Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Luminary Micro zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Luminary Micro zariadení 335 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

LM3S101 [SOIC28] Poznámka: 4045 LM3S102 [SOIC28] Poznámka: 4045 LM3S1110 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1110 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1133 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1133 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1138 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1138 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1150 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1150 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1162 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1162 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1165 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1165 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1332 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1332 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1435 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1435 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1439 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1439 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1512 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1512 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1538 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1538 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1601 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1601 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1607 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S1608 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S1608 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1620 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1620 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1625 [LQFP64] Poznámka: 1199
LM3S1626 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S1627 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S1635 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1635 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1637 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1637 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1751 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1751 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S1776 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S1811 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1816 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1850 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S1850 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1911 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1911 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1918 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S1918 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1937 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1937 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1958 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S1958 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1960 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S1960 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1968 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S1968 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S1B21 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1J11 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1J16 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S1N11 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S1N11 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1N16 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1P51 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S1R21 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S1W16 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S1Z16 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S2110 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S2110 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2139 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2139 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2276 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
LM3S2276 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S2410 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2410 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2412 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S2412 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2432 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2432 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2533 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S2533 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2601 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2601 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2608 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S2608 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2616 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S2620 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2620 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S2637 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2637 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2651 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2651 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S2671 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S2678 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S2730 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2730 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S2739 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2739 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2776 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S2793 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S2911 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2911 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2918 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2918 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S2939 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2939 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2948 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2948 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S2950 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2950 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S2965 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S2965 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S2B93 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S300 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S300-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S300-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S301 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S301-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S301-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S308 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S308-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S308-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S310 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S310-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S310-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S315 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S315-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S315-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S316 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S316-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S316-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S317 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S317-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S317-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S328 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S328-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S328-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S3634 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S3651 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S3739 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S3748 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S3748 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S3749 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S3759 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S3768 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S3826 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S3J26 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S3N26 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S3W26 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S3Z26 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5632 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S5652 [LQFP64] Poznámka: 1199
LM3S5662 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S5732 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S5737 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S5739 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S5747 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S5749 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5749 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S5752 [LQFP64] Poznámka: 1199
LM3S5757 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S5762 [LQFP64] Poznámka: 1199 LM3S5767 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S5768 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S5769 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S5791 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5951 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5951 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S5956 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5B91 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5B91 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5K31 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S5K31 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5K36 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5P31 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5P31 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S5P36 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5P36 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5P51 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5P51 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S5P56 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5R31 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S5R31 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S5R36 [LQFP64] Poznámka: 2271
LM3S5T36 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S5T36 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S5Y36 [LQFP64] Poznámka: 2271 LM3S600 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S600-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S600-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S601 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S601-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S601-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S608 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S608-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S608-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S610 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S6100 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6100 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S610-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S610-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S611 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S6110 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6110 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S611-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S612 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S612-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S612-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S613 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S613-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S613-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S615 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S615-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S615-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S617 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S617-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S617-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S618 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S618-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S618-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S628 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S628-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S628-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S6420 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6420 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6422 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6422 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6432 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6432 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6537 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6537 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6610 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6610 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6611 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6611 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6618 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6618 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6633 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6633 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6637 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6637 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6730 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6730 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6753 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6753 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6911 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6911 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6918 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S6938 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6938 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6950 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6950 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S6952 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S6952 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S6965 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S6965 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S6965 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S800 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S800-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S800-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S801 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S801-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S801-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S808 (ISP-JTAG) Poznámka: 138
LM3S808 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S808-C2 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 LM3S808-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S808-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S811 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 LM3S811 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S811-C2 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 LM3S811-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S811-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S812 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S812-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S812-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S815 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S815-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S815-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S817 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S817-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S817-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S818 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S818-C2 [LQFP48] Poznámka: 174
LM3S818-C2 [QFN48] Poznámka: 567 LM3S828 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S828-C2 [LQFP48] Poznámka: 174 LM3S828-C2 [QFN48] Poznámka: 567
LM3S8530 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8530 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8538 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8538 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S8630 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8630 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8730 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8730 [LQFP100] Poznámka: 1200
LM3S8733 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8733 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8738 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 LM3S8738 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S8738 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8930 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8930 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8933 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S8933 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8938 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8938 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8962 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S8962 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8970 [BGA108] Poznámka: 1221 LM3S8970 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S8971 [BGA108] Poznámka: 1221
LM3S8971 [LQFP100] Poznámka: 1200 LM3S9781 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9781 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9790 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S9790 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9791 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9792 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9792 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S9997 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9997 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9B81 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9B81 [LQFP100] Poznámka: 2272
LM3S9B90 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9B90 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9B92 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 LM3S9B92 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S9B92 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9B95 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9B95 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9B96 [BGA108] Poznámka: 2296
LM3S9B96 [LQFP100] Poznámka: 2272 LM3S9L97 [BGA108] Poznámka: 2296 LM3S9L97 [LQFP100] Poznámka: 2272 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 567 - DIL48/QFN48 ZIF-CS (70-0300)
Poznámka 1199 - DIL48/LQFP64 ZIF LM3S-1 (70-1062)
Poznámka 1200 - DIL48/LQFP100 ZIF LM3S-1 (70-1063)
Poznámka 1221 - BGA-1069/1395 (70-1069/1395) = BGA-Bottom-177 (70-1069) + BGA-Top-240 ZIF (70-1395)
Poznámka 2271 - DIL48/LQFP64 ZIF LM3S-2 (70-1443)
Poznámka 2272 - DIL48/LQFP100 ZIF LM3S-2 (70-2140)
Poznámka 2296 - BGA-2180/1394 (70-2180/1394) = BGA-Bottom-225 (70-2180) + BGA-Top-239 ZIF (70-1394)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
🍪
Naspäť HORE