Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Microchip (SST) zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Microchip (SST) zariadení 257 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

SST25LF020A (ISP) Poznámka: 138 SST25LF020A [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25LF020A [WSON8] Poznámka: 3097 SST25PF020B (ISP) Poznámka: 138
SST25PF020B [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25PF020B [USON8] Poznámka: 6593 SST25PF020B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25PF040B (ISP) Poznámka: 138
SST25PF040B [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25PF040B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 SST25PF040B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25PF080B (ISP) Poznámka: 138
SST25PF080B [SOIC8] Poznámka: 5394 SST25PF080B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 SST25PF080B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF010A (ISP) Poznámka: 138
SST25VF010A [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25VF010A [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF016B (ISP) Poznámka: 138 SST25VF016B [SOIC8] Poznámka: 5394
SST25VF016B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF020 (ISP) Poznámka: 138 SST25VF020 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25VF020 [WSON8] Poznámka: 3097
SST25VF020A (ISP) Poznámka: 138 SST25VF020A [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25VF020A [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF020B (ISP) Poznámka: 138
SST25VF020B [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25VF020B [USON8] Poznámka: 6593 SST25VF020B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF032B (ISP) Poznámka: 138
SST25VF032B [SOIC8-200] Poznámka: 5394 SST25VF032B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF040B (ISP) Poznámka: 138 SST25VF040B [SOIC8-150] Poznámka: 5645
SST25VF040B [SOIC8-200] Poznámka: 5394 SST25VF040B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF064C (ISP) Poznámka: 138 SST25VF064C [SOIC16] Poznámka: 3100
SST25VF064C [SOIC16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 SST25VF064C [SOIC8] Poznámka: 1447 SST25VF064C [SOIC8] (Dual I/O) Poznámka: 1447 SST25VF064C [WSON8] Poznámka: 3926
SST25VF064C [WSON8] (Dual I/O) Poznámka: 3926 SST25VF080B SST25VF080B (ISP) Poznámka: 138 SST25VF080B [SOIC8] Poznámka: 5394
SST25VF080B [SOIC8-150] Poznámka: 5645 SST25VF080B [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF512 (ISP) Poznámka: 138 SST25VF512 [SOIC8] Poznámka: 5645
SST25VF512 [WSON8] Poznámka: 3097 SST25VF512A (ISP) Poznámka: 138 SST25VF512A [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25VF512A [WSON8] Poznámka: 3097
SST25WF010 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25WF020 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25WF020 [WSON8] Poznámka: 3097 SST25WF040 [SOIC8] Poznámka: 5645
SST25WF040 [WSON8] Poznámka: 3097 SST25WF080 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST25WF512 [SOIC8] Poznámka: 5645 SST26VF016 [SOIC8] Poznámka: 5394
SST26VF016 [WSON8] Poznámka: 3097 SST26VF032 [SOIC8] Poznámka: 5394 SST26VF032 [WSON8] Poznámka: 3097 SST26WF032 [SOIC8] Poznámka: 5394
SST26WF032 [WSON8] Poznámka: 3097 SST38VF6401B-xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6401B-xxxxCD [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6401B-xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346
SST38VF6401B-xxxxTV [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6401xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6401xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6402B-xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760
SST38VF6402B-xxxxCD [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6402B-xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6402B-xxxxTV [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6402xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760
SST38VF6402xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6403B-xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6403B-xxxxCD [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6403B-xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346
SST38VF6403B-xxxxTV [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6403xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6403xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6404B-xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760
SST38VF6404B-xxxxCD [TFBGA48] Poznámka: 760 SST38VF6404B-xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6404B-xxxxTV [TSOP48] Poznámka: 1346 SST38VF6404xx-xx-B3KE [TFBGA48] Poznámka: 760
SST38VF6404xx-xx-EKE [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF010 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39LF010 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF010 [TSOP32] Poznámka: 1412
SST39LF010 [WFBGA34] Poznámka: 846 SST39LF020 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39LF020 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF020 [TSOP32] Poznámka: 1412
SST39LF020 [WFBGA34] Poznámka: 846 SST39LF040 [PLCC32] Poznámka: 1384 SST39LF040 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF040 [TSOP32] Poznámka: 1377
SST39LF200A [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF200A [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF400A [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF400A [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39LF401C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF401C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF401C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39LF402C [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39LF402C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF402C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39LF512 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39LF512 [TSOP32] Poznámka: 1412
SST39LF800A [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF800A [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF801C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF801C [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39LF801C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39LF802C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39LF802C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39LF802C [WFBGA48] Poznámka: 2389
SST39SF010A SST39SF010A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39SF010A [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39SF020A
SST39SF020A [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39SF020A [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39SF040 SST39SF040 [PLCC32] Poznámka: 1384
SST39SF040 [TSOP32] Poznámka: 1377 SST39VF010 SST39VF010 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39VF010 [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF010 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39VF020 SST39VF020 [PLCC32] Poznámka: 1399 SST39VF020 [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF020 [TSOP32] Poznámka: 1412 SST39VF040 SST39VF040 [PLCC32] Poznámka: 1384 SST39VF040 [TSOP32] Poznámka: 1377
SST39VF1601 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF1601 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF1601C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF1601C [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF1602 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF1602 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF1602C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF1602C [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF1681 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF1681xxxxB3 [FBGA48] Poznámka: 760 SST39VF1682 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF1682xxxxB3 [FBGA48] Poznámka: 760
SST39VF200A [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF200A [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF200AxxxxxM1 [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39VF3201 [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF3201 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3201B [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF3201B [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3201C [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF3201C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3202 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF3202 [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3202B [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF3202B [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF3202C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF3202C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF400A [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF400A [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF400AxxxxxC1 [XFLGA48] Poznámka: 847 SST39VF400AxxxxxM1 [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39VF401C [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39VF401C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF401C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39VF402C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF402C [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF402C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39VF6401B [TFBGA48] Poznámka: 690 SST39VF6401B [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF6402B [TFBGA48] Poznámka: 690
SST39VF6402B [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF800AxxxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF800AxxxxxC1 [XFLGA48] Poznámka: 847 SST39VF800AxxxxxE [TSOP48] Poznámka: 1346
SST39VF800AxxxxxM1 [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39VF801C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF801C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF801C [WFBGA48] Poznámka: 2389
SST39VF802C [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39VF802C [TSOP48] Poznámka: 1346 SST39VF802C [WFBGA48] Poznámka: 2389 SST39WF1601xxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760
SST39WF1601xxxxMA [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39WF1602xxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39WF1602xxxxMA [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39WF1602xxxxMB [WFBGA48] Poznámka: 622
SST39WF400AxxxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39WF400AxxxxxM1 [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39WF400BxxxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39WF400BxxxxxCA [XFLGA48] Poznámka: 847
SST39WF400BxxxxxMA [WFBGA48] Poznámka: 848 SST39WF800AxxxxxB3 [TFBGA48] Poznámka: 760 SST39WF800AxxxxxM2 [WFBGA48] Poznámka: 622 SST49LF016C [PLCC32] Poznámka: 1384
SST49LF016C [TSOP32] Poznámka: 1416 SST49LF016C [TSOP40] Poznámka: 1417 SST49LF160C [PLCC32] Poznámka: 1384 SST49LF160C [TSOP32] Poznámka: 1416
SST89C58RC [PLCC44] Poznámka: 67 SST89C58RC [TQFP44] Poznámka: 94 SST89C58RC [WQFN40] Poznámka: 885 SST89E516RD
SST89E516RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E516RD [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E516RD [WQFN40] Poznámka: 885 SST89E516RD2
SST89E516RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E516RD2 [PLCC44](vfysel) Poznámka: 67 SST89E516RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E516RD2 [WQFN40] Poznámka: 885
SST89E52RC SST89E52RC [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E54RC SST89E54RC [PLCC44] Poznámka: 67
SST89E54RD2A SST89E54RD2A [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E54RD2A [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E54RDA
SST89E54RDA [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E54RDA [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E58RD2A SST89E58RD2A [PLCC44] Poznámka: 67
SST89E58RD2A [TQFP44] Poznámka: 94 SST89E58RDA SST89E58RDA [PLCC44] Poznámka: 67 SST89E58RDA [TQFP44] Poznámka: 94
SST89V516RD2 SST89V516RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V516RD2 [PLCC44](vfysel) Poznámka: 67 SST89V516RD2 [TQFP44] Poznámka: 94
SST89V516RD2 [WQFN40] Poznámka: 885 SST89V54RD SST89V54RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V54RD [TQFP44] Poznámka: 94
SST89V54RD2 SST89V54RD2 [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V54RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V58RD
SST89V58RD [PLCC44] Poznámka: 67 SST89V58RD [TQFP44] Poznámka: 94 SST89V58RD2 SST89V58RD2 [PLCC44] Poznámka: 67
SST89V58RD2 [TQFP44] Poznámka: 94 - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 622 - BGA-0364/0348 (70-0364/0348) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + BGA-Top-30 ZIF-CS (70-0348)
Poznámka 690 - BGA-0245/0336 (70-0245/0336) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-29 ZIF (70-0336)
Poznámka 760 - BGA-0245/0521 (70-0245/0521) = BGA-Bottom-1 (70-0245) + BGA-Top-69 ZIF-CS (70-0521)
Poznámka 846 - BGA-0654/0655 (70-0654/0655) = BGA-Bottom-61 (70-0654) + BGA-Top-36 ZIF-CS (70-0655)
Poznámka 847 - BGA-0364/0656 (70-0364/0656) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + LGA-Top-37 ZIF-CS (70-0656)
Poznámka 848 - BGA-0364/0655 (70-0364/0655) = BGA-Bottom-6 (70-0364) + BGA-Top-36 ZIF-CS (70-0655)
Poznámka 885 - DIL40/QFN40-1 ZIF-CS (70-0689)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1377 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1412 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1416 - DIL32/TSOP32 ZIF 12.4mm NOR-1 (70-1294)
Poznámka 1417 - DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm NOR-1 (70-1295)
Poznámka 1447 - DIL8W/SOIC8-2 ZIF 200mil SFlash-1 (70-1332)
Poznámka 2389 - BGA-2344/2345 (70-2344/2345) = BGA-Bottom-251 (70-2344) + BGA-Top-257 ZIF (70-2345)
Poznámka 3097 - DIL8/QFN8-1 ZIF SFlash-1a (70-4195) OR DIL8/QFN8-1 ZIF-CS SFlash-1a (70-1273A)
Poznámka 3100 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil SFlash-1a (70-1272A)
Poznámka 3926 - DIL8/QFN8-5/2 ZIF SFlash-1a (70-3968) OR DIL8/QFN8-5 ZIF-CS SFlash-1a (70-1275A)
Poznámka 5394 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1b (70-5486) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil SFlash-1a (70-1270A)
Poznámka 5645 - DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1b (70-5797) OR DIL8W/SOIC8 ZIF 150mil SFlash-1a (70-1268A)
Poznámka 6593 - DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1b (70-6717) OR DIL8/QFN8-4 ZIF SFlash-1 (70-4042)
🍪
Naspäť HORE