Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam MemoCom zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných MemoCom zariadení 37 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

KI01604AB [TFBGA58] Poznámka: 900 KI01604AB [TFBGA66] Poznámka: 901 KI01604AT [TFBGA58] Poznámka: 900 KI01604AT [TFBGA66] Poznámka: 901
KI01608AB [TFBGA58] Poznámka: 900 KI01608AB [TFBGA66] Poznámka: 901 KI01608AT [TFBGA58] Poznámka: 900 KI01608AT [TFBGA66] Poznámka: 901
KI03204AB [TFBGA58] Poznámka: 900 KI03204AB [TFBGA66] Poznámka: 901 KI03204AT [TFBGA58] Poznámka: 900 KI03204AT [TFBGA66] Poznámka: 901
KI03208AB [TFBGA58] Poznámka: 900 KI03208AB [TFBGA66] Poznámka: 901 KI03208AT [TFBGA58] Poznámka: 900 KI03208AT [TFBGA66] Poznámka: 901
KIP6432FT-Ha1 [BGA88] Poznámka: 802 KIX2832DU-Hy1 [BGA56] Poznámka: 1240 KIX2832DU-Hy1 [BGA56] (BEFP) Poznámka: 1240 KS01604AB [TFBGA56] Poznámka: 570
KS01604AT [TFBGA56] Poznámka: 570 KS01608AB [TFBGA56] Poznámka: 570 KS01608AT [TFBGA56] Poznámka: 570 KS03204AB [TFBGA56] Poznámka: 570
KS03204AT [TFBGA56] Poznámka: 570 KS03208AB [TFBGA56] Poznámka: 570 KS03208AT [TFBGA56] Poznámka: 570 KS03216AB [TFBGA56] Poznámka: 570
KS03216AT [TFBGA56] Poznámka: 570 KS06416AB [TFBGA56] Poznámka: 570 KS06416AT [TFBGA56] Poznámka: 570 KSP2832 [TFBGA64] Poznámka: 692
KSP2864 [TFBGA64] Poznámka: 692 KSP6432AB-Fh1 [TFBGA56] Poznámka: 570 KSP6432AB-Hh1 [TFBGA56] Poznámka: 570 KSP6432AT-Fh1 [TFBGA56] Poznámka: 570
KSP6432AT-Hh1 [TFBGA56] Poznámka: 570 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 570 - BGA-0246/0311 (70-0246/0311) = BGA-Bottom-2 (70-0246) + BGA-Top-23 ZIF-CS (70-0311)
Poznámka 692 - BGA-0439/0446 (70-0439/0446) = BGA-Bottom-30 (70-0439) + BGA-Top-48 ZIF (70-0446)
Poznámka 802 - BGA-0573/0336 (70-0573/0336) = BGA-Bottom-52 (70-0573) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336) OR BGA-0573/0722 (70-0573/0722) = BGA-Bottom-52 (70-0573) + BGA-Top-130 ZIF-CS (70-0722)
Poznámka 900 - BGA-0425/0336 (70-0425/0336) = BGA-Bottom-25 (70-0425) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 901 - BGA-0425/0703 (70-0425/0703) = BGA-Bottom-25 (70-0425) + BGA-Top-34 ZIF-CS (70-0703)
Poznámka 1240 - BGA-1091/1100 (70-1091/1100) = BGA-Bottom-191 (70-1091) + BGA-Top-212 ZIF-CS (70-1100)
🍪
Naspäť HORE