Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Mosel Vitelic zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Mosel Vitelic zariadení 34 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

V29C31004B [PLCC32] Poznámka: 1384 V29C31004B [TSOP32] Poznámka: 1381 V29C31004T [PLCC32] Poznámka: 1384 V29C31004T [TSOP32] Poznámka: 1381
V29C51000B V29C51000B [PLCC32] Poznámka: 1399 V29C51000B [TSOP32] Poznámka: 1414 V29C51000T
V29C51000T [PLCC32] Poznámka: 1399 V29C51000T [TSOP32] Poznámka: 1414 V29C51001B V29C51001B [PLCC32] Poznámka: 1399
V29C51001B [TSOP32] Poznámka: 1414 V29C51001T V29C51001T [PLCC32] Poznámka: 1399 V29C51001T [TSOP32] Poznámka: 1414
V29C51002B V29C51002B [PLCC32] Poznámka: 1399 V29C51002B [TSOP32] Poznámka: 1414 V29C51002T
V29C51002T [PLCC32] Poznámka: 1399 V29C51002T [TSOP32] Poznámka: 1414 V29C51004B [PLCC32] Poznámka: 1384 V29C51004B [TSOP32] Poznámka: 1381
V29C51004T [PLCC32] Poznámka: 1384 V29C51004T [TSOP32] Poznámka: 1381 V29C51400B [TSOP48] Poznámka: 1346 V29C51400T [TSOP48] Poznámka: 1346
V29LC51000 V29LC51000 [PLCC32] Poznámka: 1399 V29LC51001 V29LC51001 [PLCC32] Poznámka: 1399
V29LC51002 V29LC51002 [PLCC32] Poznámka: 1399 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1399 - DIL32/PLCC32 ZIF (70-0036) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS (70-0274) OR DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 1414 - DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm (70-0399) OR Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
🍪
Naspäť HORE