Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Maxim zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Maxim zariadení 422 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

DS1077 [SO8] Poznámka: 950 DS1077 [uSOP8] Poznámka: 605 DS1077L [SO8] Poznámka: 950 DS1077L [uSOP8] Poznámka: 605
DS1085 [SO8] Poznámka: 950 DS1085L [SO8] Poznámka: 950 DS1086 [SO8] Poznámka: 950 DS1086 [uSOP8] Poznámka: 605
DS1086L [uSOP8] Poznámka: 605 DS1087L [uSOP8] Poznámka: 605 DS1089L [uSOP8] Poznámka: 605 DS1094L [uSOP8] Poznámka: 605
DS1213B (2Kx8) DS1213B (8Kx8) DS1213C (8Kx8) DS1213C(32Kx8)
DS1220AB DS1220AD DS1225AB DS1225AD
DS1230AB DS1230W DS1230Y DS1243Y
DS1244W DS1244Y DS1245AB DS1245W
DS1245Y DS1248W DS1248Y DS1249AB
DS1249W DS1249Y DS1250AB DS1250W
DS1250Y DS1251W DS1251Y DS1258AB
DS1258W DS1258Y DS1265AB DS1265W
DS1265Y DS1270AB DS1270W DS1270Y
DS1286 DS1287 DS1287A Poznámka: 1322 DS12887
DS12887A Poznámka: 1322 DS12C887 DS12C887A Poznámka: 1322 DS12CR887-33
DS12CR887-5 DS1386 (32Kx8) DS1386 (8Kx8) DS1388-3 (ISP) Poznámka: 138
DS1388-3 [SOIC8] Poznámka: 950 DS1388-33 (ISP) Poznámka: 138 DS1388-33 [SOIC8] Poznámka: 950 DS1388-5 (ISP) Poznámka: 138
DS1388-5 [SOIC8] Poznámka: 950 DS1511W DS1511Y DS1543
DS1543W DS1553 DS1553W DS1554
DS1554W DS1556 DS1556W DS1621
DS1621 (ISP) Poznámka: 138 DS1621 [SO8-150] Poznámka: 950 DS1621 [SO8-200] Poznámka: 46 DS1624
DS1624 (ISP) Poznámka: 138 DS1624 [SOIC8] Poznámka: 46 DS1631 DS1631 (ISP) Poznámka: 138
DS1631 [MSOP8] Poznámka: 605 DS1631 [SO8-150] Poznámka: 950 DS1631 [SO8-200] Poznámka: 46 DS1631A (ISP) Poznámka: 138
DS1631A [MSOP8] Poznámka: 605 DS1642 DS1643 DS1644
DS1646 DS1647 DS1687-3 DS1687-5
DS17287-3 DS17287-5 DS1731 (ISP) Poznámka: 138 DS1731 [MSOP8] Poznámka: 605
DS1742 DS1742W DS1743 DS1743W
DS1744 DS1744W DS1746 DS1747
DS1747W DS17487-3 DS17487-5 DS17887-3
DS17887-5 DS1820 [PR35] DS1820-PAR [TO-92] DS1820S [SSOP16] Poznámka: 1103
DS1821 (ISP) Poznámka: 138 DS1821 [PR35] DS1821 [SOIC8] Poznámka: 46 DS1822 [SOIC8] Poznámka: 950
DS1822 [TO-92] DS1822-PAR [TO-92] DS1825 (ISP) Poznámka: 138 DS1825 [uSOP8] Poznámka: 605
DS1845 (ISP) Poznámka: 138 DS1845 [TSSOP14] Poznámka: 1087 DS1846 (ISP) Poznámka: 138 DS1846 [TSSOP20] Poznámka: 1089
DS1847 (ISP) Poznámka: 138 DS1847 [TSSOP14] Poznámka: 1087 DS1855 (ISP) Poznámka: 138 DS1855 [TSSOP14] Poznámka: 1087
DS1881 (ISP) Poznámka: 138 DS1881 [SO16] Poznámka: 44 DS1881 [TSSOP16] Poznámka: 1088 DS1882 (ISP) Poznámka: 138
DS1882 [SO16] Poznámka: 44 DS1882 [TSSOP16] Poznámka: 1088 DS18B20 (ISP) Poznámka: 138 DS18B20 [SOIC8] Poznámka: 950
DS18B20 [SSOP8] Poznámka: 605 DS18B20 [TO-92] DS18S20 [SOIC8] Poznámka: 950 DS18S20 [TO-92]
DS18S20P [TO-92] DS18S20-PAR [TO-92] DS1971 Poznámka: 455 DS1973 Poznámka: 455
DS1982 Poznámka: 455 DS1985 Poznámka: 455 DS2401 (ISP) Poznámka: 138 DS2401 [TO-92]
DS2430A (ISP) Poznámka: 138 DS2430A [TO-92] DS2430A [TSOC6] Poznámka: 3336 DS2431 (ISP) Poznámka: 138
DS2431 [DFN6] Poznámka: 1554 DS2431 [TO-92] DS2431 [TSOC6] Poznámka: 3336 DS2432 [TSOC6] Poznámka: 3336
DS2432P-100-011+ [TSOC6] Poznámka: 3336 DS2433 (ISP) Poznámka: 138 DS2433 [PR-35] DS2433 [SOIC8] Poznámka: 46
DS2436 (ISP) Poznámka: 138 DS2436 [SOIC8] Poznámka: 950 DS2436 [TO-92] DS2438 (ISP) Poznámka: 138
DS2438 [SOIC8] Poznámka: 950 DS24B33 (ISP) Poznámka: 138 DS24B33 [SOIC8] Poznámka: 46 DS24B33 [TO-92]
DS2502 (ISP) Poznámka: 138 DS2502 [SOIC8] Poznámka: 950 DS2502 [SOT23-3] Poznámka: 1257 DS2502 [TO-92]
DS2502 [TSOC6] Poznámka: 3336 DS2502-E48 [TO-92] DS2502-E48 [TSOC6] Poznámka: 3336 DS2502-E64 (ISP) Poznámka: 138
DS2502-E64 [TO-92] DS2502-E64 [TSOC6] Poznámka: 3336 DS2505 (ISP) Poznámka: 138 DS2505 [TO-92]
DS2505 [TSOC6] Poznámka: 3336 DS2506 (ISP) Poznámka: 138 DS2506 [PR-35] DS2506 [SOIC8] Poznámka: 46
DS2756E [TSSOP8] Poznámka: 121 DS2762 [TSSOP16] Poznámka: 1088 DS2780E [TSSOP8] Poznámka: 121 DS2781E [TSSOP8] Poznámka: 121
DS2786 [TDFN10] Poznámka: 574 DS2786B [TDFN10] Poznámka: 574 DS2788E [TSSOP14] Poznámka: 1087 DS28CN01 [uSOP8] Poznámka: 605 9999
DS28DG02 [TQFN36] Poznámka: 1076 DS28DG02 [TSSOP28] Poznámka: 172 DS28E01-100 (ISP) Poznámka: 138 DS28E01-100 [TDFN6] Poznámka: 1554
DS28E01-100 [TO-92] DS28E01-100 [TSOC6] Poznámka: 3336 DS28E01-100 [TSOC6](CNS) Poznámka: 3336 9999 DS28E01-100 [TSOC6](HTV-1) Poznámka: 3336 9999
DS28E02 (ISP) Poznámka: 138 DS28E02 [TDFN6] Poznámka: 1554 DS28E02 [TSOC6] Poznámka: 3336 DS28E04-100 (ISP) Poznámka: 138
DS28E04-100 [SOIC16] Poznámka: 44 DS28E15 [TSOC6] Poznámka: 3336 9999 DS28EA00 (ISP) Poznámka: 138 DS28EA00 [uSOP8] Poznámka: 605
DS28EC20 [TO-92] DS28EC20 [TSOC6] Poznámka: 3336 DS32B35 [SO20] Poznámka: 119 DS32C35 [SO20] Poznámka: 119
DS3508 [TSSOP20] Poznámka: 1089 DS3902 [MSOP8] Poznámka: 605 DS3903 (ISP) Poznámka: 138 DS3903 [TSSOP20] Poznámka: 1089
DS3904 (ISP) Poznámka: 138 DS3904 [MSOP8] Poznámka: 605 DS3905 (ISP) Poznámka: 138 DS3905 [MSOP10] Poznámka: 984
DS3906 [MSOP10] Poznámka: 984 DS3930 (ISP) Poznámka: 138 DS3930 [TSSOP20] Poznámka: 1089 DS4520 [TSSOP16] Poznámka: 1088
DS4550 [TSSOP20] Poznámka: 1089 DS87C520 DS87C520 [PLCC44] Poznámka: 67 DS87C520 [TQFP44] Poznámka: 94
DS87C530 [PLCC52] Poznámka: 76 DS87C550 [PLCC68] Poznámka: 147 DS89C420 rev.Ax DS89C420 rev.Ax [PLCC44] Poznámka: 67
DS89C420 rev.Ax [TQFP44] Poznámka: 94 DS89C420 rev.B4-> DS89C420 rev.B4-> [PLCC44] Poznámka: 67 DS89C420 rev.B4-> [TQFP44] Poznámka: 94
DS89C430 DS89C430 [PLCC44] Poznámka: 67 DS89C430 [TQFP44] Poznámka: 94 DS89C440
DS89C440 [PLCC44] Poznámka: 67 DS89C440 [TQFP44] Poznámka: 94 DS89C450 DS89C450 [PLCC44] Poznámka: 67
DS89C450 [TQFP44] Poznámka: 94 MAX16046 [TQFN56] Poznámka: 2325 MAX16046 [TQFP64] Poznámka: 2853 MAX16046A [TQFN56] Poznámka: 2325
MAX16046A [TQFP64] Poznámka: 2853 MAX16047 [TQFN56] Poznámka: 2325 MAX16047A [TQFN56] Poznámka: 2325 MAX16048 [TQFN56] Poznámka: 2325
MAX16048 [TQFP64] Poznámka: 2853 MAX16048A [TQFN56] Poznámka: 2325 MAX16048A [TQFP64] Poznámka: 2853 MAX16049 [TQFN56] Poznámka: 2325
MAX16049A [TQFN56] Poznámka: 2325 MAX16065 [TQFN48] Poznámka: 2702 MAX16070 [TQFN40] Poznámka: 2701 MAX25222 [TQFN32] Poznámka: 6262
MAX32651 [WLP96] Poznámka: 6112 MAX34440ETL [TQFN40] Poznámka: 5747 MAX34451ETNA3 [TQFN56] Poznámka: 5329 MAX34451ETNA4 [TQFN56] Poznámka: 5329
MAX34452ETN [TQFN56] Poznámka: 5329 MAX34460AA00 [TQFN48] Poznámka: 4680 MAX34460ETM [TQFN48] Poznámka: 4680 MAX34461AA00 [TQFN48] Poznámka: 4680
MAX34461AA01 [TQFN48] Poznámka: 4680 MAX34461ETM [TQFN48] Poznámka: 4680 MAX34463 [CSBGA100] Poznámka: 4082 MAX6870 [QFN32] Poznámka: 1080
MAX6871 [QFN32] Poznámka: 1080 MAX6872 [QFN32] Poznámka: 1080 MAX6873 [QFN32] Poznámka: 1080 MAX6874 [QFN32] Poznámka: 1080
MAX6875 [QFN32] Poznámka: 1080 MAX6876 [QFN36] Poznámka: 1076 MAX6889 [QFN32] Poznámka: 221 MAX6890 [QFN28] Poznámka: 576
MAX6891 [QFN20] Poznámka: 1398 MAX79356 [LQFP48] Poznámka: 4204 9999 MAX9665 [TQFN20] Poznámka: 1398 MAX9666 [TQFN20] Poznámka: 1398
MAX9667 [TQFN20] Poznámka: 1398 MAX9668 [QFN20] Poznámka: 1398 MAX9669 [QFN28] Poznámka: 1245 MAX9672 [TQFN28] Poznámka: 1245
MAX9673 [TQFN28] Poznámka: 1245 MAX9674 [TQFN28] Poznámka: 1245 MAX9696 [TQFN24] Poznámka: 2815 MAXQ610 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
MAXQ610A [TQFN32] Poznámka: 1446 MAXQ610B [TQFN40] Poznámka: 1426 MAXQ610E [LQFP32] Poznámka: 1497 MAXQ610J [TQFN44] Poznámka: 1445
MAXQ610K [TQFP44] Poznámka: 1424 MAXQ612 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 MAXQ612G [LQFP64] Poznámka: 1498 MAXQ612J [TQFN44] Poznámka: 1444
MAXQ613 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 MAXQ613A [TQFN32] Poznámka: 1446 MAXQ613E [LQFP32] Poznámka: 1497 MAXQ613J [TQFN44] Poznámka: 1445
MAXQ613K [TQFP44] Poznámka: 1424 MAXQ618 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997 MAXQ618J [TQFN44] Poznámka: 1444 MAXQ622 (ISP-JTAG) Poznámka: 138 9997
MAXQ622G [LQFP64] Poznámka: 1498 MAXQ636 (ISP-UART-UEI) Poznámka: 138 9999 MAXQ636 (ISP-UART-UEI)(On BN41-021196A) Poznámka: 138 9999 ZGP323HxH2004 [SSOP20] Poznámka: 91
ZGP323HxH2008 [SSOP20] Poznámka: 91 ZGP323HxH2016 [SSOP20] Poznámka: 91 ZGP323HxH2032 [SSOP20] Poznámka: 91 ZGP323HxH2804 [SSOP28] Poznámka: 1103
ZGP323HxH2808 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZGP323HxH2816 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZGP323HxH2832 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZGP323HxH4804 [SSOP48] Poznámka: 194
ZGP323HxH4808 [SSOP48] Poznámka: 194 ZGP323HxH4816 [SSOP48] Poznámka: 194 ZGP323HxH4832 [SSOP48] Poznámka: 194 ZGP323HxK2032
ZGP323HxK2832 ZGP323HxK4032 ZGP323HxP2004 ZGP323HxP2008
ZGP323HxP2016 ZGP323HxP2032 ZGP323HxP2804 ZGP323HxP2808
ZGP323HxP2816 ZGP323HxP2832 ZGP323HxP4004 ZGP323HxP4008
ZGP323HxP4016 ZGP323HxP4032 ZGP323HxS2004 [SOIC20] Poznámka: 119 ZGP323HxS2008 [SOIC20] Poznámka: 119
ZGP323HxS2016 [SOIC20] Poznámka: 119 ZGP323HxS2032 [SOIC20] Poznámka: 119 ZGP323HxS2804 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZGP323HxS2808 [SOIC28] Poznámka: 4045
ZGP323HxS2816 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZGP323HxS2832 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLF645x0H2032 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLF645x0H2064 [SSOP20] Poznámka: 91
ZLF645x0H2832 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLF645x0H2864 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLF645x0H4832 [SSOP48] Poznámka: 194 ZLF645x0H4864 [SSOP48] Poznámka: 194
ZLF645x0P2032 ZLF645x0P2064 ZLF645x0P2832 ZLF645x0P2864
ZLF645x0Q2032 [QFN20] Poznámka: 1398 ZLF645x0Q2064 [QFN20] Poznámka: 1398 ZLF645x0S2032 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLF645x0S2064 [SOIC20] Poznámka: 119
ZLF645x0S2832 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLF645x0S2864 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP12840H2028 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP12840H2032 [SSOP20] Poznámka: 91
ZLP12840H2064 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP12840H2096 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP12840H2828 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP12840H2832 [SSOP28] Poznámka: 1103
ZLP12840H2864 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP12840H2896 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP12840P2028 ZLP12840P2032
ZLP12840P2064 ZLP12840P2096 ZLP12840P2828 ZLP12840P2832
ZLP12840P2864 ZLP12840P2896 ZLP12840S2028 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP12840S2032 [SOIC20] Poznámka: 119
ZLP12840S2064 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP12840S2096 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP12840S2828 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP12840S2832 [SOIC28] Poznámka: 4045
ZLP12840S2864 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP12840S2896 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP32300H2004 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP32300H2008 [SSOP20] Poznámka: 91
ZLP32300H2016 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP32300H2032 [SSOP20] Poznámka: 91 ZLP32300H2804 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP32300H2808 [SSOP28] Poznámka: 1103
ZLP32300H2816 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP32300H2832 [SSOP28] Poznámka: 1103 ZLP32300H4804 [SSOP48] Poznámka: 194 ZLP32300H4808 [SSOP48] Poznámka: 194
ZLP32300H4816 [SSOP48] Poznámka: 194 ZLP32300H4832 [SSOP48] Poznámka: 194 ZLP32300P2004 ZLP32300P2008
ZLP32300P2016 ZLP32300P2032 ZLP32300P2804 ZLP32300P2808
ZLP32300P2816 ZLP32300P2832 ZLP32300P4004 ZLP32300P4008
ZLP32300P4016 ZLP32300P4032 ZLP32300S2004 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP32300S2008 [SOIC20] Poznámka: 119
ZLP32300S2016 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP32300S2032 [SOIC20] Poznámka: 119 ZLP32300S2804 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP32300S2808 [SOIC28] Poznámka: 4045
ZLP32300S2816 [SOIC28] Poznámka: 4045 ZLP32300S2832 [SOIC28] Poznámka: 4045 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 44 - DIL16W/SOIC16 ZIF 150mil (70-0903)
Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 76 - DIL40/PLCC52 ZIF DS87C530 (70-0040)
Poznámka 91 - DIL20W/SSOP20 ZIF 200mil (70-0946)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 121 - DIL8W/TSSOP8 ZIF 170mil (70-0911)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 147 - DIL40/PLCC68 ZIF DS87C550 (70-0098)
Poznámka 172 - DIL28/TSSOP28 ZIF 170mil (70-0164)
Poznámka 194 - DIL48/SSOP48 ZIF-CS 300mil (70-0194)
Poznámka 221 - DIL32/MLF32-1 ZIF-CS (70-0190)
Poznámka 455 - DS1402D-DR8; Dallas (info: see adapters.txt file)
Poznámka 574 - DIL12/QFN11-1 ZIF-CS (70-0308)
Poznámka 576 - DIL28/QFN28-1 ZIF-CS (70-0310)
Poznámka 605 - DIL8/SSOP8 ZIF 120mil (70-0358)
Poznámka 950 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil (70-0901)
Poznámka 984 - DIL10/SSOP10 ZIF 120mil (70-0794)
Poznámka 1076 - DIL37/QFN36-1 ZIF-CS (70-0764)
Poznámka 1080 - DIL32/QFN32-1 ZIF-CSa (70-0922A)
Poznámka 1087 - DIL14W/TSSOP14 ZIF 170mil (70-0912) OR DIL14W/TSSOP14 ZIF-CS 170mil (70-5746)
Poznámka 1088 - DIL16W/TSSOP16 ZIF 170mil (70-0913)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 1245 - DIL28/QFN28-1 ZIF-CS (id) (70-1082)
Poznámka 1257 - DIL3/SOT23-3 ZIF-CS (70-1025)
Poznámka 1322 - DIL40/DIL40 ZIF ForceNC (70-1195)
Poznámka 1398 - DIL48/QFN20-2 ZIF-CS (70-1281)
Poznámka 1424 - DIL48/TQFP44 ZIF MAXQ-1 (70-1303)
Poznámka 1426 - DIL48/QFN40 ZIF-CS MAXQ-1 (70-1301)
Poznámka 1444 - DIL48/QFN44 ZIF-CS MAXQ-2 (70-1314)
Poznámka 1445 - DIL48/QFN44 ZIF-CS MAXQ-1 (70-1313)
Poznámka 1446 - DIL48/QFN32 ZIF-CS MAXQ-2 (70-1318)
Poznámka 1497 - DIL48/QFP32 ZIF MAXQ-1 (70-1317)
Poznámka 1498 - DIL48/QFP64 ZIF MAXQ-1 (70-1315)
Poznámka 1554 - DIL6/QFN6-1 ZIF-CS (70-1441)
Poznámka 2325 - DIL48/QFN56 ZIF-CS MAX-1 (70-2244)
Poznámka 2701 - DIL48/QFN40 ZIF MAX-1 (70-2645)
Poznámka 2702 - DIL48/QFN48 ZIF MAX-1 (70-2644)
Poznámka 2815 - DIL48/QFN24 ZIF MAX-1 (70-2742)
Poznámka 2853 - DIL48/QFP64 ZIF MAX-1 (70-2788)
Poznámka 3336 - DIL6/TSOC6-1 ZIF-CS (70-3360)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 4082 - DIL48/BGA100-1 ZIF MAX-1 (70-4135)
Poznámka 4204 - DIL48/QFP48-1.02 ZIF MAXQ-1 (70-4322)
Poznámka 4680 - DIL48/QFN48-2.02 ZIF MAX-2 (70-4824)
Poznámka 5329 - DIL48/QFN56-1.02 ZIF MAX-2 (70-5498)
Poznámka 5747 - DIL48/QFN40-1.02 ZIF MAX-2 (70-5935)
Poznámka 6112 - DIL48/BGA96-2 ZIF MAX-1 (70-6252)
Poznámka 6262 - DIL48/QFN32-1.02 ZIF MAX-2 (70-6445)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE