Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Mitsubishi zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Mitsubishi zariadení 372 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

M301N2F8xFP [LQFP48] Poznámka: 174 M30201F6FP [QFP56] Poznámka: 6507 M30240ECFP [QFP80] Poznámka: 402 M30260F3AGP [LQFP48] Poznámka: 174
M30260F6AGP [LQFP48] Poznámka: 174 M30260F8AGP [LQFP48] Poznámka: 174 M30263F3AFP [SSOP42] Poznámka: 1066 M30263F6AFP [SSOP42] Poznámka: 1066
M30263F8AFP [SSOP42] Poznámka: 1066 M30280F6HP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30280F8HP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30280FAHP [LQFP80] Poznámka: 1442
M30280FATHP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30280FAVHP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30280FCHP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30281F6xHP [LQFP64] Poznámka: 641
M30281F8xHP [LQFP64] Poznámka: 641 M30281FAxHP [LQFP64] Poznámka: 641 M30281FCxHP [LQFP64] Poznámka: 641 M30290F8HP [LQFP80] Poznámka: 1442
M30290F8THP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30290F8VHP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30290FAHP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30290FATHP [LQFP80] Poznámka: 1442
M30290FAVHP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30290FCHP (ISP) Poznámka: 138 M30290FCHP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30290FCTHP [LQFP80] Poznámka: 1442
M30290FCVHP [LQFP80] Poznámka: 1442 M30291F8xHP [LQFP64] Poznámka: 641 M30291FAxHP [LQFP64] Poznámka: 641 M30291FCxHP [LQFP64] Poznámka: 641
M3030RFAPGP [LQFP100] Poznámka: 1534 M3030RFCPFP [QFP100] Poznámka: 623 M3030RFCPGP [LQFP100] Poznámka: 1534 M3030RFDPGP [LQFP100] Poznámka: 1534
M3030RFEPFP [QFP100] Poznámka: 2418 M3030RFEPGP [LQFP100] Poznámka: 1534 M3030RFGPFP [QFP100] Poznámka: 2418 M3030RFGPGP [LQFP100] Poznámka: 1534
M3030SFDPGP [LQFP100] Poznámka: 1534 M3030SFEPGP [LQFP100] Poznámka: 1534 M30620ECFP [QFP100] Poznámka: 398 M30620ECFS [QFN100] Poznámka: 400
M30620ECGP [LQFP100] Poznámka: 399 M30620FCAFP [QFP100] Poznámka: 623 M30620FCAGP [LQFP100] Poznámka: 624 M30620FCPFP [QFP100] Poznámka: 623
M30620FCPGP [LQFP100] Poznámka: 624 M30620FGNFP [QFP100] Poznámka: 623 M30621ECGP [QFP80] Poznámka: 401 M30622ECTFP [QFP100] Poznámka: 398
M30622F8PFP [QFP100] Poznámka: 623 M30622F8PGP [LQFP100] Poznámka: 624 M30623ECTGP [QFP80] Poznámka: 401 M30624FGAFP (ISP) Poznámka: 138
M30624FGAFP [QFP100] Poznámka: 623 M30624FGAGP [LQFP100] Poznámka: 624 M30624FGMFP (ISP) Poznámka: 138 M30624FGMFP [QFP100] Poznámka: 623
M30624FGMGP (ISP) Poznámka: 138 M30624FGMGP [LQFP100] Poznámka: 624 M30624FGNFP [QFP100] Poznámka: 623 M30624FGPFP (ISP) Poznámka: 138
M30624FGPFP [QFP100] Poznámka: 623 M30624FGPGP (ISP) Poznámka: 138 M30624FGPGP [LQFP100] Poznámka: 624 M30625FGPGP [QFP128] Poznámka: 1025
M30626FHPFP (ISP) Poznámka: 138 M30626FHPFP [QFP100] Poznámka: 623 M30626FHPGP [LQFP100] Poznámka: 624 M30626FJPFP (ISP) Poznámka: 138
M30626FJPFP [QFP100] Poznámka: 623 M30626FJPGP [LQFP100] Poznámka: 624 M30627FHPGP [QFP128] Poznámka: 1025 M30627FJPGP [QFP128] Poznámka: 1025
M30627FJPWG [TFLGA145] Poznámka: 6359 M3062LFGP (ISP-SCI) Poznámka: 138 9997 M3062LFGPFP [QFP100] Poznámka: 623 M3062LFGPGP [LQFP100] Poznámka: 624
M306K7F8LRP [QFP144] Poznámka: 706 M306K9FCLRP [QFP144] Poznámka: 706 M306KAFCLRP [QFP144] Poznámka: 706 M306N4FCxFP [QFP100] Poznámka: 2418
M306N4FCxGP [LQFP100] Poznámka: 6514 9999 M306N4FGTFP (ISP) Poznámka: 138 M306N4FGxFP [QFP100] Poznámka: 2418 M306N4FGxGP [LQFP100] Poznámka: 6514 9999
M306N5FCxFP [QFP100] Poznámka: 623 M306N5FCxGP [LQFP100] Poznámka: 624 M306N5FWxFP [QFP100] Poznámka: 623 M306NAFGTFP (ISP) Poznámka: 138
M306NAFGTFP [QFP100] Poznámka: 623 M306NBFCTFP [QFP100] Poznámka: 623 M306NKFHxGP [LQFP100] Poznámka: 1534 M306NKFJxGP [LQFP100] Poznámka: 1534
M306NNFHxGP [QFP128] Poznámka: 1025 M306NNFJxGP [QFP128] Poznámka: 1025 M306V0EEFP [QFP100] Poznámka: 398 M306V0EEFS [QFN100] Poznámka: 400
M306V2EEFP [QFP100] Poznámka: 398 M306V2EEFS [QFN100] Poznámka: 400 M3083LFJVGP [LQFP100] Poznámka: 624 M30843FHGP [LQFP100] Poznámka: 2704
M30843FHTGP [LQFP100] Poznámka: 2704 M30843FWGP [LQFP100] Poznámka: 2704 M30843FWTGP [LQFP100] Poznámka: 2704 M30845FHGP [LQFP144] Poznámka: 4044
M30845FHTGP [LQFP144] Poznámka: 4044 M30845FJGP [LQFP144] Poznámka: 4044 M30845FJTGP [LQFP144] Poznámka: 4044 M30845FWGP [LQFP144] Poznámka: 4044
M30855FJGP [LQFP144] Poznámka: 4044 M30873FHxGP [LQFP100] Poznámka: 1534 M30876FJxGP [LQFP100] Poznámka: 1534 M30879FKxGP [LQFP100] Poznámka: 1534
M30879FLxGP [LQFP100] Poznámka: 1534 M3087BFHxGP [QFP144] Poznámka: 1024 M3087BFJxGP [QFP144] Poznámka: 1024 M3087BFKxGP [QFP144] Poznámka: 1024
M3087BFLxGP [QFP144] Poznámka: 1024 M34282E2GP [SSOP20] Poznámka: 1089 M34283G2GP [SSOP20] Poznámka: 1089 M34286G2GP [SSOP20] Poznámka: 1089
M34508G4FP [SOP20] Poznámka: 1055 M34508G4GP [SSOP20] Poznámka: 1089 M34508G4HFP [SOP20] Poznámka: 1055 M34508G4HGP [SSOP20] Poznámka: 1089
M34513E4FP [LQFP32] Poznámka: 373 M34513E4SP [SDIP32] Poznámka: 372 M34513E8FP [LQFP32] Poznámka: 373 M34514E8FP [SSOP42] Poznámka: 374
M34518E8FP [LQFP32] Poznámka: 373 M34518E8SP [SDIP32] Poznámka: 372 M34519E8FP [SSOP42] Poznámka: 374 M34524EDFP [QFP64] Poznámka: 375
M34551E8FP [QFP48] Poznámka: 376 M34552G8FP [QFP48] Poznámka: 2330 M34552G8HFP [QFP48] Poznámka: 2330 M34554EDFP [QFP64] Poznámka: 375
M3455AG8FP [LQFP52] Poznámka: 2293 M3455AGCFP [LQFP52] Poznámka: 2293 M34570E8FP [SSOP36] Poznámka: 377 M34570EDFP [SSOP36] Poznámka: 377
M34583EDFP [LQFP32] Poznámka: 373 M34584EDFP [SSOP42] Poznámka: 374 M37150EFFP [SSOP42] Poznámka: 673 M37151EFFP [SSOP42] Poznámka: 673
M37160EFFP [SSOP42] Poznámka: 673 M37161EFFP [SSOP42] Poznámka: 673 M37451E4FP [QFP80] Poznámka: 4648 M37451E8FP [QFP80] Poznámka: 4648
M37451ECFP [QFP80] Poznámka: 4648 M37516E6HKP [QFN44] Poznámka: 397 M37516E6HP [LQFP48] Poznámka: 396 M37531E4FP [SSOP36] Poznámka: 976
M37531E4GP [QFP32] Poznámka: 159 M37531E8FP [SSOP36] Poznámka: 976 M37531E8GP [QFP32] Poznámka: 159 M37540E2FP [SSOP36] Poznámka: 394
M37540E2GP [LQFP32] Poznámka: 395 M37540E2SP [SDIP32] Poznámka: 393 M37540E8FP [SSOP36] Poznámka: 394 M37540E8GP [LQFP32] Poznámka: 395
M37540E8SP [SDIP32] Poznámka: 393 M37542F8FP [SSOP36] Poznámka: 976 M37542F8GP [LQFP32] Poznámka: 159 M37542F8SP [SDIP32] Poznámka: 175
M37544G2AGP [LQFP32] Poznámka: 159 M37544G2ASP [SDIP32] Poznámka: 175 M37547G4FP [SSOP36] Poznámka: 976 M37549G1FP [SDIP24] Poznámka: 175
M37549G1FP [SSOP24] Poznámka: 2965 M37549G2FP [SDIP24] Poznámka: 175 M37549G2FP [SSOP24] Poznámka: 2965 M37549G3FP [SDIP24] Poznámka: 175
M37549G3FP [SSOP24] Poznámka: 2965 M37560EFDFP [QFP100] Poznámka: 390 M37560EFFP [QFP100] Poznámka: 390 M37560EFFS [QFN100] Poznámka: 392
M37560EFGP [LQFP100] Poznámka: 391 M37590E2TFP [SSOP36] Poznámka: 976 M37630E4FP [QFP44] Poznámka: 2926 M37630E4FS [QFN80] Poznámka: 379
M37640E8FP [QFP80] Poznámka: 380 M37640E8FS [QFN80] Poznámka: 381 M37702E2BFP [PQFP80] Poznámka: 845 M37702E2LGP [QFP80] Poznámka: 556
M37702E4BFP [PQFP80] Poznámka: 845 M37702E4LFP [PQFP80] Poznámka: 845 M37702E4LGP [QFP80] Poznámka: 556 M37702E6BFP [PQFP80] Poznámka: 845
M37733EHBFP [QFP80] Poznámka: 403 M37733EHBFS [QFN80] Poznámka: 404 M37735EHBFP [QFP80] Poznámka: 403 M37735EHBFS [QFN80] Poznámka: 404
M37736EHBGP [QFP100] Poznámka: 405 M37736EHBGS [QFN100] Poznámka: 406 M37751E6CFP [QFP80] Poznámka: 403 M37751E6CFS [QFN80] Poznámka: 404
M37751F6CFP [QFP80] Poznámka: 403 M38002E2FP [QFP64] Poznámka: 1002 M38002E4DFP [QFP64] Poznámka: 1002 M38002E4FP [QFP64] Poznámka: 1002
M38002E4SP [SDIP64] Poznámka: 942 M38004E8FP [QFP64] Poznámka: 1002 M38027E8DFP [QFP64] Poznámka: 1002 M38027E8FP [QFP64] Poznámka: 1002
M38027E8SP [SDIP64] Poznámka: 942 M38039FF (ISP-SCI) Poznámka: 138 9999 M38039FF (ISP-UART) Poznámka: 138 9999 M38039FFFP [QFP64] Poznámka: 409
M38039FFHFP [QFP64] Poznámka: 1043 M38039FFHHP [LQFP64] Poznámka: 1026 M38039FFHKP [LQFP64] Poznámka: 662 M38039FFHP [LQFP64] Poznámka: 2703
M38039FFLHP [LQFP64] Poznámka: 1026 M38039FFLKP [LQFP64] Poznámka: 662 M38039FFSP [SDIP64] Poznámka: 2576 M38039G4HHP [LQFP64 10x10] Poznámka: 2813
M38039G4HKP [LQFP64] Poznámka: 2413 M38039G4HSP [SDIP64] Poznámka: 2260 M38039G6HHP [LQFP64 10x10] Poznámka: 2813 M38039G6HKP [LQFP64] Poznámka: 2413
M38039G6HSP [SDIP64] Poznámka: 2260 M38039G8HHP [LQFP64 10x10] Poznámka: 2813 M38039G8HKP [LQFP64] Poznámka: 2413 M38039G8HSP [SDIP64] Poznámka: 2260
M38039GCHHP [LQFP64 10x10] Poznámka: 2813 M38039GCHKP [LQFP64] Poznámka: 2413 M38039GCHSP [SDIP64] Poznámka: 2260 M38049FFFP [QFP64] Poznámka: 409
M38049FFHFP [QFP64] Poznámka: 1043 M38049FFHHP [LQFP64] Poznámka: 1026 M38049FFHKP [LQFP64] Poznámka: 662 M38049FFHP [LQFP64] Poznámka: 2703
M38049FFLHP [LQFP64] Poznámka: 1026 M38049FFSP [SDIP64] Poznámka: 2576 M38079EFFP [QFP80] Poznámka: 6700 M38223E4FP [QFP80] Poznámka: 386
M38223E4FS [QFN80] Poznámka: 385 M38223E4GP [QFP80] Poznámka: 387 M38223E4HP [LQFP80] Poznámka: 384 M38227ECFP [QFP80] Poznámka: 386
M38227ECFS [QFN80] Poznámka: 385 M38227ECHP [LQFP80] Poznámka: 384 M38234G4FP [PQFP80] Poznámka: 2294 M38235G6FP [PQFP80] Poznámka: 2294
M38238G8FP [PQFP80] Poznámka: 2294 M38239GCFP [PQFP80] Poznámka: 2294 M3823AGFFP [PQFP80] Poznámka: 2294 M38267E8FP [QFP100] Poznámka: 390
M38267E8GP [LQFP100] Poznámka: 391 M3826AEFFP [QFP100] Poznámka: 390 M3826AEFFS [QFN100] Poznámka: 392 M3826AEFGP [LQFP100] Poznámka: 391
M38503G4AFP [SSOP42] Poznámka: 1066 M38503G4ASP [SDIP42] Poznámka: 164 M38504E6FP [SSOP42] Poznámka: 383 M38504E6SP [SDIP42] Poznámka: 382
M38504E6SS [SDIP42] Poznámka: 382 M38507F8AFP [SSOP42] Poznámka: 1066 M38507F8ASP [SDIP42] Poznámka: 164 M38507F8FP [SSOP42] Poznámka: 1066
M38507F8SP [SDIP42] Poznámka: 164 M38514E6FP [SSOP42] Poznámka: 383 M38514E6SP [SDIP42] Poznámka: 382 M38514E6SS [SDIP42] Poznámka: 382
M38588GCFP [SSOP42] Poznámka: 1066 M38588GCSP [SDIP42] Poznámka: 164 M38867E8AFS [QFN80] Poznámka: 385 M38867E8AHP [LQFP80] Poznámka: 384
M38869FFAGP [QFP80] Poznámka: 412 M38869FFAHP [LQFP80] Poznámka: 411 M38881E2FP [QFP64] Poznámka: 6678 M38881E2SP [SDIP64] Poznámka: 942
M38B79FFFP [QFP100] Poznámka: 413 M38C13E6FP [LQFP64] Poznámka: 388 M38C13E6HP [QFP64] Poznámka: 389 M38C89EFFP [LQFP144] Poznámka: 407
M38D29GFHP [LQFP64] Poznámka: 3262 M50747ESP [SDIP64] Poznámka: 6679 M5L2708 Poznámka: 2 M5L27128
M5L2716K M5L27256 M5L2732K M5L27512
M5L2764 M5L27C128 M5L8049 M5M27256
M5M27400A M5M27400A [R-TSOP40] Poznámka: 56 M5M27400A [SOP40] Poznámka: 98 M5M27400A [TSOP40] Poznámka: 56
M5M27401A M5M27401A [R-TSOP40] Poznámka: 56 M5M27401A [SOP32] Poznámka: 98 M5M27401A [TSOP40] Poznámka: 56
M5M27C100 M5M27C100 [PLCC32] Poznámka: 59 M5M27C100 [R-VSOP40] Poznámka: 56 M5M27C100 [SOP32] Poznámka: 98
M5M27C100 [VSOP40] Poznámka: 56 M5M27C101 M5M27C101 [PLCC32] Poznámka: 59 M5M27C101 [R-TSOP40] Poznámka: 56
M5M27C101 [SOP32] Poznámka: 98 M5M27C101 [TSOP40] Poznámka: 56 M5M27C102 M5M27C102 [PLCC44] Poznámka: 67
M5M27C102 [R-TSOP40] Poznámka: 56 M5M27C102 [SOP40] Poznámka: 98 M5M27C102 [TSOP40] Poznámka: 56 M5M27C128
M5M27C201 M5M27C201 [PLCC32] Poznámka: 59 M5M27C201 [R-TSOP40] Poznámka: 56 M5M27C201 [SOP32] Poznámka: 98
M5M27C201 [TSOP40] Poznámka: 56 M5M27C202 M5M27C202 [PLCC44] Poznámka: 67 M5M27C202 [R-TSOP40] Poznámka: 56
M5M27C202 [SOP40] Poznámka: 98 M5M27C202 [TSOP40] Poznámka: 56 M5M27C256 M5M27C256A
M5M27C256A [SOP28] Poznámka: 53 M5M27C256A [TSOP28] Poznámka: 54 M5M27C401 M5M27C401 [PLCC32] Poznámka: 59
M5M27C401A M5M27C401A [PLCC32] Poznámka: 59 M5M27C402 M5M27C512A
M5M27C512A [SOP28] Poznámka: 53 M5M28C64A M5M28C64A [SOP28] Poznámka: 53 M5M28F101
M5M28F101 [PLCC32] Poznámka: 1399 M5M28F101 [R-TSOP32] Poznámka: 1413 M5M28F101 [SOP32] Poznámka: 98 M5M28F101 [TSOP32] Poznámka: 1414
M5M28F102 [PLCC44] Poznámka: 67 M5M28F102 [SOP40] Poznámka: 98 M5M28F102 [TSOP40] Poznámka: 1365 M5M29F016 [PSOP44] Poznámka: 1357
M5M29F016 [TSOP48] Poznámka: 1350 M5M29FB160 [TSOP48] Poznámka: 1346 M5M29FB800 [PSOP44] Poznámka: 1356 M5M29FB800 [TSOP48] Poznámka: 1346
M5M29FT160 [TSOP48] Poznámka: 1346 M5M29FT800 [PSOP44] Poznámka: 1356 M5M29FT800 [TSOP48] Poznámka: 1346 M5M29GB160B [TSOP48] Poznámka: 1346
M5M29GB320VP [TSOP48] Poznámka: 1346 M5M29GT160B [TSOP48] Poznámka: 1346 M5M29GT320VP [TSOP48] Poznámka: 1346 M5M29KB331A [TSOP48] Poznámka: 1346
M5M29KB641AVP [TSOP48] Poznámka: 1346 M5M29KE131B [TSOP48] Poznámka: 1346 M5M29KT331A [TSOP48] Poznámka: 1346 M5M29KT641AVP [TSOP48] Poznámka: 1346
M6M80011 M6M80011A [SOP10] Poznámka: 98 M6M80021 M6M80041
R5F3640MxFB [LQFP100] Poznámka: 1534 R5G0C314DA [SDIP32] Poznámka: 175 R5G0C314DB [SDIP32] Poznámka: 175 R5G0C404DB [SDIP42] Poznámka: 164
- - - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 2 - 2708 module (70-0059)
Poznámka 53 - DIL28/SOIC28 ZIF 330mil (70-0145)
Poznámka 54 - DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm (70-0070)
Poznámka 56 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072)
Poznámka 59 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 98 - DIL44/SOIC44 ZIF-CS (70-0043)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 159 - DIL32/TQFP32-1 ZIF (70-0135) OR DIL32/TQFP32-1 ZIF-CS (70-3417)
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 175 - DIL32/SDIP32 ZIF 400mil (70-0187)
Poznámka 372 - PCA7442SP; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 373 - PCA7442FPG02; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 374 - PCA7441; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 375 - PCA7448; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 376 - PCA7414; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 377 - PCA7425; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 379 - PCA7431; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 380 - PCA7440FP; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 381 - PCA7440FS; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 382 - PCA4738S-42A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 383 - PCA4738F-42A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 384 - PCA4738H-80A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 385 - PCA4738L-80A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 386 - PCA4738F-80A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 387 - PCA4738G-80A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 388 - PCA7438F-64A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 389 - PCA7438H-64A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 390 - PCA4738F-100A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 391 - PCA4738G-100A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 392 - PCA4738L-100A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 393 - PCA7435SPG02; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 394 - PCA7435FPG02; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 395 - PCA7435GPG03; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 396 - PCA7419; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 397 - PCA7446; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 398 - PCA7412F-100; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 399 - PCA7412G-100; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 400 - PCA7412L-100; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 401 - PCA7413F-80; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 402 - PCA7302E1F-80; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 403 - PCA4774G05; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 404 - PCA4708G05; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 405 - PCA7422GPG02; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 406 - PCA7422GSG02; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 407 - PCA7447FP; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 409 - PCA4738FF-64; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 411 - PCA4738HF-80; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 412 - PCA4738GF-80; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 413 - PCA7438FF-100; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 556 - DIL40/QFP80 ZIF M37702 (70-0293)
Poznámka 623 - DIL48/QFP100-2 ZIF M16C/62-1 (70-0373)
Poznámka 624 - DIL48/QFP100-1 ZIF M16C/62-1 (70-0372)
Poznámka 641 - DIL48/LQFP64 ZIF M16C/Tiny (70-0388)
Poznámka 662 - DIL48/LQFP64 ZIF M38039/M39049 (70-0409)
Poznámka 673 - PCA7450FP; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 706 - DIL48/QFP144 ZIF M16C-1 (70-0464)
Poznámka 845 - DIL40/PQFP80 ZIF M37702 (70-0652)
Poznámka 942 - DIL48/SDIP64 ZIF M38-1 (70-0758)
Poznámka 976 - DIL36/SSOP36 ZIF-CS 330mil (70-0800)
Poznámka 1002 - PCA4738F-64A; Renesas Technology (info: see adapters.txt file)
Poznámka 1024 - DIL48/QFP144 ZIF M32C-1 (70-0486)
Poznámka 1025 - DIL48/QFP128 ZIF M30-1 (70-0837)
Poznámka 1026 - DIL48/LQFP64-2 ZIF M38039/M39049 (70-0845)
Poznámka 1043 - DIL48/QFP64-3 ZIF M38039/M39049 (70-0859)
Poznámka 1055 - DIL20/SOIC20 ZIF 200mil (70-0882)
Poznámka 1066 - DIL42/SSOP42 ZIF 330mil (70-0920)
Poznámka 1089 - DIL20W/TSSOP20 ZIF 170mil (70-0914)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1350 - Bottom TSOP48 NOR-5 (70-1223) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1357 - Bottom PSOP44 NOR-2 (70-1285) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1365 - Bottom TSOP40 NOR-5 (70-1237) + Top TSOP40 ZIF 12.4mm (70-1242)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1413 - DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4mm (70-0072) OR Bottom R-TSOP32 NOR-1 (70-1245) + Top TSOP32 ZIF 12.4mm (70-1249)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1442 - DIL48/QFP80-1 ZIF M30-1 (70-1323)
Poznámka 1534 - DIL48/QFP100-1 ZIF R5F-1 (70-1409)
Poznámka 2260 - DIL48/SDIP64 ZIF M38-2 (70-2169)
Poznámka 2293 - DIL48/LQFP52 ZIF QzROM-1 (70-2181)
Poznámka 2294 - DIL48/PQFP80 ZIF-CS QzROM-1 (70-2182)
Poznámka 2330 - DIL48/QFP48 ZIF-CS M34-1 (70-2242)
Poznámka 2413 - DIL48/QFP64 ZIF-CS M38-1 (70-2336)
Poznámka 2418 - DIL48/QFP100-2 ZIF R5F-1 (70-2337)
Poznámka 2576 - DIL32/SDIP64 ZIF PCA4738SF-64 (70-2515)
Poznámka 2703 - DIL40/LQFP64 ZIF M38-3 (70-2651)
Poznámka 2704 - DIL48/QFP100-1 ZIF R5F-2 (70-2652)
Poznámka 2813 - DIL48/QFP64-1 ZIF M38-1 (70-2743)
Poznámka 2926 - DIL48/QFP44 ZIF-CS PCA7430 (70-2900)
Poznámka 2965 - DIL32/SSOP32 ZIF 200mil (70-2944)
Poznámka 3262 - DIL48/LQFP64 ZIF QzROM-1 (70-3310)
Poznámka 4044 - DIL48/QFP144-1.02 ZIF M32C-2 (70-4125)
Poznámka 4648 - DIL28/QFP80-9.04 ZIF-CS M37451 (70-4766)
Poznámka 6359 - BGA-6533/6532 (70-6533/6532) = LGA-Bottom-509 (70-6533) + LGA-Top-461 ZIF-CS (70-6532)
Poznámka 6507 - DIL48/QFP56-2.03 ZIF-CS M16C-1 (70-6705)
Poznámka 6514 - DIL48/QFP100-1.02 ZIF R5F-14 (70-6710)
Poznámka 6678 - DIL48/QFP64-4.04 ZIF M38-1 (70-6848)
Poznámka 6679 - DIL48/SDIP64 ZIF M5-1 (70-6853)
Poznámka 6700 - DIL48/QFP80-9.04 ZIF-CS M3807-1 (70-6887)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE