Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Micronas zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Micronas zariadení 3 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

HAC830 [TO-92U] Poznámka: 9999 HAL805 [TO-92UT] SDA555xFL [SDIP52] Poznámka: 554 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 554 - DIL40/SDIP52 ZIF 55x (70-0277)
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE