Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam LRC zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných LRC zariadení 58 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

LR24C02 LR24C02 (ISP) Poznámka: 138 LR24C02 [SOP8] Poznámka: 950 LR24C02 [SOT23-5] Poznámka: 523
LR24C02 [TSSOP8] Poznámka: 121 LR24C04 LR24C04 (ISP) Poznámka: 138 LR24C04 [SOP8] Poznámka: 950
LR24C04 [TSSOP8] Poznámka: 121 LR24C08 LR24C08 (ISP) Poznámka: 138 LR24C08 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538
LR24C08 [SOP8] Poznámka: 950 LR24C08 [TSSOP8] Poznámka: 121 LR24C128 LR24C128 (ISP) Poznámka: 138
LR24C128 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 LR24C128 [SOP8] Poznámka: 950 LR24C128 [TSSOP8] Poznámka: 121 LR24C16
LR24C16 (ISP) Poznámka: 138 LR24C16 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 LR24C16 [SOP8] Poznámka: 950 LR24C16 [TSSOP8] Poznámka: 121
LR24C256 LR24C256 (ISP) Poznámka: 138 LR24C256 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 LR24C256 [SOP8] Poznámka: 950
LR24C256 [TSSOP8] Poznámka: 121 LR24C32 LR24C32 (ISP) Poznámka: 138 LR24C32 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538
LR24C32 [SOP8] Poznámka: 950 LR24C32 [TSSOP8] Poznámka: 121 LR24C512C (ISP) Poznámka: 138 LR24C512C [DFN8-2x3] Poznámka: 2995
LR24C512C [SOP8] Poznámka: 950 LR24C512C [TSSOP8] Poznámka: 121 LR24C64 LR24C64 (ISP) Poznámka: 138
LR24C64 [DFN8-2x3] Poznámka: 4538 LR24C64 [SOP8] Poznámka: 950 LR24C64 [TSSOP8] Poznámka: 121 LR25D16S [SOP8-150] Poznámka: 5645
LR25D16S [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 LR25D16S [SOP8-208] Poznámka: 5394 LR25D16S [SOP8-208] (DualSPI) Poznámka: 5394 LR25D40S [SOP8-150] Poznámka: 5645
LR25D40S [SOP8-208] Poznámka: 5394 LR25D80S [SOP8-150] Poznámka: 5645 LR25D80S [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 LR25D80S [SOP8-208] Poznámka: 5394
LR25D80S [SOP8-208] (DualSPI) Poznámka: 5394 LR25Q128S [SOP8-208] Poznámka: 5394 LR25Q128S [SOP8-208] (QuadSPI) Poznámka: 5394 LR25Q32S [SOP8-150] Poznámka: 5645
LR25Q32S [SOP8-208] Poznámka: 5394 LR25Q64S [SOP8-208] Poznámka: 5394 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 523 - DIL8/SOT23-6 ZIF-CS PIC (70-0255)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 2995 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4 ZIF-CS (70-0485) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 4538 - DIL8/QFN8-4.02 ZIF (70-6098) OR DIL8/QFN8-4.1 ZIF-CS (70-6007) OR DIL8/QFN8-4 ZIF (discontinued)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE