Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam M-Systems zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných M-Systems zariadení 8 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

MD2533-d16G-X-P [FBGA115] Poznámka: 1180 9999 MD2533-d16G-X-P [FBGA115](DSH) Poznámka: 1180 9999 MD2533-d8G-X-P [FBGA115] Poznámka: 1180 9999 MD2533-d8G-X-P [FBGA115](DSH) Poznámka: 1180 9999
MD2534-d1G-X-P [FBGA115] Poznámka: 1179 9999 MD2534-d1G-X-P [FBGA115](DSH) Poznámka: 1179 9999 MD2534-d2G-X-P [FBGA115] Poznámka: 1179 9999 MD2534-d2G-X-P [FBGA115](DSH) Poznámka: 1179 9999
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 1179 - BGA-0871/0825 (70-0871/0825) = BGA-Bottom-111 (70-0871) + BGA-Top-152 ZIF-CS (70-0825) OR BGA-0871/0621 (70-0871/0621) = BGA-Bottom-111 (70-0871) + BGA-Top-46 ZIF (70-0621)
Poznámka 1180 - BGA-0871/1012 (70-0871/1012) = BGA-Bottom-111 (70-0871) + BGA-Top-146 ZIF (70-1012)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE