Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam LinkSmart zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných LinkSmart zariadení 48 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

L24C02 L24C02 (ISP) Poznámka: 138 L24C02 [SOP8] Poznámka: 950 L24C04
L24C04 (ISP) Poznámka: 138 L24C04 [SOP8] Poznámka: 950 L24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 L24M04
L24M04 (ISP) Poznámka: 138 L24M04 [SOP8] Poznámka: 950 L24M08 L24M08 (ISP) Poznámka: 138
L24M08 [SOP8] Poznámka: 950 L24W02 L24W02 (ISP) Poznámka: 138 L24W02 [SOP8] Poznámka: 950
L24W04 L24W04 (ISP) Poznámka: 138 L24W04 [SOP8] Poznámka: 950 L24W08
L24W08 (ISP) Poznámka: 138 L24W08 [SOP8] Poznámka: 950 L24W16 L24W16 [SOP8] Poznámka: 950
L24W32 L24W32 [SOP8] Poznámka: 950 L24W64 L24W64 [SOP8] Poznámka: 950
L29004CL [PLCC32] Poznámka: 1384 L29004CP L29004CT [TSOP32] Poznámka: 1381 L29S160F [TSOP48] Poznámka: 1346
L29S160F-B [TSOP48] Poznámka: 1346 L29S400F [PSOP44] Poznámka: 1356 L29S400F [TSOP48] Poznámka: 1346 L29S400F-B [PSOP44] Poznámka: 1356
L29S400F-B [TSOP48] Poznámka: 1346 L29S800F [TSOP48] Poznámka: 1346 L29S800F-B [TSOP48] Poznámka: 1346 LST28001
LST28001 [PLCC32] Poznámka: 1399 LST28001 [TSOP32] Poznámka: 1414 LST28002 LST28002 [PLCC32] Poznámka: 1399
LST28002 [TSOP32] Poznámka: 1414 LST28004 LST28004 [PLCC32] Poznámka: 1384 LST28004 [TSOP32] Poznámka: 1381
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
🍪
Naspäť HORE