Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam MDT zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných MDT zariadení 129 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

MDT10P05 MDT10P05 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT10P05 [SSOP20] Poznámka: 91 MDT10P10
MDT10P10 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT10P10 [SSOP20] Poznámka: 91 MDT10P20 MDT10P20 [SOP28] Poznámka: 4045
MDT10P20 [SSOP28] Poznámka: 1103 MDT10P21 [DIP18] MDT10P21 [DIP20] MDT10P21 [DIP22]
MDT10P21 [DIP24] MDT10P21 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT10P21 [SOP20] Poznámka: 119 MDT10P21 [SOP24] Poznámka: 1062
MDT10P22 [DIP18] MDT10P22 [DIP20] MDT10P22 [DIP22] MDT10P22 [SOP18] Poznámka: 1061
MDT10P22 [SOP20] Poznámka: 119 MDT10P22 [SOP24] Poznámka: 1062 MDT10P23 [DIP18] MDT10P23 [DIP20]
MDT10P23 [DIP22] MDT10P23 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT10P23 [SOP20] Poznámka: 119 MDT10P23 [SOP24] Poznámka: 1062
MDT10P41A1 MDT10P41A1 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P41A1 [SOP16] Poznámka: 1060 MDT10P41A2
MDT10P41A2 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P41A2 [SOP16] Poznámka: 1060 MDT10P43 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P43 [DIP18]
MDT10P43 [DIP20] MDT10P43 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT10P43 [SOP20] Poznámka: 119 MDT10P55A (ISP) Poznámka: 138
MDT10P55A1 MDT10P55A1 [SOP14] Poznámka: 951 MDT10P55A2 MDT10P55A2 [SOP14] Poznámka: 951
MDT10P55A3 MDT10P55A3 [SOP14] Poznámka: 951 MDT10P55A4 MDT10P55A4 [SOP14] Poznámka: 951
MDT10P55B (ISP) Poznámka: 138 MDT10P55B1 MDT10P55B1 [SOP14] Poznámka: 951 MDT10P55B2
MDT10P55B2 [SOP14] Poznámka: 951 MDT10P55B3 MDT10P55B3 [SOP14] Poznámka: 951 MDT10P55B4
MDT10P55B4 [SOP14] Poznámka: 951 MDT10P56 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P56A1 MDT10P56A1 [SOP18] Poznámka: 1061
MDT10P56A2 MDT10P56A2 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT10P56A3 MDT10P56A3 [SOP18] Poznámka: 1061
MDT10P56A4 MDT10P56A4 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT10P61 MDT10P61 [SOP18] Poznámka: 1061
MDT10P61 [SSOP20] Poznámka: 91 MDT10P62 MDT10P62 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P62 [SOP28] Poznámka: 4045
MDT10P62 [SSOP28] Poznámka: 1103 MDT10P621 MDT10P621 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P621 [SOP28] Poznámka: 4045
MDT10P621 [SSOP28] Poznámka: 1103 MDT10P64 MDT10P64 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P64 [PLCC44] Poznámka: 67
MDT10P64 [QFP44] Poznámka: 108 MDT10P65 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P65 [DIP18] MDT10P65 [DIP42]
MDT10P65 [SDIP42] Poznámka: 164 MDT10P65 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT10P651 MDT10P651 (ISP) Poznámka: 138
MDT10P651 [PLCC44] Poznámka: 67 MDT10P651 [QFP44] Poznámka: 108 MDT10P65A1 [QFP44] Poznámka: 108 MDT10P65A2 [QFP44] Poznámka: 108
MDT10P72 MDT10P72 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P72 [SOP28] Poznámka: 4045 MDT10P72 [SSOP28] Poznámka: 1103
MDT10P721 MDT10P721 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P721 [SOP28] Poznámka: 4045 MDT10P721 [SSOP28] Poznámka: 1103
MDT10P73 MDT10P73 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P73 [SOP28] Poznámka: 4045 MDT10P73 [SSOP28] Poznámka: 1103
MDT10P74 MDT10P74 (ISP) Poznámka: 138 MDT10P74 [PLCC44] Poznámka: 67 MDT10P74 [QFP44] Poznámka: 108
MDT2005 MDT2005 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT2005 [SSOP20] Poznámka: 91 MDT2010
MDT2010 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT2010 [SSOP20] Poznámka: 91 MDT2020 MDT2020 [SOP28] Poznámka: 4045
MDT2020 [SSOP28] Poznámka: 1103 MDT2030 MDT2030 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT2030 [SSOP20] Poznámka: 91
MDT2050 MDT2050 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT2050 [SSOP20] Poznámka: 91 MDT2051
MDT2051 [SOP18] Poznámka: 1061 MDT2051 [SSOP20] Poznámka: 91 MDT2060 MDT2060 [SOP18] Poznámka: 1061
MDT2060 [SSOP20] Poznámka: 91 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 91 - DIL20W/SSOP20 ZIF 200mil (70-0946)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 951 - DIL14W/SOIC14 ZIF 150mil (70-0902)
Poznámka 1060 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil (70-0881)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1062 - DIL24W/SOIC24 ZIF 300mil (70-0878)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
🍪
Naspäť HORE