Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Micron zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Micron zariadení 2905 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

AM108 [VFBGA153] Poznámka: 3148 AM113 [VFBGA153] Poznámka: 3148 AM114 [VFBGA153] Poznámka: 3148 AM117 [VFBGA153] Poznámka: 3148
AM120 [VFBGA153] Poznámka: 3148 AM123 [VFBGA153] Poznámka: 3148 AM124 [VFBGA153] Poznámka: 3148 D9SSG [TFBGA153] Poznámka: 3176
DD28F032SA [TSOP56] Poznámka: 3189 FW219 [VFBGA63] Poznámka: 1171 FW258 [VFBGA63] Poznámka: 1171 FW259 [VFBGA63] Poznámka: 1171
FW260 [VFBGA63] Poznámka: 1171 FW261 [VFBGA63] Poznámka: 1171 FW263 [VFBGA63] Poznámka: 1171 FW265 [VFBGA63] Poznámka: 1171
FW267 [VFBGA63] Poznámka: 1171 FX219 [VFBGA63] Poznámka: 1171 FX258 [VFBGA63] Poznámka: 1171 FX260 [VFBGA63] Poznámka: 1171
FX265 [VFBGA63] Poznámka: 1171 FX270 [VFBGA63] Poznámka: 1171 HBBAA [TFBGA153] Poznámka: 3176 HBBAB [LBGA100] Poznámka: 3113
HBBRI [TFBGA153] Poznámka: 3176 HBBRO [LBGA100] Poznámka: 3113 HBBSA [LBGA100] Poznámka: 3113 HBBSN [TFBGA153] Poznámka: 3176
HBBSO [LBGA100] Poznámka: 3113 HBBSQ [TFBGA169] Poznámka: 3175 HBBSR [LFBGA169] Poznámka: 3175 HBBSU [LBGA100] Poznámka: 3113
HBBSY [TFBGA153] Poznámka: 3176 HBBYZ [LBGA100] Poznámka: 3113 JQ187 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JQ191 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JQ198 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JQ203 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JQ217 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JQ257 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JR28F032M29EWB [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F032M29EWH [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F032M29EWL [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F032M29EWT [TSOP48] Poznámka: 1346
JR28F064M29EWB [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F064M29EWBA [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F064M29EWH [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F064M29EWHA [TSOP48] Poznámka: 1346
JR28F064M29EWL [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F064M29EWLA [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F064M29EWT [TSOP48] Poznámka: 1346 JR28F064M29EWTA [TSOP48] Poznámka: 1346
JS28F00AM29AWH [TSOP56] Poznámka: 3160 JS28F00AM29AWL [TSOP56] Poznámka: 3160 JS28F00AM29EWH [TSOP56] Poznámka: 3160 JS28F00AM29EWL [TSOP56] Poznámka: 3160
JS28F00AP30BF [TSOP56] Poznámka: 1437 JS28F00AP30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437 JS28F00AP30EF [TSOP56] Poznámka: 1437 JS28F00AP30EF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437
JS28F00AP30TF [TSOP56] Poznámka: 1437 JS28F00AP30TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437 JS28F00AP33BF [TSOP56] Poznámka: 1437 JS28F00AP33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437
JS28F00AP33EF [TSOP56] Poznámka: 1437 JS28F00AP33EF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437 JS28F00AP33TF [TSOP56] Poznámka: 1437 JS28F00AP33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1437
JS28F064M29EWB [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F064M29EWBA [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F064M29EWH [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F064M29EWHA [TSOP56] Poznámka: 3079
JS28F064M29EWL [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F064M29EWLA [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F064M29EWT [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F064M29EWTA [TSOP56] Poznámka: 3079
JS28F128J3F [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F128M29EWH [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F128M29EWHA [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F128M29EWL [TSOP56] Poznámka: 3079
JS28F128P30BF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F128P30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F128P30TF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F128P33BF [TSOP56] Poznámka: 1404
JS28F128P33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F128P33TF [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F128P33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F256J3F [TSOP56] Poznámka: 1400
JS28F256M29EWH [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F256M29EWHA [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F256M29EWL [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F256M29EWLA [TSOP56] Poznámka: 3079
JS28F256P30BF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F256P30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F256P30T2 [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F256P30TF [TSOP56] Poznámka: 1408
JS28F256P30TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F256P33BF [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F256P33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F256P33T2 [TSOP56] Poznámka: 1404
JS28F256P33T2 [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F256P33TF [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F256P33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F320J3F [TSOP56] Poznámka: 1400
JS28F512M29AWH [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F512M29AWL [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F512M29EWH [TSOP56] Poznámka: 3079 JS28F512M29EWL [TSOP56] Poznámka: 3079
JS28F512P30BF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F512P30EF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P30EF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408
JS28F512P30TF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P30TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F512P33BF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408
JS28F512P33EF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P33EF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F512P33TF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F512P33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408
JS28F640J3F [TSOP56] Poznámka: 1400 JS28F640P30BF [TSOP56] Poznámka: 1408 JS28F640P30BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F640P30TF [TSOP56] Poznámka: 1408
JS28F640P30TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1408 JS28F640P33BF [TSOP56] Poznámka: 1404 JS28F640P33BF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JS28F640P33TF [TSOP56] Poznámka: 1404
JS28F640P33TF [TSOP56] (BEFP) Poznámka: 1404 JW177 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW178 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW181 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW182 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW187 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JW188 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JW189 [VFBGA152] Poznámka: 1342
JW190 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW191 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW192 [FBGA168] Poznámka: 3258 JW193 [FBGA168] Poznámka: 3258
JW198 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JW203 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JW212 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW215 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW216 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW217 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW218 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW219 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JW223 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW224 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW225 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW226 [VFBGA152] Poznámka: 1342
JW227 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JW231 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW232 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW238 [LFBGA169] Poznámka: 3180
JW239 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JW240 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JW255 [FBGA168] Poznámka: 3258 JW256 [FBGA168] Poznámka: 3258
JW257 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW258 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW259 [TFBGA149] Poznámka: 1094 JW260 [TFBGA149] Poznámka: 1094
JW261 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW262 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW263 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW265 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JW271 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW278 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW287 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW288 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JW291 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW293 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW296 [TFBGA152] Poznámka: 1342 JW297 [TFBGA152] Poznámka: 1342
JW301 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW302 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW303 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW305 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW306 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW310 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW311 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW312 [LBGA100] Poznámka: 3113
JW313 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW314 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW315 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW318 [FBGA169] Poznámka: 3180
JW319 [FBGA169] Poznámka: 3180 JW322 [FBGA153] Poznámka: 3176 JW323 [FBGA153] Poznámka: 3176 JW324 [FBGA169] Poznámka: 3180
JW325 [FBGA169] Poznámka: 3180 JW330 [FBGA169] Poznámka: 3180 JW331 [FBGA169] Poznámka: 3180 JW332 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW333 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW341 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW343 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW344 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW345 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW346 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW355 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW366 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JW367 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW368 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW369 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW370 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JW371 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW372 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW373 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW374 [VFBGA152] Poznámka: 1342
JW375 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JW378 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW379 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW380 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JW381 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW384 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JW385 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JW387 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JW388 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW389 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW390 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW391 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW398 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW399 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JW400 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JW403 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JW407 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW408 [FBGA153] Poznámka: 3176 JW409 [FBGA169] Poznámka: 3180 JW410 [FBGA169] Poznámka: 3180
JW411 [FBGA169] Poznámka: 3180 JW412 [FBGA169] Poznámka: 3180 JW413 [FBGA153] Poznámka: 3176 JW424 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JW430 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW431 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW432 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW433 [LBGA100] Poznámka: 3113
JW442 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW443 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW444 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW445 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JW447 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW448 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW449 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JW450 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW453 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW454 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW460 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW464 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW466 [FBGA169] Poznámka: 3180 JW467 [FBGA169] Poznámka: 3180 JW498 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW499 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW500 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW501 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW507 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW508 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW509 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW510 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW517 [FBGA153] Poznámka: 3176 JW578 [VFBGA130] Poznámka: 3309
JW579 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW580 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW581 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW582 [VFBGA130] Poznámka: 3309
JW583 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW615 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW616 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW639 [VFBGA130] Poznámka: 3309
JW640 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW643 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW644 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW686 [WFBGA153] Poznámka: 3177
JW699 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW700 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW704 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW724 [WFBGA153] Poznámka: 3177
JW729 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW731 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW732 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW739 [TFBGA137] Poznámka: 1287
JW740 [TFBGA137] Poznámka: 1287 JW746 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW750 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW755 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW757 [FBGA168] Poznámka: 3258 JW770 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW771 [WFBGA169] Poznámka: 2817 JW772 [WFBGA169] Poznámka: 2817
JW773 [WFBGA169] Poznámka: 2817 JW774 [WFBGA169] Poznámka: 2817 JW775 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW777 [WFBGA153] Poznámka: 3177
JW778 [TFBGA169] Poznámka: 3175 JW779 [TFBGA169] Poznámka: 3175 JW798 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JW805 [VFBGA130] Poznámka: 3309
JW806 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW808 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW809 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW810 [WFBGA153] Poznámka: 3177
JW811 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW812 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW813 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW814 [WFBGA153] Poznámka: 3177
JW815 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW816 [WFBGA169] Poznámka: 2817 JW817 [WFBGA169] Poznámka: 2817 JW818 [VFBGA169] Poznámka: 2817
JW819 [VFBGA169] Poznámka: 2817 JW820 [LFBGA169] Poznámka: 3175 JW821 [LFBGA169] Poznámka: 3175 JW822 [WFBGA153] Poznámka: 3177
JW823 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW824 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW825 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW826 [WFBGA169] Poznámka: 2817
JW827 [WFBGA169] Poznámka: 2817 JW828 [VFBGA169] Poznámka: 2817 JW829 [VFBGA169] Poznámka: 2817 JW830 [LFBGA169] Poznámka: 3175
JW831 [LFBGA169] Poznámka: 3175 JW832 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW833 [TFBGA137] Poznámka: 1287 JW834 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JW839 [TFBGA153] Poznámka: 3176 JW841 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JW847 [TFBGA169] Poznámka: 3175 JW848 [TFBGA153] Poznámka: 3176
JW852 [WFBGA169] Poznámka: 2817 JW857 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW858 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW858 [WFBGA153] (IBM) Poznámka: 3177
JW874 [TFBGA169] Poznámka: 3175 JW885 [FBGA162] Poznámka: 3125 JW887 [FBGA162] Poznámka: 3125 JW894 [VFBGA169] Poznámka: 2817
JW895 [LFBGA169] Poznámka: 3175 JW896 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW911 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW912 [LBGA100] Poznámka: 3113
JW913 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW914 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW915 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW916 [LBGA100] Poznámka: 3113
JW917 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW918 [LBGA100] Poznámka: 3113 JW923 [VFBGA153] Poznámka: 3178 JW948 [FBGA162] Poznámka: 3125
JW961 [FBGA162] Poznámka: 3125 JW962 [TFBGA153] Poznámka: 3176 JW962 [TFBGA153] (IBM) Poznámka: 3176 JW963 [TFBGA153] Poznámka: 3176
JW963 [TFBGA153] (IBM) Poznámka: 3176 JW964 [TFBGA153] Poznámka: 3176 JW966 [TFBGA153] Poznámka: 3176 JW981 [TFBGA153] Poznámka: 3176
JW982 [LFBGA169] Poznámka: 3175 JW983 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW984 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW985 [WFBGA169] Poznámka: 2817
JW986 [VFBGA169] Poznámka: 2817 JW987 [LFBGA169] Poznámka: 3175 JW992 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JW993 [WFBGA153] Poznámka: 3177
JW995 [WFBGA169] Poznámka: 2817 JW996 [VFBGA169] Poznámka: 2817 JW997 [LFBGA169] Poznámka: 3175 JW998 [WFBGA153] Poznámka: 3177
JW999 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JWA02 [WFBGA169] Poznámka: 2817 JWA03 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JWA04 [VFBGA169] Poznámka: 2817
JWA05 [LFBGA169] Poznámka: 3175 JWA06 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JWA07 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JWA09 [WFBGA169] Poznámka: 2817
JWA10 [VFBGA169] Poznámka: 2817 JWA11 [LFBGA169] Poznámka: 3175 JWA12 [LBGA100] Poznámka: 3113 JWA13 [LBGA100] Poznámka: 3113
JWA14 [LBGA100] Poznámka: 3113 JWA15 [LBGA100] Poznámka: 3113 JWA17 [TFBGA169] Poznámka: 3175 JWA28 [VFBGA153] Poznámka: 3178
JWA37 [FBGA100] Poznámka: 3113 JWA57 [VFBGA153] Poznámka: 3178 JWA58 [VFBGA153] Poznámka: 3178 JWA61 [VFBGA153] Poznámka: 3178
JWA62 [VFBGA153] Poznámka: 3178 JWA63 [VFBGA169] Poznámka: 3179 JWA64 [VFBGA169] Poznámka: 3179 JWA65 [VFBGA153] Poznámka: 3178
JWA66 [VFBGA153] Poznámka: 3178 JWA67 [VFBGA153] Poznámka: 3178 JWA68 [VFBGA153] Poznámka: 3178 JWA80 [VFBGA153] Poznámka: 3148
JWA81 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWA82 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWA83 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWB09 [VFBGA137] Poznámka: 3214
JWB10 [VFBGA221] Poznámka: 3893 JWB12 [VFBGA162] Poznámka: 3892 JWB15 [TBGA100] Poznámka: 3113 JWB16 [TBGA100] Poznámka: 3113
JWB17 [TBGA100] Poznámka: 3113 JWB18 [TBGA100] Poznámka: 3113 JWB30 [VFBGA221] Poznámka: 3893 JWB31 [VFBGA168] Poznámka: 3258
JWB57 [VFBGA137] Poznámka: 3214 JWB58 [VFBGA137] Poznámka: 3214 JWB62 [VFBGA137] Poznámka: 3214 JWB71 [VFBGA137] Poznámka: 3214
JWB73 [VFBGA137] Poznámka: 3214 JWB74 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWB75 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWB76 [VFBGA153] Poznámka: 3148
JWB77 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWB78 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWB79 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWB80 [VFBGA153] Poznámka: 3148
JWB81 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWB82 [LFBGA153] Poznámka: 3294 JWB83 [LFBGA153] Poznámka: 3294 JWB84 [TBGA100] Poznámka: 3113
JWB85 [LFBGA153] Poznámka: 3294 JWB86 [LFBGA153] Poznámka: 3294 JWB95 [TBGA100] Poznámka: 3113 JWB98 [TBGA100] Poznámka: 3113
JWB99 [TBGA100] Poznámka: 3113 JWC04 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JWC05 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWC06 [VFBGA153] Poznámka: 3148
JWC07 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWC08 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWC11 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JWC24 [FBGA162] Poznámka: 3366
JWC59 [TFBGA153] Poznámka: 3148 JWC61 [TFBGA153] Poznámka: 3148 JWC63 [TFBGA153] Poznámka: 3148 JWC65 [TFBGA153] Poznámka: 3148
JWC67 [LFBGA169] Poznámka: 3297 JWC68 [LFBGA169] Poznámka: 3297 JWC70 [TFBGA153] Poznámka: 3148 JWC72 [TFBGA153] Poznámka: 3147
JWC74 [TFBGA153] Poznámka: 3147 JWC76 [TFBGA153] Poznámka: 3147 JWC78 [TFBGA153] Poznámka: 3147 JWC79 [VFBGA153] Poznámka: 3148
JWC80 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JWC84 [TFBGA153] Poznámka: 3148 JWC86 [TBGA100] Poznámka: 3310 JWC88 [TBGA100] Poznámka: 3310
JWC90 [TBGA100] Poznámka: 3310 JWC92 [TBGA100] Poznámka: 3310 JWC94 [TBGA100] Poznámka: 3310 JWC96 [TBGA100] Poznámka: 3310
JWC98 [TBGA100] Poznámka: 3310 JWD01 [TBGA100] Poznámka: 3310 JWD18 [LBGA100] Poznámka: 3113 JWD22 [LBGA100] Poznámka: 3113
JWD48 [VBGA100] Poznámka: 5855 JWD49 [VBGA100] Poznámka: 5855 JWD51 [VBGA100] Poznámka: 5855 JWD52 [VBGA100] Poznámka: 5855
JWD53 [VBGA100] Poznámka: 5855 JWD54 [VBGA100] Poznámka: 5855 JWD55 [VBGA100] Poznámka: 5855 JWD56 [TBGA100] Poznámka: 3310
JWD57 [TBGA100] Poznámka: 3310 JWD84 [VBGA100] Poznámka: 5855 JX192 [FBGA168] Poznámka: 3258 JY001 [VFBGA153] Poznámka: 3148
JY002 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JY177 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY178 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY181 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JY182 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY187 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JY188 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JY189 [VFBGA152] Poznámka: 1342
JY190 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY191 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY192 [FBGA168] Poznámka: 3258 JY193 [FBGA168] Poznámka: 3258
JY198 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JY203 [LFBGA169] Poznámka: 3180 JY212 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY215 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JY216 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY217 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY218 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY219 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JY223 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY224 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY225 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY226 [VFBGA152] Poznámka: 1342
JY227 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JY231 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY232 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY255 [FBGA168] Poznámka: 3258
JY256 [FBGA168] Poznámka: 3258 JY257 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY258 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY259 [TFBGA149] Poznámka: 1094
JY260 [TFBGA149] Poznámka: 1094 JY261 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY262 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY263 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JY265 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY271 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY278 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY287 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JY288 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY291 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY292 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY296 [TFBGA152] Poznámka: 1342
JY297 [TFBGA152] Poznámka: 1342 JY301 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY302 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY303 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JY305 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY306 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY310 [LBGA100] Poznámka: 3113 JY311 [LBGA100] Poznámka: 3113
JY312 [LBGA100] Poznámka: 3113 JY313 [LBGA100] Poznámka: 3113 JY314 [LBGA100] Poznámka: 3113 JY315 [LBGA100] Poznámka: 3113
JY318 [FBGA169] Poznámka: 3180 JY319 [FBGA169] Poznámka: 3180 JY322 [FBGA153] Poznámka: 3176 JY323 [FBGA153] Poznámka: 3176
JY324 [FBGA169] Poznámka: 3180 JY325 [FBGA169] Poznámka: 3180 JY330 [FBGA169] Poznámka: 3180 JY331 [FBGA169] Poznámka: 3180
JY332 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY333 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY341 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY343 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JY344 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY366 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY367 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY368 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JY369 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY370 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY371 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY372 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JY373 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY374 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JY375 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JY380 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JY381 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY384 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JY385 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JY387 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JY388 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY389 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY390 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY399 [VFBGA152] Poznámka: 1342
JY400 [VFBGA152] Poznámka: 1342 JY413 [LBGA100] Poznámka: 3113 JY414 [LBGA100] Poznámka: 3113 JY417 [LBGA100] Poznámka: 3113
JY420 [LBGA100] Poznámka: 3113 JY421 [LBGA100] Poznámka: 3113 JY424 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY425 [LBGA100] Poznámka: 3113
JY431 [FBGA169] Poznámka: 3180 JY432 [FBGA169] Poznámka: 3180 JY433 [FBGA169] Poznámka: 3180 JY434 [FBGA169] Poznámka: 3180
JY435 [FBGA169] Poznámka: 3180 JY436 [TFBGA153] Poznámka: 3176 JY439 [TFBGA153] Poznámka: 3176 JY440 [FBGA169] Poznámka: 3180
JY441 [FBGA100] Poznámka: 3113 JY442 [FBGA100] Poznámka: 3113 JY444 [FBGA100] Poznámka: 3113 JY445 [TFBGA107] Poznámka: 4025
JY446 [TFBGA107] Poznámka: 4025 JY447 [FBGA100] Poznámka: 3113 JY448 [FBGA100] Poznámka: 3113 JY449 [FBGA100] Poznámka: 3113
JY450 [TFBGA153] Poznámka: 3176 JY454 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY455 [TFBGA169] Poznámka: 3175 JY460 [TFBGA169] Poznámka: 3175
JY463 [TFBGA153] Poznámka: 3176 JY464 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY498 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY500 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JY501 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY507 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY508 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY509 [TFBGA137] Poznámka: 3214
JY510 [TFBGA137] Poznámka: 3214 JY517 [FBGA153] Poznámka: 3176 JY578 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JY579 [VFBGA130] Poznámka: 3309
JY580 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JY581 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JY582 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JY583 [VFBGA130] Poznámka: 3309
JY615 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JY616 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JY623 [FBGA169] Poznámka: 3180 JY636 [VFBGA130] Poznámka: 3309
JY637 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JY649 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JY686 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JY739 [TFBGA137] Poznámka: 1287
JY740 [TFBGA137] Poznámka: 1287 JY775 [WFBGA153] Poznámka: 3177 JY805 [VFBGA130] Poznámka: 3309 JY885 [FBGA162] Poznámka: 3125
JY887 [FBGA162] Poznámka: 3125 JY923 [VFBGA153] Poznámka: 3178 JY948 [FBGA162] Poznámka: 3125 JY961 [FBGA162] Poznámka: 3125
JY976 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JY978 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JY990 [VFBGA162] Poznámka: 3366 JY992 [VFBGA162] Poznámka: 3366
JY995 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JY996 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JY997 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JY998 [VFBGA153] Poznámka: 3148
JYA32 [VFBGA162] Poznámka: 3366 JYA35 [VFBGA162] Poznámka: 3366 JZ086 [LFBGA153] Poznámka: 3294 JZ087 [VFBGA153] Poznámka: 3148
JZ088 [VFBGA153] Poznámka: 3148 JZ099 [VFBGA221] Poznámka: 3893 JZ116 [TBGA100] Poznámka: 3113 JZ117 [TBGA100] Poznámka: 3113
JZ118 [VFBGA162] Poznámka: 3366 JZ119 [VFBGA162] Poznámka: 3366 JZ120 [VFBGA162] Poznámka: 3366 JZ121 [VFBGA162] Poznámka: 3366
JZ231 [VFBGA162] Poznámka: 3366 JZ232 [VFBGA162] Poznámka: 3366 JZ233 [VFBGA162] Poznámka: 3366 M25P05-AV (ISP) Poznámka: 138
M25P05-AV [SO8] Poznámka: 5645 M25P05-AV [TSSOP8] Poznámka: 1388 M25P05-AV [UFDFPN8] Poznámka: 6593 M25P05-AV [VFQFPN8] Poznámka: 5355
M25P10-AV (ISP) Poznámka: 138 M25P10-AV [SO8] Poznámka: 5645 M25P10-AV [UFDFPN8] Poznámka: 6593 M25P10-AV [VFQFPN8] Poznámka: 5355
M25P128-V (ISP) Poznámka: 138 M25P128-V [SO16] Poznámka: 3100 M25P128-V [VDFPN8] Poznámka: 4914 M25P16-V
M25P16-V (ISP) Poznámka: 138 M25P16-V [SO16] Poznámka: 3100 M25P16-V [SO8N] Poznámka: 5645 M25P16-V [SO8W] Poznámka: 5394
M25P16-V [UFDFPN8 4x3] Poznámka: 6042 M25P16-V [VDFPN8] Poznámka: 4914 M25P16-V [VFDFPN8] Poznámka: 5355 M25P20-V (ISP) Poznámka: 138
M25P20-V [SO8] Poznámka: 5645 M25P20-V [VFQFPN8] Poznámka: 5355 M25P32-V (ISP) Poznámka: 138 M25P32-V [SO16] Poznámka: 3100
M25P32-V [SO8W] Poznámka: 5394 M25P32-V [VDFPN8] Poznámka: 4914 M25P32-V [VFQFPN8] Poznámka: 5355 M25P40-V (ISP) Poznámka: 138
M25P40-V [DFN8] Poznámka: 5355 M25P40-V [SO8] Poznámka: 5645 M25P40-V [SO8W] Poznámka: 5394 M25P40-V [UFDFPN8 2x3] Poznámka: 6593
M25P40-V [UFDFPN8 4x3] Poznámka: 6042 M25P40-V [VFDFPN8] Poznámka: 5355 M25P64-V (T9HX Process) (ISP) Poznámka: 138 M25P64-V [SOIC16] (T9HX Process) Poznámka: 3100
M25P64-V [VDFPN8] (T9HX Process) Poznámka: 4914 M25P80-V M25P80-V (ISP) Poznámka: 138 M25P80-V [SO8N] Poznámka: 5645
M25P80-V [SO8W] Poznámka: 5394 M25P80-V [UFDFPN8 4x3] Poznámka: 6042 M25P80-V [VFDFPN8] Poznámka: 5355 M25PE10-V (T9HX Process) (ISP) Poznámka: 138
M25PE10-V (T9HX Process) [SO8N] Poznámka: 5645 M25PE10-V (T9HX Process) [VFQFPN8] Poznámka: 5355 M25PE16-V (ISP) Poznámka: 138 M25PE16-V [SO8W] Poznámka: 5394
M25PE16-V [VFQFPN8] Poznámka: 5355 M25PE20-V (T9HX Process) (ISP) Poznámka: 138 M25PE20-V (T9HX Process) [SO8N] Poznámka: 5645 M25PE20-V (T9HX Process) [VFQFPN8] Poznámka: 5355
M25PE40-V (T9HX Process) (ISP) Poznámka: 138 M25PE40-V (T9HX Process) [SO8N] Poznámka: 5645 M25PE40-V (T9HX Process) [SO8W] Poznámka: 5394 M25PE40-V (T9HX Process) [VFQFPN8] Poznámka: 5355
M25PE80-V (T9HX Process) (ISP) Poznámka: 138 M25PE80-V (T9HX Process) [QFN8L] Poznámka: 5355 M25PE80-V (T9HX Process) [SO8N] Poznámka: 5645 M25PE80-V (T9HX Process) [SO8W] Poznámka: 5394
M25PE80-V (T9HX Process) [VFQFPN8] Poznámka: 5355 M25PX16SOV [TBGA24] Poznámka: 1343 M25PX16SOV [TBGA24] (Dual I/O) Poznámka: 1343 M25PX16-V (ISP) Poznámka: 138
M25PX16-V [SO8N] Poznámka: 5645 M25PX16-V [SO8N] (Dual I/O) Poznámka: 5645 M25PX16-V [SO8W] Poznámka: 5394 M25PX16-V [SO8W] (Dual I/O) Poznámka: 5394
M25PX16-V [TBGA24] Poznámka: 1343 M25PX16-V [TBGA24] (Dual I/O) Poznámka: 1343 M25PX16-V [VFQFPN8] Poznámka: 5355 M25PX16-V [VFQFPN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355
M25PX32-V (ISP) Poznámka: 138 M25PX32-V [SO16] Poznámka: 3100 M25PX32-V [SO16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 M25PX32-V [SO8W] Poznámka: 5394
M25PX32-V [SO8W] (Dual I/O) Poznámka: 5394 M25PX32-V [TBGA24] Poznámka: 1343 M25PX32-V [TBGA24] (Dual I/O) Poznámka: 1343 M25PX32-V [VFQFPN8] Poznámka: 5355
M25PX32-V [VFQFPN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355 M25PX64SOV [SO16] Poznámka: 3100 M25PX64SOV [SO16] (Dual I/O) Poznámka: 3100 M25PX64SOV [TBGA24] Poznámka: 1343
M25PX64SOV [TBGA24] (Dual I/O) Poznámka: 1343 M25PX64-V (ISP) Poznámka: 138 M25PX64-V [SO16] Poznámka: 3100 M25PX64-V [SO16] (Dual I/O) Poznámka: 3100
M25PX64-V [TBGA24] Poznámka: 1343 M25PX64-V [TBGA24] (Dual I/O) Poznámka: 1343 M25PX64-V [VDFPN8] Poznámka: 4914 M25PX64-V [VDFPN8] (Dual I/O) Poznámka: 4914
M25PX80-V M25PX80-V (ISP) Poznámka: 138 M25PX80-V [SO8N] Poznámka: 5645 M25PX80-V [SO8N] (Dual I/O) Poznámka: 5645
M25PX80-V [SO8W] Poznámka: 5394 M25PX80-V [SO8W] (Dual I/O) Poznámka: 5394 M25PX80-V [VFQFPN8] Poznámka: 5355 M25PX80-V [VFQFPN8] (Dual I/O) Poznámka: 5355
M28W160CB [TSOP48] Poznámka: 1346 M28W160CBxxZB [TFBGA46] Poznámka: 834 M28W160CT [TSOP48] Poznámka: 1346 M28W160CTxxZB [TFBGA46] Poznámka: 834
M28W160ECB [TSOP48] Poznámka: 1346 M28W160ECBxxZB [TFBGA46] Poznámka: 834 M28W160ECT [TSOP48] Poznámka: 1346 M28W160ECTxxZB [TFBGA46] Poznámka: 834
M28W320FCB [TSOP48] Poznámka: 1346 M28W320FCBxxZB [TFBGA47] Poznámka: 834 M28W320FCT [TSOP48] Poznámka: 1346 M28W320FCTxxZB [TFBGA47] Poznámka: 834
M28W640FCB [TSOP48] Poznámka: 1346 M28W640FCBxxZB [TFBGA48] Poznámka: 1017 M28W640HCB [TSOP48] Poznámka: 1346 M28W640HCBxxZB [TBGA48] Poznámka: 1017
M28W640HCT [TSOP48] Poznámka: 1346 M28W640HCTxxZB [TBGA48] Poznámka: 1017 M29DW127G [TBGA64] Poznámka: 775 M29DW127G [TSOP56] Poznámka: 3079
M29DW128G [TBGA64] Poznámka: 775 M29DW128G [TSOP56] Poznámka: 3079 M29DW256G [FBGA64] Poznámka: 1319 M29DW256G [TBGA64] Poznámka: 775
M29DW256G [TSOP56] Poznámka: 3079 M29DW323DB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29DW323DBxxZE [TFBGA48] Poznámka: 859 M29DW323DT [TSOP48] Poznámka: 1346
M29DW323DTxxZE [TFBGA48] Poznámka: 859 M29F160FB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29F160FT [TSOP48] Poznámka: 1346 M29F200FB [PSOP44] Poznámka: 1356
M29F200FB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29F200FT [PSOP44] Poznámka: 1356 M29F200FT [TSOP48] Poznámka: 1346 M29F400FB [PSOP44] Poznámka: 1356
M29F400FB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29F400FT [PSOP44] Poznámka: 1356 M29F400FT [TSOP48] Poznámka: 1346 M29F800FB [PSOP44] Poznámka: 1356
M29F800FB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29F800FT [PSOP44] Poznámka: 1356 M29F800FT [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W064FB [TSOP48] Poznámka: 1346
M29W064FBxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W064FT [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W064FTxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W128FHxxN [TSOP56] Poznámka: 3079
M29W128FHxxZA [TBGA64] Poznámka: 775 M29W128FLxxN [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W128FLxxZA [TBGA64] Poznámka: 775 M29W128GHxxN [TSOP56] Poznámka: 3079
M29W128GHxxZA [TBGA64] Poznámka: 775 M29W128GHxxZS [LBGA64] Poznámka: 1319 M29W128GLxxN [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W128GLxxZA [TBGA64] Poznámka: 775
M29W128GLxxZS [LBGA64] Poznámka: 1319 M29W128GSHxxN [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W128GSHxxZA [TBGA64] Poznámka: 775 M29W128GSHxxZS [LBGA64] Poznámka: 1319
M29W128GSLxxN [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W128GSLxxZA [TBGA64] Poznámka: 775 M29W128GSLxxZS [LBGA64] Poznámka: 1319 M29W160EBxxN [TSOP48] Poznámka: 1346
M29W160EBxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W160EBxxZS [TFBGA64] Poznámka: 922 M29W160ETxxN [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W160ETxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859
M29W160ETxxZS [TFBGA64] Poznámka: 922 M29W256GHxxN [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W256GHxxZA [TBGA64] Poznámka: 1233 M29W256GHxxZS [LBGA64] Poznámka: 938
M29W256GLxxN [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W256GLxxZA [TBGA64] Poznámka: 1233 M29W256GLxxZS [LBGA64] Poznámka: 938 M29W256GSHxxZS [FBGA64] Poznámka: 1319
M29W256GSLxxZS [FBGA64] Poznámka: 1319 M29W320DB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W320DBxxZE [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W320DT [TSOP48] Poznámka: 1346
M29W320DTxxZE [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W320EB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W320EBxxZE [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W320EBxxZF [TFBGA64] Poznámka: 543
M29W320EBxxZS [FBGA64] Poznámka: 922 M29W320ET [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W320ETxxZE [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W320ETxxZF [TFBGA64] Poznámka: 543
M29W320ETxxZS [FBGA64] Poznámka: 922 M29W400DB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W400DBxxZE [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W400DT [TSOP48] Poznámka: 1346
M29W400DTxxZE [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W512GHxxN [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W640FB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W640FBxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859
M29W640FT [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W640FTxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W640GB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W640GB [TSOP56] Poznámka: 3079
M29W640GBxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W640GBxxZF [TFBGA64] Poznámka: 543 M29W640GBxxZS [FBGA64] Poznámka: 922 M29W640GH [TSOP48] Poznámka: 1346
M29W640GH [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W640GHxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W640GHxxZF [TFBGA64] Poznámka: 543 M29W640GHxxZS [FBGA64] Poznámka: 922
M29W640GL [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W640GL [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W640GLxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W640GLxxZF [TFBGA64] Poznámka: 543
M29W640GLxxZS [FBGA64] Poznámka: 922 M29W640GSBxxNA [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W640GSBxxNB [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W640GSBxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859
M29W640GSBxxZF [TBGA64] Poznámka: 775 M29W640GSBxxZS [FBGA64] Poznámka: 1319 M29W640GSHxxNA [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W640GSHxxNB [TSOP56] Poznámka: 3079
M29W640GSHxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W640GSHxxZF [TBGA64] Poznámka: 775 M29W640GSHxxZS [FBGA64] Poznámka: 1319 M29W640GSLxxNA [TSOP48] Poznámka: 1346
M29W640GSLxxNB [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W640GSLxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W640GSLxxZF [TBGA64] Poznámka: 775 M29W640GSLxxZS [FBGA64] Poznámka: 1319
M29W640GSTxxNA [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W640GSTxxNB [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W640GSTxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W640GSTxxZF [TBGA64] Poznámka: 775
M29W640GSTxxZS [FBGA64] Poznámka: 1319 M29W640GT [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W640GT [TSOP56] Poznámka: 3079 M29W640GTxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859
M29W640GTxxZF [TFBGA64] Poznámka: 543 M29W640GTxxZS [FBGA64] Poznámka: 922 M29W800DB [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W800DBxxZE [TFBGA48] Poznámka: 859
M29W800DT [TSOP48] Poznámka: 1346 M29W800DTxxZE [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W800FBxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859 M29W800FTxxZA [TFBGA48] Poznámka: 859
M45PE10-V (ISP) Poznámka: 138 M45PE10-V [SO8N] Poznámka: 1396 M45PE10-V [VFQFPN8] Poznámka: 1391 M45PE16-V (ISP) Poznámka: 138
M45PE16-V [SO8W] Poznámka: 3103 M45PE16-V [VFQFPN8] Poznámka: 1391 M45PE20-V (ISP) Poznámka: 138 M45PE20-V [SO8N] Poznámka: 1396
M45PE20-V [VFQFPN8] Poznámka: 1391 M45PE40-V (ISP) Poznámka: 138 M45PE40-V [SO8N] Poznámka: 1396 M45PE40-V [SO8W] Poznámka: 3103
M45PE40-V [VFQFPN8] Poznámka: 1391 M45PE80-V (ISP) Poznámka: 138 M45PE80-V [QFN8L] Poznámka: 1391 M45PE80-V [SO8N] Poznámka: 1396
M45PE80-V [SO8W] Poznámka: 3103 M45PE80-V [VFQFPN8] Poznámka: 1391 M58BW016FB [PQFP80] Poznámka: 471 M58BW016FT [PQFP80] Poznámka: 471
M58LR128HCxxZB [VFBGA44] Poznámka: 1023 M58LR128HDxxZB [VFBGA44] Poznámka: 1023 M58WR032KB [TFBGA88] Poznámka: 637 M58WR032KB [VFBGA56] Poznámka: 729
MT25QL01GBBA8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QL01GBBAxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25QL01GBBB1E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 MT25QL01GBBB8E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
MT25QL01GBBB8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QL01GBBBxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25QL02GCBA8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QL02GCBAxE (ISP) Poznámka: 138 9997
MT25QL02GCBB8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QL02GCBBxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25QL128ABA1E [DFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5356 *2 MT25QL128ABA1E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2
MT25QL128ABA1E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MT25QL128ABA1E [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5395 *2 MT25QL128ABA1E14-1 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5709 MT25QL128ABA8E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
MT25QL128ABA8E12-0 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QL128ABA8E12-1 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QL128ABA8E14-1 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3128 MT25QL128ABAxE (ISP) Poznámka: 138 9997
MT25QL128ABB1E [DFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5356 *2 MT25QL128ABB1E [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5340 MT25QL128ABB8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MT25QL256ABA1E [DFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5356 *2
MT25QL256ABA1E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2 MT25QL256ABA1E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MT25QL256ABA8E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MT25QL256ABA8E12-0 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694
MT25QL256ABA8E12-1 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MT25QL256ABAxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25QL512ABA1E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MT25QL512ABA1E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122
MT25QL512ABA8E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MT25QL512ABA8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QL512ABAxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25QL512ABB1E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2
MT25QL512ABB8E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MT25QL512ABB8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QL512ABBxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25QU01GBBA8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122
MT25QU01GBBAxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25QU01GBBB8E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MT25QU01GBBB8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QU01GBBBxE (ISP) Poznámka: 138 9997
MT25QU02GCBA8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QU02GCBAxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25QU02GCBB8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QU02GCBBxE (ISP) Poznámka: 138 9997
MT25QU128ABA1E [DFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5356 *2 MT25QU128ABA1E [DFN8 6x5] (Quad I/O)(FL-01) Poznámka: 4882 9999 MT25QU128ABA1E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2 MT25QU128ABA1E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 5417 *2
MT25QU128ABA1E [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5395 *2 MT25QU128ABA1E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 MT25QU128ABA8E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 MT25QU128ABA8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122
MT25QU128ABAxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25QU256ABA1E [DFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5356 *2 MT25QU256ABA1E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2 MT25QU256ABA8E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 5417 *2
MT25QU256ABA8E12-0 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5695 *2 MT25QU256ABA8E12-1 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5695 *2 MT25QU512ABA1E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MT25QU512ABA1E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694
MT25QU512ABA8E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MT25QU512ABA8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MT25QU512ABAxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25QU512ABB1E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4971 *2
MT25QU512ABB8E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 5416 MT25QU512ABB8E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 5694 MT25QU512ABBxE (ISP) Poznámka: 138 9997 MT25TL256BBA8E [SO16W] (QuadSPI) Poznámka: 3100
MT25TL512BBA8E [SO16W] (QuadSPI) Poznámka: 3100 MT28EW01GABA1HJS0 [TSOP56] Poznámka: 3160 MT28EW01GABA1HPC0 [BGA64] Poznámka: 1109 MT28EW01GABA1HPC1 [BGA64] Poznámka: 1109
MT28EW01GABA1LJS0 [TSOP56] Poznámka: 3160 MT28EW01GABA1LPC0 [BGA64] Poznámka: 4582 MT28EW128ABA1HJS0 [TSOP56] Poznámka: 3079 MT28EW128ABA1HPC0 [BGA64] Poznámka: 938
MT28EW128ABA1HPN0 [VFBGA56] Poznámka: 2772 MT28EW128ABA1LJS0 [TSOP56] Poznámka: 3079 MT28EW128ABA1LPC0 [BGA64] Poznámka: 938 MT28EW128ABA1LPN0 [VFBGA56] Poznámka: 2772
MT28EW256ABA1HJS0 [TSOP56] Poznámka: 3079 MT28EW256ABA1HPC0 [BGA64] Poznámka: 938 MT28EW256ABA1HPN0 [VFBGA56] Poznámka: 2772 MT28EW256ABA1LJS0 [TSOP56] Poznámka: 3079
MT28EW256ABA1LPC0 [BGA64] Poznámka: 938 MT28EW512ABA1HJS0 [TSOP56] Poznámka: 3079 MT28EW512ABA1HPC0 [BGA64] Poznámka: 938 MT28EW512ABA1HPC1 [BGA64] Poznámka: 938
MT28EW512ABA1LJS0 [TSOP56] Poznámka: 3079 MT28EW512ABA1LPC0 [BGA64] Poznámka: 938 MT28EW512ABA1LPC1 [BGA64] Poznámka: 938 MT28F002B1VG-xxB [TSOP40] Poznámka: 1368
MT28F002B1VG-xxT [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F002B3VG-B [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F002B3VG-T [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F002B5VG-B [TSOP40] Poznámka: 1368
MT28F002B5VG-T [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F004B1VG-xxB [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F004B1VG-xxT [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F004B3VG-B [TSOP40] Poznámka: 1368
MT28F004B3VG-T [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F004B5VG-xxB [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F004B5VG-xxT [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F008B3VG-B [TSOP40] Poznámka: 1368
MT28F008B3VG-T [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F008B5VG-B [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F008B5VG-T [TSOP40] Poznámka: 1368 MT28F016S5VG [TSOP40] Poznámka: 1369
MT28F128J3 [FBGA64] Poznámka: 943 MT28F128J3 [TSOP56] Poznámka: 1400 MT28F160C34FD-B [FBGA46] Poznámka: 716 MT28F160C34FD-T [FBGA46] Poznámka: 716
MT28F160C3FD-B [FBGA46] Poznámka: 716 MT28F160C3FD-T [FBGA46] Poznámka: 716 MT28F200B1SG-xxB [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F200B1SG-xxT [PSOP44] Poznámka: 1356
MT28F200B1WG-xxB [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F200B1WG-xxT [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F200B3SG-B [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F200B3SG-T [PSOP44] Poznámka: 1356
MT28F200B3WG-B [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F200B3WG-T [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F200B5SG-B [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F200B5SG-T [PSOP44] Poznámka: 1356
MT28F200B5WG-B [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F200B5WG-T [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F256J3 [FBGA64] Poznámka: 1297 MT28F256J3 [TSOP56] Poznámka: 1400
MT28F320J3 [FBGA64] Poznámka: 943 MT28F320J3 [TSOP56] Poznámka: 1400 MT28F322P3FJ-B [FBGA48] Poznámka: 718 MT28F322P3FJ-T [FBGA48] Poznámka: 718
MT28F400B1SG-xxB [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F400B1SG-xxT [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F400B1WG-xxB [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F400B1WG-xxT [TSOP48] Poznámka: 1346
MT28F400B3SG-B [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F400B3SG-T [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F400B3WG-B [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F400B3WG-T [TSOP48] Poznámka: 1346
MT28F400B5SG-xxB [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F400B5SG-xxT [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F400B5WG-xxB [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F400B5WG-xxT [TSOP48] Poznámka: 1346
MT28F640J3 [FBGA64] Poznámka: 943 MT28F640J3 [TSOP56] Poznámka: 1400 MT28F644W18BE- B [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W18BE- T [VFBGA56] Poznámka: 733
MT28F644W18BE-KB [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W18BE-KT [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W18FE- B [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W18FE- T [VFBGA56] Poznámka: 733
MT28F644W18FE-KB [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W18FE-KT [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W30BE- B [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W30BE- T [VFBGA56] Poznámka: 733
MT28F644W30BE-KB [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W30BE-KT [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W30FE- B [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W30FE- T [VFBGA56] Poznámka: 733
MT28F644W30FE-KB [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F644W30FE-KT [VFBGA56] Poznámka: 733 MT28F800B1SG-xxB [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F800B1SG-xxT [PSOP44] Poznámka: 1356
MT28F800B1WG-xxB [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F800B1WG-xxT [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F800B3SG-B [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F800B3SG-T [PSOP44] Poznámka: 1356
MT28F800B3WG-B [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F800B3WG-T [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F800B5SG-B [PSOP44] Poznámka: 1356 MT28F800B5SG-T [PSOP44] Poznámka: 1356
MT28F800B5WG-B [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28F800B5WG-T [TSOP48] Poznámka: 1346 MT28FW01GABA1HJS0 [TSOP56] Poznámka: 3160 MT28FW01GABA1HPC0 [BGA64] Poznámka: 1109
MT28FW01GABA1LJS0 [TSOP56] Poznámka: 3160 MT28FW02GBBA1HPC0 [BGA64] Poznámka: 4582 MT28FW512ABA1HJS0 [TSOP56] Poznámka: 3079 MT28FW512ABA1HPC0 [BGA64] Poznámka: 938
MT28FW512ABA1LJS0 [TSOP56] Poznámka: 3079 MT28FW512ABA1LPC0 [BGA64] Poznámka: 938 MT28GU01GAxA1EGC [TBGA64] Poznámka: 1307 MT28GU01GAxA1EGC [TBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307
MT28GU128AxA1EGC [TBGA64] Poznámka: 1307 MT28GU128AxA1EGC [TBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307 MT28GU256AxA1EGC [TBGA64] Poznámka: 1307 MT28GU256AxA1EGC [TBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307
MT28GU256AxA2EGC [TBGA64] Poznámka: 6288 MT28GU512AxA1EGC [TBGA64] Poznámka: 1307 MT28GU512AxA1EGC [TBGA64] (BEFP) Poznámka: 1307 MT29AZ5A3CHHTB-18AAT [VFBGA162] Poznámka: 3366
MT29AZ5A3CHHTB-18AIT [VFBGA162] Poznámka: 3366 MT29AZ5A5CMGWD-18AAT [VFBGA162] Poznámka: 3366 MT29AZ5A5CMGWD-18AIT [VFBGA162] Poznámka: 3366 MT29AZ5A5CMGWD-18IT [VFBGA162] Poznámka: 3366
MT29C1G12MAACVAMD-x IT [VFBGA130] Poznámka: 3309 MT29C1G12MAACYAMD-x IT [VFBGA130] Poznámka: 3309 MT29C1G12MAADVAMD-x IT [VFBGA130] Poznámka: 3309 MT29C1G12MAADYAMD-x IT [VFBGA130] Poznámka: 3309
MT29C1G12MAAJVAMD-x IT [VFBGA130] Poznámka: 3309 MT29C1G12MAAJYAMD-x IT [VFBGA130] Poznámka: 3309 MT29C1G12MAAJYAMD-x IT [VFBGA130] (NVD-01) Poznámka: 3309 MT29C1G12MACNA [TFBGA107] IAC-01 Poznámka: 4025
MT29C1G12MACNAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C1G12MACPAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C1G12MADCAJA [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C1G12MADNAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025
MT29C1G12MADPAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C1G12MADRACG [VFBGA152] Poznámka: 1342 MT29C1G12MAUNAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C1G12MAUPAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025
MT29C1G12MAURACA [VFBGA152] Poznámka: 1342 MT29C1G12MAUTAJA [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C1G12MAVNAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C1G12MAVPAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025
MT29C1G12MAVRACA [VFBGA152] Poznámka: 1342 MT29C1G12MAVRAJA [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C1G12MAVTAJA [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C1G24MADLAJA [TFBGA137] Poznámka: 3214
MT29C1G56MACEAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C1G56MACFA [TFBGA107] IAC-01 Poznámka: 4025 MT29C1G56MACFAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C1G56MADEAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025
MT29C1G56MADFAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C1G56MAUAAAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C1G56MAUZAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C1G56MAVAAAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025
MT29C1G56MAVZAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C2G12MAJNAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C2G12MAKNAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C2G24MAAAAHAMD-IT [VFBGA130] Poznámka: 3309
MT29C2G24MAAAAKAMD-IT [VFBGA130] Poznámka: 3309 MT29C2G24MAABAHAMD-IT [VFBGA130] Poznámka: 3309 MT29C2G24MAABAHAMD-IT [VFBGA130] (EPS-1) Poznámka: 3309 9999 MT29C2G24MAABAKAMD-IT [VFBGA130] Poznámka: 3309
MT29C2G24MAJJAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C2G24MAKJAJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C2G24MAKLACG [VFBGA152] Poznámka: 1342 MT29C2G24MAKLAJA [TFBGA137] Poznámka: 3214
MT29C2G24MAKLAJG-x IT [FBGA168] Poznámka: 3258 MT29C2G48MAKJCJC [TFBGA107] Poznámka: 4025 MT29C2G48MAKLCJA [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C2G48MAKLCJI-x IT [FBGA168] Poznámka: 3258
MT29C4G12MAPNAHB [TFBGA149] Poznámka: 1094 MT29C4G24MAPLAJA [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C4G48MAAGBBAKS-x IT [VFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C4G48MAAGBBAKS-x WT [VFBGA137] Poznámka: 3214
MT29C4G48MAPLCCA [VFBGA152] Poznámka: 1342 MT29C4G48MAPLCJA [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C4G48MAPLCJQ [TFBGA152] Poznámka: 1342 MT29C4G48MAYAPAKD [TFBGA137] Poznámka: 3214
MT29C4G48MAYBAAKS-x WT [TFBGA137] Poznámka: 1287 MT29C4G48MAYBBAKS-x IT [VFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C4G48MAYBBAMR-x IT [VFBGA130] Poznámka: 3309 MT29C4G48MAZAPAKD [TFBGA137] Poznámka: 3214
MT29C4G48MAZBAAKS-x E WT [TFBGA137] Poznámka: 1287 MT29C4G48MAZBAAKS-x WT [TFBGA137] Poznámka: 1287 MT29C4G96MAYBACKD-x WT [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C4G96MAZAPCJA [TFBGA137] Poznámka: 3214
MT29C4G96MAZBACKD-x E WT [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C4G96MAZBACKD-x WT [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C8G48MAPLDJA [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C8G48MAZAPBJA [TFBGA137] Poznámka: 3214
MT29C8G96MAYBADJV-x [FBGA168] Poznámka: 3258 MT29C8G96MAYBADKD-x WT [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C8G96MAZAPDJA [TFBGA137] Poznámka: 3214 MT29C8G96MAZBADKD-x WT [TFBGA137] Poznámka: 3214
MT29C8G96MAZBBDJV-x IT [VFBGA168] Poznámka: 3258 MT29F128G08AJAAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F128G08AJAAAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F128G08AJAAAWP-ITZ [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F128G08AJAAAWP-Z [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F128G08AKAAAC5 [VLGA52] Poznámka: 2619 MT29F128G08AKAAAC5-IT [VLGA52] Poznámka: 2619 MT29F128G08AMAAAC5 [VLGA52] Poznámka: 2619
MT29F128G08AMAAAC5-IT [VLGA52] Poznámka: 2619 MT29F128G08CBCABH6 [VBGA152] Poznámka: 4605 MT29F128G08CBCCBH6-6ITR [VBGA152] Poznámka: 4605 MT29F128G08CBCCBH6-6ITR [VBGA152] (L0/L3) Poznámka: 4605 9999
MT29F128G08CBCCBH6-6R [VBGA152] Poznámka: 4605 MT29F128G08CBCCBH6-6R [VBGA152] (L0/L3) Poznámka: 4605 9999 MT29F128G08CEAAAC5 [VLGA52] Poznámka: 2619 MT29F128G08CFAAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F128G08CJAAAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F128G08CJAAAWC-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F128G08CJABAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F128G08CJABAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F128G08CKAAAC5 [VLGA52] Poznámka: 2619 MT29F128G08CKAAAC5-IT [VLGA52] Poznámka: 2619 MT29F128G08CMAAAC5 [VLGA52] Poznámka: 2619 MT29F128G08CMAAAC5-IT [VLGA52] Poznámka: 2619
MT29F128G08VAASWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08ABABAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08ABABAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08ABABAWP [TSOP48] (LSI-01) Poznámka: 3075
MT29F16G08ABABAWP [TSOP48] (LSI-3420) Poznámka: 3075 MT29F16G08ABABAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08ABACAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08ABACAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F16G08ABACAWP-ITZ [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08ABACAWP-Z [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08ABCBBH1-12AIT [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F16G08ABCCBH1-10 [VBGA100] Poznámka: 2570
MT29F16G08ABCCBH1-10IT [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F16G08ABCCBH1-10ITZ [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F16G08ABCCBH1-10Z [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F16G08ADACAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F16G08ADACAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F16G08ADBCAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F16G08ADBCAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F16G08AJADAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F16G08CBABAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08CBABAWC-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08CBABAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08CBABAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F16G08CBACAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08CBACAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08DAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08DAAWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F16G08FAAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08FAAWC-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08FACWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08FACWC-ET [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F16G08MAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08MAAWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08QAAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F16G08QAAWC-ET [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F16G16ADACAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F16G16ADACAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F16G16ADBCAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F16G16ADBCAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F1G01ABAFD12-IT [T-PBGA24] Poznámka: 5694 MT29F1G01ABAFDSF-IT [SOP16] Poznámka: 5416 MT29F1G01ABAFDWB-IT [U-PDFN8] Poznámka: 4913 MT29F1G01ABBFDSF-IT [SOP16] Poznámka: 5417 *2
MT29F1G01ABBFDWB-IT [U-PDFN8] Poznámka: 4970 *2 MT29F1G08AACH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08AACH4-ET [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08AACWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F1G08AACWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F1G08ABADAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABADAH4 [VFBGA63] (EMP-01) Poznámka: 3121 9999 MT29F1G08ABADAH4 [VFBGA63] (EPS-8) Poznámka: 3121
MT29F1G08ABADAH4 [VFBGA63] (HUMAX-01) Poznámka: 3121 MT29F1G08ABADAH4 [VFBGA63] (JAB-SG) Poznámka: 3121 9999 MT29F1G08ABADAH4 [VFBGA63] (SAM-01) Poznámka: 3121 9999 MT29F1G08ABADAH4-E [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F1G08ABADAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABADAH4-ITE [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABADAH4-ITX [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABADAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F1G08ABADAWP [TSOP48] (T&W-01) Poznámka: 3075 MT29F1G08ABADAWP-E [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F1G08ABADAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F1G08ABADAWP-ITE [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F1G08ABADAWP-ITX [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F1G08ABAEAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABAEAH4 [VFBGA63] (EMT-01) Poznámka: 3121 9999 MT29F1G08ABAEAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F1G08ABAEAH4-ITX [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABAEAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F1G08ABAEAWP [TSOP48] (JQR-01) Poznámka: 3075 9999 MT29F1G08ABAEAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F1G08ABAEAWP-ITX [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F1G08ABAFAH4-ITE [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABAFAWP-ITE [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F1G08ABAHC [VFBGA63] Poznámka: 1171
MT29F1G08ABAHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G08ABBDAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABBDAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABBDAH4-ITX [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F1G08ABBDAHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G08ABBDAHC [VFBGA63] (Dataman-02) Poznámka: 1171 MT29F1G08ABBDAHC-IT [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G08ABBEAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F1G08ABBEAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABBEAH4-ITX [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABBEAHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G08ABBEAHC-IT [VFBGA63] Poznámka: 1171
MT29F1G08ABBFAH4-ITE [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABBHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G08ABBHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G08ABCH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F1G08ABCH4-ET [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G08ABCHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G08ABCHC [VFBGA63] (Dataman-02) Poznámka: 1171 MT29F1G08ABCHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171
MT29F1G16ABAHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G16ABAHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G16ABBDAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G16ABBDAH4 [VFBGA63] (EPS-2) Poznámka: 3121 9999
MT29F1G16ABBDAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G16ABBDAH4-IT [VFBGA63] (EPS-2) Poznámka: 3121 9999 MT29F1G16ABBDAH4-IT [VFBGA63] (EPS-9) Poznámka: 3121 9999 MT29F1G16ABBDAH4-ITX [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F1G16ABBDAHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G16ABBDAHC-IT [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G16ABBEAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G16ABBEAH4-AITX [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F1G16ABBEAH4-AITX [VFBGA63] (EPS-9) Poznámka: 3121 9999 MT29F1G16ABBEAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G16ABBEAH4-ITX [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G16ABBEAHC [VFBGA63] Poznámka: 1171
MT29F1G16ABBEAHC-IT [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G16ABBHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G16ABBHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G16ABCH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F1G16ABCH4-ET [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F1G16ABCHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F1G16ABCHC [VFBGA63] (EPS-2) Poznámka: 1171 MT29F1G16ABCHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171
MT29F256G08AUAAAC5 [VLGA52] Poznámka: 2619 MT29F256G08AUAAAC5-IT [VLGA52] Poznámka: 2619 MT29F2G01ABAGD12-IT [T-PBGA24] Poznámka: 5694 MT29F2G01ABAGDSF-IT [SOP16] Poznámka: 5416
MT29F2G01ABAGDWB-IT [U-PDFN8] Poznámka: 4913 MT29F2G01ABAGDWB-IT [U-PDFN8] (64B spare) Poznámka: 4913 MT29F2G01ABBGDSF-IT [SOP16] Poznámka: 5417 *2 MT29F2G01ABBGDWB-IT [U-PDFN8] Poznámka: 4970 *2
MT29F2G08AABWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08AABWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08AACWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08AACWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F2G08AADWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08AADWP [TSOP48] (BSP-01) Poznámka: 3075 MT29F2G08AADWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08ABAEAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F2G08ABAEAH4 [VFBGA63] (EPS-13) Poznámka: 3121 9999 MT29F2G08ABAEAH4 [VFBGA63] (EPS-8) Poznámka: 3121 MT29F2G08ABAEAH4 [VFBGA63] (MPI-01) Poznámka: 3121 9999 MT29F2G08ABAEAH4 [VFBGA63] (SAG-01) Poznámka: 3121 9999
MT29F2G08ABAEAH4 [VFBGA63] (SAM-01) Poznámka: 3121 9999 MT29F2G08ABAEAH4 [VFBGA63] (STM-061) Poznámka: 3121 MT29F2G08ABAEAH4-AITX [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABAEAH4-E [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F2G08ABAEAH4-E [VFBGA63] (EPS-8) Poznámka: 3121 MT29F2G08ABAEAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABAEAH4-IT [VFBGA63] (CM-3384) Poznámka: 3121 9999 MT29F2G08ABAEAH4-IT [VFBGA63] (EPS-16) Poznámka: 3121 9999
MT29F2G08ABAEAH4-ITE [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABAEAH4-ITX [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABAEAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08ABAEAWP [TSOP48] (T&W-01) Poznámka: 3075
MT29F2G08ABAEAWP-E [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08ABAEAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08ABAEAWP-ITX [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08ABAFAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F2G08ABAFAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABAFAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08ABAFAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08ABAGAH4-AIT [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F2G08ABAGAH4-AIT [VFBGA63] (EPS-26) Poznámka: 3121 9999 MT29F2G08ABAGAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABAGAH4-IT [VFBGA63] (DT-03) Poznámka: 3121 MT29F2G08ABAGAH4-ITE [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F2G08ABAGAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08ABAGAWP-ITE [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08ABBEAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABBEAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F2G08ABBEAH4-ITX [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABBEAHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F2G08ABBEAHC [VFBGA63] (Dataman-02) Poznámka: 1171 MT29F2G08ABBEAHC-IT [VFBGA63] Poznámka: 1171
MT29F2G08ABBFAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABBFAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABBGAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G08ABCWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F2G08ABDHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F2G08ABDHC [VFBGA63](EPS-2) Poznámka: 1171 MT29F2G08ABDHC [VFBGA63](EPS-4) Poznámka: 1171 9999 MT29F2G08ABDHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171
MT29F2G08ABDWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G08ABDWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G16AABWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G16AABWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F2G16AACWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G16AADWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G16AADWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G16ABAEAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F2G16ABAEAWP [TSOP48] (EPS-12) Poznámka: 3075 9999 MT29F2G16ABAEAWP [TSOP48] (EPS-9) Poznámka: 3075 9999 MT29F2G16ABAEAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G16ABAFAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F2G16ABAFAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G16ABBEAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G16ABBEAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G16ABBEAHC [VFBGA63] Poznámka: 1171
MT29F2G16ABBEAHC [VFBGA63] (EPS-9) Poznámka: 1171 9999 MT29F2G16ABBEAHC-IT [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F2G16ABBFAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F2G16ABBFAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F2G16ABCWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G16ABCWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F2G16ABDHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F2G16ABDHC [VFBGA63] (EPS-2) Poznámka: 1171
MT29F2G16ABDHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F32G08ABAAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08ABAAAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08ABAAAWP-ITZ [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F32G08ABCABH1-10 [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F32G08ABCABH1-10IT [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F32G08ABCABH1-12 [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F32G08ABCABH1-12IT [VBGA100] Poznámka: 2570
MT29F32G08AECBBH1-12 [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F32G08AECBBH1-12IT [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F32G08AFABAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08AFABAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F32G08CBAAAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08CBAAAWC-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08CBAAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08CBABAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F32G08CBABAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08CBACAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08CBACAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08CBADAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F32G08CBADBWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08CBADBWP-R [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08CBADBWP-R [TSOP48] (L0/L3) Poznámka: 3075 9999 MT29F32G08CFACAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F32G08FAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08FAAWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08QAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08QAAWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F32G08TAAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F32G08TAAWC-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G01ABAFD12-IT [T-PBGA24] Poznámka: 5694 MT29F4G01ABAFDWB-IT [U-PDFN8] Poznámka: 4913
MT29F4G01ABBFDWB-IT [U-PDFN8] Poznámka: 4970 *2 MT29F4G08AAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G08AAAWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G08AACHC [VFBGA63] Poznámka: 1171
MT29F4G08AACHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F4G08AACWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G08AACWC-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G08ABADAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F4G08ABADAH4 [VFBGA63] (EMP-01) Poznámka: 3121 9999 MT29F4G08ABADAH4 [VFBGA63] (EMP-03) Poznámka: 3121 9999 MT29F4G08ABADAH4-AATX [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABADAH4-AATX [VFBGA63] (EMT-02) Poznámka: 3121 9999
MT29F4G08ABADAH4-AATX [VFBGA63] (EPS-19) Poznámka: 3121 9999 MT29F4G08ABADAH4-AATX [VFBGA63] (EPS-20) Poznámka: 3121 9999 MT29F4G08ABADAH4-AITX [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABADAH4-AT [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F4G08ABADAH4-E [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABADAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABADAH4-ITE [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABADAH4-ITX [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F4G08ABADAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G08ABADAWP [TSOP48] (B&O-01) Poznámka: 3075 MT29F4G08ABADAWP-AATX [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G08ABADAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F4G08ABAEAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABAEAH4 [VFBGA63] (DT-01) Poznámka: 3121 MT29F4G08ABAEAH4 [VFBGA63] (EMP-04) Poznámka: 3121 9999 MT29F4G08ABAEAH4 [VFBGA63] (MTD-01) Poznámka: 3121 9999
MT29F4G08ABAEAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABAEAH4-IT [VFBGA63] (EPS-17) Poznámka: 3121 9999 MT29F4G08ABAEAH4-ITS [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABAEAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F4G08ABAEAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G08ABAFAH4-AAT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABAFAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABAFAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F4G08ABAFAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G08ABBDAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABBDAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABBDAHC [VFBGA63] Poznámka: 1171
MT29F4G08ABBDAHC-IT [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F4G08ABBEAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABBEAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G08ABBFAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F4G08ABCHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F4G08ABCHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F4G08ABCWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G08ABCWC-ET [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F4G08BABWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G08BABWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G16AACWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G16AACWC-ET [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F4G16ABADAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G16ABADAH4-AIT [VFBGA63] (MER-01) Poznámka: 3121 9999 MT29F4G16ABADAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G16ABADAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F4G16ABADAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G16ABAEAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G16ABAEAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G16ABAEAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F4G16ABAEAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G16ABAFAH4-AIT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G16ABAFAH4-AIT [VFBGA63] (MER-01) Poznámka: 3121 9999 MT29F4G16ABBDAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F4G16ABBDAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G16ABBDAHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F4G16ABBDAHC-IT [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F4G16ABBEAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F4G16ABBEAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F4G16ABCHC [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F4G16ABCHC-ET [VFBGA63] Poznámka: 1171 MT29F4G16ABCWC [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F4G16ABCWC-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F4G16BABWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F512G08AUCBBH8 [LBGA152] Poznámka: 4605 MT29F64G08AECABH1-10 [VBGA100] Poznámka: 2570
MT29F64G08AECABH1-10IT [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F64G08AECABH1-12 [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F64G08AECABH1-12IT [VBGA100] Poznámka: 2570 MT29F64G08AFAAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F64G08AFAAAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08AFAAAWP-ITZ [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08AJABAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08AJABAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F64G08CBAAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08CBAAAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08CBABAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08CBABAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F64G08CBABBWP-12 [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08CBABBWP-12IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08CBABBWP-R [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08CBABBWP-R [TSOP48] (L0/L3) Poznámka: 3075 9999
MT29F64G08CBEFBWP-R [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08CBEFBWP-R [TSOP48] (L0/L3) Poznámka: 3075 9999 MT29F64G08CFAAAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08CFAAAWC-IT [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F64G08CFABAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08CFABAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08JAASWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08JAASWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F64G08TAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F64G08TAAWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08AAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08AAAWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F8G08ABABAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08ABABAWC-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08ABABAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08ABABAWP [TSOP48] (LGE-25) Poznámka: 3075
MT29F8G08ABABAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08ABACAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G08ABACAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G08ABACAH4-IT [VFBGA63] (EPS-15) Poznámka: 3121 9999
MT29F8G08ABACAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08ABACAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08ABBCAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G08ABBCAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F8G08ABBCAH4-IT [VFBGA63] (EPS-6) Poznámka: 3121 MT29F8G08ADADAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G08ADADAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G08ADAFAWP-AAT [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F8G08ADAFAWP-AAT [TSOP48] (EPS-22) Poznámka: 3075 9999 MT29F8G08ADAFAWP-AIT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08ADBDAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G08ADBDAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F8G08DAAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08DAAWC-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08DAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08FABWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F8G08FABWP-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08MAAWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08MAAWC-ET [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G08MAAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F8G08MADWC [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G16ABACAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G16ABACAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G16ABACAWP [TSOP48] Poznámka: 3075
MT29F8G16ABACAWP-IT [TSOP48] Poznámka: 3075 MT29F8G16ABBCAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G16ABBCAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G16ADADAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121
MT29F8G16ADADAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G16ADBDAH4 [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29F8G16ADBDAH4-IT [VFBGA63] Poznámka: 3121 MT29PZZZ8D4BKFSK-18W.94L [VFBGA162] Poznámka: 3892
MT29RZ2B1DZZHGWD [VFBGA162] Poznámka: 3366 MT29RZ4B2DZZHGSK [FBGA162] Poznámka: 3125 MT29RZ4B2DZZHHTB [FBGA162] Poznámka: 3366 MT29RZ4B2DZZHHWD [VFBGA162] Poznámka: 3366
MT29RZ4B4DZZHGPL [FBGA162] Poznámka: 3125 MT29RZ4B4DZZMGWD [VFBGA162] Poznámka: 3366 MT29TZZZ4D4BKERL-125W.94M [VFBGA221] Poznámka: 3893 MT29TZZZ8D4BKFRL-125W.94K [VFBGA221] Poznámka: 3893
MT29TZZZ8D5JKERL-107W.95E [VFBGA221] Poznámka: 3893 MT35XU01GBBA1G12 [T-PBGA24] Poznámka: 5694 MT35XU01GBBA1G12 [T-PBGA24] (Octa I/O) Poznámka: 5695 *2 MT35XU02GCBA1G12 [T-PBGA24] (Octa I/O) Poznámka: 5695 *2
MT35XU512ABA1G12 [T-PBGA24] Poznámka: 3122 MT35XU512ABA1G12 [T-PBGA24] (Octa I/O) Poznámka: 5571 MT38W1011A90YZQXZ [TFBGA88] Poznámka: 637 MT38W2011A501ZQXZ [TFBGA88] Poznámka: 637
MT38W2011A901ZQXZ [TFBGA88] Poznámka: 637 MT38W2011A90YZQXZ [TFBGA88] Poznámka: 637 MT38W2021A502ZQXZ [TFBGA88] Poznámka: 637 MT38W2021A902ZQXZ [TFBGA88] Poznámka: 637
MTFC128GAJAEDN [LFBGA169] Poznámka: 3297 MTFC128GAPALNS [TFBGA153] Poznámka: 3147 MTFC128GAPALPH [TBGA100] Poznámka: 3310 MTFC128GAZAQJP [VFBGA153] Poznámka: 3148
MTFC128GBCAQTC [LFBGA153] Poznámka: 3147 MTFC16GAAAADV-2M [VFBGA169] Poznámka: 3179 MTFC16GAKAECN [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC16GAKAECN-2M [VFBGA153] Poznámka: 3148
MTFC16GAKAECN-4M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC16GAKAEDQ [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC16GAKAEEF [TFBGA169] Poznámka: 3297 MTFC16GAKAEJP-4M [VFBGA153] Poznámka: 3148
MTFC16GAKAEJP-AIT [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC16GAKAENA-4M [TBGA100] Poznámka: 3113 MTFC16GAPALBH [TFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC16GAPALHT [VBGA100] Poznámka: 5855
MTFC16GAPALNA [TBGA100] Poznámka: 3310 MTFC16GJDDQ-4M [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC16GJDEC-2M [WFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC16GJDEC-4M [WFBGA169] Poznámka: 2817
MTFC16GJGDQ [FBGA100] Poznámka: 3113 MTFC16GJGEF [TFBGA169] Poznámka: 3175 MTFC16GJTEC-2F [WFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC16GJUEF [TFBGA169] Poznámka: 3175
MTFC16GJVEC [WFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC16GJVEC-2M [WFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC16GJVEC-4M [WFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC16GKLDL [FBGA169] Poznámka: 2432
MTFC16GKQDI [FBGA169] Poznámka: 3180 MTFC16GKQDQ [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC16GLWDM-4M [TFBGA153] Poznámka: 3176 MTFC16GLWDQ-4M [LBGA100] Poznámka: 3113
MTFC1GCFDI [LFBGA169] Poznámka: 3180 MTFC256GBCAQTC [LFBGA153] Poznámka: 3147 MTFC2GCFDI [LFBGA169] Poznámka: 3180 MTFC2GDKDQ [LBGA100] Poznámka: 3113
MTFC2GGLDI [FBGA169] Poznámka: 3180 MTFC2GGLDM [FBGA153] Poznámka: 3176 MTFC2GGQDI [FBGA169] Poznámka: 3180 MTFC2GGQDM [FBGA153] Poznámka: 3176
MTFC2GMDEA-0M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC2GMTEA [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC2GMVEA-0M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC32GAKAECN [VFBGA153] Poznámka: 3148
MTFC32GAKAECN-3M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC32GAKAECN-4M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC32GAKAEDQ [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC32GAKAEEF [TFBGA169] Poznámka: 3297
MTFC32GAKAEJP-4M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC32GAKAEJP-AIT [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC32GAKAENA-4M [TBGA100] Poznámka: 3113 MTFC32GAPALBH [TFBGA153] Poznámka: 3148
MTFC32GAPALHT [VBGA100] Poznámka: 5855 MTFC32GAPALNA [TBGA100] Poznámka: 3310 MTFC32GAZAQDW [LBGA100] Poznámka: 3310 MTFC32GAZAQHD [VFBGA153] Poznámka: 3148
MTFC32GJDDQ-4M [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC32GJDED-3M [VFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC32GJDED-4M [VFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC32GJGDQ [FBGA100] Poznámka: 3113
MTFC32GJGDQ-AIT [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC32GJGEF [TFBGA169] Poznámka: 3175 MTFC32GJTED-3F [VFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC32GJUEF [TFBGA169] Poznámka: 3175
MTFC32GJVED [WFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC32GJVED-3M [VFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC32GJVED-4M [VFBGA169] Poznámka: 2817 MTFC32GJWDQ-4L [LBGA100] Poznámka: 3113
MTFC32GJWDQ-4M [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC32GJWEF-4M [TFBGA169] Poznámka: 3175 MTFC32GKLDN [FBGA169] Poznámka: 3175 MTFC32GKQDN [FBGA169] Poznámka: 3175
MTFC4GACAAAM-1M [VFBGA153] Poznámka: 3178 MTFC4GACAAAM-4M [VFBGA153] Poznámka: 3178 MTFC4GACAALT-4M [TBGA100] Poznámka: 3113 MTFC4GACAANA-4M [TBGA100] Poznámka: 3113
MTFC4GACAEAM-1M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC4GACAECN-1M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC4GACAJCN-1M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC4GACAJCN-4M [VFBGA153] Poznámka: 3148
MTFC4GCFDK [LFBGA169] Poznámka: 3180 MTFC4GDKDQ [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC4GGLDI [FBGA169] Poznámka: 3180 MTFC4GGQDI [FBGA169] Poznámka: 3180
MTFC4GGQDM [FBGA153] Poznámka: 3176 MTFC4GGQDQ [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC4GLDDQ-4M [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC4GLDEA-0M [WFBGA153] Poznámka: 3177
MTFC4GLGDM [TFBGA153] Poznámka: 3176 MTFC4GLGDQ [FBGA100] Poznámka: 3113 MTFC4GLGDQ-AIT [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC4GLTEA-0F [WFBGA153] Poznámka: 3177
MTFC4GLUDM [TFBGA153] Poznámka: 3176 MTFC4GLVEA-0M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC4GLWDM-4M [TFBGA153] Poznámka: 3176 MTFC4GMCDM-1M [TFBGA153] Poznámka: 3176
MTFC4GMCDM-1M [TFBGA153] (IBM) Poznámka: 3176 MTFC4GMDEA-1M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC4GMDEA-4M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC4GMTEA [WFBGA153] Poznámka: 3177
MTFC4GMTEA-1F [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC4GMVEA [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC4GMVEA-1M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC4GMVEA-4M [WFBGA153] Poznámka: 3177
MTFC4GMWDM-3M [TFBGA153] Poznámka: 3176 MTFC4GMWDQ-3M [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC64GAJAECE [LFBGA169] Poznámka: 3297 MTFC64GAJAEDN [LFBGA169] Poznámka: 3297
MTFC64GAJAEDQ [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC64GAKAEEY-3M [LFBGA153] Poznámka: 3294 MTFC64GAKAEEY-4M [LFBGA153] Poznámka: 3294 MTFC64GAKAEYF-4M [LFBGA153] Poznámka: 3294
MTFC64GAPALBH [TFBGA153] Poznámka: 3147 MTFC64GAPALHT [VBGA100] Poznámka: 5855 MTFC64GAPALNA [TBGA100] Poznámka: 3310 MTFC64GAZAQHD [VFBGA153] Poznámka: 3148
MTFC64GBCAQTC [LFBGA153] Poznámka: 3147 MTFC64GJDDN-3M [LFBGA169] Poznámka: 3175 MTFC64GJDDN-4M [LFBGA169] Poznámka: 3175 MTFC64GJTDN-3F [LFBGA169] Poznámka: 3175
MTFC64GJVDN [TFBGA169] Poznámka: 3175 MTFC64GJVDN-3M [LFBGA169] Poznámka: 3175 MTFC64GJVDN-4M [LFBGA169] Poznámka: 3175 MTFC64GJWDN-5M [LFBGA169] Poznámka: 3175
MTFC8GACAAAM-1M [VFBGA153] Poznámka: 3178 MTFC8GACAAAM-4M [VFBGA153] Poznámka: 3178 MTFC8GACAALT-4M [TBGA100] Poznámka: 3113 MTFC8GACAANA-4M [TBGA100] Poznámka: 3113
MTFC8GACAEAM-1M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC8GACAECN-1M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC8GACAEDQ [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC8GACAENS [TFBGA153] Poznámka: 3147
MTFC8GAKAJCN-1M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC8GAKAJCN-4M [VFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC8GAMALBH [TFBGA153] Poznámka: 3148 MTFC8GAMALHT [VBGA100] Poznámka: 5855
MTFC8GAMALNA [TBGA100] Poznámka: 3310 MTFC8GEKDQ [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC8GKLDI [FBGA169] Poznámka: 3180 MTFC8GKQDI [FBGA169] Poznámka: 3180
MTFC8GKQDQ [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC8GLCDM-1M [TFBGA153] Poznámka: 3176 MTFC8GLCDM-1M [TFBGA153] (IBM) Poznámka: 3176 MTFC8GLDDQ-4M [LBGA100] Poznámka: 3113
MTFC8GLDEA-1M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC8GLDEA-4M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC8GLGDM [TFBGA153] Poznámka: 3176 MTFC8GLGDQ [FBGA100] Poznámka: 3113
MTFC8GLSEA [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC8GLTEA [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC8GLTEA-1F [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC8GLUDM [TFBGA153] Poznámka: 3176
MTFC8GLVEA [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC8GLVEA-0M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC8GLVEA-1M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC8GLVEA-1M [WFBGA153] (IBM) Poznámka: 3177
MTFC8GLVEA-4M [WFBGA153] Poznámka: 3177 MTFC8GLWDM [TFBGA153] Poznámka: 3176 MTFC8GLWDM-3L [TFBGA153] Poznámka: 3176 MTFC8GLWDM-3M [TFBGA153] Poznámka: 3176
MTFC8GLWDQ-3L [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC8GLWDQ-3M [LBGA100] Poznámka: 3113 MTFC8GLYAM [VFBGA153] Poznámka: 3178 MZ001 [LBGA100] Poznámka: 3310
MZ003 [LBGA100] Poznámka: 3310 N25Q008A11E [DFN8 4x3] Poznámka: 6042 N25Q008A11E [DFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q008A11E [SO8N] Poznámka: 5645
N25Q00AA11G (ISP) Poznámka: 138 9997 N25Q00AA11G [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q00AA11G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q00AA13G (ISP) Poznámka: 138
N25Q00AA13G [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q00AA13G [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q00AA13G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q00AA13G [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q00AA73G [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q00AA73G [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q00AA73G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q00AA73G [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q016A11E [DFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q016A11E [SO8N] Poznámka: 5645 N25Q032A11E (ISP) Poznámka: 138 N25Q032A11E [DFN8 4x3] Poznámka: 6042
N25Q032A11E [DFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q032A11E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q032A11E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q032A13E (ISP) Poznámka: 138
N25Q032A13E [DFN8 4x3] Poznámka: 6042 N25Q032A13E [DFN8 4x3] (Quad I/O) Poznámka: 6042 N25Q032A13E [DFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q032A13E [DFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
N25Q032A13E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q032A13E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q032A13E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q032A13E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q032A13E [SO8N] Poznámka: 5645 N25Q032A13E [SO8N] (Quad I/O) Poznámka: 5645 N25Q032A13E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q032A13E [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5394
N25Q032A13E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q032A13E [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q032A13Exxx1 [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q032A13Exxx1 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q064A11E (ISP) Poznámka: 138 N25Q064A11E [DFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q064A11E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q064A11E [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q064A11E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q064A11E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q064A13E (ISP) Poznámka: 138 N25Q064A13E [DFN8 6x5] Poznámka: 5355
N25Q064A13E [DFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355 N25Q064A13E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q064A13E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q064A13E [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q064A13E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q064A13E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q064A13E [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5394 N25Q064A13E [TBGA24] Poznámka: 1343
N25Q064A13E [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q064A13E [XFCSP8] Poznámka: 4053 N25Q064A13E [XFCSP8] (Quad I/O) Poznámka: 4053 N25Q064A13E14 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1268
N25Q128A11E [DFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q128A11E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A11E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A11E [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q128A11E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q128A11E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q128A11E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A11E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122
N25Q128A11Exxx1 [TBGA24] Poznámka: 3122 N25Q128A11Exxx1 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 N25Q128A11ExxxF [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q128A11ExxxF [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5394
N25Q128A13B [SO16] Poznámka: 3100 N25Q128A13B [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q128A13B [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A13B [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q128A13B [VDFPN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A13B [VDFPN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A13E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q128A13E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q128A13E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q128A13E [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5394 N25Q128A13E [V-PDFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q128A13E [V-PDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
N25Q128A13E [V-PDFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A13E [V-PDFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A13E12 [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A13E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q128A13E14 [TBGA24] Poznámka: 3128 N25Q128A13E14 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3128 N25Q128A13Exxx1 [TBGA24] Poznámka: 3122 N25Q128A13Exxx1 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122
N25Q128A13ExxxF [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q128A13ExxxF [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5394 N25Q128A13T [SO16] Poznámka: 3100 N25Q128A13T [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q128A13T [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A13T [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q128A13T [VDFPN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A13T [VDFPN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
N25Q128A21E [DFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q128A21E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A21E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A21E [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q128A21E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q128A21E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q128A21E12 [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A21E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122
N25Q128A23B [SO16] Poznámka: 3100 N25Q128A23B [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q128A23B [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A23B [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q128A23B [VDFPN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A23B [VDFPN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A23E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q128A23E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q128A23E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q128A23E [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5394 N25Q128A23E [V-PDFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q128A23E [V-PDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
N25Q128A23E [V-PDFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A23E [V-PDFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A23E12 [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A23E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q128A23E14 [TBGA24] Poznámka: 3128 N25Q128A23E14 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3128 N25Q128A23T [SO16] Poznámka: 3100 N25Q128A23T [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q128A23T [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A23T [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q128A23T [VDFPN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A23T [VDFPN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
N25Q128A31E [DFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q128A31E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A31E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A31E [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q128A31E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q128A31E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q128A31E12 [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A31E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122
N25Q128A33B [SO16] Poznámka: 3100 N25Q128A33B [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q128A33B [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A33B [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q128A33B [VDFPN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A33B [VDFPN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A33E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q128A33E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q128A33E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q128A33E [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5394 N25Q128A33E [V-PDFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q128A33E [V-PDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
N25Q128A33E [V-PDFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A33E [V-PDFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A33E12 [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A33E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q128A33E14 [TBGA24] Poznámka: 3128 N25Q128A33E14 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3128 N25Q128A33T [SO16] Poznámka: 3100 N25Q128A33T [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q128A33T [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A33T [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q128A33T [VDFPN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A33T [VDFPN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
N25Q128A41E [DFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q128A41E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A41E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A41E [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q128A41E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q128A41E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q128A41E12 [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A41E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122
N25Q128A43B [SO16] Poznámka: 3100 N25Q128A43B [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q128A43B [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A43B [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q128A43B [VDFPN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A43B [VDFPN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A43E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q128A43E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q128A43E [SO8W] Poznámka: 5394 N25Q128A43E [SO8W] (Quad I/O) Poznámka: 5394 N25Q128A43E [V-PDFN8 6x5] Poznámka: 5355 N25Q128A43E [V-PDFN8 6x5] (Quad I/O) Poznámka: 5355
N25Q128A43E [V-PDFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A43E [V-PDFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q128A43E12 [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A43E12 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q128A43E14 [TBGA24] Poznámka: 3128 N25Q128A43E14 [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3128 N25Q128A43T [SO16] Poznámka: 3100 N25Q128A43T [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q128A43T [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q128A43T [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q128A43T [VDFPN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q128A43T [VDFPN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
N25Q128Ax1E (ISP) Poznámka: 138 N25Q128Ax3B (ISP) Poznámka: 138 N25Q128Ax3E (ISP) Poznámka: 138 N25Q128Ax3T (ISP) Poznámka: 138
N25Q256A11E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q256A11E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q256A11E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q256A11E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q256A11E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q256A11E [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 3122 N25Q256A13E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q256A13E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
N25Q256A13E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q256A13E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q256A13E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q256A13E [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q256A21E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q256A21E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q256A21E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q256A23E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914
N25Q256A23E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q256A23E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q256A23E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q256A23E [TBGA24] Poznámka: 1343
N25Q256A23E [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q256A31E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q256A31E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q256A31E [TBGA24] Poznámka: 1343
N25Q256A33E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q256A33E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q256A33E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q256A33E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q256A33E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q256A33E [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q256A41E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q256A41E [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q256A41E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q256A43E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q256A43E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q256A43E [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q256A43E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q256A43E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q256A43E [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q256A71E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914
N25Q256A71E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q256A71E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q256A73E [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q256A73E [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914
N25Q256A73E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q256A73E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q256A73E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q256A73E [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q256A81E (ISP) Poznámka: 138 N25Q256A81E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q256A81E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q256A83E (ISP) Poznámka: 138
N25Q256A83E [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q256A83E [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q256A83E [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q256A83E [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343
N25Q256Ax1E (ISP) Poznámka: 138 N25Q256Ax3E (ISP) Poznámka: 138 N25Q512A11G [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q512A11G [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q512A11G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A13G [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q512A13G [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q512A13G [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q512A13G [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q512A13G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A13G [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q512A21G [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q512A21G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A23G [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q512A23G [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q512A23G [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q512A23G [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q512A23G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A23G [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q512A31G [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q512A31G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A33G [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q512A33G [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q512A33G [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q512A33G [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q512A33G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A33G [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q512A41G [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q512A41G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A43G [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q512A43G [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q512A43G [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q512A43G [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q512A43G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A43G [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q512A71G [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q512A71G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A73G [DFN8 8x6] Poznámka: 4914 N25Q512A73G [DFN8 8x6] (Quad I/O) Poznámka: 4914 N25Q512A73G [SO16W] Poznámka: 3100
N25Q512A73G [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100 N25Q512A73G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A73G [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q512A81G (ISP) Poznámka: 138
N25Q512A81G [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q512A83G (ISP) Poznámka: 138 N25Q512A83G [SO16W] Poznámka: 3100 N25Q512A83G [SO16W] (Quad I/O) Poznámka: 3100
N25Q512A83G [TBGA24] Poznámka: 1343 N25Q512A83G [TBGA24] (Quad I/O) Poznámka: 1343 N25Q512Ax1G (ISP) Poznámka: 138 N25Q512Ax3G (ISP) Poznámka: 138
N25W128A11E [VDFPN8 6x5] Poznámka: 5355 N2M400EDA311A3B [FBGA100] Poznámka: 3113 N2M400FDA311A30 [FBGA100] Poznámka: 3113 N2M400FDA311A3B [FBGA100] Poznámka: 3113
N2M400FDB311A3C [LBGA100] Poznámka: 3113 N2M400GDA321A30 [FBGA100] Poznámka: 3113 N2M400GDA321A3B [FBGA100] Poznámka: 3113 N2M400GDB321A3C [LBGA100] Poznámka: 3113
N2M400HDA321A30 [FBGA100] Poznámka: 3113 N2M400HDA321A3B [FBGA100] Poznámka: 3113 N2M400HDB321A3C [LBGA100] Poznámka: 3113 N2M400JDA341A30 [FBGA100] Poznámka: 3113
N2M400JDA341A3B [FBGA100] Poznámka: 3113 N2M400JDB341A3C [LBGA100] Poznámka: 3113 NAND01GR3B2BZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND01GR3B2CZA [VFBGA63] Poznámka: 3121
NAND01GR3N6AZB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NAND01GR4N5AZB [TFBGA149] Poznámka: 1094 NAND01GW3A0AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND01GW3A2BN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND01GW3A2BV [USOP48] Poznámka: 2829 NAND01GW3B2AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND01GW3B2AZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND01GW3B2BN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND01GW3B2BN [TSOP48] (FOX-02) Poznámka: 3075 NAND01GW3B2BN [TSOP48] (LGE-03) Poznámka: 3075 NAND01GW3B2BN [TSOP48] (LGE-09) Poznámka: 3075 NAND01GW3B2BV [USOP48] Poznámka: 2829
NAND01GW3B2BZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND01GW3B2CN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND01GW3B2CN [TSOP48] (LGE-13) Poznámka: 3075 NAND01GW3B2CN [TSOP48] (LGE-19) Poznámka: 3075
NAND01GW3B2CN [TSOP48] (T&W-01) Poznámka: 3075 NAND01GW3B2CZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND01GW3B2CZA [VFBGA63] (KAON-01) Poznámka: 3121 NAND01GW3B2CZA [VFBGA63] (Thomson-01) Poznámka: 3121
NAND01GW3B2CZA [VFBGA63] (Thomson-PRT) Poznámka: 3121 NAND01GW3M2AZC [LFBGA137] Poznámka: 3214 NAND01GW3M2BZC [LFBGA137] Poznámka: 3214 NAND02GAH0I [LFBGA153] Poznámka: 3176
NAND02GAH0L [LFBGA153] Poznámka: 3176 NAND02GR3B2CZA [VFBGA63] Poznámka: 904 NAND02GR3B2DZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND02GW3B2AN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND02GW3B2BN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND02GW3B2CN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND02GW3B2CZA [VFBGA63] Poznámka: 904 NAND02GW3B2DN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND02GW3B2DN [TSOP48] (LEX-02) Poznámka: 3075 NAND02GW3B2DN [TSOP48] (LGE-04) Poznámka: 3075 NAND02GW3B2DN [TSOP48] (LGE-11) Poznámka: 3075 NAND02GW3B2DN [TSOP48] (NAP-01) Poznámka: 3075
NAND02GW3B2DZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND02GW3B2DZA [VFBGA63] (SAM-01) Poznámka: 3121 9999 NAND04GW3B2BN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND04GW3B2DN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND04GW3B2DN [TSOP48] (EPS-5) Poznámka: 3075 NAND04GW3B2DN [TSOP48] (LGE-15) Poznámka: 3075 NAND04GW3C2AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND04GW3C2BN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND08GAH0A [LFBGA169] Poznámka: 3180 NAND08GAH0B [LFBGA169] Poznámka: 3180 NAND08GAH0F [LFBGA153] Poznámka: 3176 NAND08GAH0J [LFBGA153] Poznámka: 3176
NAND08GAH0N [LFBGA169] Poznámka: 3180 NAND08GW3B2AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND08GW3B2CN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND08GW3B2CN [TSOP48] (LGE-17) Poznámka: 3075
NAND08GW3C2AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND08GW3C2BN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND08GW3D2AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND08GW3F2AN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND128AH0K [TFBGA169] Poznámka: 3175 NAND128W3A0AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND128W3A0BN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND128W3A2BN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND128W3A2BN [TSOP48] (ALT-01) Poznámka: 3075 NAND128W3A2BN [TSOP48] (ALT-02) Poznámka: 3075 NAND128W3A2BV [USOP48] Poznámka: 2829 NAND16GAH0D [LFBGA169] Poznámka: 3180
NAND16GAH0H [LFBGA169] Poznámka: 3180 NAND16GAH0P [LFBGA169] Poznámka: 3180 NAND16GAHAP [LBGA100] Poznámka: 3113 NAND16GW3B4DN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND16GW3C2AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND16GW3C4AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND16GW3C4BN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND16GW3D2AN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND16GW3F2AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND16GW3F4AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND256AH0K [LFBGA169] Poznámka: 3175 NAND256R3A2AZA [VFBGA55] Poznámka: 1312
NAND256R3A2BZA [VFBGA55] Poznámka: 1312 NAND256W3A0AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND256W3A0AZA [VFBGA55] Poznámka: 1312 NAND256W3A2AZA [VFBGA55] Poznámka: 1312
NAND256W3A2BN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND256W3A2BN [TSOP48] (ASKEY-01) Poznámka: 3075 NAND256W3A2BN [TSOP48] (ASKEY-02) Poznámka: 3075 NAND256W3A2BN [TSOP48] (ASKEY-03) Poznámka: 3075
NAND256W3A2BV [USOP48] Poznámka: 2829 NAND256W3A2BZA [VFBGA55] Poznámka: 1312 NAND256W3A2BZA [VFBGA55] (ASKEY-01) Poznámka: 1312 NAND32GAH0H [LFBGA169] Poznámka: 3180
NAND32GAH0K [TFBGA169] Poznámka: 3175 NAND32GAH0P [LFBGA169] Poznámka: 3180 NAND32GAHAK [LBGA100] Poznámka: 3113 NAND32GW3C2AN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND32GW3D4AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND32GW3F4AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND512R3A2AZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND512R3A2AZB [TFBGA55] Poznámka: 1312
NAND512R3A2BZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND512R3A2CZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND512R3A2DZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND512R3A2SZA [VFBGA63] Poznámka: 3121
NAND512R3M0AZB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NAND512R4M5AZB [TFBGA149] Poznámka: 1094 NAND512W3A0AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND512W3A2BN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND512W3A2BN [TSOP48] (ASKEY-02) Poznámka: 3075 NAND512W3A2BN [TSOP48] (ASKEY-03) Poznámka: 3075 NAND512W3A2BV [USOP48] Poznámka: 2829 NAND512W3A2BZA [VFBGA63] Poznámka: 3121
NAND512W3A2CN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND512W3A2CN [TSOP48] (LGE-07) Poznámka: 3075 NAND512W3A2CZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND512W3A2DN [TSOP48] Poznámka: 3075
NAND512W3A2DN [TSOP48] (LGE-08) Poznámka: 3075 NAND512W3A2DZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND512W3A2DZA [VFBGA63] (Dataman-01) Poznámka: 3121 NAND512W3A2DZA [VFBGA63] (DGT-01) Poznámka: 3121
NAND512W3A2SN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND512W3A2SN [TSOP48] (T&W-01) Poznámka: 3075 NAND512W3A2SZA [VFBGA63] Poznámka: 3121 NAND512W3A2SZA [VFBGA63] (ADS-01) Poznámka: 3121 9999
NAND512W3M2AZC [LFBGA137] Poznámka: 3214 NAND64GAH0H [LFBGA169] Poznámka: 3180 NAND64GAH0K [TFBGA169] Poznámka: 3175 NAND64GAH0P [LFBGA169] Poznámka: 3180
NAND64GW3D4AN [TSOP48] Poznámka: 3075 NAND88R3M0AZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NAND98R3M0AZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NAND98R3M0AZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025
NAND98R3M0BZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NAND98R3M0CZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NAND98R3M0CZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NAND98R3M1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214
NAND98R3M2AZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NAND98R4M2AZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NAND98W3M0AZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NAND98W3M1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214
NAND99R3M1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NAND99R3M2AZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NAND99R4M2AZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NAND99W3M0AZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025
NAND99W3M1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NAND99W3M1BZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDA9R3N0AZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NANDA9R3N0BZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025
NANDA9R3N1BZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDA9R3N2AZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NANDA9R3N3AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDA9R3N6CZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025
NANDA9R4N0AZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NANDA9R4N0BZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NANDA9R4N1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDA9R4N2AZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094
NANDA9R4N2BZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NANDA9R4N3AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDA9R4N4CZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NANDA9R4N6BZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094
NANDA9W3M1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDA9W3N0BZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025 NANDA9W3N1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDA9W3N6CZBB [TFBGA107] Poznámka: 4025
NANDA9W4N1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDAAR4N4AZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NANDB9R4N2AZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NANDB9R4N5AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214
NANDBAR4N0AZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NANDBAR4N1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDBAR4N2AZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NANDBAR4N5BZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214
NANDBAR4N7BZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDBAW4N1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDC3R4N5AZCC [LFBGA137] Poznámka: 3214 NANDC9R4N0AZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094
NANDC9R4N0BZBA [TFBGA149] Poznámka: 1094 NANDCAW4N1AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDCBR4N3AZCC [LFBGA137] Poznámka: 3214 NANDCBR4N5AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214
NANDCBR4N5BZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDCBR4N5BZBC [TFBGA137](EPS-2) Poznámka: 3214 NANDCBR4N7AZBC [TFBGA137] Poznámka: 3214 NANDCCR4N5AZCC [LFBGA137] Poznámka: 3214
NANDD3R4N5AZCC [LFBGA137] Poznámka: 3214 NANDDBR4N5AZCC [LFBGA137] Poznámka: 3214 NANDDBR4N5AZCC [LFBGA137](EPS-2) Poznámka: 3214 NANDDBR4N5BZCC [LFBGA137] Poznámka: 3214
NP5Q032Ax3 [SO16] Poznámka: 3100 NP5Q032Ax3 [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 NP5Q064Ax3 [SO16] Poznámka: 3100 NP5Q064Ax3 [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100
NP5Q128Ax3 [SO16] Poznámka: 3100 NP5Q128Ax3 [SO16] (Quad I/O) Poznámka: 3100 NP8P128A (ISP) Poznámka: 138 NP8P128AxxB [EasyBGA64] Poznámka: 867
NP8P128AxxB [TSOP56] Poznámka: 1408 NP8P128AxxT [EasyBGA64] Poznámka: 867 NP8P128AxxT [TSOP56] Poznámka: 1408 NQ101 [VFBGA63] Poznámka: 1171
NQ102 [VFBGA63] Poznámka: 1171 NQ103 [VFBGA63] Poznámka: 1171 NQ104 [VFBGA63] Poznámka: 1171 NQ108 [VFBGA63] Poznámka: 1171
NQ109 [VFBGA63] Poznámka: 1171 NQ139 [VFBGA63] Poznámka: 1171 NQ140 [VFBGA63] Poznámka: 1171 NQ141 [VFBGA63] Poznámka: 1171
NQ142 [VFBGA63] Poznámka: 1171 NQ143 [VFBGA63] Poznámka: 1171 NQ179 [VLGA52] Poznámka: 2619 NQ180 [VLGA52] Poznámka: 2619
NQ264 [VFBGA63] Poznámka: 3121 NQ265 [VFBGA63] Poznámka: 3121 NQ266 [VFBGA63] Poznámka: 3121 NQ267 [VFBGA63] Poznámka: 1171
NQ272 [VLGA52] Poznámka: 2619 NQ273 [VLGA52] Poznámka: 2619 NQ275 [VLGA52] Poznámka: 2619 NQ277 [VFBGA63] Poznámka: 3121
NQ278 [VFBGA63] Poznámka: