Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Macronix zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Macronix zariadení 2797 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

KH25L1005 (ISP) Poznámka: 138 KH25L1005 [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L1006E (ISP) Poznámka: 138 KH25L1006E [SOP8-150] Poznámka: 5645
KH25L1006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 KH25L1006E [USON8] Poznámka: 6593 KH25L1006E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 KH25L1021E [SOP8-150] Poznámka: 5645
KH25L1021E [TSSOP8] Poznámka: 1388 KH25L1021E [USON8 2x3] Poznámka: 6593 KH25L1026E [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L1026E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
KH25L12833F [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L12833F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L128356 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L12835F (ISP) Poznámka: 138 9997
KH25L12835F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 KH25L12835F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L12835F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 KH25L12835F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
KH25L12839F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 KH25L12845E [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L12845E [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 KH25L12845E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
KH25L12845E [WSON8] Poznámka: 4914 KH25L12845E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 4914 KH25L12845E [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 4914 KH25L12855F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
KH25L12855FXC [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1268 KH25L12855FXD [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 KH25L12872F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L12872F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
KH25L12873F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 KH25L12873F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L12873F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 KH25L1605A (ISP) Poznámka: 138
KH25L1605A [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L1605A [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L1605D KH25L1605D [SOP16] Poznámka: 3100
KH25L1605D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 KH25L1605D [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L1605D [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 KH25L1605D [SOP8-200] Poznámka: 5394
KH25L1605D [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 KH25L1605D [WSON8] Poznámka: 5355 KH25L1605D [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 KH25L1606E (ISP) Poznámka: 138
KH25L1606E [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L1606E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 KH25L1606E [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L1606E [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394
KH25L1608E (ISP) Poznámka: 138 KH25L1608E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L1608E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25L1633E [SOP16] Poznámka: 3100
KH25L1633E [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 KH25L1633E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 KH25L1633E [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L1633E [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394
KH25L1633E [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L1633E [USON8] Poznámka: 3098 KH25L1633E [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098 KH25L1633E [USON8] (Quad I/O) Poznámka: 3098
KH25L1633E [WSON8] Poznámka: 5355 KH25L1633E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 KH25L1633E [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 KH25L1635D (ISP) Poznámka: 138
KH25L1635D [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L1635D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 KH25L1635D [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L1635D [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394
KH25L1673E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L1673E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L1673E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 KH25L1673E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
KH25L1691E (ISP) Poznámka: 138 KH25L1691E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L1691E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25L2005 (ISP) Poznámka: 138
KH25L2005 [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L2006E (ISP) Poznámka: 138 KH25L2006E [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L2006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
KH25L2006E [USON8] Poznámka: 6593 KH25L2006E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 KH25L2006E [WSON8] Poznámka: 5355 KH25L2006E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355
KH25L25635F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 KH25L25635F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 KH25L25639F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 KH25L25645Gxx-10 [SOP16] Poznámka: 5416
KH25L25645Gxx-10 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 KH25L25645Gxxx-10 [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 KH25L25645Gxxx-10 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 KH25L3205D
KH25L3205D [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L3205D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 KH25L3205D [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L3205D [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
KH25L3205D [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L3205D [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 KH25L3205D [WSON8] Poznámka: 5355 KH25L3205D [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355
KH25L3206E KH25L3206E (ISP) Poznámka: 138 KH25L3206E [BGA24 6x8] Poznámka: 1343 KH25L3206E [BGA24 6x8] (Dual O) Poznámka: 1343
KH25L3206E [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L3206E [SOP16] (Dual O) Poznámka: 3100 KH25L3206E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L3206E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394
KH25L3206E [USON8] Poznámka: 3098 KH25L3206E [USON8] (Dual O) Poznámka: 3098 KH25L3206E [WSON8] Poznámka: 5355 KH25L3206E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355
KH25L3208E (ISP) Poznámka: 138 KH25L3208E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L3208E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25L3208E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
KH25L3208E [WSON8 6x5] (Dual O) Poznámka: 5355 KH25L3233F (ISP) Poznámka: 138 KH25L3233F [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L3233F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
KH25L3233F [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L3233F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L32356 [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L32356 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
KH25L32356 [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L32356 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L32366 [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L32366 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
KH25L3236F [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L3236F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L3239E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L3239E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
KH25L3239E [VSOP8] Poznámka: 5394 KH25L3239E [VSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L3239E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 KH25L3239E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
KH25L3255E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L3255E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L3255EXC [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 KH25L3255EXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268
KH25L3255EXD [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1343 KH25L3255EXD [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1343 KH25L3273E KH25L3273E [SOP16] Poznámka: 3100
KH25L3273E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 KH25L3273E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L3273E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L3273E [VSOP8] Poznámka: 5394
KH25L3273E [VSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L3273E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 KH25L3273E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 KH25L3291E (ISP) Poznámka: 138
KH25L3291E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L3291E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25L4005A (ISP) Poznámka: 138 KH25L4005A [SOP8-150] Poznámka: 5645
KH25L4005A [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L4006E (ISP) Poznámka: 138 KH25L4006E [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L4006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
KH25L4006E [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L4006E [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25L4026E (ISP) Poznámka: 138 KH25L4026E [SOP8-150] Poznámka: 5645
KH25L4026E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 KH25L512 (ISP) Poznámka: 138 KH25L512 [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L5121E (ISP) Poznámka: 138
KH25L5121E [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L5121E [TSSOP8] Poznámka: 1388 KH25L5121E [USON8] Poznámka: 6593 KH25L512E (ISP) Poznámka: 138
KH25L512E [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L512E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 KH25L512E [TSSOP8] Poznámka: 1388 KH25L512E [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 1388
KH25L512E [USON8] Poznámka: 6593 KH25L512E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 KH25L6405D [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L6405D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100
KH25L6405D [WSON8] Poznámka: 4914 KH25L6405D [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 4914 KH25L6406E [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L6406E [SOP16] (Dual O) Poznámka: 3100
KH25L6406E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L6406E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25L6406E [WSON8] Poznámka: 4914 KH25L6406E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 4914
KH25L6408E (ISP) Poznámka: 138 KH25L6408E [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L6408E [SOP16] (Dual O) Poznámka: 3100 KH25L6408E [SOP8] Poznámka: 5394
KH25L6408E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25L6408E [WSON8] Poznámka: 4914 KH25L6408E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 4914 KH25L6433F (ISP) Poznámka: 138
KH25L6433F [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L6433F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L6433FXC [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 KH25L6433FXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268
KH25L64356 [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L64356 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 KH25L64356 [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L64356 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
KH25L64366 [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L64366 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L6436F (ISP) Poznámka: 138 9997 KH25L6436F [SOP8-200] Poznámka: 5394
KH25L6436F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L6439E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L6439E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L6439E [VSOP8] Poznámka: 5394
KH25L6439E [VSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L6455E [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L6455E [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 KH25L6455E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
KH25L6455E [TFBGA24] Poznámka: 1268 KH25L6455E [TFBGA24] (Dual I/O) Poznámka: 1268 KH25L6455E [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1268 KH25L6455FXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 3128
KH25L6456E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L6456E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L6456EXC [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 KH25L6456EXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268
KH25L6456EXD [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1343 KH25L6456EXD [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1343 KH25L6473E KH25L6473E (ISP) Poznámka: 138
KH25L6473E [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L6473E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 KH25L6473E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L6473E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
KH25L6473E [VSOP8] Poznámka: 5394 KH25L6473E [VSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L6473E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 KH25L6473E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
KH25L6473F [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L6473F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25L6491E (ISP) Poznámka: 138 KH25L6491E [SOP8] Poznámka: 5394
KH25L6491E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25L8005 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 KH25L8006E KH25L8006E (ISP) Poznámka: 138
KH25L8006E [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L8006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 KH25L8006E [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L8006E [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394
KH25L8008E [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L8008E [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25L8036D KH25L8036D (ISP) Poznámka: 138
KH25L8036D [SOP16] Poznámka: 3100 KH25L8036D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 KH25L8036D [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25L8036D [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645
KH25L8036D [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25L8036D [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 KH25L8036D [WSON8] Poznámka: 5355 KH25L8036D [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355
KH25L8073E [SOP8] Poznámka: 5394 KH25L8073E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25U12832F [SOP8-200] Poznámka: 5340 KH25U12832F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340
KH25U12832F [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 KH25U12832F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 KH25U12839F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 KH25U1635F [SOP8-200] Poznámka: 5394
KH25U1635F [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 KH25U1635F [USON8] Poznámka: 3098 KH25U1635F [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098 KH25U1635F [WSON8] Poznámka: 5355
KH25U1635F [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 KH25U1639E (ISP) Poznámka: 138 KH25U1639E [WSON8] Poznámka: 5355 KH25U1639E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5356 *2
KH25U1639E [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5356 *2 KH25U25639F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 KH25U25645G [SOP16] Poznámka: 5398 KH25U25645G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398
KH25U25645G [WSON8 8x6] Poznámka: 4881 KH25U25645G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881 KH25U25645GXD [BGA24] Poznámka: 5571 KH25U25645GXD [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5571
KH25U3239E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 KH25U4033E [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25U4033E [TSSOP8] Poznámka: 1388 KH25U4033E [USON8] Poznámka: 3098
KH25U4033E [WSON8] Poznámka: 5355 KH25U5121E (ISP) Poznámka: 138 KH25U5121E [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25U5121E [TSSOP8] Poznámka: 1388
KH25U5121E [USON8] Poznámka: 6593 KH25U6439F [SOP8] Poznámka: 5394 KH25U6439F [WSON8] Poznámka: 5355 KH25U6473F (ISP) Poznámka: 138
KH25U6473F [SOP8] Poznámka: 5394 KH25U6473F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25U8035E (ISP) Poznámka: 138 KH25U8035E [SOP8-150] Poznámka: 5645
KH25U8035E [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 KH25U8035E [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25U8035E [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 KH25U8035E [USON8 4x4] Poznámka: 3098
KH25U8035E [USON8 4x4] (Dual I/O) Poznámka: 3098 KH25U8035E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 KH25U8035E [WSON8 6x5] (Dual I/O) Poznámka: 5355 KH25V16066 [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
KH25V16066 [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25V1635F (ISP) Poznámka: 138 KH25V1635F [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25V1635F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
KH25V1635F [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25V1635F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25V1635F [WSON8] Poznámka: 5355 KH25V1635F [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
KH25V40066 [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25V40066 [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 KH25V40066 [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25V40066 [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394
KH25V4035F (ISP) Poznámka: 138 KH25V4035F [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25V4035F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 KH25V4035F [SOP8-200] Poznámka: 5394
KH25V4035F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25V4035F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 KH25V4035F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 KH25V4035F [WSON8] Poznámka: 5355
KH25V4035F [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 KH25V80066 [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25V80066 [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 KH25V80066 [SOP8-200] Poznámka: 5394
KH25V80066 [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 KH25V8035F (ISP) Poznámka: 138 KH25V8035F [SOP8-150] Poznámka: 5645 KH25V8035F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
KH25V8035F [SOP8-200] Poznámka: 5394 KH25V8035F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 KH25V8035F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 KH25V8035F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593
KH25V8035F [WSON8] Poznámka: 5355 KH25V8035F [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 KH29GL128FH [TSOP56] Poznámka: 3079 KH29GL128FHXF [LFBGA64] Poznámka: 1319
KH29GL128FL [TSOP56] Poznámka: 3079 KH29GL128FLXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 KH29GL256FHXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 KH29GL256FLXF [LFBGA64] Poznámka: 1319
KH29GL512FH [TSOP56] Poznámka: 3079 KH29GL512FL [TSOP56] Poznámka: 3079 KH29GL640EB [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29GL640EBXE [LFBGA48] Poznámka: 859
KH29GL640ET [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29GL640ETXE [LFBGA48] Poznámka: 859 KH29LV160CB [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29LV160CT [TSOP48] Poznámka: 1346
KH29LV160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29LV160DT [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29LV320CB [CSP48] Poznámka: 859 KH29LV320CB [TSOP48] Poznámka: 1346
KH29LV320CT [CSP48] Poznámka: 859 KH29LV320CT [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29LV400CB [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29LV400CT [TSOP48] Poznámka: 1346
KH29LV640DB [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29LV640DT [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29LV640EB [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29LV640EBXE [FBGA48] Poznámka: 859
KH29LV640ET [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29LV640ETXE [FBGA48] Poznámka: 859 KH29LV800CB [TSOP48] Poznámka: 1346 KH29LV800CT [TSOP48] Poznámka: 1346
KH68GL1G0FDT2 [TSOP56] Poznámka: 3160 KH68GL1G0FHT2 [TSOP56] Poznámka: 3160 KH68GL1G0FLT2 [TSOP56] Poznámka: 3160 KH68GL1G0FUT2 [TSOP56] Poznámka: 3160
MX10E8050I MX10E8050I (ISP) Poznámka: 138 MX10E8050I [PLCC44] Poznámka: 67 MX10E8050I [TQFP44] Poznámka: 94
MX10E8050IA MX10E8050IA [PLCC44] Poznámka: 67 MX10E8050IA [TQFP44] Poznámka: 94 MX10EXA [LQFP44] Poznámka: 94
MX10EXA [PLCC44] Poznámka: 67 MX10FMAXD MX10FMAXD [PLCC44] Poznámka: 67 MX10FMAXD [PQFP44] Poznámka: 108
MX23C1024 MX23C2100 MX23C2100 [SOP40] Poznámka: 98 MX23C3210
MX23C3210 [SOP44] Poznámka: 65 MX23C3210 [TSOP48] Poznámka: 57 MX23C3211 [SOP44] Poznámka: 65 MX23C3211 [TSOP48] Poznámka: 57
MX23C4100 MX23C4100 [SOP40] Poznámka: 98 MX23C6410 MX23C6410 [R-TSOP48] Poznámka: 57
MX23C6410 [SOP44] Poznámka: 65 MX23C6410 [TSOP48] Poznámka: 57 MX23L3213 [TSOP48] Poznámka: 57 MX23L6410 [R-TSOP48] Poznámka: 57
MX23L6410 [SOP44] Poznámka: 65 MX23L6410 [TSOP48] Poznámka: 57 MX25L1005 (ISP) Poznámka: 138 MX25L1005 [SOIC8-150] Poznámka: 5645
MX25L1005 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 MX25L1005 [SON8] Poznámka: 5355 MX25L1005 [USON8] Poznámka: 6593 MX25L1005A (ISP) Poznámka: 138
MX25L1005A [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L1005C (ISP) Poznámka: 138 MX25L1005C [SOIC8-150] Poznámka: 5645 MX25L1005C [USON8] Poznámka: 6593
MX25L1006E (ISP) Poznámka: 138 MX25L1006E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L1006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25L1006E [USON8] Poznámka: 6593
MX25L1006E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 MX25L1006E [WLCSP8] Poznámka: 2907 MX25L1006F (ISP) Poznámka: 138 MX25L1006F [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L1006F [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25L1006F [TSSOP8] Poznámka: 1388 MX25L1006F [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 1388 MX25L1006F [USON8] Poznámka: 6593
MX25L1006F [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 MX25L1021E (ISP) Poznámka: 138 MX25L1021E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L1025C (ISP) Poznámka: 138
MX25L1025C [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L1026E (ISP) Poznámka: 138 MX25L1026E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L1026E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
MX25L12801F [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L12805D (ISP) Poznámka: 138 MX25L12805D [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L12805N (ISP) Poznámka: 138
MX25L12805N [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L12833F (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25L12833F [SOP16] Poznámka: 5416 MX25L12833F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
MX25L12833F [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L12833F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L12833F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L12833F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L128356 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MX25L128356 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L128356 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L128356 [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L12835E (ISP) Poznámka: 138 MX25L12835E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L12835E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12835E [WSON8] Poznámka: 4914
MX25L12835E [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25L12835F (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25L12835F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5417 *2 MX25L12835F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5395 *2
MX25L12835F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5356 *2 MX25L12835F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2 MX25L12835FXD [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MX25L12836E (ISP) Poznámka: 138
MX25L12836E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L12836E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12836E [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L12836E [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L12839F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L12845E (ISP) Poznámka: 138 MX25L12845E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L12845E [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100
MX25L12845E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12845E [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L12845E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 4914 MX25L12845E [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L12845G [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L12845G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12845G [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L12845G [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L12845G [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25L12845G [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L12845G [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 MX25L12845G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L12845GXC [BGA24] Poznámka: 3128 MX25L12845GXC [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3128 MX25L12845GXD [BGA24] Poznámka: 3122 MX25L12845GXD [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122
MX25L12846E (ISP) Poznámka: 138 MX25L12846E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L12846E [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 MX25L12846E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
MX25L12850F [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L12850F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L12850F [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L12850F [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
MX25L12855E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L12855E [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 MX25L12855E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12855E [TFBGA24 10x13] Poznámka: 1464
MX25L12855E [TFBGA24 10x13] (Dual I/O) Poznámka: 1464 MX25L12855E [TFBGA24 10x13] (Quad I/O) Poznámka: 1464 MX25L12855E [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 MX25L12855E [TFBGA24 6x8] (Dual I/O) Poznámka: 1268
MX25L12855E [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268 MX25L12855F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12855FXC [TFBGA24] Poznámka: 1268 MX25L12855FXC [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1268
MX25L12855FXD [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 MX25L12865E (ISP) Poznámka: 138 MX25L12865E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L12865E [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100
MX25L12865E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12865E [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L12865E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 4914 MX25L12865E [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L12865F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12872F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L12872F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L128736 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L128736 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L12873F MX25L12873F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12873F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5395 *2
MX25L12873F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5356 *2 MX25L12873Gxxx-08 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12873Gxxx-08 [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L12873Gxxx-08 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
MX25L12875F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L12875F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5395 *2 MX25L12875F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5356 *2 MX25L12875F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2
MX25L1602 [SOIC28] Poznámka: 53 MX25L1605 (ISP) Poznámka: 138 MX25L1605 [SOIC16] Poznámka: 3100 MX25L1605A (ISP) Poznámka: 138
MX25L1605A [SOIC16] Poznámka: 3100 MX25L1605A [SOIC8] Poznámka: 5394 MX25L1605A [SON8] Poznámka: 4914 MX25L1605D
MX25L1605D (ISP) Poznámka: 138 MX25L1605D [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L1605D [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 MX25L1605D [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L1605D [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25L1605D [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L1605D [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 MX25L1605D [USON8] Poznámka: 3098
MX25L1605D [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098 MX25L1605D [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L1605D [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25L1606E
MX25L1606E (ISP) Poznámka: 138 MX25L1606E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L1606E [SOP16] (Dual O) Poznámka: 3100 MX25L1606E [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L1606E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25L1606E [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L1606E [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 MX25L1606E [USON8] Poznámka: 3098
MX25L1606E [USON8] (Dual O) Poznámka: 3098 MX25L1606E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L1606E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355 MX25L1608D
MX25L1608D (ISP) Poznámka: 138 MX25L1608D [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L1608D [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 MX25L1608D [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L1608D [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25L1608D [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L1608D [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 MX25L1608D [USON8] Poznámka: 3098
MX25L1608D [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098 MX25L1608D [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L1608D [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25L1608E (ISP) Poznámka: 138
MX25L1608E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L1608E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 MX25L1608E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25L1633E (ISP) Poznámka: 138
MX25L1633E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L1633E [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 MX25L1633E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L1633E [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25L1633E [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 MX25L1633E [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L1633E [USON8] Poznámka: 3098 MX25L1633E [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098
MX25L1633E [USON8] (Quad I/O) Poznámka: 3098 MX25L1633E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L1633E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25L1633E [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
MX25L1635D (ISP) Poznámka: 138 MX25L1635D [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L1635D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 MX25L1635D [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100
MX25L1635D [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L1635D [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 MX25L1635D [SOP8-150] (QuadSPI) Poznámka: 5645 MX25L1635D [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25L1635D [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 MX25L1635D [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 MX25L1635D [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L1635D [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355
MX25L1635D [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 5355 MX25L1635E (ISP) Poznámka: 138 MX25L1635E [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L1635E [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L1636D (ISP) Poznámka: 138 MX25L1636D [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L1636D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 MX25L1636D [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L1636D [SOP8-150] (DualSPI) Poznámka: 5645 MX25L1636D [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L1636D [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 MX25L1636D [WSON8] Poznámka: 5355
MX25L1636D [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 MX25L1636E (ISP) Poznámka: 138 MX25L1636E [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L1636E [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L1655D (ISP) Poznámka: 138 MX25L1655D [BGA24] Poznámka: 1268 MX25L1655D [BGA24] (QuadSPI) Poznámka: 1268 MX25L1655D [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25L1655D [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 MX25L1673E (ISP) Poznámka: 138 MX25L1673E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L1673E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L1673E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25L1673E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L1675E (ISP) Poznámka: 138 MX25L1675E [SOP8] Poznámka: 5394
MX25L1675E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L1675E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25L1675E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L2005 (ISP) Poznámka: 138
MX25L2005 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 MX25L2005 [SON8] Poznámka: 5355 MX25L2005 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L2005C (ISP) Poznámka: 138
MX25L2005C [SOIC8-150] Poznámka: 5645 MX25L2005C [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L2006E (ISP) Poznámka: 138 MX25L2006E [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L2006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25L2006E [USON8] Poznámka: 6593 MX25L2006E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 MX25L2006E [WSON8] Poznámka: 5355
MX25L2006E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355 MX25L2025 (ISP) Poznámka: 138 MX25L2025 [SON8] Poznámka: 5355 MX25L2025 [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L2025C (ISP) Poznámka: 138 MX25L2025C [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L2026C (ISP) Poznámka: 138 MX25L2026C [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L2026D (ISP) Poznámka: 138 MX25L2026D [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L2026D [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25L2026E (ISP) Poznámka: 138
MX25L2026E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L2026E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25L25633F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25633F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L25635E (ISP) Poznámka: 138 MX25L25635E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L25635E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25635E [WSON8] Poznámka: 4914
MX25L25635E [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25L25635F (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25L25635F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25635F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2
MX25L25636E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L25639F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25L25645G (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25L25645G [SOP16] Poznámka: 3100
MX25L25645G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25645G [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L25645G [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L25645G [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25L25645G [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L25645G [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 MX25L25645G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25L25645GXC [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3128
MX25L25645GXD [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MX25L25645GXDx-08 [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MX25L25645Gxx-08 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MX25L25655E (ISP) Poznámka: 138
MX25L25655E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L25655E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25655E [TFBGA24] Poznámka: 1268 MX25L25655E [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1268
MX25L25655F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25655FXC [TFBGA24] Poznámka: 1268 MX25L25655FXC [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1268 MX25L25655FXD [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
MX25L25672F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25672F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25L25673G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25673G [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L25673G [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L25673G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25L25733F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25735E (ISP) Poznámka: 138
MX25L25735E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L25735E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25735E [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L25735E [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L25735F (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25L25735F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L25735F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2 MX25L25745G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416
MX25L25745Gxx-08 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MX25L25773Gxxx-08 [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25L25835E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L25835E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
MX25L25855E [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 MX25L25855E [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268 MX25L3205 (ISP) Poznámka: 138 MX25L3205 [SOIC16] Poznámka: 3100
MX25L3205A (ISP) Poznámka: 138 MX25L3205A [SON8] Poznámka: 4914 MX25L3205A [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L3205D
MX25L3205D (ISP) Poznámka: 138 MX25L3205D [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L3205D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 MX25L3205D [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25L3205D [SOP8-200] (DualSPI) Poznámka: 5394 MX25L3205D [USON8] Poznámka: 3098 MX25L3205D [USON8] (DualSPI) Poznámka: 3098 MX25L3205D [WSON8] Poznámka: 5355
MX25L3205D [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 MX25L3206E MX25L3206E (ISP) Poznámka: 138 MX25L3206E [BGA24 6x8] Poznámka: 1343
MX25L3206E [BGA24 6x8] (Dual O) Poznámka: 1343 MX25L3206E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L3206E [SOP16] (Dual O) Poznámka: 3100 MX25L3206E [SOP8] Poznámka: 5394
MX25L3206E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 MX25L3206E [USON8] Poznámka: 3098 MX25L3206E [USON8] (Dual O) Poznámka: 3098 MX25L3206E [WSON8] Poznámka: 5355
MX25L3206E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355 MX25L3208D MX25L3208D (ISP) Poznámka: 138 MX25L3208D [SOP16] Poznámka: 3100
MX25L3208D [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 MX25L3208D [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L3208D [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 MX25L3208D [USON8] Poznámka: 3098
MX25L3208D [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098 MX25L3208D [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L3208D [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25L3208E (ISP) Poznámka: 138
MX25L3208E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L3208E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 MX25L3208E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25L3208E [WSON8 6x5] (Dual O) Poznámka: 5355
MX25L3225D (ISP) Poznámka: 138 MX25L3225D [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L3225D [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3233F & MX25L12835F (Custom 3) Poznámka: 3862
MX25L3233F (ISP) Poznámka: 138 MX25L3233F [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L3233F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L3233F [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L3233F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25L3233F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L3233F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3233F [USON8 4x3] Poznámka: 6042
MX25L3233F [USON8 4x3] (Quad I/O) Poznámka: 6042 MX25L3233F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25L3233F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L32356 [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L32356 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25L32356 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L32356 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L32356 [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25L32356 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L3235D (ISP) Poznámka: 138 MX25L3235D [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L3235D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100
MX25L3235D [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 MX25L3235D [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L3235D [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 MX25L3235D [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394
MX25L3235D [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L3235D [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 MX25L3235D [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 5355 MX25L3235E (ISP) Poznámka: 138
MX25L3235E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L3235E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L3235E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L3235E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L3235E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25L3235E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L32366 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L32366 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25L32366 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L32366 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3236D [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L3236D [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394
MX25L3236D [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 MX25L3236F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L3236F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3237D (ISP) Poznámka: 138
MX25L3237D [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L3237D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 MX25L3237D [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 MX25L3237D [WSON8] Poznámka: 5355
MX25L3237D [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 5355 MX25L3239E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L3239E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3239E [VSOP8] Poznámka: 5394
MX25L3239E [VSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3239E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25L3239E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L3254E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L3254EXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 3128 MX25L3254EXD [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MX25L3255D (ISP) Poznámka: 138 MX25L3255D [BGA24] Poznámka: 1268
MX25L3255D [BGA24] (QuadSPI) Poznámka: 1268 MX25L3255D [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L3255D [SOP8-200] (QuadSPI) Poznámka: 5394 MX25L3255E (ISP) Poznámka: 138
MX25L3255E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L3255E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3255EXC [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 MX25L3255EXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268
MX25L3255EXD [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1343 MX25L3255EXD [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1343 MX25L3273E MX25L3273E [SOP16] Poznámka: 3100
MX25L3273E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L3273E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L3273E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3273E [VSOP8] Poznámka: 5394
MX25L3273E [VSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3273E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25L3273E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L3273F (ISP) Poznámka: 138
MX25L3273F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L3273F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3275E (ISP) Poznámka: 138 MX25L3275E [SOP16] Poznámka: 3100
MX25L3275E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L3275E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L3275E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L3275E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25L3275E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L3291F (ISP) Poznámka: 138 MX25L3291F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L3291F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L4005 (ISP) Poznámka: 138 MX25L4005 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 MX25L4005 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 MX25L4005 [SON8] Poznámka: 5355
MX25L4005 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L4005A MX25L4005A (ISP) Poznámka: 138 MX25L4005A [SOIC8-150] Poznámka: 5645
MX25L4005A [SOIC8-200] Poznámka: 5394 MX25L4005A [SON8] Poznámka: 5355 MX25L4005A [USON8] Poznámka: 3098 MX25L4005A [WSON8] Poznámka: 5355
MX25L4005AM2 (tw scr.) MX25L4005C MX25L4005C (ISP) Poznámka: 138 MX25L4005C [SOIC8-150] Poznámka: 5645
MX25L4005C [SOIC8-200] Poznámka: 5394 MX25L4005C [USON8] Poznámka: 3098 MX25L4005C [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L4006E
MX25L4006E (ISP) Poznámka: 138 MX25L4006E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L4006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25L4006E [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25L4006E [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 MX25L4006E [USON8] Poznámka: 6593 MX25L4006E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 MX25L4006E [WSON8] Poznámka: 5355
MX25L4006E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355 MX25L4025A (ISP) Poznámka: 138 MX25L4025A [SON8] Poznámka: 5355 MX25L4025A [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L4025A [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L4025C (ISP) Poznámka: 138 MX25L4025C [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L4026D [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L4026D [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25L4026E (ISP) Poznámka: 138 MX25L4026E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L4026E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
MX25L512 (ISP) Poznámka: 138 MX25L512 [SOIC8-150] Poznámka: 5645 MX25L512 [SON8] Poznámka: 5355 MX25L5121E (ISP) Poznámka: 138
MX25L5121E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L5121E [TSSOP8] Poznámka: 1388 MX25L5121E [USON8] Poznámka: 6593 MX25L51237G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
MX25L51243G (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25L51243G [BGA24] Poznámka: 5694 MX25L51243G [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MX25L51243G [SOP16] Poznámka: 5416
MX25L51243G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MX25L51243JXDx08 [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MX25L51243Jxx08 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MX25L51243Jxxx08 [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L51245G (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25L51245G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L51245G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2 MX25L51245GXD [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694
MX25L51245GXDx-08 [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MX25L51245GXDx-10 [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MX25L51245Gxx-08 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MX25L51245Gxx-08 [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L51245Gxx-10 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MX25L51245JXDx08 [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MX25L51245Jxx08 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MX25L51245Jxxx08 [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
MX25L51265GXDx-08 [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MX25L51265Gxx-08 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5417 *2 MX25L51265Gxxx-08 [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25L51273Gxx-08 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
MX25L51273Gxxx-08 [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2 MX25L512C (ISP) Poznámka: 138 MX25L512C [SOIC8-150] Poznámka: 5645 MX25L512C [TSSOP8] Poznámka: 1388
MX25L512C [USON8] Poznámka: 6593 MX25L512E (ISP) Poznámka: 138 MX25L512E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L512E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
MX25L512E [TSSOP8] Poznámka: 1388 MX25L512E [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 1388 MX25L512E [USON8] Poznámka: 6593 MX25L512E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593
MX25L6405 (ISP) Poznámka: 138 MX25L6405 [SOIC16] Poznámka: 3100 MX25L6405D (ISP) Poznámka: 138 MX25L6405D [SOP16] Poznámka: 3100
MX25L6405D [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 MX25L6405D [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L6405D [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 4914 MX25L6406E (ISP) Poznámka: 138
MX25L6406E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L6406E [SOP16] (Dual O) Poznámka: 3100 MX25L6406E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L6406E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394
MX25L6406E [VSOP8] Poznámka: 5394 MX25L6406E [VSOP8] (Dual O) Poznámka: 5394 MX25L6406E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25L6406E [WSON8 6x5] (Dual O) Poznámka: 5355
MX25L6406E [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L6406E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 4914 MX25L6406EXC [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 MX25L6406EXC [TFBGA24 6x8] (Dual O) Poznámka: 1268
MX25L6406EXD [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1343 MX25L6406EXD [TFBGA24 6x8] (Dual O) Poznámka: 1343 MX25L6408D (ISP) Poznámka: 138 MX25L6408D [SOP16] Poznámka: 3100
MX25L6408D [SOP16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 MX25L6408D [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L6408D [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 4914 MX25L6408E (ISP) Poznámka: 138
MX25L6408E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L6408E [SOP16] (Dual O) Poznámka: 3100 MX25L6408E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L6408E [SOP8] (Dual O) Poznámka: 5394
MX25L6408E [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L6408E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 4914 MX25L6433F (ISP) Poznámka: 138 MX25L6433F [SOP16] Poznámka: 3100
MX25L6433F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L6433F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L6433F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L6433F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25L6433F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L6433F [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 MX25L6433F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25L6433FXC [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268
MX25L6433FXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268 MX25L64356 [SOP16] Poznámka: 5416 MX25L64356 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MX25L64356 [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25L64356 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25L64356 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L64356 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L64356 [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25L64356 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L64356 [XSON8 4x4] Poznámka: 3233 MX25L64356 [XSON8 4x4] (Quad I/O) Poznámka: 3233 MX25L6435E (ISP) Poznámka: 138
MX25L6435E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L6435E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L6435E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L6435E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L6435E [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 MX25L6435E [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268 MX25L6435E [WLCSP12] Poznámka: 3450 MX25L6435E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25L6435E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L6435E [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 MX25L6435E [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25L6436E (ISP) Poznámka: 138
MX25L6436E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L6436E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L6436E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L6436E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L6436F (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25L6436F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L6436F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L6439E [SOP8] Poznámka: 5394
MX25L6439E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L6439E [VSOP8] Poznámka: 5394 MX25L6439E [VSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L6445E (ISP) Poznámka: 138
MX25L6445E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L6445E [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 MX25L6445E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 MX25L6445E [SOP8] Poznámka: 5394
MX25L6445E [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 MX25L6445E [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 MX25L6445E [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L6445E [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 4914
MX25L6445E [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 4914 MX25L6446E (ISP) Poznámka: 138 MX25L6446E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L6446E [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100
MX25L6446E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 MX25L6446E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L6446E [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394 MX25L6446E [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394
MX25L6446E [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L6446E [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 4914 MX25L6446E [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 4914 MX25L6455E [SOP16] Poznámka: 3100
MX25L6455E [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 MX25L6455E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 MX25L6455E [TFBGA24] Poznámka: 1268 MX25L6455E [TFBGA24] (DualSPI) Poznámka: 1268
MX25L6455E [TFBGA24] (QuadSPI) Poznámka: 1268 MX25L6456E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L6456E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L6456EXC [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268
MX25L6456EXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268 MX25L6456EXD [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1343 MX25L6456EXD [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1343 MX25L6456F (ISP) Poznámka: 138 9997
MX25L6456F [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L6456F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L6456FXC [TFBGA24 6x8] Poznámka: 3128 MX25L6456FXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 3128
MX25L6456FXD [TFBGA24 6x8] Poznámka: 3122 MX25L6456FXD [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MX25L6465E (ISP) Poznámka: 138 MX25L6465E [SOP16] Poznámka: 3100
MX25L6465E [SOP16] (DualSPI) Poznámka: 3100 MX25L6465E [SOP16] (QuadSPI) Poznámka: 3100 MX25L6465E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L6465E [SOP8] (DualSPI) Poznámka: 5394
MX25L6465E [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5394 MX25L6465E [WSON8] Poznámka: 4914 MX25L6465E [WSON8] (DualSPI) Poznámka: 4914 MX25L6465E [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 4914
MX25L64736 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25L64736 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L64736 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L6473E
MX25L6473E (ISP) Poznámka: 138 MX25L6473E [SOP16] Poznámka: 3100 MX25L6473E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L6473E [SOP8] Poznámka: 5394
MX25L6473E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L6473E [VSOP8] Poznámka: 5394 MX25L6473E [VSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L6473E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25L6473E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L6473F (ISP) Poznámka: 138 MX25L6473F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L6473F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L6473F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25L6473F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L6475E (ISP) Poznámka: 138 MX25L6475E [SOP16] Poznámka: 3100
MX25L6475E [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25L6475E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L6475E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L6475E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25L6475E [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25L8005 MX25L8005 (ISP) Poznámka: 138 MX25L8005 [SOIC8-150] Poznámka: 5645
MX25L8005 [SOIC8-200] Poznámka: 5394 MX25L8005 [SON8] Poznámka: 5355 MX25L8005 [USON8] Poznámka: 3098 MX25L8005 [WSON8] Poznámka: 5355
MX25L8006E MX25L8006E (ISP) Poznámka: 138 MX25L8006E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L8006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
MX25L8006E [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L8006E [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 MX25L8006E [USON8] Poznámka: 3098 MX25L8006E [USON8] (Dual O) Poznámka: 3098
MX25L8006E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25L8006E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355 MX25L8008E (ISP) Poznámka: 138 MX25L8008E [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25L8008E [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 MX25L8008E [USON8] Poznámka: 3098 MX25L8008E [USON8] (Dual O) Poznámka: 3098 MX25L8025 (ISP) Poznámka: 138
MX25L8025 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L8025 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25L8035E (ISP) Poznámka: 138 MX25L8035E [SOP8] Poznámka: 5394
MX25L8035E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L8035E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25L8035E [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25L8036E (ISP) Poznámka: 138
MX25L8036E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L8036E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25L8073E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L8073E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25L8075E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25L8075E [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25LM25645GXDx00 [BGA24] Poznámka: 5694 MX25LM25645GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 5694
MX25LM51245GMx00 [SOP16] (Octa I/O) Poznámka: 5416 MX25LM51245GXDx00 [BGA24] Poznámka: 3122 MX25LM51245GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122 MX25LW51245GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 5694
MX25R1035FxxxH0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R1035FxxxH0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R1035FxxxH0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R1035FxxxH0 [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25R1035FxxxH0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R1035FxxxH0 [TSSOP8] Poznámka: 1388 MX25R1035FxxxH0 [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 1388 MX25R1035FxxxH0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593
MX25R1035FxxxH0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R1035FxxxH1 (ISP) Poznámka: 138 MX25R1035FxxxH1 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R1035FxxxH1 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25R1035FxxxH1 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R1035FxxxH1 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R1035FxxxH1 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R1035FxxxH1 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593
MX25R1035FxxxL0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R1035FxxxL0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R1035FxxxL0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R1035FxxxL0 [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25R1035FxxxL0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R1035FxxxL0 [TSSOP8] Poznámka: 1388 MX25R1035FxxxL0 [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 1388 MX25R1035FxxxL0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593
MX25R1035FxxxL0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R1635FxxxH0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R1635FxxxH0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R1635FxxxH0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25R1635FxxxH0 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R1635FxxxH0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R1635FxxxH0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R1635FxxxH0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593
MX25R1635FxxxH0 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R1635FxxxH0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R1635FxxxH1 (ISP) Poznámka: 138 MX25R1635FxxxH1 [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25R1635FxxxH1 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R1635FxxxH1 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R1635FxxxH1 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R1635FxxxH1 [USON8 2x3] Poznámka: 6593
MX25R1635FxxxH1 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R1635FxxxH1 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R1635FxxxH1 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R1635FxxxH2 [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25R1635FxxxH2 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R1635FxxxH2 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R1635FxxxH2 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R1635FxxxH2 [WSON8] Poznámka: 5355
MX25R1635FxxxH2 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R1635FxxxH3 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R1635FxxxH3 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R1635FxxxL0 (ISP) Poznámka: 138
MX25R1635FxxxL0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R1635FxxxL0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R1635FxxxL0 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R1635FxxxL0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25R1635FxxxL0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R1635FxxxL0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R1635FxxxL0 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R1635FxxxL0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
MX25R2035FxxxH0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R2035FxxxH0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R2035FxxxH0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R2035FxxxH0 [TSSOP8] Poznámka: 1388
MX25R2035FxxxH0 [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 1388 MX25R2035FxxxH0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R2035FxxxH0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R2035FxxxH0 [WSON8] Poznámka: 5355
MX25R2035FxxxH0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R2035FxxxH1 (ISP) Poznámka: 138 MX25R2035FxxxH1 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R2035FxxxH1 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25R2035FxxxH1 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R2035FxxxH1 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R2035FxxxH1 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R2035FxxxH1 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
MX25R2035FxxxL0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R2035FxxxL0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R2035FxxxL0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R2035FxxxL0 [TSSOP8] Poznámka: 1388
MX25R2035FxxxL0 [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 1388 MX25R2035FxxxL0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R2035FxxxL0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R2035FxxxL0 [WSON8] Poznámka: 5355
MX25R2035FxxxL0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R3235FxxxH0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R3235FxxxH0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R3235FxxxH0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25R3235FxxxH0 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R3235FxxxH0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R3235FxxxH0 [USON8 4x3] Poznámka: 6042 MX25R3235FxxxH0 [USON8 4x3] (Quad I/O) Poznámka: 6042
MX25R3235FxxxH0 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R3235FxxxH0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R3235FxxxL0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R3235FxxxL0 [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25R3235FxxxL0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R3235FxxxL0 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R3235FxxxL0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R3235FxxxL0 [USON8 4x3] Poznámka: 6042
MX25R3235FxxxL0 [USON8 4x3] (Quad I/O) Poznámka: 6042 MX25R3235FxxxL0 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R3235FxxxL0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R4035FxxxH0 (ISP) Poznámka: 138
MX25R4035FxxxH0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R4035FxxxH0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R4035FxxxH0 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R4035FxxxH0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25R4035FxxxH0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R4035FxxxH0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R4035FxxxH0 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R4035FxxxH0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
MX25R4035FxxxH1 (ISP) Poznámka: 138 MX25R4035FxxxH1 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R4035FxxxH1 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R4035FxxxH1 [USON8 2x3] Poznámka: 6593
MX25R4035FxxxH1 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R4035FxxxH1 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R4035FxxxH1 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R4035FxxxL0 (ISP) Poznámka: 138
MX25R4035FxxxL0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R4035FxxxL0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R4035FxxxL0 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R4035FxxxL0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25R4035FxxxL0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R4035FxxxL0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R4035FxxxL0 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R4035FxxxL0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
MX25R512FxxxH0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R512FxxxH0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R512FxxxH0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R512FxxxH0 [TSSOP8] Poznámka: 1388
MX25R512FxxxH0 [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 1388 MX25R512FxxxH0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R512FxxxH0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R512FxxxH1 (ISP) Poznámka: 138
MX25R512FxxxH1 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R512FxxxH1 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R512FxxxH1 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R512FxxxH1 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593
MX25R512FxxxL0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R512FxxxL0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R512FxxxL0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R512FxxxL0 [TSSOP8] Poznámka: 1388
MX25R512FxxxL0 [TSSOP8] (Quad I/O) Poznámka: 1388 MX25R512FxxxL0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R512FxxxL0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R6435FxxxH0 (ISP) Poznámka: 138
MX25R6435FxxxH0 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R6435FxxxH0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R6435FxxxH0 [USON8] Poznámka: 3098 MX25R6435FxxxH0 [USON8] (Quad I/O) Poznámka: 3098
MX25R6435FxxxH0 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R6435FxxxH0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R6435FxxxL0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R6435FxxxL0 [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25R6435FxxxL0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R6435FxxxL0 [USON8] Poznámka: 3098 MX25R6435FxxxL0 [USON8] (Quad I/O) Poznámka: 3098 MX25R6435FxxxL0 [WLCSP22] Poznámka: 4301
MX25R6435FxxxL0 [WLCSP22] (Quad I/O) Poznámka: 4301 MX25R6435FxxxL0 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R6435FxxxL0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R8035FxxxH0 (ISP) Poznámka: 138
MX25R8035FxxxH0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R8035FxxxH0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R8035FxxxH0 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R8035FxxxH0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25R8035FxxxH0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R8035FxxxH0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R8035FxxxH0 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R8035FxxxH0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
MX25R8035FxxxH1 (ISP) Poznámka: 138 MX25R8035FxxxH1 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R8035FxxxH1 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25R8035FxxxH1 [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25R8035FxxxH1 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R8035FxxxH1 [UDFN8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R8035FxxxH1 [UDFN8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25R8035FxxxH1 [WSON8] Poznámka: 5355
MX25R8035FxxxH1 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25R8035FxxxL0 (ISP) Poznámka: 138 MX25R8035FxxxL0 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25R8035FxxxL0 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25R8035FxxxL0 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25R8035FxxxL0 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25R8035FxxxL0 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25R8035FxxxL0 [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593
MX25R8035FxxxL0 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25R8035FxxxL0 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25U1001E (ISP) Poznámka: 138 MX25U1001E [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25U1001E [TSSOP] Poznámka: 1388 MX25U1001E [USON8] Poznámka: 6593 MX25U12832F (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25U12832F [SOP16] Poznámka: 3100
MX25U12832F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398 MX25U12832F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25U12832F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 MX25U12832F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25U12832F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 MX25U12832F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881 MX25U12833F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25U12835F (ISP) Poznámka: 138
MX25U12835F [SOP16] Poznámka: 3100 MX25U12835F [SOP8] Poznámka: 5394 MX25U12835F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25U12835F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882
MX25U12835F [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 MX25U12835FXD [BGA24] Poznámka: 3122 MX25U12835FXD [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MX25U12843G [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340
MX25U12843G [WLCSP16] (Quad I/O) Poznámka: 5712 MX25U12845G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398 MX25U12845G [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 MX25U12845G [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882
MX25U12845GXD [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5571 MX25U12872F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25U12872F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 MX25U12873F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25U12890F [WSON8 6x5] Poznámka: 4116 MX25U12890F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4116 MX25U12891FXD [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MX25U12892F [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25U1630F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U1630F [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U1630F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25U1631F [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25U1631F [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U1631F [USON8 4x3] Poznámka: 6042 MX25U1631F [USON8 4x3] (Dual I/O) Poznámka: 6042 MX25U1631F [VSOP8-150] Poznámka: 5645
MX25U1631F [VSOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U1631F [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U1631F [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25U1632F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5644
MX25U1632F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 MX25U1632F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25U1633F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U1633F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25U1633F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25U1633F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25U1633F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25U1633F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593
MX25U16356 [SOP8-150] Poznámka: 5644 MX25U16356 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5644 MX25U16356 [SOP8-200] Poznámka: 5340 MX25U16356 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340
MX25U16356 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25U16356 [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 MX25U16356 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 MX25U1635E (ISP) Poznámka: 138
MX25U1635E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U1635E [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U1635E [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25U1635E [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394
MX25U1635E [USON8] Poznámka: 3098 MX25U1635E [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098 MX25U1635E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U1635E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355
MX25U1635F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25U1635F [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 MX25U1635F [USON8 4x3] Poznámka: 6042 MX25U1635F [USON8 4x3] (Dual I/O) Poznámka: 6042
MX25U1635F [USON8] Poznámka: 3098 MX25U1635F [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098 MX25U1635F [WLCSP12] Poznámka: 4084 MX25U1635F [WLCSP12] (Dual I/O) Poznámka: 4084
MX25U1635F [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U1635F [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25U2032E (ISP) Poznámka: 138 MX25U2032E [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25U2032E [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U2032E [USON8] Poznámka: 3098 MX25U2032E [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098 MX25U2032E [VSOP8-150] Poznámka: 5645
MX25U2032E [VSOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U2032E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U2032E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25U2033E (ISP) Poznámka: 138
MX25U2033E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U2033E [USON8] Poznámka: 3098 MX25U2033E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U25635F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
MX25U25635F [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2 MX25U25641Gxxx0G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881 MX25U25643G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398 MX25U25643G [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340
MX25U25643G [WSON8 6x5] Poznámka: 5356 *2 MX25U25643G [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 MX25U25643G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881 MX25U25643GXD [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5571
MX25U25645G [SOP16] Poznámka: 3100 MX25U25645G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5417 *2 MX25U25645G [WLGA8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 MX25U25645G [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25U25645G [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25U25645G [WSON8 8x6] Poznámka: 4914 MX25U25645G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25U25645GXD [TFBGA24] Poznámka: 3122
MX25U25645GXD [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MX25U25645GXDx54 [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5571 MX25U25671Gxxx4G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881 MX25U25672G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398
MX25U25672G [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 MX25U25672G [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 MX25U25672G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881 MX25U25673G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
MX25U25673G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2 MX25U25691GXDx40 [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5571 MX25U25691Gxxx40 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398 MX25U3230F [USON8 4x3] Poznámka: 6041
MX25U3230F [USON8 4x3] (Dual I/O) Poznámka: 6041 MX25U3230F [USON8 4x3] (QuadSPI) Poznámka: 6041 MX25U3232F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5644 MX25U3232F [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25U3232F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 MX25U3232F [USON8 4x3] Poznámka: 6042 MX25U3232F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25U3232F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882
MX25U32356 [SOP8-150] Poznámka: 5644 MX25U32356 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5644 MX25U32356 [SOP8-200] Poznámka: 5340 MX25U32356 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340
MX25U32356 [USON8 4x3] Poznámka: 6041 MX25U32356 [USON8 4x3] (Quad I/O) Poznámka: 6041 MX25U32356 [WSON8 6x5] Poznámka: 4882 MX25U32356 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882
MX25U3235E (ISP) Poznámka: 138 MX25U3235E [SOP8] Poznámka: 5394 MX25U3235E [SOP8] (Dual I/O) Poznámka: 5394 MX25U3235E [SOP8] (QuadSPI) Poznámka: 5340
MX25U3235E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U3235E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25U3235E [WSON8] (QuadSPI) Poznámka: 4882 MX25U3235F (ISP) Poznámka: 138
MX25U3235F [SOP8] Poznámka: 5394 MX25U3235F [USON8 4x3] Poznámka: 6042 MX25U3235F [WLCSP12] Poznámka: 5286 MX25U3235F [WLCSP12] (Dual I/O) Poznámka: 5286
MX25U3235F [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U3235F [XSON8 4x4] Poznámka: 3233 MX25U3273F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25U4032E (ISP) Poznámka: 138
MX25U4032E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U4032E [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U4032E [USON8] Poznámka: 3098 MX25U4032E [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098
MX25U4032E [VSOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U4032E [VSOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U4032E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U4032E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355
MX25U4033E (ISP) Poznámka: 138 MX25U4033E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U4033E [USON8 4x3] Poznámka: 6042 MX25U4033E [USON8] Poznámka: 3098
MX25U4033E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U4035 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U4035 [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U4035 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25U4035 [USON8] Poznámka: 3098 MX25U4035 [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098 MX25U4035 [USON8] (Quad I/O) Poznámka: 3098 MX25U4035 [WSON8] Poznámka: 5355
MX25U4035 [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25U4035 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25U4035F (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25U4035F [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25U4035F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25U4035F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25U4035F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25U5121E (ISP) Poznámka: 138
MX25U5121E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U5121E [TSSOP8] Poznámka: 1388 MX25U5121E [USON8] Poznámka: 6593 MX25U51241Gxxx-0G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881
MX25U51245G (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25U51245G [SOP16] Poznámka: 3100 MX25U51245G [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25U51245G [WSON8 8x6] Poznámka: 4914
MX25U51245G [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MX25U51245GXD [TFBGA24] Poznámka: 3122 MX25U51245GXD [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MX25U51245GXDx54 [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5571
MX25U51245Gxxx54 [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881 MX25U51279GXDx00 [TFBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5571 MX25U51291Gxxx40 [BGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5571 MX25U51291Gxxx40 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398
MX25U51293Gx-40 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5398 MX25U51293Gxx-40 [WSON8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4881 MX25U6432F (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25U6432F [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25U6432F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 MX25U6432F [USON8 4x3] (Quad I/O) Poznámka: 6041 MX25U6432F [WLCSP14] (Quad I/O) Poznámka: 6296 MX25U6432F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25U6432F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882 MX25U6432F [XSON8 4x4] Poznámka: 3233 MX25U6433F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25U6433F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
MX25U64356 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25U64356 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 MX25U64356 [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25U64356 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882
MX25U6435E (ISP) Poznámka: 138 MX25U6435E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U6435E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25U6435F (ISP) Poznámka: 138
MX25U6435F [SOP8] Poznámka: 5394 MX25U6435F [WLCSP12] Poznámka: 3436 MX25U6435F [WSON8] Poznámka: 5355 MX25U6472F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340
MX25U6472F [USON8 4x3] (Quad I/O) Poznámka: 6041 MX25U64736 [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5340 MX25U64736 [USON8 4x3] (Quad I/O) Poznámka: 6041 MX25U64736 [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 4882
MX25U6473F (ISP) Poznámka: 138 MX25U6473F [SOP8] Poznámka: 5394 MX25U6473F [SOP8] (Quad I/O) Poznámka: 5395 *2 MX25U6473F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25U6473F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5356 *2 MX25U8032E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U8032E [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U8032E [USON8 4x3] Poznámka: 6042
MX25U8032E [USON8 4x3] (Dual I/O) Poznámka: 6042 MX25U8032E [USON8 4x4] Poznámka: 3098 MX25U8032E [USON8 4x4] (Dual I/O) Poznámka: 3098 MX25U8032E [VSOP8] Poznámka: 5645
MX25U8032E [VSOP8] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U8032E [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25U8032E [WSON8 6x5] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25U8033E (ISP) Poznámka: 138
MX25U8033E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U8033E [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25U8033E [USON8] Poznámka: 3098 MX25U8033E [WSON8] Poznámka: 5355
MX25U8035 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U8035 [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U8035 [USON8] Poznámka: 3098 MX25U8035 [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098
MX25U8035E (ISP) Poznámka: 138 MX25U8035E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U8035E [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25U8035E [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25U8035E [SOP8-200] (Dual I/O) Poznámka: 5394 MX25U8035E [USON8] Poznámka: 3098 MX25U8035E [USON8] (Dual I/O) Poznámka: 3098 MX25U8035E [WSON8] Poznámka: 5355
MX25U8035E [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25U8035F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25U8035F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25U8035F [SOP8-200] Poznámka: 5394
MX25U8035F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25U8035F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25U8035F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25UM25345GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122
MX25UM25645GMx00 [SOP16] Poznámka: 3100 MX25UM25645GMx00 [SOP16] (Octa I/O) Poznámka: 3100 MX25UM25645GXDx00 [BGA24] Poznámka: 3122 MX25UM25645GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122
MX25UM51245GMx00 [SOP16] Poznámka: 3100 MX25UM51245GMx00 [SOP16] (Octa I/O) Poznámka: 3100 MX25UM51245GXDx00 [BGA24] Poznámka: 5694 MX25UM51245GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 5694
MX25UM51245GXDx0A [BGA24] Poznámka: 3122 MX25UM51245GXDx0A [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122 MX25UM51245GXDxH0 [BGA24] Poznámka: 3122 MX25UM51245GXDxH0 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122
MX25UM51245GXXx00 [BGA24] Poznámka: 5571 MX25UM51245GXXx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 5571 MX25UM51345GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 5571 MX25UR51245Gxx00 [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 5416
MX25UW12345GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122 MX25UW12845GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122 MX25UW25345GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122 MX25UW51245GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122
MX25UW51345GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122 MX25UW6345GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122 MX25UW6445GXDx00 [BGA24] (Octa I/O) Poznámka: 3122 MX25V1006E (ISP) Poznámka: 138
MX25V1006E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V1006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V1006E [TSSOP8] Poznámka: 1388 MX25V1006E [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 1388
MX25V1006E [USON8] Poznámka: 6593 MX25V1006E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 MX25V1006F (ISP) Poznámka: 138 MX25V1006F [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25V1006F [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V1006F [TSSOP8] Poznámka: 1388 MX25V1006F [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 1388 MX25V1006F [USON8] Poznámka: 6593
MX25V1006F [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 MX25V1035F (ISP) Poznámka: 138 MX25V1035F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V1035F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25V1035F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25V1035F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25V16066 [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V16066 [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394
MX25V16066 [WSON8 6x5] (Dual O) Poznámka: 5355 MX25V1606F [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V1606F [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 MX25V1635F (ISP) Poznámka: 138
MX25V1635F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V1635F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25V1635F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25V1635F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394
MX25V1635F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25V1635F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25V1635F [USON8 4x3] Poznámka: 6042 MX25V1635F [USON8 4x3] (Quad I/O) Poznámka: 6042
MX25V1635F [WSON8] Poznámka: 5355 MX25V1635F [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25V1635FXC [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 MX25V1635FXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268
MX25V20066 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V20066 [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V20066 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25V20066 [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394
MX25V2006E (ISP) Poznámka: 138 MX25V2006E [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V2006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V2006E [USON8] Poznámka: 6593
MX25V2006E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 MX25V2006E [VSOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V2006E [VSOP8-150] (Dual O)) Poznámka: 5645 MX25V2006E [WSON8] Poznámka: 5355
MX25V2006E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355 MX25V2033F (ISP) Poznámka: 138 9997 MX25V2033F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V2033F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25V2033F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25V2035F (ISP) Poznámka: 138 MX25V2035F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V2035F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25V2035F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25V2035F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25V2035F [WSON8] Poznámka: 5355 MX25V2035F [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355
MX25V3233F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25V3233F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25V4005 (ISP) Poznámka: 138 MX25V4005 [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25V4005 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25V4005C (ISP) Poznámka: 138 MX25V4005C [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V4005C [WSON8] Poznámka: 5355
MX25V40066 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V40066 [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V40066 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25V40066 [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394
MX25V40066 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25V40066 [USON8 2x3] (Dual O) Poznámka: 6593 MX25V4006E (ISP) Poznámka: 138 MX25V4006E [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25V4006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V4006E [USON8] Poznámka: 6593 MX25V4006E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 MX25V4006E [VSOP8-150] Poznámka: 5645
MX25V4006E [VSOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V4006E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25V4006E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355 MX25V4035 [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25V4035 [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25V4035 [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25V4035 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25V4035 [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355
MX25V4035 [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25V4035F (ISP) Poznámka: 138 MX25V4035F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V4035F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25V4035F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25V4035F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25V4035F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25V4035F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593
MX25V4035F [WSON8] Poznámka: 5355 MX25V4035F [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25V512 (ISP) Poznámka: 138 MX25V512 [USON8] Poznámka: 6593
MX25V5126F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V5126F [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V5126F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25V5126F [USON8 2x3] (Dual O) Poznámka: 6593
MX25V512C (ISP) Poznámka: 138 MX25V512C [TSSOP8] Poznámka: 1388 MX25V512C [USON8] Poznámka: 6593 MX25V512E [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25V512E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V512E [TSSOP8] Poznámka: 1388 MX25V512E [TSSOP8] (Dual O) Poznámka: 1388 MX25V512E [USON8] Poznámka: 6593
MX25V512E [USON8] (Dual O) Poznámka: 6593 MX25V512F (ISP) Poznámka: 138 MX25V512F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V512F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25V512F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25V512F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25V6433F (ISP) Poznámka: 138 MX25V6433F [SOP16] Poznámka: 3100
MX25V6433F [SOP16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MX25V6433F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25V6433F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25V6433F [WSON8 6x5] Poznámka: 5355
MX25V6433F [WSON8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX25V6433FXC [TFBGA24 6x8] Poznámka: 1268 MX25V6433FXC [TFBGA24 6x8] (Quad I/O) Poznámka: 1268 MX25V8005 (ISP) Poznámka: 138
MX25V8005 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V8005 [WSON8] Poznámka: 5355 MX25V80066 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V80066 [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645
MX25V80066 [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25V80066 [SOP8-200] (Dual O) Poznámka: 5394 MX25V80066 [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25V80066 [USON8 2x3] (Dual O) Poznámka: 6593
MX25V80066 [WSON8 6x5] Poznámka: 5355 MX25V80066 [WSON8 6x5] (Dual O) Poznámka: 5355 MX25V8006E (ISP) Poznámka: 138 MX25V8006E [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25V8006E [SOP8-150] (Dual O) Poznámka: 5645 MX25V8006E [WSON8] Poznámka: 5355 MX25V8006E [WSON8] (Dual O) Poznámka: 5355 MX25V8033F [SOP8-150] Poznámka: 5645
MX25V8033F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645 MX25V8033F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25V8033F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25V8033F [USON8 2x3] Poznámka: 6593
MX25V8033F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593 MX25V8035 [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V8035 [SOP8-150] (Dual I/O) Poznámka: 5645 MX25V8035 [WSON8] Poznámka: 5355
MX25V8035 [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 MX25V8035F (ISP) Poznámka: 138 MX25V8035F [SOP8-150] Poznámka: 5645 MX25V8035F [SOP8-150] (Quad I/O) Poznámka: 5645
MX25V8035F [SOP8-200] Poznámka: 5394 MX25V8035F [SOP8-200] (Quad I/O) Poznámka: 5394 MX25V8035F [USON8 2x3] Poznámka: 6593 MX25V8035F [USON8 2x3] (Quad I/O) Poznámka: 6593
MX25V8035F [WSON8] Poznámka: 5355 MX25V8035F [WSON8] (Quad I/O) Poznámka: 5355 MX26C1000 MX26C1000 [PLCC32] Poznámka: 59
MX26C1000 [SOP32] Poznámka: 98 MX26C1000A MX26C1000A [PLCC32] Poznámka: 59 MX26C1000A [SOP32] Poznámka: 98
MX26C1000B MX26C1000B [PLCC32] Poznámka: 59 MX26C1024 MX26C1024 [PLCC44] Poznámka: 67
MX26C1024 [TSOP40] Poznámka: 56 MX26C2000B MX26C2000B [PLCC32] Poznámka: 59 MX26C512A
MX26C512A [PLCC32] Poznámka: 59 MX26C512A [SOP28] Poznámka: 53 MX26F128J3TC [TSOP56] Poznámka: 1400 MX26F128J3XCC [CSP64] Poznámka: 943
MX26F640J3TC [TSOP56] Poznámka: 1400 MX26F640J3XCC [CSP64] Poznámka: 943 MX26L12811MC [PSOP44] Poznámka: 1358 MX26L6419 [TSOP48] Poznámka: 1346
MX26L6420 [PSOP44] Poznámka: 1356 MX26L6420 [TSOP48] Poznámka: 1346 MX26LV004B [PLCC32] Poznámka: 1384 MX26LV004B [TSOP40] Poznámka: 1368
MX26LV004T [PLCC32] Poznámka: 1384 MX26LV004T [TSOP40] Poznámka: 1368 MX26LV008B [TSOP40] Poznámka: 1368 MX26LV008T [TSOP40] Poznámka: 1368
MX26LV040 [PLCC32] Poznámka: 1384 MX26LV040 [TSOP32] Poznámka: 1381 MX26LV160AB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX26LV160ABXB [CSP48] Poznámka: 859
MX26LV160ABXE [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV160AT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX26LV160ATXB [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV160ATXE [CSP48] Poznámka: 859
MX26LV160B [TSOP48] Poznámka: 1346 MX26LV160BXB [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV160BXE [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV160T [TSOP48] Poznámka: 1346
MX26LV160TXB [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV160TXE [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV400B [TSOP48] Poznámka: 1346 MX26LV400BXB [CSP48] Poznámka: 859
MX26LV400BXE [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV400T [TSOP48] Poznámka: 1346 MX26LV400TXB [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV400TXE [CSP48] Poznámka: 859
MX26LV800AB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX26LV800ABXB [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV800ABXE [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV800AT [TSOP48] Poznámka: 1346
MX26LV800ATXB [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV800ATXE [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV800B [TSOP48] Poznámka: 1346 MX26LV800BXB [CSP48] Poznámka: 859
MX26LV800BXE [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV800T [TSOP48] Poznámka: 1346 MX26LV800TXB [CSP48] Poznámka: 859 MX26LV800TXE [CSP48] Poznámka: 859
MX27C1000 MX27C1000 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27C1000 [SOIC32] Poznámka: 98 MX27C1000 [TSOP32] Poznámka: 655
MX27C1000A MX27C1000A [PLCC32] Poznámka: 59 MX27C1000A [SOIC32] Poznámka: 98 MX27C1000A [TSOP32] Poznámka: 655
MX27C1001 MX27C1001 [SOIC32] Poznámka: 98 MX27C1024 MX27C1024 [PLCC44] Poznámka: 67
MX27C1024 [SOP40] Poznámka: 98 MX27C1024 [TSOP40] Poznámka: 56 MX27C1100 MX27C1100 [SOP40] Poznámka: 98
MX27C2000 MX27C2000 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27C2000 [SOIC32] Poznámka: 98 MX27C2000 [TSOP32] Poznámka: 655
MX27C2000A MX27C2000A [PLCC32] Poznámka: 59 MX27C2000A [SOIC32] Poznámka: 98 MX27C2000A [TSOP32] Poznámka: 655
MX27C2048 MX27C2048 [PLCC44] Poznámka: 67 MX27C2048 [TSOP40] Poznámka: 56 MX27C2100
MX27C256 MX27C256 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27C256 [TSOP28] Poznámka: 54 MX27C4000
MX27C4000 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27C4000 [SOIC32] Poznámka: 98 MX27C4000 [TSOP32] Poznámka: 655 MX27C4000A
MX27C4000A [PLCC32] Poznámka: 59 MX27C4000A [SOIC32] Poznámka: 98 MX27C4000A [TSOP32] Poznámka: 655 MX27C4096
MX27C4096 [PLCC44] Poznámka: 67 MX27C4100 MX27C4100 [SOP40] Poznámka: 98 MX27C4111
MX27C4111 [SOP40] Poznámka: 98 MX27C512 MX27C512 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27C512 [TSOP28] Poznámka: 54
MX27C64 MX27C8000 MX27C8000 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27C8000 [SOIC32] Poznámka: 98
MX27C8000 [TSOP32] Poznámka: 655 MX27C8000A MX27C8000A [PLCC32] Poznámka: 59 MX27C8000A [SOIC32] Poznámka: 98
MX27C8000A [TSOP32] Poznámka: 655 MX27C8100 MX27C8100 [PSOP44] Poznámka: 65 MX27C8111
MX27C8111 [PSOP44] Poznámka: 65 MX27L1000 MX27L1000 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27L1000 [SOIC32] Poznámka: 98
MX27L1000 [TSOP32] Poznámka: 655 MX27L1024 MX27L1024 [PLCC44] Poznámka: 67 MX27L1024 [SOP40] Poznámka: 98
MX27L1024 [TSOP40] Poznámka: 56 MX27L2000 MX27L2000 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27L2000 [SOIC32] Poznámka: 98
MX27L2000 [TSOP32] Poznámka: 655 MX27L2048 MX27L2048 [PLCC44] Poznámka: 67 MX27L2048 [TSOP40] Poznámka: 56
MX27L256 MX27L256 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27L256 [TSOP28] Poznámka: 54 MX27L4000
MX27L4000 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27L4000 [SOIC32] Poznámka: 98 MX27L4000 [TSOP32] Poznámka: 655 MX27L4096
MX27L4096 [PLCC44] Poznámka: 67 MX27L4096 [TSOP40] Poznámka: 56 MX27L4100 MX27L4100 [SOP40] Poznámka: 98
MX27L512 MX27L512 [PLCC32] Poznámka: 59 MX27L512 [TSOP28] Poznámka: 54 MX27L8000
MX28F002B [TSOP40] Poznámka: 1368 MX28F002T [TSOP40] Poznámka: 1368 MX28F1000 MX28F1000 [PLCC32] Poznámka: 1399
MX28F1000 [SOP32] Poznámka: 98 MX28F1000 [TSOP32] Poznámka: 1414 MX28F1000P MX28F1000P [PLCC32] Poznámka: 1399
MX28F1000P [TSOP32] Poznámka: 1414 MX28F160C3B [CSP48] Poznámka: 2849 MX28F160C3B [TSOP48] Poznámka: 1346 MX28F160C3T [CSP48] Poznámka: 2849
MX28F160C3T [TSOP48] Poznámka: 1346 MX28F2000P MX28F2000P [PLCC32] Poznámka: 1399 MX28F2000P [R-TSOP32] Poznámka: 1415
MX28F2000P [TSOP32] Poznámka: 1414 MX28F2000T MX28F2000T [PLCC32] Poznámka: 1399 MX28F2100B [PSOP44] Poznámka: 1356
MX28F2100B [TSOP48] Poznámka: 1346 MX28F2100T [PSOP44] Poznámka: 1356 MX28F2100T [TSOP48] Poznámka: 1346 MX28F640C3B [CSP48] Poznámka: 2850
MX28F640C3B [TSOP48] Poznámka: 1346 MX28F640C3BB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX28F640C3BT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX28F640C3T [CSP48] Poznámka: 2850
MX28F640C3T [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29BL128DB [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29BL128DT [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29F001B
MX29F001B [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29F001B [TSOP32] Poznámka: 1414 MX29F001T MX29F001T [PLCC32] Poznámka: 1399
MX29F001T [TSOP32] Poznámka: 1414 MX29F002B MX29F002B [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29F002B [TSOP32] Poznámka: 1414
MX29F002NB MX29F002NB [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29F002NB [TSOP32] Poznámka: 1414 MX29F002NT
MX29F002NT [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29F002NT [TSOP32] Poznámka: 1414 MX29F002T MX29F002T [PLCC32] Poznámka: 1399
MX29F002T [TSOP32] Poznámka: 1414 MX29F004B MX29F004B [PLCC32] Poznámka: 1384 MX29F004B [TSOP32] Poznámka: 1381
MX29F004T MX29F004T [PLCC32] Poznámka: 1384 MX29F004T [TSOP32] Poznámka: 1381 MX29F016 [PSOP44] Poznámka: 1357
MX29F016 [TSOP40] Poznámka: 1369 MX29F016 [TSOP48] Poznámka: 1350 MX29F022B MX29F022B [PLCC32] Poznámka: 1399
MX29F022B [TSOP32] Poznámka: 1414 MX29F022NB MX29F022NB [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29F022NB [TSOP32] Poznámka: 1414
MX29F022NT MX29F022NT [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29F022NT [TSOP32] Poznámka: 1414 MX29F022T
MX29F022T [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29F022T [TSOP32] Poznámka: 1414 MX29F040 MX29F040 [PLCC32] Poznámka: 1384
MX29F040 [TSOP32] Poznámka: 1381 MX29F040C MX29F040C [PLCC32] Poznámka: 1384 MX29F040C [TSOP32] Poznámka: 1381
MX29F080 [PSOP44] Poznámka: 1357 MX29F080 [TSOP40] Poznámka: 1369 MX29F100B [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F100B [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29F100T [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F100T [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29F1610 [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F1610 [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MX29F1610 [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29F1610A [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F1610A [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MX29F1610A [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29F1615 MX29F200B [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F200B [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MX29F200B [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29F200CB [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F200CB [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MX29F200CB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29F200CT [PSOP44] Poznámka: 1356
MX29F200CT [R-TSOP48] Poznámka: 1352 MX29F200CT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29F200T [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F200T [R-TSOP48] Poznámka: 1352
MX29F200T [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29F4000 MX29F400B [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F400B [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29F400CB [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F400CB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29F400CT [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F400CT [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29F400T [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F400T [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29F800B [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F800B [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29F800CB [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F800CB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29F800CBXE [LFBGA48] Poznámka: 859 MX29F800CT [PSOP44] Poznámka: 1356
MX29F800CT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29F800CTXE [LFBGA48] Poznámka: 859 MX29F800T [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29F800T [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29GA120EH [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA120EL [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA128EH [FBGA64] Poznámka: 1233 MX29GA128EH [LFBGA64] Poznámka: 938
MX29GA128EL [FBGA64] Poznámka: 1233 MX29GA128EL [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA128FH [FBGA64] Poznámka: 1233 MX29GA128FH [LFBGA64] Poznámka: 938
MX29GA128FL [FBGA64] Poznámka: 1233 MX29GA128FL [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA129EC [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA129EF [FBGA64] Poznámka: 1255
MX29GA129EH [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA129EL [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA250EH [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA250EL [LFBGA64] Poznámka: 938
MX29GA256EH [FBGA64] Poznámka: 1233 MX29GA256EH [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA256EL [FBGA64] Poznámka: 1233 MX29GA256EL [LFBGA64] Poznámka: 938
MX29GA256FH [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA256FL [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA257EC [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA257EF [FBGA64] Poznámka: 1255
MX29GA257EH [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA257EL [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA257FH [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA257FL [FBGA64] Poznámka: 1255
MX29GA320EH [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA320EL [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA321EC [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA321EF [FBGA64] Poznámka: 1255
MX29GA321EH [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA321EL [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA510FH [FBGA64] Poznámka: 938 MX29GA510FL [FBGA64] Poznámka: 938
MX29GA512FH [FBGA64] Poznámka: 938 MX29GA512FL [FBGA64] Poznámka: 938 MX29GA640EH [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GA640EL [LFBGA64] Poznámka: 938
MX29GA641EC [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA641EF [FBGA64] Poznámka: 1255 MX29GA641EH [FBGA64] Poznámka: 589 MX29GA641EL [FBGA64] Poznámka: 589
MX29GL128ED [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL128EDXC [FBGA64] Poznámka: 775 MX29GL128EDXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL128EH [TSOP56] Poznámka: 3079
MX29GL128EHXC [FBGA64] Poznámka: 775 MX29GL128EHXF [FBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL128EL [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL128ELXC [FBGA64] Poznámka: 775
MX29GL128ELXF [FBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL128EU [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL128EUXC [FBGA64] Poznámka: 775 MX29GL128EUXF [LFBGA64] Poznámka: 1319
MX29GL128FD [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL128FDXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL128FDXG [FBGA56] Poznámka: 2772 MX29GL128FH [TSOP56] Poznámka: 3079
MX29GL128FHXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL128FHXG [FBGA56] Poznámka: 2772 MX29GL128FL [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL128FLXF [LFBGA64] Poznámka: 1319
MX29GL128FLXG [FBGA56] Poznámka: 2772 MX29GL128FU [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL128FUXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL128FUXG [FBGA56] Poznámka: 2772
MX29GL128GD [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL128GDXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL128GH [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL128GHXF [LFBGA64] Poznámka: 1319
MX29GL128GL [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL128GLXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL128GU [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL128GUXF [LFBGA64] Poznámka: 1319
MX29GL256ED [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL256EDXC [FBGA64] Poznámka: 775 MX29GL256EDXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL256EH [TSOP56] Poznámka: 3079
MX29GL256EHXC [FBGA64] Poznámka: 775 MX29GL256EHXF [FBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL256EL [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL256ELXC [FBGA64] Poznámka: 775
MX29GL256ELXF [FBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL256EU [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL256EUXC [FBGA64] Poznámka: 775 MX29GL256EUXF [LFBGA64] Poznámka: 1319
MX29GL256FD [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL256FDXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL256FDXG [FBGA56] Poznámka: 2772 MX29GL256FH [TSOP56] Poznámka: 3079
MX29GL256FHXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL256FHXG [FBGA56] Poznámka: 2772 MX29GL256FL [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL256FLXF [LFBGA64] Poznámka: 1319
MX29GL256FLXG [FBGA56] Poznámka: 2772 MX29GL256FU [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL256FUXF [LFBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL256FUXG [FBGA56] Poznámka: 2772
MX29GL320EB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29GL320EBXE [LFBGA48] Poznámka: 859 MX29GL320EH [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL320EHXF [FBGA64] Poznámka: 1319
MX29GL320EL [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL320ELXF [FBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL320ET [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29GL320ETXE [LFBGA48] Poznámka: 859
MX29GL512EH [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL512EHXF [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GL512EL [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL512ELXF [LFBGA64] Poznámka: 938
MX29GL512FD [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL512FDXF [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GL512FH [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL512FHXF [LFBGA64] Poznámka: 938
MX29GL512FHXG [FBGA56] Poznámka: 2851 MX29GL512FL [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL512FLXF [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GL512FLXG [FBGA56] Poznámka: 2851
MX29GL512FU [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL512FUXF [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GL512GD [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL512GDXF [LFBGA64] Poznámka: 938
MX29GL512GH [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL512GHXF [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GL512GL [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL512GLXF [LFBGA64] Poznámka: 938
MX29GL512GU [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL512GUXF [LFBGA64] Poznámka: 938 MX29GL640EB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29GL640EBXE [LFBGA48] Poznámka: 859
MX29GL640EH [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL640EHXF [FBGA64] Poznámka: 1319 MX29GL640EL [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29GL640ELXF [FBGA64] Poznámka: 1319
MX29GL640ET [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29GL640ETXE [LFBGA48] Poznámka: 859 MX29L1611 [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29L1611 [TSOP48] Poznámka: 1348
MX29L1611GPC [DIP42] MX29L3211 [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29L3211 [TSOP48] Poznámka: 1348 MX29L8000B [TSOP40] Poznámka: 1368
MX29L8000T [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29L8100B [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29L8100G [PDIP42] MX29L8100T [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LA128DB [FBGA64] Poznámka: 1233 MX29LA128DT [FBGA64] Poznámka: 1233 MX29LA129DB [FBGA64] Poznámka: 943 MX29LA129DT [FBGA64] Poznámka: 943
MX29LA320DH [CSP64] Poznámka: 543 MX29LA320DL [CSP64] Poznámka: 543 MX29LA320MB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LA320MB [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LA320MT [CSP48] Poznámka: 859 MX29LA320MT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LA321DH [CSP64] Poznámka: 943 MX29LA321DL [CSP64] Poznámka: 943
MX29LA321MB [CSP64] Poznámka: 943 MX29LA321MB [TSOP56] Poznámka: 1402 MX29LA321MH [CSP64] Poznámka: 943 MX29LA321MH [TSOP56] Poznámka: 1402
MX29LA321ML [CSP64] Poznámka: 943 MX29LA321ML [TSOP56] Poznámka: 1402 MX29LA321MT [CSP64] Poznámka: 943 MX29LA321MT [TSOP56] Poznámka: 1402
MX29LA640EH [BGA64] Poznámka: 543 MX29LA640EH [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LA640EL [BGA64] Poznámka: 543 MX29LA640EL [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LA641DH [CSP64] Poznámka: 943 MX29LA641DL [CSP64] Poznámka: 943 MX29LV002CB [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29LV002CB [TSOP32] Poznámka: 1414
MX29LV002CT [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29LV002CT [TSOP32] Poznámka: 1414 MX29LV002NCB [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29LV002NCB [TSOP32] Poznámka: 1414
MX29LV002NCT [PLCC32] Poznámka: 1399 MX29LV002NCT [TSOP32] Poznámka: 1414 MX29LV004B [PLCC32] Poznámka: 1384 MX29LV004B [TSOP40] Poznámka: 1368
MX29LV004CB [PLCC32] Poznámka: 1384 MX29LV004CB [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV004CT [PLCC32] Poznámka: 1384 MX29LV004CT [TSOP40] Poznámka: 1368
MX29LV004T [PLCC32] Poznámka: 1384 MX29LV004T [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV008B [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV008BB [TSOP40] Poznámka: 1368
MX29LV008BT [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV008CB [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV008CT [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV008T [TSOP40] Poznámka: 1368
MX29LV017A [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV017AXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV017AXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV017B [TSOP40] Poznámka: 1368
MX29LV017BXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV017BXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV033 [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV033A [TSOP40] Poznámka: 1368
MX29LV033C [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV033M [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV040 [PLCC32] Poznámka: 1384 MX29LV040 [TSOP32] Poznámka: 1381
MX29LV040C MX29LV040C [PLCC32] Poznámka: 1384 MX29LV040C [TSOP32] Poznámka: 1381 MX29LV040CT2 [TSOP32] Poznámka: 1377
MX29LV065B [TSOP48] Poznámka: 1349 MX29LV065M [TSOP48] Poznámka: 1349 MX29LV081 [TSOP40] Poznámka: 1368 MX29LV081BTC [TSOP40] Poznámka: 1368
MX29LV128DB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV128DB [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29LV128DT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV128DT [TSOP56] Poznámka: 3079
MX29LV128MB [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29LV128MH [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29LV128ML [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29LV128MT [TSOP56] Poznámka: 3079
MX29LV160AB [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV160AB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV160ABXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV160ABXE [CSP48] Poznámka: 859
MX29LV160AT [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV160AT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV160ATXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV160ATXE [CSP48] Poznámka: 859
MX29LV160B [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV160B [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV160BB [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV160BB [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV160BBXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV160BBXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV160BT [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV160BT [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV160BTXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV160BTXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV160CB [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV160CB [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV160CBXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV160CBXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV160CT [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV160CT [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV160CTXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV160CTXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV160DB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV160DBGB [XFLGA48] Poznámka: 847
MX29LV160DBXB [TFBGA48] Poznámka: 859 MX29LV160DBXE [LFBGA48] Poznámka: 859 MX29LV160DBXG [TFBGA48] Poznámka: 859 MX29LV160DBXH [WFBGA48] Poznámka: 848
MX29LV160DT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV160DTGB [XFLGA48] Poznámka: 847 MX29LV160DTXB [TFBGA48] Poznámka: 859 MX29LV160DTXE [LFBGA48] Poznámka: 859
MX29LV160DTXG [TFBGA48] Poznámka: 859 MX29LV160DTXH [WFBGA48] Poznámka: 848 MX29LV160T [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV160T [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV161B [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV161B [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV161DB [TFBGA48] Poznámka: 859 MX29LV161DB [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV161DB [WFBGA48] Poznámka: 848 MX29LV161DB [XFLGA48] Poznámka: 847 MX29LV161DT [TFBGA48] Poznámka: 859 MX29LV161DT [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV161DT [WFBGA48] Poznámka: 848 MX29LV161DT [XFLGA48] Poznámka: 847 MX29LV161T [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV161T [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV320AB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV320ABXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV320ABXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV320AT [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV320ATXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV320ATXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV320BT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV320BXB [CSP48] Poznámka: 983
MX29LV320BXE [CSP48] Poznámka: 983 MX29LV320CB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV320CB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV320CT [CSP48] Poznámka: 859
MX29LV320CT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV320DB [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV320DB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV320DBXB [CSP48] Poznámka: 859
MX29LV320DBXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV320DT [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV320DT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV320DTXB [CSP48] Poznámka: 859
MX29LV320DTXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV320EB [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV320EB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV320EBXB [TFBGA48] Poznámka: 859
MX29LV320EBXE [LFBGA48] Poznámka: 859 MX29LV320ET [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV320ET [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV320ETXB [TFBGA48] Poznámka: 859
MX29LV320ETXE [LFBGA48] Poznámka: 859 MX29LV320MB [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV320MB [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV320MBXB [CSP48] Poznámka: 859
MX29LV320MBXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV320MH [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29LV320ML [TSOP56] Poznámka: 3079 MX29LV320MT [PSOP44] Poznámka: 1356
MX29LV320MT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV320MTXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV320MTXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV320TT [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV320TXB [CSP48] Poznámka: 983 MX29LV320TXE [CSP48] Poznámka: 983 MX29LV321DB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV321DB [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV321DT [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV321DT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV400B [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV400B [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV400BXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV400BXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV400CB [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV400CB [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV400CBGB [XFLGA48] Poznámka: 847 MX29LV400CBXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV400CBXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV400CBXH [WFBGA48] Poznámka: 848
MX29LV400CT [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV400CT [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV400CTGB [XFLGA48] Poznámka: 847 MX29LV400CTXB [CSP48] Poznámka: 859
MX29LV400CTXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV400CTXH [WFBGA48] Poznámka: 848 MX29LV400T [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV400T [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV400TXB [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV400TXE [CSP48] Poznámka: 859 MX29LV401B [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV401B [TSOP48] Poznámka: 1346
MX29LV401T [PSOP44] Poznámka: 1356 MX29LV401T [TSOP48] Poznámka: 1346 MX29LV640B [TSOP48] Poznámka: