Programmers | Adapters | Elnec | Universal | Production | Device
show-menu
0 položiek | košík Elnec online objednávky

Zoznam Myson Century zariadení podporovaných: BeeHive208S

Počet podporovaných Myson Century zariadení 78 z 131738 ( Dátum: 25. Apr. 2024 )

Poznámka: Popis metódy Elnec na počítanie zariadení nájdete na tejto stránke.

CS8953 [LQFP32] Poznámka: 1514 CS8953 [SSOP28] Poznámka: 1515 CS8955 CS8955 [LQFP48] Poznámka: 174
CS8955 [PLCC44] Poznámka: 67 CS8955 [PQFP44] Poznámka: 108 CS8955H CS8955H [LQFP48] Poznámka: 174
CS8955H [PLCC44] Poznámka: 67 CS8955H [PQFP44] Poznámka: 108 CS8957 [PLCC44] Poznámka: 1517 CS8957 [PQFP44] Poznámka: 1516
CS8957H [PLCC44] Poznámka: 1517 CS8957H [PQFP44] Poznámka: 1516 CS8958 [LQFP48] Poznámka: 1518 CS8958H [LQFP48] Poznámka: 1518
CS8966 [LQFP48] Poznámka: 2369 CS8966 [PQFP44] Poznámka: 2368 CS8967 [LQFP48] Poznámka: 2369 CS8968 [LQFP48] Poznámka: 2369
MTV212MN32 [PDIP40] MTV212MN64I [PDIP40] MTV212MS32 [SDIP42] Poznámka: 164 MTV212MS64I [SDIP42] Poznámka: 164
MTV212MV32 [PLCC44] Poznámka: 67 MTV212MV64I [PLCC44] Poznámka: 67 MTV230GMF64 [QFP44] Poznámka: 108 MTV230GMS64 [SDIP42] Poznámka: 164
MTV230GMV64 [PLCC44] Poznámka: 67 MTV230MF64 [QFP44] Poznámka: 108 MTV230MS64 [SDIP42] Poznámka: 164 MTV230MV64 [PLCC44] Poznámka: 67
MTV230PMF64 [QFP44] Poznámka: 108 MTV230PMS64 [SDIP42] Poznámka: 164 MTV230PMV64 [PLCC44] Poznámka: 67 MTV312MN64AG [PDIP40]
MTV312MN64AJ [PDIP40] MTV312MN64TSMC [PDIP40] MTV312MN64UMC [PDIP40] MTV312MS64AG [SDIP42] Poznámka: 164
MTV312MS64AJ [SDIP42] Poznámka: 164 MTV312MS64TSMC [SDIP42] Poznámka: 164 MTV312MS64UMC [SDIP42] Poznámka: 164 MTV312MV64AG [PLCC44] Poznámka: 67
MTV312MV64AJ [PLCC44] Poznámka: 67 MTV312MV64TSMC [PLCC44] Poznámka: 67 MTV312MV64UMC [PLCC44] Poznámka: 67 MTV412MS128 [SDIP42] Poznámka: 164
MTV412MV128 [PLCC44] Poznámka: 67 MTV416GM [LQFP48] Poznámka: 174 MTV416GM [PLCC44] Poznámka: 67 MTV416GM [QFP44] Poznámka: 108
MTV416M [LQFP48] Poznámka: 174 MTV416M [PLCC44] Poznámka: 67 MTV416M [QFP44] Poznámka: 108 MTV416PM [LQFP48] Poznámka: 174
MTV416PM [PLCC44] Poznámka: 67 MTV416PM [QFP44] Poznámka: 108 MTV512GH [LQFP48] Poznámka: 174 MTV512GH [PDIP40]
MTV512GH [PLCC44] Poznámka: 67 MTV512GH [QFP44] Poznámka: 108 MTV512GH [SDIP42] Poznámka: 164 MTV512GM [LQFP48] Poznámka: 174
MTV512GM [PDIP40] MTV512GM [PLCC44] Poznámka: 67 MTV512GM [QFP44] Poznámka: 108 MTV512GM [SDIP42] Poznámka: 164
MTV512M [LQFP48] Poznámka: 174 MTV512M [PDIP40] MTV512M [PLCC44] Poznámka: 67 MTV512M [QFP44] Poznámka: 108
MTV512M [SDIP42] Poznámka: 164 MTV512PM [LQFP48] Poznámka: 174 MTV512PM [PDIP40] MTV512PM [PLCC44] Poznámka: 67
MTV512PM [QFP44] Poznámka: 108 MTV512PM [SDIP42] Poznámka: 164 - -

Zoznam a poznámky adaptérov

Poznámka 67 - DIL44/PLCC44 ZIF (70-0041) OR DIL44/PLCC44 ZIF-CS (70-0275)
Poznámka 108 - DIL44/TQFP44-2 ZIF (70-0139)
Poznámka 164 - DIL42/SDIP42 ZIF 600mil (70-0142)
Poznámka 174 - DIL48/TQFP48-1 ZIF (70-0166)
Poznámka 1514 - DIL48/LQFP32 ZIF MTV-1 (70-1404)
Poznámka 1515 - DIL48/SSOP28 ZIF MTV-1 (70-1403)
Poznámka 1516 - DIL48/PQFP44 ZIF MTV-1 (70-1406)
Poznámka 1517 - DIL48/PLCC44 ZIF MTV-1 (70-1405)
Poznámka 1518 - DIL48/LQFP48 ZIF MTV-1 (70-1407)
Poznámka 2368 - DIL48/PQFP44 ZIF MTV-2 (70-2300)
Poznámka 2369 - DIL48/LQFP48 ZIF MTV-2 (70-2301)
🍪
Naspäť HORE