Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Motorola zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Motorola zariadení 815 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

M29F040 [PLCC32] Poznámka: 1384 M29F040 [R-TSOP32] Poznámka: 1383 M29F040 [TSOP32] Poznámka: 1381 M29F200BE [TSOP48] Poznámka: 1346
M29F200BS [PSOP44] Poznámka: 1356 M29F200TE [TSOP48] Poznámka: 1346 M29F200TS [PSOP44] Poznámka: 1356 M29F400BE [TSOP48] Poznámka: 1346
M29F400BS [PSOP44] Poznámka: 1356 M29F400TE [TSOP48] Poznámka: 1346 M29F400TS [PSOP44] Poznámka: 1356 MC56F8135 [LQFP128] Poznámka: 1029
MC56F8145 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8146 [LQFP144] Poznámka: 1045 MC56F8147 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC56F8155 [LQFP128] Poznámka: 1029
MC56F8156 [LQFP144] Poznámka: 1045 MC56F8157 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC56F8165 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8166 [LQFP144] Poznámka: 1045
MC56F8167 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC56F8335 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8345 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8346 [LQFP144] Poznámka: 1045
MC56F8347 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC56F8355 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8356 [LQFP144] Poznámka: 1045 MC56F8357 [LQFP160] Poznámka: 1046
MC56F8365 [LQFP128] Poznámka: 1029 MC56F8366 [LQFP144] Poznámka: 1045 MC56F8367 [LQFP160] Poznámka: 1046 MC68705P3
MC68705P5 MC68705R3 MC68705U3 MC68711E20 [PLCC52] Poznámka: 111
MC68711E20 [QFP64] Poznámka: 112 MC68HC05B16 [PLCC52] Poznámka: 110 MC68HC05B16 [QFP64] Poznámka: 113 MC68HC05B16 [SDIP56] Poznámka: 644
MC68HC05B32 [PLCC52] Poznámka: 110 MC68HC05B32 [SDIP56] Poznámka: 644 MC68HC05B6 [PLCC52] Poznámka: 110 MC68HC05B6 [SDIP56] Poznámka: 644
MC68HC05B8 [PLCC52] Poznámka: 110 MC68HC05B8 [SDIP56] Poznámka: 644 MC68HC05X32 [QFP64] Poznámka: 113 MC68HC08AB16A [QFP64] Poznámka: 115
MC68HC08AS20 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC08AS32 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC08AS32 [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC08AS32A [PLCC52] Poznámka: 111
MC68HC08AS32A [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC08AZ32 [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC08AZ32A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC08AZ32A [QFP64] Poznámka: 115
MC68HC08AZ48A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC08AZ48A [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC08AZ60A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC08AZ60A [QFP64] Poznámka: 115
MC68HC11A0 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC11A1 MC68HC11A1 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC11A1 [PLCC52] Poznámka: 111
MC68HC11A1 [QFP64] Poznámka: 112 MC68HC11A7 MC68HC11A7 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC11A7 [PLCC52] Poznámka: 111
MC68HC11A8 MC68HC11A8 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC11A8 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC11A8 [QFP64] Poznámka: 112
MC68HC11D3 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC11E1 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC11E1 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC11E1 [QFP64] Poznámka: 112
MC68HC11E20 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC11E20 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC11E20 [QFP64] Poznámka: 112 MC68HC11E8 (ISP) Poznámka: 138
MC68HC11E8 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC11E9 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC11E9 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC11E9 [QFP64] Poznámka: 112
MC68HC11F1 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC11F1 [PLCC68] Poznámka: 114 MC68HC11F1 [TQFP80] Poznámka: 2333 MC68HC11K1 [PLCC84] Poznámka: 1116
MC68HC11K1 [QFP80] Poznámka: 697 MC68HC11K4 [PLCC84] Poznámka: 1116 MC68HC11KA1 [PLCC68] Poznámka: 114 MC68HC11KA2 [PLCC68] Poznámka: 114
MC68HC11KA3 [PLCC68] Poznámka: 114 MC68HC11KA4 [PLCC68] Poznámka: 114 MC68HC11KA4 [QFP64] Poznámka: 112 MC68HC11KS2 [PLCC68] Poznámka: 114
MC68HC11P2 [PLCC84] Poznámka: 1116 MC68HC11PA8 [QFP64] Poznámka: 112 MC68HC11PH8xxx4 [PLCC84] Poznámka: 1116 MC68HC705B16 [PLCC52] Poznámka: 110
MC68HC705B16 [QFP64] Poznámka: 113 MC68HC705B16 [SDIP56] Poznámka: 644 MC68HC705B16N [PLCC52] Poznámka: 110 MC68HC705B16N [QFP64] Poznámka: 113
MC68HC705B16N [SDIP56] Poznámka: 644 MC68HC705B32 [PLCC52] Poznámka: 110 MC68HC705B32 [QFP64] Poznámka: 113 MC68HC705B32 [SDIP56] Poznámka: 644
MC68HC705C4A MC68HC705C4A [PLCC44] Poznámka: 67 MC68HC705C5 MC68HC705C5 [PLCC44] Poznámka: 67
MC68HC705C8 MC68HC705C8 [PLCC44] Poznámka: 67 MC68HC705C8A MC68HC705C8A [PLCC44] Poznámka: 67
MC68HC705C8A [QFP44] Poznámka: 108 MC68HC705C9 MC68HC705C9 [PLCC44] Poznámka: 67 MC68HC705C9A
MC68HC705C9A [PLCC44] Poznámka: 67 MC68HC705C9A [QFP44] Poznámka: 108 MC68HC705J1A MC68HC705J1A [SOIC20] Poznámka: 119
MC68HC705J2 MC68HC705J2 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC705J2asJ1 MC68HC705J2asJ1 [SOIC20] Poznámka: 119
MC68HC705JJ7 MC68HC705JJ7 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC705JP7 MC68HC705JP7 [SOIC28] Poznámka: 4045
MC68HC705KJ1 MC68HC705KJ1 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HC705P6 MC68HC705P6 [SOIC28] Poznámka: 4045
MC68HC705P6A MC68HC705P6A [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC705P9 MC68HC705P9 [SOIC28] Poznámka: 4045
MC68HC705SR3 MC68HC705X32 [QFP64] Poznámka: 113 MC68HC711D3 MC68HC711D3 (ISP) Poznámka: 138
MC68HC711D3 [PLCC44] Poznámka: 67 MC68HC711E20 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC711E20 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC711E20 [QFP64] Poznámka: 112
MC68HC711E9 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC711E9 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC711E9 [QFP64] Poznámka: 112 MC68HC711EA9 (ISP) Poznámka: 138 9999
MC68HC711EA9 [PLCC52] Poznámka: 111 9999 MC68HC711K4 [PLCC84] Poznámka: 3384 MC68HC711K4 [QFP80] Poznámka: 697 MC68HC711KA2 [PLCC68] Poznámka: 114
MC68HC711KA4 [PLCC68] Poznámka: 114 MC68HC711KA4 [QFP64] Poznámka: 112 MC68HC711P2 [PLCC84] Poznámka: 1116 MC68HC811A2 [PLCC52] Poznámka: 111
MC68HC811E2 MC68HC811E2 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC811E2 (ISP-UART) Poznámka: 138 MC68HC811E2 [PLCC52] Poznámka: 111
MC68HC812A4 (ISP) Poznámka: 138 9999 MC68HC812A4 [LQFP112] Poznámka: 4087 MC68HC908AB32 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908AB32 [QFP64] Poznámka: 115
MC68HC908AP16 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908AP16 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908AP16 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908AP16 [QFP44] Poznámka: 108
MC68HC908AP16 [SDIP42] Poznámka: 164 MC68HC908AP32 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908AP32 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908AP32 [LQFP48] Poznámka: 174
MC68HC908AP32 [QFP44] Poznámka: 108 MC68HC908AP32 [SDIP42] Poznámka: 164 MC68HC908AP64 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908AP64 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908AP64 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908AP64 [QFP44] Poznámka: 108 MC68HC908AP64 [SDIP42] Poznámka: 164 MC68HC908AP8 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908AP8 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908AP8 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908AP8 [QFP44] Poznámka: 108 MC68HC908AP8 [SDIP42] Poznámka: 164
MC68HC908AS32A [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC908AS60 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68HC908AS60 [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC908AS60A [PLCC52] Poznámka: 111
MC68HC908AS60A [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC908AZ32A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908AZ32A [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC908AZ60 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908AZ60 [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC908AZ60A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908AZ60A [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC908BD48 [QFP44] Poznámka: 108
MC68HC908BD48 [SDIP42] Poznámka: 164 MC68HC908EY16 [QFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GP32 MC68HC908GP32 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GP32 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GP32 [QFP44] Poznámka: 108 MC68HC908GP32 [SDIP42] Poznámka: 164 MC68HC908GR16 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GR16 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR16 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GR16 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908GR16A (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GR16A (ISP allwire) Poznámka: 138 MC68HC908GR16A [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GR16A [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908GR32 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GR32 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR32 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GR32 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908GR32 [QFP64] Poznámka: 479
MC68HC908GR32A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR32A (ISP allwire) Poznámka: 138 MC68HC908GR32A [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GR32A [LQFP48] Poznámka: 174
MC68HC908GR32A [QFP64] Poznámka: 479 MC68HC908GR4 MC68HC908GR4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR4 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GR4 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GR4 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC908GR48 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR48 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GR48 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GR48 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908GR48 [QFP64] Poznámka: 479 MC68HC908GR48A (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GR48A (ISP allwire) Poznámka: 138 MC68HC908GR48A [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GR48A [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908GR48A [QFP64] Poznámka: 479
MC68HC908GR4A MC68HC908GR4A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR4A (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR4A [LQFP32] Poznámka: 159
MC68HC908GR4A [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC908GR60 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR60 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR60 [LQFP32] Poznámka: 159
MC68HC908GR60 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908GR60 [QFP64] Poznámka: 479 MC68HC908GR60A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR60A (ISP allwire) Poznámka: 138
MC68HC908GR60A [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GR60A [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908GR60A [QFP64] Poznámka: 479 MC68HC908GR8
MC68HC908GR8 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR8 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR8 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GR8 [SOIC28] Poznámka: 4045
MC68HC908GR8A MC68HC908GR8A (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR8A (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GR8A [LQFP32] Poznámka: 159
MC68HC908GR8A [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC908GT16 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GT16 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GT16 [QFP44] Poznámka: 108
MC68HC908GT16 [SDIP42] Poznámka: 164 MC68HC908GT8 [QFP44] Poznámka: 108 MC68HC908GT8 [SDIP42] Poznámka: 164 MC68HC908GZ16 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GZ16 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GZ16 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GZ16 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908GZ32 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GZ32 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GZ32 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GZ32 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908GZ32 [QFP64] Poznámka: 479
MC68HC908GZ48 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GZ48 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GZ48 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GZ48 [LQFP48] Poznámka: 174
MC68HC908GZ48 [QFP64] Poznámka: 479 MC68HC908GZ60 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GZ60 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GZ60 [LQFP32] Poznámka: 159
MC68HC908GZ60 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908GZ60 [QFP64] Poznámka: 479 MC68HC908GZ8 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908GZ8 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908GZ8 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908GZ8 [LQFP48] Poznámka: 174 MC68HC908JB12 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JB12 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JB12 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC908JB12 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC908JB16 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JB16 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JB16 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908JB16 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC908JB16 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC908JB8
MC68HC908JB8 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JB8 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JB8 [QFP44] Poznámka: 108 MC68HC908JB8 [SOIC20] Poznámka: 119
MC68HC908JB8 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC908JK1 MC68HC908JK1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JK1 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JK1 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC908JK1E MC68HC908JK1E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JK1E (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JK1E [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC908JK3 MC68HC908JK3 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JK3 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JK3 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC908JK3E MC68HC908JK3E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JK3E (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JK3E [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC908JK8 MC68HC908JK8 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JK8 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JK8 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC908JL3 MC68HC908JL3 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JL3 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JL3 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC908JL3E MC68HC908JL3E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JL3E (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JL3E [LQFP48] Poznámka: 3383 MC68HC908JL3E [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC908JL8 MC68HC908JL8 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908JL8 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908JL8 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908JL8 [SDIP32] Poznámka: 175 MC68HC908JL8 [SOIC28] Poznámka: 4045
MC68HC908KX2 MC68HC908KX2 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HC908KX8 MC68HC908KX8 [SOIC16] Poznámka: 1060
MC68HC908LB8 MC68HC908LB8 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC908LD60 [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC908LD64 [QFP64] Poznámka: 115
MC68HC908LJ12 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908LJ12 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908LJ12 [LQFP52] Poznámka: 817 MC68HC908LJ12 [LQFP64] Poznámka: 526
MC68HC908LJ12 [QFP64] Poznámka: 479 MC68HC908LJ24 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908LJ24 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908LJ24 [LQFP64] Poznámka: 526
MC68HC908LJ24 [LQFP80] Poznámka: 590 MC68HC908LJ24 [QFP64] Poznámka: 479 MC68HC908LJ24 [QFP80] Poznámka: 591 MC68HC908LK24 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908LK24 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908LK24 [LQFP64] Poznámka: 526 MC68HC908LK24 [LQFP80] Poznámka: 590 MC68HC908LK24 [QFP64] Poznámka: 479
MC68HC908LK24 [QFP80] Poznámka: 591 MC68HC908LV8 [LQFP52] Poznámka: 817 MC68HC908MR16 [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC908MR16 [SDIP56] Poznámka: 496
MC68HC908MR32 [QFP64] Poznámka: 115 MC68HC908MR32 [SDIP56] Poznámka: 496 MC68HC908MR8 MC68HC908MR8 [LQFP32] Poznámka: 159
MC68HC908MR8 [LQFP32] (full support) Poznámka: 2804 MC68HC908MR8 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HC908QT1 MC68HC908QT1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908QT1 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QT1 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HC908QT2 MC68HC908QT2 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908QT2 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QT2 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HC908QT4 MC68HC908QT4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908QT4 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QT4 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HC908QY1 MC68HC908QY1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138
MC68HC908QY1 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QY1 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HC908QY1 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC68HC908QY2
MC68HC908QY2 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QY2 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QY2 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HC908QY2 [TSSOP16] Poznámka: 1088
MC68HC908QY4 MC68HC908QY4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QY4 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HC908QY4 [SOIC16] Poznámka: 1060
MC68HC908QY4 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC68HC908RF2 [LQFP32] Poznámka: 159 MC68HC908RK2 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HC908SR12 [LQFP48] Poznámka: 174
MC68HC908SR12 [SDIP42] Poznámka: 164 MC68HC912B32 (ISP) Poznámka: 138 MC68HC912B32 [QFP80] Poznámka: 891 MC68HC912D60 (ISP) Poznámka: 138
MC68HC912D60 [QFP80] Poznámka: 955 MC68HC912D60 [TQFP112] Poznámka: 953 MC68HC912D60A (ISP) Poznámka: 138 MC68HC912D60A [QFP80] Poznámka: 955
MC68HC912D60A [TQFP112] Poznámka: 953 MC68HC912D60C (ISP) Poznámka: 138 MC68HC912D60C [QFP80] Poznámka: 955 MC68HC912D60C [TQFP112] Poznámka: 953
MC68HC912D60P (ISP) Poznámka: 138 MC68HC912D60P [QFP80] Poznámka: 955 MC68HC912D60P [TQFP112] Poznámka: 953 MC68HC912DG128 [TQFP112] Poznámka: 953
MC68HC912DG128A (ISP) Poznámka: 138 MC68HC912DG128A [TQFP112] Poznámka: 953 MC68HC912DG128C (ISP) Poznámka: 138 MC68HC912DG128C [TQFP112] Poznámka: 953
MC68HC912DT128A (ISP) Poznámka: 138 MC68HC912DT128A [TQFP112] Poznámka: 953 MC68HC98LJ12 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HC98LJ12 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HC98LJ12 [QFP64] Poznámka: 479 MC68HCP11A1 MC68HCP11E1 (ISP) Poznámka: 138 MC68HCP11E1 [PLCC52] Poznámka: 111
MC68HCP11E1 [QFP64] Poznámka: 112 MC68HLC705KJ1 MC68HLC705KJ1 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HLC908QT1
MC68HLC908QT1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QT1 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QT1 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HLC908QT2
MC68HLC908QT2 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QT2 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QT2 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HLC908QT4
MC68HLC908QT4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QT4 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QT4 [SOIC8] Poznámka: 46 MC68HLC908QY1
MC68HLC908QY1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QY1 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QY1 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HLC908QY1 [TSSOP16] Poznámka: 1088
MC68HLC908QY2 MC68HLC908QY2 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QY2 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QY2 [SOIC16] Poznámka: 1060
MC68HLC908QY2 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC68HLC908QY4 MC68HLC908QY4 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HLC908QY4 (ISP all-wire) Poznámka: 138
MC68HLC908QY4 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HLC908QY4 [TSSOP16] Poznámka: 1088 MC68HRC705J1A MC68HRC705J1A [SOIC20] Poznámka: 119
MC68HRC705JP7 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HRC705KJ1 MC68HRC705KJ1 [SOIC16] Poznámka: 1060 MC68HRC908JK1
MC68HRC908JK1 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HRC908JK1 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HRC908JK1 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HRC908JK1E
MC68HRC908JK1E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HRC908JK1E (ISP allwire) Poznámka: 138 MC68HRC908JK1E [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HRC908JK3
MC68HRC908JK3 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HRC908JK3 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HRC908JK3 [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HRC908JK3E
MC68HRC908JK3E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HRC908JK3E (ISP allwire) Poznámka: 138 MC68HRC908JK3E [SOIC20] Poznámka: 119 MC68HRC908JL3
MC68HRC908JL3 (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HRC908JL3 (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HRC908JL3 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HRC908JL3E
MC68HRC908JL3E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HRC908JL3E (ISP allwire) Poznámka: 138 MC68HRC908JL3E [LQFP48] Poznámka: 3383 MC68HRC908JL3E [SOIC28] Poznámka: 4045
MC68HRC98JK1E MC68HRC98JK1E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HRC98JK1E (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HRC98JK1E [SOIC20] Poznámka: 119
MC68HRC98JK3E MC68HRC98JK3E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HRC98JK3E (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HRC98JK3E [SOIC20] Poznámka: 119
MC68HRC98JL3E MC68HRC98JL3E (ISP 5-wire) Poznámka: 138 MC68HRC98JL3E (ISP all-wire) Poznámka: 138 MC68HRC98JL3E [LQFP48] Poznámka: 3383
MC68HRC98JL3E [SOIC28] Poznámka: 4045 MC68HSC705C4A MC68HSC705C4A [PLCC44] Poznámka: 67 MC68HSC705C8A
MC68HSC705C8A [PLCC44] Poznámka: 67 MC68HSC705C8A [QFP44] Poznámka: 108 MC68HSC705J1A MC68HSC705J1A [SOIC20] Poznámka: 119
MC68HSR705J1A MC68HSR705J1A [SOIC20] Poznámka: 119 MC68L11E9 (ISP) Poznámka: 138 MC68L11E9 [PLCC52] Poznámka: 111
MC68L11E9 [QFP64] Poznámka: 112 MC68L711E9 (ISP) Poznámka: 138 MC68L711E9 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68L711E9 [QFP64] Poznámka: 112
MC68S711E9 (ISP) Poznámka: 138 MC68S711E9 [PLCC52] Poznámka: 111 MC68SEC811E2 (ISP) Poznámka: 138 MC68SEC811E2 [PLCC52] Poznámka: 111
MC705JJ7 MC705JJ7 [SOIC20] Poznámka: 119 MC705JP7 MC812A4 [LQFP112] Poznámka: 4087
MC908LJ12 [LQFP52] Poznámka: 817 MC908MR8 [LQFP32] (full support) Poznámka: 2804 MC912D60A (ISP) Poznámka: 138 MC912D60A [QFP80] Poznámka: 955
MC912D60A [TQFP112] Poznámka: 953 MC912D60C (ISP) Poznámka: 138 MC912D60C [QFP80] Poznámka: 955 MC912D60C [TQFP112] Poznámka: 953
MC912D60P (ISP) Poznámka: 138 MC912D60P [QFP80] Poznámka: 955 MC912D60P [TQFP112] Poznámka: 953 MC912DG128 [TQFP112] Poznámka: 953
MC912DG128A (ISP) Poznámka: 138 9997 MC912DG128A [TQFP112] Poznámka: 953 MC912DG128C (ISP) Poznámka: 138 9997 MC912DG128C [TQFP112] Poznámka: 953
MC9S08GB16 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08GB16 [LQFP64] Poznámka: 799 MC9S08GB32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08GB32 [LQFP64] Poznámka: 799
MC9S08GB60 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08GB60 [LQFP64] Poznámka: 799 MC9S08GT16 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08GT16 [QFN48] Poznámka: 567
MC9S08GT16 [QFP44] Poznámka: 108 MC9S08GT32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08GT32 [QFN48] Poznámka: 567 MC9S08GT32 [QFP44] Poznámka: 108
MC9S08GT60 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08GT60 [QFN48] Poznámka: 567 MC9S08GT60 [QFP44] Poznámka: 108 MC9S08RC16 (ISP) Poznámka: 138
MC9S08RC16 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08RC16 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08RC32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RC32 [LQFP32] Poznámka: 159
MC9S08RC32 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08RC60 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RC60 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08RC60 [LQFP44] Poznámka: 94
MC9S08RC8 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RC8 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08RC8 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08RD16
MC9S08RD16 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RD16 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08RD16 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08RD16 [SOIC28] Poznámka: 4045
MC9S08RD32 MC9S08RD32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RD32 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08RD32 [LQFP44] Poznámka: 94
MC9S08RD32 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC9S08RD60 MC9S08RD60 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RD60 [LQFP32] Poznámka: 159
MC9S08RD60 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08RD60 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC9S08RD8 MC9S08RD8 (ISP) Poznámka: 138
MC9S08RD8 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08RD8 [SOIC28] Poznámka: 4045 MC9S08RE16 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RE16 [LQFP32] Poznámka: 159
MC9S08RE16 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08RE32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RE32 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08RE32 [LQFP44] Poznámka: 94
MC9S08RE60 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RE60 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08RE60 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08RE8 (ISP) Poznámka: 138
MC9S08RE8 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08RE8 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08RG32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RG32 [LQFP32] Poznámka: 159
MC9S08RG32 [LQFP44] Poznámka: 94 MC9S08RG60 (ISP) Poznámka: 138 MC9S08RG60 [LQFP32] Poznámka: 159 MC9S08RG60 [LQFP44] Poznámka: 94
MC9S12A128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A128B (ISP) Poznámka: 138
MC9S12A128B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A128B [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A128C (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A128C [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12A128C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A256 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12A256B (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A256B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A256B [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A256C (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S12A256C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A256C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12A32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A32 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12A512 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A512 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12A64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12A64 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12A64 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12C128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12C128 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C128 [LQFP52] Poznámka: 801
MC9S12C128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12C128C (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12C128C [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C128C [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12C32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12C32 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C32 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12C32 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12C32C (ISP) Poznámka: 138 MC9S12C32C [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C32C [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12C32C [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12C64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12C64 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C64 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12C64 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12C96 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12C96 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12C96 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12C96 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12D32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12D32 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12D64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12D64 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12D64 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DB128 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DB128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DB128 [QFP80] Poznámka: 1081
MC9S12DB128B (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DB128B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DB128B [QFP80] Poznámka: 1081 MC9S12DG128 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12DG128 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DG128A [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG128A [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12DG128B (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DG128B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG128B [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DG128C (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S12DG128C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG128C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DG256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DG256 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DG256 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DG256B (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DG256B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG256B [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12DG256C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DG256C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DJ128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DJ128 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DJ128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DJ128B (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DJ128B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DJ128B [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12DJ256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DJ256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DJ256 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DJ256B (ISP) Poznámka: 138
MC9S12DJ256B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DJ256B [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DJ256C (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DJ256C [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DJ256C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DJ512 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DJ512 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DJ64 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12DJ64 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DJ64 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DP256B (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DP256B [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DP256C (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DP256C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT128 (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DT128 [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DT128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12DT128B (ISP) Poznámka: 138 9997 MC9S12DT128B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT128C (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S12DT128C [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DT256 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT256 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12DT256B (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DT256B [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12DT256C (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DT256C [LQFP112] Poznámka: 699
MC9S12DT512 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12DT512 [LQFP112] Poznámka: 699 MC9S12E128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12E128 [LQFP112] Poznámka: 678
MC9S12E128 [QFP80] Poznámka: 677 MC9S12E256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12E256 [LQFP112] Poznámka: 678 MC9S12E256 [QFP80] Poznámka: 677
MC9S12E64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12E64 [LQFP112] Poznámka: 678 MC9S12E64 [QFP80] Poznámka: 677 MC9S12GC128 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12GC128 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC128 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12GC128 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC128C (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S12GC128C [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC128C [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12GC128C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC16 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12GC16 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC16 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12GC16 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC32 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12GC32 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC32 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12GC32 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC32C (ISP) Poznámka: 138 9997
MC9S12GC32C [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC32C [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12GC32C [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC64 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12GC64 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC64 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12GC64 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12GC96 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12GC96 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12GC96 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12GC96 [QFP80] Poznámka: 698 MC9S12H128 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12H128 [LQFP112] Poznámka: 932 MC9S12H128 [LQFP144] Poznámka: 1327 MC9S12H256 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12H256 [LQFP112] Poznámka: 932
MC9S12H256 [LQFP144] Poznámka: 1327 MC9S12NE64 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12NE64 [LQFP112] Poznámka: 750 MC9S12NE64 [TQFP80] Poznámka: 749
MC9S12Q128 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12Q128 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12Q128 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12Q128 [QFP80] Poznámka: 698
MC9S12Q32 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12Q32 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12Q32 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12Q64 (ISP) Poznámka: 138
MC9S12Q64 [LQFP48] Poznámka: 174 MC9S12Q64 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12Q96 (ISP) Poznámka: 138 MC9S12Q96 [LQFP48] Poznámka: 174
MC9S12Q96 [LQFP52] Poznámka: 801 MC9S12Q96 [QFP80] Poznámka: 698 MCHC705JP7 [SOIC28] Poznámka: 4045 MCHC908MR8 [LQFP32] (full support) Poznámka: 2804
MCHSC705C8A [QFP44] Poznámka: 108 MCR705JP7 [SOIC28] Poznámka: 4045 MM908E425 [SOIC54] Poznámka: 869 MM908E621 [SOIC54] Poznámka: 869
MM908E622 [SOIC54] Poznámka: 869 MM908E624 [SOIC54] Poznámka: 869 MM908E624 [SOIC54] (ICGTRIM+) Poznámka: 869 MM908E625 [SOIC54] Poznámka: 869
MM908E626 [SOIC54] Poznámka: 869 S912D60A (ISP) Poznámka: 138 S912D60A [QFP80] Poznámka: 955 S912D60A [TQFP112] Poznámka: 953
S912D60C (ISP) Poznámka: 138 S912D60C [QFP80] Poznámka: 955 S912D60C [TQFP112] Poznámka: 953 S912D60P (ISP) Poznámka: 138
S912D60P [QFP80] Poznámka: 955 S912D60P [TQFP112] Poznámka: 953 XC68HC705B32 [PLCC52] Poznámka: 110 XC68HC705B32 [SDIP56] Poznámka: 644
XC68HC705P6 XC68HC711E9 [CLCC52] Poznámka: 111 XC705B32 [SDIP56] Poznámka: 644 -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 46 - DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil (70-0909)
Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 94 - DIL44/TQFP44-1 ZIF (70-0076) OR DIL44/TQFP44-1 ZIF-CS (70-0968)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 110 - DIL48/PLCC52 ZIF-CS 68HC05BX (70-2865)
Poznámka 111 - DIL48/PLCC52 ZIF-CS 68HC11 (70-1293)
Poznámka 112 - DIL48/QFP64 ZIF 68HC-1 (70-0089)
Poznámka 113 - DIL48/QFP64 ZIF 68HC-2 (70-0161)
Poznámka 114 - DIL48/PLCC68 ZIF 68HC11 (70-0090)
Poznámka 115 - DIL48/TQFP64 ZIF HC908-1 (70-0147)
Poznámka 119 - DIL20W/SOIC20 ZIF 300mil (70-0879)
Poznámka 138 - Note: via ISP connector
Poznámka 159 - DIL32/TQFP32-1 ZIF (70-0135) OR DIL32/TQFP32-1 ZIF-CS (70-3417)
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 175 - DIL32/SDIP32 ZIF 400mil (70-0187)
Poznámka 479 - DIL48/TQFP64 ZIF HC908-2 (70-0230)
Poznámka 496 - DIL48/SDIP56 ZIF HC908-1 (70-0962)
Poznámka 526 - DIL48/TQFP64-2 ZIF HC908-2 (70-0257)
Poznámka 567 - DIL48/QFN48 ZIF-CS (70-0300)
Poznámka 590 - DIL48/QFP80-1 ZIF HC908-1 (70-0331)
Poznámka 591 - DIL48/QFP80-2 ZIF HC908-1 (70-0332)
Poznámka 644 - DIL48/SDIP56 ZIF 68HC05Bx (70-0387)
Poznámka 677 - DIL48/QFP80 ZIF HCS12-1 (70-0429)
Poznámka 678 - DIL48/QFP112 ZIF HCS12-1 (70-0428)
Poznámka 697 - DIL48/QFP80 ZIF HC11-1 (70-0437)
Poznámka 698 - DIL48/QFP80 ZIF HCS12-2 (70-0450) OR DIL48/QFP80 ZIF-CS HCS12-2 (70-2676)
Poznámka 699 - DIL48/QFP112 ZIF HCS12-2 (70-0449)
Poznámka 749 - DIL48/QFP80 ZIF HCS12-3 (70-0494)
Poznámka 750 - DIL48/QFP112 ZIF HCS12-3 (70-0493)
Poznámka 799 - DIL48/QFP64-1 ZIF HCS08-1 (70-0552)
Poznámka 801 - DIL48/QFP52 ZIF HCS12-1 (70-0550)
Poznámka 817 - DIL48/QFP52 ZIF HC08-1 (70-0606)
Poznámka 869 - DIL48/SOIC54 ZIF MM908-1 (70-0637)
Poznámka 891 - DIL48/QFP80 ZIF HC12-1 (70-0567)
Poznámka 932 - DIL48/QFP112 ZIF HCS12-4 (70-0710)
Poznámka 953 - DIL48/QFP112 ZIF HC12-1 (70-0780)
Poznámka 955 - DIL48/QFP80 ZIF HC12-2 (70-0736)
Poznámka 1029 - DIL48/QFP128 ZIF MC56F-1 (70-0830)
Poznámka 1045 - DIL48/QFP144 ZIF MC56F-1 (70-0862)
Poznámka 1046 - DIL48/QFP160 ZIF-CS MC56F-1 (70-0863)
Poznámka 1060 - DIL16W/SOIC16 ZIF 300mil (70-0881)
Poznámka 1081 - DIL48/QFP80 ZIF HCS12-4 (70-0904)
Poznámka 1088 - DIL16W/TSSOP16 ZIF 170mil (70-0913)
Poznámka 1116 - DIL48/PLCC84 ZIF 68HC11 (70-0930)
Poznámka 1327 - DIL48/QFP144 ZIF HCS12-2 (70-1192)
Poznámka 1346 - Bottom TSOP48 NOR-1 (70-1227) + Top TSOP48 ZIF 18.4mm (70-1228)
Poznámka 1356 - Bottom PSOP44 NOR-1 (70-1231) + Top PSOP44 ZIF 600mil (70-1232)
Poznámka 1381 - Bottom TSOP32 NOR-2 (70-1247) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1383 - Bottom R-TSOP32 NOR-1 (70-1245) + Top TSOP32 ZIF 18.4mm (70-1250)
Poznámka 1384 - DIL32/PLCC32 ZIF-CS NOR-1 (70-1251)
Poznámka 2333 - DIL48/QFP80-1 ZIF HC11-1 (70-2236)
Poznámka 2804 - DIL32/LQFP32 ZIF HC908-1 (70-2746)
Poznámka 3383 - DIL48/LQFP48 ZIF HC908-1 (70-3405)
Poznámka 3384 - DIL48/PLCC84 ZIF 68HC11-2 (70-3406)
Poznámka 4045 - DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil (70-0877)
Poznámka 4087 - DIL48/QFP112-1.03 ZIF HC12-2 (70-4179)
Poznámka 9997 - Paid ISP support, usage of this device require active 'Credit box' attached to PC
Poznámka 9999 - Support of this chip is restricted to some programmer[s] only. Contact manufacturer of programmer for details.
🍪
Naspäť HORE