640C [TQFP100](SVF) Poznámka: 854
LAMXO640C [TQFP100](VME) Poznámka: 854 LAMXO640C [TQFP144] Poznámka: 836 LAMXO640E (ISP) Poznámka: 138 LAMXO640E [fpBGA256] Poznámka: 906
LAMXO640E [fpBGA256](SVF) Poznámka: 906 LAMXO640E [fpBGA256](VME) Poznámka: 906 LAMXO640E [ftBGA256] Poznámka: 906 LAMXO640E [ftBGA256](SVF) Poznámka: 906
LAMXO640E [ftBGA256](VME) Poznámka: 906 LAMXO640E [TQFP100] Poznámka: 854 LAMXO640E [TQFP100](SVF) Poznámka: 854 LAMXO640E [TQFP100](VME) Poznámka: 854
LAMXO640E [TQFP144] Poznámka: 836 L-ASC10 [QFN48] Poznámka: 3449 LAXP2-17E (ISP) Poznámka: 138 LAXP2-17E (ISP-SVF) Poznámka: 138
LAXP2-17E (ISP-VME) Poznámka: 138 LAXP2-17E [ftBGA256] Poznámka: 2278 LAXP2-17E [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2278 LAXP2-17E [ftBGA256](VME) Poznámka: 2278
LAXP2-17E [PQFP208] Poznámka: 1335 LAXP2-17E [PQFP208](SVF) Poznámka: 1335 LAXP2-17E [PQFP208](VME) Poznámka: 1335 LAXP2-5E (ISP) Poznámka: 138
LAXP2-5E (ISP-SVF) Poznámka: 138 LAXP2-5E (ISP-VME) Poznámka: 138 LAXP2-5E [csBGA132] Poznámka: 2277 LAXP2-5E [csBGA132](SVF) Poznámka: 2277
LAXP2-5E [csBGA132](VME) Poznámka: 2277 LAXP2-5E [ftBGA256] Poznámka: 2278 LAXP2-5E [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2278 LAXP2-5E [ftBGA256](VME) Poznámka: 2278
LAXP2-5E [PQFP208] Poznámka: 1335 LAXP2-5E [PQFP208](SVF) Poznámka: 1335 LAXP2-5E [PQFP208](VME) Poznámka: 1335 LAXP2-5E [TQFP144] Poznámka: 1334
LAXP2-5E [TQFP144](SVF) Poznámka: 1334 LAXP2-5E [TQFP144](VME) Poznámka: 1334 LAXP2-8E (ISP) Poznámka: 138 LAXP2-8E (ISP-SVF) Poznámka: 138
LAXP2-8E (ISP-VME) Poznámka: 138 LAXP2-8E [csBGA132] Poznámka: 2277 LAXP2-8E [csBGA132](SVF) Poznámka: 2277 LAXP2-8E [csBGA132](VME) Poznámka: 2277
LAXP2-8E [ftBGA256] Poznámka: 2278 LAXP2-8E [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2278 LAXP2-8E [ftBGA256](VME) Poznámka: 2278 LAXP2-8E [PQFP208] Poznámka: 1335
LAXP2-8E [PQFP208](SVF) Poznámka: 1335 LAXP2-8E [PQFP208](VME) Poznámka: 1335 LAXP2-8E [TQFP144] Poznámka: 1334 LAXP2-8E [TQFP144](SVF) Poznámka: 1334
LAXP2-8E [TQFP144](VME) Poznámka: 1334 LC4032B (ISP) Poznámka: 138 LC4032B (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4032B (ISP-VME) Poznámka: 138
LC4032B [TQFP44] Poznámka: 94 LC4032B [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 LC4032B [TQFP44](VME) Poznámka: 94 LC4032B [TQFP48] Poznámka: 174
LC4032B [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LC4032B [TQFP48](VME) Poznámka: 174 LC4032C (ISP) Poznámka: 138 LC4032C (ISP-SVF) Poznámka: 138
LC4032C (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4032C [TQFP44] Poznámka: 94 LC4032C [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 LC4032C [TQFP44](VME) Poznámka: 94
LC4032C [TQFP48] Poznámka: 174 LC4032C [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LC4032C [TQFP48](VME) Poznámka: 174 LC4032V (ISP) Poznámka: 138
LC4032V (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4032V (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4032V [TQFP44] Poznámka: 94 LC4032V [TQFP44](SVF) Poznámka: 94
LC4032V [TQFP44](VME) Poznámka: 94 LC4032V [TQFP48] Poznámka: 174 LC4032V [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LC4032V [TQFP48](VME) Poznámka: 174
LC4032ZC (ISP) Poznámka: 138 LC4032ZC (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4032ZC (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4032ZC [csBGA56] Poznámka: 789
LC4032ZC [csBGA56](SVF) Poznámka: 789 LC4032ZC [csBGA56](VME) Poznámka: 789 LC4032ZC [TQFP48] Poznámka: 174 LC4032ZC [TQFP48](SVF) Poznámka: 174
LC4032ZC [TQFP48](VME) Poznámka: 174 LC4032ZE (ISP) Poznámka: 138 LC4032ZE [csBGA64] Poznámka: 1340 LC4032ZE [csBGA64](SVF) Poznámka: 1340
LC4032ZE [csBGA64](VME) Poznámka: 1340 LC4032ZE [TQFP48] Poznámka: 174 LC4032ZE [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LC4032ZE [TQFP48](VME) Poznámka: 174
LC4064B (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4064B (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4064B [TQFP100] Poznámka: 653 LC4064B [TQFP100](ISP) Poznámka: 138
LC4064B [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4064B [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4064B [TQFP44] Poznámka: 94 LC4064B [TQFP44](ISP) Poznámka: 138
LC4064B [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 LC4064B [TQFP44](VME) Poznámka: 94 LC4064B [TQFP48] Poznámka: 174 LC4064B [TQFP48](ISP) Poznámka: 138
LC4064B [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LC4064B [TQFP48](VME) Poznámka: 174 LC4064C (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4064C (ISP-VME) Poznámka: 138
LC4064C [TQFP100] Poznámka: 653 LC4064C [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 LC4064C [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4064C [TQFP100](VME) Poznámka: 653
LC4064C [TQFP44] Poznámka: 94 LC4064C [TQFP44](ISP) Poznámka: 138 LC4064C [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 LC4064C [TQFP44](VME) Poznámka: 94
LC4064C [TQFP48] Poznámka: 174 LC4064C [TQFP48](ISP) Poznámka: 138 LC4064C [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LC4064C [TQFP48](VME) Poznámka: 174
LC4064V (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4064V (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4064V [TQFP100] Poznámka: 653 LC4064V [TQFP100](ISP) Poznámka: 138
LC4064V [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4064V [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4064V [TQFP44] Poznámka: 94 LC4064V [TQFP44](ISP) Poznámka: 138
LC4064V [TQFP44](SVF) Poznámka: 94 LC4064V [TQFP44](VME) Poznámka: 94 LC4064V [TQFP48] Poznámka: 174 LC4064V [TQFP48](ISP) Poznámka: 138
LC4064V [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LC4064V [TQFP48](VME) Poznámka: 174 LC4064ZC (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4064ZC (ISP-VME) Poznámka: 138
LC4064ZC [csBGA132] Poznámka: 788 LC4064ZC [csBGA132](ISP) Poznámka: 138 LC4064ZC [csBGA132](SVF) Poznámka: 788 LC4064ZC [csBGA132](VME) Poznámka: 788
LC4064ZC [csBGA56] Poznámka: 789 LC4064ZC [csBGA56](ISP) Poznámka: 138 LC4064ZC [csBGA56](SVF) Poznámka: 789 LC4064ZC [csBGA56](VME) Poznámka: 789
LC4064ZC [TQFP100] Poznámka: 653 LC4064ZC [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 LC4064ZC [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4064ZC [TQFP100](VME) Poznámka: 653
LC4064ZC [TQFP48] Poznámka: 174 LC4064ZC [TQFP48](ISP) Poznámka: 138 LC4064ZC [TQFP48](SVF) Poznámka: 174 LC4064ZC [TQFP48](VME) Poznámka: 174
LC4064ZE (ISP) Poznámka: 138 LC4064ZE [csBGA144] Poznámka: 1337 LC4064ZE [csBGA144](SVF) Poznámka: 1337 LC4064ZE [csBGA144](VME) Poznámka: 1337
LC4064ZE [csBGA64] Poznámka: 1340 LC4064ZE [csBGA64](SVF) Poznámka: 1340 LC4064ZE [csBGA64](VME) Poznámka: 1340 LC4064ZE [TQFP100] Poznámka: 653
LC4064ZE [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4064ZE [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4064ZE [TQFP48] Poznámka: 174 LC4064ZE [TQFP48](SVF) Poznámka: 174
LC4064ZE [TQFP48](VME) Poznámka: 174 LC4064ZE [ucBGA64] Poznámka: 6129 LC4064ZE [ucBGA64](SVF) Poznámka: 6129 LC4064ZE [ucBGA64](VME) Poznámka: 6129
LC4128B (ISP) Poznámka: 138 LC4128B (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4128B (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4128B [TQFP100] Poznámka: 653
LC4128B [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4128B [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4128B [TQFP128] Poznámka: 742 LC4128B [TQFP128](SVF) Poznámka: 742
LC4128B [TQFP128](VME) Poznámka: 742 LC4128C (ISP) Poznámka: 138 LC4128C (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4128C (ISP-VME) Poznámka: 138
LC4128C [TQFP100] Poznámka: 653 LC4128C [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4128C [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4128C [TQFP128] Poznámka: 742
LC4128C [TQFP128](SVF) Poznámka: 742 LC4128C [TQFP128](VME) Poznámka: 742 LC4128V (ISP) Poznámka: 138 LC4128V (ISP-SVF) Poznámka: 138
LC4128V (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4128V [TQFP100] Poznámka: 653 LC4128V [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4128V [TQFP100](VME) Poznámka: 653
LC4128V [TQFP128] Poznámka: 742 LC4128V [TQFP128](SVF) Poznámka: 742 LC4128V [TQFP128](VME) Poznámka: 742 LC4128V [TQFP144] Poznámka: 952
LC4128V [TQFP144](SVF) Poznámka: 952 LC4128V [TQFP144](VME) Poznámka: 952 LC4128ZC (ISP) Poznámka: 138 LC4128ZC (ISP-SVF) Poznámka: 138
LC4128ZC (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4128ZC [csBGA132] Poznámka: 788 LC4128ZC [csBGA132](SVF) Poznámka: 788 LC4128ZC [csBGA132](VME) Poznámka: 788
LC4128ZC [TQFP100] Poznámka: 653 LC4128ZC [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4128ZC [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4128ZE (ISP) Poznámka: 138
LC4128ZE [csBGA144] Poznámka: 1337 LC4128ZE [csBGA144](SVF) Poznámka: 1337 LC4128ZE [csBGA144](VME) Poznámka: 1337 LC4128ZE [TQFP100] Poznámka: 653
LC4128ZE [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4128ZE [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4128ZE [TQFP144] Poznámka: 952 LC4128ZE [TQFP144](SVF) Poznámka: 952
LC4128ZE [TQFP144](VME) Poznámka: 952 LC4256B (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4256B (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4256B [fpBGA256A](ISP) Poznámka: 138
LC4256B [fpBGA256B](ISP) Poznámka: 138 LC4256B [TQFP100] Poznámka: 653 LC4256B [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 LC4256B [TQFP100](SVF) Poznámka: 653
LC4256B [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4256B [TQFP176] Poznámka: 1107 LC4256B [TQFP176](ISP) Poznámka: 138 LC4256B [TQFP176](SVF) Poznámka: 1107
LC4256B [TQFP176](VME) Poznámka: 1107 LC4256B-xxxxxxxA [FPBGA256] Poznámka: 748 LC4256B-xxxxxxxA [FPBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4256B-xxxxxxxA [FPBGA256](VME) Poznámka: 748
LC4256B-xxxxxxxA [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4256B-xxxxxxxA [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4256B-xxxxxxxA [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4256B-xxxxxxxB [FPBGA256] Poznámka: 748
LC4256B-xxxxxxxB [FPBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4256B-xxxxxxxB [FPBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4256B-xxxxxxxB [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4256B-xxxxxxxB [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748
LC4256B-xxxxxxxB [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4256C (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4256C (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4256C [fpBGA256A](ISP) Poznámka: 138
LC4256C [fpBGA256B](ISP) Poznámka: 138 LC4256C [TQFP100] Poznámka: 653 LC4256C [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 LC4256C [TQFP100](SVF) Poznámka: 653
LC4256C [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4256C [TQFP176] Poznámka: 1107 LC4256C [TQFP176](ISP) Poznámka: 138 LC4256C [TQFP176](SVF) Poznámka: 1107
LC4256C [TQFP176](VME) Poznámka: 1107 LC4256C-xxxxxxxA [FPBGA256] Poznámka: 748 LC4256C-xxxxxxxA [FPBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4256C-xxxxxxxA [FPBGA256](VME) Poznámka: 748
LC4256C-xxxxxxxA [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4256C-xxxxxxxA [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4256C-xxxxxxxA [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4256C-xxxxxxxB [FPBGA256] Poznámka: 748
LC4256C-xxxxxxxB [FPBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4256C-xxxxxxxB [FPBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4256C-xxxxxxxB [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4256C-xxxxxxxB [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748
LC4256C-xxxxxxxB [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4256V (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4256V (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4256V [fpBGA256A](ISP) Poznámka: 138
LC4256V [fpBGA256B](ISP) Poznámka: 138 LC4256V [TQFP100] Poznámka: 653 LC4256V [TQFP100](ISP) Poznámka: 138 LC4256V [TQFP100](SVF) Poznámka: 653
LC4256V [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4256V [TQFP144] Poznámka: 952 LC4256V [TQFP144](ISP) Poznámka: 138 LC4256V [TQFP144](SVF) Poznámka: 952
LC4256V [TQFP144](VME) Poznámka: 952 LC4256V [TQFP176] Poznámka: 1107 LC4256V [TQFP176](ISP) Poznámka: 138 LC4256V [TQFP176](SVF) Poznámka: 1107
LC4256V [TQFP176](VME) Poznámka: 1107 LC4256V-xxxxxxxA [FPBGA256] Poznámka: 748 LC4256V-xxxxxxxA [FPBGA256] (S1) Poznámka: 748 LC4256V-xxxxxxxA [FPBGA256](SVF) Poznámka: 748
LC4256V-xxxxxxxA [FPBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4256V-xxxxxxxA [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4256V-xxxxxxxA [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4256V-xxxxxxxA [ftBGA256](VME) Poznámka: 748
LC4256V-xxxxxxxB [FPBGA256] Poznámka: 748 LC4256V-xxxxxxxB [FPBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4256V-xxxxxxxB [FPBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4256V-xxxxxxxB [ftBGA256] Poznámka: 748
LC4256V-xxxxxxxB [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4256V-xxxxxxxB [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4256ZC (ISP) Poznámka: 138 LC4256ZC (ISP-SVF) Poznámka: 138
LC4256ZC (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4256ZC [csBGA132] Poznámka: 788 LC4256ZC [csBGA132](SVF) Poznámka: 788 LC4256ZC [csBGA132](VME) Poznámka: 788
LC4256ZC [TQFP100] Poznámka: 653 LC4256ZC [TQFP100](SVF) Poznámka: 653 LC4256ZC [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4256ZC [TQFP176] Poznámka: 1107
LC4256ZC [TQFP176](SVF) Poznámka: 1107 LC4256ZC [TQFP176](VME) Poznámka: 1107 LC4256ZE (ISP) Poznámka: 138 LC4256ZE [csBGA144] Poznámka: 1337
LC4256ZE [csBGA144](SVF) Poznámka: 1337 LC4256ZE [csBGA144](VME) Poznámka: 1337 LC4256ZE [TQFP100] Poznámka: 653 LC4256ZE [TQFP100](SVF) Poznámka: 653
LC4256ZE [TQFP100](VME) Poznámka: 653 LC4256ZE [TQFP144] Poznámka: 952 LC4256ZE [TQFP144](SVF) Poznámka: 952 LC4256ZE [TQFP144](VME) Poznámka: 952
LC4384B (ISP) Poznámka: 138 LC4384B (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4384B (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4384B [FPBGA256] Poznámka: 748
LC4384B [fpBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4384B [fpBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4384B [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4384B [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748
LC4384B [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4384B [TQFP176] Poznámka: 1107 LC4384B [TQFP176](SVF) Poznámka: 1107 LC4384B [TQFP176](VME) Poznámka: 1107
LC4384C (ISP) Poznámka: 138 LC4384C (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4384C (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4384C [FPBGA256] Poznámka: 748
LC4384C [fpBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4384C [fpBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4384C [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4384C [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748
LC4384C [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4384C [TQFP176] Poznámka: 1107 LC4384C [TQFP176](SVF) Poznámka: 1107 LC4384C [TQFP176](VME) Poznámka: 1107
LC4384V (ISP) Poznámka: 138 LC4384V (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4384V (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4384V [FPBGA256] Poznámka: 748
LC4384V [fpBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4384V [fpBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4384V [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4384V [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748
LC4384V [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4384V [TQFP176] Poznámka: 1107 LC4384V [TQFP176](SVF) Poznámka: 1107 LC4384V [TQFP176](VME) Poznámka: 1107
LC4512B (ISP) Poznámka: 138 LC4512B (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4512B (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4512B [FPBGA256] Poznámka: 748
LC4512B [fpBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4512B [fpBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4512B [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4512B [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748
LC4512B [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4512B [TQFP176] Poznámka: 1107 LC4512B [TQFP176](SVF) Poznámka: 1107 LC4512B [TQFP176](VME) Poznámka: 1107
LC4512C (ISP) Poznámka: 138 LC4512C (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4512C (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4512C [FPBGA256] Poznámka: 748
LC4512C [fpBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4512C [fpBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4512C [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4512C [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748
LC4512C [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4512C [TQFP176] Poznámka: 1107 LC4512C [TQFP176](SVF) Poznámka: 1107 LC4512C [TQFP176](VME) Poznámka: 1107
LC4512V (ISP) Poznámka: 138 LC4512V (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC4512V (ISP-VME) Poznámka: 138 LC4512V [FPBGA256] Poznámka: 748
LC4512V [fpBGA256](SVF) Poznámka: 748 LC4512V [fpBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4512V [ftBGA256] Poznámka: 748 LC4512V [ftBGA256](SVF) Poznámka: 748
LC4512V [ftBGA256](VME) Poznámka: 748 LC4512V [TQFP176] Poznámka: 1107 LC4512V [TQFP176](SVF) Poznámka: 1107 LC4512V [TQFP176](VME) Poznámka: 1107
LC51024MB (ISP) Poznámka: 138 LC51024MB (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC51024MB (ISP-VME) Poznámka: 138 LC51024MB [fpBGA484] Poznámka: 1338
LC51024MB [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1338 LC51024MB [fpBGA484](VME) Poznámka: 1338 LC51024MC (ISP) Poznámka: 138 LC51024MC (ISP-SVF) Poznámka: 138
LC51024MC (ISP-VME) Poznámka: 138 LC51024MC [fpBGA484] Poznámka: 1338 LC51024MC [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1338 LC51024MC [fpBGA484](VME) Poznámka: 1338
LC51024MV (ISP) Poznámka: 138 LC51024MV (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC51024MV (ISP-VME) Poznámka: 138 LC51024MV [fpBGA484] Poznámka: 1338
LC51024MV [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1338 LC51024MV [fpBGA484](VME) Poznámka: 1338 LC51024VG (ISP) Poznámka: 138 LC51024VG (ISP-SVF) Poznámka: 138
LC51024VG (ISP-VME) Poznámka: 138 LC51024VG [fpBGA484] Poznámka: 1482 LC51024VG [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1482 LC51024VG [fpBGA484](VME) Poznámka: 1482
LC5128B (ISP) Poznámka: 138 LC5128B (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC5128B (ISP-VME) Poznámka: 138 LC5128B [TQFP128] Poznámka: 741
LC5128B [TQFP128](SVF) Poznámka: 741 LC5128B [TQFP128](VME) Poznámka: 741 LC5256B (ISP) Poznámka: 138 LC5256B (ISP-SVF) Poznámka: 138
LC5256B (ISP-VME) Poznámka: 138 LC5256B [fpBGA256] Poznámka: 1048 LC5256B [PQFP208] Poznámka: 1146 LC5256B [TQFP128] Poznámka: 741
LC5256B [TQFP128](SVF) Poznámka: 741 LC5256B [TQFP128](VME) Poznámka: 741 LC5256MB (ISP) Poznámka: 138 LC5256MB (ISP-SVF) Poznámka: 138
LC5256MB (ISP-VME) Poznámka: 138 LC5256MB [fpBGA256] Poznámka: 997 LC5256MB [fpBGA256](SVF) Poznámka: 997 LC5256MB [fpBGA256](VME) Poznámka: 997
LC5256MC (ISP) Poznámka: 138 LC5256MC (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC5256MC (ISP-VME) Poznámka: 138 LC5256MC [fpBGA256] Poznámka: 997
LC5256MC [fpBGA256](SVF) Poznámka: 997 LC5256MC [fpBGA256](VME) Poznámka: 997 LC5256MV (ISP) Poznámka: 138 LC5256MV (ISP-SVF) Poznámka: 138
LC5256MV (ISP-VME) Poznámka: 138 LC5256MV [fpBGA256] Poznámka: 997 LC5256MV [fpBGA256](SVF) Poznámka: 997 LC5256MV [fpBGA256](VME) Poznámka: 997
LC5384B (ISP) Poznámka: 138 LC5384B (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC5384B (ISP-VME) Poznámka: 138 LC5384B [fpBGA256] Poznámka: 1048
LC5384B [PQFP208] Poznámka: 1146 LC5512B (ISP) Poznámka: 138 LC5512B (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC5512B (ISP-VME) Poznámka: 138
LC5512B [fpBGA256] Poznámka: 1048 LC5512B [fpBGA484] Poznámka: 1482 LC5512B [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1482 LC5512B [fpBGA484](VME) Poznámka: 1482
LC5512B [PQFP208] Poznámka: 1146 LC5512MB (ISP) Poznámka: 138 LC5512MB (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC5512MB (ISP-VME) Poznámka: 138
LC5512MB [fpBGA256] Poznámka: 997 LC5512MB [fpBGA256](SVF) Poznámka: 997 LC5512MB [fpBGA256](VME) Poznámka: 997 LC5512MB [fpBGA484] Poznámka: 1338
LC5512MB [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1338 LC5512MB [fpBGA484](VME) Poznámka: 1338 LC5512MB [PQFP208] Poznámka: 994 LC5512MC (ISP) Poznámka: 138
LC5512MC (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC5512MC (ISP-VME) Poznámka: 138 LC5512MC [fpBGA256] Poznámka: 997 LC5512MC [fpBGA256](SVF) Poznámka: 997
LC5512MC [fpBGA256](VME) Poznámka: 997 LC5512MC [fpBGA484] Poznámka: 1338 LC5512MC [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1338 LC5512MC [fpBGA484](VME) Poznámka: 1338
LC5512MC [PQFP208] Poznámka: 994 LC5512MV (ISP) Poznámka: 138 LC5512MV (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC5512MV (ISP-VME) Poznámka: 138
LC5512MV [fpBGA256] Poznámka: 997 LC5512MV [fpBGA256](SVF) Poznámka: 997 LC5512MV [fpBGA256](VME) Poznámka: 997 LC5512MV [fpBGA484] Poznámka: 1338
LC5512MV [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1338 LC5512MV [fpBGA484](VME) Poznámka: 1338 LC5512MV [PQFP208] Poznámka: 994 LC5768MB (ISP) Poznámka: 138
LC5768MB (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC5768MB (ISP-VME) Poznámka: 138 LC5768MB [fpBGA256] Poznámka: 997 LC5768MB [fpBGA256](SVF) Poznámka: 997
LC5768MB [fpBGA256](VME) Poznámka: 997 LC5768MB [fpBGA484] Poznámka: 1338 LC5768MB [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1338 LC5768MB [fpBGA484](VME) Poznámka: 1338
LC5768MC (ISP) Poznámka: 138 LC5768MC (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC5768MC (ISP-VME) Poznámka: 138 LC5768MC [fpBGA256] Poznámka: 997
LC5768MC [fpBGA256](SVF) Poznámka: 997 LC5768MC [fpBGA256](VME) Poznámka: 997 LC5768MC [fpBGA484] Poznámka: 1338 LC5768MC [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1338
LC5768MC [fpBGA484](VME) Poznámka: 1338 LC5768MV (ISP) Poznámka: 138 LC5768MV (ISP-SVF) Poznámka: 138 LC5768MV (ISP-VME) Poznámka: 138
LC5768MV [fpBGA256] Poznámka: 997 LC5768MV [fpBGA256](SVF) Poznámka: 997 LC5768MV [fpBGA256](VME) Poznámka: 997 LC5768MV [fpBGA484] Poznámka: 1338
LC5768MV [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1338 LC5768MV [fpBGA484](VME) Poznámka: 1338 LC5768VG (ISP) Poznámka: 138 LC5768VG (ISP-SVF) Poznámka: 138
LC5768VG (ISP-VME) Poznámka: 138 LC5768VG [fpBGA256] Poznámka: 1048 LC5768VG [fpBGA484] Poznámka: 1482 LC5768VG [fpBGA484](SVF) Poznámka: 1482
LC5768VG [fpBGA484](VME) Poznámka: 1482 LCMXO1200C (ISP) Poznámka: 138 LCMXO1200C [caBGA256] Poznámka: 1341 LCMXO1200C [caBGA256](SVF) Poznámka: 1341
LCMXO1200C [caBGA256](VME) Poznámka: 1341 LCMXO1200C [csBGA132] Poznámka: 929 LCMXO1200C [csBGA132](SVF) Poznámka: 929 LCMXO1200C [csBGA132](VME) Poznámka: 929
LCMXO1200C [fpBGA256] Poznámka: 906 LCMXO1200C [fpBGA256](SVF) Poznámka: 906 LCMXO1200C [fpBGA256](VME) Poznámka: 906 LCMXO1200C [ftBGA256] Poznámka: 906
LCMXO1200C [ftBGA256](SVF) Poznámka: 906 LCMXO1200C [ftBGA256](VME) Poznámka: 906 LCMXO1200C [TQFP100] Poznámka: 855 LCMXO1200C [TQFP100](SVF) Poznámka: 855
LCMXO1200C [TQFP100](VME) Poznámka: 855 LCMXO1200C [TQFP144] Poznámka: 836 LCMXO1200C [TQFP144](SVF) Poznámka: 836 LCMXO1200C [TQFP144](VME) Poznámka: 836
LCMXO1200E (ISP) Poznámka: 138 LCMXO1200E [caBGA256] Poznámka: 1341 LCMXO1200E [caBGA256](SVF) Poznámka: 1341 LCMXO1200E [caBGA256](VME) Poznámka: 1341
LCMXO1200E [csBGA132] Poznámka: 929 LCMXO1200E [csBGA132](SVF) Poznámka: 929 LCMXO1200E [csBGA132](VME) Poznámka: 929 LCMXO1200E [fpBGA256] Poznámka: 906
LCMXO1200E [fpBGA256](SVF) Poznámka: 906 LCMXO1200E [fpBGA256](VME) Poznámka: 906 LCMXO1200E [ftBGA256] Poznámka: 906 LCMXO1200E [ftBGA256](SVF) Poznámka: 906
LCMXO1200E [ftBGA256](VME) Poznámka: 906 LCMXO1200E [TQFP100] Poznámka: 855 LCMXO1200E [TQFP100](SVF) Poznámka: 855 LCMXO1200E [TQFP100](VME) Poznámka: 855
LCMXO1200E [TQFP144] Poznámka: 836 LCMXO1200E [TQFP144](SVF) Poznámka: 836 LCMXO1200E [TQFP144](VME) Poznámka: 836 LCMXO2-1200HC (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-1200HC [csBGA132] Poznámka: 2884 LCMXO2-1200HC [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884 LCMXO2-1200HC [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-1200HC [QFN32] Poznámka: 2872
LCMXO2-1200HC [QFN32](STP) Poznámka: 2872 LCMXO2-1200HC [QFN32](SVF) Poznámka: 2872 LCMXO2-1200HC [QFN32](VME) Poznámka: 2872 LCMXO2-1200HC [TQFP100] Poznámka: 2664
LCMXO2-1200HC [TQFP100](STP) Poznámka: 2664 LCMXO2-1200HC [TQFP100](SVF) Poznámka: 2664 LCMXO2-1200HC [TQFP100](VME) Poznámka: 2664 LCMXO2-1200HC [TQFP144] Poznámka: 2665
LCMXO2-1200HC [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-1200HC [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665 LCMXO2-1200HC [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO2-1200UHC (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-1200UHC [ftBGA256] Poznámka: 2708 LCMXO2-1200UHC [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2708 LCMXO2-1200UHC [ftBGA256](VME) Poznámka: 2708 LCMXO2-1200ZE (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-1200ZE [csBGA132] Poznámka: 2884 LCMXO2-1200ZE [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884 LCMXO2-1200ZE [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-1200ZE [QFN32] Poznámka: 2872
LCMXO2-1200ZE [QFN32](STP) Poznámka: 2872 LCMXO2-1200ZE [QFN32](SVF) Poznámka: 2872 LCMXO2-1200ZE [QFN32](VME) Poznámka: 2872 LCMXO2-1200ZE [TQFP100] Poznámka: 2664
LCMXO2-1200ZE [TQFP100](STP) Poznámka: 2664 LCMXO2-1200ZE [TQFP100](SVF) Poznámka: 2664 LCMXO2-1200ZE [TQFP100](VME) Poznámka: 2664 LCMXO2-1200ZE [TQFP144] Poznámka: 2665
LCMXO2-1200ZE [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-1200ZE [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665 LCMXO2-1200ZE [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO2-2000HC (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-2000HC [caBGA256] Poznámka: 2709 LCMXO2-2000HC [caBGA256](SVF) Poznámka: 2709 LCMXO2-2000HC [caBGA256](VME) Poznámka: 2709 LCMXO2-2000HC [csBGA132] Poznámka: 2884
LCMXO2-2000HC [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884 LCMXO2-2000HC [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-2000HC [ftBGA256] Poznámka: 2708 LCMXO2-2000HC [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2708
LCMXO2-2000HC [ftBGA256](VME) Poznámka: 2708 LCMXO2-2000HC [TQFP100] Poznámka: 2664 LCMXO2-2000HC [TQFP100](STP) Poznámka: 2664 LCMXO2-2000HC [TQFP100](SVF) Poznámka: 2664
LCMXO2-2000HC [TQFP100](VME) Poznámka: 2664 LCMXO2-2000HC [TQFP144] Poznámka: 2665 LCMXO2-2000HC [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-2000HC [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665
LCMXO2-2000HC [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO2-2000HE (ISP) Poznámka: 138 9997 LCMXO2-2000HE [caBGA256] Poznámka: 2709 LCMXO2-2000HE [caBGA256](SVF) Poznámka: 2709
LCMXO2-2000HE [caBGA256](VME) Poznámka: 2709 LCMXO2-2000HE [csBGA132] Poznámka: 2884 LCMXO2-2000HE [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884 LCMXO2-2000HE [csBGA132](VME) Poznámka: 2884
LCMXO2-2000HE [ftBGA256] Poznámka: 2708 LCMXO2-2000HE [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2708 LCMXO2-2000HE [ftBGA256](VME) Poznámka: 2708 LCMXO2-2000HE [TQFP100] Poznámka: 2664
LCMXO2-2000HE [TQFP100](STP) Poznámka: 2664 LCMXO2-2000HE [TQFP100](SVF) Poznámka: 2664 LCMXO2-2000HE [TQFP100](VME) Poznámka: 2664 LCMXO2-2000HE [TQFP144] Poznámka: 2665
LCMXO2-2000HE [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-2000HE [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665 LCMXO2-2000HE [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO2-2000UHC (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-2000UHC [fpBGA484] Poznámka: 3382 LCMXO2-2000UHC [fpBGA484](SVF) Poznámka: 3382 LCMXO2-2000UHC [fpBGA484](VME) Poznámka: 3382 LCMXO2-2000UHE (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-2000UHE [fpBGA484] Poznámka: 3382 LCMXO2-2000UHE [fpBGA484](SVF) Poznámka: 3382 LCMXO2-2000UHE [fpBGA484](VME) Poznámka: 3382 LCMXO2-2000ZE (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-2000ZE [caBGA256] Poznámka: 2709 LCMXO2-2000ZE [caBGA256](SVF) Poznámka: 2709 LCMXO2-2000ZE [caBGA256](VME) Poznámka: 2709 LCMXO2-2000ZE [csBGA132] Poznámka: 2884
LCMXO2-2000ZE [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884 LCMXO2-2000ZE [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-2000ZE [ftBGA256] Poznámka: 2708 LCMXO2-2000ZE [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2708
LCMXO2-2000ZE [ftBGA256](VME) Poznámka: 2708 LCMXO2-2000ZE [TQFP100] Poznámka: 2664 LCMXO2-2000ZE [TQFP100](STP) Poznámka: 2664 LCMXO2-2000ZE [TQFP100](SVF) Poznámka: 2664
LCMXO2-2000ZE [TQFP100](VME) Poznámka: 2664 LCMXO2-2000ZE [TQFP144] Poznámka: 2665 LCMXO2-2000ZE [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-2000ZE [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665
LCMXO2-2000ZE [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO2-256HC (ISP) Poznámka: 138 9997 LCMXO2-256HC [csBGA132] Poznámka: 2884 LCMXO2-256HC [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884
LCMXO2-256HC [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-256HC [QFN32] Poznámka: 2872 LCMXO2-256HC [QFN32](STP) Poznámka: 2872 LCMXO2-256HC [QFN32](SVF) Poznámka: 2872
LCMXO2-256HC [QFN32](VME) Poznámka: 2872 LCMXO2-256HC [QFN48] Poznámka: 4645 LCMXO2-256HC [QFN48](STP) Poznámka: 4645 LCMXO2-256HC [QFN48](SVF) Poznámka: 4645
LCMXO2-256HC [QFN48](VME) Poznámka: 4645 LCMXO2-256HC [TQFP100] Poznámka: 2664 LCMXO2-256HC [TQFP100](STP) Poznámka: 2664 LCMXO2-256HC [TQFP100](SVF) Poznámka: 2664
LCMXO2-256HC [TQFP100](VME) Poznámka: 2664 LCMXO2-256ZE (ISP) Poznámka: 138 9997 LCMXO2-256ZE (ISP-JTAG chain) Poznámka: 138 9997 LCMXO2-256ZE (ISP-JTAG chain)(Custom 1) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-256ZE [csBGA132] Poznámka: 2884 LCMXO2-256ZE [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884 LCMXO2-256ZE [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-256ZE [QFN32] Poznámka: 2872
LCMXO2-256ZE [QFN32](STP) Poznámka: 2872 LCMXO2-256ZE [QFN32](SVF) Poznámka: 2872 LCMXO2-256ZE [QFN32](VME) Poznámka: 2872 LCMXO2-256ZE [TQFP100] Poznámka: 2664
LCMXO2-256ZE [TQFP100](STP) Poznámka: 2664 LCMXO2-256ZE [TQFP100](SVF) Poznámka: 2664 LCMXO2-256ZE [TQFP100](VME) Poznámka: 2664 LCMXO2280C (ISP) Poznámka: 138
LCMXO2280C [caBGA256] Poznámka: 1341 LCMXO2280C [caBGA256](SVF) Poznámka: 1341 LCMXO2280C [caBGA256](VME) Poznámka: 1341 LCMXO2280C [csBGA132] Poznámka: 929
LCMXO2280C [csBGA132](SVF) Poznámka: 929 LCMXO2280C [csBGA132](VME) Poznámka: 929 LCMXO2280C [fpBGA256] Poznámka: 906 LCMXO2280C [fpBGA256](SVF) Poznámka: 906
LCMXO2280C [fpBGA256](VME) Poznámka: 906 LCMXO2280C [ftBGA256] Poznámka: 906 LCMXO2280C [ftBGA256](SVF) Poznámka: 906 LCMXO2280C [ftBGA256](VME) Poznámka: 906
LCMXO2280C [ftBGA324] Poznámka: 1492 LCMXO2280C [ftBGA324](SVF) Poznámka: 1492 LCMXO2280C [ftBGA324](VME) Poznámka: 1492 LCMXO2280C [TQFP100] Poznámka: 855
LCMXO2280C [TQFP100](SVF) Poznámka: 855 LCMXO2280C [TQFP100](VME) Poznámka: 855 LCMXO2280C [TQFP144] Poznámka: 836 LCMXO2280C [TQFP144](SVF) Poznámka: 836
LCMXO2280C [TQFP144](VME) Poznámka: 836 LCMXO2280E (ISP) Poznámka: 138 LCMXO2280E [caBGA256] Poznámka: 1341 LCMXO2280E [caBGA256](SVF) Poznámka: 1341
LCMXO2280E [caBGA256](VME) Poznámka: 1341 LCMXO2280E [csBGA132] Poznámka: 929 LCMXO2280E [csBGA132](SVF) Poznámka: 929 LCMXO2280E [csBGA132](VME) Poznámka: 929
LCMXO2280E [fpBGA256] Poznámka: 906 LCMXO2280E [fpBGA256](SVF) Poznámka: 906 LCMXO2280E [fpBGA256](VME) Poznámka: 906 LCMXO2280E [ftBGA256] Poznámka: 906
LCMXO2280E [ftBGA256](SVF) Poznámka: 906 LCMXO2280E [ftBGA256](VME) Poznámka: 906 LCMXO2280E [ftBGA324] Poznámka: 1492 LCMXO2280E [ftBGA324](SVF) Poznámka: 1492
LCMXO2280E [ftBGA324](VME) Poznámka: 1492 LCMXO2280E [TQFP100] Poznámka: 855 LCMXO2280E [TQFP100](SVF) Poznámka: 855 LCMXO2280E [TQFP100](VME) Poznámka: 855
LCMXO2280E [TQFP144] Poznámka: 836 LCMXO2280E [TQFP144](SVF) Poznámka: 836 LCMXO2280E [TQFP144](VME) Poznámka: 836 LCMXO2-4000HC (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-4000HC [caBGA256] Poznámka: 2709 LCMXO2-4000HC [caBGA256](SVF) Poznámka: 2709 LCMXO2-4000HC [caBGA256](VME) Poznámka: 2709 LCMXO2-4000HC [caBGA332] Poznámka: 2931
LCMXO2-4000HC [caBGA332](SVF) Poznámka: 2931 LCMXO2-4000HC [caBGA332](VME) Poznámka: 2931 LCMXO2-4000HC [csBGA132] Poznámka: 2884 LCMXO2-4000HC [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884
LCMXO2-4000HC [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-4000HC [fpBGA484] Poznámka: 3382 LCMXO2-4000HC [fpBGA484](SVF) Poznámka: 3382 LCMXO2-4000HC [fpBGA484](VME) Poznámka: 3382
LCMXO2-4000HC [ftBGA256] Poznámka: 2708 LCMXO2-4000HC [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2708 LCMXO2-4000HC [ftBGA256](VME) Poznámka: 2708 LCMXO2-4000HC [TQFP144] Poznámka: 2665
LCMXO2-4000HC [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-4000HC [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665 LCMXO2-4000HC [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO2-4000HE (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-4000HE [caBGA256] Poznámka: 2709 LCMXO2-4000HE [caBGA256](SVF) Poznámka: 2709 LCMXO2-4000HE [caBGA256](VME) Poznámka: 2709 LCMXO2-4000HE [caBGA332] Poznámka: 2931
LCMXO2-4000HE [caBGA332](SVF) Poznámka: 2931 LCMXO2-4000HE [caBGA332](VME) Poznámka: 2931 LCMXO2-4000HE [csBGA132] Poznámka: 2884 LCMXO2-4000HE [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884
LCMXO2-4000HE [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-4000HE [csBGA184] Poznámka: 6703 LCMXO2-4000HE [csBGA184](STP) Poznámka: 6703 LCMXO2-4000HE [csBGA184](SVF) Poznámka: 6703
LCMXO2-4000HE [csBGA184](VME) Poznámka: 6703 LCMXO2-4000HE [fpBGA484] Poznámka: 3382 LCMXO2-4000HE [fpBGA484](SVF) Poznámka: 3382 LCMXO2-4000HE [fpBGA484](VME) Poznámka: 3382
LCMXO2-4000HE [ftBGA256] Poznámka: 2708 LCMXO2-4000HE [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2708 LCMXO2-4000HE [ftBGA256](VME) Poznámka: 2708 LCMXO2-4000HE [TQFP144] Poznámka: 2665
LCMXO2-4000HE [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-4000HE [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665 LCMXO2-4000HE [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO2-4000ZE (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-4000ZE [caBGA256] Poznámka: 2709 LCMXO2-4000ZE [caBGA256](SVF) Poznámka: 2709 LCMXO2-4000ZE [caBGA256](VME) Poznámka: 2709 LCMXO2-4000ZE [caBGA332] Poznámka: 2931
LCMXO2-4000ZE [caBGA332](SVF) Poznámka: 2931 LCMXO2-4000ZE [caBGA332](VME) Poznámka: 2931 LCMXO2-4000ZE [csBGA132] Poznámka: 2884 LCMXO2-4000ZE [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884
LCMXO2-4000ZE [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-4000ZE [fpBGA484] Poznámka: 3382 LCMXO2-4000ZE [fpBGA484](SVF) Poznámka: 3382 LCMXO2-4000ZE [fpBGA484](VME) Poznámka: 3382
LCMXO2-4000ZE [ftBGA256] Poznámka: 2708 LCMXO2-4000ZE [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2708 LCMXO2-4000ZE [ftBGA256](VME) Poznámka: 2708 LCMXO2-4000ZE [TQFP144] Poznámka: 2665
LCMXO2-4000ZE [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-4000ZE [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665 LCMXO2-4000ZE [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO256C (ISP) Poznámka: 138
LCMXO256C [csBGA100] Poznámka: 928 LCMXO256C [csBGA100](SVF) Poznámka: 928 LCMXO256C [csBGA100](VME) Poznámka: 928 LCMXO256C [TQFP100] Poznámka: 854
LCMXO256C [TQFP100](SVF) Poznámka: 854 LCMXO256C [TQFP100](VME) Poznámka: 854 LCMXO256E (ISP) Poznámka: 138 LCMXO256E [csBGA100] Poznámka: 928
LCMXO256E [csBGA100](SVF) Poznámka: 928 LCMXO256E [csBGA100](VME) Poznámka: 928 LCMXO256E [TQFP100] Poznámka: 854 LCMXO256E [TQFP100](SVF) Poznámka: 854
LCMXO256E [TQFP100](VME) Poznámka: 854 LCMXO2-640HC (ISP) Poznámka: 138 9997 LCMXO2-640HC [csBGA132] Poznámka: 2884 LCMXO2-640HC [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884
LCMXO2-640HC [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-640HC [QFN48] Poznámka: 4645 LCMXO2-640HC [QFN48](STP) Poznámka: 4645 LCMXO2-640HC [QFN48](SVF) Poznámka: 4645
LCMXO2-640HC [QFN48](VME) Poznámka: 4645 LCMXO2-640HC [TQFP100] Poznámka: 2664 LCMXO2-640HC [TQFP100](STP) Poznámka: 2664 LCMXO2-640HC [TQFP100](SVF) Poznámka: 2664
LCMXO2-640HC [TQFP100](VME) Poznámka: 2664 LCMXO2-640UHC (ISP) Poznámka: 138 9997 LCMXO2-640UHC [TQFP144] Poznámka: 2665 LCMXO2-640UHC [TQFP144](STP) Poznámka: 2665
LCMXO2-640UHC [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665 LCMXO2-640UHC [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO2-640ZE (ISP) Poznámka: 138 9997 LCMXO2-640ZE [csBGA132] Poznámka: 2884
LCMXO2-640ZE [csBGA132](SVF) Poznámka: 2884 LCMXO2-640ZE [csBGA132](VME) Poznámka: 2884 LCMXO2-640ZE [TQFP100] Poznámka: 2664 LCMXO2-640ZE [TQFP100](STP) Poznámka: 2664
LCMXO2-640ZE [TQFP100](SVF) Poznámka: 2664 LCMXO2-640ZE [TQFP100](VME) Poznámka: 2664 LCMXO2-7000HC (ISP) Poznámka: 138 9997 LCMXO2-7000HC [caBGA256] Poznámka: 2709
LCMXO2-7000HC [caBGA256](SVF) Poznámka: 2709 LCMXO2-7000HC [caBGA256](VME) Poznámka: 2709 LCMXO2-7000HC [caBGA332] Poznámka: 2931 LCMXO2-7000HC [caBGA332](SVF) Poznámka: 2931
LCMXO2-7000HC [caBGA332](VME) Poznámka: 2931 LCMXO2-7000HC [fpBGA484] Poznámka: 3382 LCMXO2-7000HC [fpBGA484](SVF) Poznámka: 3382 LCMXO2-7000HC [fpBGA484](VME) Poznámka: 3382
LCMXO2-7000HC [ftBGA256] Poznámka: 2708 LCMXO2-7000HC [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2708 LCMXO2-7000HC [ftBGA256](VME) Poznámka: 2708 LCMXO2-7000HC [TQFP144] Poznámka: 2665
LCMXO2-7000HC [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-7000HC [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665 LCMXO2-7000HC [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO2-7000HE (ISP) Poznámka: 138 9997
LCMXO2-7000HE [caBGA256] Poznámka: 2709 LCMXO2-7000HE [caBGA256](SVF) Poznámka: 2709 LCMXO2-7000HE [caBGA256](VME) Poznámka: 2709 LCMXO2-7000HE [caBGA332] Poznámka: 2931
LCMXO2-7000HE [caBGA332](SVF) Poznámka: 2931 LCMXO2-7000HE [caBGA332](VME) Poznámka: 2931 LCMXO2-7000HE [fpBGA484] Poznámka: 3382 LCMXO2-7000HE [fpBGA484](SVF) Poznámka: 3382
LCMXO2-7000HE [fpBGA484](VME) Poznámka: 3382 LCMXO2-7000HE [ftBGA256] Poznámka: 2708 LCMXO2-7000HE [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2708 LCMXO2-7000HE [ftBGA256](VME) Poznámka: 2708
LCMXO2-7000HE [TQFP144] Poznámka: 2665 LCMXO2-7000HE [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-7000HE [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665 LCMXO2-7000HE [TQFP144](VME) Poznámka: 2665
LCMXO2-7000ZE (ISP) Poznámka: 138 9997 LCMXO2-7000ZE [caBGA256] Poznámka: 2709 LCMXO2-7000ZE [caBGA256](SVF) Poznámka: 2709 LCMXO2-7000ZE [caBGA256](VME) Poznámka: 2709
LCMXO2-7000ZE [caBGA332] Poznámka: 2931 LCMXO2-7000ZE [caBGA332](SVF) Poznámka: 2931 LCMXO2-7000ZE [caBGA332](VME) Poznámka: 2931 LCMXO2-7000ZE [fpBGA484] Poznámka: 3382
LCMXO2-7000ZE [fpBGA484](SVF) Poznámka: 3382 LCMXO2-7000ZE [fpBGA484](VME) Poznámka: 3382 LCMXO2-7000ZE [ftBGA256] Poznámka: 2708 LCMXO2-7000ZE [ftBGA256](SVF) Poznámka: 2708
LCMXO2-7000ZE [ftBGA256](VME) Poznámka: 2708 LCMXO2-7000ZE [TQFP144] Poznámka: 2665 LCMXO2-7000ZE [TQFP144](STP) Poznámka: 2665 LCMXO2-7000ZE [TQFP144](SVF) Poznámka: 2665
LCMXO2-7000ZE [TQFP144](VME) Poznámka: 2665 LCMXO3D-4300HC [caBGA256] Poznámka: 5716 LCMXO3D-4300HC [caBGA256](STP) Poznámka: 5716 LCMXO3D-4300HC [caBGA256](SVF) Poznámka: 5716
LCMXO3D-4300HC [caBGA256](VME) Poznámka: 5716 LCMXO3D-4300HC [QFN72] Poznámka: 5314 LCMXO3D-4300HC [QFN72](STP) Poznámka: 5314 LCMXO3D-4300HC [QFN72](SVF) Poznámka: 5314
LCMXO3D-4300HC [QFN72](VME) Poznámka: 5314 LCMXO3D-4300ZC [caBGA256] Poznámka: 5716 LCMXO3D-4300ZC [caBGA256](STP) Poznámka: 5716 LCMXO3D-4300ZC [caBGA256](SVF) Poznámka: 5716
LCMXO3D-4300ZC [caBGA256](VME) Poznámka: 5716 LCMXO3D-4300ZC [QFN72] Poznámka: 5314 LCMXO3D-4300ZC [QFN72](STP) Poznámka: 5314 LCMXO3D-4300ZC [QFN72](SVF) Poznámka: 5314
LCMXO3D-4300ZC [QFN72](VME) Poznámka: 5314 LCMXO3D-9400HC [caBGA256] Poznámka: 5716 LCMXO3D-9400HC [caBGA256](STP) Poznámka: 5716 LCMXO3D-9400HC [caBGA256](SVF) Poznámka: 5716
LCMXO3D-9400HC [caBGA256](VME) Poznámka: 5716 LCMXO3D-9400HC [caBGA400] Poznámka: 5995 LCMXO3D-9400HC [caBGA400](STP) Poznámka: 5995 LCMXO3D-9400HC [caBGA400](SVF) Poznámka: 5995
LCMXO3D-9400HC [caBGA400](VME) Poznámka: 5995 LCMXO3D-9400HC [caBGA484] Poznámka: 5996 LCMXO3D-9400HC [caBGA484](STP) Poznámka: 5996 LCMXO3D-9400HC [caBGA484](SVF) Poznámka: 5996
LCMXO3D-9400HC [caBGA484](VME) Poznámka: 5996 LCMXO3D-9400HC [QFN72] Poznámka: 5314 LCMXO3D-9400HC [QFN72](STP) Poznámka: 5314 LCMXO3D-9400HC [QFN72](SVF) Poznámka: 5314
LCMXO3D-9400HC [QFN72](VME) Poznámka: 5314 LCMXO3D-9400ZC [caBGA256] Poznámka: 5716 LCMXO3D-9400ZC [caBGA256](STP) Poznámka: 5716 LCMXO3D-9400ZC [caBGA256](SVF) Poznámka: 5716
LCMXO3D-9400ZC [caBGA256](VME) Poznámka: 5716 LCMXO3D-9400ZC [caBGA400] Poznámka: 5995 LCMXO3D-9400ZC [caBGA400](STP) Poznámka: 5995 LCMXO3D-9400ZC [caBGA400](SVF) Poznámka: 5995
LCMXO3D-9400ZC [caBGA400](VME) Poznámka: 5995 LCMXO3D-9400ZC [QFN72] Poznámka: 5314 LCMXO3D-9400ZC [QFN72](STP) Poznámka: 5314 LCMXO3D-9400ZC [QFN72](SVF) Poznámka: 5314
LCMXO3D-9400ZC [QFN72](VME) Poznámka: 5314 LCMXO3L-1300C [caBGA256] Poznámka: 3564 LCMXO3L-1300C [caBGA256](STP) Poznámka: 3564 LCMXO3L-1300C [caBGA256](SVF) Poznámka: 3564
LCMXO3L-1300C [caBGA256](VME) Poznámka: 3564 LCMXO3L-1300E (ISP-SVF) Poznámka: 138 9997 LCMXO3L-1300E (ISP-VME) Poznámka: 138 9997 LCMXO3L-1300E [csfBGA121] Poznámka: 3669
LCMXO3L-1300E [csfBGA121](STP) Poznámka: 3669 LCMXO3L-1300E [csfBGA121](SVF) Poznámka: 3669 LCMXO3L-1300E [csfBGA121](VME) Poznámka: 3669 LCMXO3L-1300E [csfBGA256] Poznámka: 6194
LCMXO3L-1300E [csfBGA256](STP) Poznámka: 6194 LCMXO3L-1300E [csfBGA256](SVF) Poznámka: 6194 LCMXO3L-1300E [csfBGA256](VME) Poznámka: 6194 LCMXO3L-1300E [WLCSP36] Poznámka: 3828
LCMXO3L-1300E [WLCSP36](ISP) Poznámka: 138 9997 LCMXO3L-1300E [WLCSP36](STP) Poznámka: 3828 LCMXO3L-1300E [WLCSP36](SVF) Poznámka: 3828 LCMXO3L-1300E [WLCSP36](VME) Poznámka: 3828
LCMXO3L-2100C [caBGA256] Poznámka: 3564 LCMXO3L-2100C [caBGA256](STP) Poznámka: 3564 LCMXO3L-2100C [caBGA256](SVF) Poznámka: 3564 LCMXO3L-2100C [caBGA256](VME) Poznámka: 3564
LCMXO3L-2100C [caBGA324] Poznámka: 3930 LCMXO3L-2100C [caBGA324](STP) Poznámka: 3930 LCMXO3L-2100C [caBGA324](SVF) Poznámka: 3930 LCMXO3L-2100C [caBGA324](VME) Poznámka: 3930
LCMXO3L-2100E [csfBGA121] Poznámka: 3669 LCMXO3L-2100E [csfBGA121](STP) Poznámka: 3669 LCMXO3L-2100E [csfBGA121](SVF) Poznámka: 3669 LCMXO3L-2100E [csfBGA121](VME) Poznámka: 3669
LCMXO3L-2100E [csfBGA256] Poznámka: 6194 LCMXO3L-2100E [csfBGA256](STP) Poznámka: 6194 LCMXO3L-2100E [csfBGA256](SVF) Poznámka: 6194 LCMXO3L-2100E [csfBGA256](VME) Poznámka: 6194
LCMXO3L-2100E [WLCSP49] Poznámka: 4513 LCMXO3L-2100E [WLCSP49](STP) Poznámka: 4513 LCMXO3L-2100E [WLCSP49](SVF) Poznámka: 4513 LCMXO3L-2100E [WLCSP49](VME) Poznámka: 4513
LCMXO3L-4300C [caBGA256] Poznámka: 3564 LCMXO3L-4300C [caBGA256](STP) Poznámka: 3564 LCMXO3L-4300C [caBGA256](SVF) Poznámka: 3564 LCMXO3L-4300C [caBGA256](VME) Poznámka: 3564
LCMXO3L-4300C [caBGA324] Poznámka: 3930 LCMXO3L-4300C [caBGA324](STP) Poznámka: 3930 LCMXO3L-4300C [caBGA324](SVF) Poznámka: 3930 LCMXO3L-4300C [caBGA324](VME) Poznámka: 3930
LCMXO3L-4300C [caBGA400] Poznámka: 3745 LCMXO3L-4300C [caBGA400](STP) Poznámka: 3745 LCMXO3L-4300C [caBGA400](SVF) Poznámka: 3745 LCMXO3L-4300C [caBGA400](VME) Poznámka: 3745
LCMXO3L-4300E [csfBGA121] Poznámka: 3669 LCMXO3L-4300E [csfBGA121](STP) Poznámka: 3669 LCMXO3L-4300E [csfBGA121](SVF) Poznámka: 3669 LCMXO3L-4300E [csfBGA121](VME) Poznámka: 3669
LCMXO3L-4300E [csfBGA256] Poznámka: 6194 LCMXO3L-4300E [csfBGA256](STP) Poznámka: 6194 LCMXO3L-4300E [csfBGA256](SVF) Poznámka: 6194 LCMXO3L-4300E [csfBGA256](VME) Poznámka: 6194
LCMXO3L-640E [csfBGA121] Poznámka: 3669 LCMXO3L-640E [csfBGA121](STP) Poznámka: 3669 LCMXO3L-640E [csfBGA121](SVF) Poznámka: 3669 LCMXO3L-640E [csfBGA121](VME) Poznámka: 3669
LCMXO3L-6900C [caBGA256] Poznámka: 3564 LCMXO3L-6900C [caBGA256](STP) Poznámka: 3564 LCMXO3L-6900C [caBGA256](SVF) Poznámka: 3564 LCMXO3L-6900C [caBGA256](VME) Poznámka: 3564
LCMXO3L-6900C [caBGA324] Poznámka: 3930 LCMXO3L-6900C [caBGA324](STP) Poznámka: 3930 LCMXO3L-6900C [caBGA324](SVF) Poznámka: 3930 LCMXO3L-6900C [caBGA324](VME) Poznámka: 3930
LCMXO3L-6900C [caBGA400] Poznámka: 3745 LCMXO3L-6900C [caBGA400](STP) Poznámka: 3745 LCMXO3L-6900C [caBGA400](SVF) Poznámka: