Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Megawin zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Megawin zariadení 120 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

MG87FE2051A [PDIP16] MG87FE2051A [PDIP18] MG87FE2051A [PDIP20] MG87FE2051A [SOP16] Poznámka: 1060
MG87FE2051A [SOP18] Poznámka: 1061 MG87FE2051A [SOP20] Poznámka: 119 MG87FE4051A [PDIP16] MG87FE4051A [PDIP18]
MG87FE4051A [PDIP20] MG87FE4051A [SOP16] Poznámka: 1060 MG87FE4051A [SOP18] Poznámka: 1061 MG87FE4051A [SOP20] Poznámka: 119
MG87FE6051A [PDIP16] MG87FE6051A [PDIP18] MG87FE6051A [PDIP20] MG87FE6051A [SOP16] Poznámka: 1060
MG87FE6051A [SOP18] Poznámka: 1061 MG87FE6051A [SOP20] Poznámka: 119 MG87FL2051A [PDIP16] MG87FL2051A [PDIP18]
MG87FL2051A [PDIP20] MG87FL2051A [SOP16] Poznámka: 1060 MG87FL2051A [SOP18] Poznámka: 1061 MG87FL2051A [SOP20] Poznámka: 119
MG87FL4051A [PDIP16] MG87FL4051A [PDIP18] MG87FL4051A [PDIP20] MG87FL4051A [SOP16] Poznámka: 1060
MG87FL4051A [SOP18] Poznámka: 1061 MG87FL4051A [SOP20] Poznámka: 119 MG87FL6051A [PDIP16] MG87FL6051A [PDIP18]
MG87FL6051A [PDIP20] MG87FL6051A [SOP16] Poznámka: 1060 MG87FL6051A [SOP18] Poznámka: 1061 MG87FL6051A [SOP20] Poznámka: 119
MM25SB512 (ISP) Poznámka: 138 MM25SB512 [SO8] Poznámka: 5645 MM29F040 MM29F040 [PLCC32] Poznámka: 1384
MM29F040 [TSOP32] Poznámka: 1381 MM29LF040 MM29LF040 [PLCC32] Poznámka: 1384 MM29LF040 [TSOP32] Poznámka: 1381
MPC82E52A [DIP20] MPC82E52A [SOP20] Poznámka: 119 MPC82E52A [TSSOP20] Poznámka: 1089 MPC82E54A [DIP20]
MPC82E54A [DIP28] MPC82E54A [LQFP32] Poznámka: 159 MPC82E54A [PLCC32] Poznámka: 59 MPC82E54A [SOP20] Poznámka: 119
MPC82E54A [SOP28] Poznámka: 4045 MPC82E54A [SSOP28] Poznámka: 1103 MPC82E54A [TSSOP20] Poznámka: 1089 MPC82E54A [TSSOP28] Poznámka: 172
MPC82G516A MPC82G516A [LQFP48] Poznámka: 174 MPC82G516A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC82G516A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC82L52A [DIP20] MPC82L52A [SOP20] Poznámka: 119 MPC82L52A [TSSOP20] Poznámka: 1089 MPC82L54A [DIP20]
MPC82L54A [DIP28] MPC82L54A [LQFP32] Poznámka: 159 MPC82L54A [PLCC32] Poznámka: 59 MPC82L54A [SOP20] Poznámka: 119
MPC82L54A [SOP28] Poznámka: 4045 MPC82L54A [SSOP28] Poznámka: 1103 MPC82L54A [TSSOP20] Poznámka: 1089 MPC82L54A [TSSOP28] Poznámka: 172
MPC89E515A MPC89E515A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89E515A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89E515A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89E51A MPC89E51A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89E51A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89E51A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89E52A MPC89E52A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89E52A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89E52A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89E53A MPC89E53A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89E53A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89E53A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89E54A MPC89E54A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89E54A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89E54A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89E58A MPC89E58A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89E58A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89E58A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89L515A MPC89L515A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89L515A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89L515A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89L51A MPC89L51A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89L51A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89L51A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89L52A MPC89L52A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89L52A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89L52A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89L53A MPC89L53A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89L53A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89L53A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89L54A MPC89L54A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89L54A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89L54A [PQFP44] Poznámka: 108
MPC89L58A MPC89L58A [LQFP44] Poznámka: 94 MPC89L58A [PLCC44] Poznámka: 67 MPC89L58A [PQFP44] Poznámka: 108
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 159 - DIL32/TQFP32-1 ZIF (70-0135) OR DIL32/TQFP32-1 ZIF-CS (70-3417)
Poznámka 172 - DIL28/TSSOP28 ZIF 170mil (70-0164)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 1060 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil (70-0881)
Poznámka 1061 - DIL18W/SOIC18 ZIF 300mil (70-0880)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1103 - DIL28W/SSOP28 ZIF 200mil (70-0947)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
🍪
Naspäť HORE