Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam M-SQUARE zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných M-SQUARE zariadení 3 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

MS8951 (ISP) Poznámka: 138 MS8951 [LQFP48] Poznámka: 174 MS8951 [PLCC44] Poznámka: 850 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 850 - DIL44/PLCC44 ZIF MSQ (70-0648)
🍪
Naspäť HORE